Aktuální stránka:29 z 29
Re: Kastrace
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2010-05-21, 22:43
pokud zvládáš, tak tu je n?co o nadledvinách, je nafocený i pr?b?h operace [www.lbah.com] ale tohle spíš odhaduju na ten vaje?ník. myslím, že je jednak mladá a druhak hodn? krátce po kastraci na to, aby nadledviny stihli p?evzít funkci vaje?níku, za?ít produkovat hormony ve v?tší mí?e a tím by došlo k jejich zv?tšení nebo nádor?m. tyhle problémy v?tšinou mají fretky ve st?edním a pokro?ilém v?ku, ne ro?ní.

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: Kastrace
Zaslán uživatelem/kou: Houmí (IP)
Datum: 2010-05-21, 22:46
Jé moc d?kuju, na ten ??lánek se kouknu až ráno, už te? mám slzy jako hrachy a p?ipouštim si to nejhorší, tak by m? to asi te? zabilo. Musim se vydejchat. Já už ani nevim co d?lat s tim vaje?níkem :-/ Hlavn a´t neni ohrožená naživot?. Zítra do ní musim narvat n?jaké jídlo.

Re: Kastrace
Zaslán uživatelem/kou: Houmí (IP)
Datum: 2010-06-01, 19:17
Ahojte, tak u nás nastaly n?jaké zm?ny, ovšem s dramatickým pr?b?hem... Houminka za?ala d?sn? hubnou jak jsem psala že nejí. No a p?ed týdnem v ned?li, vyzvracela tu trošku co sn?dla u ség?iny fretky, vzala jsem jí ven, aby se uklidnila, a za?ala zvracena znova. neuv??itelný p?lhodinový kolob?h, zvracení slin a hlen? a to strašné hrabání do tlami?ky. Já jsem se klasicky zhroutila, p?ítel vzal houmí domu, a já se odst?hovala na noc k rodi??m. Zvracela po?ád a všude. Samoz?ejm? jsem to nevydržela a p?ed p?lnocí jsem se vrátila za ní. Myslela jsem že o ní p?ijdem, bylo to jako se starou Houmí. Nejedla, jen zvracela...

Každopádn? v pond?lí brzo ráno vstala a sežrala n?kolik granulí, odpo jsme jeli na veterinu... Od granulí jsem jí nemohla odtrhnout. Pani doktorka po nás necht?la nic zaplatit. Takovej výslech asi ješt? nezažila. Pregnyl už nebyl zapot?ebí, vše vypadalo dob?e, o?i krásné jasné, st?eva všechno šlape. Jen jim po?ád cht?la ??rat v ?ekárn?, venku prost? nee. Když za?ala kakat, tak jsem s ní b?žela ven, n?co jsme stihla p?es zábradlí, ovšem kousek z?stal napamátku v rohožce z ?ubkama, tak to ani uklidit nešlo. No maj to tam p?kn? na st?edu na památku :-D

Jinak Houmí žere jak nez?ízená st?ela. Vypadá to, že si chudinka asi zkazila žaludek, po tom co to vyblinkala je vše ok. Dokonce si po 4 dlohých m?sících hraje, no naprosto úžasné.

Pokud nám vulvi?ka zase nab?hne, mám domluvené u naší úžasné chovatelky, Houminky p?vodní maminky, že by jsme s Houmí p?ijeli, a dali jí k n?jakému same?kovi, aby jsme nemuseli píchat hormony. Ovšem je tu možnost, že se to už nestane... tak budem doufat. D?kuju moc za rady :-)

Re: Kastrace
Zaslán uživatelem/kou: Lucifina_1 (IP)
Datum: 2010-08-09, 23:19
Cht?la bych se zeptat, jestli kastrovaní samci
p?ibírají na zimu, stejn? jak nekastrovaní? Nebo je
lepší vykastrovat na zimu, až p?ibere, aby potom to
zhubnutí nebylo tak o?ividné?
Díky za info...
Avatar

Re: Kastrace
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2010-08-09, 23:24
ted už bych s kastrai po?kala do zimy, kažopádn? hubnout bude tak jako tak.

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: Kastrace
Zaslán uživatelem/kou: Lucifina_1 (IP)
Datum: 2010-08-09, 23:44
...a když jsou tedy same?ci vykastrovaní, p?ibírají
na zimu nebo už ani ne?
Do zimy s kastrací ur?it? po?kám, ur?it? z n?ho
nechci mít žížalku a ?íje za chvíli zkon?í sama :)
Avatar

Re: Kastrace
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2010-08-09, 23:49
na zimu p?ibírají i kastráti, ale v?tšinou stejn? potom ješt? "zjemní" a už nejsou tak mohutní jako když byli nekastrovaní.

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: Kastrace
Zaslán uživatelem/kou: Lucifina_1 (IP)
Datum: 2010-08-10, 08:35
Jasný, díky moc.
Avatar

Aktuální stránka:29 z 29


Lituji, nemáte oprávnění pro zasílání/odpovídání do této sekce.
TOPlist