Aktuální stránka:28 z 29
Re: Kastrace
Zaslán uživatelem/kou: Houmí (IP)
Datum: 2010-05-16, 20:30
No tak jsem pro?etla ta vlákna, a jsem z toho docela v pr.... No tak já budu doufat, že to je jen špatn? odoperované, a že další narkózu zvládne, a že se jim to tentokrát už povede. já se z toho zbláznim:-((( Chudinka malá, takhle ji trápit :-(

Tak moc d?kuju, op?t :-)

Re: Kastrace
Zaslán uživatelem/kou: Houmí (IP)
Datum: 2010-05-18, 22:41
Tak jsme se vrátili. Dostali jsme injekci pregnylu, v pond?lí se jedeme ukázat jestli zabral, pokud nezabere zkusíme dát ješt? jeden, pokud nezabere ani ten, budeme odebírat krev, což si vzhledem k dnešnímu vystoupení Houminky nedokážuj p?edstavit, oholili ji a d?lali sono, a takovej ?ev jsem v život? nezažila, ani p?i mnohem horších situacích. pokud ten bláznivej pregnyl zabere budeme vy?kávat, ?ikali mi že se tohle stává, objevuje se to... pokud se to objeví znova, ta zv?tšená vuvla, pujde Houminka ?ezat.

Na sonu žádné abnormality, nadledvinky nejsou za ledvinami vid?t, dle sona by m?ly být v po?ádku, bohužel nelze najít aní kusy vaje?ník?. Bylo mi ?e?eno že m?že jít o tká? velkou milimetr, kterou nenajdou (ale pokusili by se), nebo to m?že být n?jaká tká? hybridní, t?eba na st?n? st?ev, bo co, to by byla vrozená vada.

Po p?íjezdu domu m?la úpln? slepenou vulvu, o?istila jsem jí to a stroupek sloupak. Pani doktorka jí vulvu roztahovala, tak jsem myslela že jí vytekl n?jaký sekret a za?ala jsem šílet, pak mi došlo, že t bude ten zaschlý gel z ultrazvuk. Te? hlídám mo?, jak bude vypadat ap. V nálezu se píše extraovariální tká?, a hyperadrenokorticismus. Vyd?šené jsem a ž mi je zle...

Re: Kastrace
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-05-18, 22:48
Houmí, já se do tohoto plést nechci, pá? sem nikdy sami?ku nemn?la, vše co vím je jen na?tené...
Ale: skus se hlavn? TY uklidnit, pá? zví?e na tvou psychiku reaguje.

...já vím, že je asi tato rada smn?šná od paranoika jako sem já...ale funguje to.
Držím moc palce!
Avatar

Re: Kastrace
Zaslán uživatelem/kou: Houmí (IP)
Datum: 2010-05-18, 22:50
No snažim se, v obývaku se s ní muchluju a plašit chodim do kuchyn? a zavírám za sebou dv??e :-( Moc d?kuju, asi to budeme pot?ebovat

Re: Kastrace
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2010-05-18, 23:04
jo, ten vaje?ník m?že být opravdu malinkej, v?tšinou to bývá pouze ?ást vaje?níku, ne vaje?ník celý, to by vid?li a vyndali.. jinak tedy pozor na to, že i s tím kousí?kem m?žou být ?asem problémy, Žofce se na tom ud?lal nádor..

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: Kastrace
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-05-18, 23:18
Vl?ákova sestra mn?la p?ed cca 4-5 lety (nevim p?esn?) po kastraci stejný problém. D?lala se po vyšet?ních (nadledvinky byli prí OK) chirurgická revize kastrace....žel ani to nepomohlo, ?ije (zv?tšení vulvy) se projevuzuje ob?as stále. No ale fretce je už 6 let a celkem se jí da?í :-)
Avatar

Re: Kastrace
Zaslán uživatelem/kou: Houmí (IP)
Datum: 2010-05-19, 10:14
No práv? nu ?ikali, že se to p?i té revizi nemusí najít, tak ji do toho nechci moc hnát, další narkóza ap. Houmí je škvrn? bojim se o ní. Johano, to si m? povzbudila, pa? se chci operaci vyhnout...

Žofiro, no já jsem tady n?kde od tebe o tom nádoru ?etla, p?emýšlala jsem nad tím a napadlo m? že bych si domluvila na Mi-vetu jednou ro?n?, jednou za p?l roku sono, kdyby se ud?lal nádor pak by se vlastn? našla i ta tká?, teda dle mého logického postupu.

No já od 6 od rána n?spím, je mi zle. Hlídám malé mo?, jen pro jistotu, kv?li té zalepené v?erejší vulvi?ce. Vyndala jsem zách?dek, abych to vid?la v kleci. No a já žádnou moc nem?žu najít, ááá. Je teda pravda, že co má tu falešku chodí skoro všude mrška jedna. Bobky má normální, dnes už podruhý papá granulky a pije normáln?, tak já nevim jestli jsem tak vyplašená, nebo co.
Každopádn? jsem se rozhodla, že pokud n?kde do 12 hodin tu mo? nenajdu, budu volat vetovi, a hned jak dnes dostanu auto pojedu tam...

Navíc m?la dnes ráno tu vulvu zalepenou, jako ji má slepenou k sob?. má ji p?etáhlou asi 5 ulepenýma chloupkama, trošku to navlh?im a roztáhnu a dobré. Nevím co to je. Je teda fakt že tam m?že být stále ten gel ze sona, nebo nevim.
Doktorka ji totiž tu vulvi?ku prohlížela zp?sobem co nejvíc roztáhnout. Tak si myslím, že ta vulva na to reaguje ješt? te?, taky jí to chud?ru bolelo. Není to žádný výtok, že by byla oblemcaná jako u ?íje to v?bec, jen opravdu troši?ku na vulvi?ce, je to ztuhlé. vykoupala bch ji, ale v ?íji nechci no... já z toho zešíilim, a houminka jako by nic mi zvesele ohlodává nohy

Re: Kastrace
Zaslán uživatelem/kou: Knoflenka (IP)
Datum: 2010-05-19, 10:36
Cht?la bych se zeptat, jak je to se zm?nou chování po kastraci. P?ed týdnem jsem nechala vykastrovat svého same?ka. Kde jsem si n?co p?e?etla o kastraci, tam tvrdili, že se zklidní atd... Já mám spíš opa?nou zkušenost, ?ádí víc než kdy p?edtím, nikdy m? nekousal do noh, a te? ho nem?žu set?ást:-)Je to takhle b?žné?[/url][/img]

Re: Kastrace
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-05-19, 10:49
Same?ek se po kastraci sklidní, ale ne hned...za pár týdnú, možná i m?sícú :-)
Avatar

Re: Kastrace
Zaslán uživatelem/kou: Knoflenka (IP)
Datum: 2010-05-19, 10:51
Takže zatnout zuby a vydržet. M? jen p?ekvapilo, že to p?ed tím ned?lal...

Re: Kastrace
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2010-05-19, 11:41
houmí, vykoupat jí klidn? m?žeš, i když je v ?íji, ale spíš jen tak ve vod?, bez šamponu. jinak slepenou vulvu bych ne?ešila, to je v ?íji celkem normální i bez zákrok?. mám ted sami?ku v ?íji, nebo tedy ted už jí kon?í, ale taky m?la a má pipinu po?ád slepenou, nemá ani nem?la žádný výtok, prost? jen jí má slepenou, m?ly to všechny mé sami?ky, ne?eším to a zbyte?n? bych to nedráždila. co se tý?e preventivního sona, tak ano, na to chodit m?žeš, p?ípadn? jí prost? b?íško prohmatávat a kdyby se ti tam n?co nezdálo, nechat zkontrolovat.

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: Kastrace
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-05-19, 11:46
neboj, nebude to trvat dlouho, hormony z n?j "vyprchají" b?hem 2-3 týdn?.

samci po kastraci p?estávají myslet "jen na to jedno" a zase si za?ínají víc hrát. i to m?že být d?vod, pro? t? za?al víc kousat do nohou a "provokovat".

Re: Kastrace
Zaslán uživatelem/kou: Houmí (IP)
Datum: 2010-05-19, 11:54
no já jí to jako odrolím a rozlepím, bude to znít možná blb?, ale mám strach že se nevy??rá když jí má slepenou. Je vykastrovaná, tak je fakt že klasický výtok p?i ?íji chybí. j??? no já ji za chvilku vzbudim a? se jde vy??rat z toho mám strach, jak to že ne??rá... možná je to normální, jen si toho moc te? všímám. možná jí to p?i ??rání i pálí jak jí to chudince roztáhli... žj?va

Re: Kastrace
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2010-05-19, 12:00
slepení jim p?i ??rání nijak nevadí, není to slepený až tak, že by se kv?li tomu nevy??raly, takže bych to nechala být a nedráždila ješt? víc než to je.

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: Kastrace
Zaslán uživatelem/kou: Houmí (IP)
Datum: 2010-05-19, 12:01
jojo, poslechnu t?.. Já jen že se svejma zkušenostma, jak tohle vždy dopadlo... No jdu do mdlob. P?itom ona chrní, b?há, kouše, papá jako by se nechumelilo... Kryple jedno

Re: Kastrace
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2010-05-19, 12:08
po?ád lepší, než kdyby jen ležela a byla na um?ení, ne? :o) však jí nic není, jen prost? "není" kastrovaná..

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: Kastrace
Zaslán uživatelem/kou: Houmí (IP)
Datum: 2010-05-19, 12:12
no to jo :-) te? mi chrni na deskách na zádech, musim ji odsunout. no tak snad to splaskne... Moc d?kuji za rady a uklidn?ní:-)))

Re: Kastrace
Zaslán uživatelem/kou: beruška88 (IP)
Datum: 2010-05-19, 16:45
Ahojky, mám fre?ulku (sami?ku) po kastraci, už máme i sundané stehy(vše v naprostém po?ádku, ale zm?nila chování-tahá si moji ruku do pelíšku. Dnes jsem ji vážila, zhubla o 300g od kastrace (m?la p?vodn? 830g-vždy byla menší a drobn?jší). Jídlo dostává, pravideln? ?erstvé jen co je vzh?ru a chce jíst, ale granulky moc nechce(p?itom je vždycky m?la ráda), baští mi maso, r?zné konzervi?ky, ovoce. P?lku jídla v?tšinou sní a p?lku si dává do ,,špajsky,, kterou má kousek od hamaku(nikdy jídlo nesyslila). No a ze m? a z p?ítele si d?lá miminka, neustále nás tahá do pelíšku, odmítá jít spát pokud tam ty ruce nejsou, oblizuje, ale hlavn?, jakmile chceme jít pry? tak kousne a drží(i táhne zp?t) zeza?átku jemn?, ale te? až bolestiv?(už se ji i poda?ilo prokousnout prst). A jakmile jsme n?kde vzdálení, p?ib?hne, cvakne a odmítá pustit. Za?ala takhle tahat i ostatní zví?ata-ko?ky a psy, a ti zjevn? jak je malá, si to nechají líbit a jdou za ní. Dokonce zm?nila i návyky ve spaní, d?íve spala celý den, akorát se probudila ráno(cca na hodinu) a ve?er(cca 3 hodiny). Te? je ale vzh?ru tém?? celý den. Je to tou kastrací, falešnou b?ezostí, nebo jsme ud?lali špatn? n?co mi? ... a hlavn? co jsem se cht?la optat, cht?li jsme k ní spole?nici (op?t hol?i?ku) máme ji v?bec te? po?izovat nebo po?kat až to p?ejde?

Re: Kastrace
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2010-05-19, 17:03
fretka má po kastraci falešku, je to normální a pokud jí budeš cpát krom granulí i n?co jinýho, tak prost? granule žrát nebude.

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: Kastrace
Zaslán uživatelem/kou: beruška88 (IP)
Datum: 2010-05-19, 17:10
Žofiro: no první dva dny jsem ji nechala jen granule, a to v?bec nejedla,a práv? za?ala hubnout, tak jsem ji nabídla cokoliv co m?že (aniž by ji to ublížilo) ... v?era v noci si jich pár vzala, ale žádná sláva..(jinak d?ív jedla jen granule, ob?as n?jakou konzervi?ku) ...a za jak dlouho by ji to cca mohlo p?ejít? a kdybychom p?ivezli druhou frete?ku pom?že ji to-nebo ublíží? teda pokud s tím máte zkušenost

Re: Kastrace
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-05-19, 17:14
špatn? jste neud?lali nic, to p?íroda ?ádí :o)najdi si ve vlákn? "první pomoc" oddíl "falešná b?ezost", je tam n?kolik odkaz?, kde se do?teš, co všechno to obnáší.

ad další holka v sou?asné dob? - m?žou nastat dv? varianty, ob? zhruba stejn? pravd?podobné.
bu? ji p?ijme velmi nadšen? jako ideální miminko. sice trochu p?erostlé, ale po?ád lepší, než se do pelechu tahat se psem nebo s vámi. a máte se seznamováním nap?l vyhráno (ješt? taky záleží na té druhé).
nebo ji pojme jako vet?elce a nep?ítele a bude se ji pokoušet "zabít", aby ochránila mlá?ata (psa, ko?ku, vás...)

Re: Kastrace
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2010-05-19, 17:25
?ekla bych, že to nežraní je normální "poprodní stres", kdy prost? samice nemá ?as žrát a nevidím d?vod, jí kv?li tomu cpát co m? napadne a zad?lávat si pak na pozd?jší problémy, kdy si to za?ne vynucovat.. :o)

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: Kastrace
Zaslán uživatelem/kou: Houmí (IP)
Datum: 2010-05-20, 12:57
Ahoj, tak už se op?t hroutim. Samo ne o?ed ní. Te? mi p?išla napoti ke dve?ím, vezmu ji do ruky, a chlupy kolem vulvy á úpln? mokré... Bohužel jsem u ní nebyla, ??rat asi nebyla, ale mám pocit že m?la na vulv? kapku, takovou vodovou, s jemným zbarvením. Vzhledem k tomu jak m? ta pitomá kapka vyd?sila nevim, zda m?la barvu mo?i, nebo toho výtoku co m?la p?i ?íji, tedty p?i té normální ?íji. Sakra, to by ale nem?la fretka po kastraci mít výtk v ?íji ne? A je normální že by se takhle hodn? lízala a m?la to mokré ale to se mi nezdá ta kapka... Naví pani?ka už nutn? nepot?ebuju spát u m?, spokojívá se se svym pelechem, už m? ani moc nepronásleduje, tak 50:50. Že by si myslela že je zase t?hotná, ale zatim se teda neza?ala fudrovat. Ten Pregnyl dostala v úterý, dnes je pátek a beze zm?ny, chjo, za?ínám myslet na nejhorší :-(((Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: Houmí dne 21.05. v 10:06.

Re: Kastrace
Zaslán uživatelem/kou: Houmí (IP)
Datum: 2010-05-21, 21:14
Prosím mám ješt? dotaz, byl nám aplikován pregnyl, abychom zjistili, zda nám ta ?íje ne?íje ustoupí... A já si te? nejsem jistá, ale když se sest?i?ka ptala zda to má píchnout do svalu doktorka jí ?ekla , že je to jedno, a? to píchne klidn? pod k?ži. No a já se te? do?etla že to má být píchnuté do svalu. Bude to prosím p?sobit, jestli to píchnula pod k?ži, píchnula nám to v úterý, dnes je pátek, a má vulvi?ku po?ád vyšponovanou :-((( Zítra b?žím pro váhu, mám pocit že jí strašn? málo.

Re: Kastrace
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2010-05-21, 21:27
jestli má n?jaký vliv místo píchnutí nevím, ale co se tý?e pregnilu, tak v?tšinou první dávka nezabere a je pot?eba opakovat.

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: Kastrace
Zaslán uživatelem/kou: Houmí (IP)
Datum: 2010-05-21, 22:13
no je to domluvené, že v pond?lí píchnou další pokud nebude vid?t ústup... Hovínka má jako z krupi?ky a slizu, bude to asi tim že moc nejí. Mám pocit, že ustupuje z falešky a leze nám zase do t?hotenství nebo já nevim. Už m? nekouše, málo jí a víc spí. Já už skoro nespim, jsem z toho vyd?šená. A nevíte n?kdo co m?žou zna?it výtoky u kastrované fretky?

Re: Kastrace
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2010-05-21, 22:19
myslím, že ted prost? leze jen do ?íje, faleška p?íjde zase až po jejím ukon?eníá. ted se bude chovat jako by prost? byla normáln? v ?íji, což i je, bude mín žrát a hubnout. nejsou ty výtoky prost? jen kapka/zbytek mo?i, p?ípadn? kapka mo?i zabarvená od steliva?

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: ŽoFiRo dne 21.05. v 22:21.
Avatar

Re: Kastrace
Zaslán uživatelem/kou: Houmí (IP)
Datum: 2010-05-21, 22:27
No vypadá to tak, mám strach. je to možné, já ten výtok nestihnu prohlédnout ani set?ít, ute?e a pak to tam neni, chlupy má mokré n?kdy, ale to asi od olizování. Jestli to tedy dob?e dopadne, a bude to ta tká?, a bude chodit do ?íje každé 2 m?síce tak to nevim co budu d?lat. Hormonama jí dopovat nebudu, a na sono nic nenašli tak na reoparaci nevim, to je patová situace tohle :-(

Re: Kastrace
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2010-05-21, 22:31
místo podávání hormon? se dá použít i hormonální implantát suprelorin, m?l by u fretek p?sobit asi 2 roky, ale p?íjde mi to stejný, jako jí cpát hormony injek?n?, tohle navíc uvolnuje hormony postupn? po celou dobu, tedy i v období, kdy ne?íjí. používá se to i p?i problémech s nadledvinama.

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: Kastrace
Zaslán uživatelem/kou: Houmí (IP)
Datum: 2010-05-21, 22:36
J??, to bude síla. Tohle za?nu asi ?ešit až po budu v?d?t co to vlastn? je, snad to bude ta tká?. Kdyby se na ni ud?lal ten nádor, tak ten m?že metastázovat?

Aktuální stránka:28 z 29


Lituji, nemáte oprávnění pro zasílání/odpovídání do této sekce.
TOPlist