Aktuální stránka:19 z 19
Re: O?kování
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-04-12, 18:59
HA :-) Bingo! :-)
Firma Merial SAS (Francie) vyrábí Rabisin a to je monovalentní vakcína proti vzteklin?, b?žn? se s ní o?kuje! Múj Vl?ák je o?kovaný proti vzteklin? celý život Rabisinem - netušila sem, že ho vyrábí fi. Merial :-)
Merial SAS taky vyrábí Eurican kterým se o?kuje v kombinaci s jinými nemocemi (t?eba u psú) psinka (v rúzných složeních, t?eba Eurican DHPPi2-LR)

[www.vetkom.cz]

Jo a taky je v tom linku uvedeno, že revakcinace p?i Rabisinu je každé 3 roky (s ohledem na to že povinnost o?kovat fretku proti vzteklin? v ?R ze zákona neni)....
Celkem upraveno 2×. Poslední úprava: Johana dne 12.04. v 19:06.
Avatar

Re: O?kování
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-04-12, 19:06
merial vyrábí nap?. rabisin, což je jedna z nej?ast?ji užívaných vakcin proti vzteklin? (jestli ne u nás dokonce jediná)

Re: O?kování
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2010-04-12, 19:07
od Merial jsem našla t?eba Rabisin a Eurican, což Eurican bych nevid?la jako zrovna štastnou volbu, je tuším jen polyvalentní a asi 5ti (?) složkový.. a co se tý?e vztekliny, tak je dost jiných firem, které vyrábí vakcínu samostatnou (Biocan R, Nobivac R, Canvac R...).

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: ŽoFiRo dne 12.04. v 19:08.
Avatar

Re: O?kování
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-04-12, 19:08
Martino: hezká synchronizace :-)
Avatar

Re: O?kování
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-04-12, 19:08
ha, johana byla rychlejší :o)

a dvakrát, sakra !!!
;o)Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: martina dne 12.04. v 19:08.

Re: O?kování
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-04-12, 19:09
no a žofiro p?esn?jší - nevím pro? m? napadlo, že jediná proti vzteklin? je rabisin?? asi že to má v názvu :o)

Re: O?kování
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-04-12, 19:31
ŽoFiRo: Rabisin (fi. Merial) je taky monovalentní vakcína proti vzteklin?.
Avatar

Re: O?kování
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2010-04-12, 19:34
jo, vím, jen ?íkám, že rozhodn? není jediná, která je vyráb?ná samostatn? :o)

nereida napsal/a:
-------------------------------------------------------
.....
> Veteriká?ka mi ukazovala krabi?ku a tato je
> monovalentní a je tam skute?n? jen vzteklina(R).
> Prý ni?ím jiným vzteklinu neo?kují práv? pro to,
> že tam nejsou o?kovací látky proti jiným
> onemocn?ním.....

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: ŽoFiRo dne 12.04. v 19:37.
Avatar

Re: O?kování
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-04-12, 19:41
ŽoFiRo:...a jo :-) já tvúj p?ísp?vek špatn? pochopila :-)
Avatar

Re: O?kování
Zaslán uživatelem/kou: nereida (IP)
Datum: 2010-04-12, 20:00
jo, Rabisin. Tak se to jmenovalo....

Takže Rabisin je v pohod?, to jsem ráda :o)

Re: O?kování
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-04-12, 20:09
nereida: a podle toho co ?tu na tom linku o Rabisinu a jelikož povinnost vakcinace fretek ze zákona v ?R neni - si myslím, že ti sta?í revakcinovat fretku o?kovanou proti vzteklin? Rabisinem po 3 letech...
Avatar

Re: O?kování
Zaslán uživatelem/kou: cinderella (IP)
Datum: 2010-04-12, 20:50
Pokud vím, tak Rabisin se tu už jednou ?ešil s tím, že 3 roky jsou jen pro psy a ko?ky tuším... u fretek byla uvád?na imunita jen na rok, ale když te? konkrétn? nepíšou, jak to je u fretek, ví b?h, jestli je prost? m?žem p?idružit do skupiny ko?ek a ps? a nebo držet dál v pov?domí, že u fretek to tak být nemusí?
Avatar

Re: O?kování
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2010-04-12, 20:56
o?kování fretek proti vzteklin? už v ?R není povinné, takže se o?kovat nemusí v?bec. co jsem ale koukala, tak v t?ch tabulkách je uvedená rozdílná doba p?eo?kování i u jiných vakcín, že pro fretky je to jen na rok, i když pro psa na 3...

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: O?kování
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2010-04-12, 21:06

Kopíruji sem znova vyjád?ení Lee (MVDr.L.V.) které se týká o?kování jak psinky tak vztekliny....Psinka: ja psinku videla. Nechci ji videt znovu. Snadno se to prenasi a lecit se to neda. Malokdy se to zvire z toho podari dostat bez nasledku, ale vetsinou stejne uhyne. Nahoda je blbec a to, ze tu TED zrovna psinka neni uplne casta, je jen diky tomu, ze chovatele se chovaji zodpovedne a ockuji... S fretkami moc ven nechodim, ale obcas jo, obcas je beru mezi "neproverene" psy, protoze to obcas jinak nejde, sama jsem s jinymi zviraty ve styku - nebudu trnout, zda zrovna tenhle... Vakcinace muze zpusobit komplikace, ale psinka komplikace zpusobi. Na "skodlivost" vakcinace jako takove (individualne muze dojit k problemum. Fajn-kdo mi zaruci, ze bez vakcinace by k nim nedoslo) z hlediska sveho vzdelani odmitam verit - zejmena ve srovnani klady vs. zapory.

- vzteklina: z novely vypadla fretka jako zvire nutne vakcinovat proti vztekline. Obcas cestuji, obcas sebou mozna fretky povezu. Proto ockovat budu, protoze se mi nechce fretku nejak "pasovat", pro vyjezd do vetsiny zemi, kam bych potencialne jela, je vyzadovana platna vakcinace. Navic se odmitam dohadovat (byt bych se obhajila), kdyz ma fretka nekde nekoho kousne. Me proste uz nebavi delat osvetu a vysvetlovat, takze zamavam hystericke matce ockovacim prukazem a hotovo. Vztekliny se nebojim, ne ve strednich Cechach (ale ja jsem proti ni ockovana, protoze treba v Rakousku je a ne tak vzacne), ale beru to jako "pojistku".

Jinak co se týká problematiky vakcin Puppy..konkrétn? Biocanu...Lee se na to mrkne a dá mi v?d?t. S BIocanem nemá zkušenosti. Tahle vakcina v 93 a 94 zlikvidovala asi 40% populace ps? v ?R, takže n?kte?í veteriná?i ji nepoužívají.
Doporu?uje Eurican nebo Nobivac...

Co je pro m? velmi d?ležitá informace...psinku vid?la cca p?ed rokem.

No a MVDr. Skrejvalová by skute?n? m?la nastoupit ve Vetcentru ve Stod?lkách.

o?k+rada+Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: martina dne 02.07. v 18:17.
Avatar

Re: O?kování
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-04-12, 21:33
Majdo, ten p?ísp?vek od Lee, je už zjevn? staršího data :-)

Ano, pokud n?kdo má v zámyslu cestovat s fretkou do jiných zemí EU (ne?kuli mimo EU) tak vakcinace proti vzteklin? podléhá smn?rnicím EU, resp. zákonúm mimo státu EU.

Já se omlouvám, brala sem to ze svého hlediska. Já bych byla schopná na dojezd s fretkou max. do ?R. A tam (jelikož zákon o vakcinaci fretek v SR je o mnoho tvrdší jako v ?R) podmínky spl?uji, protože v SR sem ze zákona povinná p?eo?kovávat fretku proti vzteklin? 1x ro?n?.

Co se tý?e vakcíny proti psince Biocan Puppy: tento problém byl už do?ešen a garantován výrobcem - složka "proti psince" (D) je v této vakcín? "odd?litelná" od složky "P" , ?iže je možné pak o?kovat fretku monovalentní vakcínou proti psince.
?lánek zde: [www.fretka.sk]
Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: Johana dne 12.04. v 22:00.
Avatar

Re: O?kování
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-04-12, 22:31
pokud je mi známo, názor lee na o?kování fretek proti psince a proti vzteklin? je konstantní.
jinak tohle je cca rok, resp. ani ne rok "staré" vyjád?ení lee k této problematice.

btw i mezi matkami jsou takové, které o?kování svých d?tí odmítají s poukazem na jeho škodlivost a ob?asný výskyt nežádoucích ú?ink?, v nejhorším p?ípad? i úmrtí. je to tak, bohužel a opravdu bych necht?la být v pozici matky, kterou taková tragédie postihne :o((
neoddiskutovatelnou skute?ností je ovšem fakt, že kdyby o?kování odmítly všechny matky plošn?, velmi brzy bysme se do?kali epidemií a pandemií a mnohonásobn? víc úmrtí na choroby, které se dnes obecn? považují za vymýcené.

stejné je to se vzteklinou a psinkou (a u nich se navíc o nedá o n?jakém vymizení rozhodn? mluvit, i když nejsou ?asté. chápete ale, pro? ne?).

takže asi tak.Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: martina dne 12.04. v 22:33.

Re: O?kování
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2010-04-12, 22:31
Omlouvám se, zkopírovala jsem i n?co co je dávno vy?ešeno
Avatar

Re: O?kování
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-04-12, 22:54
No já jen že ?lánek o možnosti o?kování fretky proti psince monovalentní vakcínou je z 26.10.2009 (datum uve?ejn?ní na stránce SK klubu, jinak jist? mezi vety údaje známe i d?íve)
[www.fretka.sk]

Tak jen aby to nevypadalo, že Lee uvádí zastaralé info, pá? o tomto ?lánku Lee ví už dávno.

Martino, co se tý?e vztekliny a psinky: veterinární správy monitorují jejich výskyt, zejména vztekliny. Takže v každém regionu je možné toto u VS ov??it.
Já si p?ed rokem prov??ovala výskyt psinky v regionu kde bydlím a kam jezdím s fretem na dovolenou....a na základ? toho už od jara minulého roku freta (tenkrát mu bylo 5 let) proti psince neo?kuji.
Se vzteklinou je to v SR problém, stále je povinnost o?kovat fretku každý rok daná zákonem. Kdyby tomu tak nebylo, ?ešila bych obdobným spúsobem i tu vzteklinu.
Avatar

Re: O?kování - REVAKCINACE
Zaslán uživatelem/kou: Lee (IP)
Datum: 2010-08-07, 18:45
Našla jsem vám, jak výrobci deklarují doporu?ené intervaly vakcinace proti vztekline:

Biocan R: revakcinace po roce, poté každé 2 roky
Nobivac Rabies: každoro?ní revakcinace (narozdíl od ps?!)
Eurican DHPPiLR: každoro?ní revakcinace (kombinovaná vakcína, p?edpokládám, že je to hlavn? kv?li ostatním složkám)
Rabisin: je s otazníkem, schválený pro lasicovité, ale o intervalu se nic nepíše, držela bych se 1x za 3 roky, stejn? jako pes+ko?ka
Vanguard R: revakcinace po roce, poté po 2 letech.
o?kov+
Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: martina dne 07.08. v 20:59.
Avatar

Re: O?kování
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-08-07, 19:19
Ten Eurican DHPPiLR bych já osobn? nepoužila, je tam hafo složek pro fretku zbyte?ných (H, P, Pi, L)
Avatar

Re: O?kování - REVAKCINACE
Zaslán uživatelem/kou: nereida (IP)
Datum: 2010-08-25, 12:15
mám dotaz

Kastrovaný samec, nar.23.6.09 byl o?kován takto
11.5.09. -NOBIVAC PUPPY DP
15.6.09. -Eurican DHPPI2

jak te? postupovat p?i o?kování, aby bylo vše kompletní, když se to prošvihlo? Hlavn? ?ím nahradit ten polyvalentní Eurican?

Re: O?kování
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-08-25, 12:22
ten Eurican DHPPI2 bych nahradila jakoukoli vakcínou s co nejmén? složkami (t?eba Biocan DP, nebo Biocan Puppy u kterého dokonce jde odd?lit složka P, ?iže je kvázi monovalentní) samoz?ejmn? krom vakcíny Canvac.
Avatar

Re: O?kování
Zaslán uživatelem/kou: nereida (IP)
Datum: 2010-08-25, 12:31
u Bonnie o?kuju vzteklinu Rabisinem a psinku Biocanem PD, takže m?žu na toho p?ejít?

Re: O?kování
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-08-25, 12:53
já myslím že ano, ale já nejsem vet :-) tak si to snad nechej odsouhlasit ješt? od ?ákého "fret?ího" veta
Avatar

Re: O?kování
Zaslán uživatelem/kou: nereida (IP)
Datum: 2010-08-25, 12:55
Já sem bohužel te? mimo a jedná se o fre?áka, kterého si máme brát na podzim, tak bych ráda, aby vše bylo už v po?ádku.

Aktuální stránka:19 z 19


Lituji, nemáte oprávnění pro zasílání/odpovídání do této sekce.
TOPlist