Aktuální stránka:18 z 19
Re: O?kování
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2009-09-06, 16:29
...múže se a pokud je na n?jakou zna?ky vakcíny alergická reakce (jako mohl být ten prújem), tak to múj vet spíš i doporu?uje...
Avatar

Re: O?kování
Zaslán uživatelem/kou: Princessna Lulu (IP)
Datum: 2009-09-08, 11:51
Tak uvidíme, já se ješt?poradím s veteriná?em, ale už je v po?ádku :) D?kuju ješt? jednou:)
Avatar

Re: O?kování
Zaslán uživatelem/kou: nereida (IP)
Datum: 2010-01-12, 22:48
Dnes kolem 18 hodiny ihned po píchnutí vakcíny Nobivac za?ala Mína zvracet. Posadily jsme se do ?ekárny a ?ekaly, až se to zlepší. B?hem 20 minut se k tomu p?idal krvavý pr?jem. Dostala injekci prednisolonu 0,1 ml a ramisanu 0,2 ml. Zvracení a pr?jem stalé pokra?uje. Kdyby došlo k zhoršení mám volat vetovi a p?inést ji na kliniku, kde by si ji nechali na pozorování.

N?jaké jiné rady?

Re: O?kování
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-01-12, 22:55
Nereido, napiš celý název vakcíny...ne jen Nobivac, ale i všechny skratky za tím názvem! Takto neni z?ejmé, ?ím byla fretka vlastn? o?kovaná. V jiném vlákn? píšeš o Nobivac R....to by byla (podle skratky "R" ) vakcinace proti vzteklin?. Ale mn? tento název net nedává (možná chyba mého p?ipojení).
Avatar

Re: O?kování
Zaslán uživatelem/kou: nereida (IP)
Datum: 2010-01-12, 22:57
NOBIVAC RABIES A032A04 intervet....nic jiného na nálepce není

Když tak ho? odpov?? sem, abychom nerozkafrávaly to druhé informativní vlákno.

Re: O?kování
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2010-01-12, 23:09
Píšu to i sem, moje rada je odvézt ji k dobrému veteriná?i pod odborný dohled. Pokud fretka zvrací a má krvavý pr?jem, pot?ebuje infuze, následn? dietu..
Avatar

Re: O?kování
Zaslán uživatelem/kou: nereida (IP)
Datum: 2010-01-12, 23:11
Johanko jsem z Chomutova, ale práv? te? jsem ve škole v ?eských Bud?jovicích a byla jsem v téhle ordinaci poprvé...doporu?ila mi jí kamarádka, která tam chodí s pejskem. S vetem jsem si mezi tím jednou volala. ?ekl mi, že ty potíže asi budou ješt? p?etrvávat ale kdyby t?eba neudžela hlavi?ku a padala jí, tak jí mám ihned p?inést. Pít už jsem donutila a dám jí i kapsi?ku. Ujde pár krok? a pak napadne na bok a leží. Te? spí v hamaku.

Re: O?kování
Zaslán uživatelem/kou: nereida (IP)
Datum: 2010-01-12, 23:15
Já tady v Bud?jovicích nemám od nikoho tip na veta se zkušenostmi s fretkama. Už tak hodinu nezvracela a kala tak p?ed p?l hodinou naposledy...krvavý pr?jem po?ád.

Re: O?kování
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-01-12, 23:26
nereido, jak je fretka stará? Je to její první vakcinace na vzteklinu?

Pokud vet kde jsi byla na vakcinaci ješté ordinuje a myslíš si že fretkám aspo? trochu rozumí a fretka se ti nezdá (mn? podle toho co píšeš tedy ne) šla bych k n?mu znova hned.

Já žel nejsem z ?R, takže krom pár vetú v Praze a VFU Brno v jiných m?stech veta neporadim.
Avatar

Re: O?kování
Zaslán uživatelem/kou: nereida (IP)
Datum: 2010-01-12, 23:28
je jí necelý rok...narodila se v dubnu 2009
je to první vakcína proti vzteklin?

Re: O?kování
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-01-12, 23:33
takže anafilaktický šok na vakcinaci...asi....
Jestli je fretka jak popisuješ, okamžit? bych let?la k nejlepšímu a nejbližšímu vetovi (porvní je dúležité!) Ješt? te?, ne zítra....pokud máš možnost. Moc držim palce!
Avatar

Re: O?kování
Zaslán uživatelem/kou: Yasmin (IP)
Datum: 2010-01-12, 23:49
nereida: Lee rika, ze tohle nemas resit na foru, ale uz jsi mela byt na veterine..
Tady pry dela spoluzacka a jsou tam nonstop

[www.veterina-pisek.cz]


Avatar

Re: O?kování
Zaslán uživatelem/kou: nereida (IP)
Datum: 2010-01-12, 23:52
byla mi doporu?ená infuze, ale ten vet který ji o?koval a nechal m? si ji odést v tomto stavu a ?íká, že infuze není pot?eba a stejn? se mu prý asi nepoda?í zavést kanilu nemá mojí d?v?ru...

Re: O?kování
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2010-01-13, 10:14
Ver?o, tak ješt? že si jela do toho Písku, tohle fakt nebyl fret?í veteriná?.....
Avatar

Re: O?kování
Zaslán uživatelem/kou: nereida (IP)
Datum: 2010-01-13, 11:33
Dobré dopoledne. Ráno v osm jsem mluvila s vetkou. Mína je prý v po?ádku a aktivní. Takže si pro ni m?žu p?ijet.

Re: O?kování
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-01-13, 12:00
super :o)
v noci jsem to tu sledovala a myslela na vás. nereido, zkus se p?íležitostn? domluvit s n?jakým FRET?ÍM vetem o vhodnosti-nevhodnosti o?kvání pro svojí fretku, p?ípadn? jaké nejlépe. když pro?ítám reakce, tak pokaždý bylo n?co...

Re: O?kování
Zaslán uživatelem/kou: MajaZ (IP)
Datum: 2010-01-13, 12:12
V krajnom pripade proti vztekline neockovat (u vas to nie je potrebne zo zakona) a s fretkou necestovat do zahranicia.
Avatar

Re: O?kování
Zaslán uživatelem/kou: nereida (IP)
Datum: 2010-01-13, 12:13
Práv? po zkušenosti s minulou reakcí jsem pro?ítala vlákna a rozhodla se pro Eurican nebo Nobivac....v ordinaci mi doktorka nabídla Vanguar, o kterém jsem tady ?etla spíše negativn?, a Nobivac, tak jsem volila práv? ten.

?ekla mi, že je to na t?i roky, takže p?eo?kovat až po t?ech letech, ale myslela jsem, že se na p?eo?kování chodí každý rok?

Re: O?kování
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-01-13, 12:26
nereida: po roku byla povinnost p?eo?kování vzteklinu ze zákona. Od té doby, co se fretky ze zákona o?kovat proti vzteklin? nemusí, závisí doba revakcinace výlu?n? od typu vakcíny a odporu?ení výrobce, ?iže u Nobivac R to múže být klidn? i 3 roky (neov??ovala sem to)
Avatar

Re: O?kování
Zaslán uživatelem/kou: nereida (IP)
Datum: 2010-01-13, 19:51
Mína už je doma. Je ?ilá a vypadá, že jí nic nechybí. Pan veteriná? nám po ?ešení s kolegy doporu?il již více neo?kovat, nebo to konzultovat s veteriná?em, který má v?tší zkušenosti s fretkami.
Je te? o?kovaná na t?i roky, a poté už ji asi o?kovat nenechám.
Vše dob?e dopadlon a to je nejd?ležit?jší.

Re: O?kování
Zaslán uživatelem/kou: stulitt (IP)
Datum: 2010-01-14, 11:53
Holky mám dotaz: s klukama jsem m?la jít na o?kování v prosinci, ale nebyli jsme. Chci je vzít v b?eznu a pot?ebuju se zeptat, jestli má vet psinku o?kovat jen jednou nebo budeme muset jít i na druhý p?eo?kování (jelikož jsme propásli ten prosinec). Díky za názory

stulitt+Rody+Basty+Samu+Kiki :-)
www.stulitts-pets.wbs.cz
Avatar

Re: O?kování
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-01-14, 12:13
Nejsem vet, ale pokud vím, tak vakcíny "drží" ur?it? víc jak p?esn? ten rok. Takže podle mne v tom b?eznu rozhodn? jen jednou. Pokud by ale t?eba nešlo o t?etí vakcinaci mlád?te, to by pak mn?l rozhodnout vet.
Avatar

Re: O?kování
Zaslán uživatelem/kou: stulitt (IP)
Datum: 2010-01-14, 12:37
O mlá?ata nejde, už jsou dosp?lí... Samoz?ejm? to budu konzultovat s vetem, ale d?kuji za názor Johanko.

stulitt+Rody+Basty+Samu+Kiki :-)
www.stulitts-pets.wbs.cz
Avatar

Re: O?kování
Zaslán uživatelem/kou: sarussa (IP)
Datum: 2010-01-14, 16:59
stulitt ja taky presunula ockovani psinky u Stefi, kvuli nemoci, ale pak jsem po tom na to uplne zepomela ze jsem ji byla ockovat až po 3,5 m?sících co m?la být o?kovaná. Mela být v polovin? zá?í a ja byla tedka na za?átku ledna a byla jen jednou.

[www.oriens.estranky.cz]
Avatar

Re: O?kování
Zaslán uživatelem/kou: nereida (IP)
Datum: 2010-04-12, 17:11
Chci se zeptat na o?kovací látku Merial. Našla jsem tu n?jaké diskuse, ale jednalo se o polyvalentní.
Veteriká?ka mi ukazovala krabi?ku a tato je monovalentní a je tam skute?n? jen vzteklina(R). Prý ni?ím jiným vzteklinu neo?kují práv? pro to, že tam nejsou o?kovací látky proti jiným onemocn?ním a zví?ata to tak nezat?žuje. Fretky s tím už prý o?kovali a žádná reace.

Máte s tím n?kdo zkušenost?

Re: O?kování
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2010-04-12, 17:13
skute?n? jen vzteklina (R) se b?žn? vyrábí samostatná, to u psinky je problém, tam je pouze kombinovaná :o)

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: O?kování
Zaslán uživatelem/kou: nereida (IP)
Datum: 2010-04-12, 17:17
aha, nevšimla jsem si, že se jednalo o psinku díky....moje chyba :o/

i tak by m? zajímalo, jestli s tím už n?kdo z vás o?koval a jestli nem?ly fretky n?jaké reakce. Díky

Re: O?kování
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2010-04-12, 17:24
a je to opravdu o?kovací látka Merial, není to jen od firmy merial? žádnou o?kovací látku "Merial" mi to totiž nikde nenašlo, jen výrobky od té firmy.. každopádn? pokud jde opravdu o vzteklinu, tak ta se vyrábí samostatn?, takže není pravda, že je samostatn? dostupná pouze tahle vakcína.

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: O?kování
Zaslán uživatelem/kou: nereida (IP)
Datum: 2010-04-12, 17:34
te? to taky ?tu, že je to francouzská firma ?íkala, ale ?ekla Merial a já si už te? nejsem jistá....kruci

asi jsem mystifikovala a je to název firmy...ur?it? se pletu a už se mi vybavuje, že ?ekla jiný název.

Díky za opravu

Re: O?kování
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-04-12, 18:46
Co já vím a co sem našla: Merial je francouzská nebo ?ecká firma, která vyrábí nap?. Frontline.
Na seznam vet. lé?iv registrovaných v ?R se žel nemúžu dostatCelkem upraveno 1×. Poslední úprava: Johana dne 12.04. v 19:00.
Avatar

Aktuální stránka:18 z 19


Lituji, nemáte oprávnění pro zasílání/odpovídání do této sekce.
TOPlist