Aktuální stránka:16 z 18
Re: Jak odnau?it kousání
Zaslán uživatelem/kou: alakolle (IP)
Datum: 2009-09-05, 23:20
Ivinka:mela jsem stejny problem chce to ?as...M? teda prestal kousat,protože si myslí že jsem mu zachránila život...Mazlim se snim i když nechce chodím naprocházky a je spokojeny...Nejvic mi pomohlo vzít ho za kuži a dat mu p?es ?umák...

Re: Jak odnau?it kousání
Zaslán uživatelem/kou: ivinka (IP)
Datum: 2009-09-07, 13:09
Pro MajaZ. No nevím. M?la jsem fre?uli a pak se nám narodilo miminko. Fretka mimi nesnášela(stejn?, jako všechny ostatní). M?la ráda jen m? a manžela. Ostatní kousala, dokonce pohryzla i miminko. Bylo to celkem složité.

Re: Jak odnau?it kousání
Zaslán uživatelem/kou: khazarin (IP)
Datum: 2009-09-07, 17:58
Do kolika trvá období kousacích her? Naší fre?uli je 8 týdn? a zatím jí to drží fest :) Má fretka mlé?né zuby a pak druhé?

Re: Jak odnau?it kousání
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2009-09-07, 18:31
asi t? trochu zklamu, ale období kousacích her trvá u fretky celoživotn?, je to HRAVÁ ŠELMA. jediné, co se dá (n?kdy) ovlivnit, je síla stisku, resp. trhání :o)
mlé?ný chrup za trvalý se m?ní cca v sedmi týdnech.

Re: Jak odnau?it kousání
Zaslán uživatelem/kou: piwi (IP)
Datum: 2009-09-13, 22:03
važení chovatelé fretek pot?eboval bych poradit v jisté situaci p?ed nedávnem jsem si po?ídil fretku Elišku po ubytování v nové kleci a zdárném uklidn?ní po p?est?hování jsem jí nechal prob?hnout po mém pokoji ale když jsem jí cht?l zase zav?it tak velice brutáln? pokousala prst v jednu chvíli jsem si myslel že m? ho upln? sežrala na zvýšený hlas držení za krkem vubec nebrala z?etel má p?itelkyn? která má s chováním fretky t?íleté zkušenousti(,které se nasledn? projevili jako neefekivní vzhledem k tomu že její fretka se ukázala byti vedle té mé svatou protože nikdy nekousla nechovla se agresevni....atd) se snažila ji odev?it pusinku alle nakonec m? pustila když se pustila do p?ítelkyn? i nadaále se chovala velmi agresivn? kousala všechno co se dalo v jednu chvíli jsem se dokonce domníval že byla týraná ješt? u své maminky a tak sme ji s p?itelkyni za?ali navykat na lidi chovali jí hladily a davali najevo že jí máme rádi a brzi se vše zlepšilo fretka brzopo tom co zjistila že to co jí dáváme ji nic neud?lá ale je to moc dobré se upln? uklidnila a p?estala se bát ovšem kousat nep?estala zkratku jsem spozoroval že fretka se stala p?íliš dominantní chodila si pokoj jako pán a na m? s p?ítelkyní vubec nebrala respekt a tak pro ní skon?ili medové ?asy né že bysme jí nadále nenvykali na lidi tak jak jsem to popisoval ale od té chvíle kdykoli nás kousla jí byl ud?len lechký polí?ek s hlasitým fuj nebo zat?esením t?la držeje ji za krkem a op?t se velmi brzo dostavil u?inek fretka z nás za?ala mít respet kouše už mnohem mén? a opoznání men?ím stiskem zkrátka pochopila že pání?ek není ona ale mi jenže todle všechno má velky há?ek od té doby co m? kousla do palce jsme s p?ítelkyní bez výjmky za?ali používat rukavice a já mám obavy že když je sundáme za?em znova od za?átku a jak tak ?tu v??ina chovatel? má stejný názor normáln? bych normáln? zkusil je zahodit jenže p?ítelkyn? své prsty rozhon? ryskovat nechce a já po p?edchozích zkušenostech dokud nebudu mít více jistoty tákénechci pokoušet osud a proto prosím o radu n?koho zkušen?jšího a p?edem d?kuji za odpov?d........
ps:Eliška je 4 m?sice stará

Re: Jak odnau?it kousání
Zaslán uživatelem/kou: piwi (IP)
Datum: 2009-09-13, 22:12
važení chovatelé fretek pot?eboval bych poradit v jisté situaci p?ed nedávnem jsem si po?ídil fretku Elišku po ubytování v nové kleci a zdárném uklidn?ní po p?est?hování jsem jí nechal prob?hnout po mém pokoji ale když jsem jí cht?l zase zav?it tak velice brutáln? pokousala prst v jednu chvíli jsem si myslel že m? ho upln? sežrala na zvýšený hlas držení za krkem vubec nebrala z?etel má p?itelkyn? která má s chováním fretky t?íleté zkušenousti(,které se nasledn? projevili jako neefekivní vzhledem k tomu že její fretka se ukázala byti vedle té mé svatou protože nikdy nekousla nechovla se agresevni....atd) se snažila ji odev?it pusinku alle nakonec m? pustila když se pustila do p?ítelkyn? i nadaále se chovala velmi agresivn? kousala všechno co se dalo v jednu chvíli jsem se dokonce domníval že byla týraná ješt? u své maminky a tak sme ji s p?itelkyni za?ali navykat na lidi chovali jí hladily a davali najevo že jí máme rádi a brzi se vše zlepšilo fretka brzopo tom co zjistila že to co jí dáváme ji nic neud?lá ale je to moc dobré se upln? uklidnila a p?estala se bát ovšem kousat nep?estala zkratku jsem spozoroval že fretka se stala p?íliš dominantní chodila si pokoj jako pán a na m? s p?ítelkyní vubec nebrala respekt a tak pro ní skon?ili medové ?asy né že bysme jí nadále nenvykali na lidi tak jak jsem to popisoval ale od té chvíle kdykoli nás kousla jí byl ud?len lechký polí?ek s hlasitým fuj nebo zat?esením t?la držeje ji za krkem a op?t se velmi brzo dostavil u?inek fretka z nás za?ala mít respet kouše už mnohem mén? a opoznání men?ím stiskem zkrátka pochopila že pání?ek není ona ale mi jenže todle všechno má velky há?ek od té doby co m? kousla do palce jsme s p?ítelkyní bez výjmky za?ali používat rukavice a já mám obavy že když je sundáme za?em znova od za?átku a jak tak ?tu v??ina chovatel? má stejný názor normáln? bych normáln? zkusil je zahodit jenže p?ítelkyn? své prsty rozhon? ryskovat nechce a já po p?edchozích zkušenostech dokud nebudu mít více jistoty tákénechci pokoušet osud a proto prosím o radu n?koho zkušen?jšího a p?edem d?kuji za odpov?d........
ps:Eliška je 4 m?sice stará

Re: Jak odnau?it kousání
Zaslán uživatelem/kou: hanulka (IP)
Datum: 2009-09-13, 22:21
Já se teda omlouvám, ale takhle dlouhou v?tu jsem ješt? ne?etla. Nevyznám se v tom, nechápu souvislosti, tak snad poradí n?kdo jiný. Pokud jsou fretce 4 m?síce, je to ješt? mim?o a je t?eba ji u?it sílu stisku. Je t?eba ji unavit a zvykat na to, že na ni saháte.
Avatar

Re: Jak odnau?it kousání
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2009-09-13, 22:58
taky nemám chu? ten text zkoumat, takže obecn?:
- pro fretky je kousání forma hry, "agresivní" jsou výjime?n? (nap?. když mají mladé, v nemoci apod.)
- ?ty?i m?síce, to je mlád?, které musíte teprve nau?it, že když kousne hodn? (do krve), nikdo si s ní hrát nebude. ok?iknout, lehce plácnout, zasy?et (jako "naštvaná" fretka), zav?ít na chvíli do klece...
- kdo se fretky bojí, je?í, utíká - ten je na kousání (=hraní) nejideáln?jší objekt.
- víc kouše fretka hladová, takže hrát si s ní (na kousanou a na hon?nou) hlavn? PO jídle
- fretka NENÍ pes ani ko?ka, chová se jinak, je to opravdu ŠELMI?KA a s tím je t?eba po?ítat a respektovat to

Re: Jak odnau?it kousání
Zaslán uživatelem/kou: piwi (IP)
Datum: 2009-09-13, 23:22
Tak jsem to p?epsal a doufám , že je to již ?iteln?jší (když tak m? omluvte) a rád bych toho využil k zdurazn?ní,že muj problem je p?edevším v dilematu s rukavicemi..: važení chovatelé fretek pot?eboval bych poradit v jisté situaci p?ed nedávnem jsem si po?ídil fretku Elišku.Po ubytování v nové kleci a zdárném uklidn?ní po p?est?hování jsem jí nechal prob?hnout po mém pokoji, ale když jsem jí cht?l zase zav?it tak mi velice brutáln? pokousala prst v jednu chvíli jsem si myslel, že m? ho upln? sežrala.Na zvýšený hlas držení za krkem vubec nebrala z?etel má p?itelkyn?, která má s chováním fretky t?íleté zkušenosti (které se nasledn? projevili jako neefekivní vzhledem k tomu že její fretka se ukázala býti vedle té mé svatou, proto že nikdy nekousala nechovla se agresevn?....atd) se snažila ji odev?it pusinku ale nakonec m? pustila, když se pustila do p?ítelkyn?.Pozd?ji se chovala velmi agresivn? kousala všechno co se vykytlo v bílzkosti.V jednu chvíli jsem se dokonce domníval, že byla týraná ješt? u své maminky a tak jsme ji s p?ítelkyní za?ali navykat na lidi.?asto jsme jí chovali hladily a davali najevo, že jí máme rádi a brzi se vše zlepšilo fretka brzo potom co zjistila, že to co jí dáváme ji nic neud?lá ale je to moc dobré se upln? uklidnila a p?estala se bát. Ovšem kousat nep?estala zakrátko jsem spozoroval, že fretka se stala p?íliš dominantní chodila si po pokoji jako pán a na m? s p?ítelkyní vubec nebrala z?etel.Tím pro ni skon?ili medové ?asy né, že bychom jí nadále nenavykali na lidi tak jak už jsem to popisoval ale od té chvíle kdykoli nás kousla jí byl ud?len lechký polí?ek doprovázen s hlasitým fuj nebo zat?esením t?la držeje ji za krkem a op?t se velmi brzo dostavil u?inek fretka z nás za?ala mít respekt. kouše už mnohem mén? a opoznání men?ím stiskem zkrátka pochopila, že pání?ek není ona ale mi jenže todle všechno má velky há?ek, proto že potom co m? kousla do palce jsme s p?ítelkyní bez výjmky za?ali používat rukavice a já mám obavy, že když je sundáme za?em znova od za?átku a jak tak ?tu v??ina chovatel? má stejný názor normáln? bych zkusil je zahodit a používat holé ruce.Boužel p?ítelkyn? své prsty rozhon? ryskovat nechce a já po p?edchozích zkušenostech dokud nebudu mít více jistoty táké nechci pokoušet osud a proto prosím o radu n?koho zkušen?jšího a p?edem d?kuji za odpov?d........
ps:Eliška je 4 m?sice stará

Re: Jak odnau?it kousání
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2009-09-13, 23:26
p?es rukavice si na kontakt nezvykne, nehled? na to, že v?tšina fretek do rukavic kouše ješt? víc a siln?ji než kdyby byla u?ená na ruce. do rukavic se zakousnou a trhají i moje fretky a to jsou jinak pohodá?i.

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: Jak odnau?it kousání
Zaslán uživatelem/kou: piwi (IP)
Datum: 2009-09-13, 23:32
Dík za radu utvrdili jste m? ve mém dojmu.Ale abys te m? nechápali špatn?, nevadími ob?tovat pro miláška prstíky jen jsem cht?l mít po p?edchozích zkušenostech jistotu, že to bude užite?né..:))

Re: Jak odnau?it kousání
Zaslán uživatelem/kou: majkl-k (IP)
Datum: 2009-09-14, 09:06
M? Ája nechytne roku do zub? ani p?i h?e.Ale jak mile mám na ruce rukavice a nebo ji mám jen v ruce.. tak to se hned zakopusne a jede, jelikož ví že m? to nebude bolet. Jinak si prost? nedovolí kousnout nikoho.. i kdyby ste ji tahali za ocas :D

Re: Jak odnau?it kousání
Zaslán uživatelem/kou: F14 (IP)
Datum: 2009-09-14, 10:11
Je fakt ze kdyz si nase zver hraje pod dekou, tak pres ni nas klidne pokouse a da do toho i trochu sily. Normalne by to neudelaly, teda krom Giiny uchylky na ponozky :-D.
Jinak nase Paige pokouse kazdeho ciziho. Ale nedavno u nas byl znamy a nechal si od ni ponafat ruku. Ukazal ji ze mu to vubec nevadi a Paige tim zklamanim, ze nova velka hracka(nas znamy) nevresti, tak mu vylezla za krk a umyvala ho :).

Je fakt ze ony proste nechapou jak latka nebo neco pleteneho ma tloustuka a ze nas to pres to boli.
Mozna je to jen domenka, ale podle me ani tak nechtej kousat do ruky ale do rukavice co se hybe a saha na ni.Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: F14 dne 14.09. v 10:15.

Re: Jak odnau?it kousání
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2009-09-14, 10:33
U nás byl to samé Kryštof...rafal všechny krom? m?...a nikdy se to neodnau?il...
Avatar

Re: Jak odnau?it kousání
Zaslán uživatelem/kou: piwi (IP)
Datum: 2009-09-14, 23:03
tak jsme za?ali op?t používat ruce a frét? op?t za?olo kousat:( :( :(...........................................?

Re: Jak odnau?it kousání
Zaslán uživatelem/kou: F14 (IP)
Datum: 2009-09-14, 23:11
nejak ji odlakat od kousani do prstu, nejakou super piskavou hracku nebo neco sustiveho, aby si na ni mohla sahat a zaroven aby ti neodobavala ruce.

Re: Jak odnau?it kousání
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2009-09-14, 23:14
malý d?ti staví komín z kostek, ?márají po papí?e (a zdech), d?lají bábovi?ky... fre?ata (a fretky) LOVÍ a KOUŠOU - je to jejich zp?sob hraní. n?které víc, n?které mén? - ale prakticky všechny.
místo rukou zkuste "nabídnout" hra?ku a "prát se" s ní o ni, a každopádn? s ní "bojovky" provozujte hlavn? po jídle.
n?kdo tohle "?eší" po?ízením druhé fretky - na kousanou si pak hrají spolu a pání?ek je hlavn? na drbání a mazlení. ale to ne?ekejte d?ív jak kolem jednoho roku (po pubert?), navíc sami?ky jsou obvykle mén? mazlivé jak samci, holky jsou mnohem živ?jší, po?ád musí n?co prozkoumávat, n?kam lézt, "nemají ?as" ležet na klín? a mazlit se :o)

Re: Jak odnau?it kousání
Zaslán uživatelem/kou: piwi (IP)
Datum: 2009-09-15, 00:19
No d?kuji za rady m?l bvych ješt? jeden dotaz a? to prý v?tšina fretek ned?lá ta moje neustále kouše a st?huje kabely.....což se mi samoz?ejm? p?i p?ectav? že dostane zásach proudem nelíbí..... n?kde jsem slišel, že pomáhá na místo kam nechcem aby lezla rozsypem pep? ale nájk se mi to nezdá????????????????????????????????????

Re: Jak odnau?it kousání
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2009-09-15, 02:48
dosp?lé fretky opravdu kabely V?TŠINOU nechávají na pokoji (jsou výjimky), mlá?ata zkouší ochutnávat kde co... pep?, ocet, ?ili, hor?ici, prost? cokoli, co by jí mohlo pachem (nebo chutí) odradit bych zkusila, ale zaru?ený recept to není :o)

Re: Jak odnau?it kousání
Zaslán uživatelem/kou: Avignon57 (IP)
Datum: 2009-09-15, 11:59
Moje Nik?a kouše tak, že se to ale nedá vydržet. Je ji asi šest m?síc? a kouše bez p?estání, nevím jak jí to mam odnau?it. Mam ji pušt?nou po pokoji a dyž si ji chci chytit tak strašn? kouše,jen co ji dám ruku nad ni s tim že si ji vemu tak už se za?íná ohán?t a dyž ji kone?n? chytim tak kouše do krve, mam ji asi dva týdny ze zverimexu,mysíte že to je tim že na m? po?ádn? neni ješt? zvyklá, nebo že si ji do téhle doby nikdo moc nevšímal?

Re: Jak odnau?it kousání
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2009-09-15, 12:03
kupovat fretku ve zverimexu je totální hovadina, nejen že tam jsou fretky kousavé, protože se jim nikdo nev?nuje, ale v?tšina z nich pochází z velkochov?, bývají nemocné a podobn?. takže po?ítej s tím, že její výchova bude dost t?žká, zvlášt v tomhle v?ku.

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: Jak odnau?it kousání
Zaslán uživatelem/kou: Erin (IP)
Datum: 2009-09-15, 12:57
Zkazím ti náladu. Máš zanedbané pubertální dít? z d?cáku. N?ha, pé?e, trp?livost. N?kdy se to poda?í.Tiše mazliv? na ni mluvit, zkoušet mlsky z ruky a zkus ma?áska nebo n?co podobného, t?ebas hodn? tlustou ponožku na ruku a hraj s ní na lov a boj.Aby se u?ila rozlišovat sílu stisku. Já mám doma potvoráka vymazleného z rodiny. Po bosých nohách v?bec nejde, po ponožkách ano a netuší, že ta bosá noha je v nich a má to práv? z té hry s ma?áskem, takže obrácené schema. Rozhodn? tím nic nezkazíš (já budu i v zim? muset chodit bosa, když bude mazlík navolno)
Avatar

Re: Jak odnau?it kousání
Zaslán uživatelem/kou: alakolle (IP)
Datum: 2009-09-15, 13:44
Ahojky,já už mám zase stejný problem...2 týdny m? Lucky vubec nekousl a v?era m? kousnul do krku a mužu vám ?íct že jsem bre?ela jak to bolelo...Chovatel je má ve volie?e venku,ale do ruky je prý bral...

Re: Jak odnau?it kousání
Zaslán uživatelem/kou: piwi (IP)
Datum: 2009-09-15, 22:17
heureka už nekoušem do krva a nepoužíváme rukavice:)

Re: Jak odnau?it kousání
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2009-09-15, 22:32
nic se neboj!! však my zase za?neme... ;o)
(a to není strašení, to je p?íprava, aby vás to nezasko?ilo)

Re: Jak odnau?it kousání
Zaslán uživatelem/kou: piwi (IP)
Datum: 2009-09-15, 22:40
No ona kapka reality nikdy neuškodí:) (krom toho pro zm?nu chodíme na záchod tam kam se nemá......) nadruhou stranu je ze zv?rá?e a u nás stravila zatím necelý týden a proto jsem nabyt optimismem

Re: Jak odnau?it kousání
Zaslán uživatelem/kou: Josef (IP)
Datum: 2009-09-19, 00:05
Fretku neodnau?íte kousat snad nikdy protože je to šelma já už to zkouším 4 roky a výsledek dít? sním m?že d?lat co chce a nekousne a já krmím panlsky dávám a ob?as mám fre?áka zakousnutýho v prstu až do krve a kluby pošramoceny jak je dávám vp?st,ale to je když je hodn? rozdovád?na.Hodn? taky záleží na povaze fretky a jejímu náklonu k rodiným p?íslušník?m.

Re: Jak odnau?it kousání
Zaslán uživatelem/kou: piwi (IP)
Datum: 2009-09-21, 19:43
No podle m? (tudíž z pohledu amatéra) dost zaleží na tom, který z vás s ní tráví více ?asu a kdo ji krmí........

Re: Jak odnau?it kousání
Zaslán uživatelem/kou: Lucinka_17 (IP)
Datum: 2009-09-21, 20:17
[b][/b]Prosim poradte. Dostala jsem 9tydenni fretku jak jsem ji dovezla byla vpohode,ale najednou za par hodin na me zacala utocit. Zakousavala se do noh.nebo se rozbehla a zakousla do ruky nebo po me vybehla kousla do obliceje. Nevim co mam delat uz se ji i bojim vytahnout z klece. Dekuji za odpoved

Re: Jak odnau?it kousání
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2009-09-21, 20:20
je to mlád? šelmy a podle toho se taky chová. v první ?ad? jí nechat najíst a pak vyb?hat, hrát si s ní. FRETKY KOUŠOU A KOUSAT BUDOU!

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Aktuální stránka:16 z 18


Lituji, nemáte oprávnění pro zasílání/odpovídání do této sekce.
TOPlist