Jít na stránku:  Předchozí123456789Další
Aktuální stránka:7 z 9
Re: SHÁNÍ SE KOJNÁ
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-06-23, 22:42
Martino no a když se Avignon o ?udlu nep?ihlásí /tak ji múžeš mít ty - ?udlu/ :-) ...a když ne ?udlu, tak tu tcho?i?ku....

Balerínka je taky krásné jméno :-)
Avatar

Re: SHÁNÍ SE KOJNÁ
Zaslán uživatelem/kou: Avignon57 (IP)
Datum: 2010-06-24, 00:35
Já už jsem se z žabkou domluvila, že si pro ?udlu dojedu takže máte holky sm?lu:-D! Je fak nádherná:-D

Re: SHÁNÍ SE KOJNÁ
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-06-24, 00:52
Avignon, moc gratuluju k ?udle. Je báje?ná a tolik state?ná a ur?it? ti bude d?lat radost. :-)

Tož Martino, když už je ?udla najisto zadaná, je tam ješt? ta úúúúúžasná tcho?inda :-)))
Avatar

Re: SHÁNÍ SE KOJNÁ
Zaslán uživatelem/kou: Žabka (IP)
Datum: 2010-06-24, 22:46
Zrovna o tu p?ltcho?ici na fotce má zájem chovateka z Ma?arska, ale jedna další hol?ina je jí hodn? podobná, t?etí je trochu sv?tlejší, ale zato je ze všech holek nejv?tší, a o tu má zájem chovatelka z Francie, jeden kluk pravd?podobn? poputuje do Švédska. Od nás zatím nikdo zájem neprojevil, jen o samce, ale spíš na mazlíka, ale druhého samce si chci nechat já, takže to nejspíš nevyjde. T?etí holka je zatím volná, ale mám jednu p?edb?žnou zájemkyni, ale to ješt? v?bec není jisté, ta dost možná bude chtít rad?j po?kat do p?íštího roku až na ?tvrttcho?e. Pak mám ješt? kontakt na pár potencionálních zájemc?.
P?edpokládám, že pokud se vše povede, tak by p?íští rok mohli být malí ?tvrttcho?íci, kte?í už by m?li být chovatelsky jednodušší, už te? mám asi t?i potencionální zájemce, takže se hlaste rad?j s p?edstihem ;-)
Jestli budou i další polotcho?i závisí na tom, jak se budou chovat ta letošní a jaké s nimi budou zkušenosti, samoz?ejm? na zdraví, kondici a "názoru" Brusinky (jak je zmín?no výše, ?lov?k míní a p?íroda m?ní), a také jestli bude dost zájemc? už dop?edu, p?eci jen polotcho? není pro každého.

Re: SHÁNÍ SE KOJNÁ
Zaslán uživatelem/kou: Žabka (IP)
Datum: 2010-06-24, 22:54
Erin: To se mi nezdá, že by z ní Brusinka vychovávala tcho?e, nebo ne tímhle, n?kolikrát jsem vid?la jíst z misky všechny malé spolu bez rozdílu, nebo teda spíš tak, že p?ib?hnou k misce, ?apnou maso a odneskou si ho sežvýkat o kousek dál, ale to samé d?lají i moje malé fretky, takže tam n?jaký výrazný rozdíl nevidím.
Ale tak na základ? jednoho pozorování toho moc odvozovat nejde, te? p?i ve?erním krmení si pod ten pa?ez odnesla jídlo na sežrání 3 mlá?ata a 3 z?stala hned u misky, kde byla ?udla jsem ale nepoznala.
Brusinka m?la plné zuby práce s "kradením" masa z velké misky, které je pak pro fretky, ale protože Brusince o?ividn? d?lá radost, když maso m?že "ulovit" p?ed klecí, tak jí do misky dávám trochu mí? a zbytek jí nechám ukrást, je hezké pozorovat, jak b?há sem a tam.

Re: SHÁNÍ SE KOJNÁ
Zaslán uživatelem/kou: Avignon57 (IP)
Datum: 2010-06-25, 00:08
Johana:no moje zásluha to není to ?udla si vybojovala život, hold má velký srdí?ko:-D!Ale ani nedokážu vysv?tlit pocit jakej mam dyž vim že se to takle zvládlo!

Re: SHÁNÍ SE KOJNÁ
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2010-06-26, 15:43
Ten inzerát je Avignon, ov??ovala jsem si to podle telefonního ?ísla a byla bych moc ráda, kdyby mi Avignon odpov?d?la .....
Avatar

Re: SHÁNÍ SE KOJNÁ
Zaslán uživatelem/kou: Avignon57 (IP)
Datum: 2010-06-26, 16:21
promi? makdo, na co mam odpov?d?t?

Re: SHÁNÍ SE KOJNÁ
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2010-06-26, 16:27
Jestli se zbavuješ maminky od ?udly....
Avatar

Re: SHÁNÍ SE KOJNÁ
Zaslán uživatelem/kou: azurecek (IP)
Datum: 2010-06-26, 19:01
Už jsem si toho taky dávno všiml a podle popisu to
je ur?it? ona...také m?sto sedí - Jablonec nad
Nisou. A od této sle?ny jsem se ptal na mladé a byl
to i stejný mail. Se divím, že se ji ptáte až te?.
Vždycky jsou takovéto inzeráty zve?ejn?ny a najednou
ticho po p?šince :). Miminko si nechá, ale co už s
maminkou - miminka m?la, navíc kouše, tak pry? s ní.
Však za rok budou další s novou a mladší frete?kou,
... Je to hrozné, ale je to tak...

Re: SHÁNÍ SE KOJNÁ
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-06-26, 19:05
..... já nevím jak to je, ale snad bych po?kala s komentá?em až po reakci Avignon.
Avatar

Re: SHÁNÍ SE KOJNÁ
Zaslán uživatelem/kou: azurecek (IP)
Datum: 2010-06-26, 19:08
Však ur?it? se k tomu vyjád?í, ale je to na pohled
jasné - ješt? jsem si všiml, že sami?ku
vykastrovala, takže p?íští rok by nemohla mít
mladé... To bude ten d?vod, ale ten samoz?ejm?
nep?izná :). Je opravdu hezké jak se o ?udlu
postarala a snažila se jí najít domov, ale na druhou
stranu...

Re: SHÁNÍ SE KOJNÁ
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-06-26, 19:35
Pokud mn?la sami?ka problém s odchovem mlá?at, tak kastraci vidim jako nejlepší ?ešení....
Avatar

Re: SHÁNÍ SE KOJNÁ
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-06-26, 19:52
jo, souhlas, kastrace je v tomhle p?ípad? nanejvýš vhodná, taky si myslím.

zbytek nechávám bez komentá?e, nerada bych se unáhlila, dokud nemám víc informací.

Re: SHÁNÍ SE KOJNÁ
Zaslán uživatelem/kou: azurecek (IP)
Datum: 2010-06-26, 19:54
To v každém p?ípad? souhlasím, ale pro? ji potom
hned prodává? Po kastraci by m?la být p?ece
klidn?jší a mazliv?jší... Že by p?ece je to problém,
že je kastrovaná, tudíž nemohou být další miminka
p?íští rok, takže je ji t?eba vym?nit? Oritiže další
fretku už mít nem?že?
Je to takhle logické...A já se rozhodn? hádat
nechci, jen ?íkám, jak to vidím já, to snad mohu :)

Re: SHÁNÍ SE KOJNÁ
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-06-26, 19:55
azurecek,

zrovna od tebe bych ?ekala v?tší toleranci k prodeji fretek, které nejsou vhodné do chovu ;o)

Re: SHÁNÍ SE KOJNÁ
Zaslán uživatelem/kou: azurecek (IP)
Datum: 2010-06-26, 20:12
Tak to promi?, ale já jsem žádnou fretku k v?li
nevhodnosti k chovu neprodal.

Re: SHÁNÍ SE KOJNÁ
Zaslán uživatelem/kou: Avignon57 (IP)
Datum: 2010-06-26, 22:39
Jestli si mysíte že ji prodávám jen kuli tomu že se jim vykastrovala tak to je omyl, já mam doma ešt? jednu sami?ku a te? miminka ?eká a po p?íští roky ?ekat bude!d?vod pro? dávám frete?ku pry? jsem jasn? psala v inzerátu nevim pro? okolo toho d?láte mecheche! z?ejm? si u ostatních fretek neud?lala autoritu a ubližují ji! nevim jak to je ale ona je skoro samej strup! Takže ze m? p?estant? d?lat bezcitnou ženskou!!!!

Re: SHÁNÍ SE KOJNÁ
Zaslán uživatelem/kou: Jordi (IP)
Datum: 2010-06-26, 22:41
A až bude mlátit ?udku, tak taky p?jde z domu?
Avatar

Re: SHÁNÍ SE KOJNÁ
Zaslán uživatelem/kou: Jordi (IP)
Datum: 2010-06-26, 22:44
Jasn?, že fretky ve falešce bývají protivné i na druhé fretky. M? taky Galaxy mlátí ostatní a nedám je proto pry?, protože vím, že má falešku a ta p?ejde a fretky zas budou v pohod?. A stejn? se chová sami?ka i p?ed porodem, že si n?koho adoptuje anebo pronásleduje.
Avatar

Re: SHÁNÍ SE KOJNÁ
Zaslán uživatelem/kou: Avignon57 (IP)
Datum: 2010-06-26, 22:49
Jenže ji ubližujou furt jak kluk tak sami?ka! ?udla nebude u nás doma...na ni mam kupce! A p?estant? se š?ourat v tom do ?eho vám nic není! Tohle vlákno je o ?udle a ne o mejch ostatních fretkách!!!!!

Re: SHÁNÍ SE KOJNÁ
Zaslán uživatelem/kou: Avignon57 (IP)
Datum: 2010-06-26, 22:50
Nic o tom nevíte tak nepište!!!

Re: SHÁNÍ SE KOJNÁ
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2010-06-26, 22:58
není tak ?ist? náhodou kluk v ?íji? ;o)

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: SHÁNÍ SE KOJNÁ
Zaslán uživatelem/kou: Avignon57 (IP)
Datum: 2010-06-26, 23:05
ne neni

Re: SHÁNÍ SE KOJNÁ
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-06-27, 00:07
avignon,

máš pravdu, nic nám do toho není. pokud neporušuješ n?jaký zákon (t?eba ten s ?íslem 246/1992 Sb.), je každému prd do toho, co a jak d?láš.

nic nám do toho sice není, ale taky nám není jedno, v jakém je fretka prost?edí. a netýká se to jen zverimex?. pokud máme dojem, že to prost?edí je pro fretku z n?jakého d?vodu nevhodné, nelíbí se nám to, to jist? chápeš.

navíc ?udla je "v?c ve?ejná", její p?íb?h sleduje se zatajeným dechem a nap?tím asi každý, kdo na fórum chodí. takže se nediv, že nám její další osud není lhostejný a že bysme jí p?áli jen ten nejlepší.
proto se zajímáme a š?ouráme. ?udla si p?ece nevybojovala život proto, aby pozd?ji živo?ila nebo strádala.

zajímáme se, protože vypadá pom?rn? zvláštn? (alespo? pro m?), když n?kdo není schopen zajistit dobrou pé?i o jednu fretku tak, aby nestrádala (fretky, které se vzájemn? nesnáší, má vícero chovatel? a ?eší to nap?. odd?leným poušt?ním), a z toho d?vodu se jí zbavuje.
až potud by na tom nebylo nic až tak divného, naopak. je chvályhodné, že se snažíš najít fretce lepší domov a vhodn?jší prost?edí.
pokud bys ovšem obratem neusilovala o fretku jinou.

takže já osobn? doufám, žes pro ?udlu našla n?koho opravdu moc dobrého, u koho se bude mít, jak si zaslouží :o)


jo a ješt? p.s.:
naopak p?i zjišt?ní, že je n?jaký zákon porušován, je povinností každého, aby to minimáln? ohlásil, jinak by mohl být považován za spolupachatele.

Re: SHÁNÍ SE KOJNÁ
Zaslán uživatelem/kou: Avignon57 (IP)
Datum: 2010-06-27, 00:22
Já je odd?len? poušt?t nem?žu, mam je voln? v byt? a k dispozici maj jak p?edsí? tak i obývák,ale spinkaj v p?edsíni takže je pouštim do obýváku jen dyž sem doma. a do ložnice je nepustim pže chci mít aspo? jednu místnost zachovalou:-D.Proti tomu že tady píšete o ?udle nic nemam, to je samoz?ejmý dyž je to o ní,domov sem ji našla dobrej, jinak bych ji tam nedávala.

Re: SHÁNÍ SE KOJNÁ
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2010-06-27, 12:26
Avignon, asi už to nemá význam, ale pro? to nevy?ešíš tím, že je budeš mít v kleci? Já za sebe musím ?íct, že mít fretky v byt? navolno je podle m? hazard. Te? se na m? asi sesypou chovatelé, kte?í to tak praktikují, ale m?j názor je,že na to, abych mohla mít fretku v byt? na volno, bych musela bydlet v holobytu.
Zásadní chyba byla ta, žes tuhle fretku v?bec nechala p?ipustit, pokud má takhle problematickou povahu, to už asi sama te? víš. Ta fretka si užila už svoje - asi je z farmy a n?jakou dobu byla ve zverá?i, takže te? by si opravdu zasloužila n?koho, kdo by jí zabezpe?il spokojený život.
Avatar

Re: SHÁNÍ SE KOJNÁ
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-06-27, 13:19
?ist? teoreticky:
- nedovedu si p?edstavit, že i když mám freta celý den, když sme doma na volno - že bych nemn?la klec. Ur?it? bych nedokázala s pušt?nou fretkou t?eba drhnout okna.
- dovedu si p?edstavit, že v ur?ité krizové životní situaci (t?eba úraz majitele, vážné onemocn?ní...) musí dát ?lov?k svá zví?ata pry?. Ale nedokážu si vybavit dúvod, pro? dát pry? jedno zví?e a ostatní si nechat. Snad jen rozvod, kde každý z partnerú chce mít zví?e a pod?lí se o n?.
Avatar

Re: SHÁNÍ SE KOJNÁ
Zaslán uživatelem/kou: hanulka (IP)
Datum: 2010-06-27, 14:58
Majdi, já fretky navolno v jedné místnosti mám. ALE. Je to kuchy?, kde je vše p?istaveno ke zdi tak, aby se nedostali za linku, pra?ku ani lednici. Jinak je v místnosti už jen st?l a sk?í?. Klec ale samoz?ejm? mají, už z toho d?vodu, o kterém se zde mluví, a to, že mám fretku, která ostatní bije - všechny a dokáže opravdu ublížit. Bez nadsázky m?žu ?íct, že t?eba miminko, které te? mám doma, by s p?ehledem zardousil. Samoz?ejm? jej kv?li tomu nedám pry?, miluju ho stejn? jako své ostatní fretky;) Má pro sebe ob? dv? patra Ferret Nation, sem tam si jej beru k sob? do obýváku a p?es den fretky st?ídám, zav?u ostatní 4 a Draka nechám vyb?hat, hodn? ho taky beru ven a s sebou kam jen to jde, snažím se mu nahradit spole?nost, kterou nemá ve fretkách. Další v?c je, že p?i mytí oken bych je nikdy nenechala pušt?né - Dora šplhá po topení a na okn? je raz dva, takže klec využívám i k tomuto. Ješt? musím podotknout, že moje fretky jsou všechny (až na Draka, to je prost? ?ert a ten nikdy nespí:) nesmírn? klidné, mazlivé a nemají tendence n?co ni?it, v?tšinu dne prospí. P?i odchovu mlá?at si ale nedokážu ani já p?edstavit, jak se dá byt zabezpe?it, fretka mladé nacpe za sk?í?, n?kde je nezapomene, sk?ípne, v rozespalém stavu bych miminko ur?it? zašlápla.. Ale to už není moje v?c, já mám kastráty :)
Avatar

Re: SHÁNÍ SE KOJNÁ
Zaslán uživatelem/kou: Žabka (IP)
Datum: 2010-06-27, 15:59
Hanulka: Tak tedy odchov mlá?at v byt? navolno si taky nedovedu p?edstavit, Lórinka, jinak úpln? hodná a milá frete?ka, se na cca 3 týdny po porodu prom?ní ve dravou šelmu, zakousla by nejen m?, ale i ko?ky a všechny ostatní, co v byt? bydlí, v?etn? Bobeše, se kterým spí normáln? v jednom pelechu a když už jsou mlá?ata trochu odrostlá, tak mu je nosí na hlídání. Ale ty první týdny ji i krmit musím ve svá?e?ských rukavicích. A i p?es ty to docela bolí, když se zakousne. O Brusince už v?bec nemluvím, ale to je jiný p?ípad (mimochodem ta m? zakusuje po?ád, a to je malým už 6 týdn?, i když dneska jsem jí zvládla vy?istit zách?dky bez boje, už mám praxi ;-) )

Jít na stránku:  Předchozí123456789Další
Aktuální stránka:7 z 9


Lituji, nemáte oprávnění pro zasílání/odpovídání do této sekce.
TOPlist