Jít na stránku:  Předchozí123456789
Aktuální stránka:9 z 9
Re: SHÁNÍ SE KOJNÁ
Zaslán uživatelem/kou: hanulka (IP)
Datum: 2010-06-30, 10:01
Avignon, já si myslím, že v p?ípad?, že nešlo jen o záchranu, ale i o prodej mlád?te, má rozhodn? Žabka nárok na plnou výši úhrady všeho, co do ?udly investovala, a? se ti to líbí nebo ne. Myslela jsem, že šlo hlavn? o to, aby miminko p?ežilo.. M?la bys být Žabce vd??ná a zavázaná a ne si ješt? ur?ovat podmínky. A v?? mi, na jednom mlád?ti fakt nevyd?láš.
Avatar

Re: SHÁNÍ SE KOJNÁ
Zaslán uživatelem/kou: azurecek (IP)
Datum: 2010-06-30, 11:08
No, musím uznat, že s n?kterými názory nesouhlasím.
Opravdu si nemyslím, že by si ?udlu m?la Žabka
nechat. Je to p?ece miminko Avignon a ona má právo
se rozhodnout, jestli si ho nechá, nebo prodá. To je
pouze její rozhodnutí. Ona to miminko krmila a
starala se o n?ho a snažila se jí najít náhradní
maminku, což se nejspíš poda?ilo, ale pro? ho Žabce
nechávat? Samoz?ejm?, že finan?ní odm?na by tam být
m?la! Miminka toho spo?ádají opravdu spoustu, je
t?eba spoustu pé?e a není d?vod, pro? by Žabka m?la
tohle sponzorovat. To, jakou si Žabka ?ekne sumu, to
záleží na na ni. Pokud se Avignon rozhodne, že místo
té sumy ji miminko p?enechá, to je jiná v?c.
A taky si myslím, že rozhodn? není nutné nechat
?ipovat. Povinnost ?ipovat mají chovatelské stanice,
ne oby?ejný chovatel. A záleží pouze na budoucím
chovateli, jestli ji o?kovat bude chtít, ?i ne. Pro?
by tohle m?l kdokoliv sponzorovat a pak t?eba
nenajde zájemce, protože cena bude samoz?ejm?
vyšší...

Re: SHÁNÍ SE KOJNÁ
Zaslán uživatelem/kou: Žabka (IP)
Datum: 2010-06-30, 11:25
Jen pro up?esn?ní, už dávno, než se to tu za?alo ?ešit, když se mi Avignon ozvala, že si bude ?udlu chtít vzít, tak jsem jí napsala, že budu chtít n?jaký p?ísp?vek na pé?i, a je mi jedno, zda v pen?zích, nebo v naturáliích (velký pytel kvalitního krmiva pro fretky, a že se domluvíme na zna?ce, aby mi vyhovovala).
To, jestli ?udla z?stane u m? nebo si ji majitelka vezme, samoz?ejm? bylo od za?átku na ní.
O ?ipování jsem v?bec nemluvila, samoz?ejm? kdyby cht?la malou na?ipovanou, tak to za?ídím (polotcho?ata p?jdou do ciziny, takže ?ipovaná být musí).
Otázka je ješt? o?kování, protože zatím jsem nezjistila, jestli je n?jak rizikové jedno z mlá?at neo?kovat. Samoz?ejm? se budu snažit vyhov?t p?ání majitelky, ale ne za cenu ohrožení zdraví kohokoli.

Re: SHÁNÍ SE KOJNÁ
Zaslán uživatelem/kou: Avignon57 (IP)
Datum: 2010-06-30, 16:39
Hanulka: jestli ste to nepochopili tak sme se žabkou domluvený tak nevoim co tady zbyte?n? ?ešíte!!! na mlád?ti vyd?lat nechci m? nejde vo peníze!!!! Asi ste tohle taky nepúochopili!!!


Azurecek: Jsem ráda že si p?esn? pochopila jak to já myslim, kone?n? to n?kdo vidí mou stranou! D?kuju

Re: SHÁNÍ SE KOJNÁ
Zaslán uživatelem/kou: azurecek (IP)
Datum: 2010-06-30, 16:52
Avignon, jenom pozor, to, že prodáváš maminku, s tím
se absolutn? neztotož?uji a s tímto nesouhlasím.
Šlo mi jen o to, že nechápu, jakým právem ti ostatní
tém?? vnucují myšlenku, že ?udla musí zústat u
Žabky, že ji musíš dát! To miminko je tvoje a je na
tob?, co s ní ud?láš.
Ale pokud by, co se týká o?kování, m?lo ohrožovat na
život? a zdraví její miminka, nebo to tvoje, ur?it?
nech nao?kovat. Tohle není tak horentní suma, aby se
muselo riskovat zdraví...


Re: SHÁNÍ SE KOJNÁ
Zaslán uživatelem/kou: Žabka (IP)
Datum: 2010-07-07, 19:27
Tak mám nové informace, v?era jsem všechny malé zvážila a ?udla má 480 g, takže stejn? jako nejv?tší z polotcho?ích hol?i?ek, oba kluci už jí p?erostli. Celkem jasn? už je vid?t, že má sv?tlejší barvu, než polotcho?ata. Je mí? lekavá, ostatní se víc schovávají, když kolem nich n?kdo jde, ale jak kdy, když si hrají, tak nemají na schovávání ?as :-), ale ?udla se dost ?asto neschová, i když ostatní ano. Taky se vždycky první hrne k východu a ven z klece, m?že to být i tím, že je starší, tak chce už víc objevovat venkovní prostor, taky to m?že být tím, že polotho?i jsou p?ci jen bázliv?jší. Ale když ji vezmu do ruky, tak se po chvíli cuká úpln? stejn? jako ostatní. A n?kdy na m? prská, to odkoukala od jedné z nevlastních sest?i?ek (ostatní mr?ata se spíš cukají, necht?jí se chovat, ale prská krom? ?udly jen jedna, ta m? už i popušila). Má po?ád víc vid?t masku na obli?eji, než ostatní. Mám nové fotky, ale dát je sem budu moct až budu mít opravený po?íta?.

Re: SHÁNÍ SE KOJNÁ
Zaslán uživatelem/kou: Žabka (IP)
Datum: 2010-07-10, 16:09
Slíbené fotky ?udly a k tomu jedna fotka polotcho?í hol?i?ky pro srovnání.

Přílohy: P1020961_cudla_cr.jpg (99kB)  
Re: SHÁNÍ SE KOJNÁ
Zaslán uživatelem/kou: Žabka (IP)
Datum: 2010-07-10, 16:12
N?jak se to nep?iložilo :-( Tak znovu.

Přílohy: P1020970_cudla.JPG (99kB)   P1020993_cikorka_srovnani.jpg (99kB)  
Re: SHÁNÍ SE KOJNÁ
Zaslán uživatelem/kou: Pavla Henzlová (IP)
Datum: 2010-07-10, 17:25
Ty jsou neskute?n? roztomilé...

Re: SHÁNÍ SE KOJNÁ
Zaslán uživatelem/kou: Lída (IP)
Datum: 2010-07-10, 18:29
Jsou moc krásné, povedly se

Re: SHÁNÍ SE KOJNÁ
Zaslán uživatelem/kou: scarabeus (IP)
Datum: 2010-07-11, 21:21
Moooc krásné! Je super, že se ?udle da?í ;)
Avatar

Re: SHÁNÍ SE KOJNÁ
Zaslán uživatelem/kou: Avignon57 (IP)
Datum: 2010-07-24, 01:06
Je to fak paráda, Brusinka ji sv??í, tvoje mimi sou taky nádherný!!!

Re: SHÁNÍ SE KOJNÁ
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2010-07-24, 01:23
koukám na ty fotky a takhle mi tedy moc veliký rozdíl nep?íjde, jen má sv?tlejší xichtík. jinak jsem kryla s mým albínem tcho?ovitou samici, která nijak extra tmavá taky nebyla a jedno mim?o - holka, tam byla oproti ostatním ?erná, viz foto ve vlákn? s fotkama. ostaní mimina jsou tcho?íci s r?žovym nosem a sv?tlym T-obrysem, takže jen podle rozdílu v barv? bych to nesoudila
tady rodi?e mimin:
[img5.rajce.idnes.cz]

a tady hol?i?ka ve v?ku n?jakých 7-8. týdn?
[img5.rajce.idnes.cz]

[img5.rajce.idnes.cz]


[ZofiZoo.mondozoo.com]
Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: ŽoFiRo dne 24.07. v 01:24.
Avatar

Re: SHÁNÍ SE KOJNÁ
Zaslán uživatelem/kou: Žabka (IP)
Datum: 2010-08-04, 11:22
V?tšina polotcho?at už ?udlu p?erostla, ?udla má te? výrazn? jinou srst a jelikož polotcho?at?m ješt? ztmavly ?umá?ky, tak je te? opravdu jediná, kdo má ?umák jen do šediva s tmavším T - obrysem. Je zv?davá, do všeho se hrne první a nebojí se lidí, polotcho?ata p?eci jen mají respekt a necht?jí se moc kamarádit, ?udla se taky sice nechce nijak extra kamarádit, ale za to se nebojí ani kousat (ale jen normální mlád?cí kousání, nic dramatického).
Pro ?udlu sháním zodpov?dného nového majitele, tak pokud n?kdo víte o n?kom, kdo shání fret?í hol?i?ku, tak mi dejte v?d?t. Zatím není o?kovaná (viz výše), ale v pond?lí ji nechám nao?kovat první dávkou, když budu ostatní o?kovat t?etí. A samoz?ejm? podle toho, jak u m? z?stane dlouho, tolik o?kování bude mít.

Re: SHÁNÍ SE KOJNÁ
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-08-04, 11:28
Žabko, to je fantastický, že se to ubožátko poda?ilo takto vypiplat! :-) Gratuluju a p?eju a? má toho nejlepšího pání?ka! :-)
Avatar

Re: SHÁNÍ SE KOJNÁ
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2010-08-04, 12:50
Žabko, takže všechno je jinak?? Avignon si ji nebere?
Avatar

Re: SHÁNÍ SE KOJNÁ
Zaslán uživatelem/kou: Žabka (IP)
Datum: 2010-08-04, 12:53
P?esn? tak, Avignon si to rozmyslela, malou nechce, prý má n?jaké problémy, takže ji nechá u m? a já jí tudíž sháním nového pání?ka. Jsem docela ráda, že ji ješt? chvíli budu moct pozorovat mezi polotcho?aty, ale mrzí m?, že jsem to nev?d?la d?ív, protože jsem m?la minimáln? dva zájemce o tcho?ovitou samici a odmítla jsem je, ale tak snad se n?kdo najde.

Re: SHÁNÍ SE KOJNÁ
Zaslán uživatelem/kou: Avignon57 (IP)
Datum: 2010-08-04, 22:14
Žabko opravdu se omlouvámale dybych to v?d?la d?ív tak to dám stopro v?d?t. Opracvdu sem nev?d?la že to takle dopadne, moc m? to mrzí...jak kuli tob? tak i kuli m?.

Re: SHÁNÍ SE KOJNÁ
Zaslán uživatelem/kou: Žabka (IP)
Datum: 2010-08-26, 19:20
Tak to vypadá, že se našla nová majitelka pro ?udlu, p?e?etla si její p?íb?h a jinou fretku nechce :-), fretku už d?ív m?la, takže ví, do ?eho jde, takže doufám, že všechno bude v po?ádku. Pokud to dob?e dopadne, tak už v sobotu ve?er ?udla p?jde do nového domova, bude to v Praze, takže nijak daleko ode mn?. T?i ?udlini nevlastní sourozenci, polotcho?ata, už do nových domov? odjela, o víkendu dv? do Ma?arska (jedno z nich pozd?ji odletí do Švédska) a dneska jedno odjelo do Francie. Vypadá to, že místo abych si nechala jen ?udlina nevlastního brat?í?ka, tak u nás z?stane i jedna z holek, protože je tak krásná, že jí nejspíš nedám :-), ale ješt? to není úpln? jisté.

?udla je hrozn? zv?davá, všude vleze, ni?eho se nebojí a oblíbenou zábavou je hryzat do nohou a do rukou. Kousla m? ur?it? víckrát, než všechna polotcho?ata dohromady, ale kouše jen trochu, jako skoro každé fret?, do krve m? ješt? nekousla. V?tšinou se první hrne ven z klece, polotco?ata jsou plašší, než ona, a v?tšinou je v?bec nenapadne, že by mohla chtít kousat, obecn? se mi zdají polotcho?i hodn?jší než fretky, ale ?lov?k k nim musí p?istupovat jinak, nesnažit se je mazlit, spíš je nechat, aby b?hali a p?išli jen když sami cht?jí, vysta?í si víc bez ?lov?ka, než fretka, rad?ji si hrají spolu.

?udla je také malinko mén? obratná, než polotcho?ata, na co jim sta?í dva skoky, ona pot?ebuje t?i, ale není to nijak markantní, ?lov?k je musí pozorovat déle, aby si toho všiml S ostatními se honí a pere a nevypadá to, že by oproti nim byla n?jak znevýhodn?ná. Ale už ji všichni p?erostli, i nejmenší hol?i?ka, než odjela do Ma?arska, už byla o trošku v?tší, než ?udla.
Pomalu za?ínám sepisovat moje prozatimní zkušenosti s tcho?i a polotcho?i, bude to ?asem na mých stránkách, ur?it? sem na fórum napíšu n?jaký výcuc a dám odkaz na stránky.

Re: SHÁNÍ SE KOJNÁ
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-08-26, 19:43
Žabka: super správy! Moc držim palce, aby ?udla mn?la kvalitní majitele - zaslouží si to...a ty taky :-)
Avatar

Re: SHÁNÍ SE KOJNÁ
Zaslán uživatelem/kou: Žabka (IP)
Datum: 2010-09-03, 14:34
Tak ?udla je už pár dní u nové majitelky, prý je celkem hodná, jen mazlit se moc nechce (to necht?la ani se mnou, hned se drala z ruky zpátky na zem). Ale dneska p?i o?kování na veterin? se prý tvá?ila jako hodná a mazlivá fretka (nejspíš se bála, že ji tam budou chtít nechat ;-) ) Akorát teda prý mírn? terorizuje majitel?inu sestru, byly tu pro ?udlu ob?, a ?udle se setra moc nelíbila od za?átku, hned ji hryzla do ruky. Tak snad ?asem bude hodn?jší.

Re: SHÁNÍ SE KOJNÁ
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-09-03, 15:48
?udla je normální malá fretka, tak co by si trochu nekousla :-) Sem moc ráda, že má hodnou pani?ku!
Avatar

Jít na stránku:  Předchozí123456789
Aktuální stránka:9 z 9


Lituji, nemáte oprávnění pro zasílání/odpovídání do této sekce.
TOPlist