Jít na stránku:  Předchozí123456789Další
Aktuální stránka:8 z 9
Re: SHÁNÍ SE KOJNÁ
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-06-27, 19:25
tak m? napadá - nemohl náhodou zrovna tohle být d?vod, pro? matka ?udly všechna mlá?ata odmítla (nebo zabila), protože vlastn? nem?la klidné "hnízdo"?

Re: SHÁNÍ SE KOJNÁ
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-06-27, 19:35
martino, ?ist? teoreticky (s odchovem fre?at skušenosti nemám) mohl a nemusel. U psú (s tim skušenosti mám já i múj p?ítel) se stává, že krom vrozených anomálií fena zabije št??ata, když se sama necítí je odchovat.
P?íklad: fena dobrmana krátce p?ed porodem vlet?la pod auto, ?istá fraktura nohy, fena ošet?ená a OK, porod bez problémú, prvních 5 dní se fena o št??ata starala a pak b?hem noci zabila všechny až na jedno (to zústalo zran?né). (P?ítelova dcera ho pak vypiplala na flašce...a hafan se dožil 11 let.)Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: Johana dne 27.06. v 19:40.
Avatar

Re: SHÁNÍ SE KOJNÁ
Zaslán uživatelem/kou: Žabka (IP)
Datum: 2010-06-27, 19:43
Martina: I to je možné, ale myslím si, že spíš s tou fretkou bohužel není n?co v po?ádku (psychicky) celkov?. Pravd?podobn? byla vzatá p?íliš brzy od matky a pak se jí dlouho nikdo nev?noval, takže v d?tství v?bec nebyla socializovaná tak, jak m?la (ani ve zví?ecí, ani v lidské rodin?). Proto nemá ráda ani lidi, ani jiné fretky. Takové zví?e bych v?bec nezkoušela p?ipoušt?t :-( Je dob?e, že už je vykastrovaná.

To, že nem?la mléko, m?že být ale i fyzický probléma ?udla to mohla zd?dit... A i vzhledem k složitému po?átku života bych ji nedoporu?ovala do chovu. Otázka je, zda to ví budoucí majitel.

A teda já Avignon pochopila tak, že si ?udlu chce nechat (bohužel smsku, ze které jsem to vydedukovala, už jsem smazala), že ji chce prodat jsem se dozv?d?la až tady.

Re: SHÁNÍ SE KOJNÁ
Zaslán uživatelem/kou: Petra p. (IP)
Datum: 2010-06-28, 10:33
M? teda hlavn? zaujalo tohle..


Avignon57 napsal/a:
-------------------------------------------------------
> Jestli si mysíte že ji prodávám jen kuli tomu že
> se jim vykastrovala tak to je omyl, já mam doma
> ešt? jednu sami?ku a te? miminka ?eká a po p?íští
> roky ?ekat bude!
d?vod pro? dávám frete?ku pry?
> jsem jasn? psala v inzerátu nevim pro? okolo toho
> d?láte mecheche! z?ejm? si u ostatních fretek
> neud?lala autoritu a ubližují ji! nevim jak to je
> ale ona je skoro samej strup! Takže ze m?
> p?estant? d?lat bezcitnou ženskou!!!!

K tomu zbytku se vyjad?ovat nebudu.. Evidentn? sle?na je trošku zaujatá a stejn? si bude mlít tu svou...

Avatar

Re: SHÁNÍ SE KOJNÁ
Zaslán uživatelem/kou: Jordi (IP)
Datum: 2010-06-28, 10:41
Avignon57 napsal/a:
-------------------------------------------------------
> Já už jsem se z žabkou domluvila, že si pro ?udlu
> dojedu takže máte holky sm?lu:-D! Je fak
> nádherná:-D


Tento p?ísp?vek také tak p?sobí, že si chce malou nechat.

Avatar

Re: SHÁNÍ SE KOJNÁ
Zaslán uživatelem/kou: Žabka (IP)
Datum: 2010-06-28, 10:53
Jordi, na m? to tak taky p?sobilo. A navíc to, když jsem se ptala, p?edb?žn?, zda ?udlu mám o?kovat (na psinku), tam mi bylo sd?leno, že ne, že si o?kuje fretky sama (což chápu), ale pak jsem ptala ješt? te? znovu, protože budu mít vakcíny za výhodnou cenu, tak jestli p?eci jen o?kovat nemám. Tak prý ne, že na "tohle" v?bec neo?kuje. To taky chápu, jsou to její fretky, její rozhodnutí. Ale to m? utvrdilo v tom, že má ?udla z?stat, a ne že má být prodaná. Protože pokud má být prodaná, tak by p?eci na její o?kování m?l mít vliv budoucí majitel. Mám z toho te? dost smíšené pocity.

Re: SHÁNÍ SE KOJNÁ
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-06-28, 11:47
to máme asi všichni :o/

a je to OPRAVDU v?bec ?udla?

Re: SHÁNÍ SE KOJNÁ
Zaslán uživatelem/kou: Jordi (IP)
Datum: 2010-06-28, 12:06
Rejpat se v cizích v?cech nemám zájem, ale bohužel, tohle celé už te? vypadá dost ned?v?ryhodn? a myslím, že si za to m?že "sle?na/paní" sama. Má se vyjad?ovat tak jak se v?ci skute?n? mají a ne se potom roz?ilovat a divit, že se hned zvedne vlna rozho??ení. Tohle je prost? jen jeden p?íklad toho, jak se nep?esn? vyjád?ila, tak, že jsme všichni m?li ten pocit, že si chce malou nechat. Takže obecn? z toho plyne, že pokud je n?co jinak, než jak se to jeví, p?isp?la si k tomu sama. To by bylo tak obecn? shrnuto.

Ovšem o to víc m? znepokojuje, co vlastn? bude s ?udlou :o( A po pravd?, nevím jestli mám chu? v??it, že se bude mít fajn. A? chce nebo ne, ale d?v?ryhodnost si sama nalomila.
Avatar

Re: SHÁNÍ SE KOJNÁ
Zaslán uživatelem/kou: Žabka (IP)
Datum: 2010-06-28, 12:23
Jordi: Práv?, taky se o ?udlu bojím. Zrovna v?era mi volala paní, jestli ješt? nemám volnou tcho?ovitou hol?i?ku, že jim um?ela frete?ka a že shání rychle novou, aby jim nebylo smutno. I jen po párminutovém rozhovoru jsem m?la pocit, že o fretku u nich bude dob?e postaráno. Ale když nepo?ítám ?udlu,(která není moje), tak žádné volné mlád? nemám. Takže jsem jí jen ?ekla, kde a podle ?eho má hledat.

Re: SHÁNÍ SE KOJNÁ
Zaslán uživatelem/kou: Jordi (IP)
Datum: 2010-06-28, 14:17
Já volnou hol?i?ku mám, ale ješt? není k odb?ru.
Avatar

Re: SHÁNÍ SE KOJNÁ
Zaslán uživatelem/kou: Avignon57 (IP)
Datum: 2010-06-28, 22:17
Jordi! já se k prodeji mé fretky vyjad?ovat necht?la ale když jste za?li š?ourat tak co jinýho makm asi d?lat. To rozebíráte každej inzerát takle dopodrobna? já vam ?ikám že Vám do toho nic neni!!!!Že chci prodat ?udlu je jen moje rozhodnutí a nechápu pro? byste m?li pochybnosti o tom že by se nem?la mít dob?e!!! Copak jediný nejlepší chovatelé ste tady vy??? Nejste jediný tak p?estant? podce?ovat ostatní!!! Nejste jedni?ky v chovu fretek!!! Do duší fretek nigdo nevidí a ani vy ne!! a to že by se mamina se svejma mim?ama nem?la dob?e taky pochybovat nemusíte!!! ur?it? sem je nenechala s ostatníma tak blbá nejsem! Jste hodný že ste se m? snažili poradit co a jak co se tý?e ?udli, ale to je všechno co jsem po vás cht?la...poradit!!!Do ostatních v?cí(mamina ?udli a ?udla a její budoucnost)vám nic neni takže díky za rady a zbytek ne?ešte! Bu?te tak hodní!!!!

Re: SHÁNÍ SE KOJNÁ
Zaslán uživatelem/kou: hanulka (IP)
Datum: 2010-06-28, 22:28
Neber to jako útok, ne nerozebíráme tady každý prodej nebo inzerát. Ale já osobn? odsuzuji ty, kte?í si napo?izují více zví?at i p?es to, že ví, že se m?že naskytnout situace, kdy není možné mít zví?ata pohromad? a nejsou schopni ji pak ?ešit jinak, než tím, že "nep?izp?sobivé" dá pry?. VŽDYCKY musíš po?ítat s tím, že ne všechno jde tak, jak by sis p?ála. Když bude fretka nemocná, dáš ji pry?, protože už se ti nebude hodit do chovu? Píšeš že fretka, která z?stává odchovávat bude a co když ne? U m? neexistuje v?ta NEJDE TO. Když své fretky miluji, miluji je takové, jaké jsou, se vším všudy. Ano, já jsem po?ítala s tím, že ne všechny fretky si budou rozum?t - a dodnes mám jednoho same?ka odd?len?, protože bije ostatní. Pro m? to ale není d?vod dát ho pry? a nikdo ho pry? nedám jen proto, že si s ostatními nerozumí. Prost? je takový a nejspíš vždycky bude, ale pro m? to není d?vod se ho zbavovat. Fretek mám dohromady 5, klec jednu. 4 jsou na volno a ten jeden má velkou klec a pouštím ho v jiném pokoji, než mám ostatní. Mám ješt? psa a ko?ku. Problém to není, nikdy m? nenapadlo ?ešit to takto radikáln?, jak to ?ešíš ty a ano, takové lidi za toto jednání odsuzuji, pro m? to je nezodpov?dnost a necitelnost.
Avatar

Re: SHÁNÍ SE KOJNÁ
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-06-28, 22:37
Avignon57 napsal/a:
-------------------------------------------------------
> Jordi! já se k prodeji mé fretky vyjad?ovat
> necht?la ale když jste za?li š?ourat tak co jinýho
> makm asi d?lat. To rozebíráte každej inzerát takle
> dopodrobna? já vam ?ikám že Vám do toho nic
> neni!!!!Že chci prodat ?udlu je jen moje
> rozhodnutí a nechápu pro? byste m?li pochybnosti o
> tom že by se nem?la mít dob?e!!! Copak jediný
> nejlepší chovatelé ste tady vy??? Nejste jediný
> tak p?estant? podce?ovat ostatní!!! Nejste
> jedni?ky v chovu fretek!!! Do duší fretek nigdo
> nevidí a ani vy ne!! a to že by se mamina se
> svejma mim?ama nem?la dob?e taky pochybovat
> nemusíte!!! ur?it? sem je nenechala s ostatníma
> tak blbá nejsem! Jste hodný že ste se m? snažili
> poradit co a jak co se tý?e ?udli, ale to je
> všechno co jsem po vás cht?la...poradit!!!Do
> ostatních v?cí(mamina ?udli a ?udla a její
> budoucnost)vám nic neni takže díky za rady a
> zbytek ne?ešte! Bu?te tak hodní!!!!

Avignon, sem celkem na rozpacích....XX lidí se ti snažilo radit (co se tý?e záchrany ?udly) a sprost?edkovat její záchranu....a ty t?m lidem te? zazlíváš, že se starají co s ?udlou bude dál?

No já nevim, nezmám t?, ale co mne te? napadá jsou jen dv? slova "využívání" a "zneužívání" lidské dobroty a lásky ke zví?atúm....

Nevím pro co....pro biznis? Pro lidskou hloupost?

Jo a Hanulce sem toho bestialního asociálního Draka nanutila kdysi (jako malé fret?) k adopci tak trochu já. Múj fret to nebyl. Fakt to zví?e Hanulce sakra komplikuje život! Ale miluje ho stejn? jako všechny své ostatní fretky a nikdy by ho nedala pry? jen proto, že není dle jejich p?edstav.


Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: Johana dne 28.06. v 22:47.
Avatar

Re: SHÁNÍ SE KOJNÁ
Zaslán uživatelem/kou: Petra p. (IP)
Datum: 2010-06-28, 23:09
To už je na m? moc...
Avatar

Re: SHÁNÍ SE KOJNÁ
Zaslán uživatelem/kou: hanulka (IP)
Datum: 2010-06-28, 23:16
Johanko já nechci aby to vypadalo, že si na Draka st?žuju, to ne!! Jen ho dávám za p?íklad, aby lidi vid?li, že opravdu, sta?í chtít, p?izp?sobit se a JDE VŠECHNO a a? mi nikdo ne?íká, že nejde. Draco je dodneška jiný než jiné fretky. V amoku dokáže rozt?ískat dvoukilovou keramickou misku o kachli?ky, rozdrápat si tlapky do krve, jen aby se dostal ven, staví pyramidy z plastových misek, trhá fretky do krve, ko?ku málem stáhl z kožichu.. Je hyperaktivní a snažím se mu opravdu v?novat co nejvíc.. A vím, že to jde, i když jsem n?kdy v práci t?eba 16hodin. Proto m? dokáže opravdu nakrknout, když si n?kdo nedokáže v hlav? srovnat takovou banální v?c :(
Avatar

Re: SHÁNÍ SE KOJNÁ
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-06-28, 23:29
Hanulko, já vím co je Drak za ?íslo.
Cht?la sem t? jen dát za p?íklad že "když se chce, tak to jde" ve prosp?ch zví?ete i když kolikrát za cenu "nervú" jeho majitele.
Avatar

Re: SHÁNÍ SE KOJNÁ
Zaslán uživatelem/kou: Žabka (IP)
Datum: 2010-06-28, 23:47
Na druhou stranu pokud majitel ví, že n?jaké zví?e nezvládá, a nemá na to mu v?novat pot?ebnou pé?i, tak je lepší, když mu najde nového pána, než aby zví?e trápil.

Re: SHÁNÍ SE KOJNÁ
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-06-29, 00:09
Žabko, s timto naprosto souhlasím.

Ale už sme trochu OFF od púvodního tematu (?udla)...tož se omlouvám.
Avatar

Re: SHÁNÍ SE KOJNÁ
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-06-29, 00:43
ono to všechno je a není off od tématu "?udla". protože se to vlastn? po?ád to?í o schopnosti/neschopnosti/chuti/nechuti/možnosti/nemožnosti se dob?e postarat o fretku - a ?udla je PRÝ taky fretka.

a možná není, možná si to jen myslíme, protože jsme od samého za?átku CHT?LI, a moc jí to všichni p?áli a drželi palce, aby p?ežila.
p?ání otcem myšlenky, ale kdoví, jak to je opravdu... :o/

p?emýšlím, co bych v takové situaci d?lala já. no rozhodn? bych si domn?lou ?udlu opravdu hodn? dob?e prohlédla a prozkoumala, abych m?la STOPROCENTNÍ jistou, že nedávám n?kam b?hvíkam n?které svoje vlastní mlád?. a pokud bych m?la n?jaké pochybnosti, asi bych to rad?ji neriskovala. leda bych naopak m?la jistotu, že o to moje mlád? bude dob?e postaráno - to by mi pak nevadilo, jestli mu n?kdo bude ?íkat t?eba "?udla", i když to možná v?bec ?udla není.

t?žké rozhodování, v?bec to žabce nezávidím.

Re: SHÁNÍ SE KOJNÁ
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-06-29, 00:51
Martino já myslím, že jediná Žabka by mohla poznat, jestli to-které fret? je nebo neni ?udla. A možná ?udla (nedejbože) vábec neni....že sou to všechno potomci Brusinky a polotcho?ata....kdo ví....
Avatar

Re: SHÁNÍ SE KOJNÁ
Zaslán uživatelem/kou: Žabka (IP)
Datum: 2010-06-29, 10:37
No,to mi povídejte, že je to t?žké... V?era jsem uklízela klec a tak jsem zase m?la možnost vid?t všechna mr?ata úpln? zblízka. Ze všech šesti mají ?ty?i ?erné ?umá?ky, dv? sami?ky jsou dost tmavé, dv? sv?tlejší, z nich jedna má ?umák ?erný, druhá s T - obrysem, kluci jsou jeden trošku tmavší s tmavým ?umákem, druhý sv?tlejší s ?umákem s T - obrysem, ale ?umák má i tak trochu tmavší, než holka s nejsv?tlejším ?umákem. A je ze všech nejv?tší, bude z n?j podle m? p?kný a velký samec, hned bych si ho nechala, stejn? jako jednu z tmavých ?erno?umákatých hol?i?ek, ale t?i polotcho?i jsou fakt moc, myslím, že mi bude sta?it jeden ;-)
Víc vybarvenou masku má sv?tlejší z kluk? a holka s ne?erným ?umákem. Ta se mi i zdá, že má jemn?jší srst, ale není to tak markantí, abych si nebyla jistá, že si to nevymýšlím.
V?era jsem zkoumala tvar hlavy, a má ho o?ividn? jiný, než dv? nejtmavší samice, ale zase ne o tolik jiný, než ta sv?tlá samice. Vypadá to, že dv? hol?i?ky se vyvedly hodn? po Brusince, jeden kluk tak na p?l a jeden kluk a jedna hol?i?ka jsou víc do fretky.
A ta poslední hol?i?ka je snad ?udla, i když ani jeden ze znak? sám o sob? není dost pr?kazný, ale jako soubor to vypadá o n?co jasn?ji, i když jisté to není. Spíš jsem si skoro (ale zase ne úpln?) jistá, že Brusinka m?la svých malých p?t.
Doufám, že až budou mlá?ata v?tší a víc se vybarví, tak to bude jasn?jší, to by se kone?n? mohly ukázat i povahové vlastnosti (i když teda už te? vím, že jedna z hol?i?ek je trošku nervózní (nebo spíš divo?ejší, prská na m? a dokonce už jsem od ní dostala zásah smrádku - od té sv?tlejší ?erno?umákaté, a ta je opravdu polotcho?, na pachu se to pozná, je výrazn?jší, než od fretky - ha, tak m? napadá, že to by mohlo být poznávací znamení, donutit ?udlu pušit :-D, jenže to není tak úpln? reálné a opravdu ji nechci kv?li zjiš?ování identity trápit ;-) ), kluci jsou oba už te? p?átelšt?jší a ten nejv?tší je pr?zkumník, po?ád se snaží vylézat z klece a jako první byl na pr?zkumu venku.
Taky ješt? než jsem ?udlu k Brusince dala, tak jsem se dívala a myslím (ale zase to nevím na 100%, ale tak na 90% ano), že to byla holka.
Doufám, že za týden - dva se t?eba n?co ukáže.

Samoz?ejm? kdybych v?d?la, že ?udla bude v dobrých podmínkách, tak by mi bylo úpln? jedno, že jí n?kdo ?íká t?eba Keporkak a myslí si, že je several stepní, hlavn? když se o ní bude starat jako o fretku a ona se bude mít fajn.

Mimochodem, m?že n??emu vadit, když bude ?udla nenao?kovaná mezi nao?kovanými mlá?aty? Když Avignon nechce, abych ji o?kovala...

Re: SHÁNÍ SE KOJNÁ
Zaslán uživatelem/kou: Jordi (IP)
Datum: 2010-06-29, 11:06
Já nevím, m? vet jednou zmi?oval n?co o tom, že když se navozuje imunita nebo zkrátka po o?kování, že to m?že být pro neo?kované zví?e v blízkosti i nebezpe?né, ale nevím jak to p?esn? funguje. ?íkal m? to ve smyslu, že já mám dv? fretky, které o?kovat nebudu. Jednu nesmím, ze zdravotních d?vod? a druhou už nechci kv?li v?ku.
Avatar

Re: SHÁNÍ SE KOJNÁ
Zaslán uživatelem/kou: Yasmin (IP)
Datum: 2010-06-29, 11:18
Nedocetla jsem to teda az do konce, ale me spis nehraje jedna vec.. Ze Cudlu bude prodavat Avignon a ne Zabka.. Nebo snad Zabka dostane za odchov Cudly neco a Avignon si ji proda? Pokud by si ji Avignon nechavala, pak to jeste pochopim, ale aby si ji odvezla a prodala, me neprijde moc fer..

Avatar

Re: SHÁNÍ SE KOJNÁ
Zaslán uživatelem/kou: Žabka (IP)
Datum: 2010-06-29, 11:29
Tak já samoz?ejm? za odchov ?udly n?co chtít budu, a když vím, že je na prodej, tak ne jen n?co spíš symbolického pro Brusinku, ale budu chtít pokrýt náklady, které s tím byly (jídlo, stelivo, ?ást jídla pro Brusinku). Pokud vím, tak za odchov t?eba malých angor u kojné se taky platí, ne? Mimochodem, pokud n?kdo máte s tímhle zkušenost, tak mi písn?te SZ kolik je tak adekvátní cena, n?jak nemám odhad).

Re: SHÁNÍ SE KOJNÁ
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2010-06-29, 12:44
No otázku, co se m?že stát nenao?kované ?udle mezi nao?kovanými mlá?aty bych spíš sm??ovala do veterinárního okénka k Lee. V tomhle sm?ru asi nikdo jiný neporadí. Jinak samoz?ejm? naprosto souhlasím s tím, aby si Žabka za odchod a piplání ?udly ?ekla n?jakou adekvátní ?ástku.
Avatar

Re: SHÁNÍ SE KOJNÁ
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-06-29, 12:52
po?ínala bych si stejn?, jako by to bylo moje mlád? - jsou s ním stejné výdaje, ne? resp. napo?ítala bych výdaje, které jsou s chovem, resp. s mlá?aty spojené + pokud s konkrétním mlád?tem byly n?jaké speciální výdaje + n?co jako "zisk".

podle m? je to stejné, jako výroba-nákup-prodej ?ehokoli jiného. spo?ítají se výrobní náklady, p?i?te zisk, p?ihodí n?co za "zna?ku" (je rozdíl mezi trabantem a mercedesem) a hodí na trh. trh bu? má zájem nebo nemá.

Re: SHÁNÍ SE KOJNÁ
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-06-29, 12:58
o?kování se opravdu zeptej veta, protože jestli je rizikové jedno mlád? neo?kovat mezi o?kovanými, tak pokud k tomu není vážný d?vod to tak ud?lat (zdravotní stav mlád?te nap?.), moc bych se neohlížela na ni?í "p?ání", ale neohrožovala bych zdraví a bezpe?í zví?ete (v souladu se zde již jmenovaným zákonem).

Re: SHÁNÍ SE KOJNÁ
Zaslán uživatelem/kou: Andrea.S (IP)
Datum: 2010-06-29, 15:29
Taky si osobne myslim, ze pokud bude Cudla na prodej, mela by ji prodat Zabka, ktera ji adoptovala,a venovala tomu svuj cas a penize a navic pokud si neni stoprocentne jista, ze to Cudla je, je dulezite, aby pultchor sel do dobrych podminek ke zkusenym lidem. Pokud si puvodni majitelka bude chtit Cudlu nechat tak ok. Rozhodne bych mlade nechala spolu s ostatnimi naockovat i nacipovat.

Re: SHÁNÍ SE KOJNÁ
Zaslán uživatelem/kou: Avignon57 (IP)
Datum: 2010-06-29, 16:00
Nao?kovat a na?ipovat si nep?eju!Se Žabkou jsme se domluvili co a jak co se tý?e ?udli.mysim že Žabka má svou hlavu a ?ekne si sama co zato chce,a?koli její první slova byla upln? jiná!!!! Zatim je to furt moje mlád? tak nevim pro? by ho m?l prodat Žabka,jist? že jí v?novala ?as a poskytla ji maminku,ale to neznamená že jej její! soud? podle toho co tu píšete by si m?la Žabka rozmyslet jestli mi ?udlu vidat nebo ne a to se m? nelíbí! Nemyslim že by na každé stránce m?lo bejt napsaný aby si mim?a po?ádn? zkontrolovala jestli to je fretka bo ne, ur?it? je kontroluje i bez t?hle zbyte?ných poznámek, opravdu nevim o co Vám de...podle toho jak tady píšete Vám de o to si dokázat jak jste d?ležitý a nenahraditelný, mysim že zacházíte zbyte?n? daleko!


Johana:nevim jestli sis dob?e p?e?etla co sem psala...všem sem pod?kovala za pomoc!!!Jestli si myslíš že vás zneužívám tak t? lituju za tak bezcitný slova! Z?ejm? vás baví m? urážet a to je teda ubohý!!!! myslela jsem si že sou tady fér lidi který rádi pom?žou lidem co se tý?e jejich fretek,ale tak to není(podle m?)!!

tímto s váma kon?ím a bavim se jen se žabkou, protože urážet se nenechám takže ešt? jednou D?KUJI VŠEM KTE?Í M? POMOHLY S ?UDLOU!

Re: SHÁNÍ SE KOJNÁ
Zaslán uživatelem/kou: Andrea.S (IP)
Datum: 2010-06-29, 16:57
Ok , o co mi jde? Tak zaprve , vubec neni jiste, ze to je Cudla tvuj a ze to neni pultchor, za druhe jsi tady narikala, ze shanis kojnou a nebyt Zabky uz by tady to ,,mozna tvoje mlade nebylo . A za treti pokud ho chces prodat, co jako z toho budes mit? Nereknu, kdyby to byl cely vrh, ale jedno mlade? Kdyz zaplatis Zabce naklady za krmeni atd.,mlade nechces ockovat, cipovat. Budes rada, ze ho prodas za par penez. Neni lepsi mit aspon dobrej pocit, zes aspon neco pro mlade udelala a zachranilas ho? A spolecne se s Zabkou domluvili a nasli mu vynikajici novou rodinu, ktera Zabce zaplati za peci a stravu? Ja mam tu stejnou zkusenost - taky jsem musela me jedno jedine mlade prenechat adoptivni mamince, a jsem moc rada, ze se ma Cid skvele, prezil to a je v tech nejlepsich podminkach. A to jsem investovala mnohem vic penez. Mlade je s rodokmenem, jela jsem na kryti az do Polska,taky jsem si ho chtela vzit nazpet, mela jsem i hodne zajemcu,pak mi doslo, ze Milada pokud ho chce je jeji, nebyt ji a Enny tak tu neni .Nechci te nejak kritizovat, jsem dokonce prekvapena jak jsi zvladla to male pet dni dokrmovat, ale delat caviky s jednim mladetem, kdyz vsichni tady tise malemu prali, at prezije, a at se drzi .. a ted vsichni si preji jen jedine, at se ma co nejlepe.. Kdybys sis ho chtela nechat ok, je tvuj, ale pokud ho chces prodat, abys na tom neco vydelala?.. Kdyz se celou dobu o nej starala Brusinka a Zabka?, sorry, ale to fakt nechapu.

Jít na stránku:  Předchozí123456789Další
Aktuální stránka:8 z 9


Lituji, nemáte oprávnění pro zasílání/odpovídání do této sekce.
TOPlist