Aktuální stránka:61 z 69
Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: amonnia (IP)
Datum: 2008-10-23, 18:53
# # # # # # # # # Kámoš Franta na vesnici
# # # # # # # # # Namluvil si krasavici.
# # # # # # # # # Je moc hezká, nohatá,
# # # # # # # # # Hloupá - ale kozatá.
# # # # # # # # # On si slastí mru?í
# # # # # # # # # A? si chlapi ?u?í!
# # # # # # # # # Její ladné pohyby
# # # # # # # # # Závid?ti mohli by!
# # # # # # # # #
# # # # # # # # # Dostal jsem na Frantu zlost
# # # # # # # # # D?láš hroznou pitomost!
# # # # # # # # # Vykašli se na tu kost!
# # # # # # # # # Nehodí se k tob? dost!
# # # # # # # # # V?? mi, vtipy na blondýny
# # # # # # # # # nejsou žádné voloviny!
# # # # # # # # # Problémy se za?nou kupit.
# # # # # # # # # Prob?h, Franto, nebud stupid!
# # # # # # # # #
# # # # # # # # # Nedbal nic na dobré rady,
# # # # # # # # # Zlákaly ho její vnady.
# # # # # # # # # Šuškala si celá víska
# # # # # # # # # Krásná Vlasta chce byt misska!
# # # # # # # # # Povolil ji ot?že
# # # # # # # # #
# # # # # # # # # Hlasí se do sout?že.
# # # # # # # # # Ihned jsem mu navrhl,
# # # # # # # # # Aby ji to zatrhl.
# # # # # # # # # Hu?ím jako do dubu
# # # # # # # # # M?l bys jí dát p?es hubu!
# # # # # # # # # Ale Franta se furt chvástá
# # # # # # # # # Bude slavná moje Vlasta!
# # # # # # # # #
# # # # # # # # # Jednou hledím na bednu,
# # # # # # # # # Kon?í zprávy - já blednu!
# # # # # # # # # Vysílají soutež krásy
# # # # # # # # # Tohle bude Vlasta asi!
# # # # # # # # # Když ub?hla první p?lka,
# # # # # # # # # Objevil se démon H?lka.
# # # # # # # # #
# # # # # # # # # Ve finale jsem pak Káju
# # # # # # # # # Slyšel zpívat V?elku Máju.
# # # # # # # # # Vlasta bulí dojetím
# # # # # # # # # Zvít?zila - to je tím!
# # # # # # # # # Vytryskl jí sopel,
# # # # # # # # # Neb vyhrála Opel!
# # # # # # # # #
# # # # # # # # # Kája p?isel s anturií
# # # # # # # # # Jak Romeo za Julií.
# # # # # # # # # Jak zazn?la fanfára,
# # # # # # # # # Vlasta hupsla do fára.
# # # # # # # # # Franta doma pije whisku,
# # # # # # # # # Moc se t?ší na svou missku.
# # # # # # # # #
# # # # # # # # # Sotva vešla do dve?í,
# # # # # # # # # P?ítel uším nev??i.
# # # # # # # # # Je konec - a basta!
# # # # # # # # # Nejsi št?stí garantem
# # # # # # # # # Ty blbe?ku s trabantem!
# # # # # # # # #
# # # # # # # # # Sláva ji stoupla do hlavy
# # # # # # # # # Nechce už Frantovo pohlaví.
# # # # # # # # # Vyprdla se na Frantu
# # # # # # # # # majitele trabantu.
# # # # # # # # # Nosí drahé diamanty
# # # # # # # # # Nemá nouzi o amanty.
# # # # # # # # #
# # # # # # # # # Rajzuje si ve Fordu,
# # # # # # # # # nebo lítá v concordu.
# # # # # # # # # Franta myslí na Vlastu,
# # # # # # # # # Žal utápí ve chlastu
# # # # # # # # # Šílí, že se jeho drahá
# # # # # # # # # V Leu objevila nahá.
# # # # # # # # #
# # # # # # # # # Slzy z jeho o?í kanou
# # # # # # # # # když ji poznal, byla pannou.
# # # # # # # # # Dnes m? Franta vyd?sil,
# # # # # # # # # Na strom? se ob?sil.
# # # # # # # # #
# # # # # # # # # Tohle smutné povídání
# # # # # # # # # Berte jako varování.
# # # # # # # # # Ženská pat?í na ?et?z!
# # # # # # # # # Když povolíš - je to d?s!
# # # # # # # # #
# # # # # # # # # My teplí se sm?jem
# # # # # # # # # lepší je být gayem!


Valmez 2001 [www.youtube.com] Heyday by Mic Christopher

Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Petra p. (IP)
Datum: 2008-10-23, 19:16
Tak to nemá chybu, hlavn? ten záv?r :oDDDDD
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: amonnia (IP)
Datum: 2008-10-23, 22:17
;-) ;-) co všechno skrývá majl :-)

Valmez 2001 [www.youtube.com] Heyday by Mic Christopher

Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Petra p. (IP)
Datum: 2008-10-24, 02:33
Tak já taky p?idám n?co z mejlu :o)))

Veronika a Michal jsou oba pacienti v blázinci. Jednoho dne se oba procházejí okolo bazénu a v tom Michal náhle sko?í do bazénu. Potopí se jako kámen a nevyplave. Veronika okamžit? sko?í za ním, aby ho zachránila. Pono?í se na dno a Michala vytáhne ven.
Když se o tomto hrdinském ?inu dozví ?editel, okamžit? dá p?íkaz Veroniku propustit z ústavu, protože poznal, že je duševn? naprosto stabilní a p?í?etná. Jde tedy k ní, aby jí zd?lil tu velkou novinu:
"Veroniko, mám jednu dobrou a jednu špatnou zprávu. Nejprve dobrá, a sice m?žeš opustit ústav, nebo? jsi byla schopná zachránit jinému pacientovi život. Myslím, že jsi op?t mentáln? v po?ádku. Špatná zpráva je ta, že Michal, kterého jsi zachránila, se ob?sil v koupeln? na pásku z kalhot. Je mi líto, je mrtev."
Veronika se na n?ho krátce podívá a prohlásí:
"On nespáchal sebevraždu, já ho tam pov?sila, aby uschnul..."
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2008-10-24, 19:21
> Jednoho dne zahynul p?i autonehod? úsp?šný personalista. Jeho duše
> vystoupala k Brán? Nebeské, kde ji p?ivítal svatý Petr: "Ty, personalisto,
vítej v Nebi, ale sou?asn? ti musím ?íct, že pro nás
> p?edstavuješ jistý problém. Ješt? tu nemáme žádné personalisty, a
> tak po?ádn? nevíme, co s tebou. A když u n?koho nevíme, co s ním,
> máme takové malé pravidlo: Na jeden den ho pošleme do Pekla, na
> druhý den ho máme u nás v Nebi a nakonec si sám vybere, kde chce z?stat."
"'No, já bych snad z?stal rovnou tady, na? tolik ?ekání...
> ", navrhl personalista. Ale svatý Petr zakroutil hlavou: "Pravidla
> jsou pravidla." Tak svatý Petr posadil personalistu do výtahu a
> poslal ho až úpln? dol?, do Pekla. Dve?e výtahu se otev?ou a
> personalista vidí krásné zelené louky, po kterých se procházejí
> š?astní lidé a vesele se mezi sebou baví.Všichni jsou dob?e
> oble?ení, spokojení a je mezi nimi plno jeho p?átel, personalist?!
> P?ib?hnou k n?mu, uvítají se, vzpomínají na staré ?asy. Potom ho
> seznámí s ?áblem, p?íjemným, vtipným pánem, a ten je všechny pozve
> do místní restaurace na exotickou ve?e?i, u které popijí,popovídají
> si a ?as uletí, až je ráno, a personalista musí do výtahu a do
> Nebe. Následující den stráví personalista v Nebi. Sedí si na
oblá?ku,p?íjemn? si brnká na harfu, pozp?vuje si oblíbené písni?ky.
> A den ute?e,ani neví jak. P?ijde ve?er a svatý Petr si zavolá
> personalistu: "Tak, byl jsi v Pekle, byl jsi i v Nebi, kde bys rád
> z?stal?" "Víš, svatý Pet?e, nebylo mi u vás zle. Ješt? nikdy jsem
> nestrávil takové dva p?íjemné dny jako tyto poslední. Ale víš, tam
> dole v Pekle mám p?átele a ti na m? ur?it? ?ekají... Nezlob se,
> rad?ji bych z?stal v Pekle." Svatý Petr p?ikývl a poslal
> personalistu výtahem zp?t do Pekla. Dve?e výtahu se otev?ou a
> personalista nev??í vlastním o?ím: Místo zelených luk rozoraná
> olejová zemina, odpadk? po kolena a jeho p?átelé od?ní do hadr? a
> zubožení na kost tyto odpadky sbírají a t?ídí. Ani se na n?
> nepodívají, o?i upírají jen na svou smutnou a zapáchající práci.
> Najednou k n?mu p?istoupí ?ábel a vezme ho kolem ramen. "Poslyš,
> ?áble, já to nechápu... V?era to tu bylo samá zele?, radost,
> spokojenost a pohoda, a dnes je to jedno obrovské smetisko, kde nemá
> nikdo na nikoho ani ?as, ani náladu!" ?ábel se pousm?je: "To víš,
> v?era jsme s tebou d?lali personální nábor. Dnes už jsi sou?ástí
> týmu..."
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2008-10-24, 19:26
Ale te? musím zve?ejnit dopis mé sestry, co mi v?era napsala. Je to pro ur?eno p?edevším pro ženský:
Na tema „chlapi v domacnosti“ ti musim odpovedet historkou, ktera by se nevesla do smsky: teda meli jsme tady poslednich par dni pripad hodny dr. House. Do vsech tech nemoci, horecek a rym prisel Gerd se zmatenou informaci, ze se mu dva vecery za sebou „ udelalo neco cerneho kolem ucha“. Nebrala jsem to prilis na vedomi, az me Gerd treti noc vytahl do kuchyne a ukazoval mi ten zjev: opravdu mel kolem jednoho ucha takovou cernou spinu, podobnou popelu, ale prece ne identickou. Prohrabala jsem mu usi stouchatky, abych videla, jestli mu to hrezne z vnitrku hlavy, prohledala fousy a vlasy, jestli tam nema neco spalenyho, ale nenasla jsem nic. Doporucila jsem tedy, aby se poradne vydrbal ve vane – tak urcite odstrani zdroj toho svinstva. Dalsi rano bylo vse v poradku – jeste jsme zavtipkovali, ze vana asi pomohla, ale ejhle – v poledne se otocim od vareni a „objevilo se to zase“ Jak, odkud, proc tak rychle, nikdo netusil… Opet jsem Gerda vysetrila, pujcili jsme si od rodicu lupu a zkoumali vzorky na papiru - prohlizeli jsme Gerduv limec, gerdovy ponozky, srovnavali s popelem z popelniku…ty zmolky byly cerny, trochu leskly a meli podezrele mrizkovitou stavbu. Poucena dr. Housem ( neco jako „vlivem holubiho trusu a vzdusne vlhkosti vam doma vyrostl antrax“), s myslenkami na Kuliskovu plisen (kocour našich) a tvuj cerny kasel jsem prevlikla postel a rekla Gerdovi, ze s tim bude muset jit k doktorovi. Hrozilo, ze bude vypadat, jak blazen, ale oba jsme uz z toho byli docela vykuleni. Gerd sice necejtil nic chorobnyho, ale nedokazal vysvetlit, kde se to bere. Kdyz jsem chmurne sedela v loznici a premejslela, jestli odstehovat gerda do jinyho pokoje, kde zacit s desinfekci a kteremu diteti se driv na tvari objevi v evrope vzacny a tezko lecitelny druh plisne, pricoural se Gerd v ruce trimaje sluchatka k pocitaci. Ukazal mi je a pravil: A co tohle? Jeden z cernych molitanovych krytu byl vosoupanej a drolily se z nej leskly zmolky podezrele mrizkovity struktury. No co ti budu povidat – myslela jsem ,ze ty sluchatka seberu a toho chlapa jima ubiju!!!




Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2008-10-29, 09:36
> Cestou na svadobný obrad sa stane autonehoda a snúbenci na mieste
> zahynú. Idú spolu do neba. ?akajú na príjme na Svätého Petra.
> Ke? príde, hne? sa ho
> pýtajú, ?i je možné v nebi uzatvori? manželstvo. Svätý Peter
> hovorí: "No, je
> to prvýkrát, ?o sa na toto niekto pýta. Musím to ís? zisti?."
> Pár sedí v prijímacej miestnosti už pár mesiacov a obaja už strácajú
> trpezlivos?, ke? sa Svätý Peter znova objaví s odpove?ou:
> "Je to dobré, v nebi sa môžete zosobáši?."
> Nato sa mladík spýta:
> "Len pre prípad, že by nám to neklapalo... Bolo by možné sa v nebi aj
> rozvies??"
> "To si sná? robíte srandu! Tri mesiace som tu h?adal k?aza, viete si
> predstavi?, ako dlho by som h?adal právnika?"
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: amonnia (IP)
Datum: 2008-11-01, 22:51

Jde mladík kolem kláštera a na vratech ?te nápis: "Sex s jeptiškou za 2.000,- K?!!!"
Ud?lá mu to radost a protože má peníze a zájem, tak zazvoní!
Otev?e mu mladá jeptiška, zinkasuje peníze a informuje jej:
"P?jdete na konec tmavé chodby a vstoupíte do posledních dve?í vpravo..."
Mladík projde chodbou, otev?e poslední dve?e vpravo a vypadne rovnou na ulici!
Dve?e se automaticky zav?ou a zamknou!
Na dve?ích z venkovní strany visí cedulka s nápisem: "Dnes s Vámi vyjebala sestra Mária!!!"

Valmez 2001 [www.youtube.com] Heyday by Mic Christopher

Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: amonnia (IP)
Datum: 2008-11-06, 13:12

# Králí?ek k ob?du.
# Maminka p?ipravila k ob?du králí?ka.
# Malému synkovi ob?d náramn? chutná a ptá se tatínka:
# "Tati, co je to v?bec za maso?"
# Tatínek hrd? odv?tí:
# "No, hádej - dám ti typ. Ob?as mi tak ?íká i maminka."
# V tom dcerka vyplivne sousto zpátky do talí?e a s hr?zou ?íká
# bratrovi:
# "Proboha, nejez to, je to ?urák!!!!!"

Valmez 2001 [www.youtube.com] Heyday by Mic Christopher

Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2008-11-11, 10:59
Vtip na zabití

Dve?e se zavírají a tramvaj se chystá k odjezdu ze stanice.
K vozu však dobíhá u?ícený muž a zoufale volá: Prosím Vás,
po?kejte ješt? na m?, jinak nestihnu práci!"
Cestující se p?imlouvají u ?idi?e a ten ?eká na opozdilce.
Pán nastoupí, zav?ou se dve?e, tramvaj odjíždí a pán praví:
"Dobrý den, kontrola jízdenek."


Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2008-11-13, 20:59
Aktuální z burzy...
>
> Dva bankeri diskutuji nad aktualni situaci...
> "Clovece,po vcerejsim propadu na burze,jak jsi spal?"
> "Jako male dite!"
> "To nechapu?"
> "Celou noc jsem ?val a dvakrat se pos.al"
>
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2008-11-13, 21:05
Jó tak ten je dobrej :-)))
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Petra p. (IP)
Datum: 2008-11-14, 00:54
# # # # # # Ona se ptá po souloži:
# # # # # # "Jak se bude jmenovat náš potomek?"
# # # # # # On si sundá prezervativ a odpoví:
# # # # # # "Jestli se z toho dostane, tak David Copperfield"
# # # # # #
# # # # # # Muž ?íká žen? p?i milování:
# # # # # # "Ani nevím, pro? s Tebou vlastn? spím, když jsi tak
# # # # # # škaredá."
# # # # # # Ona : " Asi je ve m? n?co krásného!"
# # # # # # On : " No to jo,ale za chvilku to vytahnu."
# # # # # #
# # # # # # P?ijde paní k doktorovi a ?íká: "Od té doby co mám
# # # # # # milence, mn? po?ád bolí b?icho."
# # # # # # Doktor: "Hmm.. to je divné. A kde vás p?esn? píchá?"
# # # # # # Paní: "Zatím v hotelu, ale slíbil mi garsonku."
# # # # # #
# # # # # # Jede chlap po E55 a stopne ho št?tka.
# # # # # # V aut? si pak hraje s jejím vnadným t?lem a ptá se:
# # # # # # Kolik máš let ?
# # # # # # T?ináct.
# # # # # # Tak v tomhle já nejedu- nezlob se.
# # # # # # Holka na to: Blbec jeden pov?r?ivej....
# # # # # #
# # # # # # Na nádraží v Ostrav? ?ekají ?ech a Polák na vlak.
# # # # # # ?ech po?ád nervozn? obchází tabule, kde naskakuje
# # # # # # zpožd?ní a Polák se ho ptá:
# # # # # # "Pán šuka meškanie?"
# # # # # # A ?ech: "Ne, pán mešká šukanie."
# # # # # #
# # # # # # V páté t?íd? jedna dívka druhé:
# # # # # # "M?j táta ho má 15 cm."
# # # # # # Druhá na to: "M?j ho má jen 13cm, ale taky to bolí."
# # # # # #
# # # # # # Romantický, vlahý ve?er na lavi?ce:
# # # # # # "Sle?no, máte ráda vánek?"
# # # # # # "Hmm, je to docela p?íjemné..."
# # # # # # "Tak já vám ho tam fouknu."
# # # # # #
# # # # # # DV? HOLKY V KIN?, JEDNA SE NAKLONÍ K DRUHÉ A ?ÍKÁ:
# # # # # # TEN CHLÁPEK VEDLE ONANUJE !
# # # # # # KAŠLI NA N?J, NORMÁLN? HO IGNORUJ.
# # # # # # TO NEJDE, ON POUŽÍVÁ MOU RUKU...!
# # # # # #
# # # # # # Chlap je s prostitutkou v posteli a když už je po
# # # # # # všem, tak se ho ona zeptá:
# # # # # # "Prosím vás, a nemáte náhodou AIDS?"
# # # # # # "AIDS? Ne, to opravdu nemám."
# # # # # # "Fuj to sem si oddychla. Už jsem se bála, že bych to
# # # # # # chytila podruhý...!!!!!"
# # # # # #
# # # # # # Snoubenec otci p?ítelkyn?:
# # # # # # "Žádám Vás o pochvu Vaší dcery."
# # # # # # "Snad o ruku ne?"
# # # # # # "No to ne - rukou si to m?žu d?lat dál sám....." # # # # # #
# # # # # # Potkaj se dve blondýnky a jedna ?iká druhý:
# # # # # # "Když si blondska, máš to naho?e stejný jako dole?"
# # # # # # A ta druhá se zamyslí a odpoví:
# # # # # # "Myslíš jako vylízaný?"
# # # # # #
# # # # # #
# # # # # # Šoustá 14 letý cikán svou o dva roky mladší sestru
# # # # # # a tamu obdivn? ?íká:
# # # # # # Dežo,ty šukáš líp než tata.
# # # # # # A Dežo odv?tí: Já vím,mama mi to taky ?íkala.
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: hanulka (IP)
Datum: 2008-11-16, 09:00
To mi dneska ráno p?išlo od kolegy:))))
Avatar

Přílohy: Jsou_i_horsi_zamestnani.jpg (39kB)  
Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Gazza (IP)
Datum: 2008-11-16, 14:36
by m? zajímalo, co tam hledal a co tam našel.....

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Bara (IP)
Datum: 2008-11-16, 16:58
Hovno???
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: zzelvickaa (IP)
Datum: 2008-11-17, 20:33
Jednou se zví?átka v lese domluví, že si nebudou zne?iš?ovat sv?j vlastní les a že si postaví kadibudku. Slovo dalo slovo a zví?átka si na palou?ku vybudovala krásnou kadibudku. Druhý den jde kolem jelen a kouká, že je v kadibudce rozbité okénko. Svolá proto všechny zví?átka a povídá: "V kadibudce je rozbité okénko, m?že mi k tomu n?kdo n?co ?íct?" P?ihlásí se veverka a povídá: "No, víš jelene, hopkám si to takhle z v?tvi?ky na v?tvi?ku a v najednou se m? ptá medv?d z kadibudky, jestli nemám blechy. Tak jsem mu ?ekla, že ne, on m? popadnul, vyt?el si se mnou prdel a prohodil m? okénkem." "Tak tohle by teda nešlo medv?de, budeš se chovat slušn?", povídá na to jelen. Jelen okénko zasklí a jde dom?. Další den, jde jelen zkontrolovat kadibudku a vidí, že je op?t rozbité okénko. Znovu si zavolá zví?átka a povídá: "Zví?átka, zase je rozbité okénko, m?že mi k tomu n?kdo n?co ?íct?" P?ihlásí se zají?ek a povídá: "No víš, hopkám si to takhle z mechu na mech, když se m? medv?d z kadibudky ptá, jestli nemám blechy. Tak jsem mu ?ekl, že ne, on m? popadnul, vyt?el si se mnou prdel a prohodil m? oknem." Jelen už je nasranej a povídá medv?dovi: "Tak poslouchej, ješt? jednou se to bude opakovat, dojdu za myslivcem, on n? zast?elí a bude pokoj." Jelen znovu zasklí okénko a jde dom?. Další den jde znovu zkontrolovat kadibudku a co nevidí. Kadibudka je rozmetaná na kaši po celé pasece. Znovu si pozve na kobere?ek všechna zví?átka a povídá. Co má znamenat ta rozmetaná kadibudka na pasece? M?že mi k tomu n?kdo n?co ?íct? P?ihlásí se ježek a povídá: "Já bych v?d?l...."
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Iv?a (IP)
Datum: 2008-11-18, 16:10
Tp mo p?išlo od sestry :oD


Já to ?íkám po?ád, že nejlepší historky píše život :))))
Zouvám a p?ezouvám domácí i návšt?vy. P?i p?edstav?, jak po každé nevyzuté návšt?v? kle?ím s rejžákem a drbu koberce, je mi zle. Proto bez milosti vyhodím každého, kdo si bagan?ata v chodb? nevyzuje.
Jednou, to byly d?ti opravdu malé, jsem si p?kn? nab?hla. Ráno mi manžel oznámil, že p?ijde z práce d?ív, protože se u nás po poledni zastaví jeho šéf.
ŠÉF???
Nastala mela. Vygruntovala jsem celý byt, všechno muselo být v po?ádku a nikde ani smítko. O šéfovi bylo známo, že je to pedant a neodpustí žádnou chybu. A taky jsem se cht?la vytáhnout...
Zápolení s hadrem p?ipomínalo desinfek?ní maratón, na sporáku sy?ela voda na domácí knedlíky a v kastrolu se tetelili ptá?ci. Naše dvoj?ata až t?sn? p?ed ob?dem dostaly gala oble?ky a v jídelních sesli?kách vypadaly jako andílci.
Ovšem jen do té doby, než jim za?ala být dlouhá chvíle a ony se za?aly hlasitým v?ískotem a mlácením lži?ek do stole?k? dožadovat svého pap???.
Knedlíky pot?ebovaly ješt? n?jakou tu minutku k dokonalosti, když v tom se ozval u dve?í zvonek. V poklusu jsem loktem otev?ela dve?e a v domn?ní, že je to manžel, houkla p?es rameno: "Vyzout a uklidit boty! Já to po tob?, ty dobytku, uklízet nebudu." Kmitala jsem po kuchyni za vydatného ?evu
hladových ratolestí, když mi padl pohled na postavu stojící ve dve?ích.
Nebyl to manžel, ale starší elegantní pán v obleku. "Mladá paní, jmenuji se Dvo?ák a mám zde po?kat na vašeho pana manžela." Polilo m? horko a honem m? nic vtipného nenapadlo.
V obli?eji rudá jako raj?e jsem se omlouvala. Pan Dvo?ák jen mávl rukou a doporu?il mi nakrmit dítka, než zbo?í barák. Jako správná paní domu jsem nabídla ob?d i hostu, a ten se slovy, že domácím ptá?k?m neodolá, pozvání ke stolu p?ijal. Já byla tak vystresovaná ze šéfa i ?voucích d?tí, že jsem asi úpln? vypnula mozek a d?lala vše automaticky. Až po n?jaké dob? mi p?išlo divné, pro? šéf tak vyt?ešt?n? zírá do talí?e a nejí. Já v první chvíli v?bec nic závadného na jeho porci nenašla. Ale hned v té druhé chvíli, kdy mi z?ejm? op?t myšlení nasko?ilo, bych byla nejradši na druhém konci sv?ta.
Zmohla jsem se jenom na to stát a tup? zírat na st?l p?ed šéfa. P?ed sebou m?l rozprost?ené gumové omyvatelné prostírání s ka?enkou, na n?m místo p?íboru lžíci a na talí?i dokonale pokrájené knedlíky i maso, a to celé rozh?ah?ané v omá?ce. P?esn? jako d?ti ve svých stoli?kách. Když mi stud dovolil
zvednout o?i k panu "Nejvyššímu", byl v obli?eji rudý jako rak od zadržovaného smíchu. Nakonec se tak rozchechtal, až mu tekly slzy. Když jsem se mu sápala po talí?i, abych vše napravila a dala mu novou porci ob?da, odmítl.Tou polévkovou lžící tu "šlichtu" sn?dl a ješt? zdvo?ile pod?koval.
Když p?išel manžel z práce, šéf ne?ekl o tom, co prožil, ani slovo. Já mu to vypráv?la, až když návšt?va odešla. Sed?l u stolu a p?emýšlel s hlavou v dlaních, jaký asi bude mít na výpov?di uvedený d?vod. A já už vid?la milá?ka ve front? na pracovním ú?ad? a m? s d?tmi žebrající u kostela.
Celá historka se samoz?ejm? roznesla po firm? a následn? po všech stavbách v širokém okolí. Šéf prý to lí?il na porad? takhle:
"Zazvoním, otev?ou se dve?e, a než sta?ím pozdravit, už jsem dobytek. ?ev mi drásal uši, ale v?n? ob?da m? donutila z?stat a neprásknout za sebou dve?mi.
Když se všechno vysv?tlilo s tím, že dobytek nejsem já, ale Martin, p?ijal jsem pozvání na ob?d. Chlapi, já myslel, že je po mn?, když jsem dostal d?tský prostírání - asi abych paní domu neupatlal ubrus - polívkovou lžíci - nejspíš abych si p?íborem neublížil - a vrcholem všeho byl um?lý talí?ek s p?edkrájeným ob?dem.
Fakt jsem chvíli ?ekal, že dostanu plínu pod krk, abych si neumazal sako, a že m? tou lžící i nakrmí. Ješt? že se všechno v?as vysv?tlilo, jinak bych dostal dudana a skon?il bych v posteli jako ty d?cka.
Proto bacha, až p?jdete k Martinovi! Vyzout už p?ed vchodem a ni?emu se nedivit!"
Je fakt, že si dlouho chlapi ze stavby - když u nás ob?dvali - neodpustili narážky typu: M?žu jíst sám, nebo m? nakrmíš? Hele, chlapi, už jsem velkej, dostal jsem p?íbor! Prostírání s ka?enkou by nebylo?
A už od dve?í ?vali: "Já vím, jsem dobytek a mám si uklidit boty!"
P?esto na vyzouvání návšt?v trvám, i když už je nenazývám dobytkem.



[www.kunici.estranky.cz]



Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: amonnia (IP)
Datum: 2008-11-18, 16:49
MUŽ V DOMÁCNOSTI
(DENÍK)


Pond?lí

JSEM SÁM doma. Žena na týden odjela. Je to skv?lý pocit. Velmi
p?íjemná zm?na. Myslím si, že tu prožijeme se psem nezapomenutelný
týden.
Ud?lal jsem p?esný plán a rozvrhl jsem si ?as. Vím p?esn?, kdy
vstanu, kolik ?asu strávím v koupeln? a kolik p?ípravou snídan?.
Propo?ítal jsem také ?as na mytí nádobí, úklid, psí procházky, nákupy a
va?ení. Když jsem odhadl celkový ?as, velmi p?íjemn? mne p?ekvapilo, že
budu mít spoustu volna.
Nechápu, pro? ženy tolik mluví o domácnosti a d?lají z toho
takovou v?du, když je to ?innost, která vyžaduje tak málo ?asu. Jde jen
o to, jak si ho zorganizovat.
Ve?e?íme každý kotletu. Já i pes. Na stole mám sví?ku, protože
to d?lá p?knou atmosféru, také sváte?ní prostírání a ve vázi?ce r?ži.
Pes m?l paštiku - paté de canard - jako p?edkrm, pak maso s jemnou
zeleninou a keks jako dezert.
Piju víno a kou?ím doutník.
Už dlouho jsem se necítil tak dob?e.

Úterý

MUSÍM SE znovu podívat na sv?j ?asový rozvrh. Zdá se mi, že
bude vyžadovat malé zm?ny. Psovi jsem vysv?tlil, že každý den není ovšem
svátek a nem?že tedy mít vždy p?edkrm a hlavn? t?i misky, které pak
musím umývat. P?i snídani jsem si všiml, že výroba pomeran?ové š?ávy má
jednu nevýhodu. Ovoce zne?istí celý p?ístroj. Jiná možnost - ud?lat
š?ávu rovnou na dva dny. Pak bych nemusel stroj mýt denn?.
Objev : Zjistil jsem, že párky mohu oh?át v polévce a ušet?it
tak jednu nádobu, kterou nemusím mýt. Rozhodn? nemíním denn? luxovat,
jak si to p?ála žena. Úpln? posta?í jednou za dva dny. D?ležité je se
p?ezout a ot?ít psovi packy - to je vše.
Jinak se cítím skv?le.

St?eda

MÁM POCIT, jako by mi domácnost zabírala více ?asu, než jsem
odhadoval.
Budu muset svou ?innost zracionalizovat. První kroky : Koupil
jsem jídlo v sá?ku. Nemusím p?ece ztrácet ?as neustálým va?ením. Jídlo
se nemá p?ipravovat déle, než se jí. Stlaní je problém. Nejd?ív
rozhazovat p?ikrývky, pak v?trat a pak složit? stlát. Myslím si, že není
nutné stlát každý den, když zase p?jdu ve?er spát. Mám p?i stlaní pocit
marnosti.
Také psovi už nep?ipravuji složité jídlo. Koupil jsem už hotové
jídlo pro psy. Tvá?il se divn?, ale nedá se nic d?lat. Když mohu já jíst
už hotové jídlo , musí se p?izp?sobit i on.

?tvrtek

UŽ ŽÁDNÉ pomeran?ové š?ávy! Jak takový nenápadný pomeran?
dovede ušpinit p?ístroj, to je neuv??itelné. Kupuji hotovou š?ávu, v
lahvích. Objev : Poda?ilo se mi vylézt z postele tak, že jsem skoro
v?bec nenarušil p?ikrývky. Pak sta?ilo jen trochu uhladit deku. Ovšem
chce to cvik a je nutné, aby se ?lov?k b?hem spánku v posteli moc
nevrt?l. To znamená nest?ídat ?asto polohy.
Bolí m? kv?li tomu trochu záda, ale to lze odstranit horkou
sprchou. P?estal jsem se každý den holit. To je tedy opravdu zbyte?ná
ztráta ?asu. Navíc tím získám ?as, který mi chyb?l a kterým disponuje
žena, která se neholí.
Zjišt?ní : Je zbyte?né jíst pokaždé z jiného talí?e. P?id?lává
se tím nádobí, to je hotové mrhání. Mýt neustále nádobí mi za?alo jít na
nervy. Také pes jí z jedné misky. Je to koneckonc? jen zví?e.
Poznámka : Dosp?l jsem k záv?ru, že luxovat sta?í maximáln?
jednou týdn?.
K ob?du i k ve?e?i jsem m?l párky.

Pátek

KONEC ovocným š?ávám! Láhve jsou moc t?žké.
Zjiš?uji následující: Ráno párek chutná dob?e. V poledne mén?.
Ve?er v?bec. Když ?lov?k jí párky déle než dva dny, m?že to zp?sobit i
lehkou nevolnost.
Pes dostal sušené jídlo. Je stejn? výživné a hlavn? nemaže to
misku. Jinak bych si už p?ipadal jako automatická my?ka nádobí. P?išel
jsem na to, že polévku lze jíst rovnou z hrnce. Chutná stejn?. Žádné
talí?e, žádnou nab?ra?ku !
P?estal jsem vytírat podlahu v kuchyni. Tato ?innost mi už šla
na nervy jako p?edtím stlaní. Mám dojem, že mám moc odpadk?. Nevím,
odkud se berou. Musím s ním b?hat ven.
Poznámka : Konzervy nepadají v úvahu, protože se umaže
otvírák.

Sobota

NA? SE VE?ER svlékat, když se ráno zas musím oblékat? To si
rad?ji déle poležím. Navíc se nemusím v?bec p?ikrývat, takže postel
z?stane perfektn? ustlaná.
Pes nad?lal drobe?ky.
Vynadal jsem mu. Nejsem jeho služka!
Zvláštní, uv?domil jsem si, že takhle se mnou ob?as mluví žena
....
Dnes je den holení, ale v?bec do toho nemám chu?. M?j nervový
stav není dobrý. Snídat budu jen to, co se nemusí rozbalovat, otvírat,
krájet, mazat, va?it nebo míchat.
Všechny tyhle ?innosti mne roz?ilují.
Plán : Ob?d sním p?ímo ze sá?ku, rovnou nad sporákem. Žádné
talí?e, žádné p?íbory, žádné prostírání a jiné nesmysly.
Trochu m? bolí dásn?. Možná že je to nedostatek ovoce, které
je moc t?žké na dopravu. T?eba je to za?átek kurd?jí? Myslím na
Amundsena ..
Odpoledne telefonovala žena a ptala se, zda jsem umyl okna a
vypral prádlo. Hystericky jsem se rozesmál. ?ekl jsem jí, že na takové
v?ci nemám v?bec ?as. Mám problém s vanou. Ucpala se špagetami. Moc mi
to ale nevadí, protože už se stejn? nesprchuji.
Poznámka :Jíme - li se psem rovnou z ledni?ky, je zapot?ebí
to ud?lat rychle, aby nez?stala dlouho otev?ená.

Ned?le

POZOROVALI jsme se psem z postele, jak v televizi jedli lidé
nejr?zn?jší pokrmy a lah?dky. Oba jsme m?li plné pusy slin. Jsme oba
zesláblí a mrzutí. Ráno jsme snídali n?co z psí misky. Ani jednomu to
nechutnalo. M?l bych se umýt, oholit, u?esat, ud?lat psovi jídlo, jít s
ním ven, umýt nádobí, uklidit, nakoupit a ud?lat celou ?adu dalších
v?cí, ale už se mi nedostává sil.
Mám pocit, že se neudržím na nohou a že mi slábne zrak. Pes
p?estal vrt?t ocasem. V posledním pudu sebezáchovy jsme se odplížili do
restaurace. Jedli jsme skv?lá jídla na r?zných talí?ích víc než hodinu.
Pak jsme odešli do hotelu. Pokoj je ?istý, uklizený, útulný. Rozházel
jsem postel a op?t spal jako na za?átku expedice. Myslím si, že je to
ideální ?ešení, protože takhle skute?n? ušet?ím spoustu ?asu. Až se
zotavím, budu p?emýšlet, k ?emu ho použiji!




Valmez 2001 [www.youtube.com] Heyday by Mic Christopher

Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: atevi (IP)
Datum: 2008-11-18, 21:10
Iv?a - tak jako ted jsem se dlouho nenasmala, rycim tady, svijim se zachvaty smichu a konec jsem docitala po umyti a odliceni, jelikoz se mi od smichu tak zalily oci slzami, ze mam komplet rozlite sminky. Toto by chtelo poslat do nejakeho casopisu :-))))))))))))))))
Tak jsem to rozdychala jdu pokracovat na dalsi prispevek.
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Iv?a (IP)
Datum: 2008-11-19, 09:02
jjj, já to ?etla když se kluci sprchovali (víme, že p?es sprchu není tolik slyšet) a manžel na m? o patro níž volal co se d?je a jestli jsem v pohod?,
sem jsem to dávala asi p?l hodiny, protože po sob? p?ísp?vky ?tu aby byly komplet a bez chyb?jících sloví?ek :oD A chechtala jsem se znovu...


[www.kunici.estranky.cz]



Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: klokan_cestovatel (IP)
Datum: 2008-11-19, 17:32
Sedí dívka v parku na lavi?ce a strašn? nadává:
# # " Kurva fix, do prdele
# # # práce! " Jde kolem chlapík, slyší to a povídá jí: "Poslouchej,
# # d?v?e, to se
# # # v?bec nehodí, abys nadávala jako dlaždi?!" Ona na to: " Tak si
# # sedn?te ke mn? a
# # # já vám povím, pro? nadávám." Chlap si p?isedl a dívka mu n?co
# # zašeptala do ucha.
# # # Chlap za?al nadávat: " To je v pí?i! Zasranej sv?t! " Slyšela
# # to babka, která
# # # šla okolo, a napomenula chlapíka, aby tak neklel, že je to nekultivní
# # a nesluší
# # # se to. A chlapík na to: " Poj?te si sednout, babi, já vám ?eknu,
# # pro? tak
# # # nadávám! " Babka si sedla, chlap jí n?co pošeptal do ouška a
# # babka hned: " A do
# # # psích prdelí, kunda pes, já se na to " vyseru!" Uslyšel to kolem
# # jdoucí d?dek a
# # # povídá babce: " No, že se nestydíte, paní, nadávat takhle tady
# # p?ed malou
# # # hol?i?kou! " Babka na to, a? se posadí, že mu ?ekne, pro? tak
# # nadává. D?dek si
# # # sedl a babka mu povídá: " Ta lavi?ka je ?erstv? nat?ená ": "
# # Kurvaaaaaaa, do
# # # pí?i! "

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Gazza (IP)
Datum: 2008-11-20, 11:16
Jedou policajti po silnici a vidí, jak skini rožní cikána.
Zastaví a ?íkají t?m skin?m: "Neto?íte s tím cikánem moc rychle?"
A skini odv?tí:"Ani ne,když jsme s ním to?ili pomalu, tak nám kradl z ohn? brambory!"

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: atevi (IP)
Datum: 2008-11-23, 00:13
uvahy..
UVAHA C.2.:Kto zavcasu vstava,Boh mu pomaha.....=Kto zavcasu vstava,spi poobede.....=Kto spi poobede,nespi v noci....=Kto nespi v noci,ide flamovat... ZAVER:!!!BOH POMAHA TYM CO CHODIA FLAMOVAT!!!

UVAHA C.3:Boh je laska. -Laska je slepa. -Stevie wonder je slepy. ZAVER:STEVIE WONDER JE BOH.

UVAHA C.4.:Povedali mi,ze som nikto. Nikto (nie)je perfektny. -Takze,ja som perfektny. Lenze,iba Boh je perfektny. Z toho vyplyva ze som Boh. Lenze ak Stevie Wonder je Boh,JA som Stevie Wonder!!!! ZAVER: DO RITI,SOM SLEPY!!!!

UVAHA C.5.:Ked to prezenieme s alkoholom,skoncime ozrati.Ked sme ozrati,spime.Ked spime,nepachame hriechy. -Ak nepachame hriechy,pojdeme do neba. ZAVER:ABY SME MOHLI IST DO NEBA,MUSIME SA OZIERAT!!!!
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Rynn (IP)
Datum: 2008-11-25, 17:22
Slohová práce žáka ZŠ na téma: Moji rodi?e.

Rodi?e se d?lí na dv? ?ásti: matku a
otce.
Matka se ješt? rozd?luje na ženu v zam?stnání a v domácnosti. Doma se potom
ješt? skládá z manželky, matky,  kucha?ky, uklíze?ky, pradleny,zásobova?ky,
ú?etní, vychovatelky.... ostatní si nepamatuji, ale máma tohoumí vyjmenovat víc,
jako nap?. služka, otrok a jiné.

Matka se vyzna?uje tím, že se zázra?n? nachází na více místech najednou, umí  v
jedné chvíli myslet na sto v?cí, p?i?emž deset v?cí sou?asn?.Vidím na vlastní
o?i, jak po návratu z práce dá va?it vodu na sporák, zatímco zad?lá na buchty.

P?itom jí b?ží pra?ka, do které chodí  vym??ovat prádlo, mn? vymýšlí
v?ty oznamovací, tázací a rozkazovací a naši Olinku zkouší z
velké násobilky. Že potom p?ebalí malého Karlíka a ud?lá mu Sunar s krupicí si
ani nevšimnu.

Dv? o?i mi na to nesta?í. Když potom zasedneme k ve?e?i, všechno je p?ipravené
na stole, já mám na teplákách zašité nové díry, Olina má umyté vlasy a
prádlo visí na balkon?. Potají si mámu prohlížím. Máma má opravdu jen dv? ruce a
p?ece, když p?ijde dom? z práce má v jedné velkou a malou kabelku, v druhé
dv? sí?ovky s nákupem a v t?etí.... ne,vždy? jsem už povídal, že má jen dv?
ruce, ale nese i Karlíka ve fusaku.

Otec se neskládá ani nerozd?luje. Nachází se v zam?stnání a doma, ale doma ho
najdete málokdy.

Krom? snídaní a ve?e?í, když sedí u stolu, vyskytuje se oby?ejn? v k?esle nebo
na gau?i a bývá  zakrytý novinami. Zanechává po sob? vždy totožné stopy:
rozev?ené a p?evrácené noviny a cigaretový popel, n?kdy i v popelníku.
Narozdíl od mámy, i když má taky dv? ruce, p?ichází domu s rukama prázdnýma.

Jestli umí násobilku nevím, ale psát asi neumí, protože mi ješt? žákovskou
knížku nikdy nepodepsal. A ani není prozkoumané, pro? pat?í do skupiny
rodi??, když na rodi?ovské sdružení v?bec nechodí.
Pan u?itel povídal, abychom se p?i psaní tohoto úkolu  zamysleli nad prací svých
rodi??.

Ve škole p?id?lují žáka, který ?ádn? nepracuje a neu?í se, dobrému a
snaživému žákovi, aby se od n?j n?co nau?il.
Tak si myslím, že p?i svatb? p?id?lují muže ženám, aby je ženy n??emu dobrému
nau?ily a m?ly na n? dobrý vliv. Mojí mám? se to zatím bohužel nepoda?ilo
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: adelaida (IP)
Datum: 2008-11-25, 17:34
Tak to je luxusní!! Skv?lá úvaha :-))) Dávám za jedna


Alfréd , Ela a Enya : kdo p?ežije fretku p?ežije všecho

útulek pro fretky v Ostrav?
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: zzelvickaa (IP)
Datum: 2008-11-25, 21:04
adel, nepsal náhodou n?kdo o tob?? ale spíš v n?jakým voln?jším dnu, ne:-) bo te? do toho všeho ješt? pe?eš tunu cukroví. i když je fakt, že místo diktát? a matematiky se ulejváš staráním se o menší d?ti, vi?:-)))) takže se to vykompenzuje.

všem (všeho)schopným matkám zdar! mám vás ráda:o)
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: adelaida (IP)
Datum: 2008-11-25, 21:08
Želvi trochu se pleteš s tou p?tiletou nacvi?ujem psaní - takové ty klikyháky na uvoln?ní ruky, trénujem písmenka a taky po?ty. S?ítáme od?ítáme. A tunu nepe?u jen asi 40kg! A 6 už mám hotových :-)

Alfréd , Ela a Enya : kdo p?ežije fretku p?ežije všecho

útulek pro fretky v Ostrav?
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: hela (IP)
Datum: 2008-11-26, 20:02
Tak ten m?j je p?kn? vycvi?ený. Chodí se smetím, s nákupy a n?kdy uva?í i n?co dobrého. Zrovna dneska p?ichystá pstruha vlastn? chycený. Ideální muž. Jen mu to musím pochválit, aby m?l pocit, že je nejlepší. Takhle se mužský vychovávaj. :))
Co Vaši partne?i? Va?í a uklízí?

Hela Hezká

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: adelaida (IP)
Datum: 2008-11-26, 20:17
Sedí u PC a u TV kou?í a sedí Hodiny na WC. N?kdy ale umyje okna vyžehlí, nakoupí vyven?í psy, nakrmí je. Stejn? si st?žuju. Nechá mn? tahat ko?ár po schodech. Kytku mi koupil jedinou a to svatební p?ed 6ti lety. V kin?, nebo na ve?e?i jsme spolu nebyli ani jednou a to myslím vážn? za 6 let ani jednou!!!

Alfréd , Ela a Enya : kdo p?ežije fretku p?ežije všecho

útulek pro fretky v Ostrav?
Avatar

Aktuální stránka:61 z 69


Toto téma bylo zamčeno
TOPlist