Aktuální stránka:59 z 69
Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: kamculenka (IP)
Datum: 2008-07-21, 12:04
majda: supeeeeeeer :-))

Zuzanka, Jennynka, Vikoušek, Mischa a ti, co mají ty bordelá?e rádi :o)

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Nessie (IP)
Datum: 2008-07-21, 12:20
Tak aby bylo jasno, ty vtipy, které tady majda prezentuje má ode m? z mailu:-))

Co se chlubíš cizím pe?ím:-)
Avatar

Re:
Zaslán uživatelem/kou: sandra (IP)
Datum: 2008-07-21, 12:41
a jéje...trak to ne...jen druhé...mám co dohán?t

Re:
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2008-07-22, 10:07
Pro? jsou svobodné ženy štíhlejší než vdané?
Protože svobodná p?ijde dom?, koukne do ledni?ky a jde do postele.
Vdaná p?ijde dom?, koukne do postele a jde do ledni?ky.Byla jedna žena, která pochopila muže. Bohužel zem?ela
smíchy d?ív, než to mohla pov?d?t ostatním.
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: atevi (IP)
Datum: 2008-07-22, 14:14
:-))))) - nechci pochopit muže :-))))))

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: amonnia (IP)
Datum: 2008-07-27, 20:30
neodolala jsem :-)

[www.youtube.com]

Valmez 2001 [www.youtube.com] Heyday by Mic Christopher

Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Vendula R (IP)
Datum: 2008-07-27, 23:34
...a malý p?ídavek [www.super.cz]
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: atevi (IP)
Datum: 2008-07-28, 00:12
:-))))))))))))))))))))))))
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: amonnia (IP)
Datum: 2008-07-28, 12:43
Ve?erní modlitba malého chlapce....
# > # # # Jeden malý chlape?ek se vždy p?ed spaním pe?liv? modlil. Jednou
# > # # # tatínek ?ekl, že
# > # # # si synkovu modlitbu
# > # # # poslechne. Tak ve?er zastavil s uchem na dve?ích. Synek od?íkal
# > # # # Ot?enáš a poté:
# > # # # "Dobro noc- tati, dobrou noc- mami, dobrou noc- babi, sbohem- d?do."
# > # # # Týden na to d?de?ek um?el a tatínek si vzpomn?l na divnou modlitbu
# > # # # a velice ho
# > # # # to p?ekvapilo. Proto se ve?er zase zastavil u dve?í a poslouchal:
# > # # # "Dobrou noc- tati, dobrou noc- mami, sbohem- babi."
# > # # # Za týden um?ela babi?ka. Tatínkovi už se to v?bec nelíbilo, a
# > # # # o to více ho
# > # # # šokovala ve?erní modlitba:
# > # # # "Dobrou noc- mami, sbohem- tati."
# > # # # Neváhal, vzal vkladní knížky a jel si na týden užívat zbytku života.
# > # # # Chodil po
# > # # # barech, nechal se doprovázet
# > # # # sli?nými ženami až na hotelový pokoj... Po ?trnácti dnech vyvád?ní
# > # # # (když mu
# > # # # došly peníze) si uv?domil, že p?ed
# > # # # týdnem m?l um?ít a po?ád žije. Šel tedy hned dom?. Hned u dve?í
# > # # # na n?j vyrazila
# > # # # jeho žena:
# > # # # "Ty svin? vožralá, co ty seš to za ?lov?ka, všechno jsi propil,
# > # # # taháš se s
# > # # # d?vkama, soused um?el a ani na poh?bu jsi mu nebyl...!

Valmez 2001 [www.youtube.com] Heyday by Mic Christopher

Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: amonnia (IP)
Datum: 2008-07-28, 12:44
Policista zastaví ridice na dálnici u Plzne a predává mu obálku: "Jelikoz
# # # jste
# # # # mel správne pripevnen bezpecnostní pás, v rámci osvetové akce pro
# # bezpecnost
# # # # silnicního provozu vyhráváte 10 000 Kc. Co s tou výhrou udeláte?" Ridic
# # # odpoví:
# # # # "Asi se nekam prihlásím do autoskoly a udelám si ridicský prukaz."
# Manzelka
# # # ho
# # # # prerusí: "Pane policisto, neberte ho vázne, takhle hloupé vtipy má
# vzdycky,
# # # kdyz
# # # # se opije." Krik vzbudí dalsího cestujícího v aute, který prohlásí: "Ríkal
# # # jsem
# # # # vám, ze s tím kradeným autem daleko nedojedeme." Z kufru se ozve: "To uz
# # jsme
# # # za
# # # # hranicemi?":-)

Valmez 2001 [www.youtube.com] Heyday by Mic Christopher

Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: kamculenka (IP)
Datum: 2008-07-28, 16:12
Rozdíl mezi mužem a jogurtem??

Jogurt má alespo? n?jakou KULTURU!!

Zuzanka, Jennynka, Vikoušek, Mischa a ti, co mají ty bordelá?e rádi :o)

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2008-07-29, 00:12
amonnia - Tv?j odkaz z 27.7. na youtube (to tou ko?kou) je úžasnej! Je to naprosto a 100% odpovídající!! Ten chlap bu? zná naše ko?enky, nebo je stejný magor jako já a podle toho ty ko?ky pak vypadaj - jak vizueln?, tak duševn?. Je to proste do detailu p?esné! :o)
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: JanaG. (IP)
Datum: 2008-07-29, 08:54
Markéto - a vid?la jsi stejn? kreslené video, se stejnou ko?kou a pánem, na téma ranní probuzení?

Tak to bylo taky super, jen nem?žu najít odkaz, kde to bylo..... , ale jestli jsi to nevid?la, tak by se ti to ur?it? líbilo. Jdu hledat.
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: amonnia (IP)
Datum: 2008-07-29, 09:51
ono t?ch videí jsou celkem 3.. jedno jsem dávala já, pak dávala jedno vendulka :-) a ješt? je to s tím ranním probuzením ,ale to už tady, myslím, bylo :-)

Nicmén? to je asi každá ko?ka.. posledn? jsme byli u rodi?? od F14 a maj taky ko?ku, takovou p?tikilovku, co loví ptáky, zajíce :D no a ta na n?m poskakovala stejn? jako ta ko?ka a ješt? p?i tom slintala :D :D :D .. to se mi líbilo :-)

Valmez 2001 [www.youtube.com] Heyday by Mic Christopher

Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: kamculenka (IP)
Datum: 2008-07-29, 09:53
# Muž se dostane do letadla a zjistí, že byl posazen vedle roztomilé
# blondýnky. Okamžit? se k ní oto?í a ud?lá "první krok".
# "Víte", ?íká, "slyšel jsem, že let lépe utíká, pokud se dáte do
# hovoru se spole?ným pasažérem. Poj?me si tedy povídat." Blondýna, která si
# zrovna otev?ela knihu, ji pomalu zav?e a ?ekne muži:
# "O ?em byste se cht?l bavit?"
# "Hmm, nevím," ?ekne muž. "Což takhle nukleární energie?"
# "OK," ?ekne blondýna. "To by mohlo být zajímavé téma. Ale nejd?íve
# mi dovolte se na n?co zeptat jako první. K??, kráva i jelen jedí to
# samé - trávu. Nicmén? jelen vylou?í malé kuli?ky, kráva placatou koblihu a
# k?? vdolek ze suchých hoven. Pro? si myslíte, že to tak je?"
# Muž je ohromen. Až nakonec odpoví: "Nemám nejmenší tušení."
# "Tak mi ?ekn?te," odv?tí blondýna, "jak je možné, že se cítíte
# kvalifikovaným pro diskusi o nukleární energii, když neznáte ani hovno?"


Zuzanka, Jennynka, Vikoušek, Mischa a ti, co mají ty bordelá?e rádi :o)

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Janule (IP)
Datum: 2008-07-30, 10:55
Ve?erní p?edstavení vrcholí, p?ichází jedine?né ?íslo drezúry s krokodýlem. Krotitel rozepíná kalhoty a vkládá své mužství do otev?ené tlamy krokodýla. Krotitel za?ne mlátit krokodýla do hlavy a za obrovského jásotu vytahuje své p?irození z tlamy a skrývá ho do bezpe?í kalhot.
Když se publikum ?áste?n? utiší, ptá se: "Troufne si n?kdo p?ítomných to také zkusit?"
P?ihlásí se jedna blon?atá žena: "Já, ale nesmíte m? tak mlátit do hlavy!"
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: šaryk (IP)
Datum: 2008-07-31, 13:42
Co ?íkají p?istižené ženy...

Angli?anka:

Jamesi, kdybys m? byl v?as informoval o tom, kdy p?ijdeš dom?, mohli jsme se oba vyhnout této skute?n? oboustrann? trapné situaci.

N?mka:

Hans, dnes jsi p?isel z práce o 4 minuty a 45 sekund d?iv než obvykle. To mi budeš muset vysv?tlit.

Francouzka:

Jean, dob?e, že jdeš, tohle hovado uz nem?že.

Švédka:

To jsi ty, Olafe? Já už jsem sice hotova, ale Sven se ješte chce bavit, p?idej se k nám.

Ruska:

Ivane, kone?ne po?adný chlap! Tenhle mi p?ed tím ani po hub? nedal.

Židovka:

Izáku, to jsi ty? A kdo to potom, proboha, leži na mn??

Rumunka:

Dumitru, o nic se nestarej, zaplatil dop?edu.

Ma?arka (vysko?í z postele):

Ištváne, v??iš víc mn? nebo svým o?ím?

?eška:

Pepo, m?žeš bejt klidnej. Práv? jsem se dozv?d?la, že tohle je tv?j p?iští šéf.

Slovenka:

Jano, ?o iného som mu mala ponuknú?, ke? si vyslopal všetku borovi?ku?

Rómka:

Dežo, držim ho tu už dv? hodiny, abys mu ukradl pen?ženku!

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Vendula R (IP)
Datum: 2008-08-05, 23:55
Slon se ptá velbloudice: "Pro? máš svá prsa na h?bet??"
"Hmmm", odpovídá velbloudice, "Zajímavá otázka od n?koho, komu visí šulín z ksichtu ..."
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Gazza (IP)
Datum: 2008-08-06, 12:17
Ztratí se dva lovci v ruské tajze...dlouho bloudí, dochází jim voda, jídlo a síly ubývají.Po t?ech dnech povídá jeden druhému: "Ivane, vyst?el, možná už nás hledají." Ivan vyst?elí,?ekají další den NIC. "Ivane, vyst?el ješt? jednou!" Zase nic. Na pokraji smrti zase: "Ivane vyst?el ješt? naposled, nebo zem?eme hlady a žízní!"...."Nem?žu, došly mi šípy!!"

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Myška (IP)
Datum: 2008-08-06, 22:49
Zají?ek

Sedí zajíc na kraji cesty a plá?e.Jde kolem liška a ptá se ho,co se stalo.Zají?ek osuší o?i a ?íká:"Ale,šel kolem medv?d a ptá se m?:Pelicháš zají?ku,pelicháš?Já jsem ?ekl,že ne a on si se mnou vyt?el prdel."
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Myška (IP)
Datum: 2008-08-06, 22:51
P?íjde p?ítel a p?ítelkyn? dom? a p?ítelkyn? si odsko?í do koupelny - kde mají i záchod , p?epudrovat "nosánek". Jenže p?íteli se chce na záchod .. P?ítelkyn? je tam hrozn? dlouho a p?ítel už to fakticky nem?že vydržet a volá a? už vyjde.. ale nikdo se neozývá. V tom si všimne na zemi ležícího psa na pelíšku a napadne ho spásný nápad!.. Vykoná tam svou nutnou pot?ebu A v tom p?ítelnyn? vychází a p?ítel povídá : "Hele , ten pes se vám asi po??ral.." A p?ítelkyn? na to : " Hmmm, zvláštní.. je plyšovej."
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Petra p. (IP)
Datum: 2008-08-09, 13:25
Sedia si dve buduce mami?ky v parku a pletu svetriky.Jedna z nich hovorí:
- Dufam ze to bude dievcatko, ostala mi len ružová vlna.
Druha riekne:
-Dufam ze to bude kripel, dojebala som rukáv.
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2008-08-15, 10:14
Jak je obecn? známo, je pro hluboce v??ícího muže Talibanu smrtelným h?íchem pohlédnout na nahou ženu, pokud to není jeho vlastní.

Jakmile by ji spat?il, je jeho svatou povinností spáchat sebevraždu.

Vyzýváme tímto všechny ženy, aby p?íští sobotu p?esn? ve 14 hodin vyšly nahé na ulici.
Pom?žete tímto ?inem identifikovat nežádoucí teroristy tzv.spá?e.
Doporu?ujeme nejmén? hodinu chodit po okolí, aby vznikl dostate?ný antiteroristický efekt. Vyzýváme všechny muže, aby podpo?ili ženy v jejich úsilí a položili se p?ed svým bydlišt?m na lehátko a pozorovali nahé ženy.
Prokáží tím, že nejsou p?íslušníky hnutí Taliban a dokáží tím svou odvahu dívat se na nahé ženy i když to nejsou jejich vlastní.
Samoz?ejm? budou muži provád?t tuto ?innost pouze proto, aby podpo?ili své ženy v boji proti terorismu.
Protože muž?m Talibanu je zakázáno pít alkoholické nápoje, m?lo by chlazené pivo v ruce každého muže být jasným signálem jeho
zdravého antiteroristického postoje.
?eská vláda si této iniciativy ob?an? velice váží a již p?edem všem d?kuje za pomoc proti terorismu. Je Tvou zatracenou
vlasteneckou povinností se akce zú?astnit a tento mail ší?it dále!!!
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Mikejla (IP)
Datum: 2008-08-15, 12:39
ODVAHA 1.STUPE?

Ráno ve 3 p?ijdeš dom? ožralý. Tvoje žena stojí u dve?í s košt?tem a ty se jí zeptáš: "Zametáš, nebo ješt? n?kam letíš?"

ODVAHA 2. stupe?:
Ráno ve 3 p?ijdeš dom? ožralý. Manželka leží v posteli a nespí.
Vezmeš si židli a sedneš si k ní. Na její otázku: "Co to má znamenat?"
odpovíš: "Chci sed?t v první ?ad?, až ten cirkus za?ne."

ODVAHA 3. stupe?:
Ráno ve 3 p?ijdeš dom? ožralý. Smrdíš dámským parfémem
a na košili máš rt?nku. Plácneš manželku po zadku a ?ekneš: "Tak a te? jsi na ?ad? ty!"

ODVAHA 4. stupn?:
Ve 3 ráno dorazíš dom? v nálad? a objetí dvou sle?en a ve
dve?ích zašeptáš manželce do ucha: "stará, nebu? svin?, ?ekni že jsi ségra"
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Gazza (IP)
Datum: 2008-08-21, 10:15
N i k d y ! ! ! ! !
• Sedím jako vždy v mém denním lokálu u baru.
• Náhle p?ijde dovnit? ta nejkrásn?jší žena, kterou jsem do té doby spat?il.
• P?emýšlím, jak bych ji mohl oslovit, nakonec jí nechám od vrchního p?inést tu nejdražší láhev šampa?ského, kterou lokál nabízí. S poznámkou na líste?ku, že bych ji rád s ní spole?n? vypil.
• P?e?te líste?ek, usm?je se na mn? a nechá mn? od vrchního p?inést líste?ek zpátky.
• Na n?m stojí psáno:
• "Vážený pane, abych s Vámi tuto láhev spole?n? vypila, musí ve vaší garáži stát Mercedes, na Vašem bankovním kont? musí být jeden milion US-dolar?, ve vašich kalhotech se musí nacházet 17 cm a vilka na Kanárských ostrovech by také nebyla závadou".
• P?e?tu s úsm?vem její poznámku a píši zpátky:
• „Vážená paní, v mé garáži se nachází jeden Porsche, jeden Ferrari a jeden Mercedes. Na mých 8 bankovních kontech se nachází na každém po 2 milionech US-dolar?, jednu vilku mám na Bali, další v ?ím?, jednu na Florid? a jednu ješt? v Rakousku"

Ale N I K D Y ! ! ! v život?, ani pro tu nejkrásn?jší ženu sv?ta, bych si nenechal u?ezat 6 cm ...

...pošlete jednoduše láhev zpátky !

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Gazza (IP)
Datum: 2008-08-22, 13:23
# Sedí chlapík na baru a všimne si na polici sklenice od okurek plné
# # stokorun.
# # Barman mu vysv?tluje: "To je u nás taková sout?ž. Dáte stovku a když
# # splníte t?i úkoly, je sklenice vaše.
# # Ale co - zkusíme to,pomyslí si už podnapilý chlap a dá barmanovi stovku.
# # "No tak za prvé musíte vypít p?llitr tequily na ex.
# # Za druhé máme na dvorku vzteklýho pitbulla s bolavým zubem - ten mu musíte
# # vytrhnout a zat?etí, nad námi bydlí osmdesátiletá bába, která ješt? nikdy
# # nem?la chlapa a tu musíte vopíchat.
# # Upozor?uji vás, že se ješte nikdo nedostal dál než pres první úkol, takže
# # hodn? št?stí".
# # Chlap bez mrknutí oka vypije tequilu a vožralej se vypotácí na dvorek.
# # Odtud se chvíli ozývají zvuky zápasu a potom strašné vytí.
# # Po n?jaké dob? do baru vpadne chlapík uválený, otrhaný, vít?zn? se
# # rozhlédne po p?ítomných a zahlásí:
# # "Tak - a kde je ta bába s tím bolavým zubem....??"

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Iv?a (IP)
Datum: 2008-08-29, 11:26
to mi p?išlo mejlikem:
M?j kamarád Josef žije v jedné st?edo?eské vesnici v p?kném domku se
zahradou, má docela pohlednou manželku a dost ?ilého souseda. A ten soused mu tu jeho ženu p?ed ?asem svedl. Jednou, dvakrát a ta jejich
avantýra stále pokra?uje. Ptáte se, co ud?lal Josef, když zjistil, že mu chot zanáší? Vzal na ni sekyru? Zmlátil souseda? Rozvedl se? Samá
voda, p?átelé.
Josef ani nehne brvou, i když si v doty?né vsi o jeho velikých parozích už št?betají i ti p?íslove?ní vrabci na st?echách. Náš parohá? ve?er co ve?er pravideln? navšt?vuje hospodu a tam v družném hovoru s kamarády a zcela imunní proti ob?asným narážkám na své parohy s vyrovnaným
úsm?vem na tvá?i d?lá svých pravidelných deset kousk?. Dom? se nikdy nevrací d?íve než p?ed t?iadvacátou hodinou, aby svou ženu se sousedem náhodou nep?istihl v nejlepším.
Nedávno jsem se ho ptal, pro? se už dávno nerozvedl? Budu doslovn? citovat, co mi ?ekl. "Pro? bych se prosím t? rozvád?l? Pro t?ch deset minut hekání? Takovou hodnou ženu už bych nenašel. Skv?le va?í, v domácnosti nemusím na nic šáhnout a ješt? se mi nestalo, že bych nem?l ?istou košili.
V hospod? m?žu každý den sed?t, jak dlouho chci, a kapesné mám p?ímo královské. Jak se mi n?co pod?lá na baráku, tak jdu a poprosím souseda o
pomoc. Vždy p?iloží ochotn? ruku k dílu a za práci nevezme ani korunu.
A když mám jednou za ?as chu? tam na to, tak mi sta?í jenom kývnout hlavou a manželka je okamžit? v posteli. Kdo z t?ch ostatních blbc?, co si ze
m? u piva d?lají prdel, se má tak jako já? Ani jeden!" A k tomu už nešlo dodat v?bec NIC![www.kunici.estranky.cz]Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: amonnia (IP)
Datum: 2008-09-02, 13:41
9 slov, které používají ženy ;-)
#
# 1/ FAJN:
# Toto je slovo, které ženy používají na ukon?ení hádky, když mají pravdu
a
# muž má držet hubu.
#
# 2/ 5 MINUT:
# Pokud se žena obléká, znamená to hodinu. P?t minut je jen tehdy p?t
minut,

# když má muž ješte p?t minut na fotbal, p?ed tím než musí pomoct v
# domácnosti.
#
# 3/ NIC:
# Toto je ticho p?ed bou?kou. To znamená ´n?co´ a muž má být ve st?ehu.
# Hádky za?ínající ni?ím oby?ejn? kon?í s fajn. (viz. ?. 1)
#
# 4/ POKRA?UJ:
# Toto je výzva, ne povolení. A? to muži ned?lají!
#
# 5/ HLASITÝ VZDECH:
# Toto vlastn? není jen slovo, ale neverbální vyjád?ení, ?asto muži špatn?

# pochopené. Hlasitý vzdech znamená, že si myslí, že muž je idiot a
uvažuje,

# pro? mrhá sv?j ?as hádkou s ním. (viz. ?. 3)
#
# 6/ TO JE V PO?ÁDKU:
# Jeden z nejnebezpe?nejších prohlášení ženy muži.Znamená, že chce dlouho
a
# urputn? uvažovat jak a kdy zaplatí muž za svou chybu.
#
# 7/ DÍK:
# Žena d?kuje mužovi, ten se nemá ptát a nebo *omdlí?*. Sta?í: "Nemáš za
co."
#
# 8/ CO JE:
# Ženský zp?sob vyjád?ení: KAŠLU NA TEBE!!!
#
# 9/ NETRAP SE, ZVLÁDNU TO:
# Další nebezpe?ný výrok znamená, že žena n?co ?íkala muži víckrát, ale
te?
# to ud?lá sama.Výsledek bude, že se muž zeptá: "Stalo se n?co?" Ženina
# odpov?? -viz. ?.3


Valmez 2001 [www.youtube.com] Heyday by Mic Christopher

Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Gazza (IP)
Datum: 2008-09-02, 19:58
?esko-ma?arský p?ekladový slovník
rumunský president osral desku
penzista uštvánléty
internacionála papaláš?ardáš
Služební vozidlo papalášfároš
sekretá?ka kafevároš
manager kámoškuleváloš
?editel kuleváloš
h?bitov kostrakemping, tuhoškemping
v?ela seremed
vosa neseremed
?melák neseremed turbo
uklíze?ka hádramašmátrá
kamzík terénkoza
p?estavba jakeškec
vložka ke?upgáza

?esko-japonský p?ekladový slovník
prostitutka majijakojamu
prodava?ka šidilidi
atomová bomba samajama domyfu?
potáp?? ?umizgumi
manželka akaši takaši mojaši
?editel nemako
manager jakonemako
mistr takynemako
sekretá?ka omakoodnemako
vrátný, hlída? ?umako
d?lník makojakopako
švadlena ušijmisako
homosexuál šukahošiky

?esko-slovenský p?ekladový slovník
veverka drevokocúr
Limonádový Joe Malinový Dežo

?esko-špan?lský p?ekladový slovník
policista Don Debilo
tajný Don Debilo inkognito
pomocník Don Debilo inkognito amatero
typické argentinské tango tango argentino typi?o

?esko-polynézský p?ekladový slovník
milovala akumala takudala

?esko-vietnamský p?ekladový slovník
mám t? rád jemn? mn? ho mni
mám t? ráda jemn? mn? ji mni
Dobrý den BÍDEN
Vybrala jste si , sle?no ? PANI MA VYSRÁNO ?
Jakou si p?ejete p?ílohu ? SO KOMU ?
S ke?upem SEŠUPEM
S ho??icí HO ŠI CI
K pití máte co? KPISÍ MÁSESO ?
Co si dáte na pití? nebo NA PI ?I ?-
Džus ? ?US
Sprite SRAJT
Dobrou chu? DOUCHUT
Na shledanou NAŠANOU
POMOC PRO TY , KDO CHODÍ NAKUPOVAT NA ASIJSKÁ TRŽIŠT? POMOC PRO TY , KDO CHODÍ NAKUPOVAT NA ASIJSKÁ TRŽIŠT?
univerzální odpov?? NEMIŠESKY
univerzální cena CICA PADE
chcete zboží zabalit ? TET KABELU ?
model je podle poslední doby ŠU?I PANI, ŠU?I
za tuto cenu vám to neprodám TOJEMALO
po?kejte pane , ur?it? se n?jak domluvíme POŠKEJ, POŠKEJ, TAKDOBŠE
velikost akorát DITISOU
pot?ebujete v?tší velikost ŠISLO DOBLÝ, VYVELKEJ
prost? skv?lé hodinky
KVALITA CHODINKY ,ŽLATO ,CIBRO ,CI MESICE DOU

?esko-italský p?ekladový slovník
miluj m? opri ma primo tuto, vydri ma festo
potrat adio embryo

?esko-polský p?ekladový slovník
rychlík šilena mašina
prezervativ galoša na kamoša
troj?ata tri pupi?ky z jednej pi?ky
blecha gangster košulovy
homosexuál labužnik prdelovy
brýle auslogi na drotach
dvoj?ata dva gizdy z jedej pizdy
ježek kaktus pochodovy
kamzík koza turysty?na
saze presovana tma
slipy futralok na m?kyša
tchýn? babanepotrebna
vodovod ?ura?ek zazd?ny

?esko-?ínský p?ekladový slovník
rozhledna ?um sem ?um tam
silonové kalhotky fu?i na ?i?u

?esko-finský p?ekladový slovník
impotent Naomak Mekky

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: amonnia (IP)
Datum: 2008-09-05, 10:40
Ze života......dojednával nasledující meeting a asi netušil, jak se ?ekne neslyšící, takže zahledal n?kde ve slovníku a vypadlo mu asi "deaf and dumb" (což je ale hluchon?mý), ale n?jak se spletl a do mailu napsal "deaf and dummy", takže vyzn?ní mailu bylo výborný:je to náš externí specialista, je hluchý a debil...


Valmez 2001 [www.youtube.com] Heyday by Mic Christopher

Avatar

Aktuální stránka:59 z 69


Toto téma bylo zamčeno
TOPlist