Aktuální stránka:99 z 109
Re: Nová generace fretka?? - gravidní vlákno ;o)
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2009-07-23, 11:00
MajaZ - dík, zkusíme to. Kamarádka mi taky slíbila n?jaký polštá?ek s t?eš?ovýma peci?kama, který se nah?ívá a p?ikládá.
SabSimplex mám, ale píšou tam, že u d?tí do 3 let má množství p?edepsat léka?, takže se musím se svou léka?kou dnes domluvit.
Jinak piju ?aj pro kojící a domácí fenykl s domácí mátou.
S tou euforií - ano, to jsem p?esn? myslela - zalití vlnou mate?ského št?stí, které n?jaké v?ískání a vztekání rozhodn? neovlivní a srdnet? budu bojovat s únavou pro dobro svého mlád?te :o))
Místo toho mi má sestra, o níž jsem se domnívala. že je až p?íliš pe?livá matka, píše o tom, jak si b?hem obou šestined?lí musela p?edstavovat, jak se o ni ve stá?í budou spratkové starat, aby je nemusela uškrtit... Já však díky tomu p?estala mít vý?itky sv?domí, když se mi (hlavn? v noci) klíží víka, padá hlava, Vil v?íská a mn? se v polospánku zjevuje fungl nový baby box v okresním m?st?...:o)))
Avatar

Re: Nová generace fretka?? - gravidní vlákno ;o)
Zaslán uživatelem/kou: MajaZ (IP)
Datum: 2009-07-23, 11:33
To Market: tvoja sestra ma naprostu pravdu...niekedy by ich clovek fakt najradsej dal k adopcii...materinske emocie po porode existuju len v romantickych filmoch....realita je ponekud jina...ale ber to z tej pozitivnej stranky...co keby si mala dvojicky???
Avatar

Re: Nová generace fretka?? - gravidní vlákno ;o)
Zaslán uživatelem/kou: Ferda a Bertík (IP)
Datum: 2009-07-23, 11:58
markéto, NE MÁTU!!!! ta laktaci zastavuje!!!!

Ferda a Bertík

[www.felicityaorin.estranky.cz]
Avatar

Re: Nová generace fretka?? - gravidní vlákno ;o)
Zaslán uživatelem/kou: Hanca (IP)
Datum: 2009-07-23, 12:26
Fenykl by m?l zabírat i na prdíky ale mátu asi radši vynech - teda né že bych mohla radit ale kamarádka má práv? ro?ní dvij?ata jo a v šestined?lí prakticky nespala protože ty malé potvory se domluvily a jedna spala druhá ?vala - st?ídaly se v intervalech 3 hodiny :o))) chudák zhubla 20 kg ani nemrkla a myslím že oblévání mat?skými pudy si taky neužila

Re: Nová generace fretka?? - gravidní vlákno ;o)
Zaslán uživatelem/kou: MajaZ (IP)
Datum: 2009-07-23, 13:06
Mata, medovka, salvia - pozor na ne!!!
Avatar

Re: Nová generace fretka?? - gravidní vlákno ;o)
Zaslán uživatelem/kou: Ferda a Bertík (IP)
Datum: 2009-07-23, 13:11
maja - medovka je medu?ka a salvia šalv?j? to jen pro up?esn?ní...?

Ferda a Bertík

[www.felicityaorin.estranky.cz]
Avatar

Re: Nová generace fretka?? - gravidní vlákno ;o)
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2009-07-23, 13:22
já t?, markéto, necht?la strašit (proto jsem ti vypráv?la JEN o ztvrdlých prsou :o))), ale te? si tak uv?domuju, že ti to vlastn? pom?že, když uslyšíš, že je to NORMÁLNÍ.
šestined?lí bylo jedno z nejhorších období mýho (a synovo) života. dodnes m? pronásledují nep?íjemný vzpomínky, a to kluk už chodí do práce.
a to, že jsem vypadala jak z dachau - vyhublá na kost, ?erný kruhy pod o?ima a ješt? jsem se nechala p?kn? nakrátko ost?íhat, abych se nezdržovala ?esáním, fakt jsem mohla rovnou do komparzu k vále?nýmu filmu - bylo to nejmenší.
euforie? n?jak si nevzpomínám.... nebo to bylo to, jak se mi lehce ulevilo, když jsem si p?kn? po?vala? tak to pak jo, to jsem ji zažila mnohokrát ;o)

Re: Nová generace fretka?? - gravidní vlákno ;o)
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2009-07-23, 14:03
Hele Markét, já kdysi když jsem zápasila s dráždivým tra?níkem brala DOgmatil...asi po t?ech ned?lích jsem málem zkolabovala, protože mi za?alo téct mlíko...pak jsem se podívala do p?íbalového letáku..krom tohohle vedlejšího p?íznaku tam bylo i nekontrolovatelné vyplazování jazyka..což m? velmi pobavilo, takže jsem na všechny a všude vyplazovala jazyk a tvrdila, že to je vedlejší ú?inek...tak t?eba bys to kojení tím rozjela a mohla by sis u toho ješt? zavyplazovat jazyk :-))))))
D?lám si z toho srandi?ky...já s kojením problémy nem?la, mlíko mi teklo všude a po?ád..když byli klukovi t?i m?síce, tak um?el d?da a já o mlíko b?hem hodiny z nerv? p?išla..a od tý doby jsme byli na SUnaru...akorát teda co si pamatuju to odst?íkávání to byl opruz pekelnej...
Avatar

Re: Nová generace fretka?? - gravidní vlákno ;o)
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2009-07-23, 14:09
Stimulace tvorby mléka – pat?í sem bazalka, verbenka, kakost, jasmín, he?mánek, fenykl, kmín, kopr – používáme k aromatizace vzduchu nebo ke koupelím ?i obklad?m prsa.
Tohle jsem našla na netu...takže ?uchej ke kopru :-))
Avatar

Re: Nová generace fretka?? - gravidní vlákno ;o)
Zaslán uživatelem/kou: Ferda a Bertík (IP)
Datum: 2009-07-23, 14:32
v šestined?lí mi sta?ilo ?íct pomalu "hladká mouka" a bre?ela jsem....

Pak mi chlap jednou ?ekl "n?jak ses zm?nila, jsi n?jaká vztahova?ná," a já myslela že ho zabiju :-D to slyšel jmen... :-) Dneska se na tom oba chechtáme :-)

Ráda své 6n charakterizuju, že jsme ho všichni p?ežili :-D

Ferda a Bertík

[www.felicityaorin.estranky.cz]
Avatar

Re: Nová generace fretka?? - gravidní vlákno ;o)
Zaslán uživatelem/kou: MajaZ (IP)
Datum: 2009-07-23, 15:07
To Ferda: ano salvej, mata a medunka

Jo a moje 6n bol jeden velky horor, pretoze sa mi cely cas, co som bola schopna zaspat snivalo, ze krvacam a umieram (nasledok poporodnej traumy, ked som si tak doma stihla takmer umriet)...a materske pudy boli len o tom, komu to dieta strcit a zbavit sa ho...
Takze Market, neboj, vsetko prejde.
Avatar

Re: Nová generace fretka?? - gravidní vlákno ;o)
Zaslán uživatelem/kou: Mirim (IP)
Datum: 2009-07-23, 15:59
Markéto,
dodate?n? blahop?eji k narození chlape?ka! P?eji vám jen to nejlepší! :o)

Na vyšší produkci mate?ského mléka tady Vendulka doporu?uje homeopatikum Ricinus communis 5 CH, pití melty a kojení po 2 hodinách (efekt se dostaví tak po 2 - 3 dnech).

Co se týká krmení st?íka?kou, taky jsem si užila své. D?lala jsem to tak, že jsem Elince str?ila palec do pusy a vedle n?j píchla st?íka?ku. Menší prst než palec ne, mimi by pak za?lo málo otevírat pusinku (což se nám stalo) a pak tam budeš horko t?žko strkat velkou bradavku. A?koli by t? to možná svád?lo, to sání ze st?íka?ky Vilíkovi rozhodn? neusnad?uj tla?ením na píst! A? se chlapec snaží sám. Já si na to nedala pozor a Ella brzy poznala, že skt?íka?ka je jednodužší, takže sání z bradavky t?žce flákala a ?asem i odmítala.
V??ím ale, že se brzy rozkojíte a st?íka?ku zahodíte velkým obloukem do koše. :oD

PS: V šestined?lí jsem taky nic nezvládala, ani jíst, spaní bylo lepší, Elinka spinkala v noci velmi dob?e.

Nic si z toho ned?lej, co se nepovede te?, napravíš u druhého mr?ouse. ;o)
Avatar

Re: Nová generace fretka?? - gravidní vlákno ;o)
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2009-07-23, 18:15
majda - vyplazování jazyka chci taky!!! :o)
Jinak jste m?, dámy pobavily, pot?šily a podpo?ily - ?lov?k by pomalu ?val, že je krkav?í matka, jelikož absolutn? není ?as uv?domit si to vytoužené št?stí :o)
S kojením a st?íka?kou - ve špitále m? bohužel nau?ili na ten malí?ek, ale našt?stí jsem sehnala anatomickou flašku s tak malým otvorem, že i z prsa je to sání jednodušší :o)))
Zítra mi dorazí ten suplementor.
Te? dorazila bu?ina, takže vypínám PC! ;op
Avatar

Re: Nová generace fretka?? - gravidní vlákno ;o)
Zaslán uživatelem/kou: Mirim (IP)
Datum: 2009-07-24, 16:02
Te? se Elinka op?t úsp?šn? vy??rala do no?níku.
Bohužel mi to p?inesla ukázat a polovinu toho vylila na gau?. :o/
No, ale copak jí m?žu vynadat, když mi tu tleská, jak je šikovná, když se vy??rala do no?níku?!
Avatar

Re: Nová generace fretka?? - gravidní vlákno ;o)
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2009-07-24, 17:08
Šmarjá, co všechno m? ješt? ?eká?!?!? :o)))
Avatar

Re: Nová generace fretka?? - gravidní vlákno ;o)
Zaslán uživatelem/kou: Ferda a Bertík (IP)
Datum: 2009-07-24, 17:29
Markét, klídek, p?íroda ví, pro? se v?ci d?jou takhle, nejd?ív ti dá dev?t m?síc? p?ípravku, k jejímu konci už se moc nevyspíš, taky trenažér :-) pak malý miminko, který jen spí, jí, tvo?í do plínky, a jak postupn? získáváš praxi, tak se i postupn? navyšujou nároky :-) Je to vlastn? takový va?ení žáby :-D Dáš žábu do studený vody, a postupn? oh?íváš, a než se žába nad?je, tak je va?ená :-D No a matka postupn? získává praxi a je zkušen?jší... a nepochybn? i otrlejší :-D

Ferda a Bertík

[www.felicityaorin.estranky.cz]
Avatar

Re: Nová generace fretka?? - gravidní vlákno ;o)
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2009-07-24, 17:35
markéto,

op?t t? NECHCI STRAŠIT, ale...
to roztomilý miminko (já vím, zatím je to ?voucí fakan, ale po?kej, až budeš vzpomínat!! jéééé, to ti byl tenkrát sla?ou?kej... a hodnej.... A ML?EL !!! :o))) vyroste do p?íšernýho odpornýho drzýho nevychovanýho puber?áka a z toho už nikdy nevyroste (protože chlap).

NO DOVEDEŠ SI P?EDSTAVIT N?CO TAK STRAŠNÝHO ??!! nedovedeš, vi?.... tak se pomali?ku, polehou?ku, opatrn? p?ipravuj... ;o)))))

Re: Nová generace fretka?? - gravidní vlákno ;o)
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2009-07-24, 17:54
ML?EL A LEŽEL!!!! :-) Dokud je to ležák, je to v poho :-)
Avatar

Re: Nová generace fretka?? - gravidní vlákno ;o)
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2009-07-24, 19:16
mám dojem, že ješt? pár takových "dobrých" rad a markéta opravdu použije ten babybox...
:o))))

Re: Nová generace fretka?? - gravidní vlákno ;o)
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2009-07-24, 19:26
Baby box? tady v okolí p?ibývá jak hub po dešti. Zdá se, že je ho t?eba použít v?as. Pubescent se tam podle m? nevejde...
Moje maminka m? ješt? v nemocnici sledovala, jak ležím a mám Vila na b?ichem na b?iše jako opi?átko (a? je to se svou rovnou trávicí trubicí a krákoráním spíš loskuták, kterého jsem vždycky cht?la, že ho postupn? nau?ím mluvit:o)) a ?íkala, a? si na tuto chvíli vzpomenu, až ho budu chtít v pubert? ubít. Poté mi má kamarádka, která má 2,5 letého chlape?ka sd?lila, že ubít ho budu chtít mnohem d?ív :o)))
On Vilík bezesporu roztomilý je - a vzpomínky budou fajn, jelikož to šílený ?lov?k vyt?sní, ale zatím je to teda hustý. P?esn? jako s t?hotenstvím a porodem - u?ila jsem se o tom x krát, dokonce z toho skládala zkoušky a výsledek? Všechno je jinak!!!! :op
Avatar

Re: Nová generace fretka?? - gravidní vlákno ;o)
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2009-07-24, 22:08
Haha Martino, tak nejsme jediný :-)))
Avatar

Re: Nová generace fretka?? - gravidní vlákno ;o)
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2009-07-24, 22:56
to m? teda fáááák uklid?uje!!
:o)

hele, tak m? napadá - nevejde, nevejde.... ale p?irazit mu tam aspo? palici by možná šlo, ne??

Re: Nová generace fretka?? - gravidní vlákno ;o)
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2009-07-24, 23:38
Tak já popravd? musím ?íct, že u nás prob?hla puberta naprosto bez problém?...tak n?jak jsme tím propluli,že jsem si ani neuv?domila že už to máme za sebou. Sakra MÁME??????
Avatar

Re: Nová generace fretka?? - gravidní vlákno ;o)
Zaslán uživatelem/kou: Rynn (IP)
Datum: 2009-07-25, 13:53
Majdo, t?eba to ješt? opožd?n? p?ijde :D
Avatar

Re: Nová generace fretka?? - gravidní vlákno ;o)
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2009-07-25, 19:41
Kdo vymyslel, že spí novorozenec 20h denn?? Totéž jsem totiž ?etla kdysi v n?jaké p?íru?ce i o tcho?ovi. Mohu spolehliv? prohlásit, že tcho? i novorozenec jsou si opravdu podobní - spí 4h denn? a ješt? si to pe?liv? d?lí po 10min.
Vilík spí max. hodinu - jinak ?ev hlady nebo ?ev prdíkama, zkrátka ?ev a ?ev. Pro? maj jiné matky hodná miminka?
Stíhám ?ím dál mí? a motá se mi hlava - to je fakt mate?ská pohoda.
Rozhodn? nebudu vzpomínat na období, kdy po?ád jen ležel a spal. Ležení se projevuje tím, že se neustále kroutí jak žížala a mává všema kon?etinama a spaní - viz výše :o))

Jinak s puber?ákama - léta jsem to u?ila - p?irazit hlavi?ku není špatný nápad :o)
Nedávno jeden náš známý z?ejm? doživotn? traumatizoval svého cca 10 letého syna, jelikož mu namluvil, že ho maj z baby boxu. Co to s hyperaktivním, zlobivým spratkem ud?lalo, bylo až neuv??itelné, ale nejsem si jistá vhodností zvolené pedagogické metody :o)
Avatar

Re: Nová generace fretka?? - gravidní vlákno ;o)
Zaslán uživatelem/kou: adelaida (IP)
Datum: 2009-07-25, 19:46
Markét nepom?že když si ho vezmeš na ruku jeho nahým b?íškem ho p?iložíš na své nahé b?icho hlava by mn?la být u srdce takhle si pohodln? sedni spíše do pololehu a pohupuj se dop?edu a dozadu - mn?lo by to být zeza?átku rychleji a pak zpomaluj a druhou rukou na které ti neleží tu bys mn?la mít p?es jeho skr?ené kolínka a dlaní by jsi ho mn?la držet za záda. Tohle u nás pomáhalo když nastala krize a kolikrát jsem takhle i spala.

Alfréd , Ela a Enya : kdo p?ežije fretku p?ežije všecho

útulek pro fretky v Ostrav?
Avatar

Re: Nová generace fretka?? - gravidní vlákno ;o)
Zaslán uživatelem/kou: Patty (IP)
Datum: 2009-07-25, 19:52
Markétko, jsem majitelkou dít?te dosp?láka a dít?te puber?áka.
Zlatí u?vanci v ko?árku.
Mám p?ítele- jemný, vzd?laný, milý ?lov?k. Majitel dvou syn?. Tento mírný a laskavý pán pohlédl do ko?árku kolegy a pravil : "Utop to, dokud to p?epereš".
VŠICHNI majitelé dospívajících chápou co tím myslel :o)
Ale n??ím T? pot?ším - ?asem se spánek proslouží. Mejdany se musí dospat :o)
Avatar

Re: Nová generace fretka?? - gravidní vlákno ;o)
Zaslán uživatelem/kou: adelaida (IP)
Datum: 2009-07-25, 19:57
Patty - utop to dokud to p?epereš. To si napíšu n?kam jako celoživotní motto. Prost? dokonalá myšlenka.

Alfréd , Ela a Enya : kdo p?ežije fretku p?ežije všecho

útulek pro fretky v Ostrav?
Avatar

Re: Nová generace fretka?? - gravidní vlákno ;o)
Zaslán uživatelem/kou: Mirim (IP)
Datum: 2009-07-25, 21:35
Uspávání v mamin?in? náru?í jen v krizových p?ípadech. Ješt? mám v živé pam?ti, jak jsme p?ed rokem bojovali s je?ící Ellou, která si zvykla usínat na mé hrudi v k?esle a odmítala spát v postýlce. Od té doby razím heslo: nenosit, jen v krajních p?ípadech!
Ella pak vyfasovala hrazdi?ku a deku na podlahu - žádné lehátko, autoseda?ku nebo ohrádku. Možná proto se mi už ve 4 a p?l m?sících za?ala plazit po byt?.
Ano, potvrzuji, nejhez?í období je to ležící. Te? už všude dojde, vyšplná, vleze...no d?s!
Avatar

Re: Nová generace fretka?? - gravidní vlákno ;o)
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2009-07-26, 17:03
adelaida - ano, pospávám v Tebou popsané poloze ?asto, opravdu je to jediné, co zatím zabírá spolehliv? a ani to nemusí být holé b?icho :o)))

Patty - slogan p?ítele je p?ekrásný! Pohladil po duši. Nejsem majitel puber?áka, ale 10 let je u?ím :oD

Mirim - obávám se, že p?esn? k tomu rozmazlení v náru?í dojde, ale ten ?ev je fakt nesnesitelnej. Chvíli máš chu? to utopit (viz slogan výše), chváli máš chu? utopit sebe, že mu nem?žeš pomoct, ale ur?it? ho nedokážu zahodit do postýlky a nechat vy?vat...
Snad ho to b?íško p?ejde v?as na to, abych ho ješt? nau?ila, že se spí v postýlce (pokud mi totiž nespí na b?iše, spí u m? v posteli - pochopiteln? pod stálým dozorem), vždy? jsou mu teprve necelé 3 týdny...

Avatar

Aktuální stránka:99 z 109


Toto téma bylo zamčeno
TOPlist