Jít na stránku:  1234567891011...PosledníDalší
Aktuální stránka:1 z 109
Nová generace fretka?? - gravidní vlákno ;o)
Zaslán uživatelem/kou: matka fretka (IP)
Datum: 2005-04-21, 12:16
Zakládám tohle vlákno pro radost Pavlovi a Šárce, Maje a všem ostatním, kte?í se piln? starají, aby fretka?i nevym?eli. Nebude o fretkách, ale o jejich budoucích chovatelích, kte?í se chystají na sv?t :o)
Avatar

Re: Nová generace fretka?? - gravidní vlákno ;o)
Zaslán uživatelem/kou: Pavel (IP)
Datum: 2005-04-21, 12:28
Jé, Petro d?kujeme.... Takže všichni kterých se to týká (týkalo) m?žete popisovat jak kdo vál?íte (p?íp vál?il v dob?, kterou si t?eba pamatujete...), my jsme akorát v 19tt a fazole se nám poprvé p?ihlásila - už kope... Jelikož je to naše první fazole, sháníme informace kde se dá a uvítal bych r?zné tipy co ano a co zase ne, co koupit dop?edu a? se pak nešílí apod, p?íp. co kdo má na odprodej a tak. Aktuální problémy: Šárka zu?iv? shání malou p?ebalovací podložku (p?es postýlku), snad už byla úsp?šná kdesi až v Nymburce a já telefonuju po celé Annonci a snažím se zachytit monitor dechu - jenže jdou dost na dra?ku. Nový fretkomil zatím zaujímá labilní polohu, cucá si prst, pluje sem a tam a má tep 160.

Re: Nová generace fretka?? - gravidní vlákno ;o)
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2005-04-21, 12:34
Ježíši, já jsem ale debil, já jsem si myslela, že máte t?hotnou fre?uli, až když jsem do?etla k p?ebalovací podložce, tak mi seplo, že to asi t?žko když máte fre?aka a hlavn? fre?ule se asi nep?ebalujou, žejo.....:-) i když fre?átko v plenkových kalhotkách :-))

Re: Nová generace fretka?? - gravidní vlákno ;o)
Zaslán uživatelem/kou: matka fretka (IP)
Datum: 2005-04-21, 12:45
Pavle nešil! T?hotenství není nemoc a porod není operace! V?tšina d?tí se rodí bez problém? a zdravých.
Takže osobní zkušenost: Monitor dechu nebudete v?bec pot?ebovat, pokud budete mít zdravé dít?. Jen by vás to nervovalo, protože to ob?as d?lá falešné poplachy. Normální dít? má obranné reflexy, takže i když ublinkne, neudusí se zvratky, protože za?ne kašlat, stáhne hrtanovou záklopku atd... pouze pokud by m?lo narušené reflexy, mohlo by k n??emu takovému dojít. Takže kv?li tomu ani nemusí spát na b?iše, naopak to zbyte?n? dýchá vydýchaný vzduch u matrace.
Co taky nejspíš budete moct hodit z okna bude sterilizátor lahví (potažmo oh?íva?). Kdybyste po n?m moc toužili, nejspíš ho mám ješt? n?kde (nepoužitý) schovaný. Normální dít? nepot?ebuje Sunar, protože ho máma nakojí - kojené dít? nepot?ebuje jiné tekutiny, tudíž ani lahvi?ku, V dob?, kdy pot?ebuje jinou stravu a pití, dokáže pít rovnou z hrnku s hubi?kou. Problém je jen tehdy, když matka kojit neumí a zp?sobí si tím potíže, jako t?eba ragády, zán?t mlé?né žlázy atp. Tyhle problémy skoro nikdy nechodí samy od sebe, ale v d?sledku špatné techniky kojení. vy se ale m?žete uklidnit, protože máte kámošku, která je napojená na Lakta?ní ligu ;o) Takže kdyby n?co, volejte SOS a co budu v?d?t poradím, co nebudu odkážu na p?ední odborníky v ?R.
A další cenná zkušenost: ošet?ující prdelkové ?istící ubrousky jsou hezká v?c na cesty, ale doma je nepoužívejte, pokud nechcete, aby se fazole oprudila. I když to výrobce tvrdí, nikdy neo?istí dokonale a opruzeninky se dostaví. Osv?d?ený (dokonce na atopikovi) recept od naší zkušené d?tské doktorky: P?i každém p?ebalování si dít? p?ehodíte p?es ruku a prdelku mu omyjete pod tekoucí vodou mýdlem Dove. "Zade?ek to má rád" ;oP
Avatar

Re: Nová generace fretka?? - gravidní vlákno ;o)
Zaslán uživatelem/kou: JanaG. (IP)
Datum: 2005-04-21, 14:24
Souhlasím s MF, mít miminko zdaleka není tak složité, jak to te? možná vypadá, zdravé mim?o opravdu žádné nové výk?iky techniky nepot?ebuje. Já jsem nepoužívala ani tu p?ebalovací podložku. M?la jsem na zemi oby?ejnou deku povle?enou v d?tském povlaku a tam si mim?o p?i p?ebalování mohlo kopat jak cht?lo, aniž bych m?la strach, že p?i odnášení - donášení plíny mim?o spadne. (Ale je fakt,že mi tehdá bylo kolem 20, s dnešními koleny nevím nevím, jak bych u malého kle?ela...).
Co se týká zade?k?- svatá pravda. Není nad vodu a jemné mýdlo. Zkuste si p?edstavit hezky posrané miminko, jak má tu žlutohn?dou ?ídkou hmotu od pupíku tém?? ke kolínk?m a odtud až na záda.... Ta spot?eba kapesní?k?! Navíc když onu hmotu má na sob? kojenec n?kolikrát denn?.

Ale jinak moc gratuluji, p?eji a? všechno dob?e dopadne a máte krásného zdravého fretkomila!
Avatar

Re: Nová generace fretka?? - gravidní vlákno ;o)
Zaslán uživatelem/kou: Martina (IP)
Datum: 2005-04-21, 14:29
Jo jo, p?idávám se k MF i JG!
I když..... p?ebalovat na zemi..... co když jim ho v nest?eženém okamžiku fretka SEŽERE?! ;o))

Re: Nová generace fretka?? - gravidní vlákno ;o)
Zaslán uživatelem/kou: JanaG. (IP)
Datum: 2005-04-21, 14:31
Martina: Fretkomila?!?!? NIKDY !!!!!!! :-))
Avatar

Re: Nová generace fretka?? - gravidní vlákno ;o)
Zaslán uživatelem/kou: Iv?a (IP)
Datum: 2005-04-21, 14:59
spíš fretkomil fretku :o))) Též grautluju. :o)))
Avatar

Re: Nová generace fretka?? - gravidní vlákno ;o)
Zaslán uživatelem/kou: Pavel (IP)
Datum: 2005-04-21, 15:00
No, vzhledem k tomu že fre?ák vyleze do postýlky levou zadní navíc poslepu (?asto tam i spí), tak p?ebalování mimina na zemi už není žádné další riziko ... :-))) Jo že t?hotenství není nemoc - s touhle strategií jsme koupili dovolenou u mo?e, když to slyšela doktorka tak zu?iv? to?ila porodnickým kole?kem, kroutila hlavou a nasazovala a sundavala brejle a pak rezignovala: no jo, když to bude všechno v po?ádku tak snad jo... Ale na jiném diskuzním serveru o Chorvatsku nás teda p?kn? spražili, že si nevážíme života, že mi cestou potratí a kdesicosi, že jsem -píííp- a tak, no. Takže jsme si to ud?lali po svým a jedem (když tomu nebudou bránit okolnosti). No a zatím akorát mažeme denn? b?íško a masírujeme kartá?em na boty a spí preventivn? s polštá?em pod nohama. N?kde jsem ?et že prej je dobrý jí naklonit celou postel (podložit spodní noži?ky) aby se ?ádn? vracela krev z nohou, takže se duševn? chystám na to že i já budu muset spát s hlavou dol? ... naklonit jen p?l postele bohužel nep?jde.

Re: Nová generace fretka?? - gravidní vlákno ;o)
Zaslán uživatelem/kou: Radka (IP)
Datum: 2005-04-21, 15:05
Ježkovi zraky...Pavle...já teda jsem od porodu ješt? n?kolik dlouhých let vzdálená, ale nemám teda pocit že porod a v?bec t?hotenství je n?co co se musí takhle hrotit. POkud je problém tak se to obvykle projeví brzo. Segra m?la t?hotenství v pohod? a chodila by do práce snad ješt? když by rodila, kdyby jí to nezakázal manžel a ?editel:-D Jinak pokud to není nijak blízko termínu porodu tak bych osobn? do chorvatska taky jela...pokud se na to Šárka cítí a t?ší se, tak si myslím že je lepší se bavit, než se nudit a stresovat doma...pozor na nárazy a bude to v po?ádku:-)

D?ti se rodili i ve st?edov?ku a vemte si v ?em tam rodili kde a za jakých podmínek:-) Pravda že byla v?tší umrtnost, ale o?ividn? to nebylo tak drastický když te? je nás na planet? p?es 6 mld.:-)
Avatar

Re: Nová generace fretka?? - gravidní vlákno ;o)
Zaslán uživatelem/kou: Pavel (IP)
Datum: 2005-04-21, 15:21
?erpám pov?tšinou z internetu a to je hr?za, co tam se všechno ?eší... Jinak k tomu Chorvatsku, blbý je že jí už nikde nepojistí libovolné komplikace, takže platit nap?. 100.000 cash za porod ve Splitu asi není ta úpln? správná strategie. Vyjednáváme ale n?jaké papíry s naší VZP, aby m?la legitimní nárok na veškerou pé?i dle chorvatského práva, našt?stí to už jde (obdoba chování v Unii, ale pro ne?lenský stát). Což znamená že by tam odrodila a byla p?ijata do kompletní pé?e v?etn? dít?te, jinak to bohužel asi dost dob?e nejde. Nenarozené dít? nelze pojistit p?ed narozením a porod není nemoc, na n?j cestovní pojišt?ní lé?ebných výloh neplatí !!! Takže tak.

Jo, p?ijímají se sázky na pohlaví, Mihala už hlasovala .... že si prej je jistá. My to nevíme.

Re: Nová generace fretka?? - gravidní vlákno ;o)
Zaslán uživatelem/kou: Martina (IP)
Datum: 2005-04-21, 15:25
.....jo!
A Pavle, v té posteli se nedá podložit (t?eba knížkama :oP) jen matrace v nožní ?ásti? (no asi ne, to bys neuvažoval o naklon?ní celé postele, že jo...)
A nebo vypodložit do kopce n??ím m?k?ím než knížky :o)) a "zafixovat" to pod prost?radlo (p?edpokládám vypínací, takže by nem?l být problém)

Re: Nová generace fretka?? - gravidní vlákno ;o)
Zaslán uživatelem/kou: aronka (IP)
Datum: 2005-04-21, 15:29
to Pavel: nevim po jakych strankach brouzdas, ale toto si precti. To je jedine, co musis sve partnerce zajistit:POHODU a nestresovat se podkladanim postele:)
[www.rodina.cz]

Jednak to neni fyziologicka poloha, jednak by to po dvou nocech vzdala. Mam zkusenosti z oddeleni pro rizikove tehotenstvi, tam by ti zeny mohli povidat o nevyhodach teto polohy, zejmena, kdyz v ni museli setrvat i nekolik mesicu do porodu, vsechny dostavali uklidnujici leky aby co nejvice spali.
Proto si vychutnavejte toto obdobi v klidu a nestresujte se "kravovinami":) Preju hodne sily,at vse dobre dopadne a hlasuji pro synka:)
Avatar

Re: Nová generace fretka?? - gravidní vlákno ;o)
Zaslán uživatelem/kou: Pavel (IP)
Datum: 2005-04-21, 15:31
Já nevím, my máme oba spole?ný prost?radlo, ale pod ním každej svý matrace, to bych musel n?jak vzít tuhou velkou desku a tu dát jen pod ty "její" matrace, trochu naklonit a nechat jí spát na tom - a natáhnout prost?radlo p?es "kopec" nebo použít dv? prost?radla odd?lený. Ale což, když budu spát chvilku nak?ivo taky se prd stane, dy? za 20 tejdn? rodí... Kosmonauti sp?jí úpln? hlavou dol?!!!

Bylo napsáno ješt? p?ed Aronkou - nemá to vyznít že si to nedám vymluvit, ale psali jsme proti sob? ... :-)))Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: Pavel dne 21.04. v 15:32.

Re: Nová generace fretka?? - gravidní vlákno ;o)
Zaslán uživatelem/kou: Lenka (IP)
Datum: 2005-04-21, 16:27
No ja som sa sem na fóre ukázala po ve?mi dlhom ?ase. Dos? ma to mrzí, lebo mi kopec vecí uniklo ale snažím sa to dohna?. Ale pred chví?kou mi písala Johana, že tu je pre m?a najhorúcejšie vlákno. Takže sa hlásime o?akávate?om :-)))
Ja dnes za?ínam 39. týžde? a bábo už každú chví?u zrejme vykukne na svet. Teda poviem vám, užili sme si po?as tých 39 týžd?ov toho dos?. Ve? aj preto som sa dlho neukázala na fóre, lebo som si mesiac odležala v nemocnici - s naklonenou postelou. A preto: Pavel, prosím, nestresuj. Nie je to ni? pohodlné a pokia? to nie je potrebné, tak to môže by? dokonca na škodu. Ak by mali by? problémy tak lekári to zistia a pristúpi sa k opatreniam. Ale aj je Šárka v pohode, tak ju pekne nechaj spinka? v normálnej polohe. Ono totiž to ležanie dolu hlavou môže spôsobi? mami?ke dýchacie problémy a to môže vyvola? nedostato?né prúdenie k bábätku. M?a v nemocnici dopovali kadejakými liekmi a ke? to už vypadalo, že sa to nezhoršuje, tak ma poslali domov. Stále ma strašili, že porodím pred?asne a teraz už ?akám a ?akám a ni? sa nedeje.
?o sa týka starostlivosti o bábo - tak v tom asi ešte teraz moc neporadím, lebo je to tiež naše prvé, ale ?oskoro budem aspo? prispieva? zážitkami.
Inak - taktiež môžete uzatvára? stávky - nevieme ?i to bude chlap?ek alebo diev?atko.
Avatar

Re: Nová generace fretka?? - gravidní vlákno ;o)
Zaslán uživatelem/kou: matka fretka (IP)
Datum: 2005-04-21, 16:36
Te? jen jednu babskou radu mezi námi d?v?aty. Víte, že sperma obsahuje mírná anestetika užite?ná v první fázi porodu ? ...A kdyby nic jiného, ?lov?k si alespo? zkrátí to ?ekání ;oP
Avatar

Re: Nová generace fretka?? - gravidní vlákno ;o)
Zaslán uživatelem/kou: Martina (IP)
Datum: 2005-04-21, 16:41
Te? si nejsem úpln? jistá, jak to myslíš MF?!? Jako do porodnice s sebou do skla a ješt? p?ed natírat nebo n?jaký jiný zp?sob??!?
Asi to druhý, že jo.... :o)

Re: Nová generace fretka?? - gravidní vlákno ;o)
Zaslán uživatelem/kou: Lenka (IP)
Datum: 2005-04-21, 16:44
No áno, o tom viem. Zatia? ale to malé nejako hna? vonku nasilu nechceme, pretože nám doktori povedali, že je málinko menšie, tak nech pekne ešte podrastie ak sa mu tam pá?i. Ale ja už sa cítim ako slonica, dávam mu ešte týžde? a potom už asi za?neme s horúcim kúpe?om a tou "babskou radou". :-)))
Naše fretule majú obrovskú rados?, pretože sme kúpili ko?ík a najvä?šiu zábavu si užívajú v odladacom priestore na nákupy. Ale Žofka dokáže vyliez? až dnu, takže len ?akám, kedy si tam urobí pelech.
Avatar

Re: Nová generace fretka?? - gravidní vlákno ;o)
Zaslán uživatelem/kou: matka fretka (IP)
Datum: 2005-04-21, 16:44
Taková zkušená ženská a taková naivní otázka ;o) Jasn? že p?ed cestou do porodnice p?kn? doma v teplí?ku. Ostatn?, než ležet s kontrakcema pár hodin na hekárn?, to už je lepší snad i drhnout schody, tak pro? se nev?novat n??emu p?íjemn?jšímu?
Avatar

Re: Nová generace fretka?? - gravidní vlákno ;o)
Zaslán uživatelem/kou: Martina (IP)
Datum: 2005-04-21, 16:47
No, to je otázka, jestli je zrovna TOHLE p?i kontrakcích p?íjemn?jší ;o))!!

Re: Nová generace fretka?? - gravidní vlákno ;o)
Zaslán uživatelem/kou: Lenka (IP)
Datum: 2005-04-21, 16:49
No jasne, ur?ite by to bolo príjemnejšie. Ale pravda je tiež to, že mám problém sa ráno vygú?a? z postele, alebo sa postavi? zo sedu bez toho aby som sa o nie?o neoprela a tak. No proste aj normálny bežný pohyb mi spôsobuje dos? ve?ké problémy a nie to ešte ...
Avatar

Re: Nová generace fretka?? - gravidní vlákno ;o)
Zaslán uživatelem/kou: matka fretka (IP)
Datum: 2005-04-21, 16:54
No, Martino, vzhledem k tomu, že Mare?ek za?al ?asn? ráno a narodil se kolem sedmé ve?er, tak jsem zkusila opravdu lecos, ale drhnutí schod?, p?iznávám, ne. Takže srovnat de facto nemohu ;o) Ale asi nejmén? p?íjemné bylo u sporáku nava?it do zásoby, aby mi ten m?j brou?ek neum?el hlady, než se vrátím z porodnice. Taky jsem se projela na rotopedu, osprchovala teplou vodou... ale to klíšt? ne a ne se pustit. To už by ?lov?k málem vlet?l i na ty schody, aby se mim?o dalo do pohybu!
Avatar

Re: Nová generace fretka?? - gravidní vlákno ;o)
Zaslán uživatelem/kou: Lenka (IP)
Datum: 2005-04-21, 16:58
No ja som dnes prešla pešo asi 5 km, teraz sa chystám umy? dlážku a zrejme zobudím fretule a pustím ich (akože nechtiac) do spálne. Tam majú totiž prístup zakázaný a teda ke? sa tam dostanú tak sa idú zblázni? od radosti a nechajú sa nahá?a?. Takže ich budem nahá?a?, poskakova? s nimi a lovi? ich spod postele. To bude celkom dos? pohybu.
Avatar

Re: Nová generace fretka?? - gravidní vlákno ;o)
Zaslán uživatelem/kou: Pavel (IP)
Datum: 2005-04-21, 17:18
He, a dotaz: m?že dít? spát samo v místnosti? Bude muset, protože soc. výstavba to za?ídila tak, že k nám do ložnice se postýlka nevejde (leda do dve?í) a do pokojíku k fazoli se nevejde dosp?lý s postelí, protože má 2.3 x 2.5m (v?tší šatna s oknem). Takže my budeme tam a mimino tam, p?íp. nouzov? bude Šárka u mimina na nouzový posteli kv?li kojení atd., ale jinak to nejde vymyslet. Už jsme zvažovali i palandu bez dolní postele, dít? v postýlce dole matka naho?e, ale jaksi se nám necht?lo aby lezla 15x za noc hore dole kojit dol? a spát nahoru. Takže nakonec nouzová postel a když bude fazole v noci spát tak šupky dupky ke m? a fazole hezky sama (m?žem jí tam pustit Míšu...:-)))))))

Jo, ty k?ivý postele. Šárka ani neví že je t?hotná, v?bec jí nebylo špatn?, nem?la chut?, zkrátka nic z t?ch b?žnejch p?íznak?, ale cht?li jsme to jen jako prevenci odtoku krve z nohou aby nem?la k?. žíly. A nemyslel jsem to moc, jen decentn?, nap?. 10cm na délce postele 2m.

Lence hlasuju holku a nám taky, protože d?lám z VF elmag. polem a tohle prý hraje statisticky významnou roli.

Re: Nová generace fretka?? - gravidní vlákno ;o)
Zaslán uživatelem/kou: Martina (IP)
Datum: 2005-04-21, 17:26
Prosim t? a podle ?eho jste teda poznali, že ?ekáte mimino?!? ;o)

Re: Nová generace fretka?? - gravidní vlákno ;o)
Zaslán uživatelem/kou: Lenka (IP)
Datum: 2005-04-21, 17:32
Ja si myslím, že fazulka môže spa? kludne sama v izbi?ke ale hlavne aby ju maminka aj ocinko po?uli ke? bude plaka?. Akurát sa asi trochu viac ubeháte. Ale ?o sa týka tej núdzovej postele - tak neviem. Myslím, že to už bude lepšie, ke? bude spa? Šárka na normálnej pohodlnej posteli. Zvláš? ak bude spa? v noci len pár hodín a bude ?asto vstáva? k miminku. To sa bude musie? za tých pár hodín vyspa? tak dobre ako to bude možné. A ak tá núdzová poste? bude krátka, ?i úzka tak to asi moc pohodlné nebude.
?o sa týka tých k??ových žíl, tak môj názor je taký, že na to sú aj vrodené predpoklady. Možno ich Šárka nebude ma? vôbec a možno by ich mala aj keby spávala zavesená hore nohami. Podstatné je aby sa cítila dobre. Ako prevenciu proti tým k??ovým žilám pod?a m?a úplne posta?í to, ke? si bude Šárka vo vo?nom ?ase, pri telke, jednoducho kedyko?vek na pár minút vyklada? nohy vyššie napr. na taburetku a podobne.
Pokia? ja viem, tak poste? sa dvíha skôr kvôli problémom s kr?kom maternice - ke? sa skracuje, ke? sá bábo tla?í ve?mi dole, alebo ke? je kr?ek slabý. Vtedy hrozí pred?asný pôrod. Aspo? tak to bolo u m?a. Mala som poste? vydvihnutú 45 cm a bolo to neskuto?ne nepohodlné. Po dvoch mesiacoch som si na to však tak zvykla, že ke? mi dovolili spa? "na rovnom" tak som sa nemohla vyspa?, pretože sa mi zdalo že ležím dolu kopcom :-))
Avatar

Re: Nová generace fretka?? - gravidní vlákno ;o)
Zaslán uživatelem/kou: Lenka (IP)
Datum: 2005-04-21, 17:36
Hm, no na margo tých tehotenských príznakov... mne nebolo tiež absolútne ni?. Keby som si neurobila tehotenský test a nenavštívila lekárku, a nemeškalo mi to, tak by som sná? asi do toho 20. týžd?a fakt nevedela že ?akáme ?erví?ka. V 20. týždni som dostala poriadny kopanec a vtedy už fakt nebolo pochýb. Vtedy som sa z toho kopanca ohromne tešila, teraz sa mi ob?as hrnú slzy do o?í, ke? to schytám celou silou niekde pod rebro. Ale je to kúzelné.
Avatar

Re: Nová generace fretka?? - gravidní vlákno ;o)
Zaslán uživatelem/kou: Pavel (IP)
Datum: 2005-04-21, 17:42
Martina: mimino jsme poprvé vid?li na UTZ, když nám p?edtím všechny testy vycházeli ráno jo, odpoledne už zas ne a tak... Na UTZ to byla taková ?mouha rozmazaná, na?ež doktor prohlásil 1 živé embryo 8.2mm velké srdce vidím - a bylo !!Ale jen co se jí mimino chytlo tak beztak v?d?la že je, prost? n?jak jí to ty hormony ?ekly. Byla. Ale oni to mají v rodin?, že prožívají t?hotenství úpln? bezproblémov?.

Lenka: kupujeme novou postel do ložnice, tahle je mi krátká. Dneska máme dv? krátký spojený k sob?. Jedna p?jde dopr?ic a z té druhé bude ta nouzovka - nouzovka proto, že nebude u žádný st?ny, bude stát voln? v cim?e s miminem hlavou ke zdi, všemi ostatními stranami voln?. Takže jakýkoli pohyb a sjede z ní tu pe?ina, tam matrace, zkrátka bude to dost nekomfortní spaní když nemáš ani ze? ani druhou postel vedle ní. Asi chápeš - podobn? jak v nemocnici voln? stojící postel, ale jinak to zkrátka nejde s prostorem co máme vy?ešit.

all: chcete slyšet dost drsnej vtip jak se ur?uje otcovství? Nastávajícím matkám nedoporu?uji, ale posloužit m?žu ...

Re: Nová generace fretka?? - gravidní vlákno ;o)
Zaslán uživatelem/kou: Lenka (IP)
Datum: 2005-04-21, 17:47
Pavel, tú poste? doriešite až to bude aktuálne. Inak, celkovo si myslím, že na to všetko sa nedá úplne dopredu pripravi?. Ono to príde postupom ?asu. Až vtedy zistíme ?o ak ako, až to bude.
No a daj ten vtip, nech sa trochu zasmejem.
Avatar

Re: Nová generace fretka?? - gravidní vlákno ;o)
Zaslán uživatelem/kou: Pavel (IP)
Datum: 2005-04-21, 18:16
Takže je tu: nejnov?jší metoda na prokázání / vyvrácení otcovství: otec vezme ?erstv? narozené mimino a silnou jehlou ho po?ádn? píchne. Otcovství pak bezpe?n? rozpozná dle toho, že z cizího p?eci krev nete?e!!

Jo, Lenko, nejsi Rh- , náhodou? Šárka je O Rh- a budou jí sledovat na protilátky, aby zjistili co je fazole a pokud ta bude Rh+ po m?, tak máme hned o ?em p?emýšlet. Petra už m? to vysv?tlovala a zvláš? u první fazole to nebude kdovíjaký problém, ale ?ert nám ho byl dlužen... A jak se pozná to s tím kr?kem, podle CS? To máme zatím 0 a pot?ebujem aby vydrželo nejmí? do za?átku ?ervna, kdy jedem k mo?i.

Jít na stránku:  1234567891011...PosledníDalší
Aktuální stránka:1 z 109


Toto téma bylo zamčeno
TOPlist