Aktuální stránka:20 z 30
Re: Vl?ák (aktuáln?): nádor na játrech
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2010-05-24, 17:51
wow a to p?es to všechno m?l jaterní testy v po?ádku?
držíme palce, je to bojovník.

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: Vl?ák (aktuáln?): nádor na játrech
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-05-24, 17:56
Žofiro biochemka se d?lala v?era odpoledne...a ten nádor tenkrát asi ješt? nekrvácel, to by asi už nežil....
Avatar

Re: Vl?ák (aktuáln?): nádor na játrech
Zaslán uživatelem/kou: hanulka (IP)
Datum: 2010-05-24, 17:57
Johanko, Vl?áku, držíme vám palce!!! Vl?ák je bojovník, musí to zvládnout!
Avatar

Re: Vl?ák (aktuáln?): nádor na játrech
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2010-05-24, 18:07
ale i tak, nádor tam p?ece už musel být, nenarostl tam jen tak ze dne na den, tak proto se mi moc nezdálo, že by jaterní testy byli v po?ádku, n?jak to játra muselo "poznamenat", nebo ne?

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: Vl?ák (aktuáln?): nádor na játrech
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-05-24, 18:13
ŽoFiRo vim jen to, že ani biochemka neni na 100% smn?rodatná, krom toho n?které nádory rostou rychle....a u rakoviny se múžou zmn?ny projevit ponejprv na onkomarkerech a ty se fretkám ned?lají.
Cca do pátku mu nic nevenek nebylo....minulou st?edu mi p?i h?e pokousal ruku, tak byl rozdovád?ný....
Avatar

Re: Vl?ák (aktuáln?): nádor na játrech
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2010-05-24, 19:34
jo, je fakt, že n?který rostou rychle a tak m? napadá, že pokud to tam nebylo dlouho, tak se to na t?ch játrech asi ani projevit nemuselo, co?

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: Vl?ák (aktuáln?): nádor na játrech
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-05-24, 19:55
ŽoFiRo, vet ?íkal že nemuselo. Krom toho poslední sono b?icha sme d?lali v listopadu 2009, to je 7 m?sícú a nebylo tam nic vid?t.
Taky mi ?íkala Pavla, že on to nemusí být nádor (bo u fretky sou primární nádory na játrech z?ídkavé) ale cysta (ty sou ?asté), která praskla (i v tom p?ípad? by mohla být v tekutin? v b?išní dutin? krev)

Ut?šuju se že sou to už 3 hodiny...takže kdyby zjistili po otev?ení že je to neoperabilní, byli by mi už volali.
Avatar

Re: Vl?ák (aktuáln?): nádor na játrech
Zaslán uživatelem/kou: Pavla Henzlová (IP)
Datum: 2010-05-24, 20:36
Johanko, moc držím palce,aby to Vl?á?ek p?ekonal. Vždy je nad?je na dobrý konec.

Re: Vl?ák (aktuáln?): nádor na játrech
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-05-24, 20:43
Moc vám všem d?kuju za podporu.
Avatar

Re: Vl?ák (aktuáln?): nádor na játrech
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-05-24, 21:52
Vl?ák operaci p?ežil a z nerkozy se probral. Ale žel nic neni vyhráno. Nebyla to cysta, ale nádor. Zústala mu 1/5 jater (co by teoreticky k regeneraci mohlo sta?it). Ale nebylo poznat, jestli to byla metastáza, nebo primární nádor. Vetovi se nezdálo n?co na slezin?, ale to s ohledem na trvání narkozy (operace byla dlouhá) už nemohl ?ešit.
Vl?ák zústává u veta minimáln? do st?edy...pak se uvidí.Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: Johana dne 24.05. v 22:07.
Avatar

Re: Vl?ák (aktuáln?): nádor na játrech
Zaslán uživatelem/kou: WereNee (IP)
Datum: 2010-05-24, 21:52
Vl?ák je bojovník, ur?it? to zvládne! Moc na Vás
myslíme a držíme p?sti a tlapky.

Re: Vl?ák (aktuáln?): nádor na játrech
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-05-24, 22:00
Všem vám moc d?kuju.
Avatar

Re: Vl?ák (aktuáln?): nádor na játrech
Zaslán uživatelem/kou: Morgan24 (IP)
Datum: 2010-05-24, 22:01
Tak alespon trošku dobré zprávy, tak pokra?ujeme v držení pale?k?, akorát doufám že v práci budou chápat pro? nem?žu psát :D

Valkýra, Mija, Atlas a Antaios s pani?kou

Re: Vl?ák (aktuáln?): nádor na játrech
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2010-05-24, 22:19
Johanko - je mi Vl?áka líto a taky strašn? moc držím palce, a? to dob?e dopadne!
Slezinu snad zvládnou zkouknout na sonu, ne?
Avatar

Re: Vl?ák (aktuáln?): nádor na játrech
Zaslán uživatelem/kou: hanulka (IP)
Datum: 2010-05-24, 22:23
Johanko dál na vás myslíme a v??íme, že se vše v dobré obrátí :)
Avatar

Re: Vl?ák (aktuáln?): nádor na játrech
Zaslán uživatelem/kou: MajaZ (IP)
Datum: 2010-05-24, 23:37
Johan, drzime palce...Vlno, nezlozil ta zapal pluc, tak bojuj!!!!!...Kuko hore na teba este pocka, potes nas radsej tu dole...fretkopsa nema nikto, ty si jedinecny, tak bojuj!!!
Avatar

Re: Vl?ák (aktuáln?): nádor na játrech
Zaslán uživatelem/kou: amonnia (IP)
Datum: 2010-05-24, 23:41
jaj :( Johan, držíme tlapky... :(

Valmez 2001 [www.youtube.com] Heyday by Mic Christopher

Avatar

Re: Vl?ák (aktuáln?): nádor na játrech
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-05-25, 00:12
Moc vám všem d?kuju za podporu! Ste mi velkou oporou.
Krom problému s Vl?ákem mám od rána i velký problém s matkou (stará, moc nemocná)
Když se n?co kálí, tak na velkou hromadu....
Avatar

Re: Vl?ák (aktuáln?): nádor na játrech
Zaslán uživatelem/kou: Jolana (IP)
Datum: 2010-05-25, 05:48
O tom kálení na hromadu vieme svoje, ale Vl?ák je neskuto?ný bojovník. Myslíme na vás a držíme palce. Inak vám pomôc? bohužial nevieme.
Avatar

Re: Vl?ák (aktuáln?): nádor na játrech
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-05-25, 08:54
Vl?ák žije, stále je hospitalizovaný.
Avatar

Re: Vl?ák (aktuáln?): nádor na játrech
Zaslán uživatelem/kou: Kuklynka (IP)
Datum: 2010-05-25, 09:08
Vl?á?ku myslíme na Tebe, DRŽ SE!!!!!

Re: Vl?ák (aktuáln?): nádor na játrech
Zaslán uživatelem/kou: wolfi (IP)
Datum: 2010-05-25, 10:29
Johano, p?eji Vl?á?kovi a hlavn? a p?edevším Tob? hodn? sil!

Re: Vl?ák (aktuáln?): nádor na játrech
Zaslán uživatelem/kou: Silva (IP)
Datum: 2010-05-25, 10:52
Taky se p?idávám k držení palc?. Vl?ák je "dob?e servisovaný", veteriná?e máš taky dobré, tak snad se to zvládne!!!
Avatar

Re: Vl?ák (aktuáln?): nádor na játrech
Zaslán uživatelem/kou: bea (IP)
Datum: 2010-05-25, 11:13
Vl?ák ur?it? zabojuje, už to párkrát dokázal a zase vyhraje, uvidíš. Držte se.

Re: Vl?ák (aktuáln?): nádor na játrech
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-05-25, 11:37
Díky moc všem!
Bylo mi vysv?tleno, že nádor na játrech u fretky je skoro vždy metastáze, nap?íklad z lymfosarkomu nebo z inzulinomu. Jak sem ale mn?la p?ijít na to, že fre?ák má t?eba lymfosarkom nebo inzulinom, když mn?l stále (a naposled v ned?li) všechny hodnoty biochémie i hematologie v normn? a do pátku se choval normáln?? Poslední sono b?icha se d?lalo v listopadu a nic tam nebylo.

Co sem sakra p?ehlédla?! :-(
Avatar

Re: Vl?ák (aktuáln?): nádor na játrech
Zaslán uživatelem/kou: Leny (IP)
Datum: 2010-05-25, 11:37
Vl?áku hodn? št?stí v boji!!!ty to zvládneš i s pani?kou!!!

Re: Vl?ák (aktuáln?): nádor na játrech
Zaslán uživatelem/kou: cinderella (IP)
Datum: 2010-05-25, 11:45
Johanko, já si nemyslím, že bys Ty n?co p?ehlédla. Pé?i a starost, kterou Vl?ákovi dáváš, m?žou n?který zvi?átka jen závid?t, takový v?ci se prost? stávaj bohužel... Opravdu by ses nem?la obvi?ovat. I my držíme všechny tlapky, aby se Vl?ákovi vedlo zase líp a Tob? p?ejeme hodn? sil.
Avatar

Re: Vl?ák (aktuáln?): nádor na játrech
Zaslán uživatelem/kou: Rynn (IP)
Datum: 2010-05-25, 11:47
Johanko, nic jsi nep?ehlídla, hlavn? si nic nedávej za vinu. Sama víš, že se u nich cokoliv špatn? pozná, dokud jim neni zle. To bys asi musela d?lat sono každej m?síc :(
Rom?a byl taky po?ád v pohod?, jenom si parkrát zakašlal (t?eba 1x denn?) a když už se projevil, že je mu špatn?, m?l p?ed sebou cca 3-5 dní života, než by se sám udusil... vy?ítala jsem si dlouho a ob?as i dote? vy?ítám, že jsem p?i prvním zakašlání nelet?la na veterinu, ale to prost? vypadalo t?eba na chlupy, prost? se ob?as zakuckal...
Prost? Johanko, zrovna u tebe p?ehlídnutí ?ehokoliv nehrozí, nic si nevy?ítej, nemáš pro?...
Po?ád držíme palce!
Avatar

Re: Vl?ák (aktuáln?): nádor na játrech
Zaslán uživatelem/kou: WereNee (IP)
Datum: 2010-05-25, 11:52
Vl?ák má jednu z nejlepších pani?ek, jaké na sv?t? jsou. V?nuješ mu víc jak plnohodnotnou pé?i, je pod stálým dohledem veteriná?e, d?láš pro n?j opravdu naprosté maximum, nemluv? o tom, že na n?j dohlížíš ve všech ohledech. Neobvi?uj se, není to tvoje chyba. Vl?ák to ur?it? ví.
Moc m? mrzí, že se zase vyskytly další vážné zdravotní problémy. Doufala jsem, že už si oddechnete.

Re: Vl?ák (aktuáln?): nádor na játrech
Zaslán uživatelem/kou: Nessie (IP)
Datum: 2010-05-25, 12:19
Johanko, moc na tebe a Vl?áka myslím a držím palce, a? to chlupá? zvládne a tob? hodn? sil. Jen m? mrzí, že víc ud?lat nem?žu:-(
Avatar

Aktuální stránka:20 z 30


Lituji, nemáte oprávnění pro zasílání/odpovídání do této sekce.
TOPlist