Jít na stránku:  Předchozí1234567
Aktuální stránka:7 z 7
Re: Fretka a ch?ipka
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-10-16, 18:41
V SR je ta výživa fakt jen u vetú nebo v e-shopech. Jak v ?R nevim, ale asi to bude stajné. Ale snad by se našla ordinace, která má provoz nonstop a kde bys to mohla koupit i o víkendu.
Avatar

Re: Fretka a ch?ipka
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-10-16, 18:49
WereNee, umí fretka pít ze st?íka?ky?
Avatar

Re: Fretka a ch?ipka
Zaslán uživatelem/kou: WereNee (IP)
Datum: 2010-10-16, 18:54
Partner p?jde nakoupit, tak v nákupním centru zajde i do zverimexu na jejichž internetových stránkách mají, že prodávají i Royal Canin.
Ze st?íka?ky pít Terezka umí, ale je to boj a nápl? všude.
Granule nechce jíst ani v rozmá?ené form?. Jediný d?vod krom? nechutenství m? napadá, že bych jí p?i p?edeji prášk? n?jak od?ela patro tlami?ky :(

Re: Fretka a ch?ipka
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2010-10-16, 18:57
veterinární diety voln? prodejný nejsou.

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: Fretka a ch?ipka
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-10-16, 19:01
WereNe: No snad tu výživu ve zverá?i koupíte...ale zverimexy prodávaj od RC v?tšinou jen b?žné granule a výrobky, veterinární ne.

Já bych jí skusila dát st?íka?kou ?idkou kaši z granulí, aby jí to chutnalo múže se do toho p?imíchat trochu Calopetu. Chytnout fretku za vypína?, st?íka?ku z boku tlamy a pomali?ku dávat.
Krmila sem takto Vl?áka po tom onemocn?ní plic když necht?l žrát, púlka kaše byla na mn?, ale n?co pokaždé sežral. Krmila sem každé 3 hodiny.
Avatar

Re: Fretka a ch?ipka
Zaslán uživatelem/kou: WereNee (IP)
Datum: 2010-10-16, 19:06
Díky, jdu má?et granule :)

Re: Fretka a ch?ipka
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2010-10-16, 19:09
jinak místo tý kaše, kterou ve zverá?i asi mít nebudou, se m?že zkusit optat na vlo?ky baby flocken od gimpetu, dají se rozmíchat ve vod? na kaši.

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: Fretka a ch?ipka
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-10-16, 19:14
Já granule dycky nasypala do tlustšího mikrote?áku, rozmlátila pali?kou na maso na prášek a pak se z toho ta kaše pot?ebné konzistence ud?lá líp a rychleji
Avatar

Re: Fretka a ch?ipka
Zaslán uživatelem/kou: WereNee (IP)
Datum: 2010-10-16, 19:16
Johano, tys dovedla pé?i o fretku opravdu k dokonalosti, nejd?ív je rozmlátit by m? nenapadlo :). Díky za tip. Dneska zkusím kaši z granulí, pokud by to nejedla ani tak, tak bych s ní zašla holt za b?žným veteriná?em, který má ordina?ní hodiny i b?hem ned?le a v pond?lí holt na fret?í kliniku :/

Re: Fretka a ch?ipka
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-10-16, 19:25
Když tak a? p?ítel koupí ve zverá?i ty vlo?ky BabyFlocken (je to od Gimpet), prý fretkám chutnaj, ale já je nikdy nepoužila, i když je mám dycka doma.
Podstatné je "nastartovat žaludek", i když i za cenu mírného násilí a st?íka?kou.
?im dýl fretka nežere, tim hú? se pak "startuje" - má skušenost.
Avatar

Re: Fretka a ch?ipka
Zaslán uživatelem/kou: WereNee (IP)
Datum: 2010-10-16, 20:08
Terezku jsem prohlídla a nenašla jsem žádné poran?ní v tlami?ce, které by vysv?tlovalo, pro? nechce p?ijímat pevnou potravu.
Te? jsem jí zkusila dát misku s rozmo?enými granulemi a n?co málo sn?dla. Tak jsme snad na dobré cest?. Ale b?hem dne zhubla minimáln? o t?ch 80 gram?, které na veterin? p?ibrala.
Zkusím jí b?hem ve?era misku podstrkovat, zda bude jíst sama a p?inejhorším jí donutím za pomoci st?íka?ky. S Terezkou mám našt?stí tu zkušenost, že jakmile zjistí, že to jde bu? po dobrém nebo po zlém, tak si vybere spíš "po dobrém" a nap?íšt? spolupracuje.

Re: Fretka a ch?ipka
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-10-16, 20:21
Super, že sežrala sama tu kaši :-) P?ípadn? se i dá ji kaši nabízet z prstu, nebo ze lži?ky. St?íka?ku bych volila až po vyskoušení tohoto.

Ten úbytek hmotnosti nemusí být v reálu 80 gramú, záleží jestli p?i poslednim vážení byla vážena nenažraná, vykakaná a vy?úraná - nebo obrácen?. A taky záleží na tom, jestli se váží na té samé váze. S tim bych se dneska netrápila - hlavn? aby te? žrala a co nejd?ív za?ala žrát sama.
Avatar

Re: Fretka a ch?ipka
Zaslán uživatelem/kou: WereNee (IP)
Datum: 2010-10-16, 23:48
Tak kaši z granulí se mi do ní nepoda?ilo dostat mnoho - "vypila" vodu a trošku hmoty sn?dla. Pak asi za hodinu dostala jitrocelový sirup, který taky zmizel. V 22 hodin jsem jí podávala Ramisan, který je na zklidn?ní žaludku, ale dostala opravdu ošklivý záchvat dávení, vykašlávala sliny a zu?iv? si hrabala packama v tlam?, že jsem jí je musela držet. Tento záchvat trval n?kolik minut. Zkusila jsem dát prášek ješt? jednou, ale se stejným výsledkem. Vitaminovou pastu ale sn?dla bez problém?. Nabídla jsem jí i glukózu, ale tu necht?la a až asi po 20 minutách ji bez problém? za?ala pít (bez dávení, kuckání).

Re: Fretka a ch?ipka
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2010-10-16, 23:53
ranisan, teda tuším, že to byl ranisan, je ho?kej jak prase, olízla jsem si omylem prst a sta?ilo mi to...

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: Fretka a ch?ipka
Zaslán uživatelem/kou: WereNee (IP)
Datum: 2010-10-17, 00:18
Tím by se to vysv?tlovalo. Bere 1/8 tablety, takže musím tabletu krájet a tak strany dávky nemají potah.
Jenže te? za?ala zase kašlat <(. Já už vážn? nevím, co d?lat.

Re: Fretka a ch?ipka
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2010-10-17, 00:55
m? to necht?l fretmen žrát ani s pastou, po líznutí si pasty jsem pochopila pro?, bylo to hnusn? ho?ký celý, i když jsem pasty na ten malý kousek dala celkem hodn?, pak nám na zklidn?ní žaludku dali degan, s tím už to bylo trochu lepší.

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: ŽoFiRo dne 17.10. v 00:58.
Avatar

Re: Fretka a ch?ipka
Zaslán uživatelem/kou: WereNee (IP)
Datum: 2010-10-17, 01:53
Fretky dostaly ten lék na uklidn?ní žaludku po Noroclavinu, který už neberou, takže nepokládám jeho podávání za primární, když zp?sobuje tohle.

P?ed chvílí se mi poda?ilo do Terezky dostat dv? dávky rozdrcených granulí s teplou vodou a hezky to zbaštila. Tak se mi trochu ulevilo.

Re: Fretka a ch?ipka
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-10-17, 09:56
Když poliká tu kaši z granulí a nezvrací ji, tak bych jí asi ten ho?kej lék na sklidn?ní žaludku nedávala...
Avatar

Re: Fretka a ch?ipka
Zaslán uživatelem/kou: WereNee (IP)
Datum: 2010-10-17, 11:45
Te? jsem jí dala další kaši a ?tvrt tablety atb, a bez problém? - v?bec nezvracela ani nedávila a te? tu aktivn? b?há. Už jen aby za?ala sama jíst..

Re: Fretka a ch?ipka
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-10-17, 12:00
Skus ji p?ed dalšim krmenim kaší nabídnout z ruky suchou granuli.
Oni fretky sou potovry, rychle si zvyknou na rozmazlování, jako t?eba krmení kaší. :-)
Avatar

Re: Fretka a ch?ipka
Zaslán uživatelem/kou: WereNee (IP)
Datum: 2010-10-17, 13:51
Tak Terezka sama od sebe za?ala žrát z misky granule. :)

Re: Fretka a ch?ipka
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-10-17, 14:06
super, jen ji ješt? hlídej, ale myslim že by už mn?la žrát sama
Avatar

Re: Fretka a ch?ipka
Zaslán uživatelem/kou: certik003 (IP)
Datum: 2010-10-17, 20:02
když byl náš fre?ák nemocnej a taky odmítal rozmo?ený granule i rozmixovanou "d?tskou výživu", tak pomohlo do toho nap?l rozmixovat masovou kapsi?ku. To dokonce spolupracoval a v?tšina jídla neskon?ila na mým oble?ení, ale ve fre?ákovi. Podotýkám, že za normálních okolností Ludva kapsi?ky zásadn? ignoruje. Sice Terezka už jí,ale t?eba to pom?že n?komu jinýmu.

Re: Fretka a ch?ipka
Zaslán uživatelem/kou: WereNee (IP)
Datum: 2010-10-19, 16:43
Ráda bych zde pod?kovala t?m z Vás, kte?í mi pomohli ?ešit situaci s Terezkou o víkendu. Moc d?kuji za rady a podporu, opravdu si toho vážím.

Terezka už nekašle, sama jí granule a den ode dne je ?ilejší. Dnes ráno ?ádila jako malý ?ertík :). Dnes jsem byla s ob?ma na kontrole a nemohla dopadnout lépe. B?íško u obou krásn? prohmatné v?etn? limfatických uzlin, ani Barušce už nete?e z o?í, jen trošku pofrkává. Dýchání i váha také v po?ádku. Atb už dávat nemusíme. Dlouhodobé nachlazení je prý dáno užíváním prednisolu, který rekonvalescenci zpomaluje. Ješt? den dva je nechám u topení a pak už jim dovolím vrátit se do své klece, kam mi po?ád utíkají.

Re: Fretka a ch?ipka
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-10-19, 19:07
sem moc ráda, že sou ob? v po?ádku :-)
Avatar

Jít na stránku:  Předchozí1234567
Aktuální stránka:7 z 7


Lituji, nemáte oprávnění pro zasílání/odpovídání do této sekce.
TOPlist