Jít na stránku:  Předchozí123456789Další
Aktuální stránka:8 z 9
Re: Drá?k?v boj
Zaslán uživatelem/kou: hanulka (IP)
Datum: 2009-06-21, 22:36
Johanko, nepovedlo se mi to vyfotit, zkusím to zítra na denním sv?tle.. Jinak jsem si všimla, že to o?i?ko za?al p?ivírat, ale nehnisá, ani nemá žádný výtok. Rozhodn? jde ale poznat, že o?i?ko nemá stejné jako to levé..
A ješt? n?co, ?ím je starší tím více jdou ty rozdíly na o?ích poznat, vetka mi to potvrdila, nejspíš je to tím, jak ?asy za?aly sílit, tak více to oko dráždily a on jej za?al p?ivírat.Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: hanulka dne 21.06. v 22:39.
Avatar

Re: Drá?k?v boj
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2009-06-21, 22:48
Takže jdete na to chirurgické ?ešení?
Avatar

Re: Drá?k?v boj
Zaslán uživatelem/kou: hanulka (IP)
Datum: 2009-06-21, 22:55
Johanko, ?asy máme vytrhané a za dva týdny jdeme na kontrolu, jak to vypadá. Jinak to mám pr?b?žn? sledovat a cca v období 2 - 3 m?síc? se mám rozhodnout, zda ví?ko nechám upravit, nebo budeme chodit trhat ty ?asy. Už jsem rozhodnutá pro tu úpravu, ale ješt? nejsem rozhodnutá kterému vetovi to p?enechám..
Avatar

Re: Drá?k?v boj
Zaslán uživatelem/kou: hanulka (IP)
Datum: 2009-06-23, 19:54
Takže pro srovnání dávám fota o?i?ek - pravé je to nemocné, což jde bohužel dost poznat. Pokusím se o ost?ejší fotky, bohužel Draco se nenechá vyfotit, takže jsem ráda že se mi poda?ilo vyfotit alespo? tohle.
Avatar

Přílohy: prave ocicko.JPG (65kB)   leve ocicko.JPG (88kB)  
Re: Drá?k?v boj
Zaslán uživatelem/kou: hanulka (IP)
Datum: 2009-07-02, 21:20
Tak hlásím se, na n?jaké nové fote?ky si doufám kone?n? ud?lám ?as o víkendu, jelikož prcci mi rostou skoro p?ed o?ima:)) Jinak momentáln? už mám porozd?lované od sebe skoro všechny:( Draco rve jak Damiána, tak malou Dixie a s Dorou si nerozumí v?bec. Takže je sám, Dora s Dixie a Damián taky sám. Damián se snese s holkama, ale Dixie ho nenechá v klidu vyspat a on je z toho chudák na játru, a jelikož holky "musí" být spolu (Dora "vychovává" Dixie a nevydrží bez ní), tak mám klu?íky na samotce. Draco je po?ád stejná tryskomyš a Dixie ješt? v?tší:)) Jinak hlásím momentální hmotnost miminek - Draco 1300g (oslavili jsme 2 m?síce spole?ného bydlení, za tu dobu p?ibral skoro 900g:)) a Dixie 600g, ale ta je mr?avá po?ád a z?ejm? už z?stane, sk?íte?ek m?j malinký. Ve "výkrmu" nám stále pomáhají Totallky, kot?cí vlo?ky a hoooodn? masí?ka:)
Avatar

Re: Drá?k?v boj
Zaslán uživatelem/kou: hanulka (IP)
Datum: 2009-08-07, 22:39
Kone?n? jsem byla schopná dát dokupy pár fote?ek, takže kone?n? je dodávám:)) Aktuální váhy: Damián 1600g (2 roky a 3 m?síce), Doruška 1150g (1 rok a 3 m?síce - mimochodem její jarní váha, na zimní jsem teda fakt zv?davá:)), Draco 1750g (za pár dní 6 m?síc?) a Dixie 800g ( za pár dní 5 m?síc?). Prcci rostou jako z vody a už to nejsou žádní prcci:))
Avatar

Přílohy: prckove.JPG (79kB)   holcicky.JPG (79kB)   Damian a Dixie.JPG (54kB)  
Re: Drá?k?v boj
Zaslán uživatelem/kou: hanulka (IP)
Datum: 2009-08-07, 22:41
Dorušky sólo:)
Avatar

Přílohy: Doruska s novym koziskem.JPG (58kB)   Dorusky ksichtik.JPG (75kB)  
Re: Drá?k?v boj
Zaslán uživatelem/kou: hanulka (IP)
Datum: 2009-08-07, 22:41
:))
Avatar

Přílohy: Draco.JPG (68kB)   Draco a Doruska.JPG (84kB)   Dixie a Doruska.JPG (64kB)  
Re: Drá?k?v boj
Zaslán uživatelem/kou: hanulka (IP)
Datum: 2009-08-07, 22:42
:)))Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: hanulka dne 07.08. v 22:43.
Avatar

Přílohy: Dixie a jeji divne polohy.JPG (54kB)  
Re: Drá?k?v boj
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2009-08-07, 23:11
...krásné fotky :-) A múj oblébenec Drak je nejhez?í :-)))))
Avatar

Re: Drá?k?v boj
Zaslán uživatelem/kou: Lída (IP)
Datum: 2009-08-08, 09:16
hanulko máš to ale krásná chlupatá sluní?ka. Jsou moc p?kní, opravdu. Drá?ek s Damiánkem jsou po?ádní "valibuci" a moc jim to sluší. Tvé hol?i?ky jsou fešandy. Náš Beník má 1100g a Winuška 760g. My jsme nižší váhová kategorie.

Re: Drá?k?v boj
Zaslán uživatelem/kou: hanulka (IP)
Datum: 2010-01-05, 19:32
Tak poslušn? hlásíme, že Draco p?išel do ?íje, a?koliv ze za?átku to vypadalo velmi nenápadn?, jen trochu smrd?l.. No každopádn? podez?elé "p?edm?ty" velikosti ping-pongových mí?k? už jsou tady :D Zatím našt?stí zna?kuje jen venku, což jsem ráda a na holky moc brutální není, ale p?edpokládám, že se to ?asem zm?ní.
Avatar

Re: Drá?k?v boj
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-01-05, 20:05
hanulko, asi si s ním užiješ, jako s každým ?ij?ákem :-) Ale já jsem moc ráda, že z toho ubohého tvore?ka co on byl v po?átku, je takový raubí?! :-)
Avatar

Re: Drá?k?v boj
Zaslán uživatelem/kou: hanulka (IP)
Datum: 2010-01-05, 20:15
Jojo to já taky :)) Ale musím ?íct, že nástup ?íje je pomalejší a hlavn? p?íjemn?jší, než pamatuju u Damiána - ten b?hem týdne za?al zna?kovat nejen klec a pelíšky, ale i m? :D Draco se zatím drží, ale smrádek slušný :)) Já se hlavn? t?ším na to, že kone?n? vy?ešíme problém s o?i?kem - odmítla jsem chodit na neustálé trhání, jelikož by to znamenalo narkozu každé t?i týdny a to jsem necht?la.. Takže jsem ráda, že ?íje už je tady a zárove? s kastrací chci Dracovi nechat upravit to o?ní ví?ko.. Vzhledem k pomalému nástupu ?íje ale chci po?kat aspo? m?síc, až se "roz?íjí".
Momentální stav je takový, že oko podrážd?né není, ale po spánku je trošku uslzené, srst v okolí oka je zabarvené do oranžova.

Tady mám aspo? t?i fotky jak te? vypadáme:

[www.facebook.com]

[www.facebook.com]

[www.facebook.com]
Avatar

Re: Drá?k?v boj
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-01-05, 20:24
Drá?ek je krasavec! Když to o?i?ko vydrželo s ?ešením dote? a nemá jiný problém jak že slzí, tak to ur?it? ješt? pár m?sícú do té kastrace vydrží. Kdyby to byl problém akutní (jako se stává u psú s p?evráceným ví?kem), to by asi o?ko bylo zapálené, zalepené, oteklé....si myslim jako "neveteriná?" :-)
Avatar

Re: Drá?k?v boj
Zaslán uživatelem/kou: hanulka (IP)
Datum: 2010-01-05, 20:42
Díky, je to prost? manekýn.. Chodí už perfektn? na vodítku u nohy, akorát ho nem?žu odnau?it aby neb?hal za každým ?lov?kem co projde kolem a taky chce b?hat za autama a tramvají :D
No to si práv? myslím taky, já jsem se rozhodla sama, p?ipadá mi menší zlo pár slz než n?kolik narkóz za sebou. Tím, že se za?ly ?asy trhat, ješt? více sílily a rostly rychleji.. Podle veta žádné mechanické poškození bulvy není viditelné, takže ješt? po?káme.
Avatar

Re: Drá?k?v boj
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-01-05, 21:02
hanulko, tak te? ?vu smíchy :-) Nahán?t auta a tramvaje sem do dneška vid?la jen psi! Fre?áka fakt ne :-) Drá?ek je ?íslo!
Jsem moc ráda že ho máš ty! Kdyby zústal u té Sebastian, búh ví co by z n?j bylo....ale ur?it? by neprohán?l tramvaje!
S tím o?kem ses podle mne rozhodla správn?. Kdyby ?asy poškozovali bulvu, nebo mu moc vadili, ur?it? bys to poznala a vet taky. Takže ?ešit to s kastrací (pokud je to vúbec nutné ?ešit - to by zhodnotil vet) bude asi nejlepší.
Avatar

Re: Drá?k?v boj
Zaslán uživatelem/kou: hanulka (IP)
Datum: 2010-01-05, 21:36
Johanko, tak to díky, takže ve m? jen umoc?uješ pocit, že magora jsem z n?j ud?lala já :D
N?kdy by m? fakt zajímalo, co v té makovici má.. T?eba pro? mlátí jiné fretky a ?lov?ku nikdy neublížil.. Fretky mlátí všechny bez rozdílu, ale sem tam má slabou chvilku, kdy je schopný chodit i vedle Damiána na rozdvojce a nevšímá si ho.. Trochu doufám v to, že se to po kastraci zm?ní, ale když ne, tak se nic ned?je, myslím si, že už si na samotku zvykl a snad se mu v?nuju dostate?n?, aby nestrádal :)
Avatar

Re: Drá?k?v boj
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-01-05, 22:31
hanulko, je?ím smíchy znova! :-) Tys z Drá?ka neud?lala magora, ale úpln? normálního fre?áka (a díky bohu za tebe!) Je normální fretka, vymazlená a rozmazlovaná, pá? od kdy si ho brala, byla nutná pé?e pani?ky velice intenzivní. No a z Drá?ka je osobnost. :-)
Avatar

Re: Drá?k?v boj
Zaslán uživatelem/kou: hanulka (IP)
Datum: 2010-01-09, 13:03
Johanko, nech toho nebo se budu ?ervenat :))

Specieln? pro tebe jsem kone?n? zve?ejnila nové fote?ky:

[www.facebook.com]
Avatar

Re: Drá?k?v boj
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-01-09, 19:36
...no páni! To je po?ádnej drak :-))) super fotky, díky! :-)

hanulko, pls kde si sehnala ten úúúžasnej dome?ek co se do n?j leze tou ko?i?í hlavou?
Avatar

Re: Drá?k?v boj
Zaslán uživatelem/kou: hanulka (IP)
Datum: 2010-01-09, 20:44
Johanko díky:))
Dome?ek mám z exo-eko
[www.exo-eko.cz]

Dome?ek se dá rozložit a str?it do pra?ky, tvar drží stále, což je super a b?hem ?íje fretek to ?lov?k dost ocení.
Avatar

Re: Drá?k?v boj
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-01-10, 08:28
tady sem ho nikde nevid?la, kouknu v Petcentru...je fakt úžasnej. Hlavn? že má v?tší vlez, bo Vl?ák mi do malejch otvorú nechce :-)
Avatar

Re: Drá?k?v boj
Zaslán uživatelem/kou: hanulka (IP)
Datum: 2010-01-10, 09:51
Johanko, tuhle boudi?ku jsem poprvé vid?la na výstav? ps? v Brn?, dokonce tam myslím byla levn?jší, ale tehdy jsem u sebe nem?la peníze, tak jsem ji pak shán?la. Tuhle boudi?ku mají v nabídce zatím jen dva e-shopy, nebo spíš m?li, v dob?, kdy jsem ji shán?la. Ale m?žu ?íct, že co do funk?nosti, je fakt na jedni?ku, to praní je pro mne velké plus. Nevím, jestli to jde na té fotce vid?t, ale uvnit? je i polštá?ek :)
Avatar

Re: Drá?k?v boj
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-01-10, 10:28
super...tak já mrknu na psích výstavách, nebo i na ko?i?ích :-) budou i letos ur?it? 2-3 a výstavišt? mám p?es silnici.
Práv? že se mi líbí, jak je ten dome?ek praktický a k tomu i výborn? vypadá.
Avatar

Re: Drá?k?v boj
Zaslán uživatelem/kou: hanulka (IP)
Datum: 2010-01-10, 11:09
Johanko já s klasickými molitanovými nejsem spokojená, protože holky mi ho v?tšinou b?hem dvou dní rozcupujou a já nemám chu? co dv? hodiny kontrolovat, jestli mi zase v jejich p?íbytku nelítá molitan. Ony ho sice nežerou, ale strach mám i tak. I z toho d?vodu jsem si za?ala pelíšky šít, protože fleece mi neprohrabou ani neokousávají. Tento taky neokousávají a hlavn? není ušitý z látky, kterou by tak brzo zlikvidovali.
Avatar

Re: Drá?k?v boj
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-01-10, 11:15
Já si všechno do klece v?etn? látkové ložnice, dek, hamakú, spacákú šiju sama od kdy Vl?áka mám :-) Kupovanej mám akorát 1 molitanovej pelech co je v koupeln?, ale ten sem "obalila" dekou, abych nemusela ?asto prát ten molitan, pá? on se pak rozpadává. Ale Vl?ák nikdy nic nežral, ani nerozdrbával, on neni "hrabavej" :-) A pak mám v kuchani ten šus?ákovej stan, co má Majda v obchúdku...ten Vl?ák miluje!
Avatar

Re: Drá?k?v boj
Zaslán uživatelem/kou: hanulka (IP)
Datum: 2010-01-10, 11:19
Tak t?ch stan? jsem se zbavovala, protože moji smradi si jich nevšímali. Oni jsou nevyzpytatelní. N?kdy se jim pelechy líbí n?kdy ne. Holky práv? hrabací jsou ob? dv?, kdyby šlo o to, že n?kdy n?co zni?ej, tak to pal ?ert, ale bojím se že n?co sežerou a bude mazec.. Jinak já ty molitanové pelechy fakt nesnáším, ale p?esto jednou za ?as n?jaký koupím, protože neodolám :D Posledn? jsem takhle koupila nádherný r?žový obrovský ovál.. Zatímco Damián na n?m spal, holky rozedraly ten spodek z boku b?hem 10 minut tak, že pelech už jsem víc použít nemohla.
Avatar

Re: Drá?k?v boj
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-01-10, 11:31
já asi fakt nemám fretku :-) pá? první hamaky sem ušila hned jak sem Vl?áka donesla a má je dodnes :-) a to je mn?nim a peru 1 až 2x týdn?.
A ten stan mu musíme tahat s sebou i na dovolené :-)
Avatar

Re: Drá?k?v boj
Zaslán uživatelem/kou: hanulka (IP)
Datum: 2010-01-10, 11:51
Johanko já na dovolenou nejezdim nikam, protože bez fretek bych nikam nejela a s nima je to trochu komplikované.. Jen ta p?edstava, že bych n?kde vlakem táhla dv? p?epravky, min. 4 wc, n?kolik kg písku, granule, plno pelech? a hra?ek, to bych pot?ebovala minimáln? p?t pár? nosi?? s sebou :D Bych z toho m?la asi p?kné deprese, protože bych jim brala víc v?cí než sob? :D
Avatar

Jít na stránku:  Předchozí123456789Další
Aktuální stránka:8 z 9


Toto téma bylo zamčeno
TOPlist