Jít na stránku:  Předchozí123456789Další
Aktuální stránka:2 z 9
Re: Miminko fre?á?ek
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2009-04-17, 22:01
Sebastián: te? je fakt nejdúježit?jší, aby sis našel/našla všechna pot?ebná info k tomu, aby malému bylo dob?e, aby nebyl nemocný a prosperoval.
Pro? a kdo ho str?il do zverimexu...to je momentáln? dle mne druho?adé.
Na tomto foru je popsáno o fretkách snad vše "od výmyslu sv?ta", skus použít tla?ítko "hledat".
No a taky se ptej na co chceš na tomto vlákn?, který si založil/a. Vždy se najde n?kdo, kdo je po ruce a odpoví.
Malému i tob? moc držím palce!
Avatar

Re: Miminko fre?á?ek
Zaslán uživatelem/kou: Sebastián (IP)
Datum: 2009-04-17, 22:02
omlouvám se, jen to podávám tak, jak mi to bylo sd?leno. ale mám dotaz, když jsou t?eba i nezkušení lidé (uznejte, že jste ur?it? doma nem?li fretky od miminka), tak kde mají jinde najít zví?átko než ve zverimexu? nemusí to být jen fretka. já t?eba kdybych nem?la p?ístup k internetu, tak nemám v okolí ani žádného známeho co by m?l frete?ku. každej musí n?jak za?ínat a uznejte že když ?lov?k chce a má o to zájem tak se m?že nau?it být dobrou "mámou" nebo "tátou" zví?átka a? už pochází odkudkoliv. to nechci nikoho hájit, protože já osobn? si myslím že malej ani t?ch 6týdn? nemá už jen podle toho jak se plazí (neumí chodit)... zatím =)

Re: Miminko fre?á?ek
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2009-04-17, 22:06
Sebastián, toto je v??né dilema....a toto tu nevy?ešíme. Budem se starat o tvé fre?átko, ju? :-)
Avatar

Re: Miminko fre?á?ek
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2009-04-17, 22:09
Sebastián, krom zverimex? jsou soukromí chovatelé, internet a pokud ne internet, tak t?eba inzertní noviny :o) ale žel ty zveráky napadnou daleko víc lidí, no... :o/

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: Miminko fre?á?ek
Zaslán uživatelem/kou: Sebastián (IP)
Datum: 2009-04-17, 22:13
práv? že se rodijou, a co jsem prošla veškerý linky na google od ledna do nyn?jška i co se maj narodit v ?ervnu, tak jsou všechna zamluvená nebo klou?ci. kdybych malého nechovala v rukách a nemazlila se s ním ve zverimexu, tak bych si klu?inu nejspíš nepo?ídila. byla jsem smí?ená že nebudu mít dew, tak jsem cht?la aspon co nejsv?tlejší šampan, ale nešlo to prakticky sehnat. p?ísahám že nekecám, v pc se docela vyznám a prolezla jsem první poslední. jen jak píšete že by se snažil dát malého n?komu s kým by mohl být v kontaktu, my m?li malinký št?nátka a ne všichni se nám ozvali, t?i lidé z osmi št?nat nám jednou napsali, poslali foto a už se neozvali... takže to ?lov?k neovlivní. je pravda že takhle ?lov?k neví o mladých v?bec nic, ale nic nedokazuje že se nem?že dostat do dobrých rukou. já z vlastní zkušenosti bych si ze zverá?e nepo?ídila potkana, s fretulema nemám ty zkušenosti...

Re: Miminko fre?á?ek
Zaslán uživatelem/kou: Sebastián (IP)
Datum: 2009-04-17, 22:15
už jsem se snažila vše si zjistit p?edem, dokonce jsem si ud?lala i testy na alergii, abych nedopadla jak s mým psím miminkem, p?ipravovala jsem se rok na pejska a nakonec... já mám vzí?átka jen co umírají stá?ím, tak si myslím že se nemají u m? špatn?... =) jediné v ?em se opravdu nevyznám jak to m?že být starý, proto jsem založila tuto diskuzi i když nikdo toto krom? "ploditele" neví.

Re: Miminko fre?á?ek
Zaslán uživatelem/kou: Sebastián (IP)
Datum: 2009-04-17, 22:18
já osobn? si neuv?domuji že bych se n?kdy setkala ve zverimexu s fretulkou. no asi se nikdy nedovím jestli "ploditel" plodí pro lásku nebo pro peníze. ukazatelé jsou jasné, ale p?eci jen já sama vím, jak n?kdy pohled ostatní m?že vypadat úpln? jinak než skute?ná realita a? si každý ?íká co chce... jak ?íkala Johana, v??né dilema =)

Re: Miminko fre?á?ek
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2009-04-17, 22:25
Sebastián: te? je nejdúležit?jší, aby tvé fret? prospívalo a bylo zdravé :-) Takže toto by sme tu mn?li ?ešit ponejprv :-)
Já chovám fretku 5 let....taky sem tenkrát mn?la mít fret? ze zverimexu, jen shodou okolností ho mám od chovatele. Podporovat prodej fretek ve zverá?ích nehodlám, ale taky netvrdím, že fret? ze zverimexu je horší, jako to od chovatele....záleží totiž taky na chovateli. Kamoška má fretku ze zverimexu, je jí p?ez 6 let, nikdy nebyla nemocná, je to super fretice....Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: Johana dne 17.04. v 22:31.
Avatar

Re: Miminko fre?á?ek
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2009-04-17, 22:27
ano, ovlivnit se to žel nedá, ale prost? už jen to, že to n?kdo jen tak n?kde n?komu p?edá a nazdar o n??em sv?d?í... z vlastní zkušenosti vím, že i mim?a co jsou zamluvená dostat?n? dop?edu jsou stejn? nakonec volná, pá? dost lidí si mezi tím sežene fretku jinde - levn?jší, blíž, d?ív... a s fretkou ve zverimexu je to naprosto stejné jako s potkanem, papuškem, mor?etem, k?e?kem a spoustou jiných zví?at - prost? nekupovat.

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: Miminko fre?á?ek
Zaslán uživatelem/kou: Sebastián (IP)
Datum: 2009-04-17, 22:30
Žofirko m?žu mít jen jednu v?cnou? Jak jsem psala, co se tý?e google, prolezla jsem veškeré co se dal o ohledn? frete?ek. Dokonce jsem psala i Tob? o mladé, sice jsi mi odpov?d?la že ?ekáš mali?ké i jaké typy, ale když jsem psala podruhé kdy by mohly být k odb?ru, tak už jsem žádnou odpov?d nedostala... zrovna tedka jsem koukala na mejlíka, protože tv?j odkaz na stránky jsem už nejednou vid?la.

Re: Miminko fre?á?ek
Zaslán uživatelem/kou: Sebastián (IP)
Datum: 2009-04-17, 22:34
co se týká potkan? zverimex vs. chovatel, tak mám zkušenosti s potkáni kte?í ze zverá?í jen kousali do krve at uz se d?lalo co se d?lalo a od chovatele mi to nikdy ned?lalo problém. dokonce mi jednou kamarád chytl venkovního potkánka, v?d?l že podobnou verbeš mám doma, p?inesl mi to a prej neuteklo ti n?co? tak už z?stal u m? a byl to ten nejzlat?jší potkaní mazílek co jsem kdy m?la :)

Re: Miminko fre?á?ek
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2009-04-17, 22:36
Holky, nechte toho...je t?eba se starat o fre?átko, ono je malé a neví, že je chudák ze zverimexu, ale pot?ebuje pé?i. Ne?ešme, "co by bylo kdyby"... :-)
Avatar

Re: Miminko fre?á?ek
Zaslán uživatelem/kou: Sebastián (IP)
Datum: 2009-04-17, 22:37
muzu se jeste zeptat? Zofirko koukala jsem jeste na fotky z koupání na raj?eti (tvoje) a jak je to s koupáním a ouškama frete?ek? v?era jsem malého koupala a bála jsem se mu namo?it hlavi?ku aby se mu nedostalo do oušek...

Re: Miminko fre?á?ek
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2009-04-17, 22:38
Sebastián, pokud jsi to byla ty, tak jsem ti odepisovala z mailu uzofka.zofka@gmail.com , na který si mi psala tuším jako první, tam jsem ti odepisovala a na fotky jsem t? odkazovala na mé stránky, až poté mi p?išel mail z mých stránek na adresu pajisska@centrum.cz, na kterou už moc ?asto nechodím, žel p?esm?rování na jinou schránku jsem si ješt? nestihla upravit, ale napravím to, na prvním mailu jsem odepsala, ale odpov?d zp?t už jsem nedostala...

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: Miminko fre?á?ek
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2009-04-17, 22:39
Já nejsem Žofiro, ale jestli múžu odpovím: ani dosp?lé fretce si netroufám p?i koupání namo?it hlavu.
Avatar

Re: Miminko fre?á?ek
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2009-04-17, 22:42
na hlavu p?i koupání dávat pozor, jak kv?li vod? v uších, tak i šampanu v o?ích. já je má?im jen po lopatky a pokud jsou špinavý na hlav?, tak tam je bud jen hladim namo?enou rukou a nebo je potom p?i sušení na hlav? ot?u mokrym ru?níkem. jinak takhle malý mim?o bych ješt? moc nekoupala a když už, tak potom po?ádn? usušit a držet v teple.

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: ŽoFiRo dne 17.04. v 22:43.
Avatar

Re: Miminko fre?á?ek
Zaslán uživatelem/kou: Sebastián (IP)
Datum: 2009-04-17, 22:42
jeee, my to ne?ešíme :) jen že jsem p?išla i na její mladoušky =) líbí se mi ta její frete?ka, bílá se st?íbrnými chloupky na zádech a hlavn? má tmavý kukadla. n?co podobného jsem cht?la, necht?la jsem albínka kvuli rudým o?ím. kdybych malého nechovala p?ímo v náru?í, t?žko mám doma same?ka. to t?žko chovatel ovlivní takhle nadálku p?es internet =)

Re: Miminko fre?á?ek
Zaslán uživatelem/kou: Sebastián (IP)
Datum: 2009-04-17, 22:44
z prvu jsem psala o fote?ky, npasala jsi:
Dobrý den, mám 3 albíny a jednu šampa?skou pandu, která je nakrytá albínkem, miminka by mohla být v barve šampa? /béžová/ a šampa? se znaky - blaze, badger, panda DEW.
Odepisovala jsem kdy by byly mim?a volná a také jsem už nedostala odpov?d. bohužel se nám asi mejlíky zatoulaly. jinak jsem psala z inzerce-anonyme@seznam.cz.

Re: Miminko fre?á?ek
Zaslán uživatelem/kou: Sebastián (IP)
Datum: 2009-04-17, 22:46
ale ne?ešme to. asi bych o tom hodn? p?emýšlela, protože bydlíš na druhé stran? republiky. jako pokud by šlo o mim?o dew, tak bych neváhala, ale p?eci jen je to daleko. to byla taková vložka aby bylo o ?em drbat když jsme promlely "ploditele"

Re: Miminko fre?á?ek
Zaslán uživatelem/kou: Sebastián (IP)
Datum: 2009-04-17, 22:47
jeee, kdyz on tak straaasne moc smrdel =) to se nedalo ;) zababusenej v ru?níku u m? v pelíšku bylo snad dostate?ný teplo ne? m?žu hodit na rajce taky všechno dvoudenní fote?ky jestli chcete kuknout :)

Re: Miminko fre?á?ek
Zaslán uživatelem/kou: Sebastián (IP)
Datum: 2009-04-17, 22:49
m?žu se zeptat na názor hluché fretky? já ?etla o hluchých se znaky panda a celá hlava. pak jsem se dozv?d?la že i se znakem jezevcem. je to asi názor od názoru. dokonce že i dew jsou hluché a o tom jsem v?bec nic ne?etla. jaký zastáváte názor? myslím že je to ?lov?k od ?lov?ka (fretka od fretky)...

Re: Miminko fre?á?ek
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2009-04-17, 22:58
ted na to koukám a první mail mi došel na gmail, na ten jsem odpovídala ješt? ten den, potom mi p?išla odpov?d s tím, jaká by byla cena, takže na to jsem také odepsala, že cenu ješt? nevím, že ta záleží na tom, jaké budou výdaje za veteriná?e, mim?a budou za úhradu vet. pé?e - m?j odhad 1500,- - 2000,-, další odpov?d jsem nedostala. potom to pokra?ovalo na centrumu, kde jsem odpov?d?la pouze na první mail a dále bych odpov?d?la naprosto stejn? jako na tom gmailu ;o)

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: Miminko fre?á?ek
Zaslán uživatelem/kou: Sebastián (IP)
Datum: 2009-04-17, 22:59
mám týden na to zjistit si jestli mi bude d?lat zle ohledn? alergie nebo ne - malej. bohužel to nem?žu zcela ?íci, protože jak jsem musela dát moje stenatko pryc, tak p?ijdu dom a už skoro nevidím, nem?žu dýchat a všechno. musím všechno vy?istit a pak teprve. je fakt ze v praci mi nic nedelalo, ale vetsinou spinkalo :)

Re: Miminko fre?á?ek
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2009-04-17, 23:03
co se tý?e hluchoty, tak ano, fretky s býlými znaky na hlav? - blaze, badger, panda a DEW (i u DEW jde o bílý znak, jen je rozší?ený na celé t?lo) bývají hluché, ne všechny, ale velké procento ano. tato hluchota je zp?sobena Waardenburgovým syndromem, který se váže na jejich bílé znaky na hlav?.
hluchota se ale netýká fretek co mají t?eba jen ponožky, bílý brindá?ek a podobn?...

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: ŽoFiRo dne 17.04. v 23:04.
Avatar

Re: Miminko fre?á?ek
Zaslán uživatelem/kou: Sebastián (IP)
Datum: 2009-04-17, 23:05
sebastian:
[mariellka.rajce.idnes.cz]Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: martina dne 21.06. v 22:52.

Re: Miminko fre?á?ek
Zaslán uživatelem/kou: Sebastián (IP)
Datum: 2009-04-17, 23:10
tak to potom nevim kde se stala chyba.... :(((

Re: Miminko fre?á?ek
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2009-04-17, 23:12
Sebastián: no nic ve zlém, ale alergii na fretky sis mn?l/a ?ešít p?ed koupí fre?átka...t?eba si púj?it dom od n?koho fretku. A co když te? zjistíš, že máš alergii (takových inzerátú tu totiž už bylo....když je t?eba zbavit se zví?ete-alergie to jistí...)...co ud?láš? Dáš toho chudá?ka pry?? :-(

Na téch fotkách je rozkošnej :-)Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: Johana dne 17.04. v 23:14.
Avatar

Re: Miminko fre?á?ek
Zaslán uživatelem/kou: Sebastián (IP)
Datum: 2009-04-17, 23:16
já ty testy budu mít za 14 dní. mám domluveno na týden že si ho muhu nechat a pak se uvidím. ale zatím mi nic nedela. kdyz jsme v praci tak absolutne nic, oci, nos skrabani, vsichni, kdy jsem si hrala s hafikem tak jsem nemohla dýcha - inhalovala jsem a dneska v práci se mi s ni mic nedelo. prislo to tedka jak jsme dolis domu, ale to jeste nemám vy?ist?nej kobere?, takže to nejspíš bude z toho...

Re: Miminko fre?á?ek
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2009-04-17, 23:27
...panebože...tak jestli to chápu dob?e: tak ty máš to ubožátko z toho zverimexi na týden na skoušku...a když se ti projeví alergie, tak jim toho chudá?ka do toho zveromexu str?íš spátky? No tak to snad ne............. :-(
Avatar

Re: Miminko fre?á?ek
Zaslán uživatelem/kou: Sebastián (IP)
Datum: 2009-04-17, 23:33
nemám v plánu malého dávat pry?, prost? jen kdyby bylo nevyhnutelné a ta alergie by byla i na n?j, co opravdu chci. do zverimexu ho dávat nemusím. paní mi ho dala do ruky a ?ekl. víte co, zkuste si ho doma na týden jesti to zvládnete a pak se uvidí...

Jít na stránku:  Předchozí123456789Další
Aktuální stránka:2 z 9


Toto téma bylo zamčeno
TOPlist