Jít na stránku:  Předchozí123456789Další
Aktuální stránka:7 z 9
Re: Miminko fre?á?ek
Zaslán uživatelem/kou: hanulka (IP)
Datum: 2009-05-11, 22:06
majdi a jak to d?lá v místnosti? Damián je v kleci ?istotný, ale mimo klec, d?s a hr?za. D?lá to tak od té doby co za?al ?íjit, když už zna?koval, tak vším a všechno, takže si pak asi ?íkal že už je to jedno kam to hodí.. Pak jsme se p?est?hovali a on i po kastraci tady všechno ozna?koval.. Na?ež už se nikdy nenau?il být v místnosti ?istotný a d?lá to vyložen? naschvál, on t?eba vleze na wecko, podívá se na m?, vyleze z wecka a vy?urá se vedle, za?ne kvokat a b?ží pry?.. To je ješt? slabší kalibr od toho, jak mi to chodil "ukazovat".
Avatar

Re: Miminko fre?á?ek
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2009-05-11, 22:17
No to bu? jde do koupelny do rohu nebo si vleze ko?kám do záchodu...venku je to tak p?l na p?l...ale vevnit? jak na n?j nekoukám, tak na to pe?e :-) P?itom byl tak ?istotnej chjo
Avatar

Re: Miminko fre?á?ek
Zaslán uživatelem/kou: hanulka (IP)
Datum: 2009-05-11, 22:23
majdi jeho to zas p?ejde.. jinak u nás je taky oblíbený koupelnový roh.. ale hned vedle normálního wc, kde se nevejde fakt v?bec nic, jen ta fret?í pudel..
Avatar

Re: Miminko fre?á?ek
Zaslán uživatelem/kou: Berenika (IP)
Datum: 2009-06-01, 09:38
No já vím, že píšu trochu pozd?ji... ale d?ív jsem tohle vlákno prost? nenašla. Jinak gratuluju k drá?kovi:) Vím p?esn? od koho byl. Mám jeho brat?í?ka. V tom zveráku opravdu jdou po penízkách. Byla jsem u toho jak je p?ivezli. Malá obdelníková d?evot?ísková krabice s ?ástí pletiva rozd?lená na dv? p?lky. V té první byli kluci a v té druhé holátka. Ob? poloviny byly ?ádn? vystlány trávou. Mlád? je sice od chovatele, ale to, že ten majitel má velkochov a do zverák? prodává jen zbytky - tedy ty fretky které neprodal do zahrani?í, to už jsme nev?d?li. Jsem ráda, že se má k sv?tu:)

Re: Miminko fre?á?ek
Zaslán uživatelem/kou: hanulka (IP)
Datum: 2009-06-16, 16:04
Bereniko ?tu si to až te?.. Prosímt? znáš toho ?lov?ka co je tam donesl? Víš kdo jsou rodi?e mr?ous?? Drá?ek je dnes po operaci toho nemocného o?i?ka. Píšu nemocného - to o?i?ko kde má p?evrácené ?asy dovnit? mu za?alo oškliv? hnisat a ješt? dnes ho vzali na vytrhání t?ch ?as. Jestli to p?jde n?jak vyfotit, zkusím dát foto. Drá?ka jsem si dovezla jako pr?átko a k dnešnímu dni hlásím krásných 1100g:)
Avatar

Re: Drá?k?v boj
Zaslán uživatelem/kou: hanulka (IP)
Datum: 2009-06-16, 18:43
Tak, jsme z veteriny doma, o?i?ko nemáme ani nateklé, ani zarudlé, pokud se na to ?lov?k nezam??í, tak ani neví, že s o?i?kem n?co bylo. Po konzultaci s n?kolika veteriná?i jsem se rozhodla nechat ví?ko chirurgicky "spravit" tak, aby se zabránilo vr?stání ?as dovnit? o?i?ka. Druhá možnost není p?íliš lákavá - nechat ?asy cca co t?i m?síce odstra?ovat s tím, že se r?st špatným sm?rem bude neustále opakovat. Jedná se o vadu toho ví?ka.Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: martina dne 16.06. v 20:08.
Avatar

Re: Drá?k?v boj
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2009-06-17, 14:44
Chudák malá! A jak mu to budou ?ešit chirurgicky?
Avatar

Re: Drá?k?v boj
Zaslán uživatelem/kou: hanulka (IP)
Datum: 2009-06-17, 17:58
Johanko celé to ví?ko mu upraví tak, aby ?asy nem?ly možnost dotýkat se o?ní bulvy, ale budou to ješt? konzultovat s Brnem, s tímto se u fretky ješt? nesetkali a je to nimravá práce, takže aby se n?co nepokazilo. Více budu samoz?ejm? v?d?t až po kontrole. Te? to vy?ešili vytrháním t?ch ?as, ale cca co 2 - 3 m?síce se bude r?st obnovovat.
Avatar

Re: Drá?k?v boj
Zaslán uživatelem/kou: olsiha (IP)
Datum: 2009-06-17, 21:20
Hanulko,zdraví Kelynka s Hanou.Je nám líto prcka, doufejme, že mu to o?i?ko dají do po?ádku. Budeme držet p?sti a paci?ky.Taky jsme byly v?era na veterin?,?eká nás další operace,už 24.6.budou kelynce brát ledvinu,která je n?jaká špatná,velká,asi od toho zhoubného nádorku co jí vzali v dubnu.Takže na nás myslete.Doufám,že pak už bude vše vpo?ádku.Posíláme všem frete?kám p?íjemné podrbání kožíšku.
Avatar

Re: Drá?k?v boj
Zaslán uživatelem/kou: Pavla Z (IP)
Datum: 2009-06-17, 21:26
Olsiha, kde jí budou operovat? Díky...

Re: Drá?k?v boj
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2009-06-17, 21:33
hanulko, práv? proto sem se ptala...že u tak pidi zví?ete je to asi dost náro?né na zru?nost veta.

Matce tenkrát pomohlo vytrhat ty ?asy asi 3-4 krát a už pak nerostli...ale u ?lov?ka je to jiné...
Avatar

Re: Drá?k?v boj
Zaslán uživatelem/kou: olsiha (IP)
Datum: 2009-06-17, 21:34
Pavli v OVA u Rašky!Minulý týden d?lali SONO a rentgen,SONO n?co ukazovalo,rentgen nic.Konzultovali to s n?jakou Dr Zelinkovou,jestli to nepletu, a pozvali nás na nové SONO se zam??ením na ty ledviny a opravdu to ukázalo pravou o hodn? zv?tšenou,takovou,,zdu?elou".
Avatar

Re: Drá?k?v boj
Zaslán uživatelem/kou: Pavla Z (IP)
Datum: 2009-06-17, 21:57
Prosím t?, Rašku nee...
Jestli, tak se zeptej Lenky, nevím, jestli znáš p?íb?h "batty", ale jestli Ti na tom záleží, je?te k Jeklovi do Brna.
Vím, že se opakuju, ale já jsem z Prahy a jezdím co se operací týká výhradn? tam...

Nevím jestli se fórum zobrazí snad jo:
[fretka.kom.cz]

Batty byla lé?ená u Rašky, Raška fretkám nerozumí a ani se k tomu nechystá.Fretky tam "?eší" mladší kolegové,kte?í na tom nejsou o moc lépe:-(
Avatar

Re: Drá?k?v boj
Zaslán uživatelem/kou: hanulka (IP)
Datum: 2009-06-17, 22:03
Johanko, práv? onen MvDr. Raška, o kterém píše olsiha, je na tyto "vylomeniny" odborníkem, nemám namysli p?ímo náš p?ípad, ale specializuje se namalá zví?ata. Co vím, tak operoval t?eba leguány, m? operoval ?in?ilu, ošet?oval želvu i osmáky, kastroval Damiána a dosud jsem s jeho "díly" byla vždy spokojená. Vím, že tohle je n?co naprosto jiného, ale nevím o jiném vetovi, kterému bych Drá?ka sv??ila s tímto problémem. Nechám si to ješt? projít hlavou, p?ípadn? jsem samoz?ejm? ochotná po konzultaci zajet s ním do Brna. Jsem sice z Ostravy, tak to nemám za rohem, nicmén? tohle je v?c, kterou bych fakt nerada, aby n?kdo zvrtal. Bohužel mi potvrdilo n?kolik veteriná?? fakt, že návratnost špatného r?stu není tém?? stoprocentní, ale stoprocentní.

Olsiha, jsem moc ráda, že jste se nám s Kelynkou ozvaly, moc na Vás neustále myslíme, už jsem Vám cht?la psát. Strašn? moc držíme Kelynce pale?ky (a že t?ch pale?k? od našeho setkání p?ibylo:)) a v??íme, že to zvládnete a bude zase dob?e!!
Avatar

Re: Drá?k?v boj
Zaslán uživatelem/kou: Pavla Z (IP)
Datum: 2009-06-17, 22:03
Mimochodem jaké m?la nebo má Kelynka p?íznaky.
M?že to být nadledvina (d?lali jí odb?r hormon? k?ry nadledvin? d?lali jí histologii z minulé operace, to je klí?ové...) A nebo,pokud je to cystycká ledvina, tak to se v?tšinou neoperuje,má to b?žn? mnoho fretek, hlídá se jen infekce a únik ?ervených krvinek mo?í. Eventueln? se dávají ATB. jinak se neoperuje. Operace se nedoporu?uje pokud není vysloven? nutná a hlavn? se to vrací...
A ješt? n?co,má vyšet?ené srdce? Echokardiograficky plus EKG. Kolik jí je? Jestli víc než 3 roky mohla by mít typickou fret?í hypertrofickou kardiomyopatii,pak bych operovala nejd?ív po stabilizaci (alespo? 14 dní) lékama. Jinak nemusí p?ežít narkózu...
promi? jesti T? "plaším" :-(
Alepozd? "bycha" honiti.
Mimochodem Jekl není drahý...
Avatar

Re: Drá?k?v boj
Zaslán uživatelem/kou: olsiha (IP)
Datum: 2009-06-17, 22:39
Pavli,psala jsem do vlákna ,,oteklá vulva u kastrované sami?ky",Kelynka je dva roky po kastraci a oba roky ?íjila.Zm?nila jsem veta,aby s tím n?co ud?lali.Ud?lali rozbory krve,konzultovali to s Jeklem a ud?lali rekastraci.Vyoperovali kousek zbytkové tkán? vaje?níku a pak ješt? jeden kousek n???ho co se po histologii ukázalo jako zhoubný nádorek.M?li jsme p?ijít po m?síci na kontrolu a to bylo to SONO a rentgen.Dál jsem to už napsala.Ptala jsem se,jestli to není nadledvinka,ale prý není.Odb?r hormónú k?ry nadledvin nevím jastli d?lali,ale te? nic.Jak te? ?tu to od Tebe,tak mám dojem,že n?co o cystycké ledvin? mluvili,ale nevím ur?it?,jsem z toho te? celá zblblá.Srdce vyšet?ené nemá.V srpnu jí budou 4roky.Je veselá, hravá,mazlivá,mlsná,dob?e jí,?ekla bych zdravá fretka.Díky za info,i když m? vyplašilo,ale jsem za n? vd??ná. Sleduji všechny Tvoje rady tady na DF,vím,že nám všem moc pomáháš. Zavolám si ješt? na up?esn?ní,zeptám se na vyšet?ení a proberu to s manželem.Myslíš,že by to ale vydrželo,do toho Brna,hned za?átkem ?ervence?To už budu mít volno na vše.Tady mi ?ekli,že to chce co nejd?íve.Díky!
Hanulko,omlouvám se za rozkafrání Tvého vlákna.
Avatar

Re: Drá?k?v boj
Zaslán uživatelem/kou: hanulka (IP)
Datum: 2009-06-17, 22:45
Pavli, vím, že Raška NENÍ specialista p?es fretky, ale já osobn? si na jeho p?ístup nemohu st?žovat. Ta "omladina" je schopná - jak kdo, u jedné z nich jsem já - laik - vrtalista zcela spokojená co se tý?e chorob, kterými jsme si prošli. Žel v blízkém okolí nikoho podobného neznám a v?tšina ostravských fretka?? chodí k n?mu a n?kte?í dokonce dojížd?jí z okolí. Vím, že v p?ípad? Lenky bylo mnoho nesrovnalostí, ale já si opravdu st?žovat nemohu. Je ovšem pravdou, že s vážn?jšími p?ípady bych šla za odborníky do Brna, ale co se tý?e b?žné pé?e, v?dí že mají na stole fretku, jak dlouho trvá b?ezost nebo ?ím ukon?it ?íji.
Avatar

Re: Drá?k?v boj
Zaslán uživatelem/kou: hanulka (IP)
Datum: 2009-06-17, 22:48
Olsiha, prosímt? neomlouvej se, když už jsme s tím za?ali, rozebereme to tady. Jinak ur?it? jim tam zavolej co to p?esn? bylo, já tam takhle volám b?žn?, protože si názvy chorob nezapamatuju a pak to chci ?asto n?komu sd?lit:))
Avatar

Re: Drá?k?v boj
Zaslán uživatelem/kou: Pavla Z (IP)
Datum: 2009-06-17, 22:57
Já opravdu nechci plašit,jen nesnáším ten pocit"kdybych byla bývala"...

Takže, rozhodn? u fretky 4roky a víc bych u Jekla ud?lala ECHO (echokardiografie) srdce plus EKG, ECHO je v podstat? SONO srdce. Pokud by byla b?žná hypertrofická kardyomyopatie pak by to spravila tabletka antihypertenziva (ACE inhibitor),pokud by byla již dilata?ní kardiomyopatie (spojená již s dilatací srdce) musela by p?ijít jiná kombinace lé?iv a trochu ?asu na stabilizaci toho srdí?ka.
Ned?s se, u fretek v tomto v?ku je výskyt této myopatye až 80%. Já to mám u ?ty?ech ze šesti, z toho dva mají již i trochu dilataci, ale fungují:-).
Dále, je pot?eba vyšet?it hladiny hormon? k?ry nadledvin (stojí to 800,-) odebírá se tuším sada t?í "typyckých" hormon?, a p?i nezvýšených hodnotách se dá adenom (carcinom) nadledvinek pak tém?? vylou?it.
Jinak já si myslím, že u Tvé Kelynky došlo p?i první kastraci k neúplnému odn?tí tkán? vaje?níku.
Na to "konto" pak vznikl nádor tzv. "thécom" (nádor z bun?k thécy - graaf?v folikul), který je histologicky typizován jako maligní, ale v?tšinou nezakládá metastázy krví (do plic) ?i lymfou (do sleziny a jater) ale jen tzv. implanta?ní (to znamená v míst? výskytu imlantací) a to pouze vzácn?.
Po ur?ité dob? se ale mohou v b?íšku objevit tzv."postkastra?ní granulomy", Jsou to nezhoudné podstatou zán?tlivé procesy, které jsou schopny produkovat i hormony.

Takže já bych ud?lala:
Sono b?icha (event.metastázy v slezin?,játrech, konsistence orgán?, velikost, stav uzlin, cysty, "procesy" které tam "nepat?í"...), ECHO srdce, odb?r hormon? nadledvin a stanovení hladiny glukózy.

Pokud bude srdce v dobré kondici, nechala bych Jekla ud?lat revizi b?išní dutiny a to co tam "najde" poslala na histologii.
Typuji, že toto celé by se m?lo pohybovat maximáln? n?kde kolem 6000,- ale je to vše jen"odhad"...

Avatar

Re: Drá?k?v boj
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2009-06-17, 22:57
hanulko, já ?eský vety znám jen z doslechu, takže v tomto žel neporadim. V??im že najdeš pro Drá?ka to nejlepší ?ešení.
Avatar

Re: Drá?k?v boj
Zaslán uživatelem/kou: boža (IP)
Datum: 2009-06-17, 23:41
Pavla píše:
Jinak já si myslím, že u Tvé Kelynky došlo p?i první kastraci k neúplnému odn?tí tkán? vaje?níku.
Na to "konto" pak vznikl nádor tzv. "thécom" (nádor z bun?k thécy - graaf?v folikul), který je histologicky typizován jako maligní....

...a zapomn?la dodat že Jekl zrovna s tímto má ohromn? bohaté zkušenosti, hned ví co a kam má kouknout a sáhnout a ud?lat. Což je obr. výhoda.
Vypráv?l to nad p?ípadem Bobinky.

*******************************[www.pudicka.estranky.cz]************************
Avatar

Re: Drá?k?v boj
Zaslán uživatelem/kou: Pavla Z (IP)
Datum: 2009-06-17, 23:46
No je pravda, že ortel nad Bobinkou na jiných pom?rn? prestižních pražských veterinách byl skoro n?co ve smyslu radši ji hned usp?te... a bohudík to vypadá, že realita bude jiná...
Za šest hodin pro ní a mého Ference vyrážím do Brna. Ferenc (5let) je tam týden po opraci inzulinomu a Bobinka už t?etí týden. Tam to bylo velmi komplikované viz vlákno nalezenci...
Byl tam nádor vaje?níku, nadledviny, a má i srdce.
Ale bojovnice je to veliká. Nádory jsou pry? a na srdí?ko dostaneme léky...
Avatar

Re: Drá?k?v boj
Zaslán uživatelem/kou: boža (IP)
Datum: 2009-06-17, 23:50
tak tu už nekláfej a mazej spát :D

*******************************[www.pudicka.estranky.cz]************************
Avatar

Re: Drá?k?v boj
Zaslán uživatelem/kou: hanulka (IP)
Datum: 2009-06-18, 12:58
Takže idylka nám moc dlouho nevydržela, dneska jsem se snažila Dixie vy?istit uši a op?t jsem dámu rozzu?ila tak, že by m? natrhala na malé kousky. Já jsem se nikdy s takhle vzteklým miminem nesetkala. Ona je hodná, dokud neud?lám n?co, co se jí vyložen? nelíbí, t?eba sta?í chytit za k?ži a už se mele, piští a okamžit? se zahryzává. Jelikož je mr?avá a hbitá, bojím se, abych jí neublížila a nevím jak ji chytit, aby m? neskalpovala. Žádné miminkovské ožužlávání to opravdu není, mám ruce rozhryzané do krve a je to dost bolestivé.
Druhá v?c je že Draco za?al všechny kolem sebe dost terorizovat. Damián se neumí bránit, takže ten má roztrhanou k?ži p?es p?lku zad a s Dixie ho taky mít nem?žu, protože jí nerve jen na zádech, ale kouše ji i do b?icha a sk?ítek Dixie má 400g a je t?ikrát menší, takže žádná férovka. No a s Dorou být taky nem?že, takže má te? samotku, ach jo.
Avatar

Re: Drá?k?v boj
Zaslán uživatelem/kou: olsiha (IP)
Datum: 2009-06-18, 22:52
Pavlo Z- poslala jse Ti SZ.Díky za odpov??.Hana
Avatar

Re: Drá?k?v boj
Zaslán uživatelem/kou: hanulka (IP)
Datum: 2009-06-21, 21:44
Tak kone?n? n?jaké ty fote?ky.. :) Jelikož neustále pohybující se koule se nedá zachytit, jsem ráda, že mám alespo? n?co:))
Avatar

Přílohy: Draco1.JPG (62kB)  
Re: Drá?k?v boj
Zaslán uživatelem/kou: hanulka (IP)
Datum: 2009-06-21, 21:47
tak pokra?ujem..
Avatar

Přílohy: Draco2.JPG (83kB)   Draco3.JPG (94kB)   Draco4.JPG (96kB)  
Re: Drá?k?v boj
Zaslán uživatelem/kou: hanulka (IP)
Datum: 2009-06-21, 21:59
:))
Avatar

Přílohy: Damian premysli.JPG (88kB)   holky a Damian.JPG (84kB)  
Re: Drá?k?v boj
Zaslán uživatelem/kou: hanulka (IP)
Datum: 2009-06-21, 22:05
na tu první fotku jsem náležit? hrdá, p?ežila jsem ji bez zakousnutí:))
ty ostatní dv? snad nepot?ebujou komentá?, jinak to je nejmenší drobek - sk?ítek Dixie..
Avatar

Přílohy: Dixie na ruce.JPG (86kB)   ani nevim jak jsem se tam dostala...JPG (79kB)   ale ta bota se mi bude hodit...JPG (95kB)  
Re: Drá?k?v boj
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2009-06-21, 22:29
hanulko nemáš fotku jak vypadá to Drá?kovo o?ko?
Avatar

Jít na stránku:  Předchozí123456789Další
Aktuální stránka:7 z 9


Toto téma bylo zamčeno
TOPlist