Jít na stránku:  Předchozí123456789
Aktuální stránka:9 z 9
Re: Drá?k?v boj
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-01-10, 12:35
Tož jezdit na dovolenou s jednou fretkou a autem neni problém :-) ale vlakem, busem, nebo jakoukoli hromadnou dopravou bych nejela ani s jednou fretkou a ani p?es púl m?sta :-)
Avatar

Re: Drá?k?v boj
Zaslán uživatelem/kou: hanulka (IP)
Datum: 2010-01-10, 13:01
Johanko já i k vetovi jezdím nadvakrát :)) Dv? p?epravky neunesu ani náhodou, kluci mají oba po dv? kila, Damián 2,5 a holky mají dohromady 3kg, tož to je skoro 8 kilo a to se p?kn? pronese :D
Avatar

Re: Drá?k?v boj
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-01-10, 13:15
ono by to v MHD taky s 2 p?epravkama nešlo ani s prázdnejma, pá? by se ?lovék asi musel držet zubama :-)
Avatar

Re: Drá?k?v boj
Zaslán uživatelem/kou: hanulka (IP)
Datum: 2010-01-10, 13:22
No to taky, hlavn? mám pocit, že s t?ma dv?ma p?epravkama bych se tam ani "nevešla", už s tou jednou mám problém, že jsme moc velcí:))
Avatar

Re: Drá?k?v boj
Zaslán uživatelem/kou: hanulka (IP)
Datum: 2010-01-19, 21:47
Tak máme tady další vzr?šo, abychom doma m?li více živo :/ Dneska ráno mi bylo divné, že Dora kvoká na Draca, jelikož ho nesnáší a bylo to p?átelské kvokání, te? jsem p?išla dom? a mám jasno, Dora p?išla do ?íje stejn? jako loni, tentokrát jsem ovšem po?ítala s tím, že do konce ledna stihneme kastraci (loni jsme se pokoušeli o odchov - neúsp?šn? a nechci aby se to opakovalo), takže te? musím ?ekat, cht?la jsem ty nervy z hol?i?í kastrace už mít za sebou :(
Avatar

Re: Drá?k?v boj
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2010-01-19, 22:01
jestli jí ?íje teprve za?ala, tak se hned objednejte a kastrujte, dokud se ješt? neroz?íjila.. kastrace na za?átku ?íje je v pohod?.

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: ŽoFiRo dne 19.01. v 22:01.
Avatar

Re: Drá?k?v boj
Zaslán uživatelem/kou: hanulka (IP)
Datum: 2010-01-19, 22:06
žofi, já bych šla i v za?átku ?íje, ale objednací doba je min. týden a p?ísahala bych, že ráno ješt? na pipce nešlo vid?t, že je v ?íji, já to fakt hlídám, protože holky sem tam s Dracem pouštím, on je nemlátí, ale mám ho odd?len? (no a hlavn? je taky v ?íji), Dora se vždycky roz?íjí strašn? rychle, za t?i dny už má pod zadkem kouli jak p?l varlete :/
Avatar

Re: Drá?k?v boj
Zaslán uživatelem/kou: hanulka (IP)
Datum: 2010-11-25, 18:02
Hlásíme se po dlouhé dob?.. Z Drá?ka se nám stal absolutní morous. Nesnese psa. Nesnese ko?ku. Nesnese p?ítele. Nesnese fretky. Od za?átku, co jsem dom? p?inesla albína Jamieho, proti n?mu divoce brojí (šplhá po kleci aby se k n?mu dostal, po?ád - i po více jak ?tvrt roce chodí naježený, kdykoliv ho ucítí). Dostal se k n?mu jen jednou, p?es klec, kdy Jamieho cht?l "protáhnout" skrz m?íže tak, že mu chytil zadní tlapku a za?al ji škubat. Bylo dost krve, Jamie se ho od té doby strašn? bojí a já hlídám jako ost?íž každý Drac?v pohyb. Ub?hlo hodn? ?asu od toho incidentu, tak jsem kluky dneska cht?la dát o?ichat. Dala jsem Dracovi pastu, naivn? jsem si myslela, že bude zam?stnán a nebude tak prožívat p?ítomnost svého soka. Jen jsem vzala do náru?e Jamieho, Draco vysko?il a zakousl se mu do obli?eje. Zase ?ev, pušení, Draco ho necht?l pustit a po poslední zkušenosti už jsem se ho nesnažila odtrhnout (posledn? jsem utržila takový kousanec, že jsem týden nehýbala s dv?ma prstama), jsem ho dost siln? plácla p?es zadek. Na to není zvyklý, takže se lekl, urazil se, nechal albína albínem a odešel trucovat pod deku. Už je to 20minut a Draco se se mnou po?ád nebaví :( Jamie si op?t potvrdil, že je to zlá fretka a po?ád se bojí :(
Ty dva asi nezkamarádím nikdy. Mimochodem, úto?ník Draco váží n?co málo p?es kilo, je stejn? velký jako Dora, Jamie váží 2,5kg, takže je dvakrát v?tší.
Avatar

Re: Drá?k?v boj
Zaslán uživatelem/kou: Aniii (IP)
Datum: 2010-11-25, 18:50
nechci si z dané situace d?lat legraci,ale nemá napoleonský syndrom? ;-) držím palce,a? je líp...
Avatar

Re: Drá?k?v boj
Zaslán uživatelem/kou: hanulka (IP)
Datum: 2010-11-25, 19:47
Aniii je to klidn? možný :) Draco za?al mlátit fretky (i ty svoje) už ve 4 m?sících, první holky a pak za?al masakrovat i Damiána, když vid?l, že se nebrání. Cizí fretky rdousí bez milosti, ale myslela jsem si, že za n?jakou dobu si na pach Jamieho zvykne a vezme ho jako ostatní svoje (které nemlátí do krve). Možná cítí, že Jamie se ho opravdu hodn? bojí. Je mi ho líto, protože Jamie vychází se všema dob?e, je to citlivý klu?ík. I když Dracovi p?imá?knu hlavu k sob? tak, že nem?že kousnout, Jamie se dlouho rozhoduje, jestli za mnou jít nebo ne:(
Avatar

Re: Drá?k?v boj
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-11-25, 20:05
my to máme doma podobn?. od tý doby, co tu je ta mrcha kousavá dýzl, ba?a se prakticky p?estal pohybovat (je tu služebn? nejstarší, od mimina, opravdu domácí pán, jednou tak velký jak dýzl). bojí se jí tak, že je?í, jen se kolem n?j mihne, p?itom ona ho ani nijak moc nekouše - a i kdyby, má takový kožich, že to ani nem?že cítit.

ne, nelituju, že jsem si jí vzala, je hrozn? správ?ácká, hyperaktivní pod?s, p?itom milá a ob?as mazlivá a ani to kousání není nijak strašný, zažila jsem horší. ale bati je mi fakt líto.

vždycky jsem byla proti poušt?ní na st?ída?ku, navíc diesel pot?ebuje pohybu víc jak všichni t?i ostatní dohromady. ale za?ala jsem. jinak by se ba?a p?estal úpln? pohybovat, jakmile je vyndám z klece, okamžit? se snaží n?kam zalézt a schovat p?ed ní. i jsem si cht?la vzít k diesel její ségru, aby se vy?ádily spolu, ale nakonec jsem m?la strach, že místo spolu navzájem by šikanovaly svorn? práv? ba?u, tak jsem od toho nápadu radši upustila. ale dýzl by par?áka podobn? zt?ešt?nýho pot?ebovala jako s?l.

není mi to FUK

Re: Drá?k?v boj
Zaslán uživatelem/kou: hanulka (IP)
Datum: 2010-11-25, 20:13
Marti, když už více parti?ek na poušt?ní, tak je to podle m? jedno, jestli je hol?i?ka jedna nebo dv?. Já mám hol?i?ky dv? a je to to nejlepší, co jsem kdy ud?lala. Holky drží po?ád spolu, hlavn? proto, že Dixie pot?ebuje ochranu, která ji podpo?í a to Dora je rázná, nenechá na Dixie dopustit. Ví, že Dixie je slabší a neumí se bránit. Damián je kamarád s každým, ale nejradši má te? Jamieho. Draco je nejradši sám (bohužel, ale asi prost? nechce žádnou spole?nost, i když mu ji neustále vnucuju, chci aby se za?lenil). Jamie taky vychází s každým, tíhne hodn? k Damiánovi a Draca se hodn? bojí (ale zajímá ho).
Taky je možné, že druhá hol?i?ka by si rozumn?la krom? Dýzla taky s klukama, t?žko ?íct no :)
Já mám fretek p?t, každá je jiná, mají mezi sebou r?zné vztahy, ale ?ekla bych, že jsou docela spokojení (až na Draka, samoz?ejm?, ten je spokojenej jen sám se sebou - po dnešním výprasku už není spokojený ani se mnou, fakt se hodn? urazil a te? je mi to líto.. :(
Avatar

Re: Drá?k?v boj
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-11-26, 09:59
hanulko to mne mrzí, že je Draco tak nesnášenlivý (zejména že sem t? tenkrát na n?j tak trochu "uvrtala" já). On bude asi stejný samotá? jako Vl?ák, který od mala bytostn? nenávidí a snaží se zabít každou fretku a kdekoliv, dokonce omlátil hned po pá?ení o podlahu ?ijnou sami?ku. Jediný fret kterého snesl byl už nebohý Kuko od MajiZ, který byl tenkrát o pár let starší jako pubertální Vl?ák, od té doby nesnesl nikoho.
Takže se obávám, že pro Draca se asi fret?í par?ák nenajde.
Avatar

Re: Drá?k?v boj
Zaslán uživatelem/kou: hanulka (IP)
Datum: 2010-11-26, 14:50
Johanko, prob?h to p?ece není tvoje vina!!! Já jsem si ho brala dobrovoln?, je tedy pravda, že jsem nev?d?la, do ?eho jdu (Draco je jediný ni?itel domácnosti, má na sv?domí rozhryzané linoleum, t?sn?ní u pra?ky a hadici vysava?e), ale to p?ece ?lov?k nikdy p?edem neví, co z miminka vyroste :)
Par?áka mít nemusí, sta?ilo by, aby se nesnažil všechny nenávistn? zneškodnit :( Po?ád nechápu, kde se v n?m ta zloba bere. NIKDY mu NIKDO neublížil. Moje fretky se mezi sebou nebijou, nikdy. Damián se bít neumí, Dora si hraje na "maminku". Zbytek sme?ky je pod?ízený a nedovolí si k nim nic. Proto nechápu, kde p?išel na smysl svého života a to je ni?ení a mlácení zví?at :(
Avatar

Re: Drá?k?v boj
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-11-26, 15:19
hanulko, Vl?ákovi taky žádná fretka nikdy neublížila a všechny se od mali?ka dycky snažil rovnou zabít.
Na druhou stranu: nikdy doma nic nezni?il, lidi nikdy nekousal a psy p?ímo zbož?uje.
Asi je to ?ák vrozený, ta jejich nenávist k fretkám.
Avatar

Jít na stránku:  Předchozí123456789
Aktuální stránka:9 z 9


Toto téma bylo zamčeno
TOPlist