Jít na stránku:  Předchozí1234567
Aktuální stránka:7 z 7
Re: problemy s lidmi, kteri nechapou fretky
Zaslán uživatelem/kou: Bootsi (IP)
Datum: 2010-05-25, 17:11
Bea -to jsi m? trochu uklidnila, že se tam hygienik nehnal :-) ?ešila jsem to te? s p?ítelem ségry co je právník, a ?ikal, že jestli je fretka domací zví?e (jako že je ne?) tak by museli zakázat všechny. Jediný co teda m?žou je ten hygienik a toho by nám museli nahlásit kdy p?ijde. Což je dost nesmyslné, pá? by se všechno navon?lo vyt?elo a tak. Prý má m??i? na smrad. Je to blázinec a soused se asi zbláznil. Za?la jsem všechno komplet pucovat, mamka dala izolaci do dve?í....V podstat? by jim m?lo bejt jedno jakej smrad máme v byt? když je náš, ale nem?l by otravovat okolí. Sousedovi, ale vadí i že jsme chodbu vyt?eli - celej panelák se vytírá.

Re: problemy s lidmi, kteri nechapou fretky
Zaslán uživatelem/kou: Ráchel (IP)
Datum: 2010-05-25, 17:27
M??i? na smrad? Tak to je fakt pako. Hodn? sil v tomto boji, blbost n?kterých lidí nezná mezí. On si bude stále n?co hledat, to je marné. Stálý úkaz lidi si hlad?j Alkího, ptaj se co to je a když odpovím fretka štítiv? za?vou jé ty smrdí-do té doby to necítili. Je mi jasné, že to tam nesmrdí, ale že je to prost? averze proti tcho?í?k?m...

Re: problemy s lidmi, kteri nechapou fretky
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-05-25, 18:35
bootsi,

tak podle toho, co ?íkáš (vadí mu vyt?ená chodba???), p?ed sebou máte opravdu nekone?ný boj, p?iprav se na to :o/
soused je evidentní magor, naštvanej na celej sv?t a "smradlavý byt" je pro n?j snadný ter? a chutný sousto... na sousedy s hlavou do kostky a ramenama metr a p?l do ší?ky by si netroufnul.

v tomhle p?ípad? bych se p?iklán?la spíš k variant? bé - tedy nikoli si ho snažit naklonit, protože tudy cesta rozhodn? nepovede (nemá zájem, baví ho se hádat, resp. šlapat po lidech, není to náhodou bývalý funkcioná???).

varianta bé = ud?lat všechno pro eliminaci smradu, to každopádn?, ale pak už být nekompromisní a dát soudruhovi JASN? najevo, že "oca?poca?". ano, jsme ochotní n?co ud?lat a snažíme se sousedy neobt?žovat, ale stav?t na hlavu a odrážet se ušima fakt nebudeme... protože on, jakmile ucítí, že jste "vym?klí" a že vás má "v hrsti", bude o to víc po vás šlapat. a cokoli vy ud?láte pro klid, bude vždycky málo.

je to náro?ný, a nervující, ale myslím si, že nutný :o/
prost? být maximáln? slušný a vst?ícný (koneckonc? takový množství zv??e je opravdu cítit, co si budem nalhávat), ale nenechat si "srát na hlavu".

hodn? sil.

Re: problemy s lidmi, kteri nechapou fretky
Zaslán uživatelem/kou: Sorka (IP)
Datum: 2010-05-25, 18:48
To by me zajimalo, co by lidi rekli, kdyby se dozvedeli, ze tu mam CHs mysi, k tomu 3 potkany a nekolik krecku... A to si myslim, ze jsou mysi citit vice jak fretky :))


Hygienik by jim asi nepomohl, pac tu mame naprosto cisto :pCelkem upraveno 1×. Poslední úprava: Sorka dne 25.05. v 18:49.

Re: problemy s lidmi, kteri nechapou fretky
Zaslán uživatelem/kou: Bootsi (IP)
Datum: 2010-05-25, 21:19
martino,
p?esn? tak. Snažim se získat všechny možný informace jak se m?žeme bránit a co si vše m?žou dovolit. Úkol ?íslo jedna je zbavit se smradu na chodb?, ?íslo dv? eliminovat smad v byt? (samoz?ejm? ho úpln? neodstraníme). A pak se tvrd? bránit. Jako nemám objektivní nos, ale po tom co tam mamka vytírá savem, te? koupila i n?co s v?ní še?íku a pígluje chodbu, už tam fakt nic cítit není. Uvidíme co se bude dít dál. Nechápu co soused?m hráblo, je to od té doby co se dostal do p?edstavenstva družstva. Jsou to takový podivíni ušláplý. Nevim co je za? a ani nemám chu? to zjiš?ovat. Mamku napadlo jestli nás necht?j vypudit z bytu, že by se jim hodil, maj dva dosp?lí syny....ale to už je spíš na detektivní téma :-)
Každopádn? se mám u?it na zkoušky, d?lat projekty a místo toho mám plnou hlavu tohodle.

Re: problemy s lidmi, kteri nechapou fretky
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-05-25, 21:30
jo, byt m?že být d?vod anebo jen prostá lidská zakomplexovanost a touha si na n?kom masírovat své zamindrákované ego :o(

Re: problemy s lidmi, kteri nechapou fretky
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-05-25, 22:04
Co se pachu zví?at tý?e, toto já vidím jen jako boj s lidma, který zví?ata nesnáší jako takové.

Já mám opa?ný problém: sousedka, imobilní (vlastní leností) stará pani (inteligentní se?t?lá, milující zví?ata) je tak silný ku?ák, že smrad z cigaret mi leze do mého bytu (já sem taky ku?ák, ale v byt? nekou?ím). Ten smrad je takový, že moje matka (77 let, t?žká astmati?ka a i jinak velmi nemocná) když jde ke mn? (bydlí o jedno patro podemnou) dostává astmatický záchvat.

Ale co múžu proti tomu d?lat? NIC! Sousedka si ve svém byt? múže kou?it kolik chce.

Toto je problém když se žije v "paneláku" (bytovce, nájemním domn?).

Je to jako žít na malé vesnici, kde ti sousedi házej p?es plot t?eba svúj odpad, nebo jed aby ti otrávili psa....všude je n?co, bohužel :-)
Avatar

Re: problemy s lidmi, kteri nechapou fretky
Zaslán uživatelem/kou: Bootsi (IP)
Datum: 2010-05-25, 23:25
Jo tak to u nás už by ji hnali :-) Mít na chodb? ku?áka a smrad z cigaret tak bych vyskakovala z k?že, to úpln? nejvíc nesnášim. Taky mám problémy s dejcháním. To by m? asi zabilo, ?uchat to po?ád. To musí být hodn? nep?ijemný.

Re: problemy s lidmi, kteri nechapou fretky
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-05-26, 00:04
Bootsi napsal/a:
-------------------------------------------------------
> Jo tak to u nás už by ji hnali :-) Mít na chodb?
> ku?áka a smrad z cigaret tak bych vyskakovala z
> k?že, to úpln? nejvíc nesnášim. Taky mám problémy
> s dejcháním. To by m? asi zabilo, ?uchat to po?ád.
> To musí být hodn? nep?ijemný.

Bootsi a tímto si to p?esn? asi vystihla: n?komu vadí cigerety, n?komu pach zví?ete.

A oboje je pro toho komu to nevadí nepodstatná mali?kost.

Takže si myslím že nejepší se dycky dohodnout po dobrém...
Šlo by to i právn?....ale touto cestou já bych to (roky, roky tahanic a poplatkú...a bez výsledku) ne?ešila.

Jo a taky: je lepší mít vedle sebe v byt? integilentní a bezproblémovou ku?a?ku, jak 15-ti ?lenou romskou asociální "v?tšinu" :-)


Celkem upraveno 2×. Poslední úprava: Johana dne 26.05. v 00:09.
Avatar

Re: problemy s lidmi, kteri nechapou fretky
Zaslán uživatelem/kou: Petra p. (IP)
Datum: 2010-05-26, 01:04
Bootsi

d?lám po krajských ú?adech a magistrátech, pomáhám ženským na podatelnách evidovat poštu do program?.To je nepodstatný, ale ob?as se dostanu k r?zným stížnostem a jiným p?ípad?m.

Vzpom?la jsem si na jeden p?ípad, kdy na podatelnu magistrátu p?išla paní s ru?n? psanou stížností a za?ala tam na nás ?vát, že už bysme s tím smradem v jejím byt? m?li n?co ud?lat, že je tady každej týden a po?ád si st?žuje a nikdo nic ned?lá... Prý jí sousedi (n?jací fe?áci ?i co) navrtali do zdí díry a pouští jí tam smradlavou kolínskou a kdesi cosi. Když paní odešla, tak mi holky z podatelny ?íkaly, že je tam opravdu každý týden, že už u ní byli policajti, prohledali byt, žádný vyvrtaný díry nenašli, smrad tam m?la ona vlastní z nevynešených odpadk? a nefungujícího záchodu. Od tý doby na každou její stížnost dají ?íslo, ale nijak se s tím nezaobírají a všechno metou pod st?l.

Co tím chci ?íct, pokud k vám p?ijde kontrolaa neshledá žádný vaše pochybení, tak má necitelný soused asi sm?lu. Te? jde spíš o to, kde všude má známosti a koho všechno je schopnej podplatit... Právní hledisko bohužel neznám, víc ti neporadím, snad aspo? tenhle p?íb?h bude mali?kou út?chou.. Držím palce...
Avatar

Re: problemy s lidmi, kteri nechapou fretky
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-06-30, 02:00
bootsi, jak to s vámi vypadá? d?je se n?co nebo se šílený funkcioná? ukájí n?kde jinde?

Re: problemy s lidmi, kteri nechapou fretky
Zaslán uživatelem/kou: Žabka (IP)
Datum: 2010-07-26, 11:29
Naštval m? bráška :-(, ?ekala jsem od n?j podporu, myslím morální, a pochopení, a te? s ním nemluvím. Protože jsem si mu post?zovala, že nem?žeme sehnat bydlení s fretkami (krom nich mám ješt? ko?ku, pískomily a rybi?ky), a on mi na to ?ekl, že bych si m?la ujasnit priority a že p?eci je nejd?ležit?jší mimino, které se mi má narodit,a ne n?jaká zví?ata, a že je mám všechna rozdat a strat se o mimino. Grrrrrrrrrrrrrrrrrr!!!!!!!! Hrozn? m? naštval a rozbre?el. Mám za svá zví?ata stejnou zodpov?dnost jako za dít?, p?ijde mi to stejn? pitomý nápad, jako dát n?komu jedno dít?, když se narodí druhé.
Navíc otec dít?te, u kterého bych sice nejspíš bydlet mohla, i když ideální by to nebylo, nechce mít fretky v byt?. Takže u n?j taky bydlet nem?žu. Sice je ochotný mi s fretkami pomáhat, postavit mi pro n? klece, vymýšlet jim proléza?ky, ale smrdí mu natolik, že odmítá bydlet s nimi v jednom byt?. I když p?vodn? to vypadalo, že by nem?l nic proti tomu, kdyby fretky m?li samostatný pokoj, tak te? se ukázalo, že ani to pro n?j není p?ijatelné.
Je mi smutno. Sice vím, že s miminem nebudu pod mostem, m?žu z?stat u rodi??, ale to je pro m? dost nep?íjemná p?edstava hned z n?kolika d?vod?.

Re: problemy s lidmi, kteri nechapou fretky
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-07-26, 11:54
Žabko moc ti držím palce! V??im že si vhodné bydlení pro sebe, své dít? a zví?ata najdeš. Možná by s hledáním pomohl n?kdo co d?lá v realitách, skus napsat Kuklynce, pracuje v realitní kancelá?i.

Kéž by všichni chovatelé mn?li takový p?ístup ke své zv??i jako TY!!!!
Avatar

Re: problemy s lidmi, kteri nechapou fretky
Zaslán uživatelem/kou: Erin (IP)
Datum: 2010-07-26, 12:46
Žabko, otec dít?te t? nejspíš poznal když jsi m?la zví?ata, miminko jste si po?ídili když jsi m?la zví?ata, bratr (i rodina) ví, že máš zví?ata. Pro? je jim divné, že je chceš mít dál? Jestli ono to není tím, že chlap ví vždycky všechno nejlíp - ví, jak se cítí t?hotná a co je pro ni nejlepší, ví, jak je mamin? na mate?ské když je 24 hodin denn? s miminem, vy?erpaná, nevyspalá, ví, jak má mamina kojit, jak má p?ebalovat, jak má uklidnit ?voucí mimino, jak se o n?j má starat když je nemocné - a zví?e, které je pro maminu spole?níkem i d?v?rníkem SMRDÍ, ŽERE, TROUSÍ A JE NEHYGIENICKÉ.
S prvním manželem jsem se rozešla - rodina manžela a ani on nemínili tolerovat, že nedám pry? psa a o dít? se budu starat podle dispozic léka?e a ne podle jejich p?íkaz?. Druhý manžel neriskoval, že bych mohla ?íci "nedržím t?". Žili jsme spolu 32 let. I se zv??incem v garsonce.
Avatar

Re: problemy s lidmi, kteri nechapou fretky
Zaslán uživatelem/kou: Žabka (IP)
Datum: 2010-07-26, 13:29
Erin: Rodi??m to divné není, ti jsou zvyklí, že tahám dom? kde co, když sem p?itáhla dom? zran?né kán?, odvezli m? s ním na veterinu na rentgen, máme tu každou chvíli ježky, poštolky a podobné zv??e co nám nosí lidi z okolí, když je najdou zran?né nebo tak. Odchovali jsme s mámou ješt? slepá jež?ata (známý je našel v hnízd? a opodál jejich mrtvou maminku), loni jsem dotáhla holuba vypadlého z hnízda, co ješt? nem?l pe?í (dote? bydlí ve výb?hu u slepic, protože nám p?ijde, že je moc hloupý na to, abychom ho mohli pustit, že by ho hned n?co sežralo).
Bráška už pár let bydlí se svou ženou a te? budou mít miminko, jeho žena má termín 14 dn? po mn?, a on mi zrovna p?ijde trochu jako ten typ chlapa, cos popsala výše. A zví?ata nikdy nem?l rád, pokud vím.
Otec dít?te m? poznal, když jsem m?la fretky jen dv? (zato pískomil? bylo tehdy asi 14, ale ti jsou p?eci jen skladn?jší), a plánovali jsme, že spolu budeme bydlet, až oba dostudujeme, a on prodá byt a koupí d?m, kde budou moct bydlet i fretky a že jim tam ud?lá velké probíhací fretkobydlení s hromadou proléza?ek a tak. Jenže mezitím se neplánovan? objevilo miminko, které on necht?l, a nakonec to dopadlo tak, že jsme se v podstat? rozešli. I když teda s miminem mi chce pomáhat, když už bude, a bude mi p?ispívat na bydlení, n?jakou dobu asi i se mnou bude bydlet, aby mi s miminem pomohl. Ale ideální to není, no...

Re: problemy s lidmi, kteri nechapou fretky
Zaslán uživatelem/kou: Kuklynka (IP)
Datum: 2010-07-26, 16:33
Ahojky Žabko, jestli Ti m?žu n?jak pomoci s hledáním bytu, klidn? ?ekni. Kdyby jste kdokoli pot?eboval, sta?í písnout. (A rozhodn? to není reklama realitní kancelá?e, ale jen ?ist? moje nabídka, ?ist? pro fretka?e;))Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: Kuklynka dne 26.07. v 16:33.

Re: problemy s lidmi, kteri nechapou fretky
Zaslán uživatelem/kou: Žabka (IP)
Datum: 2010-07-26, 17:14
Kuklynka: D?kuji, máš SZ.

Re: problemy s lidmi, kteri nechapou fretky
Zaslán uživatelem/kou: verka24 (IP)
Datum: 2010-08-18, 11:40
Já jsem si co se týká zápachu naší fretky (sami?ky) prošla n?kolika fázemi. Když jsme si pro ni poprvé p?ijeli, tak se p?iznám, že jsem z toho zápachu m?la obavy - dvakrát mi nevon?la, byl to takový štiplavý zápach. Jsem takový hygienický maniak a mám ráda, když to doma hezky voní. Ale vzali jsme si ji. Za za?átku co se u nás zabydlovala jsem z toho byla rozpa?itá, že se nám po baráku line zápach. Jenže pak se to úpln? obrátilo a fretka mi za?ala krásn? von?t :) Po?ád jsem k ní musela ?uchat :)) Pak p?išla první ?íje a to byl opravdu docela smrádek, p?estože jsme ji celkem ?asto koupali. Máchala si zadek v ??ránkách.
Po ?íji zase naopak byla snad úpln? bez zápachu. Te? jsme ji nechali vykastrovat, protože ?íji m?la dost bou?livou a mlá?ata chtít nebudeme a ten zápach je opravdu jen takový lehký, já osobn? necítím skoro nic, pokud jí nezavrtám nos p?ímo do kožichu :) D?ležité je prát ?asto pelíšky, v t?ch se zápach asi drží nejvíc. Nicmén? jsou místnosti jako ložnice, koupelna, kam ji z principu v?bec nepouštíme. Nikde samoz?ejm? nemáme koberce, to si moc neumím s fretkou p?edstavit. Po obýváku, kuchyni a chodbách si ?ádí jak chce :)
S t?mi p?edsudky se taky samoz?ejm? setkávám a vždycky m? to dokonale otráví. Rodi?e p?ítele nám nikdy nezapomenou ?íct, že nám to tam zasmrd?la (ti jsou asi opravdu extrémn? citliví, nikdy nem?li žádné zví?e) a že už se to nikdy nevyv?trá atd atd.
Prost? je bohužel hodn? lidí, kte?í ke zví?at?m nemají vztah a neumí docenit tu radost, kterou zví?ata lidem d?lají a je pro n? hodnotn?jší hezká pohovka a sterilní vyvon?ný obývák :)

Re: problemy s lidmi, kteri nechapou fretky
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2010-08-18, 18:51
Já chci mít taky hezkou pohovku (máme jí asi t?i m?síce a potah je celej vyškubanej od toho jak tam ?ádí Tedyn po koupání) a steriln? vyvon?nej obývák....to prase psí mi dneska op?t poch..... ten úžasnej smetanov? bílej koberec s t?ma deseticentimetrovejma chlupama co mám p?ed krbem. O tom, že p?i ned?lní p?epadovce tety Lee jí ozna?koval už podruhý lampu ani nemluvím!!!
Avatar

Re: problemy s lidmi, kteri nechapou fretky
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-08-18, 19:01
...a mn? by se sterní a vydrhnutej kvartýr už ani nelíbil :-) to je jak výkladní sk?í? :-) joooo, když v byt? dýchá fret?í (psí, ko?i?í...) duch - to je pravá atmosféra a pohoda domova! :-))))
Avatar

Re: problemy s lidmi, kteri nechapou fretky
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2010-08-18, 19:10
Johanko, u nás to není duch (i když toho tu mám taky) ale u nás dýchaj psí ?úránky :-)))
Avatar

Re: problemy s lidmi, kteri nechapou fretky
Zaslán uživatelem/kou: Lee (IP)
Datum: 2010-08-18, 19:17
Nicmene lampa je nudne bila, ted s nadechem do zluta, takze idealni k tomu, abych ji trosku vytvarne pretvorila. A krome psiho znackovani nam to doma smrdi po stenecim curani a hovinkach a susicich se houbach a mokrych botach a tak vubec. Sterilni bydleni je poukazka na psychiatrii...
Avatar

Re: problemy s lidmi, kteri nechapou fretky
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-08-18, 19:35
Majdo, jak píše Lee: "Sterilni bydleni je poukazka na psychiatrii..." A já dodávám: je dokázáno že oslabuje imunitní systém jak lidí tak zví?at :-)
Dýchat psí ?úránky je mén? zdraví škodlivé jako dýchat chemikálie z desinfekcí, smog z aut a výpary z elektráren :-)
Avatar

Jít na stránku:  Předchozí1234567
Aktuální stránka:7 z 7


Lituji, nemáte oprávnění pro zasílání/odpovídání do této sekce.
TOPlist