Jít na stránku:  Předchozí1234567Další
Aktuální stránka:6 z 7
Re: problemy s lidmi, kteri nechapou fretky
Zaslán uživatelem/kou: graciijka (IP)
Datum: 2009-03-23, 10:22
Johana: ty tyranko jedna!!! jak si to p?edstavuješ nutit fretku spát v posteli!!! =o)))
Avatar

Re: problemy s lidmi, kteri nechapou fretky
Zaslán uživatelem/kou: hanulka (IP)
Datum: 2009-03-23, 10:24
Jojo johanko, to jsem tam p?ímo napsala, že je týrám spaním v posteli a bohužel mají k dispozici jen celý byt.. Sle?na se ptala co nám brání umístit fretky ven do voliéry.. Tak jsem tam napsala, že hezkou travnatou plochu máme na kruhovém objezdu, tak tam je umístím:)))
Avatar

Re: problemy s lidmi, kteri nechapou fretky
Zaslán uživatelem/kou: Luk (IP)
Datum: 2009-03-23, 10:36
Myslím, že je naprosto neoddiskutovatelné, že fretky pat?í do voliéry. Proto jsme také našim kluk?m po?ídili "voliéru" 2+1. Našt?stí je tak prostorná a kluci tak hodní, že nás tam nechávají bydlet s nimi :oD Tak velkou voliéru ur?it? sle?niny fre?ule nemají...
Avatar

Re: problemy s lidmi, kteri nechapou fretky
Zaslán uživatelem/kou: girlnikol (IP)
Datum: 2009-03-23, 11:16
graciijka: tak v tom se shodnem, s tím veteriná?em, to byla jedna z hlášek, které m? dostaly
Kdyby si n?kdo cht?l po?ídit fretku, odkážu ho sem, ale rozhodn? ne k veteriná?i. On ne každý veteriná? má zkušenosti a t?eba v našem m?st? jsou hned dva ze t?í, kte?í v?bec nemají s fretkama zkušenosti. A u toho t?etího to nevím - nedivila bych se, kdyby to m?l podobn?

Re: problemy s lidmi, kteri nechapou fretky
Zaslán uživatelem/kou: girlnikol (IP)
Datum: 2009-03-23, 11:20
Luku, to tam psali skoro všichni, že mají na výb?ch celý byt. N?jak jí to nesta?ilo. Její fretky se mají na ?erstvém vzduchu (asi i v zim?, vlhku, když je vítr i nesnesitelné vedro) lépe:-D

Re: problemy s lidmi, kteri nechapou fretky
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2009-03-23, 11:25
Kdybych vystr?ila fre?áka do voliery na balkón? v našem baráku, který je cca 20 m od dálnice....nevim-nevim, jak by to mn?l chudák s tim ?erstvym vzduchem. :-)
Ješt? že sle?na neví, že od jara do podzimu má fre?ák v byt? zapnutou klimatizaci aby mu nebylo vedro....to by mne asi udala rovnou :-) Je mi jasné, že na tom balkón? p?i +45 stupních by mu bylo lépe :-))))
Avatar

Re: problemy s lidmi, kteri nechapou fretky
Zaslán uživatelem/kou: MajaZ (IP)
Datum: 2009-03-23, 14:31
Johan, napis to tam...nech je srandaaaaa...;-)))
Avatar

Re: problemy s lidmi, kteri nechapou fretky
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2009-03-23, 14:43
...tož jestli zvládnu p?ihlášení, s radostí si do sle?ny zaryju :-)))
...tož zaryla sem si :-)))
[forum.lide.cz]



Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: Johana dne 23.03. v 14:58.
Avatar

Re: problemy s lidmi, kteri nechapou fretky
Zaslán uživatelem/kou: boža (IP)
Datum: 2009-03-23, 15:16
Sem si tu diskuzi p?e?etla celou, no to jsem si dala :DDDD

Hlavn? jsem došla k názoru, že jsem uplnej idiot, kterej fretkám a tcho??m asi vymejvá mozek.Pá? nap?íklad Míša, který tráví b?žne hodiny venku, když prší a je zima,tak se oto?í ve dve?ích a maže zpátky dom? a zavrtá se v ložnici do postele. A když nedejbože! vezmu ven Rudánka s Adolfkem, tak mi vlezou do kapuce a nebo na klín a nehnou se,dokud nejdem dom? :DDD

Totáln? zpitom?lá zv??, co nechápe, že jim má být venku líp.. Mankote,jak já jim to vysv?tlim,asi pozvu sle?nu na návšt?vu :DDD


*******************************[www.pudicka.estranky.cz]************************



Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: boža dne 23.03. v 15:19.

Re: problemy s lidmi, kteri nechapou fretky
Zaslán uživatelem/kou: Erin (IP)
Datum: 2009-03-23, 15:46
Milé kolegyn?, tenhle p?írodní úkaz chce na veterinu.POMOZ PÁNB?H,to by byl dáre?ek.
Avatar

Re: problemy s lidmi, kteri nechapou fretky
Zaslán uživatelem/kou: Bootsi (IP)
Datum: 2010-05-24, 22:22
Ahojte. Narazila jsem také na problém. Zkusim vám nastínit moji situaci. Bydlím v klasickym paneláku s rodi?ema. Na pat?e jsou t?i byty. Soused si za?al st?žovat, že nám z bytu jde strašnej smrad a že fretky musej pry?. Takže te? máme ulitimátum, že bu? zmizej nebo p?ijde hygienik. Pro objasn?ní: máme doma dv? ko?ky, kocour je po n?kolikáte operaci mo?áku a sv?j vývod už pln? neovládá. Ne?ikám tim, že ??rá všude kde se mu zlíbí, ale sem tam z n?j n?co ukápne. Pak tu je pes, mladý, ale své pot?eby pln? ovládá. No mý dva fre?áci. Bydlí se mnou v pokoji, který je od panelákové chodby odd?len t?emi dve?mi (dvoje jsou vždy zave?ené). Nebudu si nalhávat, že náš byt voní. Zví?ata tu jsou, p?edsí? která leží za vchodovými dve?mi je malá nev?traná místnost kde jsou boty. Nev?traná, protože ji zavíráme aby tam ko?ky nevyhrabávali koberec p?es který se pak nedostanem do bytu. A v?bec aby tam zví?ata nelezli. Te? zpátky k fre?ulím. Mám je v docela velké volié?e. Záchod m?ním davkrát denn?. Vytírám ji savem, nebo n??im. Fre?ákdy teda moc nekoupu, nep?ijde mi to jako nezbytn? nutný. Tak se ptám, zda myslíte, že m?žou mít smrad na chodb? na sv?domí hlavn? fre?ouni? Pop?. jestli máte n?kdo zkušenosti s hygienikem a co nám m?že zakázat a dokáza a tak. V?bec nevim co by nám jako tady ?ikal. Nebo jestli máte n?jakou zkušenost, že bych je m?la npravidlen? mejt, ?ast?jc ?istit v oliéru......obávám se, ale že v tuto chvíli už zlepšení z mé strany nepom?že. Takže te? hlavn? ?ešim toho hygienika. díky za rady, jsem z toho docela p?epadlá.

Re: problemy s lidmi, kteri nechapou fretky
Zaslán uživatelem/kou: hanulka (IP)
Datum: 2010-05-24, 22:38
Bootsi, jak je to s hygieniky nevím.. Mám byt 1+1, v n?m ko?ku, psa a 4 fretky. Takže nelze o?ekávat, že by to u m? n?jak zvláš? von?lo. Fretky nekoupu, kastrované mám všechny. P?es dve?e nic cítit nejde, ale dost lidí (kte?í sami zví?e doma nemají) mi vytklo, že to u m? jde opravdu dost cítit. Pelechy m?ním 3x - 5x týdn? (mám nemocnou hol?i?ku, která zne?iš?uje podlahy a pelíšky), záchodky vybírám cca 3x denn?. Se sousedy problém není, o fretkách v?dí (s klukama chodím ?asto ven a chodí sami po schodech, takže by si mohli t?eba st?žovat že tam nechávají chlupy a bláto, ale nic nenamítají), vídají nás ?asto. U nás je spíš problém "zvukový" než "?ichový". Moje ko?ka je zpívající a neustále brblající typ a pes je špic, takže n?jaký hlasový projev je tam taky. Máme tenké zdi, takže n?kdy sousedy fakt lituju. Bohužel nevím, jak se takovéto v?ci ?eší nap?. po právní cest?, ale snad se tady objeví n?kdo, kdo tomu rozumí.
Držím pale?ky, aby se situace co nejd?íve vy?ešila, v??ím, že to musí být strašn? stresující:(
Avatar

Re: problemy s lidmi, kteri nechapou fretky
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-05-25, 00:03
bootsi,

tohle je hodn? blbá situace a soused vám m?že minimáln? velmi znep?íjemnit život a tahat vás po ú?adech (a ú?edníky k vám, aby si ov??ili pravdivost jeho slov v p?ípadné stížnosti). tyhle spory bejvaj dost nekone?ný a vy?erpávající, nemám osobní zkušenost, ale známou s n??ím podobným. táhne se to už cca p?t let, ú?ady pokaždé stížnost zamítnou, resp. na?ídí zjednat nápravu, ale soused stejn? p?ijde s další a další stížností a jede se nanovo :o(

nevím, co to je za ?lov?ka, ale možná bych se i pokusila tomuhle p?edejít - tedy si ho n?jak naklonit, promluvit s ním (velmi opatrn?), "skamarádit se", nedalo by se ?? p?es d?ti, vnou?ata, nebo najít n?jakého "spole?ného nep?ítele" (paroubka?? klause?? domovníka, který na všechno kašle???) - to nejvíc lidi spojí, názorná ukázka nap?. ve vlákn? o blbosti. protože mít podobn? napjaté vztahy opravdu není nic p?íjemného a ?lov?ka to dokáže p?kn? vynervit :o/

zatím neztrácej hlavu a snaž se veškerý zví?ecí pach co nejvíc eliminovat.
a na chodb? bych zrušila koberec, aby se taky dala vyv?trat, pánské boty jsou ?asto horší než zv??.
hodn? št?stí!

Re: problemy s lidmi, kteri nechapou fretky
Zaslán uživatelem/kou: honza_door (IP)
Datum: 2010-05-25, 00:25
Jak ?íká martina, lepší než se s n?kým dohadovat
je odstranit p?í?inu. Savovat klec nemusí být tak
ú?inný. Já to uvedu na svém p?ípad?. Záchodek
?istím kdykoliv jdu okolo a vidím, že tam je
nálož. n?kdy je t?eba 5x, n?kdy je to 2x. Jako
zcela zásadní považuji výb?r kvalitního steliva.
Jednou jsem nikde nemohl sehnat to, na n?ž jsem
zvyklý a koupil jsem jiné, levn?jší, a m?žu ti
?íct, že celá místnost smrd?la už p?i jednom bobku
po p?ti minutách. Osv?d?íl se mi zverlit s v?ní.
Vyprat pelech taky znamená eliminace problém?.
Kastrovat fretky další. Koberec v chodb? je uplná
blbost. Zví?ata a koberec to nejde dohromady a
chce to omyvatelné plochy. A když ?ekáme návšt?vu,
která na zví?ecí, nebo fret?í pach není zvyklá,
tak str?íme do zásuvky elektrický osv?žova?,
p?ípadn? zapálíme aromatickou sví?ku a je ?ást??n?
situace vy?ešená.
Když po t?chto opat?eních promluvíš se sousedem a
?ekneš, jak proti smradu bojuješ a ?ekneš, že už
se to zlepšilo a nahodíš dobrý výraz, tak musí
vym?knout. Kdyby ne, tak bych to pojistil štr?dlem
a je to. Co se tý?e smradu z ko?ek, tak ten je ve
srovnání s fretkami podle m? mnohem horší a mnohem
h??e eliminovatelný, takže v tom neporadím.
Avatar

Re: problemy s lidmi, kteri nechapou fretky
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-05-25, 01:13
Z právního hlediska (zdúraz?uji že práva SR... asi se moc od práva ?R lišit nebude, ale nutno prov??it): Pokud nadpolovi?ná v?tšina vlastníkú bytú v obytném domn? souhlasí s chovem domácího zví?ete (t?eba ty podpisy získat) tak si soused múže asi "trhnout nohou"
T?eba prov??it právní statut nájemní/kupní smlouvy nájemce/majitele bytu který to zví?e chová a taky podmínky k chovu zví?at, který majitel/správce nemovitosti udává. A podle toho postupovat.

Pokud máte souseda magora, tak sví?kama ani dezodorantama asi nic nezmúžete...jen legální právní cestou.
Avatar

Re: problemy s lidmi, kteri nechapou fretky
Zaslán uživatelem/kou: Bootsi (IP)
Datum: 2010-05-25, 01:27
Díky za názory. Ono soused s tim za?al te?, když se dostal do n?jakého vyššího postavení v družstvu, p?edtim ani nepípnul. Já osobn? si myslim, že ten smar je sm?s pachu z bot a ko?ek. Taky tvrdim, že ko?ky smrd?j víc ?pavkovyt?jc, je to štiplav?jší. Ale oni v?dí, že máme fretky, netušej jak to žije, nev?dí o nich nic, jen, že smrd?j. Jako udob?ovat se s nim....fakt nevim jak. Jsou divný, celá rodina. S jeho synem jsem chodila na základku a te? když ho potkám na schodech tak m? ani nepozdraví. Já te? nemám ani nejmenší náladu si ho naklán?t, ale uvidim, co se bude dát d?lat. P?íklad za vše: mamka hned po tom za?la všim von?t (já mám v pokojíku taky v?ni a když mi p?ijde,že je to cítit za ji zapnu). vyt?eli jsme chodbu n?kolikrát savem a pan soused si st?žuje na smrad sava....Ur?it? se vrhnu do ?ast?jšího praní pelech?, ty jsem po pravd? zanedbávala. Ale myslim, že já se budu snažit jak blázen a ten smard tu bude po?ád, protože fretky nejsou hlavním ?initelem......ale oni budou trvdit po?ád, že to jsou fretky.
Jinak mám p?ítele co bydlí na vesnici, jsem dost ?asto tam, akorád te? se zaškoluje v nový práci v Praze. Klidn? bych tam fre?ouny p?est?hovala kdybych m?la možnost tam být co nejvíc, ale studuju v Praze a 60 km dojížd?t by m? pláclo p?es kapsu. Uvidim, tohle je asi krajní ?ešení. Zkusim nastudovat ty právní v?ci a co nejvíc to tady odsmradit. Jinak ješt? ten koberec je v tý p?edsí?ce kam zví?ata nelezou, ta je zav?ená. Mamka ho tam chce mít, že jinak tam bude písek z bot (takle tam koebrec drží smrad z bot...) V pokoji mám lino, na chodbách kachli?ky.
Ko?kolit si myslim máme dobrý. Máme Ambipet, m? na fretky vyhovuje. Díky moc za podporu, nad n?kterýma lidma nesta?im žasnout. Strašn? se t?šim až vypadnu z m?sta.

Re: problemy s lidmi, kteri nechapou fretky
Zaslán uživatelem/kou: Bootsi (IP)
Datum: 2010-05-25, 01:33
Johano? V byt? m?žem chovat zví?ata.....aspo? do te? to tak bylo. M?žou z ni?eho nic udl?at na?ízení, že tu prost? nesm?j bejt? Vim minimáln? o t?ech psech co tu jsou, to by je všihcni m?li vyházet? Je za domácí zví?e považována i fretka? Když na n? budu vyrukovat, že tu zví?ata m?žu chovat, tak že oni daj omezení jaký, nebo vymyslej omezení, že pokud nesmrd?j, nebo n?co: P?ijde mi, že si s námi m?žou d?lat co cht?j. Jedna z hlavních p?edstavenky%n družstav je sousedka co bydlí nad námi. Najendou z ní vypadlo, že nám z balkónu smrdí mo?. Jo dávali jsme tam vykydaný klece od mor?at a pak odváželi. Ale, že by n?kdy n?co ?ekli?!?! N?jak normán?, jestli by jsem s tim mohli n?co ud?lat? Ne oni s tim vylezou až te? a všichni najedou.Fuuu vytá?í m? to. Oni se o?ividn? na ni?em domlouvat necht?j...

Re: problemy s lidmi, kteri nechapou fretky
Zaslán uživatelem/kou: Bootsi (IP)
Datum: 2010-05-25, 01:36
Kdyby t?eba ?ekli pokuste se n?jak odstranit zápach z chodby.....ale ne, oni prohlásej a? fretky odvezu na chalupu (to doslovn?). Kterou máme 150 km od nás.

Re: problemy s lidmi, kteri nechapou fretky
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2010-05-25, 01:39
omezit to na zví?e který nesmrdí = zákaz chovu všechn zví?at, nevím o zví?eti, který by nesmrd?lo :o) jinak je jasný, že fretka jim tam smrd?t bude at d?láš co d?láš, protože fretka smrdí a to, co oni cítí je ur?it? fretka. pokud to soused bude roznášet dál, tak zachvilku jí ucítí celý panelák a to i ti, kte?í o fretce t?eba ješt? ani neví...

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: problemy s lidmi, kteri nechapou fretky
Zaslán uživatelem/kou: Bootsi (IP)
Datum: 2010-05-25, 01:40
M? by hrozn? zajímalo co na to m?že ?íct ten hygienik. P?ijde do bytu, ?ekne, smrdí to tady vyhodt? všechny zví?ata a odejde? Jo a to ho prej máme ješt? my platit.....achjooo :-(
Omlouvám se, že to roztahuju do tolika p?ísp?vk?, vždycky m? napadne, n?co hned po tom co to odešlu.

Re: problemy s lidmi, kteri nechapou fretky
Zaslán uživatelem/kou: Aniii (IP)
Datum: 2010-05-25, 01:40
Bootsi, n?co takového, myslím, m?že na?ídit pouze
majitel bytu, ale družstvo je skupina majitel? a to
by se museli shodnout všichni...u nás je
místop?edsedkyní ženská, co cht?la zakázat veškerá
zví?ata v dom? a lidi jí ?ekli, že za n?co takového
by na ní podali trestní oznámení a omezování osobní
svobody...že jak jí omezujou zví?ata, bo je nesnáší
a smrdí jí, tak ta zví?ata zase vadí její smrad...

Takže pakliže bys byla v podnájmu, pak majitel ti
zví?e m?že zakázat, ale pakliže si družstevník a
nestojí celý d?m proti tob?, tak má sm?lu
Avatar

Re: problemy s lidmi, kteri nechapou fretky
Zaslán uživatelem/kou: Bootsi (IP)
Datum: 2010-05-25, 01:41
ŽoFiRo: To je p?esný ;-)

Re: problemy s lidmi, kteri nechapou fretky
Zaslán uživatelem/kou: Bootsi (IP)
Datum: 2010-05-25, 01:44
Nájemníky nejsme,byt je náš, ale bojim bojim aby ten celej barák v??i nám neobrátili. Pejsa?i tu jsou, ale myslim, že jsme v menšin?.

Re: problemy s lidmi, kteri nechapou fretky
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-05-25, 01:52
Bootsi napsal/a:
-------------------------------------------------------
> Johano? V byt? m?žem chovat zví?ata.....aspo? do
> te? to tak bylo. M?žou z ni?eho nic udl?at
> na?ízení, že tu prost? nesm?j bejt?

Obávám se, že zejména pokud jde o majitele domu/bytu jako soukromé/právnické osoby, tak si majitel múže zmn?nit odmínky nájmu bytu. ?iže si múže vytý?it, že v byt? se nebude chovat žádné zví?e.
Pokud jde o byt v osobním vlastnictví (koupený) to je trochu jiné.
Ale znova zdúrad?uju: já se držim práva SR (protože žiju v SR) a právo ?R se múže trochu lišit...tož t?eba prov??it.

Ale radim: nehandrkovat se se sousedy, nejprve si prov??it právní statut bytu a právní podmínky chovu zví?at v byt? i domn? i v obci (nastudovat si zákony, vyhlášky, smn?rnice). Až pak jednat.
Avatar

Re: problemy s lidmi, kteri nechapou fretky
Zaslán uživatelem/kou: Aniii (IP)
Datum: 2010-05-25, 01:53
No, nám tu smrdí víc psi, než fretka...a d?chodci tu
smrdí :D a dámi?ky co se koupou v channelu tu smrdí
:D P?lka barák? ani neví, že fretku mám a když m?
potkají s ní venu, tka se diví, že jí tu mám už 2
roky...cítí jí jen ta jedna osoba...

Prost? a jednoduše, na fretku se v?tšinou stahují
pravidla pro psy (dob?e, na rozdíl od ps? t?eba
nesmi do zoo) a pakliže zakáží fretku, m?li by
zakázat i psy a ko?ky a v??, že proti tomu by se
pejska?i vzbou?ili...
Avatar

Re: problemy s lidmi, kteri nechapou fretky
Zaslán uživatelem/kou: bea (IP)
Datum: 2010-05-25, 15:03
Anii - to víš, že vzbou?ili. A jak!!!. Ale jinak mne d?síte - my máme majitele domu, sice tu nebydlí, ale....no, sice ví, že máme psa (tedy tehdy to byl jeden, te? jsou t?i) a ko?ky (byly dsv?, te? 4) a 2 nalezence potkany. A byla frete?ka - bohužel už není, ale doufám, že bude. Tak na nás kdyby p?išel hygienik - no,nevím.
ur?it? jsou zví?ata cítit, i když denn? vytírám, ?stím zách?dky a psi jsou fakt ?istotní - ale pes prost? voní (nebo lidem smrdí, jak komu, psem).
Hygienika v dom? jsme zažili jedn jednou a to bylo oprávn?né - soused v p?ízemí m?? dva psy, které V?BEC neven?il, takže puch nep?edtavitelný. Hygienik se dostavil až s policií, protože jsme souseda kolektivn? udali kv?li t?m chudák?m ps?m. A hygienik vlastn? p?išel jen proto, aby potvrdil na?ízení vy?istit byt - ale soused zdrhnul a n?jak se to pak ?istilo, už si to moc nepamatuju. Ale vím, že jsme ho sem dlouho nemohli dostat, proto ta policie. Asi na n?jakou kontrolu moc žhaví nebudou, i kdyby si lidi st?žovali.

Re: problemy s lidmi, kteri nechapou fretky
Zaslán uživatelem/kou: Ráchel (IP)
Datum: 2010-05-25, 15:29
Fretka nesmí do ZOO? Ups, Alkí tam s náma ned?li byl, netušila jsem... Samoz?ejm? jsem jej netahala do t?ch pavilon?, kde se zví?ata voln? pohybují mezi lidma...



Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: Ráchel dne 25.05. v 15:31.

Re: problemy s lidmi, kteri nechapou fretky
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2010-05-25, 15:36
asi záleží na tom, do které zoo. já jsem t?eba loni m?la fretky v ZOO v UL, p?es vstup jsem je sice protáhla v bat?žku, ale potom tam b?hali na vodítku a zam?stanci zoo je vid?li, nikdo nic ne?íkal :o)

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: problemy s lidmi, kteri nechapou fretky
Zaslán uživatelem/kou: nereida (IP)
Datum: 2010-05-25, 15:37
u nás do Lesoparku v Chomutov? fretky m?žou s postrojkem :o)

Re: problemy s lidmi, kteri nechapou fretky
Zaslán uživatelem/kou: Leny (IP)
Datum: 2010-05-25, 15:38
Já jsem byla vloni na podzim v ZOO ve Dvo?e Králové a tam m?li fretky zahrnuty ve vstupným, spole?n? se psy a ko?kami.o:)

Jít na stránku:  Předchozí1234567Další
Aktuální stránka:6 z 7


Lituji, nemáte oprávnění pro zasílání/odpovídání do této sekce.
TOPlist