Aktuální stránka:86 z 93
Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Patty (IP)
Datum: 2010-05-30, 18:28
Ahoj všichni, prosím o pomoc. Já vím, že skoro všichni máte doma plno nalezenc? a necht?ne?k?, ale nevíte, prosím, o n?kom, kdo by se ujal odrostlého kot?te - kocourka? V?era jsme úplnou náhodou, protože tam v?bec nekoukáme, našli na d?ev? pod plachtou v tom strašném lijáku ležet zuboženého ?erného malého kocourka.Vypadal, že ve?era nedožije. Provizorn? jsme mu ud?lali pelíšek v šopce na dvorku, osušili ho a nakrmili a zítra jedeme k vetovi - má rýmu jak hrom. Dnes už vypadá o n?co lépe, hlavn? baští a baští. Byl hodn? vyhládlý, zesláblý a zmoklý.
Jenže u nás je to veliký problém - máme dvoupokojový malý byt a dv? fretky co se nesnesou a musí se držet od sebe. A Bruta chudáka by asi fakt trefil šlak, kdyby se mu doma objevil další vet?elec. Je to už starší fret?í pán. A máme papouška a želvu a nevím, kam bychom je v tomhle malém byt? schovali p?ed ko?kou. Na dvorku psa, který bytostn? nesnáší ko?ky a neváhá na n? zaúto?it s úmyslem zabít, prevít jeden. Manžel byl dnes v jediném útulku široko daleko a kocourka necht?jí - mají p?epln?no.
Volali p?ti lidem, co tam byli, že cht?jí mladého kocoura a všichni cht?jí jen zrzavého a tenhle je ?erný. V?bec ty lidi nechápu - p?ece barva jako barva, když m?žu pomoci prckovi, pro? to neud?lat. Ptáme se všude, jenže všichni naši p?átelé a jejich p?átelé mají plné domy r?zných nalezenc? a tak asi neusp?jeme.
Prosím, poptejte se, dovezli bychom ho kamkoli, jen a? má po?ádný domov. U nás by musel z?stat v té šopce a po?ád by hrozilo, že se potká se Zorrem.
N?kdo ho musel vyhodit z bytu, v?bec se nebojí lidí, hned jak mu bylo líp se nás vyložen? chytal a strašn? dojemn? tak prosil o pomoc. A snažil se jít s námi dom?, vyložen? se cpal do bytu. Ach jo.
Chudák malá.
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2010-05-30, 19:29
Patty, sešla se rodinná rada (já + Petr + Teddyn + ?enda) a po p?ti minutách bylo rozhodnuto - máme slabost pro ?erný kocoury...takže si ho vezmem..jenom prosím t? odkud jste?
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Patty (IP)
Datum: 2010-05-30, 19:56
Díky moc, moc a moc.

My jsme Majdi z Hanušovic ( Šumpersko, podh??í Jeseník?), vy tuším n?kde od Prahy. Ale ur?it? by to n?jak šlo, jen nevím jak p?esn? bude mít manžel volno - zavolám mu, je v práci.
Ale kocourek je fakt zubožený, nevím jak moc se nám ho poda?í dát do "p?edání" do po?ádku, ale budeme se snažit.
Takže ješt? jednou strašn? d?kuji a prosím o informace kde kdy a jak :o) A jdu volat manželovi. Bude mít radost, chudák, je to pejska? a furt se mu do života pletou ko?ky. :o)
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Patty (IP)
Datum: 2010-05-30, 20:32
Jo, abych nebyla jen tragická - spoustu lidí i odtud jsem otravovala kv?li necht?nému chovanci - k?n?ti pana kolegy.

Takže hlášení - je to ku?ák, jmenuje se Bert a jeho majitelé za?ínají pomalu zjiš?ovat, pro? se kuny doma nechovají :o)
Ale zjiš?ují to s nadšením, takže Bertovi ur?it? nic nehrozí :o)
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2010-05-30, 21:12
Nedávno jsem slyšela o ku?ákovi domácím docela vtipnou historku...tedy vtipnou - jak pro koho. Ku?ák domácí si v pubert? za?al chránit svojí rodinu - z té nikdy nikoho nekousl, nicmén? p?ed návšt?vami svoje dvounožce bránil. I p?ijel do rodiny ku?áka bratranec a bohužel nebyl upozorn?n na ku?áka spícího v pelechu. Pelech ku?áka nacházel se za záchodovou mísou. Nutkavá pot?eba bratrance donutila k návšt?v? oné místnosti. Dosedl - no skon?il s prokousnutou p?lkou....(a to si myslím, že skon?il docela dob?e, kousek vedle a mohlo být h?? :-)
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-05-30, 21:28
Po delší dob? sem se s chutí zasmála :-)))
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Pavla Henzlová (IP)
Datum: 2010-05-30, 22:21
Když už je ?e? o kunách, nevíte n?kdo o n?jaké handicapované kun?/mlád?ti kuny ? Op?t totiž urgentn? sháním kunu pro oboru ve Mstišov?, jako náhradu za bílého fre?á?ka, kterého tam jeho majitelé loni na podzim odložili a mn? se následn? poda?ilo ho oddtud dostat k jedné chovatelce. Majitel obory ale op?t požadoval náhradou kunu, jako v p?ípad?, když jsme odtud zachránily naši Nelinku a Dub?nku. Budu vd??ná za jakoukoli informaci.

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2010-05-30, 22:29
Pavlo, Jinonicemi projde v tomhle období zhruba kolem dvaceti ku?átek, zkus zavolat paní P?ibylové..602205070
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Pavla Henzlová (IP)
Datum: 2010-05-30, 22:34
Díky Ilono, to je skv?lý tip.

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: MajaZ (IP)
Datum: 2010-05-30, 22:37
Takze spoluzitie westika a fretiek vyzera takto:
[www.facebook.com]
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-05-31, 09:35
Maji psica má super zostrih :-)
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Patty (IP)
Datum: 2010-05-31, 18:55
Chci strašn? moc pod?kovet Majd?, tak rychlou reakci na adopci nalezeného kocourka jsem ne?ekala od nikoho.
Díky moc a moc.
Paní z útulku kam kocourka nemohli p?ijmout obvolala všechny své známé i neznámé ( taky asi p?evle?ený and?l) a sehnala starší paní ve vedlejším m?st?, která kocourka velice chce a to do bytu jako mazla a prý se už jako chovatelka odloženc? osv?d?ila. Takže p?ece jen zvolíme
( vychytrale) menší vzdálenost, ale stejn? ješt? jednou , Majdi, velké díky.
Dnes jsme byli s kocourem, jemuž jsem dala pracovní jméno Boris u veta a jako znalci ko?ek jsme se moc neosv?d?ili :o) Po slovech o odrostlém kot?ti dostal vet lehký záchvat distingovaného smíchu a jen, co se p?estal dusit nám sd?lil, že kot? je starší pán. No bóže. Ale kocour to je, tak co. Boris prost? lhal a my mu na to sko?ili. Ve st?edu jedeme ješt? na další injekci antibiotik a pak už Borise p?edáme.
Jméno Boris protože je to nezvaná návšt?va a jen co jsem ho vid?la, lekla jsem se, že je to na 20 let. Prost? do?asn?.
Jinak ve?ejn? žádám všechny ko?ky, aby chodily jinama. Já mám jenom jedny nervy.Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: Patty dne 31.05. v 18:57.
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-05-31, 20:13
:o)))

patty,

bavím se, i když zrovna nepíše brutus... vy to máte asi tak n?jak v rodin? nebo co :o)

vidíš, to m? nikdy nenapadlo, ale možná proto se kocour mých známých jmenuje ivan... :o)

(a neboj, na majdu už ur?it? ?eká n?jaká jiná ko?ka-kocour)

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2010-05-31, 23:26
No vidíš patty, a já si v?era celý odpoledne lámala hlavu jaký mu dám jméno..Boris je docela dobrý :-) My m?li psa, rodokmen jak blázen...?íkali jsme mu Machá?ku..ale zaboha si nevzpomenu, pro? jsme ho tak p?íšern? pojmenovali...a naše máma svýho totáln? p?iblblýho pekinéze pojmenovala Bed?ich, protože nesnášela souseda (k?estním jménem Bed?icha) a s velkým gustem na zahrad? vždycky vy?vávala.(jakože na psa)...Bed?ichu, ty jsi takovej idiot to sv?t nevid?l!!!
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Erin (IP)
Datum: 2010-06-01, 09:54
Kamarád má pekinéze Bed?icha. Dcera drápatku Bed?icha. Rozpláclá huba - jasn? Bed?ich. Nad námi bydlí Boris - obrovský ruský modrý, mezinárodní šampion. Když ho vidíš v k?esle, v?bec t? nenapadne hladit ko?ku, zato se naprosto samoz?ejm? pokloníš JEHO VELI?ENSTVU. Jak ?íká Markéta - zví?e si jm?no vybere samo
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: MajaZ (IP)
Datum: 2010-06-01, 11:54
Tak Sunny sa osvedcila fakt ako fretka...vcera som si DOVOLILA ju nechat doma, ked sme isli so sarkanom jazdit a po tom, co sme prisli domov boli spocitane narodohospodarske skody...tri roztrhane vykresy, coby domaca uloha do skolky (to bol rev od sarkana), jedna cervena voskovka, jedno pero, skatula od actimelu a este par nedolezitych papierov...psisko je zjavne urazlive ako fretka.
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2010-06-01, 12:25
Majo to znám, u nás to odnáší d?ev?ný v?šák v p?edsíni..:-)
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2010-06-01, 15:09
Maja - bratránek má urážlivého psa o váze cca dva metráky, takže kdyby ho, chudáka, nezavírali za své nep?ítomnosti do p?edsín? (o níž tvrdím, že by m?la být vypolstrovaná, s kachlovou podlahou a odpadním kanálkem), ur?it? by to neodskákaly jen výtvarná díla a pot?eby, jak se mohli n?kolikrát p?esv?d?it :o))

Erin - s tím jménem je to fakt. A co se tý?e ko?ek - málokdy je ko?ka opravdu ko?kou :o))
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Patty (IP)
Datum: 2010-06-01, 17:10
Díky Marti.

Že na nás, nejen na Majdu ?ekají ješt? spousty ko?ek a jiných plyšák? je mi jasné.

Ale stejne si m? v?era jaksi vyd?sila.

V noci se mi zdál p?íšerný sen, jak k Majd? pochoduje celý zástup ko?ek. Rázovaly v sev?eném šiku a v p?edu sebev?dom? šlapali ?erní kocou?i, protože si p?e?etli na netu, že má Majda i její rodina na n? slabost :o)
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Silva (IP)
Datum: 2010-06-01, 17:15
Pattyiny p?ísp?vky lze ?íst jenom po návšt?v? WC, protože akutn? hrozí po??rání smíchy. :-))Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: Silva dne 01.06. v 17:16.
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: MajaZ (IP)
Datum: 2010-06-01, 18:34
To Silva: pripadne len pocas navstevy na WC, lebo pocuranie hrozi opakovane...;-)))
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2010-06-01, 19:16
Ježíšmarjá Patty, nestraš!!! I když jednou mi tu po baráku lítalo osm ko?ek, p?t ko?at a t?i dosp?láci...nájezdy a útoky tlupy ko?at nep?ežila moje pýcha - obrovská juka na kmínku - jednak se tlupa usazovala na vrcholku juky a jednak si z kmínku ud?lali všichni p?írodní škrabadlo na drápy.
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Patty (IP)
Datum: 2010-06-02, 17:39
Boris odvezen. Milí lidé, krásný d?m, byli z Boríska nadšení. Boris se m? necht?l pustit a doufal, že odejde se mnou. P?ipadám si jako ten nejhorší zrádce.
Jdu bulit.
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2010-06-02, 18:54
Patty, nebul, Boris se bude mít dob?e a zvykne si ...
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-06-02, 19:16
Patty, Boris si velmi rychle zvykne na lásku nových majitelú a dobré bydlo...nemáš být pro? smutná! Dy? si mu zachránila život, našla nový a kvalitní domov - z toho se musíš radovat! :-)
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Patty (IP)
Datum: 2010-06-03, 18:57
Díky holky, ale když on ten nový domov prov??í až ?as.
Už se mi stalo, že jsem se strašliv? spletla a od té doby mám z takovýhlech adopcí strach.
No, snad, snad bude dob?e.
P.S. Manžela honila p?ed domem užovka. Ten muž dokáže se zví?aty úžesné v?ci :o)
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-06-03, 19:13
Patty a dohonila ho? :-)
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2010-06-03, 20:51
Ježíšmarjá Patty, tak tohle se stát u nás, tak jsem bez chlapa! Oba totiž máme d?snou fobii z had?, nám sta?í v lese slepejš...natož p?edstava, že nás to honí kolem baráku!! :-) Ale faktem je, že je to asi dva roky, co jsem sekala seka?kou trávu vzadu na zahrad? u kompostu. Hadice proti m? vystartovala z trávy..nevím, kdo z nás utíkal rychlejc, ale seka?ka se vypla až když jí došel benzín, protože jsem byla sama doma a nem?l jí kdo jít vypnout...
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Patty (IP)
Datum: 2010-06-04, 19:50
Nebojte holky, manžel utek. Holt není radno tahat hady za ocas :o) To se i užovka vyto?í :o)
Boris byl prý první den v novém domov? velice zaražený, ale už je v pohod? - aspo? tvrdí noví majitelé.
Tak snad.
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-06-04, 21:13
Patty neboj, Boris si zvykne a bude ur?it? spokojený.

...hlavn? že nas*aná užovka manžela nedohonila :-)
Avatar

Aktuální stránka:86 z 93


Toto téma bylo zamčeno
TOPlist