Aktuální stránka:89 z 93
Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2010-06-29, 00:07
Jist?že m? to napadlo, ale odchytitelný je v podstat? pouze ten kocour a zrovna u n?j si nemyslím, že je schopen repodukce - p?inejmenším se nepostaví na zadní...
Trochu ne?ešitelná v?c - kdyby aspo? existovala n?jaká antikoncepce, co se dá nasypat do žrádla :o((
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-06-29, 00:13
majda napsal/a:
> Petr vyt?eštil o?i a povídá... my je budeme mít všechny t?i??


:o))))))
hotovej poklad, ten tv?j petr, toho si ani nezasloužíš!!markéto,

beznožka je nádherná :o)

ad kastrace - nevím, jestli by nebyla možnost, aby se na tom n?jak (myslím zejména finan?n?) spolupodílela obec, ale jestli n?co v tomhle sm?ru chceš podniknout, ur?it? dej v?d?t, pošlu ti n?jakou korunu.

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-06-29, 00:16
Markéto, tady snad jen odchyt násilím (t?eba do plachty, nebo nalákat do p?epravky...) a ko?i?ky kastrovat. Byl by to pro n? stres, vím...ale snad pro jejich dobro.
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Žabka (IP)
Datum: 2010-06-29, 00:16
Nevím, jak je to jinde, ale v Praze existuje n?jaká odchytovka p?ímo na toulavé ko?ky, chytnou je, vykastrují a pak je pustí zpátky v lokalit?, kde je chytili. A platí to stát. Protože to vyjde levn?ji, než aby se ko?ky dál a dál množily.

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2010-06-29, 00:45
Na obci se m?žu zeptat, už jsme se jednou se starostou o plošných kastracích bavili, ale vycouval z toho a ješt? se tvá?il, jako by to m?l platit on sám a zjevn? se bál, abychom ho do pogramu nezahrnuli taky...
Tady je to t?žký...

S tím odchytem - pokusím se to ocho?it a nalákat. Nevím, jak b?žn? postupuje odchytová služba, ale v obrovské staré budov? hledat p?eplašenou ko?ku...ona totiž nejde najít ani ta domácí, rozmazlená v celkem p?ehledné chalup?, pokud má d?vod se schovat...

Martino - dík moc! Snad n?co vysolí obec a náš vet zaru?en? výrazn? sleví, když bude v?d?t, o? jde..
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2010-06-29, 00:47
Žabka - jo a sice chápu, jak zo myslíš tím "vyjde levn?ji", nicmén? musela jsem se usmát, jak levn? to vyjde naši obec, když my ta ko?ky živíme a ona nemusí platit ani kastraci, ani nic jiného... :o)
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-06-29, 00:59
Markéto ráda bych taky pomohla, ale te? peníze na dotaci kastrace ko?i?ek žel nemám.....skusím n?co p?ez SK klub....
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2010-06-29, 08:30
Markét, to je naprosto zoufalej pohled na ty ubožátka :-(((. Nefunguje tam n?kde kolem n?jakej útulek, který by se o odchyt a následnou kastraci postaral? Zákon sice hovo?í jasn? - o každé toulavé, ztracené zví?e se MUSÍ postrat obec - jenže praxe je bohužel naprosto odlišná.
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: khaki (IP)
Datum: 2010-06-29, 18:11
Markéta: jak já bych ti cht?la jedno ?u?até, rozkošné ko?átko darovat!!! Ach jo :(

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Patty (IP)
Datum: 2010-06-29, 21:02
Chudinky ko?ky. Na venkov? jsou to nejubožejší zví?ata. Markétko díky, že se staráš.

Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2010-06-29, 22:40
Holky díky za nabídky i za ú?ast s ko?enkama. Dnes už vypadají daleko lépe než na fotkách, a jak nastalo léto, lépe jim i je.

ad kastrace - vypadá to, že se nehendicapované ko?ky rozprchly po vsi, protože už více než týden vídám jen ty t?i kulhavky, u nichž moc nep?edpokládám množení.
Já bych peníze na kastraci dvou ko?ek a 1 kocoura (asi...u beznožky si nejsem pohlavím jistá) ur?it? m?la - to m? to žrádlo stojí podstatn? víc, ale vzhledem k jejich rekonvalescenci...pokud by si je nenechal pot?ebnou dobu náš vet, je to bezvýchodné, protože u nás to te? opravdu nejde...

z toho plyne:

ad útulek - v sou?asné dob? ur?it? ne! Mají st?echu nad hlavou - vlastní barák zvící p?lky supermarketu, kde je spousta sena a slámy na spaní, m?žou se poflakovat jak a kde je napadne, kocour tomu šéfuje, jsou kamarádi, žrádla a vody ažaž...
Zatím je jim zaru?en? líp než v sebelepším útulku.

Až to bude aktuální, jsem domluvená s kamarádkou záchraná?kou, že najde n?jaké ko?i?í slušné depozitum a dál se uvidí

Prozatím m? napadlo - neexistují n?jaké antikoncep?ní injekce pro ko?ky? Náš vet mi injekce normáln? prodává, ví, že si umím zv?? sama nao?kovat, pop?. píchat ATB aj., takže kdyby mi dal dv? antikot?cí "vakcíny", mohla bych to pojistit aspo? takhle...????
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-06-29, 23:41
markéto, ho? dotaz do vet poradny pro lee

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Žabka (IP)
Datum: 2010-06-29, 23:55
Markéta: Co vím, tak injekce nejsou, je jen n?co, co se dává do jídla, ale musí se to dávkovat, což p?edpokládám, že v tomhle p?ípad? nep?jde, protože nevíš, kdo co sežere. A navíc se to nemá dávat po?ád, ale jen p?i p?íznacích p?icházející ?íje... Ale zkus se zeptat veteriná?e, t?eba už je n?co nového.

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2010-07-01, 00:50
Žabka - vidíš a tady na vsi dv? "osvícené" rodiny vozily své ko?ky á p?l roku na n?jakou injekci, aby nem?ly ko?ata, tak jsem myslela..., ale je to už pár let...

Zeptám se Lee.
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2010-07-01, 10:38
Tak m? v?era pekeln? vyto?ila holka, co mi chodí každý m?síc patlat barvu na vlasy. Pro svojí t?íletou dceru (pekelnýho neposlušnýho fracka) po?ídila dv? ko?átka. Bohužel se mi nepoda?ilo jí to vymluvit. V?era u m? byla a hned spustila..jak jsou ty ko?ky d?sný, že jí škrabou seda?ku - povídám - a po?ídila jste jim škrabadlo? No já prej jim budu kupovat ješt? škrabadlo. Všude prej lezou, ned?lám nic jinýho než vybírám záchody...snažila jsem se jí vysv?tlit, že jsou to mlá?ata - zv?davý a hravý. Takže ko?ata vykopla ven na zahradu - tak se ptám kde budou v zim?..do kotelny je zav?u...chudák ko?ky, b?hví kde skon?ej :-(
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-07-01, 14:22
majdo,
a když tady te? napíšu, že to je ...., tak m? zase zcenzuruješ, co? ale m? jiný ozna?ení pro takový lidi fakt nenapadá :o((


Chaaa, dneska cenzuruju já:-)Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: Nessie dne 01.07. v 18:59.

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2010-07-01, 14:37
Šmarjá, tak to aspo? vyte?kuj....:-)
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: khaki (IP)
Datum: 2010-07-01, 14:41
Kráva je slušné slovo znamenající zvláštní kategorii skotu domácího. Není t?eba sebemenší cenzury, ovšem je na pováženou, zda se krávy nyní nebudou cítit uraženy...

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2010-07-01, 23:03
Tak Pepino už je doma, celou cestu z Prahy dom? spinkal na klín?. Jenom ti dva domácí jsou z n?j vyt?ešt?ní - Tedyn radostí, co jsme mu to p?inesli za hra?ku a ?enda s vyt?ešt?ným výrazem prsknul n?co v tom smyslu "Tak tohle vám osladím" a zalezl za seda?ku. Mladej vr?í na oba a nechce si je pustit k t?lu blíž jak dva metry. Jenom Khaki prosím t?, kam byli nau?ený na záchod? Když ho vrazím do záchodu do ko?kolitu tak se tam válí a hraje si :-)
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-07-02, 09:35
jééé, Majdo to sem moc ráda že to s tím ko?átkem klaplo :-)))
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: nereida (IP)
Datum: 2010-07-02, 10:24
majdo gratuluji k novému p?írustku, ur?it? se u vás bude mít nejlíp.

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: MajaZ (IP)
Datum: 2010-07-02, 12:58
Takze jedno info pre psickarov. Sunny sme ockovali po druhy krat proti psinke a inym neduhom a kedze nebol k dispozicii Biocan, tak jej dali Duramun. To bolo okolo cca 16.00. Psica sa tvarila normalne, doma lietala jak stihacka (zakazte terierovi behat) a vecer okolo pol osmej sa z nicoho nic zacala triast a ztazka dychat, bola apaticka. Takze som podvecernou hodinou letela na pohotovost, po ceste som myslela ze kolabuje. Dostala dve injekcie, jednu od bolesti, jedu kalciovku (mediteran calcium alebo tak nieco). Do pol hodky jej bolo lepsie a na druhy den bola v pohode.
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-07-03, 19:05
Maji to byl jaký Duramune? Duramune DAPPi + LC, Duramune max5? Nebo ?áké jiné složení této zna?ky vakcíny?
[test.uvtip.sk]

Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: Johana dne 03.07. v 19:07.
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2010-07-04, 12:52
Tak Pepíno se má opravdu ?ile k sv?tu, v?era jsem ráno upekla asi dvacet mufin. Dneska ráno jsem toho pacholka našla vkuchyni na stole a všechny mufiny naho?e ožvejkaný..:-)
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-07-04, 18:30
majdo majdo, že se nestydíš... ani nažrat tomu ubohýmu zví?eti nedá, musí krást, chudá?ek!

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-07-04, 18:50
......a ešt? k tomu nezdravý mufiny :-) P?íšt? nechej na tom stole hezkej kus hov?zího! :-)
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: khaki (IP)
Datum: 2010-07-06, 14:59
Majdi, on si na wc dojde... Nap?ed ho nechej prohlédnout u veta, nezapome?, že je nalezenec. Nerada bych, aby n?co tví mazlíci domácí chytli...

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2010-07-06, 15:37
Khaki, zách?dek už s p?ehledem zvládáme,dokonce už si pamatuje, že musí nahoru do patra...a u veta jsme byli, nemáme ani svrab a ani nebyl za?ervenej :-)
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-07-06, 16:35
to je neuv??itelný.
takový zví?e chci taky!! co si dojde NA ZÁCHOD a ješt? DO PATRA !!!!!!
mi to p?ipadá jak scifi, jestli ty, majdo, tak trochu nekecáš...

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2010-07-06, 16:40
No fakt!! Nekecám!!! Dopoledne slyším z patra hrabání v zách?dku a protože vím, že ?enda tam chodí s odporem a když jsou otev?ený dve?e na zahradu tak jde radši ven, tak mi bylo jasný,k že je to mladej. No taky jo, za chvíli ho vidím, jak mastí dol? ze schod?....?estný pijonýrský!!! :-)
Avatar

Aktuální stránka:89 z 93


Toto téma bylo zamčeno
TOPlist