Aktuální stránka:84 z 93
Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Gazza (IP)
Datum: 2010-03-11, 19:08
Markéta:
Tady máš odkaz na srnu - je v katalogu mezi zví?átky. V ceníku mají i kozu, ale tu jsem ve vyobrazení nenašla:

[trpasliku-raj.co.cc]

ale tady máš kozu i s k?zletem:

[www.keramika.estranky.cz]

a ješt?:

[www.edekor.cz]Celkem upraveno 3×. Poslední úprava: Gazza dne 11.03. v 19:20.

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2010-03-11, 22:13
Gazza - dík! :o)

Silva - úpln? to vidím, jak se všichni potloukáme po supermarketech, nenápdn? o?umujeme u r?zných sýr?, bafnem zví?e v životní velikosti a prcháme davem, co to dá :o))))
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2010-03-11, 22:21
Na té www.keramika..... mají úúúžasnou vydru :o))
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Nessie (IP)
Datum: 2010-03-12, 09:38
Markéto: jak vidíš musíš jen um?t správn? "googlit":-)


Ale jinak, loni jsme shán?li dar pro šéfa a v Bauhausu m?li naprosto dokonalýho divo?áka, ale kolegové nemají moc velký smysl pro humor, tak se mi nepoda?ilo je p?esv?d?it, že náš šéf d?sn? nutn? pot?ebuje na svojí zahradu to divoké prase:-(
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Žabka (IP)
Datum: 2010-03-13, 00:07
eeee... ono to nedá odkaz p?ímo na fotku, i když jsem ho kopírovala celý... Tak holt si to budete muset najít...

Markéta:
Ráda bys m?la kozu doma? T?eba v kuchyni? :-)
[succuba.rajce.idnes.cz].JPG

Nebo v koupeln??

[succuba.rajce.idnes.cz].JPG

Na vysv?tlenou, koza m?la kýlu, která se jí hodn? zhoršila porodem (nev?d?li jsme ani o kýle ani o tom, že je b?ezí, není to tak úpln? naše koza, ale to je na delší povídání) a tak musela na operaci a m?la antibiotika, takže k?zlata jsme museli krmit my. A zrovna byly velké mrazy, takže koza musela být n?kde, kde se dalo topit, a abychom ke k?zlat?m v noci nemuseli b?hat, byli do?asn? v kuchyni. Za mámou chodili jen na návšt?vu, musela být v klidu.
Te? už jsou k?zlata asi t?ikrát taková, už i žerou tuhou stravu a koza má vyndané stehy a spustilo se jí mlíko. Takže to dob?e dopadlo.Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: Žabka dne 13.03. v 00:12.

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Erin (IP)
Datum: 2010-03-13, 09:30
Jak znám Markétu, tak tu kozu s k?zlaty chce okamžit?.
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2010-03-13, 16:31
Erin - znáš m? velmi dob?e!

Žabka - já je chcíííííííí!!!! :o)))
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Žabka (IP)
Datum: 2010-03-13, 16:37
Ale já je nedám! :-) Odchovala jsem je na flašce, vstávala k nim v noci, když byla úpln? mali?ká, obkládala jsem je lahvemi s teplou vodou (narodila se p?ed?asn? a neum?la se zah?át). Rodi?e je taky necht?jí dát, takže i když právn? tak úpln? naše nejsou, tak už u nás z?stanou. Stejn? jako ovce, kterou jsme p?ed dv?ma lety sebrali hrobníkovi z lopaty.

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2010-03-15, 16:42
Ale já je necht?la po Tob? - kdo by n?co tak sladkýho dal, zvláš? když si to odkojil! :o)))
Bylo by to fajn, ale zatím mi sta?í piplání mimina a ježk?, domácí zv?? nepo?ítaje ;o)
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-03-15, 17:29
Markéto nezamlouvej....kdybych ti te? takový joskosný kúzjátko dovezla?...coooo by se asi stalo? :-))))
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2010-03-15, 19:03
Jóó, tak to já vím jak by to dopadlo..joskosný kúzjátko by spalo vedle Vilíka :-)
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2010-03-15, 19:28
No, když se to tak veme...
Tatínek nám po?ád ješt? spí v pat?e v pracovn?, protože já se s Vilem veselím tak 2-3x no?n? a vstáváme se svítáním, takže v naší posteli 2x2m je místo i na k?zlátka DV?! :o)))
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-03-15, 19:34
...a je to jasný! :-))))
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2010-03-15, 20:57
Pouze v p?ípad?, že se ta koza bude budit stejn? jako mimino - takže musí být vycvi?ená. Vstávat i 6x za noc, to už by m? zabilo (sta?ilo od ?íjna do prosince :o))
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Erin (IP)
Datum: 2010-03-27, 08:52
Chováte n?kdo motýly? Koupila jsem si loni na burze housenky bourovce dubového. Housenka nádhern? zelená se st?íbrnýma skvrnama. Zakuklila se mi jedna a já jsem si ?íkala že se z toho doma stejn? nic nevylíhne - a dneska v noci se vylíhlo. Obrovský nádherný motýl, snad 10 cm v rozp?tí, v r?zných odstínech od sv?tle sko?icové po tmavohn?dou, se st?íbrnými skvrnami na k?ídlech. Zázrak. Ve dv? v noci. Posadila jsem ho na kamélii na balkon? a odpotácela se do pelechu a te? ráno nevím kde je. Zkusila jsem na misku na?ed?ný med, kousek banánu, trošku jable?né š?ávy a ?ekám, co ud?lá, PROTOŽE MI N?KDE ZMIZEL A JÁ HO ANI NENAFOTILA.
NEVÍTE N?KDO, ?ÍM HO P?ILÁKAT?
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Zuzi.88 (IP)
Datum: 2010-03-27, 22:35

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Morgan24 (IP)
Datum: 2010-03-27, 22:37
Zuzi.88 co tam má být za video? nejde mi to otev?ít, hlásí mi to podez?elou úto?nou stránku :-(

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Zuzi.88 (IP)
Datum: 2010-03-27, 22:50
Týpek hodí psíka z mostu...rve to srdce :-( takový lidi bych st?ílela! A ješt? si to idiot naot?í!!

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Morgan24 (IP)
Datum: 2010-03-27, 22:53
jo, tak to jsem vid?la na facebooku. já jsem si vždycky cht?la hrozn? moc vyzkoušet starou keltskou metodu mu?ení zvanou jest?áb. škoda že mi nep?ijde pod ruku :-((( nebo taková smrt z tisíce ?ezných ran, to by taky byla asi psina.
Ne, žádná smrt není pro toho grázla dost dobrá :-((

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Zuzi.88 (IP)
Datum: 2010-03-27, 22:55
Je tam pak slyšet, jak chudá?ek k?u?í :-( :-( je to odporný! Týpka bych hodila z mostu taky...a nechala bych ho tam chcípnout!

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Morgan24 (IP)
Datum: 2010-03-27, 23:02
no na šikovn? provedenou smrt z tisíce ?ezných ran se dá umírat i 14 dní. to by si možná užil víc než po jednom letu z mostu :-/

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Berenika (IP)
Datum: 2010-03-30, 17:12
holky, mozna ste to nedocetli ty debaty dokonce, ale todle video bylo udelano na objednavku stranky rozlobenimuzi.cz, aby to pobourilo...oni tak takove svinarny davaji radi a vetsinou jeste za to tem lidem plati...

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Žabka (IP)
Datum: 2010-03-30, 20:36
Grrr, dneska m? pokousal králík. Malý roztomilý chlupatý zakrslý králí?ek, co se tvá?í jako plyšový. N?kdo nám ho p?inesl, že se st?huje, a už ho nechce...a králík je zatím v malé kleci, bylo mi ho líto, že je mu smutno, tak jsem za ním šla, že mu budu aspo? chvíli d?lat spole?nost (táta mezitím p?istavoval venkovní výb?h vedle dalších králík?, co máme - taky p?vodn? odloženci, prý dva kluci, a pak m?li ?ty?i mladé), nechal se hladit, tvá?il se, že je rád, že tam jsem. A pak m? zni?eho nic hryzl do ruky. Po?ádn?, do krve. Už m? kouslo lecos, ale teda králík ješt? ne. Kdyby m? poškríábal nebo pokopal, tak to chápu, ale kousat...
A už to za?alo hnisat, a to jsem to hned vymyla a dezinfikovala. To má ?lov?k za starání o opušt?ná zví?ata.

Nechcete n?kdo milého roztomilého králí?ka?

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2010-03-31, 00:17
Žabko - je to pár týdn?, kdy jsme definitivn? uzav?eli chov králík? - úmrtím naší chudinky Barky skon?ilo cca 8mileté králi?í období. P?ežila všechny svoje kamarády a na ja?e m?la dostat nového...škoda.
Ale králíky už fakt ne (pokud zas n?co nevyhrajeme v tombole - tím celý náš chov za?al :o))) a už v?bec ne kousavce! ;o)
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2010-03-31, 09:36
Tak našemu Teddynovi se dnes ráno poda?ilo definitivn? dohlodat a p?ekousnout d?ev?ný v?šák na kabáty. V?šák silou v?le stojí, nicmén? jeho torzo vypadá jako když s nami spole?nou domácnost sdílí bobr. Netušíte jak ho to odnau?it?
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-03-31, 09:49
Existuje n?jaký "odpuzova?-sprej" aby zví?ata nekousala p?edmn?ty. Ale jak a jestli to funguje nevim.
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2010-03-31, 09:55
Johanko, v?šák byl nat?enej tabascem..ale Tedyn má asi plechovou hubu......
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Gazza (IP)
Datum: 2010-03-31, 12:00
ad majda:

Zkus nat?ít v?šák citronovou k?rou - vrchní žlutou stranou. (ale nevím, jak dlouho to aroma vydrží)

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Silva (IP)
Datum: 2010-03-31, 16:14
Podle m? je nejlepší ?ešení zvyknout si na nalomenej v?šák :-)
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2010-04-25, 14:59
Pro všechny kdo máte psy a ?ešíte klíš?ata..nedávejte spot on ProMeris Duo. Jednak kolem m? prob?hla kuloární info, že v Británii se stahoval, protože psi po n?m upadali do anafylaktického šoku a za druhé...kápla jsem tím Teddyna (ješt? p?edtím než kolem m? ta info prob?hla), klíš?ata se vesele chytají dál, takže ú?inek nula.
Avatar

Aktuální stránka:84 z 93


Toto téma bylo zamčeno
TOPlist