Aktuální stránka:107 z 109
Re: Nová generace fretka?? - gravidní vlákno ;o)
Zaslán uživatelem/kou: Žabka (IP)
Datum: 2010-03-30, 16:17
Co se všechno ?lov?k nau?í od d?tí

1. Brzdová kapalina smíchaná se Savem vytvá?í kou? - spousty kou?e...

2. Šestileté dít? dokáže k?emenem založit ohe? i p?esto, že dosp?lý tvrdí, že je to možné pouze ve filmu.

3. Lupou lze rozd?lat ohe? dokonce i za zamra?eného dne.

4. D?íve než zapneš troubu, podívej se dovnit?.

5. Um?lohmotné hra?ky nemají rády trouby.

6. Hasi?i nikdy nep?ijedou d?íve než za 5 minut.

7. Lego je schopno projít zažívacím traktem ?ty?letého dít?te.

8. Duplo toho schopno není.

9. Slova jako plastelína a mikrovlnná trouba by nikdy nem?la být vyslovena ve stejné v?t?.

10. Videop?ehráva? nevyhazuje sendvi?e s nugetou.

11. Z pytl? do koše nelze vyrobit kvalitní padáky.

12. Kuli?ky v nádrži auta zp?sobují za jízdy spoustu hluku...

13. Odst?e?ovací režim automatické pra?ky nezp?sobí žížalám to?ení hlavy.

14. Avšak ko?kám ano.

15. Ticho vždy neznamená - není t?eba si d?lat starosti.

16. Vodní dvojl?žko obsahuje tolik kapaliny, že sta?í na vytopení 60 m2 bytu do hloubky 10 cm.

17. Když post?íkáte chuchvalce prachu lakem na vlasy a p?ejíždíte p?es n? na kole?kových bruslích, m?žou se vznítit.

18. Hlas t?íletého chlape?ka je pronikav?jší než hlasy dvou stovek dosp?lých v narvané restauraci.

19. Když uslyšíte spláchnutí záchodu a slovo "jejda", už je pozd?.

Také zjistíte, že

20. 80% žen tyto informace rozešle v?tšin? svých známých, a? už mají d?ti nebo ne.

21. 80% muž? po p?e?tení p?jde zkusit smíchat brzdovou kapalinu se Savem.

Re: Nová generace fretka?? - gravidní vlákno ;o)
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2010-03-30, 17:56
Maja - Erin to ur?it? myslela tak, že když hlídá milión tcho??, jeden zlobivec se ztratí a alespo? je vizuáln? trochu malinko odlišný od ostatních :o))

Koneckonc?, když se fretka?i tak ut?šen? množí, m?lo by se založit vlákno HLÍDÁNÍ ZME?UCH? - t?eba by se to ujalo ;op

Žabka - chybí tam ta první ?ást - rozdíl mezi jedním, dv?ma ?i t?emi d?tmi... ;o)))
Avatar

Re: Nová generace fretka?? - gravidní vlákno ;o)
Zaslán uživatelem/kou: Grulak (IP)
Datum: 2010-03-30, 19:55
Tak ze bych sel zkusit smichat brdovou kapalinu :o) ,... ale musim se priznat ze me to napadlo driv nez jsem to docetl :o)
Avatar

Re: Nová generace fretka?? - gravidní vlákno ;o)
Zaslán uživatelem/kou: Žabka (IP)
Datum: 2010-03-30, 20:10
Markéta: Myslíš tohle? :-)

Rozdíly v pé?i o 1., 2. a 3. dít?:

Oble?ení

1. dít? - Za?ínáte nosit t?hotenské oble?ení, jakmile vám doktor potvrdí, že jste t?hotná.
2. dít? - Nosíte své normální oble?ení tak dlouho, jak je to možné.
3. dít? - Vaše t?hotenské šaty jsou vaše normální oble?ení.

Jméno

1. dít? - Studujete knihy se jmény a trénujete vyslovování a psaní kombinací všech vašich oblíbených jmen.
2. dít? - N?kdo musí pojmenovat své dít? podle pratety Alfonsie. M?žete to být klidn? i vy.
3. dít? - Otev?ete knihu se jmény, zav?ete o?i a p?e?tete jméno, do kterého se zabodl váš prst.

P?íprava na porod

1. dít? - Pravideln? trénujete dýchání.
2. dít? - Nezdržujete se trénováním dýchání, protože si pamatujete, že posledn? to v?bec nepomohlo.
3. dít? - Zažádáte o epidurál již v 8. m?síci.

Výbavi?ka

1. dít? - Vyperete, rozt?ídíte oble?ení podle barev a srovnané uložíte do sk?í?ky.
2. dít? - Zkontrolujete zda jsou oble?ky ?isté a vy?adíte pouze ty s nejtmavšími skvrnami.
3. dít? - Chlape?ci mohou taky nosit r?žovou, ne?

Starostlivost

1. dít? - P?i prvním náznaku zaf?ukání ?i zamra?ení zvedáte dít? do náru?e.
2. dít? - Zvedáte dít? v okamžiku, kdy hrozí, že vzbudí prvorozen?.
3. dít? - Nau?íte 3-leté dít? jak natáhnout mechanickou houpa?ku.

Aktivity

1. dít? - Berete dít? na každé cvi?ení rodi?? s d?tmi a vypráv?ní pohádek v knihovn? ?i divadle.
2. dít? - Berete dít? na cvi?ení rodi?? s d?tmi.
3. dít? - Berete dít? do supermarketu a ?istírny.

Odchody z domova

1. dít? - Když poprvé zanecháte dít? doma s n?kým na hlídání, zavoláte b?hem té doby 5 krát dom?.
2. dít? - P?ed tím než odejdete zanecháte telefonní ?íslo, na kterém je vás možno zastihnout.
3. dít? - Zanecháte následující instrukce: Volat pouze tehdy, když se objeví krev.

Doma

1. dít? - Strávíte velkou ?ást dne pouze pozorováním dít?te.
2. dít? - Strávíte ?ást dne hlídáním, aby starší sourozenec nezmá?knul, nestr?il nebo neuhodil toho mladšího.
3. dít? - strávíte v?tšinu dne ukrýváním se p?ed d?tmi.

Re: Nová generace fretka?? - gravidní vlákno ;o)
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-03-30, 20:18
první i druhá ?ást je naprosto dokonalá a vystihující :o)

(a je to i ve správném vlákn?, protože TOHLE NENÍ vtípek... ;o) )

Re: Nová generace fretka?? - gravidní vlákno ;o)
Zaslán uživatelem/kou: Žabka (IP)
Datum: 2010-03-30, 20:20
Já práv? dost p?emýšlela nad tím, kam to za?adit, ale rozhodla jsem se pro tohle vlákno... :-)

Re: Nová generace fretka?? - gravidní vlákno ;o)
Zaslán uživatelem/kou: Erin (IP)
Datum: 2010-03-30, 21:07
Já bych cht?la alespo? na chvíli normální dít?. Vnukovi - tém?? sedmiletému - ned?lá potíže se?íst cenu nákupu - i když je to velký nákup pro rodinu na celý týden - stejn? rychle jako kalkula?ka. Pravopisné chyby "nesnáší" a pak ješt? nesnáší t?locvik. Není tlustý, jen nechápe, pro? má b?hat aby tam byl d?ív než kamarád.Pro? má plavat v bazénu, kde sta?í.Pro? má b?hat za psem, když pes má ?ty?i nohy - to jsou nerovné podmínky,...už chápete, pro? chci ALESPO? NA CHVÍLI...
Avatar

Re: Nová generace fretka?? - gravidní vlákno ;o)
Zaslán uživatelem/kou: MajaZ (IP)
Datum: 2010-03-30, 22:49
Takze dve fotky dietata, ktore si tu chcu poniektore baby zapozicat.
Erin obavam sa, ze s mojim sarkanom by ta cakalo nieco obdobne, akurat s tym rozdielom, ze je ochotna sa pohybovat kedykolvek, kdekolvek a akokolvek dlho, az do uplneho vycerpania pritomnych ludi a zvierat...teda okrem nej...;-)
Avatar

Přílohy: Ela1.jpg (41kB)   Ela3.jpg (44kB)  
Re: Nová generace fretka?? - gravidní vlákno ;o)
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-03-30, 22:52
majo, ty ale ur?it? tááák kecáš!!

taková and?lská tvá?i?ka, to ani neni možný, že by tohle dít? sebemí? zlobilo!

;o)

Re: Nová generace fretka?? - gravidní vlákno ;o)
Zaslán uživatelem/kou: MajaZ (IP)
Datum: 2010-03-30, 22:53
To Martina: zdanie klame, certovske rozky su zakryte celenkou.
Avatar

Re: Nová generace fretka?? - gravidní vlákno ;o)
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2010-03-31, 00:34
Žabka - jojo, to je ono!
Nejlepší je - Volat, jen když se objeví krev :o)))

Erin - no, nevím, nevím - Tv?j vnuk má tytéž názory jako já (jen teda neumím se?íst ani 3 tatranky), takže p?edpokládám, že ode m? Vilík n?co podobného pochytí, a jak tak koukám na výše uvedeného r?žového andílka, nebude to o nic lepší. Snad jen, že by se s vnukem dopl?ovali :o))
Avatar

Re: Nová generace fretka?? - gravidní vlákno ;o)
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-03-31, 09:20
MajaZ: Bu? si vybrala nep?íliš vhodné fotky náhodnou (mimochodem suprové!) nebo sis to rozmyslela a šarkana už zapúj?it nechceš...jelikož tady byl projeven zájem práv? o šarkana, ne o sladnou hol?i?ku :-))))
Avatar

Re: Nová generace fretka?? - gravidní vlákno ;o)
Zaslán uživatelem/kou: Lída (IP)
Datum: 2010-03-31, 21:52
MajaZ: krásná hol?i?ka...a co na tom, že je to andílek s dáblíkem v t?le...moje "?í?átko" bylo také takové, jen brunetka...a zlaté ?asy to byly, když byla malá...

Re: Nová generace fretka?? - gravidní vlákno ;o)
Zaslán uživatelem/kou: MajaZ (IP)
Datum: 2010-04-01, 10:16
To Lida: ovbavam sa puberty, ak bude po mne, tak sa pozabijame, v lepsom pripade skoncime na uzavretom oddeleni istej liecebne...;-)
Avatar

Re: Nová generace fretka?? - gravidní vlákno ;o)
Zaslán uživatelem/kou: MajaZ (IP)
Datum: 2010-04-07, 14:21
Tak vcera sarkan predviedol ako sa naucit bicyklovat za 30 sekund bez koliesok. To som skoro odpadla.
Avatar

Re: Nová generace fretka?? - gravidní vlákno ;o)
Zaslán uživatelem/kou: Mirim (IP)
Datum: 2010-04-08, 19:50
Ze slovníku 21m?sí?ního dít?te - pokra?ování

šunyna - sluní?ko, pop?. písni?ka "Sluní?ko, sluní?ko, popojdi mali?ko"
kalam - písni?ka "Kalamajka mik mik mik"
kotál - ko?ár
bakalon - balkón
bubaka - záv?sy v ložnici
palat - plavat
uni - umýt
bekeke - vodník (brekeke) ?i jakákoli jiná p?íšerka, dokonce i Kostík :o)
vidí - televize
Ulika - seriál "Ulice"
dreda - strejda
šuka - ruka :oO

Máme te? asi feministické období:
kamínka - kamínek
hodinka - hodinky
tatínka - tatínek :oP (a fakt žiju s chlapem!)
Avatar

Re: Nová generace fretka?? - gravidní vlákno ;o)
Zaslán uživatelem/kou: lili01 (IP)
Datum: 2010-04-12, 10:03
Ahoj holky,

je to asi dva roky co jsem tu byla naposled.N?kdo si
m? možná bude pamatovat.Tak i my ?ekáme miminko a
?ešíme fretky.Obrátila jsem se na Vás,protože jste
nám tu vždy dob?e poradily!!
Máme t?i fretky.Jedna sami?ka mazlivá,hravá,ráda se
tulí.Druhá sami?ka je pekeln? kousavá a musí se na
ní opatrn? a t?etici uzavírá náš same?ek Kubík(má
megaesofagus)ur?it? si budete pamatovat,psal tu
p?ítel.

N?co málo jsem po?etla.Jak jste to d?lali s
fretkami,když do rodiny p?išel p?ír?stek???Já se
práv? bojím,jak to budu zvládat...fretáka furt
krmíme kaši?kami.A nechce se mi zas fretky zavírat
na celý den v kleci :-/

Re: Nová generace fretka?? - gravidní vlákno ;o)
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-04-12, 13:20
ahoj lili,

nebudu se vyjad?ovat ke kombinaci mimino-fretky (nemám s tím zkušenost), jen se chci pozastavit nad tím, jak dlouho už se vám da?í pe?ovat o kubíka! neuv??itelné, blahop?eju :o)

Re: Nová generace fretka?? - gravidní vlákno ;o)
Zaslán uživatelem/kou: lili01 (IP)
Datum: 2010-04-12, 14:01
Ahoj Martino,

fre?ák se má dob?e :-)Zrovna má období nahán?ní
fretic a má velkou výdrž!!P?ítel te? nem?l ?as,ale
ur?it? ?asem napíše do tématku co a jak.


Re: Nová generace fretka?? - gravidní vlákno ;o)
Zaslán uživatelem/kou: MajaZ (IP)
Datum: 2010-04-12, 14:09
U nas fretky dostali obmedzeny priesto na balkon a kuchynu (predtym navolno cely byt), zacali sme s tym cca mesiac pred porodom. urazlivost bola obrovska, ale po tyzdni akceptovali, ze maju iba kuchynu a do bytu chodia iba pod doyorom a na chvilu. Takto sme do vydrzali asi do dvoch mesiacov veku tusim a potom boli fretky na volno, dieta pod dohladom...;-))))...no a potom sa to nejako utriaslo, teraz sme v dome, mrciny su cely den zavrete, aj tak chrapu, rano behaju cca dve hodiny, vecer do vycerpania a v pohode sa to zvlada. Takze ziadne obavy, oni si zvyknu.
Avatar

Re: Nová generace fretka?? - gravidní vlákno ;o)
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-04-12, 16:04
lili01 napsal/a:
-------------------------------------------------------
> Ahoj Martino,
>
> fre?ák se má dob?e :-)Zrovna má období nahán?ní
> fretic a má velkou výdrž!!P?ítel te? nem?l ?as,ale
>
> ur?it? ?asem napíše do tématku co a jak.


to jsem ráda, netroufala jsem si požádat. ale je to moc d?ležité info pro p?ípadné další podobn? "postižené", tak je fajn, že si p?ítel najde ?as a n?jak nám pé?i o kubíka zase p?iblíží :o)

Re: Nová generace fretka?? - gravidní vlákno ;o)
Zaslán uživatelem/kou: Mirim (IP)
Datum: 2010-04-12, 18:42
lili,
naše fretky byly zvyklé na voliéru a na pravidelné poušt?ní, takže to bylo celkem bez problém?. Dv? nekousavé fretky se s naší Elinkou seznámily pom?rn? brzy, další dv? pozd?ji a opatrn?. P?iznám se, že Damián (fre?ák) je dodnes z Elinky (21 m?síc?) nervózní a jednou za ?as ji kousne. A bylo to i do krve. P?esto na n?j pr?ola nezanev?ela a nahání ho rad?ji než ostatní fretky. :o)
Taky bych se p?imlouvala za omezení fretek co do prostoru i ?asu. Pokud si pamatuji, vyskytl se tady na fóru jeden p?ípad, kdy chovatelka ?ešila, že má 2 sami?ky na volno a jedna - d?sná kousavka - leze za jejím dít?tem do postýlky nebo ohrádky a zám?rn? ho kouše. Nevím, jak to dopadlo, ale shodli jsme se tady, že jediná možnost je za?ít fretky zavírat a odd?lit od dít?te. Bohužel.

PS: Samoz?ejm? blahop?ejeme k p?ír?stku a Kubíkovi držíme tlapky, a? se mu ješt? dlouho da?í tak dob?e.
Avatar

Re: Nová generace fretka?? - gravidní vlákno ;o)
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-04-12, 19:17
chovatelku, o které mirim píše, znám osobn?, resp. celou rodinu v?. fretek.
tahle kousavka je ale opravdu extrém, se kterým jsem se jindy nesetkala, a není to kousavka, ale svin? záke?ná zu?iv? hryzavá ;o). samoz?ejm? jim kluka pokousala, až pak si za?ali dávat v?tší pozor. dneska jsou klukovi tuším t?i, hol?i?ce asi rok a p?l.
svin? svinutá nakonec pochopila, že d?ti pat?í do rodiny (svojí "rodinu", tj. do té doby oba manžele, nekousala, "jen" všechny ostatní, za to velmi zb?sile), dokonce ji ob? d?ti dneska mohou beztrestn? "týrat", aniž by se ohnala, takže to dob?e dopadlo :o)

Re: Nová generace fretka?? - gravidní vlákno ;o)
Zaslán uživatelem/kou: lili01 (IP)
Datum: 2010-04-12, 20:52
MajaZ:u nás práv? nejde aby byli fretky v
kuchyni.Zalezou za kuchy?skou linku a pak ?ekáme
fakt dlouho než vylezou :-) a nejlepší je to když
sami?ka zaleze za lednici :-/

Re: Nová generace fretka?? - gravidní vlákno ;o)
Zaslán uživatelem/kou: lili01 (IP)
Datum: 2010-04-12, 21:01
Mirim a Martino,

tak už jsme to asi vymysleli :-)my máme fretky na
volno celý den v obýváku a na noc chodí do dalšího
pokoje spát do klece.Takže klec p?esunem do
obýváku a v obýváku se budou poušt?t jen pod
dozorem.Chceme te? vymalovat a ud?lat
rekonstrukci.Máme od nich zni?ený celý
obývák(zdi,podlahy,dve?e....)M? ani nenapadlo,že
bych fretky k mim?u poušt?la.Prost? jen jak bude
r?st tak mu je budu postupn? ukazovat :-) a vždy
pod dozorem.

Jinak jak jste tu psali o té kousavé fretce,tak
jsem se nasmála-svin? záke?ná zu?iv? hryzavá!!!!No
trošku mi to p?ipomíná naší Jar?u.Ta už kouše od
mala,p?ítel se domnívá,že byla týraná.Musí se na
ní opatrn? šahat,jinak hryzne do krve,že i jizva
z?stane(mám od ní již 5 jizev a docela velké)na
p?ítele si moc netroufne,ten jí ?apne.Ale já jí
vždy vyndavám z klece jen na pamlsek.No a ona na
m? i sy?í!!!ale jak :-)

Re: Nová generace fretka?? - gravidní vlákno ;o)
Zaslán uživatelem/kou: amonnia (IP)
Datum: 2010-04-12, 21:35
"svin? záke?ná zu?iv? hryzavá" je podle
martiny snad každá fretka :D

Valmez 2001 [www.youtube.com] Heyday by Mic Christopher

Avatar

Re: Nová generace fretka?? - gravidní vlákno ;o)
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-04-12, 22:17
svin? záke?ná zu?iv? hryzavá je jen tahle jedna, u v?tšiny ostatních si vysta?ím s ozna?ením "zmetek záke?nej", "hajzl kousavej", "kripl nedobrej" apod.
a nap?íklad mým t?em milá?k?m pro jistotu pravideln? koukám do tlami?ek, jestlipak ješt? mají zoube?ky, protože ti nekoušou v?bec! (m?) i chylíková, když tam p?ijdem, se s nimi muchlá a sm?le jim strká ?umák do kožich? a ujiš?uje nev??ícn? hledící sest?i?ky, že tihle né, to sou zlati?ka vymazlený, ty fakt nekoušou... ;o)

ne, tahleta je opravdu extrém. nekouše, ale zásadn? zb?sile trhá a co je horší - cílen? tuhle svojí "zálibu" vyhledává :o/
maj jí úpln? odmala, už si nepamatuju, jestli zverák nebo chovatel a trhala vždycky (tehdy i je), než p?ijala "svoje vlastní", opravdu jen ?leny nejužšího rodinného kruhu.

Re: Nová generace fretka?? - gravidní vlákno ;o)
Zaslán uživatelem/kou: hanulka (IP)
Datum: 2010-04-12, 22:41
Lili - já svoje fretky (dv? sami?ky a dva same?ky) chovám práv? v kuchyni. P?ístup za linku už nemají, krama?ili tam tak hlasit?, že se v noci nedalo spát. Za ledni?ku nelezou, dráty "ne?ežou" ani nic zám?rn? n?jak aktivn? neni?í. Jedinou ne?estí je lezení jedné mojí sami?ky na st?l, odkud shazuje všechno na zem, aby si ostatní taky užili zakázaných p?edm?t? :D Tahle sami?ka mi taky sem tam vypojí internet. Kuchy? jsem od druhé místnosti odd?lila dví?ky, které já p?ekro?ím, ale oni se ven nedostanou a tak je mám po?ád na dohled. Já je teda mám v kuchyni proto, že mám ješt? psa a ko?ku a s t?mi teda moc nevycházejí. Zvykly si rychle, v kuchyni mají vše co pot?ebují, stejn? celý den prospí a ve?er tam jsem s nimi a hrajeme si. Do obýváku je nepouštím už v?bec, aby se mi zase nerozmazlili a necht?li být "všude".
Avatar

Re: Nová generace fretka?? - gravidní vlákno ;o)
Zaslán uživatelem/kou: MajaZ (IP)
Datum: 2010-04-14, 20:48
Kto by si zobral docasne k sebe dieta? Podarujem zadarmo aj s kompletnou vybavou, staci tak do konca puberty.
Detska logika ma zacina nicit a prave prislo obdobie preco....

Pod sa najest...Preco?
Obloha je modra...Preco?
Ideme do skolky...preco?
mam ta utriet?...preco?
Mamiiii, prosim si pit...pitie mas v pohari...precooo?

Vplyv reklamy na dieta:
Tatiiii, ty mas lupiny...mal by si pouzivat spravny sampon...
preco Elinka?
No aby vsetky zeny stali v tvojom rade!!!!

Sarkan je na zabitie a ja zrela do Bohnic!!!
Avatar

Re: Nová generace fretka?? - gravidní vlákno ;o)
Zaslán uživatelem/kou: Lída (IP)
Datum: 2010-04-14, 21:05
MajaZ: To je p?kné, to se povedlo...šikovná hol?i?ka...Já bych ji do?asn? adoptovala hned...

Aktuální stránka:107 z 109


Toto téma bylo zamčeno
TOPlist