Aktuální stránka:12 z 24
Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: SBÍRKA POKRA?UJE
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-08-12, 02:07
je fajn, že je ?abíkovi lépe, to je dobrá zpráva, snad mu to vydrží aspo? pár dn?.

není mi úpln? jasné, v ?em t? podporují ti, kte?í ti píšou SZ. m?žeš prosím up?esnit, jaké tedy vlastn? v sou?asné chvíli je tvoje momentální rozhodnutí? omlouvám se, ale mám v tom trochu zmatek. už nejsem nemladší, tak nestíhám úpln? p?esn? všechny zm?ny sledovat :o(

díky

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: SBÍRKA POKRA?UJE
Zaslán uživatelem/kou: Bailee (IP)
Datum: 2010-08-12, 02:09
V tom, že by se rozhodli stejn?, a? na sebe nenechávám tla?it ani se vydírat, o což se tu n?kte?í pokoušejí, a nejen tady, a že by se rozhodli stejn?, jako bylo moje prvnotní rozhodnutí, a taky to, že by ?abík m?l být u m?. Nicmén? sbírka byla znovu spušt?na a já už nebudu nic rušit, zítra(dnes) ráno jdu domluvit chemo.
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: SBÍRKA POKRA?UJE
Zaslán uživatelem/kou: graciijka (IP)
Datum: 2010-08-12, 08:01
Bailee: Pr?jem nem?l už ani u m? pokud sis všimla...z?ejm? zabral probican...nicmén? se vám m?že kdykoli vrátit, protože to k tomu prost? pat?í...takže mu prosím dnes ten probican kup.

Chovala sem se hnusn?, protože mi šlo hlavn? o n?j a né o tvoje pocity........
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: SBÍRKA POKRA?UJE
Zaslán uživatelem/kou: Morgan24 (IP)
Datum: 2010-08-12, 09:12
Bailee, p?esta? tady ze všech d?lat zlé bestie, které by každého kdo t? podpo?í rozcupovali na kousky. Není to pravda. Všem kte?í sem píšou jde p?ednostn? a pouze o život a zdraví ?abíka.

A možná by sis m?la uv?domit, že i ti lidé, kte?í t? tady kritizují ti p?isp?li na ?abíkovu lé?ku, a? už finan?n? a nebo materiáln?.

To je t?eba i m?j p?ípad. S tvým postupem nesouhlasím, nelíbí se mi p?evoz ?abíka do KV, by? se jedná o domácí prost?edí, ale bez p?ítomnosti zkušeného veteriná?e, ale p?esto penízky na jeho lé?bu pošlu. Ale jsem ráda že jsi se rozhodla tu chemu alespo? zkusit, by? jinde než v Praze. Jen doufám že nic nepodceníš a když budeš mít sebe menší pochybnost o tom jestli to vet zvládne, tak vezmeš ?abíka n?kam jinam. Držím vám objema pale?ky, jen prosím ob?as se nap?ed t?ikrát zhluboka nadechni a pro?isti si hlavu, než budeš na forum psát. Nemyslíme to s tebou zle.

Valkýra, Mija, Atlas a Antaios s pani?kou

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: SBÍRKA POKRA?UJE
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2010-08-12, 10:05
A já za sebe slibuju, že pro p?íšt? už nebudu tak aktivní, ono se to v?tšinou nevyplácí. Mám dovolenou a od pond?lího odpoledne ned?lám skoro nic jiného, než ?eším ?abíka - kdybych sebou plácla na zahradu a ?etla si, ud?lala bych líp.
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: SBÍRKA POKRA?UJE
Zaslán uživatelem/kou: Silva (IP)
Datum: 2010-08-12, 10:42
Jestli Bailee všem d?kuje za „podporu“, pak já jménem Klubu všem d?kuju za podporu bez úvozovek.
Byla jsem v?era na Bílé Ho?e se svými tcho?i a s doktorkou Chylíkovou jsem mluvila. Mimo jiné jsme se ob? shodly na tom, že žádné zví?e nelze lé?it proti v?li majitele. Odpov?dnost za ?abíka máš ty a ty se musíš rozhodnout tak,jak chceš ty, protože ani odpov?dnost za d?sledky toho rozhodnutí nelze pak p?esunout na jiné. Pokud máš pocit, že ho lé?it nechceš, pak to ned?lej, p?ípadnou neúsp?šnou terapii nám pak taky nebudeš moct vy?ítat.
To, že ti tady spousta lidí radí a n?kdy i hodn? emo?n? vypjat?, je d?sledkem toho, že jim osud ?abíka není lhostejný. Pokud by byl, nechali by t? rozhodovat naprosto samostatn? a bez t?ch rad, ale pak by na lé?bu t?žko p?isp?li. S tím se prost? musíš smí?it, jakkoli t? to štve. Obávám se, že varianta „pla? a ml?“ prost? neexistuje.

Pevn? doufám, že tato akce neodradí lidi od solidarity do budoucnosti, bylo by mi líto, kdyby na to doplatily další pot?ebné frete?ky. Takže ješt? jednou díky všem p?isp?vatel?m – jak už psala majda, za peníze vybrané na ?abíka budou proplaceny faktury za jeho lé?bu, a? už ji absolvuje kdekoli.
Pokud se bailee rozhodne nelé?it, myslím, že není problém obeslat dárce a domluvit se s nimi na vrácení pen?z. Takže bailee, jestli budeš lé?it, tak to d?lej kv?li ?abíkovi, nikoli kv?li sbírce.Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: Silva dne 12.08. v 10:46.
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: SBÍRKA POKRA?UJE
Zaslán uživatelem/kou: Bailee (IP)
Datum: 2010-08-12, 10:50
Silvo, tady je to jeste celkem ok, jinde jsem napadana, ze za zdravotni stav Cabika muzu ja a podobne, asi fakt nemusim psat, jak mi je. Klubu taky dekuju, to je snad samozrejme.
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: SBÍRKA POKRA?UJE
Zaslán uživatelem/kou: slunicko0811 (IP)
Datum: 2010-08-12, 11:01
Maruško tak aby sis zase nevymýšlela a ned?lala ze sebe chudinku jestli myslím diskuzi na seznamu tak t? tam neoso?ují že za ty cysty m?žeš ty .... jen je tam ?e?ena jedna d?ležitá v?c a to, že jsi nechala ?abíka 14 dní pr?jmovat!!!
Takže ze sebe ned?lej ublíženou chudinku!!!
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: SBÍRKA POKRA?UJE
Zaslán uživatelem/kou: Bailee (IP)
Datum: 2010-08-12, 12:08
*Dva dny, respektive asi 24 hodin prujmovat. Nemuzu za to, ze Graci neco napise a vy se toho hned chytnete. Pokud bys to precetla cely, tak Denisa tam pise, ze tak jsem ho zhuntovala ja.
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: SBÍRKA POKRA?UJE
Zaslán uživatelem/kou: slunicko0811 (IP)
Datum: 2010-08-12, 12:28
Tak pro? jsi žádala o radu Aninu a psala jsi jí že pr?jmuje 2 týdny?
Tak to se spletla Graci i Anii????
Já bych ?ekla, že zrovna ?íkáš to co se ti hodí!!
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: SBÍRKA POKRA?UJE
Zaslán uživatelem/kou: Aniii (IP)
Datum: 2010-08-12, 12:32
Bohužel jsem si smazala minulý týden omylem vše z mobilu,jinak bych zde tu sms uve?ejnila...ale to je fuk...jsem stará slepota a graci evidentn? taky. Sluní,ne?eš to,nemá cenu...
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: SBÍRKA POKRA?UJE
Zaslán uživatelem/kou: Aniii (IP)
Datum: 2010-08-12, 12:51
Fórum fretky na www.lide.cz strana 320...
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: SBÍRKA POKRA?UJE
Zaslán uživatelem/kou: graciijka (IP)
Datum: 2010-08-12, 13:21
Bailee nezapome? si ješt? znovu post?žovat u potkaná??, kte?í tomu ohromn? rozumí a sežrali veškerou moudrost sv?ta.
Pokud si proti lé?b? tak jsem pro, a? se nechá utratit hned...umírat na prednisonu bych ho nenechala.....
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: SBÍRKA POKRA?UJE
Zaslán uživatelem/kou: korky (IP)
Datum: 2010-08-12, 13:49
Graciijko, Bailee na potkanie fórum dala správu o zbierke na chemo pre ?abíka. To, že tam o tom vznikla debata, je sná? prirodzené a ja nevidím dôvod, pre?o by tam nemohla vyjadri? svoj názor. Pozri sa, ko?ko múdrosti ste požrali vy, už tu o tom tlacháte nieko?ko dní a stále ste sa neujednotili na tom, ?o je vlastne správne. Nie je to len boj Bailee proti všetkým, sú aj fretkári, ktorí s ?ou súhlasia.

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: SBÍRKA POKRA?UJE
Zaslán uživatelem/kou: graciijka (IP)
Datum: 2010-08-12, 13:53
Byl n?kdo z potkaná?? na vyšet?ení s ?abíkem? Rozumíte co chemoterapie u fretky obnáší?
Pokud je rozhodn? proti lé?b?, m?la to napsat hned a nechat ho rovnou utratit...protože jen na prednisonu se bude zbyte?n? trápit. Já chci pro ?abíka jen to nejlepší....nezajímají m? Bailee emoce. Je to docela prolhaný ?lov?k, rychle m?nící názory a poznatky jak se jí to zrovna hodí.
Znám jí už dost dlouho na to, abych to mohla posoudit.
Kdyby mi vete ?ekla, že to nemá smysl a bude se zbyte?n? trápit tak o chemo ani neceknu. ?ekla nám taky, že ho tam m?žeme hned nechat. Takže si myslím, že se vícemén? nabízí dv? možnosti.
Pokud ho teda Maru nechce trápit jak píše a? už chemo nebo pomalým umíráním...a? ho nechá utratit.
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: SBÍRKA POKRA?UJE
Zaslán uživatelem/kou: graciijka (IP)
Datum: 2010-08-12, 13:55
Je jasný, že vy budete stát za ní a fretka?i za ?abíkem....tedy n?kte?í..jiní souhlasí s tím, netrápit ho.
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: SBÍRKA POKRA?UJE
Zaslán uživatelem/kou: korky (IP)
Datum: 2010-08-12, 13:58
Ale ja vôbec nepíšem, že majú pravdu. Ja sama neviem, kde pravda je - jediné, ?o som k tomu Bailee napísala bolo, že je to jej zviera a jej rozhodnutie, ?o s tým spraví. Pokia? viem, tak na vyšetrení si bola len ty a Bai, s chemoterapiou u fretky má skúsenosti tiež len mizivý zlomok fretkárov. Takže názory fretkárov sú zrejme tiež len ovplyvnené tým, ?o napíšete vy dve.

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: SBÍRKA POKRA?UJE
Zaslán uživatelem/kou: Lucifina_1 (IP)
Datum: 2010-08-12, 14:07
Ale hlavn? bych doporu?ila, už do ni nerýt a
nechat ji, a? se v?nuje ?abíkovi. A? nemusí
neustále ?ešit útoky proti sob? a vysedávat po?ád
u internetu. Tím, že do ní p?estanete úto?it,
pom?žete ?abíkovi nejvíc!

Navíc po?ád píšete, jak je to její rozhodnutí...
Ale když už se rozhodla(že ho chce a bude mít u
sebe), tak je to zase špatn? a zase do ni
ryjete... Uv?domte si, že to je prost? její
frete?ka a i když se Gracijka o n?ho chvíli
starala, tak opravdu nemá na n?ho žádné právo o
n?m rozhodovat. Majitelka je Bailee a ona ud?lá
pro n?ho to nejlepší, dle svého názoru. Kdybyste
ji radili a uvád?li své pro a proti v naprostém
klidu, m?lo by to daleko v?tší ú?inek, než jí
nadávat a ponižovat. Sama je z toho psychicky
zhroucena, že se život ?abíka nejspíš blíží ke
svému konci a ješt? jí to znep?íjem?ujete.

V??ím, že kdyby vid?la, že má ?abík opravdu velké
problém a trpí - a? už s Prednisonem, ?i chemo, že
jeho trápení d?stojn? ukon?í...Ale to, co tady
d?láte, je opravdu nechutné...


Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: SBÍRKA POKRA?UJE
Zaslán uživatelem/kou: graciijka (IP)
Datum: 2010-08-12, 14:15
Lucifina:
Mrzí m?, že se chovám nechutn?, ale snažím se pro ?abíka ud?lat to nejlepší.

Tímto už se k tomu vyjad?ovat nebudu, protože vše co sem ?íct cht?la už ?e?eno bylo.
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: SBÍRKA POKRA?UJE
Zaslán uživatelem/kou: Lucifina_1 (IP)
Datum: 2010-08-12, 14:19
...práv? proto tohle už opravdu ukon?eme a nechme
ud?lat Beilee, co je v jejich silách. Nechme ji, a?
tady p?ispívá, jak je na tom ?abík a jak jeho
zdravotní stav pokra?uje...
Avatar

Re:
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2010-08-12, 14:20
Milá korky, jsem dost velká (nebudu psát stará) na to abych si ud?lala vlastní názor. A jestli si myslíš, že celé dva dny ned?lám nic jného než hltám p?ísp?vky gracijky, jsi na omylu. Stav ?abíka jsem konzultovala s dalším veteriná?em, stejn? tak jsme kontaktovali paní doktorku Chylíkovou a ov??ovali si veškeré informace. Celou situaci jsme za ty dva dny nes?etn?krát probírali ve vedení klubu. Takže tolik k mému "tlachání" na foru.
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: SBÍRKA POKRA?UJE
Zaslán uživatelem/kou: lucbur2407 (IP)
Datum: 2010-08-12, 14:23
Nerada to ?íkám,ale souhlásím s Lucifinou.Vím,že do
toho nemám právo kecat,ale zdá se mi to ob?asn?
p?ehnané z obou stran.Na jednu stranu bych ?ablíka
netrápila,jak fretce vysv?tlíte co je to
chemoterapie,vlastn? jí tím zradíte...
Ale na druhé stran? si vzpome?te na frete?ku Yasmin
Flo ta se z toho uzdravila,podstoupila chemoterapie
a nadále d?lá Yasmin radost.
Je t?žké toto soudit:-)

Užívejte života a fret?ích lumpáren
[www.amj-ferret.estranky.cz]

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: SBÍRKA POKRA?UJE
Zaslán uživatelem/kou: graciijka (IP)
Datum: 2010-08-12, 14:30
Lucbur: proto m? moc mrzí, že je Yasmin mimo dosah a nem?že se vyjád?it k tomu jak probíhá lé?ba....aby tu byly taky n?jaké optimistické zprávy.
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: SBÍRKA POKRA?UJE
Zaslán uživatelem/kou: Bailee (IP)
Datum: 2010-08-12, 14:40
Tak zítra ve dv? jdeme na první chemo. Lé?ba bude stejná jako u paní Chylíkové- stejná ú?inná látka(doxorubicin), p?ispání... jediný rozdíl je, že kontrolní testy krve by veteriná? d?lal až po dvou týdnech, ale stejn? tedy p?ed další chemo. No, a ješt? jeden velkej rozdíl, v Praze by jedna chemo stála 1800, tady to bude 800-1000, samotná látka prý stojí kolem 300, další peníze jsou za p?ispání, práci a materiál. ?abík se te? nabaštil masa, olizoval se až za ušima.

K proplácení, domluvila jsem se s veteriná?em, že mi vždy dá fakturu a já ji nascanuju a pošlu, a peníze ze sbírky by se poslaly rovnou na jeho ú?et. Nevím, komu faktury posílat, tak se prosím ozv?te, a? zítra vím.Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: Bailee dne 12.08. v 14:41.
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: SBÍRKA POKRA?UJE
Zaslán uživatelem/kou: korky (IP)
Datum: 2010-08-12, 14:52
Milá Majda,
samozrejme ?es? výnimkám... Vedenie klubu odvádza skvelú prácu. Tiež som "dos? ve?ká" a mám skúsenosti aj s fretkami, nie som len potkanár. Neprišla som sa háda?, nechajme to tak.

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: SBÍRKA POKRA?UJE
Zaslán uživatelem/kou: graciijka (IP)
Datum: 2010-08-12, 15:01
Skv?lé zprávy...jsem ráda :)
P?eju ?abulkovi hodn? sil!
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: SBÍRKA POKRA?UJE
Zaslán uživatelem/kou: Kuklynka (IP)
Datum: 2010-08-12, 15:04
Dlouho už pozoruji toto vlákno a tak jsem se nakonec rozhodla, že sem napíšu pár ?ádk?. M?j názor je takový, že paní doktorka Chylíková je ve sv?t? fretek prim. Ale rozhodnutí je jen a jen na majitelce zví?átka, která za n?j nese plnou zodpov?dnost. ?abí?kovi p?eji mnoho sil!!! Jinak jsem si dovolila vyhledat na Yasmininých stránkách informace, které podávala o chemoterapii Fló, snad to Bailee a ?abímu dodá alespo? trošku nad?ji!

9.1.2010 - V této dob? je už t?i týdny po operaci a týden po první chemoterapii - má Lymfom :o( Fló to našt?stí nese state?n? a po operaci viditeln? pook?ála. Te? bere 2x denn? prednison a ?eká nás vyšet?ení a p?ípadn? další chemoterapie.

28.2.2010 - Flo slaví 6 let!
Jsem ráda, že ješt? oslavila narozeniny, ale zárove? jsem i smutná, že už jí je tolik :o(
Chemoterapi už má za sebou t?i a dv? jí ješt? ?ekají..Zatím to nese state?n?. Až na její srst to nevypadá, že by jí n?co bylo. B?há, hraje si, kvoká, p?kn? baští a sice zhubla, ale není to tak strašné, stále má váhu kolem 900g a po?ád je to krásná freti?ka.
Poslední testy jsou ale "na hran?". Takže zatím klepu na d?evo.. :o)

18.3.2010 - Fló má za sebou poslední chemoterapii a ?ekala nás dobrá zpráva - cysta se zmenšila! :o) Doufám, že testy p?ístí týden dopadnou také dob?e a budou nás ?ekat p?íjemné zprávy! :o)

30.3.2010 - Testy Fló dopadly výborn? a tak nás další kontrola ?eká až za m?síc..
Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: Kuklynka dne 12.08. v 15:05.

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: SBÍRKA POKRA?UJE
Zaslán uživatelem/kou: Bailee (IP)
Datum: 2010-08-12, 15:07
D?kujem, mám pocit, že je bude pot?ebovat.

Ješt? jeden dotaz, k p?epravce. ?abíka dostanu sice trochu p?ispaného, ale jen ?áste?n?. Má v p?epravce záchod, kterej zabírá tak t?etinu prostoru. Mám mu ho vyndat? A co hamak, nechat, nebo vyndat? Netuším, jak se bude chovat, nemám zkušenosti ani s fretkou po kastraci, natož po chemoterapii. Podle m? by bylo nejlepší vše vyndat, dole nechat deku, na tu ho položit a dalším kusem deky ho p?ikrýt, souhlasíte, nebo?
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: SBÍRKA POKRA?UJE
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2010-08-12, 15:12
ur?it? bych mu z p?epravky všechno vyndala a nechala jen deku, p?ípadn? na dno p?epravky dát savou podložku, pro p?ípad, že se tam vy??rá, aby neležel v mokru. stejn? tak pokud bude doma "dospávat" tak bych mu vyndala hamaky, p?ípadn? patra a jiný v?ci i z klece, aby od n?kud nepadal.

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: ŽoFiRo dne 12.08. v 15:13.
Avatar

Re:
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2010-08-12, 15:25
Baille,k z p?epravky vyndej všechno o co by se mohl zranit a dol? dej jak ?íká Žofiro tu savou podložku, prodávají se v drogerii pod mimina nebo jako trenažér na ??rání pro š???ata ve zverá?i. Napiš mi SZ adresu, pošlu ti v pond?lí ty granule a Calopetku, jak jsem slíbila.
Avatar

Aktuální stránka:12 z 24


Toto téma bylo zamčeno
TOPlist