Aktuální stránka:14 z 24
Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?...
Zaslán uživatelem/kou: graciijka (IP)
Datum: 2010-08-12, 19:44
Majda, Silva: Lenka (N-rok), která hradila kompletní vyšet?ení se svých pen?z vzdává ve prosp?ch ?abíka.
Tak prosím ješt? p?i?t?te t?ch 2400.
Díky
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?...
Zaslán uživatelem/kou: Bailee (IP)
Datum: 2010-08-12, 19:45
Martino tak já nevím, Majda mi napíše z?statek, ty mi pošleš znovu tohle, ano, já vím, že jsem to napsala. M?žete mi n?kdo teda jasn? ?íct ano nebo ne?
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?...
Zaslán uživatelem/kou: Bailee (IP)
Datum: 2010-08-12, 19:52
Lenko, d?kujeme
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?...
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2010-08-12, 19:54
Takže definitn? a jednou provždy - je to pouze tvoje volba jestli ?abík na chemo p?jde nebo ne. Ty jsi jeho majitelka. Na ?abíka se vybralo celkem tedy 7.300,-, tyto peníze jsou k dispozici pokud ?abík p?jde na chemo. Pokud nep?jde, obešleme dárce zda cht?jí peníze vrátit nebo zda je s jejich souhlasem m?žeme p?esunout do FOFRu a budou použity pro jiné frete?ky v nouzi.
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?...
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-08-12, 19:54
Bailee, promi? ale už za?ínám strácet trp?livost:

Majda ti myslím dost jasn? napsala, jaký je zústatek vy?len?ný na lé?bu ?abíka.

Lé?ba nemocného freta je jedna v?c a tvé nevhodné chování v?c druhá. To co ti vytýká Martina nijak nesouvisí s tim, že na ?abíka je k dispozici stále již uvedená suma.

(omlouvám se vedení CZ klubu že do tohoto zasahuji)
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?...
Zaslán uživatelem/kou: Bailee (IP)
Datum: 2010-08-12, 19:58
Johana omlouvám se, ale já ani nevím, kdo všechno do klubu pat?í, nepat?í, takže jsem nev?d?la, jestli to nemá n?jakou souvislost.
Majdo díky, na chemo JDEME
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?...
Zaslán uživatelem/kou: viv (IP)
Datum: 2010-08-12, 20:06
Lidi vzpamatujte se,co vám to dá se takle navzájem urážet,tím myslím všem bez vyjimky!

Radši byste m?li Bailee poradit jak taková chemo u fretky probíhá a na co si dát pozor.Než se tady takle hloup? urážet navzájem -platí pro všechny.

Takže co se tý?e chemoterapie ?abíka,bude lé?en infuzema doxorubicinu(na doporu?ení MVdr.Chylíkové)v KV.Píšu to sem jelikož to vím od bailee ?ím bude lé?en.

Doxorubicin je antracyklinové protinádorové antibiotikum,které se používá i u lidí k lé?b?:
* Nádory plic, pleury a mediastina
* Maligní lymfomy
* Zhoubné nádory trávící trubice
* Zhoubný nádor prsu
* Zhoubný nádor mo?ového m?chý?e a mo?ových cest
* Leukemie
* Sarkomy m?kkých tkání
* Gynekologické nádory

U fretek probíhá lé?ba tak,že se zví?e zaseduje(p?ispí),je mu zavedena kanyla do žíly a p?ed samotnou aplikací je fretka zavodn?na infuzí NaCl1/1(fízák) jelikož doxorubicin m?že zp?sobit poškození ledvin v p?ípad? nedostatku tekutin v t?le.
Pak se aplikuje doxorubicin na?ed?ný do infuze NaCl dle váhy zví?ete.Musí se neustále kontrolovat zda infuze proudí do žíly,pokud by se doxorubicin dostal do potkoží a do m?kkych tkání,zp?sobuje zán?ty a nekrozy.Infuze musí kapat velmi pomalu(pr?tok se po?ítá op?t dle váhy zví?átka).
Po odpojení infuze doxorubicinu je t?eba kanylu p?ed vytažením op?t propláchnout NaCl,aby se odplavily zbytky doxu do žíly a ne do podkoží.Vše musí být provedeno steriln?!!!

Dále by pak m?la fretka dostat injekci proti zvracení a pr?jmu(ranital+degan nej?ast?j).
Zví?e m?že po chemoterapii,trp?t nechutenstvím,nadm?rn? slinit,pr?jmovat,zvracet.

Tak alepo? takle sem to zažila já coby sest?i?ka na veterin? Chodov.Snad to pom?že,držím vám zítra palce:-)ur?it? to zvládnete.


Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?...
Zaslán uživatelem/kou: slunicko0811 (IP)
Datum: 2010-08-12, 20:40

Radši byste m?li Bailee poradit jak taková chemo u fretky probíhá a na co si dát pozor.Než se tady takle hloup? urážet navzájem -platí pro všechny.


Tak já myslím že tolik lidí se zkušenostmi s chemo tady není to se má chlavn? Bailee poptat veta jak to všechno probíhá ... no te? jsi to popsala ty takže se pou?í i ostatní
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?...
Zaslán uživatelem/kou: Bailee (IP)
Datum: 2010-08-12, 20:44
Já jsem se poptala, takže mám pocit, že vše vím, ale t?eba by n?koho napadlo ješt? n?co, na co dát pozor nebo tak.
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?...
Zaslán uživatelem/kou: slunicko0811 (IP)
Datum: 2010-08-12, 20:47
Bai te? to nebyla žádná narážka na tebe ani na nikoho jiného, prost? jen konstatování
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?...
Zaslán uživatelem/kou: Bailee (IP)
Datum: 2010-08-12, 20:50
Jo, však já jsem taky na nic a nikoho nenarážela
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?...
Zaslán uživatelem/kou: nevinný kolemjdoucí (IP)
Datum: 2010-08-12, 21:43
Panebože lidi už toho NECHTE. Chováte se opravdu jako malý d?cka. Tamta m? urazila no tak jí ud?lám n?co horšího a? jí to vrátím.. Jenom tu do sebe kopete a koušete se zatímco to zví?e trpí. Nemám k vám slov opravdu... JDE VÁM O ?ABÍKA NEBO O TO CO NEJVÍC URAZIT JEHO MAJITELKU?? Bailee si na fóru o potkanech st?žovala ale když si p?e?tete diskuzi o fretkách a to co jí tam n?kte?í uživatelé psali tak možná pochopíte. Má v hlav? bordel ?emuž se ani nedá divit a vy to akorát zhoršujete. Ptám se znovu.. Jde vám o dobro ?abíka nebo o to co nejvíc urazit jeho majitelku?
Snažn? vás prosím nechte toho protože tímhle nikomu nepom?žete..

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?...
Zaslán uživatelem/kou: nevinný kolemjdoucí (IP)
Datum: 2010-08-12, 21:51
?etla jsem do stránky 13 na další jsem zatím nem?la sílu ale koukám že poslední p?ísp?vky už jsou pohodové.:) Doufám že to i vydrží.:)

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?...
Zaslán uživatelem/kou: Yasmin (IP)
Datum: 2010-08-12, 21:54
Bailee: pokud budes potrebovat neco probrat napis mi na email, ja jsem s Flo chemosku prodelala.

Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?...
Zaslán uživatelem/kou: hanulka (IP)
Datum: 2010-08-12, 21:58
Držíme ?abíkovi pale?ky.. P?ísp?vky Bailee na lidech jsem ?etla, asi jsem divná, ale neškodilo by trochu slušnosti a vd?ku, a ne brát peníze, které se vybraly, jako samoz?ejm?ost..
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?...
Zaslán uživatelem/kou: Bailee (IP)
Datum: 2010-08-12, 22:04
ha?ulko, já vd??ná jsem!
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?...
Zaslán uživatelem/kou: Bailee (IP)
Datum: 2010-08-12, 22:05
Yasmin, ty jsi tu, super!:) napíšu SZ

aha, te? ?tu na mail, tak to pošlu ješt? tamCelkem upraveno 1×. Poslední úprava: Bailee dne 12.08. v 22:12.
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?...
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-08-13, 16:35
?ekáme s nap?tím na zprávy o ?abíkovi. jak snáší chemo?

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?...
Zaslán uživatelem/kou: graciijka (IP)
Datum: 2010-08-13, 17:07
Taky jsem napnutá jak struna :)
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?...
Zaslán uživatelem/kou: Bailee (IP)
Datum: 2010-08-13, 17:52
Byla jsem tu z mobilu, tak jsem necht?la psát sáhodlouhé p?ísp?vky. Už jsme doma, ?abík je chudinka upln? mimo, neví, co se to s ním d?je. Spinká na dn? v kleci, vždy, když jdu kolem, tak ho p?ikreju. Dobrá zpráva je, že si te? dal ku?ecí, co dostal. Po cest? z veteriny se teprve probouzel ze sedace, takže to bylo v pohod?, cestu moc nevnímal, ?ekla bych. Po cest? tam byl jak z divokejch vajec, savou podložku roztrhal na tisíce kousk?, do deky se po??ral), a nakonec si z toho všeho ud?lal jeden velkej pelech. Na veterin? jsem to dala do použitelnýho stavu a po cest? zpátky tam hajal p?ikrytej.

Ke kontrolním test?m krve, dohodli jsme se s panem doktorem, že je ud?láme p?i p?íští chemo- ta se musí ud?lat i kdyby mu po tíhle nebylo dob?e, protože pokud by se neud?lala, jen by se nastartoval r?st nádoru. Nechce ho mezitím zas p?ispávat, což na odb?r musí ud?lat, protože je to samoz?ejm? další zát?ž pro organismus, takže to p?íst? sfoukneme najednou. Jsme objednaní na 3.9. na 9:30. Držte nám palce, a? je te? ?abímu jen a jen líp.
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?...
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-08-13, 17:59
Palce držíme moc-moc!
Podle toho jak popisuješ cestu na veterinu je ?abík celkem ak?ní, ?iže kondi?ku asi nemá nejhorší.
Že je te? (po chemo) mimo bych brala jako normální, byl v sedaci (krom ú?inné látky chemo). Že žere je super!
Co do kontroly t?sn? p?ed druhou chemoškou: u lidí se to d?lá stejn?, kontrolní odb?ry a vyšet?ení se provádí t?sn? p?ed podáním dálší dávky chemo.
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?...
Zaslán uživatelem/kou: Bailee (IP)
Datum: 2010-08-13, 18:02
To je dob?e. P?išlo mi to rozumný, protože je pravda, že dávat ho ,,zbyte?n?" vždy po chemo za týdne nebo dva zas do sedace a týden nebo dva na to p?i chemo zas, to by prost? byla zbyte?ná zát?ž. No, ak?ní, v p?epravce vždycky:D snaží se vyhrabat ven, prská, slintá, funí... ?ekám, kdy z p?epravky dostane n?jakej záchvat(a dneska to teda fakt bylo jako nikdy, poprskal mi celou p?epravku a sliny mu kapaly po fousech...)
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?...
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-08-13, 18:05
aha...?iže to neni aktivita v p?epravce, to je bu? kinetoza nebo fobie z p?epravky :-( No bude to muset na tu krátkou vzdálenost ješt? 3x zvládnout.
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?...
Zaslán uživatelem/kou: Bailee (IP)
Datum: 2010-08-13, 18:06
Já nevím, d?ív to ned?lal. Celkov? mi to nikdy ned?lal, ob?as pšíknul, ale tohle co dneska p?edvád?l... no, 3x ne, ješt? 5x...
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?...
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-08-13, 18:25
Když se te? nebude dýl p?evážet, snad se s p?epravkou srovná.
?iže bude mít chemo celkov? 6x. V jakých intervalech?
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?...
Zaslán uživatelem/kou: Bailee (IP)
Datum: 2010-08-13, 18:28
Jojo, šestkrát, jako u Chyldy. Záleží teda i na tom, jak to bude snášet, žejo. V intervalech vždy po t?ech týdnech. P?evážet se bude zas až na delší chemku...
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?...
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2010-08-13, 18:31
slintá v p?epravce i když ho tam jen zav?eš, nebo až když ho p?enášíš/p?evážíš? pokud až p?i p?enášení, zkusila bych to ?ešit tím, že bych ho brala prost? v ruce a do p?epravky ho dala až na veterin?..

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?...
Zaslán uživatelem/kou: Bailee (IP)
Datum: 2010-08-13, 18:33
Žofiro, slintal celou dobu, i když jsem ho do ní doma zav?ela(respektive prskal)... slin jsem si všimla až u veteriny. Nevím, jestli ho tam nemohlo n?co ,,podráždit", po?ádn? ji vymeju a vydesinfikuju do p?íšt?... savou podložku už asi nedostane, kdyžtak hold vyperu deku, to, co tam s ní tentokrát vyvád?l, bylo d?sný...
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?...
Zaslán uživatelem/kou: Bailee (IP)
Datum: 2010-08-13, 18:34
N?jak nejsem zastáncem p?evážení zví?at v aut? ,,navolno", v p?ípad? havárie by zví?e let?lo... stát se m?že cokoliv
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?...
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-08-13, 18:38
Já savé podložky taky na p?epravu k vetovi nedávám, taky mi jí pokaždé rozdrbal. Pak u veta ji v p?epravce nerve a doma v kleci v záchod? taky ne.

Podle toho co píšeš mi p?ijde, že má spíš fobii z p?epravky jako ze samotného cestování. Co dát si ho na cestu do batúžku a p?epravku prázdnou s sebou?

Co máš doma v záchodku? Podložku nebo ko?kolit?
Avatar

Aktuální stránka:14 z 24


Toto téma bylo zamčeno
TOPlist