Aktuální stránka:13 z 24
Re:
Zaslán uživatelem/kou: Silva (IP)
Datum: 2010-08-12, 15:31
Bailee: faktury posílej na mail pokladnik@fretka.cz.

Platba se dá poslat okamžit? po obdržení faktury.
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: SBÍRKA POKRA?UJE
Zaslán uživatelem/kou: Jordi (IP)
Datum: 2010-08-12, 15:56
Já bych jen doplnila, zeptat se ješt? veteriná?ky co to obnáší pro ?lov?ka. Co vím, tak Yasmin musela vždy po chemoterapii uklízet všechno v gumových rukavicích a nesm?la se s Fló n?jakou dobu mazlit, protože prý látky, které t?lo vylu?uje po chemoterapii mohou ovlivnit ?lov?ka.
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: SBÍRKA POKRA?UJE
Zaslán uživatelem/kou: Bailee (IP)
Datum: 2010-08-12, 16:15
Podložky máme doma, má je tu ségra když ob?as p?ijede s malou... DOb?e, tak já mu to tak za?ídim:)
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: SBÍRKA POKRA?UJE
Zaslán uživatelem/kou: Bailee (IP)
Datum: 2010-08-12, 16:18
Jordi: tohle vím od Chyldy, dva dny taky rukavice, do klece ur?it? desinfekci, máme doma takovou celkem neagresivní, kterou používám ke zví?at?m, bobky do zvláštních pytlík? a rovnou do popelnice, zamezení kontaktu s t?hotnejma a malejma d?tma, nulovej kontakt s ostatníma zví?atama...
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: SBÍRKA POKRA?UJE
Zaslán uživatelem/kou: Jordi (IP)
Datum: 2010-08-12, 17:59
Bailee: To je dob?e. Já si totiž nejsem jistá, jestli se to tady také vzpomínalo nebo ne, a rad?ji jsem to p?ipomn?la, protože to prost? není jen taková sranda, jak si m?že n?kdo t?eba myslet.

A kdyby to náhodou n?kdo pozd?ji ?etl, tak aby tato informace neunikla a byla tady také ;o)

Držím palce, aby to pomohlo.
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: SBÍRKA POKRA?UJE
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-08-12, 18:03
bailee,

ješt? ráno se mnou lomcovala zlost, protože za sv?j no?ní p?ísp?v?k by sis zasloužila minimáln? po?ádných pár facek, když ne víc než pár. ale jestli se mnou ráno "jen" lomcovala zlost, tak te? už je mi fyzicky špatn?. z tebe.

TY JSI ZODPOV?DNÁ ZA ?ABÍKA, celou dobu jsi tady nebojovala za nic jiného. takže to, co s ním dál bude, jaká bude nebo nebude lé?ba, je jen a jen NA TOB? A TVÉ V?LI A TVÉM ROZHODNUTÍ.

vyvzdorovala sis zodpov?dnost za ?abíka, tak si ji užij a nesnaž se ji házet na n?koho jiného!

JESTLI NECHCEŠ CHEMOTERAPII, protože jsi p?esv?d?ená, že to je pro ?abíka špatn? a zbyte?ný trápení, TAK DO NÍ NECHO?.


a pro? to tak zd?raz?uju? no, myslím, že ty moc dob?e víš, pro?.

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: SBÍRKA POKRA?UJE
Zaslán uživatelem/kou: Silva (IP)
Datum: 2010-08-12, 18:15
Tak bailee, TAKHLE TEDA NE!!!!!!!!!!
Tahat z nás prachy a pak si na potkanech st?žovat, jaký jsme tu slepice, tak to mi vážn? p?ijde trochu moc!
A UPOZOR?UJU T? ZNOVA, ŽE NA NIKOHO JINÝHO ODPO?DNOST ZA ?ABÍKA NEHODÍŠ!!!!!!!
Pro ostatní mírná ukázka z diskuse na jiném fóru:

Bailee@email.cz - 12.08.10 09:53:19
RE: Jinozví?ecí...
Koukam, ze mezi potkanari jsou sami normalni lidi. To jen mezi fretkari je to kupa urazejicich furii...


Bailee@email.cz - 12.08.10 10:41:17
RE: Jinozví?ecí...
Drago, taky s tim souhlasim, jenze kdybych ho zatim nechala jen na Prednisonu, tak by me sezrali.


Bailee@email.cz - 12.08.10 11:48:41
RE: Jinozví?ecí...
Ja to vim. Co mam delat ale, na me nesejde. Az Cabka pri chemo umre, tak jim pekne ostre napisu, kdo za to muze

Pro zájemce, ona diskuse je
tady:
[forum.lide.cz]


Znovu d?razn? opakuji, bailee, že sbírku opravdu NENÍ PROBLÉM rozpustit!
Tak s takovýmhle pokrytectvím a absencí charakteru jsem se už dlouho nesetkala. Uffff!

(bailee nelenila, a svoje p?ísp?vky vymazala, proto sem p?idávám ješt? screen ?ásti diskuze:
[docs.google.com]
martina)


Celkem upraveno 2×. Poslední úprava: martina dne 12.08. v 21:08.
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: SBÍRKA POKRA?UJE
Zaslán uživatelem/kou: Bailee (IP)
Datum: 2010-08-12, 18:19
Ne, te? už se nic rozpoušt?t nebude, když jsme domluveni s vetem a tak.
Nemyslela jsem nikoho konkrétního, ale a? si to každý p?ebere. Nelíbí se mi, když mi n?kdo píše tady, za?ne m? urážet i jinde a pak aby toho nebylo málo mi jen tak, bez p?edchozí konverzace za?ne nadávat na icq. To je tak všechno.
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: SBÍRKA POKRA?UJE
Zaslán uživatelem/kou: graciijka (IP)
Datum: 2010-08-12, 18:20
chudák ?abí :(((((

Doufám, že to hodné duše neodradí od toho, aby ješt? n?kdy poslali n?jakou korunu na pot?ebnou fretku.
Tady to je z?ejm? zbyte?né.......
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: SBÍRKA POKRA?UJE
Zaslán uživatelem/kou: graciijka (IP)
Datum: 2010-08-12, 18:21
A co si myslíš potom všem cos napsala? že ti lidi budou sami nabízet peníze a sypat ti je do kapes? ty urážet m?žeš????
Je mi z tebe fakt zle....
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: SBÍRKA POKRA?UJE
Zaslán uživatelem/kou: Aniii (IP)
Datum: 2010-08-12, 18:21
MYslím si, Bailee, že bys m?la zmírnit tón...klub ti
doposud pomohl ve všem, kdykoliv sis ?ekla a ty ho
JEN A POUZE URÁŽÍŠ!!! Máš št?stí, že to není v mé
moci, ale s tímhle p?ístupem bych nejrad?ji sbírku
zrušila...je mi ?abíka líto, ale tohles p?ehnala...
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: SBÍRKA POKRA?UJE
Zaslán uživatelem/kou: Bailee (IP)
Datum: 2010-08-12, 18:24
Pro? je to zbyte?ný? Kdyby to bylo zbyte?ný, tak jsem dneska nejela deset kilometr? tam a zpátky abych ?abímu domluvila chemo.
Zase jsem já za špatnou, jasn?. Jen si do m? kopn?te, když vám to ud?lá dob?e. Až se m?j psychickej stav za?ne odrážet na ?abkovi, tak za to zase budu moct já. Myslím, že každej má právo na sv?j názor a že já tu o n?kom napíšu, že je urážející furie po tom, co mi on napíše, že jsem sobeckej parchant, slova dalšího ?lov?ka si nepamatuju p?esn? a historii na icq uloženou snad díkybohu nemam, tak myslím, že volím mírný slova.
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: SBÍRKA POKRA?UJE
Zaslán uživatelem/kou: Bailee (IP)
Datum: 2010-08-12, 18:25
Graciijko, jasn?, do kapes. P?es moje kapsy ani ty epnízek vetovi nejdou, pokud sis všimla.
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: SBÍRKA POKRA?UJE
Zaslán uživatelem/kou: graciijka (IP)
Datum: 2010-08-12, 18:27
Vždy? to všude píšeš jak tomu nev??íš...máš neuv??itelnej bordel v sob?.

Házíš špínu na klub, který ti pomáhá....
Myslíš neustále jen na sebe a na svoje pocity..
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: SBÍRKA POKRA?UJE
Zaslán uživatelem/kou: graciijka (IP)
Datum: 2010-08-12, 18:29
Kapsy...myšleno obrazn? samoz?ejm? :)
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: SBÍRKA POKRA?UJE
Zaslán uživatelem/kou: Silva (IP)
Datum: 2010-08-12, 18:30
Takže bailee p?ijde naprosto normální, že se jí cizí lidi snažej zaplatit nákladnou lé?bu, kterou ona sama považuje za zbyte?nou, ale laskav? k ní teda svolí, nicmén? ty dárce m?že ješt? k tomu klidn? urážet. A a? si to prý každý p?ebere.
No, já si to tu furt p?ebírám a p?ebírám a málem jsem p?i tom pukla vzteky.
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: SBÍRKA POKRA?UJE
Zaslán uživatelem/kou: Bailee (IP)
Datum: 2010-08-12, 18:31
O klubu nepadlo ani slovo, klubu jsem vd??ná. Bordel v sob?, ty se divíš? Po tom, co m? tady i jinde tolik lidí uráželo, tla?ilo na m?, a o psychickym vydírání nemluv?, že? Kdyby t? to zajímalo, konzultovala jsem to s dalším veteriná?em a ten nádor nemusí být zhoubný a ?abík m?že žít na Prednisonu dlouho a š?astn?, m?že to být jen ,,pitomej" tukovej nádor. A na co mam myslet, na tebe? Na ?abíka v?bec nemyslim, žejo, proto tu te? š?astn? b?há, proto dneska dostal maso...
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: SBÍRKA POKRA?UJE
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2010-08-12, 18:33
Takže tímto kon?ím sbírku pro ?abíka. Baille budou proplaceny ú?ty za chemo z pen?z které se doposud vybraly (po ode?tu pen?z za vyšet?ení u MVDr.Chylíkové).
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?...
Zaslán uživatelem/kou: Bailee (IP)
Datum: 2010-08-12, 18:34
Silvo, ne, nep?ijde mi to normální, proto jsem iv minulosti vždycky od gracijky odmítala finan?ní i materiální pomoc. Jenže za to mi zas bylo napsáno, že jsem blbá. Tak co mám d?lat, vzít si to, abych nebyla blbá, nebo nevzít, protože mi p?ijde normální, že se mi cizí lidi snaží zaplatit lé?bu fretky? Svolí, nesvolí, to sis nevšimla, co mi tu kdo psal? ?abík nevypadá na fretku, která by se trápila. Neleží tu, nýbrž b?há po pokoji a schovává hra?ky, a lítá sem tam v trubce. Pod nátlakem obvykle ?lov?k povolí, a jak píšu, te? už nic rušit nehodlám.
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: SBÍRKA POKRA?UJE
Zaslán uživatelem/kou: Aniii (IP)
Datum: 2010-08-12, 18:34
Mluvíš-li o stránkách, které spravuje klub, což je
p?ípad tohoto fóra, tím mluvíš o fóru. Klub je tu za
to zodpov?dný a urážením tohoto fóra urážíš
klub...takhle to funguje všude...

Mimochodem, tady už dávno nejde o ?abíka...protože
TYS jela to za?ídit, TOB? všichni nadávají, TY ty
peníze nedostaneš, TY seš chudinka...
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: SBÍRKA POKRA?UJE
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-08-12, 18:36
Bailee napsal/a:
-------------------------------------------------------
> Ne, te? už se nic rozpoušt?t nebude, když jsme
> domluveni s vetem a tak.
>

Dovolím si jen upozornit, že o tom jestli se sbírka zastaví/rozpustí nebo ne, bude rozhodovat ten, kdo ji vyhlásil, tedy CZ klub - Bailee, ty o tom zaru?en? rozhodovat nebudeš a nemúžeš.Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?...
Zaslán uživatelem/kou: Bailee (IP)
Datum: 2010-08-12, 18:36
A tak mám psát, že ?abík je chudinka, protože mi nadáváte, nebo co?:D ale ano, v podstat? je. Nebo že je chudinka, že nedostane peníze? Nehodlám psychicky vydírat jako jiní
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?...
Zaslán uživatelem/kou: nereida (IP)
Datum: 2010-08-12, 18:38
Bailee, prosím už toho nech. Jen tu kolem sebe kopeš a urážíš lidi, co p?isp?li na lé?bu tvé fretky!

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?...
Zaslán uživatelem/kou: Bailee (IP)
Datum: 2010-08-12, 18:38
Johano, jasn?, p?emýšlela jsem jak to napsat, na vhodn?jší zp?sob jsem nep?išla. Byla to reakce na: Znovu d?razn? opakuji, bailee, že sbírku opravdu NENÍ PROBLÉM rozpustit! JESTLI NECHCEŠ CHEMOTERAPII, protože jsi p?esv?d?ená, že to je pro ?abíka špatn? a zbyte?ný trápení, TAK DO NÍ NECHO?., prost? reakce že chemoterapie bude, a za m? bych teda sbírku nerozpoušt?la.
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?...
Zaslán uživatelem/kou: Bailee (IP)
Datum: 2010-08-12, 18:38
nereido, až m? p?estanou n?kte?í zdejší urážet, což už dneska odpoledne vypadalo, že kone?n? p?estalo, p?estanu se bránit.
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?...
Zaslán uživatelem/kou: Lucifina_1 (IP)
Datum: 2010-08-12, 19:06
Ráda bych ohledn? tohoto tématu p?idala ješt?
jeden p?ísp?vek. Je to opravdu naprosto nestranný
názor, jak to vidím já.
Ano, je naprosto jasné, že Bailee jde do
chemoterapie jen proto, že jste ji do toho
psychickým nátlakem a urážkami a hyster?ením
donutily. Sama ?íkala, že se jí do toho moc nechce
a není p?esv?d?ená, že to je pro n?ho to nejlepší.
Nešlo o peníze, ale o jeho zdraví. Navíc jak jsem
pochopila, tak sama ?ešila v tu dobu, kdy byla s
?abíkem Graciijka na vyšet?ení, pitvu svého
potkana. Takže problém? nad hlavu a pak na ní
všichni za?nou je?et... Protože se navíc rozhodla,
že když to je s ním tak vážné, že ho v prvním
p?ípad? chce mít u sebe, což je naprosto
pochopitelné a nepostupovala bych jinak. Vy?ítat
ji že je odporný sobec apod. to je opravdu zcela
netaktní a nevhodné. Nenechala bych své zví?e u
cizího ?lov?ka, když mu zbývá posledních pár
týdn?, m?síc?...A to už mnozí z vás nezvládli a
dali ji to p?kn? vyžrat.

Za?aly jste ji nadávat, že nic ned?lá, že odmítá
chemo, že ho v?dom? zabíjí, že mu jenom
ubližuje...Tak co ji popravd? jiného zbývalo?!
Když prost? vid?la, jak je pouze ter?em všech
urážek- popravd? ani jinou možnost nem?la. Te?,
když už ta chemka je domluvená, zase nejste
spokojené a už z tohoto couváte, že to není na
vaše doporu?ení, že to je její rozhodnutí...

Opravdu Beilee nezávidím. Má to hodn? t?žké, jak
se zachovat a co ud?lat - na jedné stran? si
nemyslí, že to je to nejlepší - na druhé stran? -
opravdu hejno furií, které ji to dají vyžrat, když
tam nep?jde. A samoz?ejm? také sbírka, na které
jsou už pro tyto ú?ely penízky vybrané a vet,
který je domluvený. Samoz?ejm?, že už necouvne a
jde do toho, ale ne SVÝM rozhodnutím...

P?itom tady padlo více názor?, že by do chemky
taky nešly...

Ale to, že si Beliee takhle nevybíravým zp?sobem
st?žuje na vás, kte?í jste ji p?isp?li, taky není
hezké... Je to prost? už vypjatá atmosféra samo o
sob?...


?abíkovi p?eji zítra hooodn? sil a št?stí!
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?...
Zaslán uživatelem/kou: Bailee (IP)
Datum: 2010-08-12, 19:11
pot?ebovala bych te? v?d?t, od kohokoliv z klubu, nevím, kdo z vás to má na starosti, jestli mám teda v?bec ?abímu na zítra p?ipravovat p?epravku.
Avatar

Re:
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2010-08-12, 19:16
Po ode?tení ú?t? u MVDr.Chylíkové zbývá 4.900,-
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?...
Zaslán uživatelem/kou: Bailee (IP)
Datum: 2010-08-12, 19:25
Díky
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: SBÍRKA POKRA?UJE
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-08-12, 19:41
Bailee@email.cz - 12.08.10 10:41:17
RE: Jinozví?ecí...
Drago, taky s tim souhlasim, jenze kdybych ho zatim nechala jen na Prednisonu, tak by me sezrali.

Bailee@email.cz - 12.08.10 11:48:41
RE: Jinozví?ecí...
Ja to vim. Co mam delat ale, na me nesejde. Az Cabka pri chemo umre, tak jim pekne ostre napisu, kdo za to muze

Aktuální stránka:13 z 24


Toto téma bylo zamčeno
TOPlist