Aktuální stránka:7 z 24
Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn? - aktuáln?: SBÍRKA NA POMOC P?I LÉ?ENÍ
Zaslán uživatelem/kou: Bailee (IP)
Datum: 2010-08-10, 18:59
Jinak, chemoterapii je schopnej u nás aplikovat i pan doktor ?erný, kam chodí Lucifina odsud s fretkama. Mluvila jsem s ním jen krátce po telefonu, na cenu jsem se neptala... Ale chápu, Chylíková je Chylíková...
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn? - aktuáln?: SBÍRKA NA POMOC P?I LÉ?ENÍ
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2010-08-10, 19:09
jseš jeho majitel, takže rozhodnutí je ?ist? jen na tob? a ostatním to m?že být p?ece jedno, jak se rozhodneš. chápu, že mu chemoška m?že život prodloužit, ale zas na druhou stranu nikdo nezaru?í, že po chemošce se dožije vyššího v?ku než kdyby byl na prednisonu..

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn? - aktuáln?: SBÍRKA NA POMOC P?I LÉ?ENÍ
Zaslán uživatelem/kou: Bailee (IP)
Datum: 2010-08-10, 19:11
ŽoFiRo: jo, to je taky ono... Prednison ho m?že udržovat jakžtakž, samoz?ejm? bych si tu zp?ísnila podmínky, abych ho nemohla ni?ím nakazit, pro m? za m? k n?mu budu chodit v roušce... Chemoška m?že být úsp?šná a nádory zmenšit, ale taky nemusí... no, nic, nechám to na Markét?, ?abík je na zítra objednanej...
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn? - aktuáln?: SBÍRKA NA POMOC P?I LÉ?ENÍ
Zaslán uživatelem/kou: viv (IP)
Datum: 2010-08-10, 19:14
Sice fretky nechovám,ale pracuju na vetu jako sest?i?ka,vid?la a zažila jsem už dost:-( Od v?erejška se m? p?íb?h ?abího dotýká osobn?,a?koliv p?es ?ešení problém? se špatnou várkou granulí pro potkyše.
?abí opravdu nemá dobrou prognózu dle toho co paní doktorka Chylíková našla.Jelikož má nádory 2,jeden na plicích,druhý mezi ledvinami,což ale bohužel znamená,že rakovina již metastázuje po t?le:-(Vyhlídka,že s chemoterapií bude žít ješt? 3/4roku taky není n?jak valná.Navíc nádory na plicích jsou zkrátka prakticky nelé?itelné,ano m?žeme je zpomalit jejich r?st,ale zastavit je nelze.Pokud by m?l nádor jen jeden(ne na plicích),neváhala bych do chemoterapie jít,ale takle je to hodn? sporné.Uv?domte si,že tu chemošku nemusí v?bec p?ežít,vzhledem k ostatním problém?m,které má.Vím,že je to t?žká volba,ale zkuste se vžít do jeho k?že,vy byste po zbytek života cht?li brát chemošku a umírat v bolestech a k?e?ích bez ?lov?ka na kterého jste zvyklí a máte ho rádi?Já teda ne,rad?j bych v klidu dožila doma z rodinou.Je to otázka názoru,ale takle to cítím já...

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn? - aktuáln?: SBÍRKA NA POMOC P?I LÉ?ENÍ
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-08-10, 19:19
bailee,

cht?la jsem napsat n?co podobnýho, co johana.

jestli máš pocit, že ?abík "není tv?j", to chápu. zejména když jsme se na tebe doslova vrhli, aby se s ?abíkem za?alo n?co d?lat. nediv se ani ty nám, jeho osud sledujeme od za?átku, tak nám není jedno, co s ním je a bude.

osobn? se nep?ikláním ani k jedné variant?, protože tomu nerozumím, u vyšet?ení jsem nebyla, jaká je prognóza nebo co doporu?uje chylíková netuším.
t?i?tvrt? roku je pro nás krátko, pro fretku pom?rn? dlouhý ?as, když si uv?domíš, kolika let se pr?m?rn? dožívají.

ale pochopila jsem to tak, že ty do chemoterapie v?bec jít nechceš? nebo tob? teda nejvíc vadí to, že ?abík z?stal v praze? ptám se proto, že zmi?uješ dr. ?erného... ?

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn? - aktuáln?: SBÍRKA NA POMOC P?I LÉ?ENÍ
Zaslán uživatelem/kou: Bailee (IP)
Datum: 2010-08-10, 19:26
Martino, já sama nevím, co mi vadí. od v?erejšího ve?era se jen snažím nebre?et, to je tak všechno, co zvládám ve svých pocitech kontrolovat. Doktora ?erného zmi?uju proto, že jsme se s Markétou bavily o tom, že by pak ?abík t?eba v p?lce lé?by p?ešel(po konzultaci s Chylíkovou, nevím, jestli by to v?bec šlo, prost? nápad). ?abík je mazlivý zví?e, a myslím si, že mu to bude chyb?t, tedy ne, že by se s Markétou nemohl pomazlit, ale tohle zví?ata vycítí... tak, jako vycítí, že se n?co d?je. Dlouhý ?as to je, ale taky je problém, že nevíme, kolik ?abíkovi je, odhad je p?t, což neznamená, že by nemohly být ?ty?i, ale taky to neznamená, že mu nem?že být t?eba sedm. v tom p?ípad? nevím, jak moc mu v?bec chemoterapie život m?že prodloužit... nevíme v podstat? nic, no...
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn? - aktuáln?: SBÍRKA NA POMOC P?I LÉ?ENÍ
Zaslán uživatelem/kou: Bailee (IP)
Datum: 2010-08-10, 19:29
A s tou zodpov?dností, ano, p?evzala jsem ji za n?j, jenže já ji tenkrát p?evzala za ,,zdravý ro?ní" zví?e, jehož jediným problémem byly cysty na pindíku... jenže v n?m bohužel asi ?íhala ?asovaná bomba a to i v podob? slepoty, nejenom v podob? tohohle..
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn? - aktuáln?: SBÍRKA NA POMOC P?I LÉ?ENÍ
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-08-10, 19:29
Bailee, musím oponovat, nekon?í to vždy stejn?, ani u zví?at, ani u lidí. Já prod?lala rakovinu, brala sem chemoterapie - a sem te? zdravá.

A ješt? n?co: mn? nedávno ?ekl vet, a? zvážím odebrat svému fretovi slezinu, že by mu mohla prasknout. Fretovi navenek nic nebylo, hrál si, žral. Taky sem si mohla ?íct, naco riskovat operaci, že ho bude stresovat hospitalizace a infuzky...ale šla sem do toho a nelituju, i kdybych mu tím prodloužila život jen o pár m?sícú.

Já taky p?evzala zodpov?dnost za zdravé zví?e, když sem si freta koupila...a stejnou zodpov?dnost za n?j nesu i te?, když je starý a nemocný.

Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: Johana dne 10.08. v 19:32.
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn? - aktuáln?: SBÍRKA NA POMOC P?I LÉ?ENÍ
Zaslán uživatelem/kou: Bailee (IP)
Datum: 2010-08-10, 19:33
Jenže u tvý fretky znamená t?eba p?t let opravdu p?t let, nám ?abík zestárnul o n?kolik let b?hem n?kolika m?síc?, když to tak ?eknu. Vím, že za to ale nikdo nem?že a nikdo to nemohl v?d?t
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn? - aktuáln?: SBÍRKA NA POMOC P?I LÉ?ENÍ
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2010-08-10, 19:39
Bailee napsal/a:
-------------------------------------------------------
.... Doktora
> ?erného zmi?uju proto, že jsme se s Markétou
> bavily o tom, že by pak ?abík t?eba v p?lce lé?by
> p?ešel(po konzultaci s Chylíkovou, nevím, jestli
> by to v?bec šlo, prost? nápad). ...

a co místo toho první chemošku odložit, promyslet si to a pak se rozhodnout co a jak? myslím, že by to bylo lepší, než pak uprost?ed lé?by m?nit veta a rozhodovat se o jeho lé?b? ze dne na den a pod nátlakem..

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Celkem upraveno 2×. Poslední úprava: ŽoFiRo dne 10.08. v 19:41.
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn? - aktuáln?: SBÍRKA NA POMOC P?I LÉ?ENÍ
Zaslán uživatelem/kou: Bailee (IP)
Datum: 2010-08-10, 19:43
Chylíková taktn? nazna?ila, že by ráda znala rozhodnutí co nejd?ív proto, že ve st?edu jde Yasmin na chemoterapii s Fló, takže by jim termíny chemoterapií sjednotili.
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn? - aktuáln?: SBÍRKA NA POMOC P?I LÉ?ENÍ
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-08-10, 19:51
Nevim kdo jde ve st?edu s Flo na chemoterapii, ale podle tohoto [www.ferret.cz] je Yasmin do 20.8. mimo ?R.
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn? - aktuáln?: SBÍRKA NA POMOC P?I LÉ?ENÍ
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2010-08-10, 19:55
a taky jaký význam by m?lo sjednocení? ten ?as jim musí v?novat tak jako tak at už tam p?jdou oba v jeden den nebo každý jindy.. chápala bych u dvou fretek jednoho majitele, ale takhle?

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn? - aktuáln?: SBÍRKA NA POMOC P?I LÉ?ENÍ
Zaslán uživatelem/kou: Bailee (IP)
Datum: 2010-08-10, 19:55
Tak asi to má n?jak za?ízené, tohle mi nedošlo, takže spíš takhle- Yasminina Fló tam jde.
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn? - aktuáln?: SBÍRKA NA POMOC P?I LÉ?ENÍ
Zaslán uživatelem/kou: Bailee (IP)
Datum: 2010-08-10, 19:55
ŽoFiRo, je to kvuli lék?m, který p?i chemoterapii dostávaj...
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn? - aktuáln?: SBÍRKA NA POMOC P?I LÉ?ENÍ
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-08-10, 19:59
chylíková dost ?asto "myslí na pen?ženku majitele". v dobrém slova smyslu. nap?. balení lék? nelze d?lit, musíš koupit celé, a? pot?ebuješ nebo ne.
netvrdím, že to je tak, ale mohl by to být podobný p?ípad. aby každý z majitel? ušet?il, rozd?lí se mezi n? n?co, co by musel zaplatit celé každý z nich, pokud by p?išli jednotliv?.

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn? - aktuáln?: SBÍRKA NA POMOC P?I LÉ?ENÍ
Zaslán uživatelem/kou: Bailee (IP)
Datum: 2010-08-10, 20:00
Martino, mám pocit, že tady to je stejn?. Jen teda myslím, že cenu to nem?ní, protože o tom by asi n?co ?ekla...
Avatar

Re:
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-08-10, 20:29
bailee, nádory jsou bohužel u fretek velmi ?asté a i u mnohem mladších, než je ?abík. je hrozné, že je takhle nemocný, ale o nic mén? hrozné je mít fretku od mimina a p?ijít o ní z obdobných p?í?in v p?l roce, roce, dvou... :o/

že se v tom plácáš, je normální, plácal by se každý druhý z nás - a to jsme tu v?tšinou všichni (hodn?) dosp?lí.
je to opravdu t?žké rozhodování a je na tob? - a ty vlastn? sama po?ádn? nevíš, co chceš. to není vý?itka, jen konstatování. ve tvém v?ku to v?d?l jen málokdo.
a jestli se bojíš, že finan?n? náro?nou lé?bu neutáhneš, a? dojdou peníze ze sbírky - tak to bych se na tvém míst? te? bála taky :o/

ale odkládat tohle rozhodnutí podle m? nemá valný smysl, t?žko dojdeš k n?jakému jiném záv?ru, než jaký sis pro sebe už ud?lala. nebo pojedeš k jinému specialistovi, abys m?la vyjád?ení dalšího veta? to asi t?žko... a jediný další ?lov?k, který v ordinaci byl tebou, je graciijka... je jediná, kdo slyšel, co by která varianta znamenala a jaká je ?abíkovo šance a jak to je nebo není pro fretku náro?né atd.

takže jestli ty sama nevíš a váháš - chemoterapie ano ne, v praze nebo ve varech... nech si poradit od graciijky. v??ím, že pro n?j chce to nejlepší, ale zárove? není tak citov? angažovaná, takže uvažuje s chladn?jší hlavou. a možná by se mohla ješt? jednou zítra s chylíkovou poradit, než ?abík na chemo nastoupí?

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn? - aktuáln?: SBÍRKA NA POMOC P?I LÉ?ENÍ
Zaslán uživatelem/kou: Lee (IP)
Datum: 2010-08-10, 20:32
Ve stredu je objednana jeste jedna fretka s lymfomem na zacatek chema. Ale to je asi uplne jedno.

Napad "odlozit chemo a rozhodnout se" neni dobry napad. Vyslo o lymfomu nekolik clanku, spousta jich je podobnych, pamatuju si nadpis jednoho, kde stalo "Lymfoma-last dance" a v uvodnim odstavci to, ze bez lecby po uvodni diagnoze majiteli zbyva par dni na to, aby se s fretkou rozloucil. Tehdy me z toho zamrazilo. Ne, neni to dobry napad.
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn? - aktuáln?: SBÍRKA NA POMOC P?I LÉ?ENÍ
Zaslán uživatelem/kou: Bailee (IP)
Datum: 2010-08-10, 20:35
Martino, myslím, že je jasný, co chce Gracijka.
Avatar

Re:
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-08-10, 20:40
ano, to je asi jasné všem. jen by bylo fajn, kdybys tomu uv??ila i ty, že graciijka chce pro ?abíka to nejlepší. jinak by se do toho nevrhla tak, jak to ud?lala a v té dob? ješt? nem?la tušení, že se bude organizovat n?jaká sbírka na ?abíka...

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn? - aktuáln?: SBÍRKA NA POMOC P?I LÉ?ENÍ
Zaslán uživatelem/kou: Bailee (IP)
Datum: 2010-08-10, 20:46
Martino, o sbírce se za?alo mluvit p?t minut po tom, co jsme vyšly z veteriny(v tom možná i vzniklo to nedorozum?ní, že jsme se domluvily, . já obvolávala lidi kvuli tomu potkanovi, graci kvuli ?abímu. Já vím, že pro n?j chce to nejlepší, ale nevím, jestli je to pro ?abíka to nejlepší. Sbírka byla vyhlášená oficiáln? kolem pátý, v tu dobu já jsem byla na cest? zpátky do Prahy po pitv? toho potkana... s Markétou jsme se p?edtím vid?li, a já se k ní pak bohužel dostala až dost ve?er, takže jsme se po?ádn? domluvili až pak a to už nebylo moc o ?em mluvit a hlavn? já nebyla moc schopná mluvit...
Jinak, z pen?z mám samoz?ejm? strach obrovskej. Snad se za?ídí ten prodej flétny, p?ed chvílí se mi vrátila mamka, tak snad bude mít ve?er ?as a promluvíme, k tomu t?i stovky z brigády co budu mít, no, pokud se flétna prodá za p?t, za šest tisíc... není to moc, ale snad by to sta?ilo. Brigádu bych ráda, ale vzhledem k tomu, jak dlouho už pátrám, tak pochybuju, že by se stal zázrak...
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn? - aktuáln?: SBÍRKA NA POMOC P?I LÉ?ENÍ
Zaslán uživatelem/kou: hanulka (IP)
Datum: 2010-08-10, 20:46
Holky, mám ve zvyku co se tý?e zdraví vždycky moralizovat.. ale tady bych se rozhodla podle toho, co mi ?íká srdce. Možná si ?eknete, že jsem ujetá a nedám "fretce šanci žít dál". Kdybych byla ve stejné situaci jako Bailee, dala bych p?ednost klidnému dožití a to z jednoho prostého d?vodu - jsem asi sobec, ale desetkrát lépe bych snesla, kdyby mi fretka zem?ela doma, v náru?i, než n?kde v jiném prost?edí, nedej bože na opera?ním stole t?eba a v?d?la bych, že trp?la kv?li lék?m nebo lé?ení bolestí.. Nehled? na to, že pro m? p?l rok plus nebo mínus NIC NEZNAMENÁ co se tý?e kvality pé?e a ?asu v?novanému fretkám. Miluju všechny své fretky, ale pokud se jedná o takovéhle rozhodnutí, nejednala bych podle toho, kolik lidí mi ?ekne, že "by do toho šli". Za sebe ?íkám - u starší fretky bych do toho ur?it? nešla (já vím Johanko, u tebe se to vyplatilo, ale já bych sakra t?žce nesla, kdyby mi fretka zem?ela b?hem operace. Mnozí v tom asi nevidít rozdíl, ale já ano.)
Tím, že na sebe koupí zví?ete p?ebíráme zodpov?dnost za jeho život, máš samoz?ejm? pravdu. A práv? proto si myslím, že by si vše m?la rozhodnout sama Bailee. V klidu, bez nátlaku a bez stresu. Vím, že p?íb?h ?abíka se tady týká mnohých z Vás, ale je to v první ?ad? její mazlí?ek. Samoz?ejm? jsem moc ráda, že se vybralo tolik penízk? na jeho lé?bu a hlavn? m? t?ší to, že mnoha lidem není život zví?átek lhostejný, a? nejsou jejich.
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn? - aktuáln?: SBÍRKA NA POMOC P?I LÉ?ENÍ
Zaslán uživatelem/kou: viv (IP)
Datum: 2010-08-10, 21:03
Myslím,že všichni kdo jsou tady by cht?li pro ?abíka to nejlepší,hlavn? mu n?jak pomoct.

Jen jsem cht?la ?íct,abyste si od chemoterapie neslibovali spásu,která pak nep?ijde.Kdyby nem?l ten nádor na plicích,tak já osobn? bych bojovala do posledního dechu,ale on ho tam bohužel má.To zda to je ?i není lymfom nem?že sebelepší veteriná? bez histologie diagnostikovat.
Pravda je ta,že fretky na chemce sem vid?la u nás na vetu nejednou,ty co m?li jenom jeden nádor to v?tšinou zvládly a prodloužilo jim to život o roky.Ovšem pokud byly nádory na více místech,bylo to z 85% špatné bohužel,dost jich chemku nezvládlo.

Paní doktorky Chylíkové si velice vážím,jelikož je výborná i na potkany,myslím, že holky by jí m?ly poprosit,aby jim natvrdo ?ekla jak to vidí se šancí na vylé?ení,pokud n?jáká v?bec je.
Až pak rozhodnout,pár hodin již v tomto stavu nehraje roli.

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn? - aktuáln?: SBÍRKA NA POMOC P?I LÉ?ENÍ
Zaslán uživatelem/kou: graciijka (IP)
Datum: 2010-08-10, 21:25
Jsem doma tak se do toho zas trochu vložím.
Mrzí m?, že to vyzn?lo tak, že jsem se v podstat? rozhodla já sama.

MVDr. Chylíková nám neslibuje žádné zázraky na po?kání, ale tvrdí, že fretky snášejí chemo docela dob?e a že to n?kterým fretkám prodloužilo život až o n?kolik m?síc?.
Lynfomy má v sob? opravdu dva. Jeden tla?ící na pr?dušnici a druhý mezi ledvinami.

Nabídla dv? možnosti lé?by...bu? jen prednison, kterého dostává p?l tablety ráno a ve?er, nebo prednison a chemo s tím, že je v?tší šance na prodloužení života.

Ledviny a ostatní vyšet?ení m?l pokud si dob?e vzpomínám v po?ádku.

Byla toho názoru, že pokud se rozhodneme pro, a? to moc neodkládáme, že ?ím d?ív se za?ne tím líp.

Samoz?ejm?, že pokud to ?abíkovi nebude d?lat dob?e m?žeme to kdykoli stopnout a m?že z?stat jen na prednisonu.

Taky nejsem pro "zbyte?né" natahování, ale prost? k ?abímu mám citový vztah...p?eci jen u m? n?jaký ?as byl a když je možnost mu zkusit pomoci....chci to zkusit.

Vete ?íkala, že kdyby byl ?abík ko?ka...v podstat? už by se nic d?lat nemohlo...u fretky to jde...tak pro? to nezkusit? Neo?ekávám od toho, že z n?j bude zdravé zví?e...ale t?eba se na n?j za jeho né moc p?kný život usm?je št?stí a uleví mu to a prodlouží život o pár m?síc?.

Maruško :)
Fretka je d?vka prodejná je mu jedno jestli spí ve své nebo cizí kleci, je mu jedno v ?em spí a kdo se s ním mazlí. ?abík je prost? starý a rád odpo?ívá a je mu jedno jestli u tebe v náru?í nebo na koberci. Stejn? tak jako tob? mi dneska lízal ruku když sem na n?j sáhla a te? se tu prochází a zkoumá co se tu zm?nilo za dobu jeho nep?ítomnosti.
Chápu, že se ti po n?m bude stýskat, m? se po smra?oších taky stýská, když je nemám u sebe, ale když mi tenkrát nabídla PavlaZ, že by mi pomohla s lé?bou Mufa byla jsem za pomocnou ruku ráda. Bohužel se toho vyšet?ení nedožil.

Za m? ?íkám...aspo? to zkusme......
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn? - aktuáln?: SBÍRKA NA POMOC P?I LÉ?ENÍ
Zaslán uživatelem/kou: Bailee (IP)
Datum: 2010-08-10, 21:27
Ha?ulku, m? se zdá prost? celá chemoterapie moc drahá na to, o kolik mu to, M?ŽE prodloužit život. D?kuju všem, co se složili, za to jsem nesmírn? ráda, ale to nic nem?ní na tom, na kolik to celé vyjde. Nicmén? tak stejn? mu život trochu prodlouží Prednisol, pak bude problém jakmile se nachladí nebo tak, ale budu se snažit tu samoz?ejm? udržovat co nejlepší podmínky pro n?j. Jak rychle nádory porostou, neporostou, to všechno je jen na ?abíkovo t?lu... ?íkat už m?že v podstat? kdo chce co chce, prost? je objednanej.Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: Bailee dne 10.08. v 21:29.
Avatar

Re:
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-08-10, 22:12
bailee,

p?e?ti si znovu, co píše lee. jestli ?abík nenastoupí na chemo, není to o tom "jak si s tím jeho t?lo poradí". neporadí. nemá šanci.
je to o tom, aby se s ním rozlou?ila a nechala ho (pokud možno bez bolesti a v klidu) um?ít.

ne?íkám, že to je špatn?, to, co píše hanulka, mi je hodn? blízký. jen chci, aby sis opravdu uv?domila, co znamená "odložit chemoterapii, až se dob?e rozmyslím a nebudu pod tlakem". odložit nebo zrušit chemku v tomhle p?ípad? znamená jen jediné.

zrušit objednání je to nejmenší.

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn? - aktuáln?: SBÍRKA NA POMOC P?I LÉ?ENÍ
Zaslán uživatelem/kou: marnelbar (IP)
Datum: 2010-08-10, 22:13
Za m? ?íkám...aspo? to zkusme......
?íkat už m?že v podstat? kdo chce co chce, prost? je objednanej.

super...... :-)

Bailee - graciijka ...... hodn? sil a pevné nervy
držíme ?abí?kovi tcho?í tlapky a posíláme fret?í pohlazení.....držte se !!!

,,M?j manžel mi dal na vybranou, bu?to on nebo fretka , ob?as se mi po n?m stýská......."
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn? - aktuáln?: SBÍRKA NA POMOC P?I LÉ?ENÍ
Zaslán uživatelem/kou: Bailee (IP)
Datum: 2010-08-10, 22:15
Martino, když nastoupí na chemo, tak budu mít víc ?asu se s ním rozlou?it, to je tak všechno, ale ve finále tu dobu, co bude u m?, to možná bude nastejno.
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn? - aktuáln?: SBÍRKA NA POMOC P?I LÉ?ENÍ
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-08-10, 22:56
bailee,

obávám se, že "ve finále" to nastejno nevyjde, že ten ?as, ?abíkovi vym??ený, bude v p?ípad? pouhého prednisonu nepom?rn? kratší a že se nebude po?ítat na m?síce, ba možná ani na týdny... :o/

na druhou stranu ani chemoterapie neznamená, že bude žít ješt? p?l roku, rok... je to "jen" šance, kterou mu ale prendison nenabízí.
jestli tuhle šanci pro n?j využiješ nebo ne, záleží hlavn? na tob?. bu? chceš dát sob? ?as pár dn?-týdn? na rozlou?ení s ním, nebo jemu šanci na (možná) n?kolik m?síc?...

Aktuální stránka:7 z 24


Toto téma bylo zamčeno
TOPlist