Aktuální stránka:11 z 24
Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: STOP stav pro sbírku
Zaslán uživatelem/kou: slunicko0811 (IP)
Datum: 2010-08-11, 14:39
Když i Chylíková ?íkala, že je škoda, že se od lé?by ustupuje, myslím si, že by narovinu ?ekla, že to nemá smysl.
Maruška prost? jen kouká na svoje pocity a chová se sobecky, když má ?abí n?jakou šanci tak pro? mu jí nedat!

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: STOP stav pro sbírku
Zaslán uživatelem/kou: Bailee (IP)
Datum: 2010-08-11, 14:39
Martino, asi jsem to blbe napsala, nemyslim financovani cele lecby, myslela jsem tim penize, ktere se vybraly.
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: STOP stav pro sbírku
Zaslán uživatelem/kou: wolfi (IP)
Datum: 2010-08-11, 14:41
ŽoFiRo: v?bec nesrovnávám s kastrací, v tom co jsem napsala jde o to, že když jeden bude mít dobré zkušenosti s vetem, neznamená to, že vet je opravdu dobrý, ano? a to platí VŠEOBECN?, kdybys m? zase cht?la n?kam odkazovat :)


Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: STOP stav pro sbírku
Zaslán uživatelem/kou: Bailee (IP)
Datum: 2010-08-11, 14:42
Slunicko, tobe mizi prispevky ode me nebo co? Ja mu ji dam, ale tady!
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: STOP stav pro sbírku
Zaslán uživatelem/kou: N-rok (IP)
Datum: 2010-08-11, 14:43
Bailee: Peníze ?abimu sháním stále, protože jsem doufala, že se rozmyslíš a tu šanci s chemoterapií mu dáš. Za to jsem fakt ráda. Te? je otázka, jak to bude dál. Jako velký problém vidím absenci pen?z, když se n?co posere ve Varech, nemáš možnosti, jak to hned vy?ešit, což se v Praze u Markéty stát nem?že. Jak je to financování domluvené s klubem? Pochybuju, že Ti sv??í tisíce bez jakékoli záruky, že budou opravdu použity na ?abíkovu lé?bu. A veteriná? by m?l být opravdu osv?d?ený a se zkušenostmi práv? s chemoterapií. Že umí kastrovat nebo operovat n?co jiného mi jako ideální záruka nep?ijde, to a? se na m? nikdo nezlobí. P?eci jenom jde o život.

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: STOP stav pro sbírku
Zaslán uživatelem/kou: Bailee (IP)
Datum: 2010-08-11, 14:48
Bohuzel to si nemam jak overit. On mi muze rict, co chce, a dalsi fretkare z Varu neznam. S financovanim se snad pujde domluvit bud tak, ze vet mi da fakturu a klub ji treba uhradi na jeho ucet, nebo mi penize pujci mamka a klub mi da dalsi vzdy po dolozeni faktury
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: STOP stav pro sbírku
Zaslán uživatelem/kou: graciijka (IP)
Datum: 2010-08-11, 14:49
Holky už to nemá smysl ?ešit...tak jako tak si pro n?j p?ijede...to je totiž nejd?ležit?jší (protože bez ní chudák nep?ežije a ona bez n?j taky ne...jsou na sebe fixovaní a ?abík u m? bre?í od rána do ve?era) a až pak se bude starat, zda by to tam šlo, zda by Chylíková byla ochotná konzultovat na dálku a zda bude mít na výdaje atd.....já už to vzdala...dejme jí ho a a? s ním jedná podle svého nejlepšího v?domí a sv?domí....

pardon :)
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: STOP stav pro sbírku
Zaslán uživatelem/kou: Bailee (IP)
Datum: 2010-08-11, 14:57
Ne, Graci, nebudu to resit pak, budu to resit po ceste, jen, co vjedem na dalnice a steward rekne ten svuj proslov
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: STOP stav pro sbírku
Zaslán uživatelem/kou: graciijka (IP)
Datum: 2010-08-11, 15:00
Pak sem zv?davá jaký na tebe ud?lá dojem vet po telefonu, "to je totiž rozhodující"..."pak se mu automaticky zví?e sv??uje"....navíc hodn? uslyšíš, když mluví potichu.
Po telefonu ti naslibuje všechno, že to zvládne...p?jdete tam a ejhle...nep?jde to...co budeš d?lat pak?

Prost? mi p?ijde padlé na hlavu odvážet ho od vetky která vyšet?ení d?lala a ví co by pro n?j bylo nejlepší...jenže to je úpln? jedno...ty si stejn? po?ád meleš svou...hlavn?, že bude u tebe.
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: STOP stav pro sbírku
Zaslán uživatelem/kou: slunicko0811 (IP)
Datum: 2010-08-11, 15:01
Stejn? ti jde jen o sebe Maruško. Pro? neumožníš lé?bu u vetky která je zkušená a riskuješ n?kde jinde. U Graci by se m?l dob?e a taky to neznamená že bys ho 4 m?síce nevid?la!!!!

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: STOP stav pro sbírku
Zaslán uživatelem/kou: Bailee (IP)
Datum: 2010-08-11, 15:08
A co to znamena, ty lecbu uspisis snad? Cesta do Prahy, po Praze a tak taky neco stoji a ja pak budu radsi setrit, nez abych tam za nim jezdila. Graci, ty moc dobre vis, ze Lucka s nim zkusenost ma a dokonce se videli osobne, to je divny, kdyz tam nekolik let chodi.
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: STOP stav pro sbírku
Zaslán uživatelem/kou: Žabka (IP)
Datum: 2010-08-11, 15:09
Podle m? to není jediný veteriná? v dosahu, v p?ípad?, že by to u tohohle nešlo, tak se holt zkusí najít jiný. Není to ideální, bylo by dobré to mít domluvené a vyjasn?né dop?edu, ale holt se to seb?hlo takhle, a nikdo nem?že na 100% ?íct, že ?abíkovi nebude líp u pani?ky, než v sebelepší pé?i n?koho jiného. Psychika má (i u zví?at) pro pr?b?h nemoci ?asto v?tší význam, než fyzický stav.

Bailee se rozhodla, že chce mít ?abíka u sebe, je to její zví?e, a tak je pot?eba to respektovat. N?komu se to nemusí líbit, tak a? se mu to nelíbí, ale už myslím nemá cenu to tu dál pitvat.

Fre?ák bude ve Varech a pokud mu chce n?kdo nadále pomáhat, je te? t?eba mu zajistit co nejlepší pé?i tam. Tak jestli t?eba n?kdo znáte n?jakého veta, nebo n?koho, kdo by tam n?koho znal, m?l zkušenosti, reference, m?žete to pozjiš?ovat. Já sice znám pár lidí ve Varech, ale ti nemají zví?ata.

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: STOP stav pro sbírku
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2010-08-11, 15:11
v?tšina tu píše, jaké je sobectví si ho odvést, ale na druhou stranu není chemoterapie a prodlužování života za každou cenu stejné sobectví? trápit ho chemoterapíí a léky ješt? n?kolik m?síc?, namísto n?kolika dn?? pokud se nepletu, tak na lécích (prednisonu) by byl doživotn? tak jako tak, nebo snad ne?

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re:
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-08-11, 15:13
žofiro,

spoustu?? tak to jsem nev?d?la :o(

nicmén? já osobn? mám k chylíkový d?v?ru, potvrzenou mnoha lety. živ? si pamatuju naše první setkání. tehdy ze m? mohla tahat prachy, kdyby bývala cht?la. místo toho mi doporu?ila ?a?u uspat a dál ho netrápit - pro m? naprostý šok, jela jsem tam kv?li lé?ení, nenapadlo m?, že je to tak vážný.
i proto v??ím tomu, že když je pro chemoterapii, je to jen proto, že to ?abíkovi dává reálnou šanci. nic víc nic mí?.

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: STOP stav pro sbírku
Zaslán uživatelem/kou: graciijka (IP)
Datum: 2010-08-11, 15:17
Žofiro: tak samoz?ejm?, že to svým zp?sobem sobectví je..jak už sem tu n?kolikrát psala, kdyby mi Chylda ?ekla..podívejte se nemá to smysl tak to ne?eším stále dokola.

Jenže ona nám dala šanci na prodloužení života pomocí chemo. Tak pro? to nezkusit?

Navíc prost? nechápu logiku Bailee...nejd?ív ?íká jak ho nechá v klidu dožít, že ho chemo trápit nebude...a najednou m?ní názor, protože by ho mohla mít u sebe...o což jí celou tu dobu na t?ch x stránkách jde. Nejde jí o jeho zdraví a o nejlepší pé?i jakou by mohl dostat..jde jí o to mít ho akorát u sebe.

P?ijde mi prost? debilní brát ho z Prahy, kde už mohl mít jednu dávku za sebou do KV (p?evážet ho...to tu mimochodem taky zmi?ovala jak je chudák slabej a nezvládá to) od vetky, která s tím 100% zkušenosti má a ví doopravdy co mu je.

To je prost? to, o co mi tu jde...nejde mi o sebe, abych ho m?la u sebe, byla plácána po ramenou jak sem dobrá, ale o n?ho.....a jeho mizerné zdraví, které by se mohlo t?eba zlepšit.
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: STOP stav pro sbírku
Zaslán uživatelem/kou: Žabka (IP)
Datum: 2010-08-11, 15:27
A je to opravdu prodloužení života, a ne prodloužení umírání?

A o zm?n? názoru už jsem tu psala, je pochopitelné, že ?lov?k si m?že n?co rozmyslet, a tím, jak získá nové informace (a nebo je pod tlakem), tak své rozhodnutí m?ní.

Nep?ijde mi to divné. Baille chce mít fre?áka u sebe. Jí by p?išlo nejlepší nechat ho v klidu dožít, bez chemoterapie. Je to její názor a má na n?j plné prábvo. Nicmén? uznává i názory jiných lidí, a tím, že p?ímo v ?abíkov? p?ípad? je a bylo zainteresovaných víc lidí, tak je ochotná p?istoupit na kompromis. Pro ní je nejd?ležit?jší mít ho u sebe. Pro další lidi je d?ležité, aby podstoupil chemoterapii. V tom p?ípad? mi pak p?ijde jako vhodné ?ešení, aby fre?ák podstoupil chemoterapii v domácím prost?edí.Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: Žabka dne 11.08. v 15:27.

Re:
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2010-08-11, 15:38
A je to opravdu prodloužení života, a ne prodloužení umírání?


Na to se zkus Žabko zeptat t?eba Bei, která s Nicky chemoterapii podstoupila...Nicky pokud vím žila ješt? rok.
Avatar

Re:
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-08-11, 15:39
holky,

nechme toho. bailee sice není dosp?lá, ale rozumu má dost. nemá cenu jí tu dokola n?co vnucovat.

že sbírka není ur?ena pro dr. chylíkovou, už ví, že jistotu pokrytí celé lé?by ze sbírky nemá, ví taky. ?abík je její, a? se sama rozhodne, co dál.

a jestli bude chtít ?abíkovi pomoci chemoterapií (n?kolikrát tu zazn?lo, že fretky jí snáší VELMI DOB?E, na rozdíl od lidí), není problém ve sbírce pokra?ovat, a kdo bude chtít, p?isp?je.

Re:
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2010-08-11, 15:40
martina napsal/a:
-------------------------------------------------------
> žofiro,
>
> spoustu?? tak to jsem nev?d?la :o(
>
> nicmén? já osobn? mám k chylíkový d?v?ru,
> potvrzenou mnoha lety. živ? si pamatuju naše první
> setkání. tehdy ze m? mohla tahat prachy, kdyby
> bývala cht?la. místo toho mi doporu?ila ?a?u uspat
> a dál ho netrápit - pro m? naprostý šok, jela jsem
> tam kv?li lé?ení, nenapadlo m?, že je to tak
> vážný.
> i proto v??ím tomu, že když je pro chemoterapii,
> je to jen proto, že to ?abíkovi dává reálnou
> šanci. nic víc nic mí?.


co jsem tu kdysi tak pro?ítala vlákna s problematikou "?íje" po kastraci, tak ano, narazila jsem tu na spoustu problém? práv? u fretek kastrovaných u Chylíkový, z toho p?ípad, kdy fretku kastrovala + u ní byla ta samá fretka 2x na rekastraci, podruhé nep?ežila. stejn? tak je ale spousta sami?ek, které u ní s kastrací problém nem?li. osobní zkušenosti s ní nemám, takže nechci soudit, jen jsem tím cht?la ?íct, že když má n?kdo zkušenosti a "umí to" ješt? neznamená, že se mu to vždycky poda?í a naopak...

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: ŽoFiRo dne 11.08. v 15:42.
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: SBÍRKA POKRA?UJE ?
Zaslán uživatelem/kou: Bailee (IP)
Datum: 2010-08-11, 15:43
MVDr Chylikova nam vypracuje zpravu, a vim jmeno ucinne latky, ktera se pri chemo pouziva u nich. Zitra hned rano zajedu za MVDr Cernym a domluvime se na vsem, vcetne financovani a terminu prvni chemoterapie, tak se sbirkou snad mohu pocitat.
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: SBÍRKA POKRA?UJE ?
Zaslán uživatelem/kou: graciijka (IP)
Datum: 2010-08-11, 15:45
Každopádn? m? hodn? mrzí, že se s ním nerozlou?ím.
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: SBÍRKA POKRA?UJE ?
Zaslán uživatelem/kou: Bailee (IP)
Datum: 2010-08-11, 15:49
Mohla jsi, ja mohla prijet pozdeji. Ani by me nenapadlo, ze mi ho vyda Tomas.
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: SBÍRKA POKRA?UJE ?
Zaslán uživatelem/kou: graciijka (IP)
Datum: 2010-08-11, 15:52
Vydá ti ho, protože se s tebou nechci vid?t....
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: SBÍRKA POKRA?UJE ?
Zaslán uživatelem/kou: Bailee (IP)
Datum: 2010-08-11, 15:54
Kdybys mu zabalila veci, tak ke vchodu mi ho donest mohl a mohli jsme se nahore rozloucit. To uz je jedno.
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: SBÍRKA POKRA?UJE ?
Zaslán uživatelem/kou: graciijka (IP)
Datum: 2010-08-11, 15:58
Hele jsem v práci do p?ti a na cestu ti ho fakt v sedm p?edávat nebudu....?ím d?ív tím líp pro n?j....
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: SBÍRKA POKRA?UJE ?
Zaslán uživatelem/kou: Bailee (IP)
Datum: 2010-08-11, 16:25
Graci, smaz na lidech prosimte, ze se sbirka rusi. Diky
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: SBÍRKA POKRA?UJE ?
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-08-11, 17:05
Bailee, pls piš sem dál jak se ?abík má, jak s tim prújmem, jestli ho dáš na tu chemošku v KV, jestli tu chemošku (s ohledem na prújem a všechny další okolnosti múže nastoupit a kdy), nebo jestli bude jen na Prednisonu...
Skrátka piš jak se mu da?í. Dík.
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: SBÍRKA POKRA?UJE ?
Zaslán uživatelem/kou: slunicko0811 (IP)
Datum: 2010-08-11, 20:56
Každopádn? p?eju ?abímu ješt? dlouhý a spokojený život a? už se lé?í nebo nelé?í!!!
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: SBÍRKA POKRA?UJE ?
Zaslán uživatelem/kou: graciijka (IP)
Datum: 2010-08-11, 21:54
Taky mu p?eju jen to nejlepší.....
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?... aktuáln?: SBÍRKA POKRA?UJE ?
Zaslán uživatelem/kou: Bailee (IP)
Datum: 2010-08-12, 01:41
Abych napsala, jak se ?abík má. Asi mu domácí prost?edí opravdu prospívá, žádnej pr?jem se nekoná a po p?íjezdu dom? máme tém?? normální bobky, prob?hl se po pokoji, odtáhl si pod gau? svojí milovanou gumovou dýni, dostal prášek a šel spinkat. Díky všem za ,,podporu". A za opravdovou podporu d?kuju t?m, co mi píšou na vzkazy, že by se rozhodli stejn?. Sem se bojí psát, aby nebyli zaživa sežráni.
Avatar

Aktuální stránka:11 z 24


Toto téma bylo zamčeno
TOPlist