Aktuální stránka:56 z 69
Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: kamculenka (IP)
Datum: 2008-05-19, 12:23
klokan a ta sukni?ka je na co? Aby jí nefoukalo na ka?abu??? :-D

Zuzanka, Jennynka, Vikoušek, Mischa a ti, co mají ty bordelá?e rádi :o)

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2008-05-19, 12:24
Tak to sem v?era na výstav? psú tedy vid?la jinší oble?ky :-))) od župánkú, p?es riflové šati?ky až po ve?erní róby :-)))
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: klokan_cestovatel (IP)
Datum: 2008-05-19, 12:25
no to je neco tak strasnyho :-(

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2008-05-19, 12:27
Nejvíc sem se ale bavila, že tyhle blbosti fakt nikdo nekupoval :-) maximáln? tak mikinu pro krátkosrsté ?ivavy, nebo klasické plášt?nky...
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: kamculenka (IP)
Datum: 2008-05-19, 12:35
Johana: my se sm?jeme ale za chvilu se budou pro psy kupovat i Mp3 aby se na procházkách nenudili... a co takhle psí pornografie pro n????
Bože, kam ten sv?t sp?je...

I stvo?il B?h Adama, kouká se na n?j, prohlíží ze všech stran a pak ?ekne: No,... umím i lepší v?ci ;-)

Zuzanka, Jennynka, Vikoušek, Mischa a ti, co mají ty bordelá?e rádi :o)

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: klokan_cestovatel (IP)
Datum: 2008-05-19, 12:37
jojo na aukru to taky vicemene nikdo nechce, max nejaky svitici vesty do tmy, nebo plastenku...

playboybunda
[www.aukro.cz]
šaty
[www.aukro.cz]
sukn?
[www.aukro.cz]
sukynka s kanyry
[www.aukro.cz]
ruzove laclace
[www.aukro.cz]
modni zlute saticky
[www.aukro.cz]
pro nevestu
[www.aukro.cz]
PYZAMKO
[www.aukro.cz]
pon?o
[www.aukro.cz]
a nakonec vtipny pelisek
[www.aukro.cz]

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: kamculenka (IP)
Datum: 2008-05-19, 12:40
Tak ale ten pelíšek je p?kný ne?? :-))

Zuzanka, Jennynka, Vikoušek, Mischa a ti, co mají ty bordelá?e rádi :o)

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: klokan_cestovatel (IP)
Datum: 2008-05-19, 12:43
ten pelisek je krasny....dyk jsem tam nbapsala, ze nakonec vtipny pelech... ael to predtim, ty pyzama, saty, svatebni, no hruuuza a des

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: kamculenka (IP)
Datum: 2008-05-19, 12:45
klokan: to jo no... chudáci psi.. ješt? pochopím parisinu Tinkerbell ale ten zbytek.... :-/

Zuzanka, Jennynka, Vikoušek, Mischa a ti, co mají ty bordelá?e rádi :o)

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Tyrandé (IP)
Datum: 2008-05-19, 15:33
Tyhle 2 mne opravdu up?imn? pobavily :-D

Z Pepíka vyrostl pohlednej, žádoucí frajer s vlastním autem.
Jednoho dne si jde vyzvednout svojí holku An?u na rande. Když p?ijde k ní dom?,otev?e její otec a pozve ho dál. "An?a ješt? není hotová, tak se posa?, hochu." vybídne ho.
Pepík si sedne a otec se ptá, co mají dneska v plánu.
Pepík zdvo?ile odpoví, že nejspíš zajdou n?kam do cukrárny a pak do kina.
Tatík na to: "A pro? si vy dva nevyjedete n?kam zaprcat? Slyšel jsem, že to dneska d?lají všichni mladí."
Pepík jen tak nev??ícn? kouká a pak otce požádá, aby to zopakoval.
"Ale klidn?," povídá tatík, "naše An?a p?ece prcá strašn? ráda.
Kdybychom jí nechali, prcala by celou noc."
Pepíkovi pomalu vylejzají o?i z d?lku.
Za pár minut sejde An?a dol? a hlásí, že m?žou vyrazit.
Asi o dvacet minut pozd?ji vlítne An?a zpátky dom?, práskne dve?ma a ?ve na otce: "Sakra tati, ?íká se trsat!"

?ímský císa? promlouvá ke gladiátorum:
"Gladiáto?i, dneska budete mít zápas ve vodním pólu. Mužstvo, které vyhraje, dostane svobodu!"
"A jak poznáme soupe?e?" ptají se gladiáto?i.
Císa? se uchechtne a povídá:
"Snadno, krokodýli budou mít bílé ?epi?ky."
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: kamculenka (IP)
Datum: 2008-05-19, 15:38
Tyrandé: no... dobrý ... :-)) trsat... :-)

Zuzanka, Jennynka, Vikoušek, Mischa a ti, co mají ty bordelá?e rádi :o)

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: kamculenka (IP)
Datum: 2008-05-20, 13:47
Žena cvi?í doma nahá aerobic a když d?lá provaz, p?isaje se mušli?kou na parkety....
Podtlak je tak veliký, že se sama nedokáže odlepit. ?eká na svého muže, aby jí pomohl. Avšak ani spole?nými silami se jim to neda?í.
Muž p?emýšlí a pak ?ekne :"Hanba, nehanba, zavoláme souseda, je domácí kutil, ten u?it? n?co vymyslí.."
Soused p?ijde, dá si panáka a po chvíli ?íká "Vy?ežeme pod ní parkety, oto?íme ji na hlavu, vyvrtáme dírku a až podtlak povolí, sundáme jí to dol?"..
Manžel chvíli p?emýšlí a pak ?íká :"hele víš co? Parkety jsou drahý, stály dva litry za metr. Za?neme ji každý masírovat jednu bradavku a až zvlhne, odtla?íme ji jako slimáka do kuchyn? - tam je linoleum za dv? kila....Zuzanka, Jennynka, Vikoušek, Mischa a ti, co mají ty bordelá?e rádi :o)

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Gazza (IP)
Datum: 2008-05-28, 12:42
Dv? spo?ádan? žijící ženy si vyrazí na dámskou jízdu a n?jak
necht? se
ožerou jak dogy. Vrací se dom?, a když prochází okolo h?bitova,
p?epadne
je naléhavá pot?eba.
Zapadnou tedy mezi hroby, ale ani jedna nemá nic na ut?ení...
První si teda stáhne kalhotky, ut?e se s nimi a zahodí je.
Druhá má drahé luxusní prádlo, které nechce ob?tovat. Všimne
si ale v?nce
na hrobu, u n?hož d?epí. Použije tedy stuhu na n?m...
Ráno si jejich manželé volají a st?žují si, jak jejich jindy spo?ádané
a
slušné ženušky chrápou v posteli.
Jeden z nich pak ješt? podotkne: "Ty, ale za?ínám tušit to nejhorší.
Moje došla bez kalhotek.. "
A ten druhý na to: "Hmmm, to nic není. Ta moje m?la v zadku zastr?enou
cedulku, na které stálo : OD CELÉHO HASI?SKÉHO SBORU. NIKDY NA TEBE
NEZAPOMENEME...."

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: klokan_cestovatel (IP)
Datum: 2008-05-28, 12:53
O odstra?ování chloupk?.

M?j ve?er za?al jako každý jiný ve?er - p?ijít dom?, p?ipravit ve?e?i,
pohrát si s d?tmi*pak m? napadla myšlenka, kterou jsem si - ho?kou-
vypila v p?íštích pár hodinách až do dna* "Možná bych si dneska
mohla voskem odstranit chloupky" a tak jsem se odebrala ke koupeln?.
Vytáhla jsem inkriminovaný vosk - byl to jeden z t?ch vosk?
používajících se za studena, žádný horký vosk, jen umístíte pruhy vosku mezi své
dlan?, nah?ejete je a odd?líte od sebe. Po té si je p?iložíte na nohu
(nebo kamkoli jinam) a rychle je strhnete. Takže žádný štráchy, p?ece to
nem?že být tak t?žké! Já tedy sice nejsem žádný génius, ale p?ece tohle
hrav? zvládnu. (Hmmm, HA HA)
Takže s nadšením vytahuji první proužek, dokonce se projevuji jako
genius a místo zdlouhavého nah?ívání dlan?mi, použiji fén. Ten jej nah?eje
na 1000 stup?? a já jsem p?ipravena p?ikládat. P?iložím proužek p?es
stehno a rychle strhnu. Funguje to! OK, nebyl to práv? nejkrásn?jší pocit,
ale dalo se to vydržet. Tak tohle zvládnu. Odstra?ování chloupk? voskem m?
už ned?sí . P?ipadám si jako královna vosk?, bojovnice proti necht?ným
chloupk?m - tvo?itelka krásné hladké pleti. P?íštím proužkem se budu
soust?edit na pon?kud severn?jší oblasti mého t?la* Než se do toho s vervou
vrhnu, jdu
zkontrolovat již spící d?ti. A zpátky do koupelny do dalšího kola
mého boje proti chloupk?m.
Sundám si kalhotky a s jednou nohou na kraji toaletní mísy zaujímám pozici.
Stejným zp?sobem si p?iložím proužek nah?átého vosku podél
"bikinové linie", p?ikrývající ?ást mé "krasotinky" až k vnit?ní ?ásti mé
hýžd? (ano,
hýžd?, ten proužek je d?sn? dlouhý), zhluboka se nadechnu a *
TRH!!!!!! JSEM SLEPÁ!!!! Oslepla jsem bolestí!!! Do pr*.!!! S navracejícím se
zrakem si povšimnu, že se mi poda?ilo strhnout pouze p?lku proužku. Do háje.
Další hluboký nádech a TRH!! Všechno se to?í a vidím malé te?ky. Myslím,
že se složím*nesmím omdlít, nesmím omdlít! Zdálky se ozývají bubny.
Dýchej,dýchej*.OK vracím se zp?t k normálu. Podívám se toužebn? na svou trofej -
povoskovaný proužek, který mi zp?sobil tolik bolesti, s mými
chloupky pevn?
p?ilepenými. Chci si své vít?zství vychutnat a tak pozvednu svou
trofej a*nevidím žádné chlupy! Kde jsou ty chloupky? A vosk? KDE JE
VOSK??? Pomalu
se podívám na inkriminovanou oblast, s jednou nohou stále na
porcelánové míse. Vidím chloupky, které m?ly být na proužku s voskem. Nejsou!
Dotknu se a cítím VOSK! Moje nejcitliv?jší místo t?la je pokryto voskem
tvo?ícím z mých chloupk? lepivou hmotu. Pak ud?lám další ohromnou chybu*
vzpomínáte, že má noha je stále na záchodové míse? Já v tomto moment? pokládám
nohu na zem.
Slepil se! M?j zadek je slepený! Zalepil se! Batolím se po
koupeln? jako tu??ák a p?emýšlím jak rozpustit ten vosk. Doufám, že neza?nu
pot?ebovat kakat, to by pravd?podobn? explodovalo hlavou. Horká voda! Horká
voda p?ece rozpouští vosk.Napustím si horkou vodu, kterou budu schopna snést,
do vany, pono?ím voskem pokryté ?ásti, vosk se rozpustí a já jej mohu
lehce set?ít, že? OMYL!!! Vlezu do vany - voda je o trochu víc horká než
teplota vody, kterou používají na mu?ení vále?ných zajatc?, nebo
sterilizaci skalpel? - a posadím se. Velmi záhy zjistím, že ješt? horší než
slepené dolní regiony jsou slepené dolní regiony p?ilepené ke dni vany ve
vroucí vod?, která NEROZPOUŠTÍ vosk. Takže nyní pevn? p?icementována ke
dni vany v
duchu d?kuju svému manželovi, který nechal instalovat p?ed m?sícem
do koupelny telefon a rozhodnu se zavolat kamarádce. Ta jist? zažila
podobnou v?c a ví n?jaké triky, které mne dostanou z této lapálie. Musím
p?iznat, že za?ít telefonát v?tou: "Takže moje *. a zadek jsou slepený a
p?ilepený ke
dni vany" je pon?kud netradi?ní* Nedozvídám se od ní žádné triky
nebo rady ale slyším na druhém konci drátu špatn? p?idušovaný záchvat
smíchu. Pak ji napadne, abych zavolala zákaznické centrum, jehož ?íslo je na
stran? krabi?ky s navoskovanými pruhy. No jist?! Ješt? budu pro srandu
operátor?m. Zatímco spolu vymýšlíme r?zné varianty ?ešení, za?ínám seškrabovat
své slepené chlupy žiletkou. Neexistuje lepší pocit než sed?t ve
vroucí vod? slepená až na záda a nasucho si holit citlivé chloupky. Te? s již
nefungujícím mozkem a siln? porušenou hrdostí za?ínám nabývat
jistoty, že budu pot?ebovat psychiatrickou pomoc kv?li posttraumatickému
stresu. Má p?ítelkyn? se mnou stále mluví po telefonu, když m?j zrak padne na
mou záchranu. Krém, který se používá na odstran?ní zbylých chloupk?*co
tím m?žu ztratit? Namažu se s ním a do pr?ic to bolí!!!! M?j zví?ecí ?ev
dozajista
probudil d?ti a zp?sobil u mé kamarádky do?asnou hluchotu, ale je
mi to jedno, protože to jde dol?!! Funguje to, jsem zachrán?ná!!!!!
Kamarádka mi
hlu?n? gratuluje k vít?zství a zav?sí. Úsp?šn? odstraním zbytek
vosku a ve svém bezb?ehém zoufalství zjistím, že VŠECHNY chloupky jsou na
svém míst?.
Žádný nechybí! Neopatrn? to všechno oholím, no a co, stejn? jsou
všechny mé kožní bu?ky umrtvené a nic necítím. Klidn? bych si sama mohla
úsp?šn? amputovat celou nohu a necítit bolest. P?íští týden se chystám na
barvení vlas?.


Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2008-05-28, 12:59
teda klokane!!!!! to je úúúúžasný!! :o)))))))))))))))))))

p.s. jakou že to budeš mít barvu? ;o))))

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: klokan_cestovatel (IP)
Datum: 2008-05-28, 13:08
ja u toho taky malem curala smichy... Zel to neni moje zkusenost.... teda asi BOHUDIK :-)

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: kamculenka (IP)
Datum: 2008-05-28, 13:19
To je pecka :o))) koležanka jíž jsem to posílala mailem tak za?vala smíchy, že jsem ji slyšela až sem! :D

Zuzanka, Jennynka, Vikoušek, Mischa a ti, co mají ty bordelá?e rádi :o)

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: klokan_cestovatel (IP)
Datum: 2008-06-04, 22:13
PERLY Z JZD


"Kdo nemá ješt? orazítkovaná vejce, nech? tak u?iní nebo mu propadnou."

"Moje žena utrp?la zran?ní následkem švihnutí ocasu do oka."

"Vážení zem?d?lci, dostavte se všichni ke škole, kde se bude vykupovat semeno, pytlíky si ozna?te, aby nedošlo k zám?n?."

"Dne 17.týho tohoto m?síce bude proveden soupis prasat, dostavte se všichni v?as."

"V kulturním dom? se staví kamna, žádáme ob?any o brigádu, trouby jsou na MNV." (M?stský Národní Výbor)

"Upozor?ujeme na setí ja?in. Kdo je osel, a? se p?ihlásí."

P?edseda telefonuje zootechnikovi: "Chcípl nám v?l, máme koupit nového nebo po?kat na tebe?"

"V otázce prodeje se ženou souhlasím, m?žete si pro tu svini p?ijet kdykoliv."

Výzva k ob?an?m: "Vybírá se poplatek za plemenného býka a za kominíka."

"Žádám vás o povolení p?estavby stodoly na bytovku a to tak, že p?edek nechám stát a hýbat budu jenom zadkem."

"Žádám o poukaz na thérový papír. D?vod: prší mi na kozy."
(?erná st?ešní krytina)

"Ob?an, který ukradl v dr?bežárn? vejce, bude za n? popotahován až p?ed MNV."

"Upozor?ujeme družstevníky, že již t?etí den je na návsi f?ra hnoje. Nebude-li odstran?na, vloží se do toho národní výbor."

"Exekuce nemohla být provedena. Poplatnice má jen dv? kozy a na ty si nedá sáhnout."

"Prosím, abych byla ve své v?ci uspokojena, jinak se obrátím na ve?ejnost."

"Záv?rem sch?ze bych cht?l vyzvednout soudružku Malou za mléko a soudruha Vorla za vejce."

"Soudruzi, co je s mojí žadostí. Je 18.týho a já jsem to ješt? nedostala."

"Ten ú?edník co zamítl moji žádost, by m?l jít spát ke mn?, aby poznal, jak mám vlhkou díru."

"Nedostanu-li povolení na tu m?íž, jsem nucen p?e?íznout starou."

"Kdo má ješt? zájem o nové brambory, a? se dostaví na pole, kde mu bude nakopáno p?ímo do pytle."

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Silva (IP)
Datum: 2008-06-06, 15:24
Lidi, chápete tohle?????:
[www.novinky.cz]Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: Silva dne 06.06. v 15:28.
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2008-06-06, 15:31
Já nevím. P?i mém vztahu k žehlení mi to ani nep?ipadá vtipný.
Celkem bych cht?la vid?t domácnosti t?ch magor?...;o)
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2008-06-06, 15:40
Markéto a p?i MÉM vztahu k žehlení mi to p?ijde jako masochizmus :-))))
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Dáda (IP)
Datum: 2008-06-06, 16:09
Odhaduje se, že více než 1 000 žen a muž? z celého sv?ta si navyklo žehlit p?i r?zných sportech nebo na neobvyklých místech – p?i horolezectví, na ledovci, pod mo?skou hladinou, p?i seskoku padákem, dojení krávy.

No tak to bych teda cht?la vid?t n?koho jak žehlí p?i seskoku padákem a nebo p?i dojení krávy, to jsou fakt krávoviny. Co ty lidi dneska nevymyslí, aby m?li ?lánek, chjoo.

Dáda, Fitch, Šefi a Hagi
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2008-06-06, 16:28
já tomu taky nerozumím, ale p?etlumo?ím manželovi.
možná by uvítal zm?nu?

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2008-06-06, 16:32
VON ŽEHLÍ?!?!?!?!? :o))))
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2008-06-06, 17:12
taky...
("taky" myslím krom vykonávání i jiných domácích prací, nikoli "taky - n?kdy já, n?kdy on" ... ;oP)

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2008-06-06, 18:23
Bože - na rukou bych ho nosila :o)))
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: amonnia (IP)
Datum: 2008-06-06, 22:08
Jde Topolánek s Paroubkem po silnici a najednou jim cestu zk?íží
> brou?ek.
> Paroubek hned p?isko?í a brou?ka rozmá?kne.
> Topolánek: "Co jsi to ud?lal? Nem?žeš zni?it každého, kdo se nám
> postaví do cesty. Je demokracie a každý má právo jít svojí vlastní
> cestou."
> Jdou dál a najednou za?ne p?ed nimi poskakovat žába. Topolánek zrychlí
> a jediným šlápnutím ji rozmá?kne na kaši.
> Paroubek nechápav? kroutí hlavou: Ale p?ed chvílí jsi povídal, Že
> každý m?že jít svou vlastní cestou...!"
> Toplánek: " Ano, ale mají se plazit a ne vyskakovat!"


Valmez 2001 [www.youtube.com] Heyday by Mic Christopher

Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2008-06-06, 22:10
nosila bych, a ráda, jéje! když já ho od t?ch domácích prací nem?žu nikdy vodtrhnout...

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: amonnia (IP)
Datum: 2008-06-06, 22:16
P?ijde Karel na návšt?vu k Frantovi, který je na vozíku. Sedí,
# # # > povídají, A když už k ve?eru za?íná být zima, Franta Karla prosí,zda
# #
# # # > by mu z horního pokoje p?inesl ba?kory.Ten se ochotn? zvedl a jde do
# # # > pokoje, kde najde dv? Frantovy dcery, v nejlepších letech, 17 a 19,
# # # > jenom v kalhotkách.
# # # > Zálibn? se na n? podívá a na jejich otázku, co tam d?lá, jim odpoví:
# # # > "Váš otec mi ?ekl, že vás mám p?efiknout.\" Vyd?šen? se na n?j
# # # > podívají a ?íkají:
# # # > "To ur?it? není pravda, to by náš tatínek nikdy ne?ekl!!
# # # > "Tak vy mi nev??íte?" ptá se a otevírá dve?e:
# # # > "Franto,ob??" zavolá a zezdola se ozve:
# # # > "Jo, jo, Karle, ob?!"

Valmez 2001 [www.youtube.com] Heyday by Mic Christopher

Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: amonnia (IP)
Datum: 2008-06-06, 22:24
P?ijde Karel na návšt?vu k Frantovi, který je na vozíku. Sedí,
# # # > povídají, A když už k ve?eru za?íná být zima, Franta Karla prosí,zda
# #
# # # > by mu z horního pokoje p?inesl ba?kory.Ten se ochotn? zvedl a jde do
# # # > pokoje, kde najde dv? Frantovy dcery, v nejlepších letech, 17 a 19,
# # # > jenom v kalhotkách.
# # # > Zálibn? se na n? podívá a na jejich otázku, co tam d?lá, jim odpoví:
# # # > "Váš otec mi ?ekl, že vás mám p?efiknout.\" Vyd?šen? se na n?j
# # # > podívají a ?íkají:
# # # > "To ur?it? není pravda, to by náš tatínek nikdy ne?ekl!!
# # # > "Tak vy mi nev??íte?" ptá se a otevírá dve?e:
# # # > "Franto,ob??" zavolá a zezdola se ozve:
# # # > "Jo, jo, Karle, ob?!"

Valmez 2001 [www.youtube.com] Heyday by Mic Christopher

Avatar

Aktuální stránka:56 z 69


Toto téma bylo zamčeno
TOPlist