Aktuální stránka:55 z 69
Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: amonnia (IP)
Datum: 2008-05-05, 20:15
Malý klu?ina p?išel do ložnice rodi?? a vidí, jak maminka # sedí
> tatínkovi na b?íšku a poskakuje nahoru a dol?.
> Rodi?e # okamžit? p?estanou a maminka p?es sebe rychle p?etáhne
pokrývku.
> "Co jsi # to d?lala tatínkovi, maminko?" ptá se klu?ina s naivn?
vyvalenýma
> # o?ima.
> Maminka cela ruda se snaží zachránit situaci a vysv?tluje:
> "Víš Toníku, tv?j tatínek má velké b?íško a já sem tam musím na n?m
> # poskakovat, aby mu splasklo."
> "To ztrácíš ?as maminko" odpovídá klu?ina. # " Hned jak odejdeš na
nákup,
> p?ijde sousedka, klekne si na kolena a # nafoukne ho zase nazpátek."

Valmez 2001 [www.youtube.com] Heyday by Mic Christopher

Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: atevi (IP)
Datum: 2008-05-05, 20:17
Tak ten je hezkej, máme s Danem záchvat smíchu :-))))

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: kamculenka (IP)
Datum: 2008-05-09, 09:50
Jaký e-mail má ma?arská sova??

hu@hu.hu

Zuzanka, Jennynka, Vikoušek, Mischa a ti, co mají ty bordelá?e rádi :o)

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: kamculenka (IP)
Datum: 2008-05-09, 15:27
Tahle hra se Vám bude líbit :-))

[www.onlinovky.cz]

Zuzanka, Jennynka, Vikoušek, Mischa a ti, co mají ty bordelá?e rádi :o)

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: klokan_cestovatel (IP)
Datum: 2008-05-09, 23:17
tak a mam zitra v praci na celej den vystarano :-)))

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: kamculenka (IP)
Datum: 2008-05-10, 16:42
klokan: jo my jsme to pa?ily s koležankou v pátek :-D

Zuzanka, Jennynka, Vikoušek, Mischa a ti, co mají ty bordelá?e rádi :o)

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: amonnia (IP)
Datum: 2008-05-10, 21:09
Život na Valašsku.
# # > # #
# # > # # Rozhlasová reportérka chce ud?lat autentický rozhovor s ba?ou, tak se
# # > ho
# # > # # ptá,
# # > # # jak probíhá jeho b?žný den.
# # > # # Ba?a: "No, ráno vstanu a hned si dám slivovicu."
# # > # # Reportérka: "Po?kejte, to p?ece nem?žeme ?íct do rádia, že hned poránu
# # >
# # > # # chlastáte!! Tak ?ekn?te t?eba, že ?tete knihu."
# # > # # Ba?a tedy za?ne znovu: "Ráno vstanu a za?nu ?íst knihu. Když ji do?tu,
# # > # # jdu k
# # > # # Jožinovi a ?teme spolu jeho knihu. Jakmile ji p?e?teme, jdeme do
# # > # # knihovny.
# # > # # A když už máme p?e?tenou celou knihovnu tak jdeme k Jurovi, protože
# # > ten
# # > # # má
# # > # # tiskárnu..."

Valmez 2001 [www.youtube.com] Heyday by Mic Christopher

Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Janule (IP)
Datum: 2008-05-12, 12:18
Jeden pate?ní :

>> P?ijde mladík do lékárny: "Dejte mi, prosím jeden prezervativ, jdu dnes
>> na
>> návšt?vu ke své dívce. Po?kejte, radši mi dejte dva, ona má taky docela
>> p?knou sestru...A nebo ne! Dejte mi t?i! Matka mé dívky také vypadá
>> celkem
>> dob?e."
>> Tak se také stalo. Mladý muž p?išel na návšt?vu, pozvali ho k ob?du i na
>> kávu, ale on celou dobu jen sed?l a ?ervenal se. Když ho dívka
>> vyprovázela,
>> ptala se: "Co je to dnes s Tebou? Nechutnal ti ob?d??? Že jsi takový
>> zasmušilý?"
>> Ne, ob?d byl výborný, ale kdo by si byl pomyslel, že je tv?j otec
>> lékárník..."


Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: kamculenka (IP)
Datum: 2008-05-16, 10:06
Lidi, ale fakt, co to je??

[www.super.cz]

Zuzanka, Jennynka, Vikoušek, Mischa a ti, co mají ty bordelá?e rádi :o)

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Tyrandé (IP)
Datum: 2008-05-16, 10:50
Indiánský ná?elník svolá kmen a ?íká: "Mám dv? zprávy. Jak už to tak bývá, tak jednu špatnou a jednu dobrou. Ta špatná je - za kopcem se usadili cikáni." Celý kmen p?sobí zachmu?en? a tak ná?elník honem dodá: "Dobrá ale je ta, že chutnají jako bizoni."
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: kamculenka (IP)
Datum: 2008-05-16, 10:51
Tyrandé: Tfujky ty kanibale :-D :-D

Zuzanka, Jennynka, Vikoušek, Mischa a ti, co mají ty bordelá?e rádi :o)

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Tyrandé (IP)
Datum: 2008-05-16, 11:27
kamculenka - já bych se jich nedotkla ani 5ti metrovou ty?í natož, abych to jedla :-D Ale vtípek se mi líbil (už kv?li tomu " Ta špatná je - za kopcem se usadili cikáni" - prost? klasika :o) )
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: kamculenka (IP)
Datum: 2008-05-16, 12:14
Tyradné: jasn?..jako z Kame?áku...nejhorší v?ta co ti m?že cikán ?íct: Nazdar sousede... :D

Zuzanka, Jennynka, Vikoušek, Mischa a ti, co mají ty bordelá?e rádi :o)

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Mirim (IP)
Datum: 2008-05-16, 12:44
I vy rasisti! ;o)
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: kamculenka (IP)
Datum: 2008-05-16, 13:12
Mirim : HA HA LOL

Zuzanka, Jennynka, Vikoušek, Mischa a ti, co mají ty bordelá?e rádi :o)

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Tyrandé (IP)
Datum: 2008-05-16, 13:13
BRRRR! D?sivá p?edstava! To bych si doma z?idila zbrojnici a p?es p?ítele brutální zabezpe?ení bytu :-D
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Tyrandé (IP)
Datum: 2008-05-16, 13:15
Mirim: Na tohle jsem slyšela krásné hlášky :-D
Ta první se mi líbí víc :o)

"Nem?žu být rasista, protože se cigáni nezmohli ani na vlastní rasu"

"Nejsem rasista, ale barva ?lov?ka je prost? bílá"

Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Mikejla (IP)
Datum: 2008-05-16, 14:48
Tak kdyz uz jsme u tehle lidi... ... ... :))

[www.krpes.com]
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Mirim (IP)
Datum: 2008-05-16, 14:51
No, je pravda, že Karviná je pom?rn? "zamo?ená", ale já žiju zrovna v míst?, kde je docela fajn.
Nedokážu však odsoudit jako rasisty ty, kte?í s nimi m?li blízké setkání velmi nep?íjemného druhu. :oP
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Tyrandé (IP)
Datum: 2008-05-16, 20:32
Mikejla - jj, to se mi líbilo :-D Dokonce to prý cht?l n?kdo nechat vy?adit (i když nechápu pro?. Všichni v?dí, jací tihle "lidé" vždy byli)

Mirim - mezi cigánama mám pár p?átel. Jsou to slušní a dokonce i pracující !!!!) lidé na které nedám dopustit a hlavn? to nejsou romové. Nemají to slovo rádi a ?íkají, že jsou cigáni, vždycky byli a budou. To se mi líbí. Pak jsem se ale bohužel setkala i s tou horší sortou a za skoro 7 let co pracuju v jednom nejmenovaném obchod? jsem m?la nejednu velice nep?íjemnou zkušenost :-( Jako když už mne musí jet vyzvednout a doprovodit dom? kamarád, protože na m? ?ekají "romové" nebo? jsem je nenechala ukrást zboží a ješt? mi vyhrožjí, p?es nadávání do rasist? a diskrimina?ní dylinu, že jim beru v?c co cht?li ukázat n?komu na druhém konci obchodního centra... Proto tak miluju ty vtipy. Na ty hodné co znám to beru jako n?co ošklivého a na ty svin? to beru jako vtipnou by? smutnou realitu :-(
Není cigán jako cigán a není bílej jako bílej. Každá strana má svoje, ale bohužel na jejich je ta v?tšina špatná.

Ale a? jen nespamuju... ješt? pár vtípk? :-)

Nejd?ív historka ze života od kamaráda.
Pot?eboval si koupit va?i? a tak zašel do obchodu s outdoorovým vybavením. Prodava? mu ukázal dva a za?al popisovat vlastnosti a do jakých podmínek se hodí a nehodí a že jsou použitelné i nad 2000 metr?. Nakonec se zeptal:
"Kam s tím jdete?"
"Do druhého patra." odpov?d?l kamarád.
Prodava? se smál, ješt? když odcházel. Te? si s nim va?í doma párky, protože ješt? nemá v kuchni kuchy?skou linku.

Milenci v noci po milování:
Ona: "Máš m? rád?"
On: "Ano mám."
Ona: "Ud?láš n?co pro m??"
On: "Všechno na sv?t?."
Ona: "Nevyvolávej m? zítra z vlastiv?dy.

Ve t?i v noci zazvoní profesorovi telefon, ozve se tichý hlas:
Probudil jsem t??
Hmmm... ano...
Tak to je dob?e, protože já se ješt? u?ím ty hajzle!!!

V urologické ordinaci sd?luje léka? pacientovi: "Pane, musíte p?estat onanovat."
Pacient se ptá: "Pro?? Ono mi to n?jak škodí?"
"Ne," ?íká léka?, "ale rád bych vás vyšet?il."

Udýchaný mladý poš?ák p?íjde s d?chodem k d?dkovi a ?iká: D?dku! Už m? nebaví chodit každý m?síc za vámi na samotu 18 km od vesnice.
D?dek na to: Moc m? neser! Nebo si objednám denní tisk!
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Tyrandé (IP)
Datum: 2008-05-17, 15:55
OBALY NA VÝROBCÍCH A POTRAVINÁCH

NA SÁ?KU CHIPS?: „I vy m?žete vyhrát! Koup? není podmínkou! Detaily uvnit?.

NA DEZERTU TIRAMISSU OD NANNY: (natišt?no zespodu krabice): „Neobracejte vzh?ru nohama.!

NA FÉNU ZNA?KY MAYER: „Nepoužívejte ve spánku.“

NA PRÁŠCÍCH NA SPANÍ OD NYTOLU: „Upozorn?ní: M?že zp?sobit ospalost.“

NA BALÍ?KU S O?ÍŠKY, KTERÉ ROZDÁ
VAJÍ AMERICKÉ AEROLINKY
: „Instrukce: Otev?ete sá?ek. Jezte o?íšky.“

NA ŠVÉDSKÉ ?ET?ZOVÉ PILE: „Nepokoušejte se zastavit ?et?z rukou ani genitáliemi.“
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Tyrandé (IP)
Datum: 2008-05-17, 15:57
Na pokrývce z Taiwanu:
NEPOUŽÍVEJTE JAKO OCHRANU PROTI TORNÁDU. (to by fakt nezabralo?)

Na zrcátku p?imontovaném k helm? používané americkými cyklisty:
PAMATUJTE, P?EDM?TY V ZRCADLE JSOU VE SKUTE?NOSTI ZA VÁMI.(trochu "schýza" ne?)

Na zavírátku anglického ochuceného mléka:
PO OTEV?ENÍ NEOBRACEJTE LÁHEV VZH?RU NOHAMA. (ani p?i nalévání do sklenice?)

Na novozélandském spreji proti hmyzu:
TENTO P?ÍPRAVEK NEBYL TESTOVÁN NA ZVÍ?ATECH. (ale t?eba funguje)

Na amerických pokynech k sestavení nového po?íta?e:
ABYSTE P?EDEŠLI VYTVO?ENÍ SRAŽENÉ PÁRY, PO?KEJTE S OTEV?ENÍM KRABICE, POKUD SE NEZAH?EJE NA POKOJOVOU TEPLOTU. (Rozumné, jenže ty instrukce jsou UVNIT? krabice!)

V n?kterých zemích na dnech lahví s Coca-Colou:
OTEVÍREJTE DRUHOU RUKOU. (a druhá je která?)

Na fénu zna?ky Sears:
NEPOUŽÍVEJTE VE SPÁNKU. (Jo, a kdy se mám tedy fénovat?)

Na balení oválného mýdla:
POKYNY - POUŽÍVEJTE JAKO OBY?EJNÉ MÝDLO. (A to má být jak?)

Na desertu zvaný Tiramisu z Tesca je vytišt?no zespodu na kabici:
NEOTÁ?EJTE VZH?RU NOHAMA! (No - už se stalo!)

Na chlebovém pudinku od Marks & Spencer:
PO ZAH?ÁTÍ BUDE PRODUKT HORKÝ. (Ne?! Nev??ím!)

Na š???e od ?ínských váno?ních sv?tel:
POUZE PRO POUŽITÍ VENKU NEBO UVNIT?. (Takže používat se to nesmí kde?)

Na japonském stroji ke zpracování potravy:
NEPOUŽÍVEJTE K JINÝM U?EL?M. (Za?ínám být fakticky zv?davý...)

Na arašídech od Sainsburys:
VAROVÁNÍ - VÝROBEK OBSAHUJE O?ECHY. (Vážn?? Arašídy obsahují o?echy?)

Na balí?ku o?íšk? od American Airlines:
INSTRUKCE - OTEV?ETE BALÍ?EK, SN?ZTE O?ÍŠKY. (Aha - a já po?ád co s tím.)

Na švédské ?et?zové pile:
NEPOKOUŠEJTE SE ZASTAVIT PILU SVÝMA RUKAMA NEBO SVÝMI GENITÁLIEMI. (Jaký druh telefonátu od zákazníka mohl zap?í?init tenhle nápis?!)

Na d?tském kostýmu Supermana:
ANI S TÍMTO KOSTÝMEM NEM?ŽETE LÉTAT. (Správné, jen zni?te další d?tský sen!)

Na krabici s hotelovou koupací ?epicí:
POUZE NA JEDNU HLAVU. (a co dv? malé?) Na krabici žehli?ky zna?ky Rowenta:
NEŽEHLETE OBLE?ENÍ NA T?LE. (no dob?e - jsou mezi námi i tací...)
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: FeeBee (IP)
Datum: 2008-05-18, 11:19
T?i hladoví studenti na kolejích:
Nekoupíme prase?
A co ta špína a smrad?
Si zvykne...

tcho?ice Cecilka a albínek Pepa
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2008-05-18, 12:52
Tyrandé...to m? fakt v tom hnusným pršavým po?así pobavilo :-)
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: klokan_cestovatel (IP)
Datum: 2008-05-18, 19:07
tak to je peklo
[www.aukro.cz]
a dalsi bezva vec
[www.aukro.cz]


Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: klokan_cestovatel dne 18.05. v 19:09.

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: FeeBee (IP)
Datum: 2008-05-18, 21:06
no fíííha, chudáci psi...tohle bych necht?la nosit ani za nic :D

tcho?ice Cecilka a albínek Pepa
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Mikejla (IP)
Datum: 2008-05-18, 21:15
Tak to je peklo...:)
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Luk (IP)
Datum: 2008-05-19, 12:03
Náhodou tomu bílýmu brejle celkem slušej :o)
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Dáda (IP)
Datum: 2008-05-19, 12:08
Ty jo, to je neuv??itelné. To by m? zajímalo jak to ti psi snáší :-DD

Dáda, Fitch, Šefi a Hagi
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: klokan_cestovatel (IP)
Datum: 2008-05-19, 12:18
potkat psa ve zlutych kacenovitych backorach s ruzovyma brejlema na ocich, by me asi trefil slak :-) a to jsem vam vybrala z aukra jen ty nejvetsi perly, jinak kdo se bude nudit, najde tam spoustu takovych NEZBYTNE NUTNYCH veci, jako treba dzinova suknicka pro psi slecnu atd.

Aktuální stránka:55 z 69


Toto téma bylo zamčeno
TOPlist