Aktuální stránka:50 z 69
Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2008-04-04, 12:07
P?ijde chlapík za doktorem, že mu jaksi nestojí a aby mu s tím n?co ud?lal. Doktor ho prohlédne a p?ipojí mu na n?j elektrody.
“10 volt?. Stojí?” “Ne.”
“20 volt?. Stojí?” “Ne.”
“50 volt?, tak stojí vám kone?n??” “Bohužel”
“Tak tedy 220, na plný pecky, stojí?” Ne, ale krásn? svítí!”
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: kamculenka (IP)
Datum: 2008-04-04, 12:11
Co lze ješt? sundat z nahé sekretá?ky?
?editel :-)

Zuzanka, Jennynka, Vikoušek, Mischa a ti, co mají ty bordelá?e rádi :o)

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: kamculenka (IP)
Datum: 2008-04-04, 13:27
Jaké jsou t?i nejkrásn?jší v?ci na sv?t??
Panák p?ed tím a cigareta po tom.

Zuzanka, Jennynka, Vikoušek, Mischa a ti, co mají ty bordelá?e rádi :o)

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2008-04-04, 13:29
Po ?ééém????
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: kamculenka (IP)
Datum: 2008-04-04, 13:30
majda: po tooooooom :-)

Zuzanka, Jennynka, Vikoušek, Mischa a ti, co mají ty bordelá?e rádi :o)

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: klokan_cestovatel (IP)
Datum: 2008-04-04, 13:31
trapny, ja nevim po ceeeeeem :-))))

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Mirim (IP)
Datum: 2008-04-04, 13:43
...když je to jasné i mn?? :oD
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: klokan_cestovatel (IP)
Datum: 2008-04-04, 13:44
to uz je co rict :-))))
a ja myslela, ze se deti kupujou v nemocnici :-) prijdes, vyberes, zaplatisCelkem upraveno 1×. Poslední úprava: klokan_cestovatel dne 04.04. v 13:44.

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: kamculenka (IP)
Datum: 2008-04-04, 13:47
klokan: jo já bych cht?l tamhleto ?ervený..co tak hezky žmoulá tu žiletku.. a jak se hezky sm?je co... :-D

Zuzanka, Jennynka, Vikoušek, Mischa a ti, co mají ty bordelá?e rádi :o)

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2008-04-04, 13:47
Mirimko..no to je jasný že tob? to musí bejt jasný! :-)
Saprlote to je v?ta jak noha!
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: klokan_cestovatel (IP)
Datum: 2008-04-04, 13:48
majdo ty ses taky jasna :-)

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Vendula R (IP)
Datum: 2008-04-04, 18:04
Transplantace mozku

V nemocnici, kde leží smrteln? nemocný, se shromáždí p?íbuzenstvo v ?ekárn?.
Kone?n? k nim p?istoupí ošet?ující léka?, vypadá unavený a zarmoucen? hovo?í:
„Obávám se, že mám pro Vás zlou zprávu. Jedinou nad?jí pro Vašeho milovaného je transplantace mozku. Je to riskantní operace a podle Zajícovy reformy budete muset za nový mozek zaplatit.“
Po prvém šoku se kone?n? jeden z p?íbuzenstva zeptá: “No a kolik takový mozek stojí?“
„500 000 K? mozek mužský a 20 000 K? mozek ženský.“
Nastává trapná situace. Muži v místnosti zadržují úšklebky a snaží se vyhnout ženským pohled?m. Jeden muž nedokáže ovládnout zv?davost a zeptá se:
„A pro? stojí mužský mozek 25x víc?“
Léka? se shovívav? usm?je, nevinné otázce. „To jsou už b?žné tržní ceny. Cena ženských mozk? je nižší, protože na rozdíl od mužských, byly používané.“
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: klokan_cestovatel (IP)
Datum: 2008-04-05, 11:14
Asi nikdo z nás si své povolání vybral podle p?íjmení. Seznam p?edstavuje kombinaci p?íjmení-povolání, která v ?lov?ku vzbudí podiv.
Jméno x Povolání - firma

p. Bobek - kastelán, zámek Kozel
Marie Bohatá - p?edsedkyn? ?eského statistického ú?adu
ing. Jan Bürgermeister - starosta, Praha 1
?ervenka ?ezník - nucený výsek, Praha 8
p. ?muchálek - celník
Oleksandr Dobroskok - ukrajinský skokan do vody
Drápalová - modelování neht?
Drbohlavová - kade?nictví
Ivan Dušek - pneuservis
Miroslav Hoblík - obchodní zástupce truhlá?ské firmy
Richard Horký - ?editel T?ebí?ské teplárenské spole?nosti
Rudolf Chlad - ná?elník Horské služby pro oblast Krušných Hor
MVDr. Chlupatý - veteriná?, mj. dermatolog
MUDr. Chromý - ortopéd
Jozef Kopa?ka - bývalý ekonomický ?editel AC Sparta
Stanislav Lan? - správce lanové dráhy na Pet?ín
Ladislav Loudal -expresní doprava
MUDr. Mudrová - léka?ka
Lubomír Nastoupil - inspektor ?eských drah
Karel Ot?enášek - biskup v Hradci Králové
prof. Polena - d?kan lesnické fakulty ?eské zem?d?lské univerzity
p. Solich - odpov?dný za zimní údržbu vozovek
Ancilla Starosta - starostka v obci Lippertsreute u Bodamského jezera
Sup a synové - ?eznictví a uzená?ství
Olga Šplíchalová - plavkyn?
doc. MUDr. Karel V. Šuk, CSc. - gynekolog
Josef Tupý - noží? (Brno)
JUDr. Urválek - prokurátor
J. Vep?ek - ?eznictví a uzená?ství (Brno, Minská ul.)
RNDr. Václav V?tvi?ka - ?editel Botanické zahrady UK Praha
Veverka a syn - hubení hlodavc?
Karel Zabloudil - armádní mistr sv?ta v p?espolním b?hu z roku 1947
Št?pán Zají?ek - zeliná?ství
p. Zaplatílek - celník
doc. Zelený - docent botaniky, Institut tropického zem?d?lství, ?ZU
MUDr. Zoubek - stomatolog
Žárský a syn - poh?ební služba (Vsetín)

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: kamculenka (IP)
Datum: 2008-04-05, 11:16
Dobré :-D docent šuk m? dostal :-DDDD

Zuzanka, Jennynka, Vikoušek, Mischa a ti, co mají ty bordelá?e rádi :o)

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: klokan_cestovatel (IP)
Datum: 2008-04-05, 11:16
ja se u toho ted s kolegyni rezala nechutnym zpusobem

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: kamculenka (IP)
Datum: 2008-04-05, 11:17
jo já se za?ala ?ehtat a fotr se tak lekl, že ho málem kleplo :-D upln? nadsko?il :-D

Zuzanka, Jennynka, Vikoušek, Mischa a ti, co mají ty bordelá?e rádi :o)

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: kamculenka (IP)
Datum: 2008-04-05, 11:19
Máš pracovní krizi
Když Ti práce leze krkem a jsi už jednou nohou v po?ádné depresi a v práci ješt? není nic tak, jak si p?edstavuješ, ud?lej následovné:

1. B?ž do lékárny a kup si teplom?r, co se strká do zadku od firmy Johnson and Johnson, ale jen této zna?ky, otev?i krabi?ku a p?e?ti si p?íbalový leták.

2. Najdeš tam v?tu "Každý teplom?r byl osobn? testovaný v naší výrobn?."

3. Potom zav?i o?i a 5x nahlas opakuj: "Jsem rád, že nepracuji ve firm? Johnson and Johnson na odd?lení kvality."

A krize je zažehnána!!!!

Zuzanka, Jennynka, Vikoušek, Mischa a ti, co mají ty bordelá?e rádi :o)

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Mirim (IP)
Datum: 2008-04-05, 11:20
kamculenka napsal/a:
-------------------------------------------------------
> Dobré :-D docent šuk m? dostal :-DDDD
>
> S p?áním fre?ulím zdar
> Kam?ulenka


A ty nevíš, že tady u nás v Albrechticích ordinuje gynekolog MUDr. Šoustek? :oD

Už jsem se setkala i s ú?tenkou: Brudný - Mytí automobil?.
(pro neznalé brudný = špinavý)
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: kamculenka (IP)
Datum: 2008-04-05, 11:24
Mirim: jo tak to nevím...
Já volala v bývalé práci pana Jebala, pak kolegyn? m?la pana Milá?ka, a mamka znala chlapce, ten se jmenoval Jan Pi?al.. ale co mají za práci, nevím..

Šest pravd zivota
1. svým jazykem se nedokážeš dotknout všech svých zub?


2. všichni blbci, po p?e?tení první pravdy, to vyzkouší


3. první pravda je lež


4. práv? te? se sm?ješ, protože si blb


5. za chvíli tohle pošleš dalšímu blbovi


6. po?ád máš na tvá?i takovej stupidní úsm?v


Tak se schváln? p?iznejte, kdo to zkoušel :-)

Já se p?iznám, já ano ... :-D

Zuzanka, Jennynka, Vikoušek, Mischa a ti, co mají ty bordelá?e rádi :o)

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: kamculenka (IP)
Datum: 2008-04-05, 11:28
Chvili?ku p?ed zapo?etím smute?ního ob?adu se ob?adník v síni oto?í ke sta?i?ké vdov? a ptá se:
"Kolik bylo vašemu manželovi?"
"Devadesát vosum", odpoví vdova, "byl o dva roky starší než já."
"Takže vám je tedy devadesát šest" podotkne ob?adník.
Dáma odpoví: "Jo a to tedy už skoro nemá cenu chodit dom?, že?"

Zuzanka, Jennynka, Vikoušek, Mischa a ti, co mají ty bordelá?e rádi :o)

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Petra p. (IP)
Datum: 2008-04-05, 11:28
Kam?u - já poprvý nalet?la, ale te? jsem se nad tim n?jak moc zamyslela a zapom?la jsem to vyzkoušet :D

Jinak m?j táta d?lá skladníka a jednou byl takhle v práci, šel dát podepsat protokol a on se jako skladník podepsal ?ervený, ?idi? kamionu Zelený a deklarantka ?erná :o)))
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: klokan_cestovatel (IP)
Datum: 2008-04-05, 11:37
znamy m?l spoluža?ku Širokou Noru

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: kamculenka (IP)
Datum: 2008-04-05, 11:40
Dobrééé :-D

Slušn? napsaná stížnost
Velice mne stolicuje, když se ani za nejvyšší bytost na nebesích nemohu nikam dovolat v síti Telecomu. Ty p?íslušnice nejstaršího ?emesla na infolince ze mne d?lají samce domácího tažného zví?ete zbaveného své sam?í ozdoby, a tak jsou všechny jejich rady na vým?šek z tlustého st?eva mého trávicího traktu.

Ob?as se tak roz?ílím, že musím ty p?íslušnice nejstaršího ?emesla poslat do análního otvoru a ozna?it je za stará domácí zví?ata, produkující mléko.

Tím chci ?íct, že celá komunikace s Telecomem je na zevní ženský pohlavní orgán a já si p?i ní p?ipadám jako mužský pohlavní orgán.

Zuzanka, Jennynka, Vikoušek, Mischa a ti, co mají ty bordelá?e rádi :o)

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: kamculenka (IP)
Datum: 2008-04-05, 12:03
[www.komik.cz]

Zuzanka, Jennynka, Vikoušek, Mischa a ti, co mají ty bordelá?e rádi :o)

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: klokan_cestovatel (IP)
Datum: 2008-04-05, 12:16
z jedny diskuze na netu::: Holky na na Žižkov? bydlí jedna Diamantýna Koní?ková, je i v tel.seznamu:-)
ty vole takovy jmeno, bych si sla hodit

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: kamculenka (IP)
Datum: 2008-04-05, 12:19
klokan:to je na vraždu, bych radaši ani nelezla na ú?ady :-D

Zuzanka, Jennynka, Vikoušek, Mischa a ti, co mají ty bordelá?e rádi :o)

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: klokan_cestovatel (IP)
Datum: 2008-04-05, 12:21
Kamarádka m?la trapas, zákazníkovi (relativn? stálému) asi 3x za sebou ?ekla "pane Ježíšek" až on to nevydržel a rozesmál se že se jmenuje "Mikuláš"......

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: klokan_cestovatel (IP)
Datum: 2008-04-05, 12:23
a jeste z internetu: byl v Mladé front? p?ehled zvláštních jmen a p?íjmení a nejlepší byla P?tiletka Koniprdová,

z internetove diskuze:
Strejda od manžela se jmenuje k?estním jménem Narcis a další strejda se jmenoval Isidor Universal:-)))) Je to jako název šicího stroje:-)))
?ížová ... babi?ka,Drozdová ...maminka,Dudková ... já,Havránek, Poštulka ... bratranci,Sk?ivánek ... sest?in šamstr
U?ila jsem i Kone?níkovou (p?ála bych jí, aby se rychle vdala) a Pytlíka (tomu asi svatba nepom?že).
Z d?tství si pamatuji po?ad Zpívá celá rodina, v n?mž vystupovala jakási moravská selka v kroji, zpívala kupodivu p?íšern? falešn? a jmenovala se Bernardýna Bachratá.
And?la Vozilhnojová a Rafael Pažeb?uch.Celkem upraveno 4×. Poslední úprava: klokan_cestovatel dne 05.04. v 13:18.

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: kamculenka (IP)
Datum: 2008-04-05, 13:23
klokan: ježiš ty jmena jsou na odst?e.. my m?li ve škole na SOšce profesora, jmenoval se Rafael Sázel... sázely se mu akorát kapky potu na té jeho hnusné plešce..tfujky...

Zuzanka, Jennynka, Vikoušek, Mischa a ti, co mají ty bordelá?e rádi :o)

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: klokan_cestovatel (IP)
Datum: 2008-04-05, 13:58
zkomolit se dá opravdu kde co... Pracovala jsem u firmy FPD a když jsem jednou do telefonu diktovala tuhle zkratku, radši jsem ?íkala: FPD jako František Pavel David. A co myslíte, že pak p?išlo na obálce?? SPD František Pavel David!

Ale úpln? nejlepší byl p?epis z jedné autop?j?ovny, kde ta paní myslela asi na b?hvíco, protože když jsem jí nadiktovala firmu Young and Rubicam, na výp?j?ní list napsala Janek Lubrikant....

Aktuální stránka:50 z 69


Toto téma bylo zamčeno
TOPlist