Aktuální stránka:10 z 93
Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2005-05-19, 14:16
To majda: Tulipán s mentolem? To bude vo?a? asi podobne ako tchor, niéééé? :-)))
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Lee (IP)
Datum: 2005-05-19, 14:22
Teda, kdyz uz tady perete tchore a mysi a tulipany:-) V Carrefouru v Nabytku (Asko ci Jitona) ci co meli DETSKOU PRACKU - drevenou, s drevenymi cudliky, bubnem..klikou na otaceni...Marketo - nebude humannejsi pouzivat neco takoveho misto pracky automatky na ty chuderky polni mysi?:-)))))
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2005-05-19, 17:05
No, obávám se že d?ev?nou pra?ku a hlavn? její ždímání by teda myši nep?ežily :-) To by byl myší masakr...

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2005-05-19, 21:05
Nojóó´! Jen do m?. Že já nedržela hubu a pot?ebovala to vyventilovat, jelikož m? to frustrovalo :o))))

P.S. Pra?ka se dá nastavit tak, aby neždímala - jen vypere. Ale myslím, že ždímání by Vendelkovi nevadilo - p?ítel mu d?lá centrifugu pravideln? - v igelitce. Takový tcho? pak radostn? ká?e i metr vysoko :o)))
Myši na to holt nejsou zvyklý :o)))))

A mentol s tulipánem je náhodou úpln? úžasná aviváž - je to Silan. S tcho?m to nemá nic spole?ného, neb to by si m?j drahoušek jist? povšiml, jako nap? u Silanu s v?ní orchideje - pokud chcete avivážovat tcho?ím pachem, tato to pon?kud p?ipomíná :o)))

Eowyn - jojo, vytažený okýnka v aut? moc dob?e znám - bylo -30! a jeli jsme s kámošem 20km na sjezdovku! :o)))
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: JIRKA (IP)
Datum: 2005-05-24, 12:23
To Markéta: Té myši?ky chudinky je mi moc líto.
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: JanaG. (IP)
Datum: 2005-05-24, 13:18
:-))) M? by pro zm?nu zajímalo, jak jsi to, Markéto, vlastn? ráno ud?lala? Byl nejd?íve úklid a dezinfekce, nebo ranní rosa na bosých nohách? :-)))))


Jinak když jsem v tomhle vlákn?, dovoluji si oznámit, že jsme naší ?erné ko?ce Betce koupili kámoše. P?vodn? jsme shán?li oby? rezavé kot?, ale ty se u nás n?jak nerodí a pak jsem byla ve zveráku a tam bre?elo v kleci jedno nádherné, bílé s rezavým ocáskem.... (apso? n?co rezavýho).... akorát že to n?co stálo nek?es?anské peníze a tak m? to stálo strašn? moc p?emlouvání, až moje drahá polovi?ka nakonec svolila. A tak máme doma Osvalda. Je to krásné bílé perské kot?, má jen 9 týdn? a vypadá jako Gremlins (ten první, roztomilý, co se nesm?l krmit p?ed p?lnocí a polívat vodou...) . No a hádejte s kým spí v posteli?!? No s pání?kem! Kdo by to byl do n?j ?ekl, že. V posteli snese krom m? jen shreka- a to ješt? jen ob?as (m? i Shreka).
Akorát, že Betka se ho bojí.....
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2005-05-25, 00:58
Jirka - snad Ti nemusí té myši být líto - myslím, že byla mrtvá, už když lezla do pra?ky :o) Naše ko?i?ky (pokud myš nevyvrhnou na n?jaké zajímavé místo) schovávají si je :o)

JanaG - tak to máte podobný problém, jako ?eší nyní Lee s novým tcho?ecím p?ír?stkem - její Cvokie se s tím taky n?jak nem?že vyrovnat a bojí se...

Co se tehdejšího rána tý?e - samosebou nap?ed úklid. V ty 4 ráno jsem spokojen? usnula, neb m? uklidnilo, že se zvrací na dlažbu a tudíž se to nikam nevsákne, ale samosebou jsem 3hodiny nato dávala p?i lezení z pokoje zatracený pozor, kde se to fuj nalézá :o)))))


A jinak - PROKRISTAPÁNA! VE ZVERÁKU SE PRODÁVAJ KO?ATA?!?!?!?!?!?!?!?
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Jordi (IP)
Datum: 2005-05-25, 01:01
Já už ko?ku ani psa ve zverimexu nevid?la dlouho. Za to na podzim jsem psala o tom chudá?kovi Nosálovi. No to fakt nechápu, jak m?žou prodávat takové zví?e ve zverá?i, když jej ?lov?k vid?l tak maximáln? v ZOO. :o/
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: JanaG. (IP)
Datum: 2005-05-25, 07:58
Markéto, ano, prodávají. Je fakt, že jen ob?as a je fakt, že mají velkou prostornou klec s hra?kama, ale taky je fakt, že tam vesm?s strašn? m?oukají (te? už vím, že Osvald si m?oukne kdykoliv se mu zachce, bez ohledu na p?í?inu).
Taky je tam p?j?ujou k pomazlení okukujícím d?tem. Ur?it? nejsem pro, aby se tam ty ko?ata prodávala, ale na druhé stran? u tohohle zveráku nemám d?vod, pro? ?íct,že ne, krom toho, že je tam t?m malým kuli?kám ur?it? smutno. Ale to je asi všem, i k?e?k?m.... Mají tam ?isto a dost místa, plnou misku granulí, na hraní plyšové myšky, zav?šené papírky, balónek. A nikdy tam nejsou dýl než 1-2 dny.

Ale jinak už mám zakázáno tam chodit..... (prý co kdyby tam p?íšt? v?ešt?l t?eba tygr...)
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Jordi (IP)
Datum: 2005-05-25, 08:01
No bóže no, tak by jste m?li doma ješt? tygra a co? :oD
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: JanaG. (IP)
Datum: 2005-05-25, 08:54
Ježíš, tak to už by m? ten m?j asi fakt zabil.... Navíc nevím, jestli by i tygr m?l tak rád ostatní zví?ata jako náš pes. Je až dojemné, jak pe?liv? olizuje králíky, jak otá?í želvu pušt?nou na zahrad? na záda, aby neutekla (to když se p?iblíží k plotu), jak byl úpln? nep?í?etný, když za ko?kou chodili nápadníci a jak ji potom vždycky zu?iv? olizoval a vrn?l jí u toho do ucha neslušné výrazy, jak k?e?kovi olizuje b?íško p?es klec a Shre?kovi ?istí mokré ozna?kované chloupky na b?iše.... To teda nevím, ale tygr by asi jen jednou cvakl a pak polkl....
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2005-05-25, 09:05
No jo, taky jsem onehdá vid?la malé kot? v kleci ve zveráku ve Spectru v Pr?honicích.....za?ala jsem se k tomu hodn? nahlas vyjad?ovat, posléze jsem vysypala nákup z košíku zpátky a prodava?ce sd?lila, že tam, kde chovají ko?ata v kleci nakupovat skute?n? nebudu. A bohužel nic víc s tím ?lov?k neud?lá..:-(((

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2005-05-25, 13:24
JanaG - jak si vychováš, tak máš :o) T?eba by se "kydr" (jak ?íkáme u nás doma od dob, co jsem jako 1,5letá toto slovo vynalezla) taky nau?il být hodný - kdybys ho m?la od kot?te :o)))

majda - i to je dost - nejsem tak pr?bojný ?lov?k, abych tohle ud?lala :o((
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: JanaG. (IP)
Datum: 2005-05-25, 14:54
Já asi jsem, ale v našem zveráku fakt není d?vod d?lat dusno. Je tam ?isto, žádný smrad, se zví?aty se ve volných chvílích mazlí i prodava?ky.... prost? celkem o.k.
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: JIRKA (IP)
Datum: 2005-05-26, 11:54
To Markéta: S tou myší máš asi pravdu.

To JanaG: Na tygra by si jist? taky zvykli.
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Jordi (IP)
Datum: 2005-12-08, 11:10
K?íženec velblouda a lamy - CAMA
[zpravy.idnes.cz]

K?íženec jednohrbého a dvouhrbého velblouda. Hybridi jsou v?tší než rodi?ovské druhy, mají jen jeden hrb a vynikají silou v tahu. získano odsud:
[savci.upol.cz]
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2005-12-08, 12:13
Hurá...tak už aspo? vieme ko?ko má ten kríženec hrbov! Ešte zisti? jeho názov :-)
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2005-12-09, 21:14
Cht?la bych mít vaše starosti!
Váno?ka se vys...mému p?íteli do postele, patrn? ze samé radosti, že jsme p?ijeli - ješt?že u toho nebyl! Jsem úpln? zpocená z bleskového zahlazování stop :o)))
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: JIRKA (IP)
Datum: 2005-12-16, 10:58
Markéta:To je ale potv?rka.
Avatar

Pozor na ko?i?í jména
Zaslán uživatelem/kou: Dita (IP)
Datum: 2005-12-17, 11:44
Kolegyn? popisovala, že m?li kot?, které dostalo jméno Prcek. Zhruba po roce se už kocourovi za?alo ?íkat podle množství mu podobných ko?at ve vsi,Prcák. ?íkali mu tak n?kolik let a už jim to p?išlo automatické. Jen do té doby, než kolegyn? stála p?ed rodinným domem a na celou ulici volala jako každý den "Prcák???". Zarazil ji až vyd?šený pohled dvojice nových chata??, kte?í šli kolem na procházku.Pak prý už rad?ji vždy volala jen "?i?i?i?i".

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2005-12-18, 01:55
Dita - :o))))))))
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2005-12-19, 15:07
Tak u nás dostávali zví?ata vždycky ulítlý jména. Pes naší mámy byl Bed?ich, protože soused byl Bed?ich a byl to d?snej pitomec (soused,ne pes). Tak na n?j máma vždycky volala Bed?ichu, kde se zase flákáš? Poj? dom?, nebo jednu slízneš..... Soused byl ze za?átku dost zmatenej, než zjistil, že to je na psa a né na n?j. Já m?la psa Machá?ka...a ko?ky? Lupen, Piškot, Prcouš (p?ipomíná mi to p?ísp?v?k o trochu výš)..taky jsem si p?ipadala jako pako, když jsem na zahrad? volala Prcouši, poj? dom?....:-))))))

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2005-12-19, 17:48
Nojo, ulítlý jsou totiž nejlepší. Jenže já musím na zví?e koukat n?kolik dní, než m? napadne p?esn? sedící jméno. Naši to maj podobn?. Už se u nás vyst?ídali kocou?i, ko?ky, potkani aj.a všichni m?li též šílená jména. Jen v d?tství - kocou?i Pa?ucha a Kožucha, pak Kazbunda a Šuperka, te? maj naši Mulisáka, ?e?eného Žbr??l, Lipánka, ?e?eného Zmetek, já ty svoje p?íšery... M?j potka se jmenoval Šnytlík, sest?in Inspektor Clouseau...atd.atd.
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Lee (IP)
Datum: 2005-12-20, 12:35
A ja mela mezijinym krecici Bun?u, krecka Žužu (nebyl bíloruzovy.-) a piskomily Cika a Caka. Ted mam ty svoje obludy a jmena taky ne uplne obvykla.-)
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Yasmin (IP)
Datum: 2005-12-20, 16:02
No u me vyhralo jmeno pro krecka Pupik, moje prvni ode me pojmenovana fenka se jmenovala Candy, pak prisly na radu Piskvorka a Boruvka :o) a ty moje potvory.. :o)

Mam moc rada, pokud dava nekdo nevsedni jmena a neopakuje pro nekolik zvirat za sebou jedno, nejlepe Ben, Rex a jina silena.. ;o) To mi jde proti srsti..Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: Yasmin dne 20.12. v 16:04.
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Dita (IP)
Datum: 2005-12-22, 08:04
Já dlouho nev?d?la, jak budu ?íkat své první bytové ko?ce. Pak mi bylo ?e?eno, že na jméno ur?it? p?íjdu ihned po p?íchodu ko?i?ky. Svatá pravda. P?išel ke mn? mourovatý ?áblík, který jen kousal a škrábal a o mazlení jsem si mohla nechat jen zdát. Ruky jsem m?la poškrábané jak od trhání šípk?.Takže to bylo jasné-Tasmánský ?ert. Takže mám ko?ku s kocou?ím jménem Tasman =o)

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: JIRKA (IP)
Datum: 2005-12-23, 10:56
Dita: Dobrý jména.
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2006-01-03, 20:11
Tasman není v?bec špatný jméno :o))))
My máme novinku. V?era kone?n? došlo k prvnímu v?tšímu konfliktu a Vendelek byl bit - prokousl Váno?ce ?enich - do krve, mrcha jedna - tedy on! V?d?l, že se nekoukám. To nebohý zví?e dobrou ?tvrthodinu kýchalo a prskalo - tedy ona.
Vendelína samosebou bití nebolelo (myslím totiž, že z fyzického trestu by si vzal tcho? ponau?ení pouze tehdy, kdyby byl tržen mezi dve?ma :o), ale rozveselilo, takže se vzáp?tí nekontrolovateln? rozb?hl po pokoji a srazil láhev s krouceným bambusem, který samosebou zlomil.
Ko?ka prskala, já je?ela n?co o zabití tcho?? a Vendelín se nep?í?etn? radoval!
Normáln? se mi vysmíval do ksichtu!
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Iveta M (IP)
Datum: 2006-01-03, 22:16
No a proto je prece chováme, nic jim není svatý, nikdy nevíme kdy uderi :o)))
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2006-01-04, 01:30
Iveta M: Já myslela, že je chováme pro radost....???? :o))))))))))
Avatar

Aktuální stránka:10 z 93


Toto téma bylo zamčeno
TOPlist