Aktuální stránka:6 z 93
Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Ene (IP)
Datum: 2005-03-01, 10:05
Ja ne. Ac jsem zdravotnik, tak mi takove predstavy nedelaji dobre :-))
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Iveta M (IP)
Datum: 2005-03-02, 11:22
Markéta : zrovna takhle k snídani, asi si jí schovám na pak o:))
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2005-03-02, 16:27
He? he?, ale nikomu z Vás se nepoda?ilo si prošít sešíva?kou prst....to m? blbovi jo. Hrála jsem si s ní v ruce a nevím, co m? to napadlo, najednou jsem jí zmá?kla.....a m?la jsem sešitej palec...

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Erin (IP)
Datum: 2005-03-02, 16:37
Milé dámy - p?íb?h jako z románu. Chodí k nám do knihovny jeden Ing., takový trochu potrhlík s IQ 150, ale pro život nemožný. Když p?išel po delší pauze, tak ze slušnosti jsem se poptala, cože jsme ho dlouho nevid?li a on že prý se post?elil. Ztuhla jsem a zeptala se JAK SE TO PROBOHA STALO? Prý jednoduše, chystal se na st?elnici a cht?l zkusit, jak se nosí pistole proklat? nízko - projela mu n?jak v ruce, on ji chytil a protože je šikula, m?l náboj v ní a ne v pouzd?e jak to má být a jak chytil, spustil. Prost?elil si ... t?sn? vedle.A s prost?eleným stehnem prý se nedá chodit ani do knihovny. A to ješt? zažíval v nemocnici ozna?ení "ten s ust?eleným ..."
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Martina (IP)
Datum: 2005-03-02, 18:02
Majdo,
sešíva?kou sice ne, ale na šicím stroji skrz nehet. Ješt? že tam je kost, takže to nebylo úpln? skrznaskrz!! :o))
Jinak koukám, že se to tady hemží šikulkama!! :o))

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2005-03-02, 19:32
majdo - ...se nevytahuj, já si ve 12letech prošila stejným stylem ukazová?ek a p?l dne se klepala na WC, aby na to nikdo nep?išel a s plá?em to tahala ven. Zhnisalo to a m?la jsem v ukazová?ku dva malinké be?ary :o))))

A co se tý?e propíchlých kon?etin - já myslela, že se trumfujeme v nemehlovství, zkazit snídani jsem nikomu necht?la :o)))))
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Lee (IP)
Datum: 2005-03-03, 00:58
Toz...onehda jsem drenovala psa a sesivala konce gumoveho drenu k sobe. Lup ho, jehelec mi sjel, jehla se otocila a uz jsem mela silon skrz prst:-(
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Hanka Brno (IP)
Datum: 2005-03-03, 07:44
No, když už jsme u t?ch kuriozních úraz?, tak taky jeden p?idám . Moje kamarádka d?lá sest?i?ku v nemocnici, a tak ob?as p?ijde s n??ím takovým. M?li pacienta, který m?l popálené p?irození a ot?es mozku. Když se probral, ptali se ho, jak k tomu p?išel.
Jeho manželka si ?istila cosi benzínem a potom ho vylila do záchodu. On šel chvíli na to na záchod pohodln? se posadil, zapálil si cigaretu, a ho?ící sirku hodil do záchodu. Ono to blaflo, popálilo ho to, a jak vylet?l, rozbil si hlavu o litinový radiátor naproti:-(
Chudák ta manželka potom. Co ta si asi vyslechla.........

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: matka fretka (IP)
Datum: 2005-03-03, 12:51
M?že si za to sám. Copak ješt? neslyšel, že kou?ení škodí zdraví?

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Hanka Brno (IP)
Datum: 2005-03-03, 12:58
No jo, ale ?ekn?te chlapovi, že si za n?co m?že sám. Nevím, jak u vás, ale u nás za všechno m?žu já, fretky, pes, ko?ky, erupce na slunci, a potom teprve chlap samotný.

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: matka fretka (IP)
Datum: 2005-03-03, 13:08
V klidu, u nás taky. A když n?co zabordelí a nem?že to najít, m?la jsem mu to uklidit, protože vím, jaký je.

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2005-03-03, 14:29
Moje švagrová je taky zdravotní sestra. A hrozn? m? pobavila, když po porodu m?la n?jaké problémy a z?stávala v nemocnici a brala strašn? prášk?...asi za t?i dny p?išla sestra z odd?lení a povídá jí, tak co, lepší se vám ty problémy, když si zavádíte ty ?ípky?? Martina na ní ?u?ela jak blbka, ona to všechno vždycky spolkla, i s t?ma ?ípkama......:-)

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Martina (IP)
Datum: 2005-03-03, 15:22
No hlavn? že se ten ?ípek nakonec dostal tam, kam pat?í :o))

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2005-03-03, 23:01
Za dob mé kariéry zdravotní sestry na plicním byly p?ípady polykaných ?ípk? naprosto b?žné - ob?as i s obalem.

Proto jsem každému vysv?tlovala, kam si má naše léky str?it :o)))))

Ob?as se roz?ílili, že z nich d?lám blbce, no a já m?la vždy v zásob? n?kolik ?erstvých historek, což t?žce nemocné rozesmálo tak, že jim vypadávaly infuze i ty ?ípky a celé noci se mnou za to mazali mariáš...jo, to byly ?asy....:o))))
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Jordi (IP)
Datum: 2005-03-06, 22:54
Tak tady je dvoudenní osmá?í miminko. Osmá?ci se rodí osrst?ní, mají otev?ená o?ka, takže vidí a také slyší. P?esto se musejí u maminky nechat 6 týdn?, protože stejn? jako jiná zví?átka pot?ebují mate?ské mléko.

Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Ene (IP)
Datum: 2005-03-06, 23:03
Juuu, ty jsou taky krasne seredni :-))) Vypada to jako mlade od draka :-))
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Iv?a (IP)
Datum: 2005-03-06, 23:28
Malinký soptík. Jsou nádherní. :o))))
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Jordi (IP)
Datum: 2005-03-06, 23:47
No jo, to m? nenapadlo :o) my jim ?íkáme sk?ítci, nebo ufounci ;o)
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Hanka Brno (IP)
Datum: 2005-03-07, 09:11
Tak ti jsou parádní. To mn? vždycky udivuje, když se u zví?átek rodí takhle "hotová miminka". Jak dlouho je máma osma?ka b?ezí? Vím, že se takhle rodí i ?in?ilata. Ale o osmácích jsem to netušila.

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Jolana (IP)
Datum: 2005-03-07, 10:12
Jordi: mlá?atká sú perfektné. Nám sa raz narodili dve malé ?in?ilky a to boli tiež ufóni. Malé telí?ko ve?ká hlavi?ka, ale ?in?ilie granule jedli už po dvoch hodinách. Nech sa mlá?atkám darí!
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Jordi (IP)
Datum: 2005-03-07, 16:46
Osmá?í máma je b?ezí 80-90 dní takže ?íslice jsou skoro podobná jako u ?lov?ka, ale místo 8-9 m?síc? je to t?ch 80-90 dní. ;o) Miminka ješt? po?ád sají pouze mléko. I když brzy za?nou ochutnávat pevnou stravu, budou se zhruba do 5 týdne dokrmovat mlékem.
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: JIRKA (IP)
Datum: 2005-03-08, 11:16
To Jordi: Ti osmá?ci jsou kouzelní.
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Alena (IP)
Datum: 2005-03-10, 07:58
Ti jsou tak malinkatí. Nádhera. Taky jsem je m?la. Ale bohužel jen páre?ek kluk?. Oba už jsou ve zví?ecím nebí?ku, ale zví?átka jsou to nádherná.

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Jordi (IP)
Datum: 2005-03-28, 22:29
Kdyby n?kdo cht?l vid?t jak osmá?ci povyrostli, tak tady je fote?ka.

Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Iv?a (IP)
Datum: 2005-03-28, 22:32
tak ti jsou fakt super :o)))
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Jordi (IP)
Datum: 2005-03-28, 22:39
No byla to dneska ale sranda je fotit. nejd?íve b?hali jako fretky. Každý byl n?kde jinde. Jeden se snažil vysko?it z krabice. Druhý prohán?l bráchu (nebo sestru) a další byl zase n?kde jinde. Potom mi skákali na fo?ák. Lezli po m?. Holka se mi schovala do kapsy u košile, potom mi vlezla za krk. :oD Jsou to prost? šídla a v tomhle v?ku jsou jak torpéda. Ská?ou jako gumídci. :o)

Kdyby m?l n?kdo zájem, hol?i?ka je ješt? volná. Je to taky p?kná hopsanda. Kluk?m se nedá. Je ?iperná jako veverka (no aby ne, když taková veverka vlastn? je) a rychlá jako freti?ka. :oD
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: JIRKA (IP)
Datum: 2005-03-29, 09:58
To Jordi: jsou moc krásní. Super!
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2005-03-29, 12:48
Já se musím taky pochlubit jinozví?ecím úsp?chem :o)
Náš leguán Matýsek, zvaný Paželv ?i Tlachapoud (dle Alenky v ?íši div?), je ?ím dál "cho?en?jší!"
Už kolem sebe dávno nemlátí nervózn? ocasem a ode m? i od p?ítele už se nechá hladit a drbat pod lalokem. Tlapi?ky už si m?žu dát do své dlan?, takže snad na léto bude psychicky vybaven natolik, abychom ho mohli na den dávat do výb?hu na sluní?k :o))))
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: JanaG. (IP)
Datum: 2005-03-29, 12:49
Tak to blahop?eji, já mám zrovna našeho Ge?u na rameni - je "na vycházce". Tak a? se vám to taky jednou poda?í....
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2005-03-29, 13:03
JanaG - dík - moc bych si to p?ála. Už kv?li tomu, že se mi nelíbí myšlanka celoživotního sezení v teráriu bez kouska slunce apod.
A taky bylo nedávno ve zprávách, jak n?jaká dáma v New Yorku nosí obrovského legouše na zádech jako ba?oh :o)))))
Avatar

Aktuální stránka:6 z 93


Toto téma bylo zamčeno
TOPlist