Aktuální stránka:13 z 93
Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2006-02-21, 23:16
Poté, co Vendel prokousl své kamarádce Váno?ce ?enich - kot?ti nebohýmu - jsem dosp?la k názoru, že zbytek života strávím tím, abych se neustále marn? pokoušela vplout do asi tak 6 biorytm? 8 - 10 druh? živo?ich?.
A to chce ješt? p?ítel rybi?ky!
Když si vzpomenu na d?tství, kdy vidím jako dnes jednu a více ko?ek s prackou pono?enou až na dno akvária (kt.m?lo výšku metr) a obratn? loví potravu....
Mn? už fakt p?esko?í!
Želva je to, co by mi ješt? zaru?en? scházelo!!!!Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: JanaG. (IP)
Datum: 2006-02-22, 14:10
No já nevím, byiorytmy naší hav?ti jsou celkem v pohod?....
Máme 2 psy, oba se navzájem vyložen? milují, jeden bez druhýho ani ránu; oba si dob?e rozumí s naším perským kocourkem, oba ho olizují a on se k nim lísá, oba si nevšímají naší ko?ky, protože ta se jich bojí, tak ji ani nehoní, zatímco ko?ka s kocourem si rozumí.
Máme t?i fretky, ty se navzájem mají rády, Terezka po psech vyjíždí, takže ti jí jdou z cesty, Dáša se tvá?í, že je nevidí, tak oni ji jako taky nevidí, Shrek je s nima kamarád, ská?e po nich, kouše je, vozí se psovi na zádech zakousnutý do jeho ucha. Fretky s ko?kama se tvá?í, že se navzájem nevidí, v?tšinou si ko?ky vylezou na n?jaké vyvýšené místo a pozorn? fretky sledují. shrek ob?as kousne kocoura do ocasu, asi aby byla taky n?jaká sranda.
Pak máme 2 zakraslé králíky, všichni je chodí okukovat, psi i ko?ky, nikdo na n? neúto?í, naopak oni ob?as vyjedou po psech.
Krom rybi?ek máme ješt? k?e?ka, toho chodí všichni okukovat, kocour u n?ho dokáže ležet celé hodiny, aniž by mu jakkoliv ublížil.
Te? jsme m?li doma to miminko, bylo v kontaktu se všema, nikdo se na n?ho ani k?iv? nepodíval. V?era mu Shrek dokonce ?istil ouška a p?enášel ho po místnosti. Psiska si ho p?išly o?uchat, a když bylo mim?o na zemi, tak se pes bál pohnout, aby ho náhodou nezašlápl.

Takže v pohod?, biorytmy našich zví?at nám problémy ned?lají :-)
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Hanca (IP)
Datum: 2006-02-22, 14:39
to Markéta : taky mám z d?tství prima vzpomínku na ko?ku která mi chodila na rybi?ky - navzdory krytu jinak náš zv??inec ?ítající dva psi ,dv? ko?ky, papouška, fre?áka, mor?e a kon? - velmi veselé soužití nejv?tší terorista je pták zmlátí všechny na jednu hromadu :o))))))))navíc se k nám v?tšina zví?at dostala po n?jakém traumatu takže ob?as je to na nervy:o(((((( te? se nám za?ala škubat ko?ka asi má n?jakou alergii "o((((((((

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2006-02-22, 15:36
Já jsem si po?ídila vloni venkovní jezírko...do n?j jsem nasadila karásky, koi kapry a jako zlatý h?eb..?ernou závojnatku...postupem doby se po?et ryb neustále zmenšoval, a?koliv žádná nikdy neplavala b?ichem vzh?ru. Když zmizela i závojnatka, za?ala jsem podezírat blba opilce souseda. Jo, kdyby soused, ta naše mrcha ko?i?í to byla, vždycky mrskla tlapajznou a už mazala s rybou v hub? pry?....
Na zahrad? mi ?ádí n?jakej zb?silej krtek, množství vyhrabaný hlíny odpovídá novému tunelu metra trasa Dob?ichovice-Praha, toho nechytí, ale ryba?it, to jó.....
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2006-02-22, 20:13
majda - my máme taky na zahrádce šumavské metro, a to ješt? neslezl sníh - ani omylem, ale krtci krtají jako šílený. Loni v b?eznu jsem na vleku na Javorníku spat?ila krtka, jak hledá jaro - otráven? zas zalezl. Když si p?edstavím, že ti mago?i lezou už te?, a? tady jaro nastane nejd?ív za?átkem dubna...

Biorytmy jsem myslela asi takto:
1. P?ijdu z práce
Tcho? buší a chce ven z pokoje
2. Jdu p?iložit a zárove? nakrmím králíky
Tcho? buší a chce z pokoje
3. Dám nažrat ko?kám (které postupn? obíhajíc barák v záv?jích tak 1/4 h svolávám)
Tcho? buší a chce z pokoje
4. Jdu p?iv?ít kotel a zjistím, že jedna z ko?ek - p?vodn? k nenalezení - pustila králíky na svobodu a oni huperdí po stodole.
Tcho? zu?í a chce z pokoje
5. Lovím králíky
Tcho? funí a chce z pokoje - nep?estává bušit
6. Se?vu ko?ku a nesu ji k misce se žrádlem, kterou jí mezitím ostatní vyžrali
Tcho? mlátí do dve?í jak hluchej do vrat
7. Vezmu vy?erpaného tcho?e a bu? ho vypustím na kuchy?skou linku nebo píchnu do sn?hu
8. Starám se o leguána, který mezitím provokuje svou demonstrativn? visící k?ží a klouzáním po klád? k misce
Tcho? venku tuhne (pop?. rozbíjí sklenice ve d?ezu)
9. Rozeh?ívám tcho?ovi masí?ko
10. jdu ulovit zbylého králíka a p?iložit
11. Zavírám tcho?e i s masí?kem do jeho pokoje
12. vy?erpaná padám do postele a chci mít aspo? p?l hodiny klid.
13. Upadám do komatu

14. Po 10-30min. tcho? buší a chce ven, na mé hlav? sedí ko?ka, na krku, hrudníku a nohách totéž
15. Rozespalá lovím blechu v podprsence
16. Tcho? zu?í a chce ven

17. St?íkám ko?ky frontlinem
18. Tcho? stále buší

19. Strašlivá rána z terárka - leguán má ješt? hlad a pokouší se zabít skokem do bazénku
20. Ko?ky ?vou a cht?j taky ješt? n?co
21. Kouknu ven - jéééééééééééžišmarjá, já zapomn?la dát ptá?k?m, strakám a sojkám!
22. Chystám pta?í krmení
23. Tcho? usnul
24. Sednu k po?íta?i a pracuju
(nebo uklízím, nebo va?ím...)
25. Tcho? buší......
26. Leguán chce žrát........
27. Je t?eba op?t p?iložit a roz?ešit králi?í šikanu......
28. Pušt?ný tcho? shodil kv?tiná?.......
29. Váno?ka se do hlíny vy??rala a nechala se zav?ít do špajzu, kde je?í......
30. Volám veteriná?i - chci utratit!!!!!!!!!!!!!


A tak je to den co den.

A to jsem popsala jen ty dny, co tu není p?ítel. Pak by p?ibylo ješt? dalších 30 bod? - kde mám nové kalhoty, pro? není vyžehlená košile, jaktože nejsou matonky, pro? mám tak hnusn? zachlupenej polštá?, nemohlas tu trochu pozametat, v koupeln? to smrdí, jaktože nejsou vynesené odpadky, kde mám ty tepláky (co jsem naposled vid?la cca p?ed 4 lety).... atd.atd.

A já se ptám - KDE JSOU, KSAKRU, MOJE BIORYTMY?!?!?!??!Celkem upraveno 4×. Poslední úprava: martina dne 18.06. v 23:16.
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Martina (IP)
Datum: 2006-02-22, 20:24
markéto,
ješt?že´s dneska p?es den nem?la ?as - tcho? z?ejm? bušil - protože to bych v práci nerozdejchala! (lehkým smíchem oce?uje i m?j nejmladší pubescent)
dej v?d?t, až se zmermomocníš a vydáš n?co knižn?, to si ur?it? ujít nenechám!

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2006-02-22, 21:12
Martina - dokud neseberu síly a nevrazím veškeré výše uvedené p?edm?ty, v?. p?ítele antouškovi, žádná kniha nebude!
A až to ud?lám, nebude t?eba psát knihu :o))))
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2006-02-23, 09:03
Já se z Vás zblázním!!!! Od pond?lí lítám každou ?tvrt hodinu na malou, anóbrž m?j mo?ový m?chýr si usmyslel, že byl už dost dlouho klid a že by to cht?lo n?jaký vzr?šo a te? tohle!! Jak to má sakra ?lov?k udržet!! :-)
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: JanaG. (IP)
Datum: 2006-02-23, 10:47
Markéto, jak je možné, že jsi p?esn? popsala m?j den? Já bych k tomu p?idala ješt? 25 bod? viz m?j muž, 45 bod? d?ti, 20 bod? psi......
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Hanca (IP)
Datum: 2006-02-23, 12:31
rozší?eno o kon? mor?e a ptáka spros?áka který urazil hned zrána souseda - nevim ?im všechno je to pravda:o)))))) taky se poznávám :o)))))))

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2006-02-23, 14:23
Markéto neblbni, pro?úrnula sem si pracovní židli v kanclu... te? musím u PC ve stoje!
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2006-02-23, 20:21
Jsem ráda, dámy, že jte kone?n? pochopily (jak se zdá na vlastní k?ži), co jsem myslela t?mi biorytmy.
Johan? doufám dají židli bez polstrování a um?lohmotnou :o))))
Hanca - tak to je to poslední, co pot?ebuju - aby moje zv?? ješt? urážela okolí!!!! (Bože! P?ítel touží po papouškovi žako!) :o)
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Iveta M (IP)
Datum: 2006-02-23, 22:45
:o))))), Markéto jeste
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Hanca (IP)
Datum: 2006-02-24, 10:03
jo jo papoušek žako se véééééééélmi rychle nau?í mluvit - zejména to co nemá jako ten náš dement p?l roku jsme ho u?ili jméno - nic pak u nás byli podlahá?i a oslovovali se vzájemn? ty ??...áku a co myslíte že blbej ten pták ?íká? no a minule jsem ho vrazila na chvíli na vytáp?nou lodžii a co náš milá?ek oznámil sousedovi kterej na n?j d?lal p?es okno cukrbliky ? naše sousedské vztahy od té doby jen kvetou........už nás nezdraví p?lka baráku jen pan vietnamec z p?ízemí a ten asi neví co to znamená .

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Erin (IP)
Datum: 2006-02-24, 12:10
Nemusí to být žako. P?ed mnoha lety jsme jeli na celostátní psí sout?ž do Važce. Z Prahy je to na jeden zátah trochu daleko, tak jsme se rozhodli, že p?espíme cestou v kempu v Novém Hrozenkov?. P?ijeli jsme zve?era, zajeli s autem pod st?íšku chatky a z chatky se ozvalo:"Zasranej pražák. Pražák je kurva, vyseru se na pražáka." no a pak pr?b?žn? celou dobu, co jsem p?ipravovala ve?e?i. Pak manžel ztratil trp?livost a "vlítnul na n?", že máme malé d?ti a že by se snad mohli alespo? trochu krotit ve výrazech- vrátil se za chvili?ku.Bre?ící a uzlující se smíchem a s pozváním, abychom se šli podívat. V kleci u soused? sed?la nádherná fialovobílá andulka a kraso?e?nila. Paní byla z Prahy, bydleli v Ústí a její manžel nesnášel jejího bratra. Proto u?il anduláka tyto kraso?e?i - taky to zabralo, švagr k n?mu nejezdil - no a my jsme s touto rodinou sed?li ve sklípku skoro do rána a pták nám p?edvád?l své p?ebohaté ?e?nické vystoupení.
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2006-02-24, 13:17
Jojo, taky jsem slyšela ?e?nící andulku, ale nem?la tedy tak bohatou slovní zásobu. O chovu tohoto ptactva vím jen to, že nejlépe se jim u?í slova, kde je RRRRRRRRRR, takže se nedivme, když používají jadrrrrrrrrrrrrrrné výrrrrrrazivo! :o)))))
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: aronka (IP)
Datum: 2006-02-24, 19:13
TO HANCA: :D :D :D 100BOD?! Holka prosím napis knizku.....i Tvoje vypraveni cesty k veterinari autem s rvouci zveri a vyplasenym prislusnikem kdyz jsi zarvala na psa:LEHNI! ...to mne fakt dostalo....rvu smichy kdykoliv si na to spomenu..a ted papousek......ja snad chytnu svalovku na bricho :D
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2006-02-26, 19:59
Johana, Martina a další - holky, došlo na vaše slova - toho zelenýho blbe?ka zjevn? nep?esv?d?ím, že se každou noc nemá tuhnout v bazénku, takže jsem dala na vaše rady a vždy, když je na?apán spící ve studené vod?, prost? tu vodu vypustím. Po chvíli uražen? odleze do pelechu :o))))
Ale až bude velký, chce být t?žítkem :o)))))
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2006-03-02, 11:50
Tak další jobovky. Cibule už 4 dny bleje jak alík. Její vylu?ování bohužel nelze sledovat, když chodí ven (a louži?ky v baráku jsou blíže neidentifikovatelné). Ale do úterka jakž takž žrala a hodn? pila.
V domn?ní, že sežrala otrávenou myš, cpala jsem do ní p?eva?ený mlíko s živo?išným uhlím, což spolehliv? zabralo na Paštiku p?ed rokem. Marn?.
Ješt? v?era ráno zkoušela konzervu, po mém návratu z práce jsem ji našla nenatrávenou pod stolem, Cibule v pytli.
Ve?er se p?iplazila a byla na chcípnutí. Neudržela už ani lipánka. Od v?erejšího ve?era do ní leju aspo? vodu injek?ní st?íka?kou - hrozn? málo toho spolyká, ale drží a p?ede u toho, chud?rka, asi má strašnou žíze?.
Pla?ky jsem ve?er volala tátovi a dnes ráno veteriná?i. Noc p?ežila, ale úpln? se bojím návratu z práce. Behem pár hodin jí hrozn? zeslábly zadní noži?ky, i když chodit ješt? m?že - mohla.
V p?l 2. ženem na Strakonice - doufám, že to není nádor nebo ledviny, to by m? trefilo!!!!
Držte palce, holky (i kluci), nechci o ní p?ijít. Je naše první, hlídací, zažila si v život? dost zlýho,ale teprve 8-9 letá ko?ka v naší domácnosti nemá na smrt nárok!!!!!!
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Jordi (IP)
Datum: 2006-03-02, 11:58
Markét: Nevím jestli se smát nebo nesmát. Totiž, m?že za to tv?j humor i v popisu takové nehumorné události. Že namá nárok, o tom z?ejm? rozhoduje n?kdo jiný. Samoz?ejm? budem držet palce a tlapky, aby se z toho dostala.
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: JanaG. (IP)
Datum: 2006-03-02, 12:15
Chudák... Doufejme, že se to spraví. V každém p?ípad? dej v?d?t, mám doma 2 ko?ky, a? vím, co p?ípadn? d?lat....
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2006-03-02, 12:20
Markéto, mne pri psovi so zažívacími ?ažkos?ami prikázal vždy vet dáva? namiesto vody slabý nesladený ruský ?aj, voda samotná vraj ve?mi za?ažuje žalúdok. Cibuli držím palce!
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2006-03-02, 12:31
Johana - vodu dávám p?eva?enou!! To znám už odmala. Vím, že by byl slabý ?aj lepší,ale to už se domluvím s doktorem - když nevím, co jí je...
Holky, dík za palce!
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Martina (IP)
Datum: 2006-03-02, 12:33
markéto, pro? jste nejeli k vetovi d?ív?
snad není pozd?, držím palce, aby m?la cibule ješt? hodn? možností všechno ti o??rat a po?ádn? poškrábat doktora p?i o?kováních ;o)

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2006-03-02, 12:56
Markét, takhle rychle to šlo s Matýskem když m?l ten ko?i?í AIDS. Ke konci už nebyl schopen se ani zvednout, jenom slabounce m?oukal. A byly mu terpve t?i :-(
Nicmén?, doufám , že to dob?e dopadne a držím moc palce!!!
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Uju (IP)
Datum: 2006-03-02, 13:03
Tak držím? palce a? to dob?e dopadne.
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Lee (IP)
Datum: 2006-03-02, 13:06
Uff, takove blbe zpravy! U venkovni kocky bych se moc bala prave toho kociciho aids (FIV), FIP a podobnych hnusnych a nelecitelnych viroz:-(((
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Hanca (IP)
Datum: 2006-03-02, 13:34
Chudinka cibulka!!!!!!! jak to vypadá? držíme všechny palce i packy

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: JanaG. (IP)
Datum: 2006-03-02, 13:37
Ježíš, co je to ko?i?í AIDS? Mám dv? ko?ky.....
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Lee (IP)
Datum: 2006-03-02, 13:44
Tady... [forum.fretka.cz]
Avatar

Aktuální stránka:13 z 93


Toto téma bylo zamčeno
TOPlist