Aktuální stránka:8 z 93
Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: matka fretka (IP)
Datum: 2005-04-05, 10:18
Nebyla bych si jistá zdravotní nezávadností a bezpe?ností. Minimáln? bych ud?lala to, že bych všechno nejmén? dvakrát omyla ?istou vodou, aby neoblízli n?co, co jim uškodí.
To majda: já to po?ád ?íkám, zlatý tcho?i. Na výstav? Zuzka Fenclová obcházela fretky málem s kolí?kem na nose a já na ní nechápav? zírala, protože mi p?ipadalo, že když vydrží ten kocou?í puch naho?e, m?la by u dvou fretek spíš zrelaxovat.
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2005-04-05, 10:32
Zápach od nekastrovanýho kocoura je fakt síla. Když zasmrdí Kryštof, tak vyv?trám a je pokoj, ale ozna?kovaná ze? od kocoura smrdí ješt? m?síc a abych se zbavila zápachu, musela bych omítku omlátit na cihlu. Zajímavý je, že jsem si vždycky myslela, že za vykastrovanejma ko?kama kocou?i nepolezou. Pcha, vykastrovaná nevykastrovaná, je to úpln? jedno. Po?ád mi po zahrad? k velké nelibosti mojí sousedky, která nesnáší veškerá moje zví?ata a je ochotna chovat pouze slepice, poletuje asi tak p?t dalších neidentifikovatelných a m? neznámých kocour?, který v noci na terase vytvo?í kocou?í sbor a vesele prozp?vují (op?t k velké nelibosti mojí sousedky). Samoz?ejm?, že ty bestie kocou?í krmím :-) za což se mi odvd??ují smradlavou ozna?kovanou rohožkou a dve?ma ....

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Ferda a Bertík (IP)
Datum: 2005-04-05, 10:38
To MF: Samoz?ejm? že to pak ješt? d?kladn? opláchneme ?istou vodou, p?ece jenom, nechováme tcho?íky týden, ale 4 roky :-) Jde v zásad? o to, že když "se" tam necítí, tak tam (v?tšinou) nejde znovu. Jo, taky nám ob?as zarputile vysv?tluje, že sem prost? chodit BUDE, ale není to tak ?asto.

Ferda a Bertík

[www.felicityaorin.estranky.cz]

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Hanka Brno (IP)
Datum: 2005-04-05, 10:48
U nás vždycky pomohlo odstran?ní pachové stopy. Od tý doby, co je Holbík v ?íji, je to spíš na škodu. Nejenom, že zna?kuje mo?í, ale i bobkama. Ve volie?e musí mít v každém pat?e ve všech rozích bobek. Hnedka jakmile to umeju, vytvo?í novej, a nalepí ho vysoko na ze?, abych si náhodou nemyslela, že to bude tak jednoduchý. Pokud odjedeme na víkend, a ne?istíme to hned, vidím, že je to jenom pouhé zna?kování. Do každého rohu p?esn? jeden bobek, a pak už klidn? chodí na záchodek do doby, než p?ijde hnusná baba s hadrem a saponátem, ?i octem.
Jinak Majdo, vydrž! Máme stejnej problém se zamilovanýma psama. P?ed dv?ma m?sícema se nám za?ala hárat fena, a louži?ky prote?ené pode dve?ma až do chodby jsou na denním po?ádku. Dneska ráno otev?u dve?e, a ono za nimi stojí vl?ák, ??rající mi málem na nohy - ješt? na mn? vr?el, když jsem ho obcházela - páne?ek dobrých 100 metr? od nás - vraždila bych grrrrrrr!!!

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: JanaG. (IP)
Datum: 2005-04-05, 12:25
S tím ?pavkovým ?isti?em mám taky zkušenosti. ?istí to skv?le opravdu všechno, ale m? ten pach ?pavku naopak tak siln? p?ipomínal ko?i?ince, že jsem ho používat p?estala. (A to bylo v dob?, kdy jsem ješt? v?bec netušila, že bych n?jakou ko?ku, natož tak oby?ejnou ?ernou s velkou jizvou na b?íšku, v?bec kdy mohla mít....)
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: JanaG. (IP)
Datum: 2005-04-05, 12:27
Hani, náš Shrek d?lá úpln? to samé co Holbík. Jak je to asi možné? :-)))
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Hanka Brno (IP)
Datum: 2005-04-05, 12:32
Jana G.: No jenom tak ?ekám, kdy mi p?ijdou majitelé "našich" kluk? vymlátit okna, co že jsou to za bestie. Jestli tohle d?lají všichni, tak pot?š nás Pánb?h.Za?ímá mn? jímat hr?za.

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: JanaG. (IP)
Datum: 2005-04-05, 13:12
Tak nás se neboj, Shrek je sice šílené hovado (to nejde jinak ?íct), dokáže se vys... na t?ch nejnemožn?jších místech a pokud možno co nejvýš, ale zárove? je to naprosto nekousavý mazlí?ek, takže jsou mu ty jeho hromady odpušt?ny.
Jen m? mrzí, že naši hárající Dášu se mu asi nepoda?ilo nakrýt, hárá si vesele dál a to už je to 14 dn?. Je to škoda, Dáša už je dost stará a na podzim mám v plánu ji už nechat vykastrovat, takže se ten náš medv?d asi nerozmnoží....
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: JanaG. (IP)
Datum: 2005-04-20, 14:25
Musím se pochlubit, jací jsme doma "skv?lí chovatelé".
Máme 3 zakrslé králíky: strakatého Eduarda, krásnou bílou angorskou Adélku s modrýma o?ima a krásn? ?erným lemováním kolem nich, no a tmav? šedého angorského Honzíka. Adélka s Honzíkem bydlí spole?n?, aby se jednou rozmnožili (k ?emuž se zatím nemají) a Eduard bydlí zvláš?, aby se náhodou nerozmnožil a nezk?ížil s Adélkou.

V?era jsem pustila všechny 3 na zahradu (jsou zvyklí b?hat voln?, když jsme doma), Honzíka s Adélkou do jedné ?ásti a Eduarda za plot do druhé. Jaké ale bylo moje p?ekvapení, když jsem po chvíli zjistila, že Adélka prolezla plotem za Eduardem a vesele ho ..... ojíždí (?je to dost slušné i p?esné?) . Tak nevím, asi máme zmatek ve jménech, ?i co...... Myslíte, že oni navzájem své pohlaví poznali lépe než my nebo je možné, aby sami?ka ojížd?la same?ka (když s Honzíkem nic takového ned?lá).

Asi je budu muset p?ejmenovat, že?

Úpln? se stydím. Tolik zví?at doma, v?k už mám p?es 30 a nevyznám se ve vlastních králících! :-)
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Lee (IP)
Datum: 2005-04-20, 14:50
Co vim, tak u kraliku se to poznava blbe... Ja se pravidelne taky sekam... a nase vet je neomylna jen proto, ze meli odmalicka kraliku spoustu a ted jich maji asi JEN 30:-)
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: JanaG. (IP)
Datum: 2005-04-20, 14:53
Tak d?kuji za út?chu, hned se mi bude líp spát, když tedy nejsem až takový blbec, ale když se to jen špatn? poznává....
Je fakt, že náš bílý zakrslý Bobek (už je dávno mrtvý) m?l krásný r?žový pytlík, takže o jeho pohlaví nebylo pochyb. Tihle t?i ho zdánliv? nemají ani jeden.
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Hanka Brno (IP)
Datum: 2005-04-20, 15:04
My jsme takova mala kralici farma. Tatinek se drive venoval chovu ?istokrevných výstavních králíku, dneska už máme takový ty podvra?áky na sví?kovou - jsou zdrav?jší, a mají více mlá?at. I p?es takovouto pr?pravu dodneška nepoznám samici od samce, a co vím, spletl se dokonce jednou i otec, a strašn? se divil, pro? ta samice toho Lojzíka tak kousala.
Pojmenovaný a ocho?ený jsem m?la vždycky jenom ty max dva chovný samce, protože ti to u nás m?li nadoživotí dobrý. Všichni ostatní kon?ili d?ív nebo pozd?ji na talí?i. Takovej 5-ti letej samec už není k jídlu, a tak u nás dožíval na penzi. Zdá se to divné a kruté, ale když si na to odmala zvykneš, že se k nim nesmíš moc upínat, je to v pohod?. Na druhou stranu se mi nikdy nestalo, že by mi otec ud?lal k ob?du n?kterého z "mých" ocho?ených králík? a ješt? mi to po ob?d? ?ekl, jak tu n?kdo píše na jiném vlákn?. To bych mu asi nikdy neodpustila. Jinak mi ale zabíjení zví?at pro užitek nevadí - to bysme museli být všichni vegetariání. No ale to už jsem trochu odsko?ila od tématu.
Nicmén? si Jani v?bec ned?lej t?žkou hlavu, žes to nepoznala. U králík? a ko?at si ?lov?k nikdy nem?že být jistej.
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Lee (IP)
Datum: 2005-04-20, 15:07
U kotat:-))) Moje babicka dostala kotatko - pry kocourka. Pojmenovali ho Mikes. Posleze se chlubili mistni "chovatelce" kocek (1000+1 vesnicka kocka), ktera se prece vyzna - v Mikesovych 5 mesicich z neho razem byla Lizinka. A protoze se bali nechtenych kotat, sla Lizinka na kastraci. A pan veterinar Lizince usmikl kulky a babicce vratil pro velky uspech kastrata Mikese:-)
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: JanaG. (IP)
Datum: 2005-04-20, 15:11
Ježíš, a to jsme jim dali tak uhozený jména... Jak mám z Eduarda ud?lat holku? A z Adélky kluka? No a Honzík snad z?stane Honzíkem, když ho "ten Adélka" neojíždí.....
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Lee (IP)
Datum: 2005-04-20, 15:31
Eduardovi rikej "Eddie" - coz muze byt i zdrobnelina od Edwiny:-), Honzikovi Honzicka, a Adelakovi Ado:-)))
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Ene (IP)
Datum: 2005-04-20, 17:25
Nasi chovaji uz dva roky jedineho samce - uz ani nevim jak se to stalo, meli jsme kraliku vzdycky plnou kralikarnu, ale asi nejaka nemoc ci co, a tak tata asi z melancholicnosti chova porad toho jedineho, co prezil :-)) Mama z toho ma akorad srandu, protoze naji kralikarnu v pohode pro 20-30 kraliku...
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2005-04-20, 20:15
No já se p?idám se svou troškou do mlýna + s avatarem naší Barky - Barka je úpln? nep?í?etná, když na ni p?ijde "jaro", trhá si chlupy, staví hnízdo a cpe do n?j nebohého, kastrovaného Artura, kde po n?m chce v?ci, kterým on nerozumí. V nejvyšším zoufalství se na n?j vrhla jako samec na samici a asi mu p?edvád?la jak na to :o))))

Jinak - já bych Adélce ?íkala Adél a Eduardovi Eda nebo Durdice (tu mám z Káji Ma?íka) ;o)
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Jordi (IP)
Datum: 2005-04-21, 00:20
Jak vyrostli, ale už jsou zase v?tší. takhle vypadali asi ve 4 týdnech. Dva už jsou spolu u nových majitel? v Brn?. A Dva jsou zadaní, ale ješt? doma. Momentáln? máme druhý vrh od druhé sami?ky 5 kluk? a jedna holka. Kluci jsou po?ád volní ;o)
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: JIRKA (IP)
Datum: 2005-04-21, 11:29
Jordi: Jsou kouzelní.
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Iveta M (IP)
Datum: 2005-04-21, 12:57
Ty jsou ninini o:))
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: JanaG. (IP)
Datum: 2005-04-21, 14:14
Fakt krasavci.
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Lee (IP)
Datum: 2005-04-26, 17:30
Ja mam prosbicku - nevite o nekom (slusnem, rozumnem), kdo by choval potkany? Nemusi byt papirovi, ale aby byl zarucen dobry odchov - mam kamaradku, ktere umrel potkanek a moc chce dalsiho, ale nechce podporovat zverimexy. Rada bych ji pomohla, kdyz uz jsem ji nepresvedcila, ze by mohla zkusit fretku...
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Ene (IP)
Datum: 2005-04-26, 17:36
No treba Annu, kteru tu kdysi psala, pamatujes? :-)) Jinak muzu doporucit chovatelskou stanici v Usti, sice trochu z ruky... Je to sice take zverimex, ale spis takovy ten domaci typ, kde o to ti lide pecuji z lasky ne kvuli penezum. To je ta pani, co zachranila Matyska...
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Lee (IP)
Datum: 2005-04-26, 17:42
Na Annu si zive pamatuju. Tahle kamaradka je takova...jako by Erin z oka vypadla, skoro i vekem, takze Annu opravdu ne. Brno proto, ze ona je z Brna a Praha, ze bych mohla dovezt, nevim, zda by se harcovalal nekam pres republiku...
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Yasmin (IP)
Datum: 2005-05-04, 00:44
Premyslela sem kam tohle dat - tak treba sem.. Celkem husty!

Na 50 tisíc dolar? si cení život králíka Tobyho jeho majitel. Pokud mu touto sumou lidé do konce ?ervna nep?isp?jí, nechá chlupá?e zabít a sní ho. Tak by se dal v kostce shrnout webový projekt SaveToby.com. Platební portál už ale svéráznému podnikavci zrušil ú?et.

"Toby je ten nejkrásn?jší králí?ek na sv?t?. Nanešt?stí zem?e 30. ?ervna, pokud mu vy nepom?žete." T?mito slovy vítá návšt?vníky stránka [url]www.savetoby.com[/url]

Lidé dosud poslali na králíkovu záchranu p?es 28 tisíc dolar?, tedy asi 600 tisíc korun. Záruky, že Toby p?ežije, i když nakonec složí celých 50 tisíc, ovšem nemají. Mohou se spolehnout jen na dobré slovo kontroverzního ochránce.

Ten p?itom úto?í na ?tená?e zbran?mi nejt?žšího kalibru - dojemnými fotografiemi, humornými historkami z Tobyho života ?i on-line obchodem, v n?mž si lze koupit t?eba tri?ko s králíkovým portrétem.
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Jordi (IP)
Datum: 2005-05-04, 01:07
No tak to je hustý. Ale ur?it? nebudu cpát peníze n?jakýmu vyd?ra?i. Rad?ji bych je dala Jolan? na poopera?ní lé?ení Babulky, než citovému vyd?ra?i. :o( Myslím, že pokud se n?kdo rozhodne sníst své zví?e, tak mu v tom nikdo nezabrání. A t?ch 28 tisíc, No p?kn? lehounce získané peníze. To je bezva. Má 28 tisíc dolar? a k tomu dobrý ob?d. Chjo. :o/ Ne, že bych já n?jak moc králíky jedla. Ale ?íkám to s ironií, jako, že ti lidé asi p?kn? nalet?li.
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Yasmin (IP)
Datum: 2005-05-04, 01:36
No asi tak nejak.. tady se akorat muze clovek smat jak jsou ty lidi pekne blby..
Ale ze je milouckej.. ;o)
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Mirek (IP)
Datum: 2005-05-04, 08:53
Yasmin: Hned bys poslala zbývajících 22.000 dolar?, že? ;-) :-))))
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: JIRKA (IP)
Datum: 2005-05-04, 11:24
Já bych ty peníze taky poslal.
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: aronka (IP)
Datum: 2005-05-04, 11:33
to Jirka: a komu prosimt??Ešt? napiš, že tomu králi?kovi, a m?žeme T? za?adit:)
Avatar

Aktuální stránka:8 z 93


Toto téma bylo zamčeno
TOPlist