Aktuální stránka:7 z 93
Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Lee (IP)
Datum: 2005-03-29, 14:14
To JanaG: Ja chci taky!!! Glum furt rve, jakmile se k nemu nekdo priblizi a to i pres sklo. Jedine, kdy se nechal drbat a to jeste vetvi, bylo kdyz menil kuzi...a taky z povzdali...hysterka!
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2005-03-30, 09:32
Lee - jak jako rve? On používá hlasivky? Matýsek nikoli - ten jen trpn? zavírá o?i a drbat se nechá pom?rn? v poklidu. Jinak samosebou hyster?il taky, te? se m? bu? šílen? bojí, nebo si kone?n? za?al zvykat :o)))
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Lee (IP)
Datum: 2005-03-31, 17:10
?ve jako že hodn?:-)) Zní to podobn?, jako když šlápneš na fretku - ale potišeji (p?ece jen má pár gram? a 17,5 cm:-) Byla jsem dost p?ekvapená, když jsem si to p?e?etla v encyklopedii (mohli mít spatny preklad), jeste vic, kdyz mi to rekl spoluzak letity terarista (mohl si ze me delat srandu), kdyz mi to napsal prof. Knotek (prednosta katedry chorob plazu), zacala jsem byt nalomena a pak jsem na nej zkusmo sahla. Fakt RVE!! Sahnout na Gluma? To si clovek koleduje o rychly gekonni unik, pravdepodobne mimo okruh terariria a zoufale chytani a transport zpet.

Matysek je leguan a o tech jsem nezaslechla, ze by se nejak hlasite projevovali...
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Martina (IP)
Datum: 2005-03-31, 17:51
Opravdu jinozví?ecí vsuvka...
...cht?la jsem si n?co najít o uších, a na m?j naprosto p?ímý a jasný dotaz (ovšem ne upln? p?esn? zadaný :o)) mi místní vyhledáva? ke slovu "ouška" nabídl následující (krom t?ch uší, samoz?ejm?):
- antOUŠKA
- bohOUŠKA
- drahOUŠKA
- fredosmra?OUŠKA
- legOUŠKA
- papOUŠKA
- senOUŠKA
- starOUŠKA
a zkOUŠKA
p?i?emž ant.. boh... fredo... sen... se vyskytuje v p?ísp?vcích pojednávajících o konkrétní fretce, lego... pap... star... a zk... tak por?znu a DRAHOUŠEK tém?? výhradn? v p?ísp?vcích od Markéty. Jen mi v tom fofru uniklo, kterého drahouška má na mysli :o)
A co se ?etnosti výskytu tý?e, je na tom nejlépe papoušek následován zkouškou. :o))
Našt?stí jsem zadala vyhledat jen poslední rok, jinak to ?tu dote?.
Jo, a to, co jsem hledala tam sice je, ale není to to, co pot?ebuju v?d?t. Zato ale te? vím spoustu v?cí, které v?d?t nepot?ebuju :o)).
Tak

Celkem upraveno 2×. Poslední úprava: Martina dne 31.03. v 17:54.

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Lee (IP)
Datum: 2005-03-31, 17:54
Normalka - dnes jsem tak psala test z biochemie (myslim, ze nenapsala). Na kazdou z 10 otazek jsem odpovidala na A4 - necim, co se tematu dotykalo asi tak jako papousek usi:-)))
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Iv?a (IP)
Datum: 2005-03-31, 18:50
Tak takhle jsem odmaturovala... :o)))
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2005-03-31, 20:22
Takhle studuju již od 15 let :o)))))

Martina - díky za odborný rozbor - pobavilo m? to velmi. Jen tak mimochodem - drahoušek používám místo p?ítel, když už se mi nechce psát nic jinýho - ovšem má to lehce ironický nádech :o)))
Výraz legoušek je taky m?j :o))))
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Martina (IP)
Datum: 2005-03-31, 20:47
Markéto,
jen mezi námi, já to všechno vím, visím tady denn? n?kolik desítek (stovek?!?) minut, takže mám leckoho d o s l o v a p?e?tenýho (stejn?, jako leckdo m?... ;o))

Zajímavý je, že ?lov?k ani nepot?ebuje slyšet tón hlasu a i ze psaného pochopí - t?eba zrovna tu ironii, nebo zaklení, které je ale p?id?lené vlasn? láskypln?. P?ipadá mi to docela zvláštní, protože práv? ten tón, ten tón! toho ?ekne ?asto mnohem víc, než slova a tady tahle vazba úpln? chybí.Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2005-03-31, 23:20
To chce práv? na t?ch diskusích viset denn? - pak myslím není problém lidi odhadnout, pokud máš trochu citu a talentu :o)))))))
A tady se, myslím, nescházejí otup?lci, kterým jsou ostatní lidi - a samoz?ejm? zví?ata - ukradený.
A proto tady tak rádi a ?asto žvaníme :o))))
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: JIRKA (IP)
Datum: 2005-04-01, 11:00
To Markéta: gratuluji a a? se leguánovi da?í.
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2005-04-01, 13:30
Jirka - dík - Matýska budu pozdravovat :o)
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Iv?a (IP)
Datum: 2005-04-02, 14:58
Ahoj. Mám úpln? jinozví?ecí dotaz. Chci se zeptat jestli nevíte do kdy je Mat?jská? Nebo už je po ní? Cht?li jsme jet tento víkend, ale Ferda šel na kastraci a já ho den po ní necht?la nechat doma samotnýho...
Avatar

Ko?i?í pomsta
Zaslán uživatelem/kou: Dita (IP)
Datum: 2005-04-03, 13:45
Vzpomn?la jsem si na p?íhodu asi z p?ed dvou let, kdy byla Tasma asi ro?ní.
Poda?ilo se mi zav?ít omylem ?i?inu do koupelny. Nebyla tam dlouho, asi pod dvou hodinách mi bylo divné, že nikdo nelítá po byt? a tak jsem ji šla hledat. Sed?la naštvan? v koupeln? na zemi a uražen? vypochodovala ven se vzty?eným ocasem. Na podlaze byla protestní louži?ka, proti které jsem nemohla nic namítat.Byl ve?er a Tasma ??rala naposledy ráno. Jen ta louži?ka byla docela malá.Vyt?ela jsem podlahu a šla se pusince omlouvat za v?zn?ní. Ko?i?í pomsta však byla mnohem rafinovan?jší.
Ráno jsem se osprchovala,stála jsem ve van? a natáhla jsem se po hromádce s ?istými ru?níky, vrchní ru?ník vzala a ut?ela si jako první obli?ej.A tam ?ekala ko?i?í pomsta. Mohu vám ?íci, že po ránu ut?ení obli?eje vlhkým, po??raným ru?níkem pat?í k jednomu z nezapomenutelných okamžik? mého života! Zárov?n mi došlo, pro? louži?ka na zemi byla tak malá! No ale m?že ?lov?k nadávat? Vždy? jsem si za to mohla sama!:o)

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Z?za (IP)
Datum: 2005-04-03, 14:58
To je hezký :o))))

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Jordi (IP)
Datum: 2005-04-03, 15:53
:oD No mohla sis za to sama. Škoda jen, že ta zví?átka - jak jsem b?hem posledních dvou let nabyla dojem - to neum?jí pochopit, že jim to ?lov?k neud?lal naschvál. Pes by to pochopil, ko?ka asi ne. My jsme našeho psa omylem zav?eli do sk?ín?, zastlali do postele. No ale nikdy se nám za to nepomstil. Vždy o sob? dal v?d?t, takovým tlumeným "haf" a my si marn? lámali hlavu, kde jen m?že být? Odkud se ozývá ten divný tlumený bafot. Zatímco psina trp?liv? ?ekala, až si ji vy?mucháme. ;o) Ona totiž nešt?kala stylem "pomoc, jsem tu." ale stylem "haló?" - pauza - "no tak?" - pauza - "Nezapom?li jste náhodou na m??"
;o)
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Dita (IP)
Datum: 2005-04-03, 17:47
Náhodou i ko?ka se n?kdy umí ozvat :o)).

Když byla Tasma malé ko?átko tak vlezla do lednice a já lednici zav?ela. Za chvilku (cca 5 minut) jsem ?i?in? nakrájela masí?ko a ko?ka nikde. Tak volám a ozvalo se jen tlumené prosebné m???aaauu. Od té doby vždy p?ed odchodem z bytu pat?í m?j pohled ko?ce, protože chci mít jistotu, že není nikde zav?ená.(Na lednici dávám zvláš? pozor)

Nedávno se chystám k odchodu do práce, ko?ka nikde. Prohledala jsem všechny skrýše, sk?í? s oble?ením, botník. Ko?ka nikde. Na zavolání nereagovala.Už jsem za?ala panika?it, že neodejdu do práce. Tak systematicky jsem zp?tn? probírala všechna místa, která jsem ráno otevírala. A našla jsem ji!!! Naprosto v klidu spala sto?ená vzadu v kredenci za hrnci.

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: petus.MiCi (IP)
Datum: 2005-04-03, 17:50
Jo, pro? ne:o)) Asi se jí tam líbio:) Co ?i?ina ?íkala až si ji vytáhla..? ;o)
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Dita (IP)
Datum: 2005-04-03, 18:04
Když jsem ji vytáhla z lednice, tak byla ráda a ?íkala, že v lednici se jí nelíbilo. Prý jakási zima a tma ???

Z kredence jsem ji natahala a nechala ji tam, jen jsem otev?ela oboje dví?ka, aby se zlatí?ko dostalo ven, až se laskav? vyspinká "o)).

Jóóóó o tom, kdo je pánem v dom? je u nás rozhodnuto! Je to ko?ka!

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: petus.MiCi (IP)
Datum: 2005-04-03, 18:11
Zví?átka malý inteligentní..:) Nj, nás vychovávaj!:)
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2005-04-04, 12:14
Jo holky, já už jsem tak ráda, že už je jaro - ko?ky totiž poslední m?síc a kus ostantativn? protestovaly proti tomu, že nejsem schopná zmizet ty haldy sn?hu a sn?žilo nep?etržit? zjevn? na m?j p?íkaz - no p?ece nebudou chodit na záchod ven. Poprvé v život? jsem zavedla ko?i?kám ??rací misku, kterou použily sice mnohokrát, ale když zima nekno?ila a nekon?ila, dala Cibule povel k ob??rávání všeho a obsr... nejblb?ji ?istitelných míst! Sama pak protestn? spala na misce s ko?kolitem, aby tam jiné, zmatené ko?ky nemohly.
Sta?í?ek Dlahourek tedy chodil do bot, n?kdy i ven, úpln? blbá Paštika se jediná chovala jako kulturní bytost a chodila na uhlí - vždycky si vy?íhala chvilku, kdy jdu p?ikládat a hupa hup.
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2005-04-04, 12:21
Markét, naše ko?ky to d?laly taky, ?úraly mi hlavn? na schodišt?, takže smrd?ly celý schody, hezky to do toho d?eva nacuclo, než jsem p?išla na to odkud to smrdí. Prasata jedny. A to mají po baráku ?ty?i záchody. Poctiv? tam chodí jenom Matýsek, ten i když je otev?eno ven, jde ?úrat a kakat dom?. Jo a v ned?li jsem hledala hrozn? dlouho tcho?e. Po p?l hodin? hledání jsem zjistila, že objevil um?lohmotný dví?ka pod vanu a tam v t?ch p?ívodech vody a v tom všem bordelu šmejdil. nejhorší je, že se mu tam moc líbí a jakmile ho vypustím z klece, neomyln? zamí?í do chodby k dví?k?m a za?ne se dobejvat dovnit?. Mám strach, aby se tam n?jak nezašprajc, pacholek, budu je muset n?jak oblepit.

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2005-04-04, 12:46
Jóóó, oblepit!!! Prosííím!!!! Jako bych slyšela tcho?e, kdyby um?l mluvit - Vendelín miluje lepicí pásky jakéhokoli druhu.
Do dví?ek se Ti možná nedostane, ale rozhodn? totáln? zneesteti?tí to pe?livé oblepení. Budeš lepit denn? :o)))))
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2005-04-04, 12:46
To Majda: Oblepi? dvierka pod va?u nám nepomohlo, tchor okamžite zistil ako sa to dá odleti?. Dvierka sme museli prišrobova?!
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2005-04-04, 13:40
Zkusím to, t?eba Kryštof není tak inteligentní :-)))))

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: ymsha (IP)
Datum: 2005-04-04, 13:50
Mno jo, s tou koupelnou máme taky problém, našt?stí jen u rodi??, když jdeme na návšt?vu. Monty se vžycky postaví n?kam blízko koupelny a pak ?íhá, kdy kdo otev?e, aby mohl do toho bordelu, co je pod vanou. Rodi?e mají na van? z boku jen n?jakou desku, která není ani od st?ny ke st?n?, (m?sto šet?í) natož aby byla až po zem. Takže jakmile se Monty dostane do koupelny,tak lítají cucky prachu. No ale když tam tak pravideln? šmejdí, je to tam ?ist?jší :-) Už jsem s maminou uvažovaly, že bychom ho namo?ili do vody se saponátem... :-) to by bylo ?isto! (jen vtipek)

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2005-04-04, 19:40
ymsha - pro? se saponátem - úpln? by sta?ilo ho prost? namo?it. Vendelín má potom snahu vymést ty nejstrašliv?jší kouty :o))))))
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: matka fretka (IP)
Datum: 2005-04-04, 19:59
Pro?? protože je špína zažraná!
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2005-04-04, 21:26
A jsme u toho - kdyby se tcho?i vytíralo pravideln?, sta?ila by jen voda...:o)))))


majda - mimochodem - jak odstra?uješ ko?i?í pachy, mn? už se z octa d?lá blivno - a to to máme kastrovaný!
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2005-04-05, 08:58
Markét, t?žko hodn? t?žko, schody polejvám octem, v každý zásuvce nastr?enou v?ni, p?ed p?ípadnou návšt?vou mám po baráku zapálenejch asi p?t vo?avejch ty?inek. Výslednej puch je sice šílenej, ale není cítit ko?i?ina. V ned?li se mi jedno prase na protest (ješt? jsem nep?išla na to, proti ?emu) vy?úralo do postele. To je teprve pošuš?ání?ko...t?ikrát jsem prala p?ehoz i povle?ení a matrace je na balkon? do te?. Jo, minulý týden jsem se dozv?d?la, že ko?ky nemají rády v?ni citron?, tak jsem koupila olej do lampi?ek s citronem a do všech míst kam chod?j ?úrat jsem to nakapala. Horší je, že mi kocou?i, kte?í chodí za našima ko?kama, zna?kujou zvenku všechny dve?e a to je teprve záhul....a dneska v noci na terase tak prozp?vovali, že jsem m?la sto chutí vstát a n?co tam mrskout.

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Ferda a Bertík (IP)
Datum: 2005-04-05, 09:45
Te? budu d?lat reklamu, pokud to není možný tak to smažte. Ale nám se na pachové stopy naší sme?ky osv?d?ila Amica Amoniaca od spole?nosti Madel. 1,5litru stojí asi 75 korun, dá se s tím vytírat, cokoliv. Na tcho?í stopy vždycky kápneme malinko na houbi?ku (vy?azenou na nádobí) a míste?ko ot?eme. ?pavek jim zruší pachovou stopu a je po srand?. kdyžtak zkuste www.madel.cz


Ferda a Bertík

[www.felicityaorin.estranky.cz]

Aktuální stránka:7 z 93


Toto téma bylo zamčeno
TOPlist