Aktuální stránka:2 z 93
Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Yasmin (IP)
Datum: 2004-11-04, 14:00
Majdo - koho jinýho ;o)

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: matka fretka (IP)
Datum: 2004-11-04, 14:03
Jasn?. A taky asi ko?i?ká?e, nejspíš Báru K., ur?it? by se našla i spousta dalších. T?eba pár vet?, lidí z útulk? a ze zoo....

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Majda (IP)
Datum: 2004-11-04, 14:31
No jasn?, Báru K. taky znám, to je taky dobrej ko?i?í pod?s.....(myšleno v dobrém). A MVDr.Král? Lepšího veta neznám, jezdím k n?mu od dob totá?e...lé?il nám želvy...z t?ch dob mám docela dobrou historku. Jezdili jsme k n?mu asi rok s želvou...najednou se Žofce ud?laly obrovské boule vedle hlavy. Volám pana doktora, prý je na m?síc v Mexiku chytat n?jakou hav??. Hrozný problém, protože tady fakt nebyl nikdo, kdo by byl schopen je lé?it. Nakonec na Zli?ín ...konzultace..želva musí být hospitalizována v Libuši..píchají jí antibiotika, ale nežere, konzultace s odborníkem z Brna,další lé?ba...ale otoky za?aly splaskávat. Po týdnu jsem si pro želvu p?ijela, vyšpulila tisíc korun (což v roce 94 bylo dost) a odvezla si Žofku bez otok? dom?. Po týdnu, kdy za?ala žrát, boule nasko?ily znova. To už byl pan doktor Král zpátky. Honem k n?mu dom?, postavím Žofku na st?l, pan doktor se na m? podíval a povídá..madam, ta želva je tlustá jako prase..ona nebyla nemocná, jenom vyžraná, takže jsem zaplatila litr za odtu??ova?ku v Libuši. A ješt? do ní píchali antibiotika, odborníci...:-)))

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2004-11-04, 14:40
Majda - to nám bylo ?e?eno hned, že v plazech se musí vet vyznat. Ono je jim t?žko porozum?t - tedy plaz?m - nic to ne?íká a najednou to chcípne. Savci si aspo? ?eknou, když jim n?co chybí ?i p?ebývá.
Proto jsem byla velmi v rozpacích, když m?j p?ítel jevil veliký zájem nebohého legouše se ujmout. Nikdy jsme plazy nem?li (krom želvy Žížaly v mém raném d?tství).
Našt?stí máme ve Strakonicích onoho známého lidského léka?e, který se ješt?rkami a jinou hav?tí intenzivn? zabývá a díky tomu i veteriná?e (ten, jak se bojí Vendelína, ale jinak je výbornej :o)))

Matýsek má už n?kolik dní na tlam? zaschlou mrkev a neumí si to ot?ít, a?koli se pravideln? koupe - magor. Zas rozdíl! Vid?l kdy n?kdo ko?ku nebo tcho?e, který si skoro týden nechá na obli?eji žrádlo?!?? :o))))

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: JanaG. (IP)
Datum: 2004-11-04, 15:18
No tak Markéto, hezky vatový tampónek, namo?it do p?eva?ené vlažné vody, pomazlit se s leguánem a hezky mu to ot?ít!!! :-))))) a zítra napiš, jestli jsi ješt? celá..... i když on je to vlastn? vegetarián.... no tak nic. Žádná sranda nebude. :-(

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: matka fretka (IP)
Datum: 2004-11-04, 16:06
To Majda: to je dost dobrý! To je celý Jarek! On sice dob?e ví, že špeky našeho ?endy jsou posvátné, ale vloni, když m?l ?enda 2,36 kg se už už nadechoval... Podíval se na m?, a jen ?ekl "No, ja vím, že on na zimu p?ibírá, ale už by víc nemusel". Jinak zásadn? fretky kalibruje medv?dí mírou. Vypasená fretka je "poslední ?íslo p?ed medv?dem" p?ípadn? bílá p?ed ledním medv?dem a samci kolem t?í kil jsou medv?di. Na druhou stranu chápu, že tlusté zví?e vet nevidí rád, a?koliv je vlastn? p?íslibem tu?ných zisk? :o)

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2004-11-04, 19:06
JanaG - to bohužel ješt? nem?žu. Matýsek je velice citlivý na p?ítomnost ?lov?ka v terárku a tzv. "cho?ící kole?ko" s ním chci zkusit nejd?ív za týden, až si víc zvykne. Že není masožravý neznamená, že by nebyla sranda - ocas používá jako pendrek, drápy jako drát?nku, tlami?ku jako krysa :o)))))
A abych mu stáhla teplotu, aby "vychlad" a byl bezbranný, to se mi zdá odporné...

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: JanaG. (IP)
Datum: 2004-11-05, 08:44
Tak to náš Ge?oušek už kouká od rána z terárka a o?ividn? chce na procházku na mém rameni a taky n?jaký cvr?ek by už bodl.... Budu si muset odsko?it do zveráku.

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2004-11-05, 14:33
Jeden dotaz oh?adne zaja?ikov. Kámoška má doma toho zakrslého zaja?ika a pýtala sa ma, ?i je normálne, že zaja?ik teraz pred zimou ve?mi pelichá. Inak je zajko zdravý, papá, hrása, kaká, ciká - všetko normálne. Ja sa v zaja?ikoch vôbec nevyznám. Viete mi niekto poradi?? ?akujem.

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Majda (IP)
Datum: 2004-11-05, 14:36
Tak zakrslý zaja?ik u nás v domácnosti ješt? chybí, ale m?žu nabídnout jedno fret?í prase.....v?era se mi Kryštof vys.... do postele na pe?inu....to fakt nechápu....:-))

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Martina (IP)
Datum: 2004-11-05, 14:45
Johano,
myslím, že je to podobné, jako s v?tšinou kožešinových zví?at - vým?na srsti na zimu. Ale jist? to nevím, to je jen m?j dojem....

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Majda (IP)
Datum: 2004-11-05, 15:18
Jo jinak holky, která si pamatuje na moje problémy se psem - frká krev z nosu, tak špatný :-(( Byli jsem na krvi....vypadá to na za?ínající nádorový bujení, chronický zán?t dutin a má hrozn? špatný ledviny. Hlavn? nechápu, pro? mu tohle vyšet?ení neud?lali už na Zbraslavi, kde jsme vyšpulila t?i tisíce za punkce, rentgeny a prášky k ni?emu. Doktorka nám doporu?ila nechat ho uspat, dokud nemá bolesti....

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2004-11-05, 15:32
Majda, to je mi fakt moc ?úto! Ale s tým uspaním ... na to je vždy ?as. Pokia? psík papá, hrá sa, behá a tie bolesti fakt nemá ... Inak môj pes mal va?mi ?ažké poškodenie ladvín (bral roky lieky na srdce aj na odvodnenie) a ve?mi mu prospelo dietetické granulové krmivo od Royal Canin, nepamátám si presný názov, ale bolo špeciálne na ochorenia ladvín. Je dosta? len u vetov. Pes potom jedol až do smrti len tieto granule, ni? iné nesmel, hlavne vôbec žiadne mäso. Zomrel na srde?nú nedostato?nos? v skoro 16-tich rokoch. Verím, že sa Tvojmu psíkovi bude da? ešte predsalen pomôc? a budem drža? palce!

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: matka fretka (IP)
Datum: 2004-11-05, 15:32
Hr?za. To je bohužel smutná realita, že když jde o n?co vážn?jšího, tak aby ?lov?k obešel x doktor?, než v?bec dostane v?rohodný výsledek.

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: JanaG. (IP)
Datum: 2004-11-05, 15:38
Johano, ze zkušenosti se 4 letým chovem zakrslého bílého králíka Bobka, chovaného voln? v byt?, m?žu zodpov?dn? prohlásit, že se rozhodn? nejedná o p?edzimní línání. Tento králík totiž líná úpln? celý rok. Dodneška mám p?ed o?ima ty chuchvalce bílé srsti povalující se všude... na nábytku spolu s prachem, na zemi, nalepené na seda?ce..... Nejú?inn?jší proti tomu bylo posadit milého králíka do mokré vany a jemn? mu chlupy z t?la vytrhávat rukama, následn? ho vykartá?ovat kartá?em. Po každém takovém ?esání pokud možno denn?, nám ve van? z?stával chomá? chlup?, který se do dvou dlaní bral na 2 až 3 krát. Potom jsem to splachovala do WC a vanu op?t ósprchovala. To první osprchování je d?ležité, aby vana byla mokrá a chlupy nelítaly po celé koupeln?. Taky se u toho osv?d?ilo d?lat to mokrýma rukama. Ale tím nechci ?íct, že pak už chlupy v byt? nebyly. Jen jich bylo nepatrn? mí?.
Asi jsem t? nepot?šila, že.

Majdo, pejska je mi líto, už te? mám hr?zu až budu muset rozhodnout o utracení kteréhokoliv mého zví?ete.....

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Majda (IP)
Datum: 2004-11-05, 15:54
No nejhorší je, že to z?stane zase na m?, drahá p?lka ?ekla, a? ho z toho vynechám, že nep?ipadá v úvahu, aby tam šel by? jenom se mnou.... p?emýslela jsem, že se zkusím domluvit s doktorkou, jestli by nep?ijela k nám dom?....on je pes vždycky z tý ?ekárny strašn? vystresovanej. Ale víte co jsem si všimla, že to poznají i fretky...když jedem do B?ežan, tak celou cestu dobrý, vystoupíme z auta a procházíme vrátkama a šílená klepavka..to bych nikdy nev??ila, jsou to bestie chytrý.....

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Martina (IP)
Datum: 2004-11-05, 15:55
Majdo,
je mi líto psa i tebe.

P?ed 4 lety jsem nechávala utratit naší 14 letou fenku a p?estože jsem to samoz?ejm? o?vala, dodneška mám vý?itky, že jsem to neud?lala aspo? o m?síc d?ív, než se už opravdu trápila. M?la jsem na sebe hroznou zlost, že jsem dopustila nechat trápit zví?e, které je na m? závislé, miluje m? a v??í mi.
P?ed 2 lety jsem dopadla podobn? s první freti?kou, která nep?ežila první o?kování a týden trp?la v ?ím dál t?žších záchvatech a postupn? i p?estávala jíst, pít, chodit, vnímat.... Jenže tenkrát jsem nev?d?la, že se opravdu nedá nic d?lat, dnes už to 1. vím, za 2. dám pozor, ?ím nechám o?kovat.

Takže já bych se rozhodla takhle - dokud zví?e netrpí, vydržet, ale jakmile se za?ne trápit (mít bolesti) a já VÍM, že už mu nebude pomoci a bude to jedin? horší, sebrat všechnu sílu a uspat... :o(
Vím, že to není moc povzbudivé, jsou to ?lenové rodiny. Bohužel, naši zví?ecí p?átelé mají kratší život nez my, ale zase když žijou s námi, mají se p?ece fajn! Tak pro? jim ten konec kazit n?jakým zbyte?ným trápením, to si p?ece nezaslouží.

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2004-11-05, 16:00
No Majda, tak v tomto je aj ten môj chlap tá "slabšia polovi?ka". On síce na tú poslednú cestu na veterinu so psíkom a so mnou išiel, ale o tom, že "teraz to už treba" som musela rozhodnú? aj tak ja. A cestou domov bre?al za volantom tak, že som mala obavy, aby nás aj s autom nenapasoval na strom.

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Martina (IP)
Datum: 2004-11-05, 16:10
Majdo,
jestli máš tu možnost, pozvat doktorku dom?, je to úpln? nejlepší, co m?žeš pro svého psího p?ítele ješt? naposled ud?lat!!
To je fakt, že zví?ata poznaj, že jsou "na veterin?", a moc p?íjemn? jim tam teda není. Takže uspat doma, to je super (podobn? by si to asi p?ála v?tšina z nás, když p?ijde zase náš ?as, nebo ne?)

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2004-11-05, 23:53
Majda - souhlasím s Martinou. 1. Vet m?že dom?, není nutné zví?e ješt? stresovat ordinací. 2. Uspání bych zvážila opravdu až na poslední chvíli.
Erin n?kde moc hezky napsala, že si to zví?e vpodstat? ?ekne, kdy je toho dost. Když už je jen apatické, má velké bolesti, nejí, nehraje si, nejeví žádné emoce...
Je mi to moc líto a držím palce, a? to vydržíte co nejdéle v pohod?!

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Lee (IP)
Datum: 2004-11-06, 22:50
Majdo: Drzte se vsichni...Myslim na vas.

Jinak Cvokie je naprosty podes a vzdy zacne vyvadet, nez dorazime do ordinace. Je v jine pozici, nez pacient a vyvadi radosti, bestie jedna - ma tam spoustu bajecnych prolezacek za skrinema a vzdy vyzebra neco, co bych ji nikdy nepovolila...Takze u nas je veterina za odmenu:-)

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Hanka Brno (IP)
Datum: 2004-11-11, 10:32
Tak vcera nasi Bettynku poprvé p?epadli holi?i - s jejím temperamentem se ty dlouhé chlupy nedaly vydržet, a koupat a fénovat každý týden je p?íliš i na mn?, a ani to pro ni nebylo zdravé. P?i hrátkách s fretkama to ale jinak ani nešlo. Tak jsem zase vložila n?jaké fotky do alba
[foto.tiscali.cz]
pro pobavení, jak vypadala p?ed ost?íháním a po n?m. Poznala jsem ji jenom podle obojku a známky na n?m. Dokonce ona sama se v zrcadle nepoznala, urputn? na sebe št?kala.

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2004-11-11, 11:15
Hanka, Betynka je náhodou ostrihaná výborne! Pristane jej to!

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Hanka Brno (IP)
Datum: 2004-11-11, 11:19
Já ne?íkám, že je špatn? ost?íháná, podle mn? jí to taky sluší, ale je to dost sranda. te? jsem psala kamarádce která k nám chodí dost ?asto, a posílala jsem jí dv? fotky- p?ed, a po, s tím, že ji napálím, že máme dva psy. Odepsala mi, že je to úžasné, že jsem sehnala tolik barevn? podobné psy a p?i tom každého jiného. Ani ji nenapadlo, že je to jeden a ten samý.

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Hanka Brno (IP)
Datum: 2004-11-11, 11:29
A nejvíc se t?ším, až p?jdeme z vycházky, já ji ot?u jenom mokrou hadrou a bude ?isto. To v??né vy?esávání m? roz?ilovalo, a do lesa nebo na polní cestu jsme se odvažovali jenom s v?domím, že budeme potom hodinu vyndavat kudlova?ky. Paní u které jsme se byli st?íhat, z ní byla naprosto nadšená. Prohlásila, že by ji vym?nila za všechny ty natupírované pudlíky s papíry. Je pravda, že pudlíci mají takovou troši?ku drsn?jší srst, ale ta naše lumpice ji má jako labut?nku, te? je na omak jako plyšová. Za dobré chování dostala ješt? za odm?nu buvolí kosti?ku a já pochvalu, že je ve svém v?ku tak zvyklá na ?esání - ur?it? to ?íkají všem. A já m?la takový strach, aby nás nevyhodili za neukázn?né chování :o)))))))))))))

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2004-11-11, 11:31
Hanka, to je fakt, ja som vedela, že to je jeden psík. Ozaj vyzerá inak, ale sved?í jej to, ja milujem také hu?até baculaté noži?ky!

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: JanaG. (IP)
Datum: 2005-01-10, 13:52
N?kde jsme se tu bavili o kastraci ko?ek, tak vám chci jen ?íct, že naše Betka nebude kastrovaná, ale jen jí bude ud?lán "podvaz". Neboli z?stane ve všem úpln? stejná, bude si moct hezky užívat s tím sousedovic rezavým krasavcem, ale nebudeme muset nic topit. M?že se to prý ud?lat kdykoliv, d?lá se to laparoskopicky a ko?ka údajn? nijak netrpí, je to prý jen mali?ký zákrok, stojí to kolem 500.
To jsou dneska v?ci, co?
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: matka fretka (IP)
Datum: 2005-01-10, 15:12
Jo, veterina jde kup?edu. Gratuluji, laparoskopická operace je mnohem šetrn?jší než klasická.

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2005-01-10, 21:48
Kastrace už se taky d?laj laparoskopicky, jenomže je po?ád ješt? dost "?ezník?", kte?í rozpá?ou zví?e od krku k ocasu a je z toho polízanice na 14 dní a ješt? je to drahý :o((((
Avatar

Re: op?t jinozví?ecí vsuvka
Zaslán uživatelem/kou: JanaN (IP)
Datum: 2005-01-20, 14:37
spole?ná sva?inka :o))

Přílohy: Snímek 033.jpg (80kB)  
Aktuální stránka:2 z 93


Toto téma bylo zamčeno
TOPlist