Aktuální stránka:54 z 62
Re: Žofinka, Filípek (+ jejich rodina) a Abigail
Zaslán uživatelem/kou: petulevrtule (IP)
Datum: 2009-01-01, 21:47
To si Žofka letos n?jak pospíšila :-) A p?kná fote?ka :-) to je Filda???

Dobrá nálada nevy?eší všechny Vaše problémy, ale nasere tolik lidí, že je dobré si ji udržet :-)
Avatar

Re: Žofinka, Filípek (+ jejich rodina) a Abigail
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2009-01-02, 03:38
jojo, je to Filip.

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: Žofinka, Filípek (+ jejich rodina) a Abigail
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2009-01-10, 20:28
dneska jsme ud?lali další pokrok. Žofka mi spala v posteli, tak jsem pustila Filipa s Bigi, ti se vy?ádili a šli zalehnout Žofce do klece, když se vzbudila Žofka, tak taky chvilku pob?hala, pohrála si a pak si šla lehnout k nim. nejd?ív je oba o?uchala, olízala a pak zalehla do pelechu, takže chrupali všichni t?i v jedný kleci. ale jak se Bigi vzbudila, tak za?ali šarvátky, musela jsem je zase dát od sebe. myslím, že problém je v tom, že holky neví co m?žou jedna od druhé ?ekat.
Foto z klece:
další spole?né fotky za?ínají tady: [pajisska.rajce.idnes.cz]

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: Žofinka, Filípek (+ jejich rodina) a Abigail
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2009-02-11, 21:52
pár aktuálních fotek Žofky, ze v?erejšího no?ního blbnutí :o) [pajisska.rajce.idnes.cz]

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: Žofinka, Filípek (+ jejich rodina) a Abigail
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2009-02-12, 09:42
Žofka ?ádí a hlavn? - vypadá absolutn? zdrav?! To sem moc ráda! :-)))
Avatar

Re: Žofinka, Filípek (+ jejich rodina) a Abigail
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2009-02-12, 14:09
p?íjde mi, že na ní až ted došla puberta, kterou jsme v mládí nepost?ehli :o) jak není po jejím, tak jde vyhrabat WC, je jí jedno, jestli je tam stelivo ?erstv? nasypaný a nebo jsem ješt? nevybrala bobíky.

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: Žofinka, Filípek (+ jejich rodina) a Abigail
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2009-02-12, 14:11
A? si hrabe :-))) hlavn? že jí je dob?e a je veselá :-)))
Avatar

Re: Žofinka, Filípek (+ jejich rodina) a Abigail
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2009-02-19, 20:23
Bigi za?ala ?íjit, tedy zv?tšení vulvy je zatím jen o pár milimetr?, ale dneska jsem jí pustila s Filipem a ona se ho jala obsouložit :-O vím, že to samice n?kdy d?lají, ale že takhle brzo? Filip na ní z vysoka kašle, tak nevím, jestli to už myslela vážn? nebo to byl jen úlet ;oD
Filip je sice už taky v ?íji, ale je stále d?sn? zaneprázdn?ný sám sebou[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: Žofinka, Filípek (+ jejich rodina) a Abigail
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2009-02-19, 20:45
hmmm, ten je tedy velice zaneprázdn?ný, aby se nep?ed?el :-))))
Avatar

Re: Žofinka, Filípek (+ jejich rodina), Bigi a Samík
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2009-03-16, 23:54
dnešní krytí Bigi s Ronkem se nám vyda?ilo natolik, že je z toho rovnou ro?ní albínek Sam :o)
né, je to potomek Ronka a Tobbinky, narodil se 23.5.08, byl zadaný, ale nakonec ho od?ekli a tak z?stal doma, stále se ho pokoušeli udat - tedy ted už ho cht?li dát jen n?komu, koho znají a ví, že o n?j bude postaráno, nakonec jsem to nevydržela a mám ho doma. jen má od Ronka kousance na krku - byli v jedný volie?e, jinak je to p?knej macík, jen bude pot?ebovat koupel, p?evážíme a ud?láme vet. prohlídku :o)
pár fotek Samíka a Bigi z pá?ení: [pajisska.rajce.idnes.cz]
jedno aktuál foto Ronka: [pajisska.rajce.idnes.cz]

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: Žofinka, Filípek (+ jejich rodina) a Abigail
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2009-03-17, 09:30
Žofiro, gretuluju k p?írústku :-) A co na n?j Filip? Nezabije ho?
Avatar

Re: Žofinka, Filípek (+ jejich rodina) a Abigail
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2009-03-17, 16:01
to jsem ješt? nestihla zkusit a rad?ji ani nebudu :o) ale když jsem ho donesla, pozd? ve?er, tak jsem ho nesla rovnou do venkovní voliery, kde byl p?es den Filip (bylo teplo) a Fil už zu?iv? vokal a rval pletio jen co jsem se p?iblížila k volie?e :o)

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: Žofinka, Filípek (+ jejich rodina) a Abigail
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2009-03-17, 17:34
ajaj, tak to vidím na kastraci...obou :-)))
Avatar

Re: Žofinka, Filípek (+ jejich rodina) a Abigail
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2009-03-17, 17:43
Sem bude muset asi na kastraci tak jako tak :o( jsem ho koupala a koukám, že má jen jednu kulku :o( takže jestli mu to s Bigi vyšlo, vypadá to, že svázaní byli, tak míma budu muset udat mezi lidi, co neplnují odchovy... jaká je šance, že by to m?li i jeho potomci, p?ípadn? další generace? :o/

krypt+

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: martina dne 17.06. v 00:44.
Avatar

Re: Žofinka, Filípek (+ jejich rodina) a Abigail
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2009-03-17, 17:55
Nevím, jestli chápu dob?e: Bigi nakryl Ronek a domu sis dovezla Sema....Sem je syn Ronka a Sem nemá sestouplý jedno varle, je to tak? Takže dédi?nost kryptorchizmu je po Ronkovi (nebo semi?ce, která je matkou Sema...nevím jestli se tato vada p?enáší i z "p?eslice na me?"). No ale na to té mn?l majitel Ronka upozornit, že jeho syn je kryptorchid!
Kryptorchizmus je d?di?ný, takže mladé po Bigi by se už p?ipoušt?t asi dál asi nemn?la.
Sema by bylo t?eba kastrovat, kastrace bude náro?n?jší jako b?žná kastrace, bo by se mn?lo hlavn? vyjmou varle co je nesestouplé, to znamená otev?ít b?íško. Pokud se nesestouplé varle z b?icha neodstraní, múže to vést k problémúm...nádory.
Avatar

Re: Žofinka, Filípek (+ jejich rodina) a Abigail
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2009-03-17, 18:09
ne, Bigi m?l p?vodn? krýt Ron, ale nakonec jsme jí kryli Semem, no :o( jinak Ron je syn Žofky a Filipa - jediný její syn. když byl ješt? u nás, tak mu nejd?ív sestouplo taky jen jedno, ale do m?síce m?l sestouplý ob?. Filip m?l same?ky i s jinýma sami?kama a tam je to OK - vím kde jsou a scházíme se, takže jsem m?la tu ?est vid?t osobn?...
jinak jestli dob?e po?ítám, je mu ted n?jakých 10 m?síc?, druhou kulku taky nemá nijak extra velkou a nezna?kuje, byl chovanej venku, tak m? ješt? napadlo, jestli t?eba teprve naza?íná ?íjit a druhá kulka by mu ješt? mohla sestoupit? mám v plánu s ním zítra (když to stihnu) zajít na veterinu, tak uvidíme...

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: Žofinka, Filípek (+ jejich rodina) a Abigail
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2009-03-17, 18:14
No jestli nemá ani tu jednu kulku sestouplou úpln?, tak bych po?kala. Vl?ákovi taky za?ala nejd?ív sestupovat jedna kulka, byla už celkem velká a druhá nic. Pak mu slezla i ta druhá a mnél je úpln? normáln? vyvinuté a sestouplé ob?. Tenkrát sem to tu i n?kde ?esila na foru (nonec roku 2004, za?átek 2005, jen netušim na kterém vlákn?)
Avatar

Re: Žofinka, Filípek (+ jejich rodina) a Abigail
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2009-03-17, 18:32
ješt? po?kám no, na prohlídku ale stejn? skáknem. p?íjde mi, že má ješt? i zimní váhu - 2,45kg, Filip už zase celkem dost schodil a ?íjí n?jak od prosince...

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: Žofinka, Filípek (+ jejich rodina) a Abigail
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2009-03-17, 18:38
Ale zas na druhou stranu, jestli Sem nakryl te? Bigi (a krytí bude úsp?šné...co te? nevíme...a nebylo to jen hopsání nedovyvinutého puber?áka...) tak už musí být v ?iji a pohlavn? vyvinutý. Takže by varlata mnéla být sestouplá úpln?...Celkem binec, bych ?ekla.
Avatar

Re: Žofinka, Filípek (+ jejich rodina) a Abigail
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2009-03-17, 18:47
uvidíme no, u Bigi zatím žádné zm?ny, takže ani nevím jestli jí opravdu nakryl a nebo jí jen tak zalehnul... je ale fakt, že m?la ocintaný jen krk, jinak nikde nic... když se jí pokoušel nakrýt Filip cestou z výstavy - to se ješt? nenechala, tak byla oleptaná celá, nejen slinama :oD

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: Žofinka, Filípek (+ jejich rodina) a Abigail
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2009-03-17, 18:58
ocintanej krk nic neznamená :-) Tak ji možná ani neukon?í ?iji....Když sme kryli Vl?ákem, mn?la sami?ka od sperma "ocintanou" vulvu a i tak to byla faleška :-)
Avatar

Re: Žofinka, Filípek (+ jejich rodina) a Abigail
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2009-03-17, 19:04
no práv?, ona m?la ocintanej jen ten krk, jak jí držel, jinak nikde nic...

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: Žofinka, Filípek (+ jejich rodina) a Abigail
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2009-03-17, 19:17
jinak u n?ho prý ješt? nezaznamenali ani pubertu a je fakt, že je celkem klidnej, sice jak jsem ho vykoupala, tak tu b?hal a s Filipem se do sebe zakpousli p?es klec, ale to až po tom, co se do n?j zakousnul Filip, Sem si ho jinak nevšímal...
bez problém? snašel i koupání, v?bec se nesnažil zdrhat, skákat z vany ani kousat a sprchování se mu líbilo, hlavn? pod krkem :o)

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: Žofinka, Filípek (+ jejich rodina) a Abigail
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2009-03-17, 19:48
...bodej? by se mu nelíbilo, žlutej byl jak meru?ka :-)
Avatar

Re: Žofinka, Filípek (+ jejich rodina) a Abigail
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2009-03-17, 19:54
to po?ád ješt? je :o) jsem ho drhla 2x šamponem a v?bec to nepustilo...

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: Žofinka, Filípek (+ jejich rodina) a Abigail
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2009-03-17, 19:57
to nevadí, on zbélá jak se vykastruje :-)
....jinak ta žlutá barva nemusí být jen od mazu. Múže být i z krmiva kde je nadmíru karoténu.
Avatar

Re: Žofinka, Filípek (+ jejich rodina) a Abigail
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2009-03-17, 20:18
byli takhle žlutí oba, Tobbi - bílá sami?ka byla bílá :o) uvidímwe ?asem, no :o) Filip byl ten první rok taky hodn? "zašlej"

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: Žofinka, Filípek (+ jejich rodina) a Abigail
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2009-03-17, 20:41
Avatar

Re: Žofinka, Filípek (+ jejich rodina) a Abigail
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2009-03-17, 20:54
Medv?d je to p?knej :-)
Avatar

Re: Žofinka, Filípek (+ jejich rodina) a Abigail
Zaslán uživatelem/kou: hanulka (IP)
Datum: 2009-03-17, 21:14
Moc hezký myšák, gratuluju k p?ír?stku!:)

[wildhoney.rajce.idnes.cz]
Avatar

Aktuální stránka:54 z 62


Toto téma bylo zamčeno
TOPlist