Aktuální stránka:49 z 62
Re: Žofinka & Filípek+jejich rodina
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2008-03-09, 00:15
Dneska už okolí ranky vypadá daleko líp, je bez podlitinek. Ranka krásn? ?istá, r?žová. Jen teda jsem koukala a má u posledních steh? (u t?ch u hrudní?ku) jakousi bulku pod k?ží, tak snad to nebude nic vážného :o/ Žofka je dneska už o n?co živ?jší, chvilku si tu po?muchá po pokoji a dokonce už i p?elezla okraj zách?dku, takového velkého obdélníkového... Akorát si zase za?ala vylizovat a vykusovat ty oholené pacinky :o/

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: Žofinka & Filípek+jejich rodina
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2008-03-09, 16:14
Avatar

Re: Žofinka & Filípek+jejich rodina
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2008-03-10, 22:10
Jsme dneska byli u veta. Na pacinky dostala CORTIZEME - masti?ku s kortikoidy, která jí ale nemusí d?lat dob?e, takže kdyby se n?jak t?ásla, nebo se nám n?co nezdálo, máme zavolat - nejspíš to bude práv? z toho :o/
Jinak dneska už za?la malinko poíhat a vysko?í na postel.

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: Žofinka & Filípek+jejich rodina
Zaslán uživatelem/kou: Vendula R (IP)
Datum: 2008-03-10, 22:26
Žofiro, tedy vy jste si užili! Žofinka je state?ná bojovnice :o)) Moc jí držíme všechny palce co doma máme, aby se rychle zotavila.
Nechali jste vaje?ník s nádorem poslat na histologii?
Avatar

Re: Žofinka & Filípek+jejich rodina
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2008-03-10, 22:35
D?kuju.
Histologii jsme d?lat nenechali. Výsledky jsem stejn? asi ra?i ani necht?la v?d?t :o/

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: Žofinka & Filípek+jejich rodina
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2008-03-11, 22:38
Dneska ráno sn?dla hrst granulí Royal Canin pro kotátka do 4 m?síc? v?ku,p?elité ku?ecím vývarem s mrkví a samo s va?eným ku?ecím prsem :o)
V pr?b?hu dne toho moc nesn?dla, ale p?ed chvilkou sn?dla zas skoro hrst suchých granulí RC, prob?hla se, pohrála si s latexovym pejskem a ted si mi ustalala ve sk?íni s oble?ením.

Rozkousané p?ední pacinky už se za?ínají hojit, má tam stroupek a nemokvají. Zadní pacinka a trošku na b?íšku mezi pacinkama má ranku ješt? malinko takovou mokrou.

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: Žofinka & Filípek+jejich rodina
Zaslán uživatelem/kou: amonnia (IP)
Datum: 2008-03-11, 22:46
super, že už za?íná mít chut k jídlu ;)))

Valmez 2001 [www.youtube.com] Heyday by Mic Christopher

Avatar

Re: Žofinka & Filípek+jejich rodina
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2008-03-11, 22:46
Jinak teda v sobotu p?ed polednem jdem vyndat stehy a beru s sebou i Filipa. P?íjde mi, že se za?íná zadýchavat a že celkem dost pije. Ráno mu dám napáje?ku a odm??ím.

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: Žofinka & Filípek+jejich rodina
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2008-03-11, 22:51
Jojo, baští celkem dost, jen žel nem?žu posoudit, jestli p?ibírá :o/ stávkuje mi váha :o(

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: Žofinka & Filípek+jejich rodina
Zaslán uživatelem/kou: klokan_cestovatel (IP)
Datum: 2008-03-11, 23:17
dulezite je, ze se citi dobre a beha, hopka a raduje se... a basti... to mame radost,posilame podrbani

Re: Žofinka & Filípek+jejich rodina
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2008-03-11, 23:24
Vy?ízeno :o) ted tu zrovna pobíhá v drenážní rou?e, chjo, a já už cht?la jít chrápat :oD

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: ŽoFiRo dne 11.03. v 23:24.
Avatar

Re: Žofinka & Filípek+jejich rodina
Zaslán uživatelem/kou: klokan_cestovatel (IP)
Datum: 2008-03-12, 00:29
vydrz, bud rada, ze beha :-))) my jdem chrupat, brou noc!!

Re: Žofinka & Filípek+jejich rodina
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2008-03-12, 22:03
Žofka tu už tak p?l hodiny b?há a šmejdí, p?ed chvilkou jsme se nahán?li v drenážní rou?e. Paci?ky se jí krásn? hojí, už tam má stroupky a nemá je tolik zarudlý.

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: Žofinka & Filípek+jejich rodina
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2008-03-13, 17:01
Avatar

Re: Žofinka & Filípek+jejich rodina
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2008-03-15, 21:25
Dneska jsme byli se Žofkou vyndat stehy a s Filipem na prohlídce, m?la jsem podez?ení na nemocné srdí?ko, poslední dobou se zadýchaval. Žofky ranka vypadá krásn? a Filip je v pohod?. Pohmat, poslech i RTG mu dopadlo dob?e, jen od poslední návšt?vy p?ibral 0,5 kg. Takže by m?lo sta?it dostat ho do "jarní" kondi?ky a sledovat, jestli se to nijak nezhoršuje. Taky svou krásou a velikostí uchvátil personál i paní doktorku a tak se potom p?edhán?li, kdo z nich mu dá piškotek a konzervu d?ív a blbe?ek hltal, že jsem si p?ipadala, jako bych mu nedala 14 dn? nažrat :oD

dv? poslední fotky, Žofka beze steh? [pajisska.rajce.idnes.cz]

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: Žofinka & Filípek+jejich rodina
Zaslán uživatelem/kou: amonnia (IP)
Datum: 2008-03-15, 21:27
Žofiro - ta rána vypadá dob?e ;)

Valmez 2001 [www.youtube.com] Heyday by Mic Christopher

Avatar

Re: Žofinka & Filípek+jejich rodina
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2008-03-16, 15:37
Jojo, hojí se to hezky. Ohlodaný p?ední pacinky už se jí zahojily taky, jen ta zadní je rozkousaná o n?co víc a hojí se h?? :o/ Na krku a místama i dole na b?íšku už za?íná zar?stat.

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: Žofinka & Filípek+jejich rodina
Zaslán uživatelem/kou: Mirim (IP)
Datum: 2008-03-18, 09:39
Co Žofinka??? Snad to není nic vážného...
Držíme tlapky!
Avatar

Re: Žofinka & Filípek+jejich rodina
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2008-03-18, 10:38
žofiro,
držím palce, a? je žofka zase v po?ádku a chci t? poprosit - dej odkaz na "tvojí" veterinu do vlákna "kam jít", zdá se, že mají dobrý p?ístup i n?jaké zkušenosti, tak a? se mají kam obracet severo?eši...

Re: Žofinka & Filípek+jejich rodina
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2008-03-18, 23:02
Mirim, Žofka už si hraje, baští...Jen tu zadní noži?ku má po?ád docela oškliv? ?ervenou, jak si jí líže. P?edev?írem ráno m?la po probuzení mokrý ocásek a odpoledne, když mi spinkala na ruce, se ze spaní po??rala. Sice to nebyla žádná louže, jen pár kapek, ale i tak, navíc v?era za?la i kýchat a tak jsme ráno byli na veteri?, kde dostala ATB. Nejspíš je nachlazená, teplota normální, ale to po??rávání m?že být i z toho nádoru, který jí p?edtím nejspíš "utla?oval" tu ledvinu. Pro jistotu tedy dostala širokospektrální ATB, aby se to ješt? nezhoršilo, když je ted vy?erpaná...

Martino, d?kuju.
Myslím ale, že jsem to do vlákna kam jít na veterinu už psala, nejsem si jistá. Znám n?kolik fretka??, kte?í tam chodí. Já jsem s nima spokojená. Super p?ístup jak ke zví?átk?m, tak i k jejich páník?m. Pokud si s n??ím neví rady, tak to p?iznají a poradí se se zkušen?jšími kolegy z kliniky a nebo zavolají na VFU. Vím, že jim nevyšla operace jedné z Filípkovo dcer, na operaci byla cca v 6. týdnu v?ku s vyh?ezlým kone?níkem. Operaci zvládla, ale žel druhý den jí chovatelka musela nechat uspat, už nevím jestli kv?li tomu, že se jí to vyh?ezlo znovu a nebo v tom bylo n?co jiného. Kouknu do vlákna kam jít na veterinu a kdyžtak tam hodím odkaz na jejich stránky...

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: Žofinka & Filípek+jejich rodina
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2008-03-21, 20:27
Žofka už je celkem v pohod?, jen jsem dneska koukala, že na té rance na b?íšku, v míst? kde byla ta bouli?ka, jí p?es k?ži leze asi vnit?ní steh. ?ouhá jí z b?íška asi 1-2mm dlouhá nitka.
A Filík byl od v?erejška u své bejvalé/sou?asné nev?sty Babunky ( [fretka.kom.cz] ), tak snad se zada?ilo :D Když jsem si pro n?j dneska jela, tak se mi cestou domu snaži obsouložit ruku, no necht?la bych být jeho sami?kou, a asi mu jedna noc nesta?ila, souloží i ze spaní ;oD

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: Žofinka & Filípek+jejich rodina
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2008-03-22, 17:50
Tak jsme 17 dn? po operaci a týden po vyndání steh?. Tady jsou nové fote?ky: [pajisska.rajce.idnes.cz]

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: Žofinka & Filípek+jejich rodina
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2008-03-26, 14:35
Žofce už se za?íná hojit i pacinka :o) Už se jí ud?lal stroupek a ranka se zatáhla. Jen si zvykla být na volno a ted jí nem?žu zavírat do voliery, jak jí zav?u, tak za?ne vyvád?t :o( když je sama doma, tak chodí spinkat do pelíšku, který tam má, ale jinak ne. když jsem doma, cht?la by se po?ád mazlit a na noc chrápe semnou v posteli...a nadrženec Filip, co se vrátil od Babu, zdárn? likviduje všechno co mu stojí v cest? mezi jím a Žofkou :o/

Tady pár fotek chrápajícího Fileta :o)

[fretka.kom.cz]
[fretka.kom.cz]
[fretka.kom.cz]
[fretka.kom.cz]
[fretka.kom.cz]
[fretka.kom.cz]

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: Žofinka & Filípek+jejich rodina
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2008-03-27, 14:54
Žofce už se zadní pacinka zahojil, ale zas mi p?íjde, že jí má nateklou :o( Nezdá se mi ale, že by na ní n?jak kulhala nebo jí to n?jak bolelo, tak m? napadlo, jestli to nem?že být z té kortikoidové masti :o/
Tady je jeden její portrét v nadživotní velikosti:
[pajisska.rajce.idnes.cz]
:oD
a nové fote?ky:
[pajisska.rajce.idnes.cz]

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: Žofinka & Filípek+jejich rodina
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2008-03-29, 21:02
Fote?ky :o)

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: Žofinka & Filípek+jejich rodina
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2008-03-29, 21:29
A co ten žaludek? už je OK, po té infuzce?
Avatar

Re: Žofinka & Filípek+jejich rodina
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2008-03-29, 21:41
jojo, už je to v poho. normáln? baští a dneska si dala i trošku rafiné kapsi?ky pro kotata. pacinka už jí taky splaskla.

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: Žofinka & Filípek+jejich rodina
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2008-03-31, 19:02
...a za?íná nám po?ádné línání :o)
(pro zv?tšení kliknout na foto)

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: Žofinka & Filípek+jejich rodina
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2008-03-31, 19:07
...ježišmarjáááá, cos mu to ud?lala? :-))))
Avatar

Re: Žofinka & Filípek+jejich rodina
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2008-03-31, 19:08
snad jí, ne? ;oD

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Aktuální stránka:49 z 62


Toto téma bylo zamčeno
TOPlist