Aktuální stránka:57 z 62
Re: Žofinka, Filípek, Abigail & Semy
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2009-05-21, 23:59
Tak to moc gratuluju!!!! :-)))
My se žel dostali jen po vnou?ata....na pravnuky asi už nemáme šanci, nebo o nich vúbec nevíme....škoda....
Avatar

Re: Žofinka, Filípek, Abigail & Semy
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2009-05-22, 00:18
d?kujem :o)
já vím taky jen o vnou?atech a pravnou?ata až ted po Semovi, ale ur?it? chci kontakty na nové majitele, tedy stejn? jim asi p?enechám zájemce co jsem m?la o mim?a po Bigi, takže bych s nima cht?la být dál v kontaktu a mít p?ehled. cht?la jsem si i jedno mim?o, sami?ku, vzít, ale letos to asi nevyjde, tak t?eba potom z tý další generace, no :o)

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: Žofinka, Filípek, Abigail & Semy
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2009-05-22, 01:01
...no co já vím o majitelích detí a vnou?at Vl?áka...tak všechny (krom nebohé Sweet) šli do kastrace bez potomstva. A o t?ch co nemám info...poru?enopánubohu, asi lepší nev?d?t....Tak si ?íkám, že sem toho Vl?áka trápila s tím krytím 3 roky zbate?n?. Hold nemn?l pro SR vhodný "púvod" a tím pádem o n?j ani moc zájem na krytí nebyl.

Takže moc gratuluju k pravnou?artúm!!!!!!
Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: Johana dne 22.05. v 01:04.
Avatar

Re: Žofinka, Filípek, Abigail & Semy
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2009-05-22, 01:16
no tak co já vím, tak Filipovo potomci jsou už skoro všichni taky kastráti bez potomk? a ti co nejsou, ješt? žádné potomky nem?li. od Žofky a Filipa m?la potomky Líza, Angie a Rondy, jinak už jsou tuším snad všechny holky taky kastrovaný, jen Rondy ne a to je otec Sema. ted bych si cht?la ohlídat ty pokomky po Semovi, že bych si pak zas vzala n?jakou tu jeho vnu?ku :oD

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: Žofinka, Filípek, Abigail & Semy
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2009-06-01, 14:31
práv? mi p?išla zpráva, že Semy je otcem 5ti miminek, 2 z nich jsou žel prý slabá :o(

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: Žofinka, Filípek, Abigail & Semy
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2009-06-01, 14:33
Gratulujem Semovi. Snad to ty 2 mimi ješt? doženou....
Avatar

Re: Žofinka, Filípek, Abigail & Semy
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2009-06-01, 14:45
omyl, už je jich 6 :oD
D?kujem :o)

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: Žofinka, Filípek, Abigail & Semy
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2009-06-05, 22:44
tak dneska je malým Semyšák?m 5 dn?, jedno malinkatý um?elo, ale druhý dohnalo sourozence, takže je jich nakonec 5, tady je jedna fote?ka, ale je to focený z mobilu [forum.fretka.cz]

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: Žofinka, Filípek, Abigail & Semy
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2009-06-06, 21:03
ješt? jednou fote?ky miminek, ted už kvalitn?jší :o) [pajisska.rajce.idnes.cz]

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: Žofinka, Filípek, Abigail & Semy
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2009-06-09, 13:49
Avatar

Re: Žofinka, Filípek, Abigail & Semy
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2009-06-15, 15:49
fotky mimíšk? od Sema a Baffy :o) [pajisska.rajce.idnes.cz].JPG

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: Žofinka, Filípek, Abigail & Semy
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2009-06-19, 18:41
fotky Semyšátek [pajisska.rajce.idnes.cz] , dneska mají 19 dn?, jsou to 4kluci, z toho 3jsou volní - 1x albínek a 2x šampa? a jedna hol?i?ka, ta je také volná, je to ta nejtmavší z vrhu.

a tady foto bydlení Žofky a Filipa, ted už s provizorní výbavou: [pajisska.rajce.idnes.cz] a takhle tam spolu spinkají :o)
[pajisska.rajce.idnes.cz]
[pajisska.rajce.idnes.cz]

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: ŽoFiRo dne 19.06. v 18:52.
Avatar

Re: Žofinka, Filípek, Abigail & Semy
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2009-06-19, 20:18
...spící kožich :-)))
Ta voliera je super...a je dost vysoká...já bych tam od?lala ješt? jedno pevný mezipatro :-)
Avatar

Re: Žofinka, Filípek, Abigail & Semy
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2009-06-19, 20:24
pevný mezipatro bude místo toho zav?šenýho, jen co na n?j seženu matroš :oD tedy bude jen na tom míst? kde je to zav?šený, voliera má na výšku cca 70cm, takže p?es celou volieru to být nem?že, to by zas bylo moc nízký...

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: ŽoFiRo dne 19.06. v 20:26.
Avatar

Re: Žofinka, Filípek, Abigail & Semy
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2009-06-19, 20:29
...tak sem to i myslela....mezipatro cca do 1/2 ší?ky klece (nebo jak to dovolí její konstrukce :-)
Avatar

Re: Žofinka, Filípek, Abigail & Semy
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2009-06-19, 20:34
tak to bude :o) p?emýšlela jsem ud?lat to i o n?co delší, ale to už by ten spodek v zadu byl dost nepraktickej co se tý?e vytírání.

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: Žofinka, Filípek, Abigail & Semy
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2009-06-19, 20:40
Ale nebyl....esli znáš starý typ Fredy2, tak já to klidn? vytírám 2x denn?...a to se tam vlním p?ez otvor 30x30 a nejsu Saxana :-)
[picasaweb.google.cz]#
Avatar

Re: Žofinka, Filípek, Abigail & Semy
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2009-06-19, 20:47
klec freddy 2 mám, ale tohle má na dýlku p?es 120cm a na ší?ku p?es 60cm, z toho ta zadní ?ást se nedá otev?ít, ta má n?co p?es 50cm a tak se tam p?es to patro dozadu dostává t?žko, pokud tedy u toho vytírání nechci ležet v kleci :o)

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: Žofinka, Filípek, Abigail & Semy
Zaslán uživatelem/kou: Zuzi.88 (IP)
Datum: 2009-06-19, 20:54
Co n?jak vyndavací nebo vykláp?cí?

Re: Žofinka, Filípek, Abigail & Semy
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2009-06-19, 21:05
vyndavací/vykláp?cí taky nep?jde, vykláp?t to nep?jde kv?li prostoru - nebude kam to vykláp?t a vyndavat taky ne, bo kdyby to bylo v?tší než je to ted, tak to bych zas potom m?la problém protáhnout dve?ma, ale n?jak to ješt? po?ešim :o)

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: Žofinka, Filípek, Abigail & Semy
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2009-07-01, 15:45
pomalu docházím k záv?ru, že si pronajmu na veterin? hospitaliza?ní klec a nast?hujeme se, bo takhle to nemá cenu chodit domu, beztk je to jen na oto?ku :o/ za?ali jsme u Sema, pokra?ovali p?es Bigi, Vai, druhej nalezenec, a ted Filip :o( blbe?ek šplhal po pletivu, zaháknul se za pindíka a spadnul, jenže z?stal zaháklej a tak tam visel celou svojí vahou, než jsem tam stihla dob?hnout, byl dole, ale na pletivu mi z?stalo kus stržený sliznice (pletivo je dost hrubý - sva?ovaný pozink) a krve jak z vola. takže jsem s ním hned b?žela na vet tady u nás, dostal inj. na zastavení krvácení a pak jsme pádili do Ústí, bez oparece to nejspíš nep?jde :o(

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: Žofinka, Filípek, Abigail & Semy
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2009-07-01, 15:46
ježišmarjá jen to ?tu a mám husí k?ži :o(((((
chudák malej... :o((

jo žofiro a co ta nalezenka? jak to s ní vypadá?

Re: Žofinka, Filípek, Abigail & Semy
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2009-07-01, 16:39
nalezenou fretici mám už doma, je ješt? dost zesláblá a hodn? spí, ale už vypadá daleko líp a na zadní paciny už se taky postaví, sice jí ješt? "ujíždí" a pak padá, ale p?edtím s a n? nepostavila v?bec a kdo ví, jak dlouho je nepoužívala..

a aby toho nebylo málo, v?era jsem nechala uspat chamíka :o( m?l dnu, sice se pár týdn? ješt? držel, ale p?edev?írem už slezl z v?tví a nem?lo cenu to protahovat :o(

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: Žofinka, Filípek, Abigail & Semy
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2009-07-01, 21:19
tak zas krvácíme :o(

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: Žofinka, Filípek, Abigail & Semy
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2009-07-01, 21:44
ty si to taky umíš vybrat... :o(
máš u vás aspo? kam jet? tady je v noci s veterinou problém... :o/

Re: Žofinka, Filípek, Abigail & Semy
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2009-07-01, 21:56
asi jedin? Ústí, tu jsou vetové jen dva - k jednomu ob?as zab?hnu, spíš jen když pot?ebuju n?co pokoupit a pohotovost asi nemá a k druhýmu bych už nešla ani nic koupit. v Teplicích nevím jestli má n?kdo pohotovost, tedy jinou než stylu p?ijdte zítra, možná klinika na Hv?zd?, ?i jak tomu ?íkají,ale tam bych taky nešla...

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: Žofinka, Filípek, Abigail & Semy
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2009-07-02, 08:57
operaci máme asi jistou :o(

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: Žofinka, Filípek, Abigail & Semy
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2009-07-13, 09:38
na operaci jsme nakonec nemuseli a pindíka už máme ok :o)

v?era jsme se vážili:
Žofka 5let a 2m?síce 1,1kg
Filip 4roky a 1m?síc 1,55kg
Bigi 1rok a 1m?síc 800g
Semy 1rok a 2m?síce 1,8kg

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: Žofinka, Filípek, Abigail & Semy
Zaslán uživatelem/kou: stulitt (IP)
Datum: 2009-07-13, 11:31
Já chci taky takový tlus?ou?ký frete?ky, Pavlí... Jak to d?láš? :-)

stulitt+Rody+Basty+Samu+Kiki :-)
www.stulitts-pets.wbs.cz
Avatar

Re: Žofinka, Filípek, Abigail & Semy
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2009-07-13, 23:02
Žofka mi cca po 3 letech za?ala po?ádn? žrát až n?jak v listopadu, kdy jsem k ní do klece nast?hovala Filipa a tak musela žrát dokud v misce ješt? n?co bylo, pá? když k tomu potom došel Filip, tak v?tšinou neodešel dokud nebyla miska prázdná, ted se mi tak cpe i Žofka a taky na to vypadá.

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Aktuální stránka:57 z 62


Toto téma bylo zamčeno
TOPlist