Aktuální stránka:105 z 112
Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-04-10, 19:47
Poradte PROSÍM..
Zaslán uživatelem/kou: prach92
Datum: 2010-04-10, 19:20


Ahojky
Všichni m? ur?ité znáte p?es naší Tíne?ku co v lét? sn?dla pecku od t?ešn?,je v po?ádku ?ilá,má kamaráda skterým se ob?as poperou Aiko Lee taky fretáka.:o) dnes knám ale p?ivezli bílého albínka cca 1rok starého,na zade?ku má starou ránu "vypadá jak od kulky p?i dotyku ho bolí,p?ítulný našli ho p?ed n?kolika dny v lese jak se toulá,zítra sice jedeme na veterinu ale spíše se chci poradit o bouli o velikosti d?tské p?sti co má pod bradou je tvrdá nebolího,jen se snažím sehnat n?jaké info co by to mohlo být...nevíte?
Díky moc

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-04-10, 19:52
prach92: Tak s tímto asi na foru nikdo nepomúže. To chce asi rychle dobrého veta co "umí" fretky. Odkud jsi?
Avatar

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: prach92 (IP)
Datum: 2010-04-10, 23:49
Nový Bor,ale zítra máme domluveného veteriná?e v Ml.Boleslavi a ten prý s fretkami umí.

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2010-04-11, 19:20
No tak zítra napiš, jak jste dopadli.....
Avatar

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: prach92 (IP)
Datum: 2010-04-11, 20:58
Ahojda,Prdoch je nao?kován proti vzteklin? kv?li d?tem,co se tý?e boule pod krkem tak je to zvetšená uzlina následkem nachlazení kterého se do?kal v lese,co se tý?e rány na zade?ku vypadáto na brok ,ale to se ješt? uvidí,ted nás ?eká karanténa a v pátek antibiotika na bouli..

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-04-11, 21:06
prach92: zatím celkem pot?šující info.
Až na tu bouli pod krkem...tu bych fakt dúkladn? sledovala. Boule velikosti d?tské p?sti nemusí být jen uzlina, múže to být t?eba absces, jak tu bouli fretce vyšet?oval vet? Bral z ní n?jaké vzorky?

Jak v té M.Boleslavi "umí" ti veti fretky?

Dej v?d?t jak pokra?ujete. Držím palce!
Avatar

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2010-04-11, 21:49
já tedy nevím, ale o?kovat nemocný zví?e? akorát ho to ješt? víc zatíží a oslabené t?lo si imunitu nejspíš stejn? nevytvo?í, takže jako by o?kovaný ani nebyl. m?la by se ?ešit boule a rána a až potom teprve n?jaký o?kování a ne opa?n?..

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: Erin (IP)
Datum: 2010-04-12, 08:40
Tak tohoto léka?e bych si MOC ROZMYSLELA. O?kovat zví?e které není zcela v po?ádku - to se mi opravdu nezdá.
Avatar

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: janaT (IP)
Datum: 2010-06-10, 20:50
Možná to nepat?í do tohoto vlákna, ale do vlákna fret?ích lumpáren:

Tak jsme se op?t vrátili k prokousávání hadic u pra?ky. V ned?li jedna, dnes nová koupená padla za vlast hned p?i druhém praní. Ob? bestie jsou nadšené když voda st?íká jedotlivými otvory a jsou zcela bez sebe, když chci vodu utírat, ?i n?co d?lat s hadicemi. Takže jsem podruhé za t?i dny vyplavily sousedku. Minulý týden domontovala novou kuchy?skou linku a u toho samoz?ejm? vymalovala.

Ale co vlastn? chci. Nemáte n?kdo n?jaký šikovný nápad jak zamezit dalšímu prokousávání p?ívodních i odtokových hadic? Pomohlo by to n?jak , n??ím,obmotat nebo post?íkat t?eba octovou vodou? To už jsme zkoušeli minulý rok a p?es zimu byl pokoj. Te? to op?t za?alo. A v pravd? nevím pro?. P?ístup mají k vod? neomezený a dokonce jak za?ali horka, tak jsem jim nachystala malí bazének, ale toho si nevšímají. Minulý rok to byla pro n? bašta, te? jsme o rok starší a hloupé bazénky nás už nezajímají.

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-06-10, 20:57
zatarasit p?ístup k hadicím, jinou možnost nevidím.

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: janaT (IP)
Datum: 2010-06-10, 21:04
Zátarasy jsou vcelku bezpe?n? likvidovány. Já už jsem p?emýšlela, že pra?ku narvu do n?jaké d?ev?né bedny, ale pro její používání dost nepraktické.

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-06-10, 21:58
tak to mám kliku - manžel je šikovnej na ruce, takže jeho zátarasy tarasí :o)
fretky se nedostanou za linku ani lednici a pra?ku máme v prostoru, kam b?žn? nesmí - a když tam náhodn? proniknou, jsou po chvíli nadšeného skákání a kvokání a schování odchyceny a vráceny do p?ístupné zóny :o)

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-06-10, 22:08
janaT: napadlo mne jediné - hadice od klimatizace mám na fasád? omotané páskou, která má z jedné strany izola?ní hmoru tlustou cca i cm a z vn?jší n?co jako PVC folii. Toto by na jeden šup neprokousli....ale p?i delšim snažení asi taky.
Jediné ?ešení: nepoušt?t fretky do koupelny. Já když peru, tak fre?áka nemilostrdn? zavírám (pá? hadice jak se p?i vypoušt?ní/napoušt?ní hýbe ho veeelice zajímá) Když se nepere, tak mi na hadice kašle.
Avatar

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: Lupita (IP)
Datum: 2010-06-11, 13:55
Ahoj, pot?ebovala bych poradit..
Cht?la jsem si koupit Raid proti komár?m do
zásuvky.. ale nevím zda to není nebezpe?né pro
fretku.. samoz?ejm? ho dám n?kam kam na n?j nem?že..
nebo když nebude voln? pušt?ná..
Z ?eho mi je ale na nic.. jsou ti hnusní mrtví
komá?i.. snad si je nedá jako sva?inku..:-)

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-06-11, 14:15
Lupita: Raid proti komárúm do zásuvky používám, fretovi to nijak nevadí. Co sem na tom ?etla, že ta ú?inná látka je nebezpe?ná jen pro vodní živo?ichy.
Avatar

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: Lupita (IP)
Datum: 2010-06-11, 14:17
Super.. tak to já ho asi dneska pob?žím koupit do
obchodu..

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: olsiha (IP)
Datum: 2010-06-11, 14:53
Johanko,mám stejný problém jako Lupita.Raid jsem už ale koupila, protože se u nás v Ostrav? po povodních hrozn? rozmnožili komá?i. Pro? je ale na krabi?ce v "Upozorn?ní" psáno: P?ed zapojením odstra?te nebo zakryjte (krom jiného) ZVÍ?ECÍ KLECE! Když jsem doma, jsou fre?ulky ve dne v noci pušt?né. To je musím zav?ít? A taky nevím,pro? se nesmí používat v uzav?eném prostoru. Já ho cht?la dát na noc do pokoje k vnou?at?m, a? mi je komá?i nesežerou.
Avatar

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-06-11, 15:15
olsiha: na t?ch náplních co mám já je napsáno jenom, že je to škodlivé pro vodní živo?ichy...o klecích tam nic neni, tož nevim. Že se to nemá používat v uzav?eném prostoru to vim, neuvažovala sem nad tim "pro?", pá? já bych p?i zav?eném okn? i tak spát nedokázala...ale funguje to i když máš okno otev?ené.
Avatar

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: olsiha (IP)
Datum: 2010-06-11, 15:29
Johanko, díky. Já to zkusím a uvidím. Budu opatrná, ale nechat se sežrat komárama nemíním.
Taky spíme u otev?ených ventila?ek a dám to dosti vysoko, tak by to nem?lo vadit ani Kel?i a Bobánkovi.
Avatar

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-06-11, 19:01
Holky já ten elektrický Raid používala i když sem mn?la psa (který se samoz?ejmn? pohyboval i blízko toho "strojku") a taky sem nikdy nezaznamenala, že by mu to n?jak vadilo. Takže s fretkou pušt?nou navolno bych si asi moc starosti ned?lala. Jasn? že bych jí to nezapla t?sn? vedle klece aby to vdechovala t?eba celou noc a p?ímo....ale jinak myslim v pohod?.
Avatar

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: klokan_cestovatel (IP)
Datum: 2010-06-12, 01:57
holky ja to pouzivala kazde leto a bez problemu... dela to i Biolit, zkuste precist obal od nich... ednu dobu vychazel podstatne levneji nez Raid a je to stejny... a psali taky jen o vodnich zivoc.

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: olsiha (IP)
Datum: 2010-06-12, 16:33
Johana, klokan: holky díky za info, p?ece jen jsem klidn?jší, když vím, že už je to vyzkoušené.
Avatar

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: Jalinka (IP)
Datum: 2010-06-18, 21:11
Mám takový dotaz. Má fretinka je zrovna v ?íji asi 10 dní a na k?ži jsem jí objevila žluté fleky. Cht?la jsem se zeptat, jestli n?kdo s tímhle máte zkušenost. Fleky jdou po navlh?ení smýt. Myslíte, že to m?že být projevem ?íje, jako maz na k?ži? D?kuji

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2010-06-18, 21:16
kožní maz, ?asto je to spojené s ?íjí.

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: Jalinka (IP)
Datum: 2010-06-18, 21:23
Žofiro > d?kuji za odpov??, jen jsem se cht?la ujistit :)

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: lilien (IP)
Datum: 2010-06-21, 23:59
zdravím vás všechny. Mám velké dilema, mam t?íletou sami?ku a chci jí po?ídit kamaráda, ale nevím jestli mlad? (jelikož je to samice tak by ho mohla lepe p?ijmout) a nebo dosp?lejšího fre?áka. P?edem díky za radu

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: Žabka (IP)
Datum: 2010-06-22, 00:07
To záleží na tom, jestli tvá fretka zná jiné fretky a jak se k nim chová. Pokud nezná, tak doporu?uji nejd?ív najít n?koho na spole?né procházky, abys vid?la, jak se k jiné fretce chová.

A v?tšinou se snese samice dob?e se samcem, takže bych doporu?ovala n?jakého dosp?lého kastrovaného fre?áka z útulku, fretka bude mít kamaráda na lumpárny a ty poskytneš nový domov zví?átku, které to pot?ebuje ;-)

Dva fre?áci zrovna jsou v Ostrav? [www.fretky-ostrava.cz] a minimáln? jeden je v Boleslavi [www.pudicka.estranky.cz] (normáln? ten odkaz funguje, když to sem dávám, tak ne, ale snad zase bude).

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-06-22, 00:24
souhlas s žabkou, u t?íleté fretky, dosud jediná?ka, bych m?la trochu obavy, jak p?ijme "vet?elce". mohl by to být problém, taky radím - nejd?ív vyzkoušet.

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: lilien (IP)
Datum: 2010-06-22, 01:43
hlídám ?asto kamarádce dva kluky a jsou všichni v jedné kleci a není žádnej problém, hodn? jsem uvažovala o adopci z utulku, jen se bojim že ho Lili nep?íjme a bude se muset vrátit zp?t do utulku

Re: Prosím pora?te
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-06-22, 02:33
tak jestli jiné fretky snáší dob?e, není sice jisté, ale hodn? pravd?podobné, že nebude problém ani s nov? p?íchozí(m).

za pár týdn? až m?síc? bude zase ur?it? spousta ne?ekaných alergií, nedostatku ?asu a podobn?. sta?í si ohlídat inzerci, p?ípadn? adopci. n?jaký mla?och se tak do útulku v?bec nemusí dostat. ale je tady zase možná trochu riziko, že ne vaše fretka domácí, ale p?íchozí puber?ák bude "terorizovat" ji i celou domácnost :o)
narazí se i na nabídky dvou-t?ím?sí?ních mlá?at, kterých se n?kdo po pár týdnech zbavuje.

naopak v útulku (n?kterém fret?ím, kde fretkám rozumí) ti ur?it? nestr?í problémové zví?e, resp. nebudou ti zatajovat žádný možný zádrhel vašeho soužití (tedy t?eba to, že se s jinými fretkami nesnese nebo že není ?istotné apod). není v zájmu útulk?, aby se zví?ete nový majitel z jakéhokoli d?vodu obratem zase zbavoval nebo jim ho vracel.

ale jestli bys stejn? nejrad?ji mlád?, naprosto t? chápu. užij si ho (p?ípadn?) i za m? :o)

Aktuální stránka:105 z 112


Toto téma bylo zamčeno
TOPlist