Aktuální stránka:4 z 24
Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?
Zaslán uživatelem/kou: Yasmin (IP)
Datum: 2009-09-10, 21:06
Žabka: sloví?ka?ení? :o) Pot?ebuješ podat "Žádost o povolení chovu druh? zví?at vyžadujících zvláštní pé?i" - exotická zví?ata tam podle mého rozhodn? pat?í :o)

Prohledej internet - hledej povolení k chovu exiotických zví?at, najdeš toho taky dost :o)

Najdeš nap?íklad tuto citaci:

O zví?atech vyžadujících zvláštní pé?i
07.01.2009
Vyhláška ?. 411/2008 Sb., z 18. 11. 2008, nahradila vyhlášku o nebezpe?ných druzích zví?at z poloviny devadesátých let (?. 75/1996 Sb.). Došlo tak k delší dobu avizované zm?n? k lepšímu. Nová vyhláška se jmenuje nezavád?jícím zp?sobem… „o stanovení druh? zví?at vyžadujících zvláštní pé?i“. To znamená, že z názvu „netr?í“, že jde o nebezpe?né druhy. Ve skute?nosti je v naprosté v?tšin? p?ípadech potenciáln? nebezpe?ným pro zví?ata ?lov?k, a to práv? kv?li neodbornému zacházení s nimi. Zví?ata ?lov?ka ohrožují podstatn? mén? než on je.


Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2009-09-10, 21:25
Krom toho je t?eba povolení na chov podle CETIS...a tam sou t?eba ?azené i vodní želvy, které se p?ed pár lety prodávali b?žn? ve zverá?ích za 50 K?....te? sou jich plné rybníky, bo zákon neumožnil legalizovat povolení na chov sp?tn? - tedy v SR ne....
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?
Zaslán uživatelem/kou: Lee (IP)
Datum: 2009-09-10, 23:13
Dalsi veci je, ze citovana vyhlaska 75/1996 Sb. o chovu nebezpecnych druhu zvirectva uz neni v platnosti. Ktery zakon/vyhlaska to resi ted nevim, musela bych pohledat.

Neplest s CITESem, ktery se primarne tyka obchodovani, resp. evidence pro obchodovani, plus tam se taky docela razantne cosi menilo (prilohy se nejmenuji prilohy, nebo nejsou cislovane, ale pod pismeny, nebo neco sloucili, nebo kyhocerta...). Jezis, jeste ze uz me z toho nezkousej!!!
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?
Zaslán uživatelem/kou: graciijka (IP)
Datum: 2009-09-11, 09:40
[graciijka.rajce.idnes.cz]
Pár fotek na ukázku. Jsou p?evážn? rozmazané...o víkendu ud?lám lepší.
Prozatím mu ?íkám ?abík :)
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2009-09-11, 09:51
?abík je hezou?kej a nijak vystrašen? mi nep?ipadá, zjevn? se mu dobré bydlo líbí :-)
Ty vypelichaný záda...to mi p?ijde jak b?žné p?esrs?ování, Vl?ák dokud nebyl kastrovaný tak mi p?esn? takto v lét? pelichal (nejd?ív na zádech) a taky až t?eba koncem srpna...
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?
Zaslán uživatelem/kou: graciijka (IP)
Datum: 2009-09-11, 10:05
Johana: Jojo už se rozkoukává :) Dokonce m? už dvakrát štípnul do palce a d?lá na m? o?i, kdy dostane n?co dobrého :)
V?era sem mu prohlížela ten strup...a p?emýšlela, jestli ho n?co kouslo, nebo z ?eho to má.
A taky se mi n?jak nezdá jeho pin?a, ale záchod chodí normáln?. No v ned?li nebo v pond?lí ho vemu na veterinu a uvidíme. :)
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2009-09-11, 10:06
Co má s pindíkem?
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?
Zaslán uživatelem/kou: graciijka (IP)
Datum: 2009-09-11, 10:29
P?ijde mi, že to tam ná n?jak divn? uskupený. Že mu tam jako p?e?nívá k?že...ale je možný, že se mi to jen zdá. Zkusím to odpoledne vyfotit.
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2009-09-11, 10:34
Možná že to sou ty cysti?ky co má i Vl?ák....bývaj i na okraji toho "otvoru", tak se to múže jevit, jako ?áká "navíc" kúže.
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2009-09-11, 10:35
?abík je moc hezký jméno..dob?e jsi to vymyslela :-) A vypadá chlape?ek hodn? spokojen?....
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2009-09-11, 10:39
zdá se mi to, nebo je moc p?knej? :o)
tcho?áci jsou prost? stejn? nejhez?í, nem?žu si pomoct (promi?, ba?o)

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?
Zaslán uživatelem/kou: graciijka (IP)
Datum: 2009-09-11, 10:39
Johana: zkusím to odpoledne vyfotit a dát to sem
Majda: d?kuju..d?lá mi radost, že vypadá spokojen? :)
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2009-09-11, 10:42
gracijko tady je fotka té Vl?ákovo cysty na pindíku [picasaweb.google.cz]#
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?
Zaslán uživatelem/kou: graciijka (IP)
Datum: 2009-09-11, 10:45
Johana: Vypadá to podobn?...ale t?žko ?íct. S cystami nemám zkušenosti.
Pokud by je m?l, co by to znamenalo? Operace? Nebo se to jen kontroluje, zda se to nezhoršuje?

Martina: Je to fešák...až zaroste a zcela se odsrmdí bude k pomuchlání :)
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2009-09-11, 10:50
My sme ty cysty nechali asi p?ed 1,5 rokem Vl?ákovi vyoperovat, ale valný efekt to nemn?lo, bo do 3 m?sícú se mu ud?lali znova. Pozitivum bylo, že se z nich poda?il ud?lat rozbor (cysty sou napln?né tekutinou), podle n?ho je to benigní, ale púvod a dúvod vzniku t?ch cyst zjistit nešel. Takže te? jen kontrolujem "co to d?lá" v mo?ení mu to nevadí.
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?
Zaslán uživatelem/kou: graciijka (IP)
Datum: 2009-09-11, 10:55
Taky mi p?ijde, že mo?í normáln? bez potíží...ale s vetem se o tom poradím.
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?
Zaslán uživatelem/kou: Hanca (IP)
Datum: 2009-09-11, 10:57
Vypadá o 100% líp než když jsem pro n?j byla :o))) pr?ola malej. Charlín taky míval malou cystu u pindíka ale asi po p?l roce sama zmizela.

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?
Zaslán uživatelem/kou: graciijka (IP)
Datum: 2009-09-11, 12:32
Na mého veta je spolehnutí. Vždycky mi dob?e poradí a narovinu ?ekne jestli to má cenu nebo ne (v tomto p?ípad? t?eba ta operace).
V každém p?ípad? jsem zv?davá jak u veta dopadneme.
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?
Zaslán uživatelem/kou: Hanca (IP)
Datum: 2009-09-11, 13:29
Já bych se spíš bála parazit?.Hlavn? aby ti nenakazil tvé domácí fešáky :o)))

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?
Zaslán uživatelem/kou: graciijka (IP)
Datum: 2009-09-11, 13:44
Doufám, že ne. Zatím s nimi není ve styku....ale samoz?ejm? se pohybují po stejném pokoji. Budu doufat, že nic nechytí..
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?
Zaslán uživatelem/kou: graciijka (IP)
Datum: 2009-09-13, 13:11
Pozor pozor. Dnes ?abík za?al kvokat a hraje si jak malá fretka :)
Fotky: [graciijka.rajce.idnes.cz]
Video: [www.stream.cz]

Práv? sem se vrátila z veteriny a prohlídka a vyšet?ení mo?i ukázalo, že je ?abík v po?ádku. Bobky jsem poslala na vyšet?ení a výsledky budou koncem týdne.Celkem upraveno 2×. Poslední úprava: graciijka dne 13.09. v 20:03.
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?
Zaslán uživatelem/kou: F14 (IP)
Datum: 2009-09-13, 21:51
Je fakt krásný. Maska - no hotovy lupi? :) Je vyda?ený.

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2009-09-13, 22:51
a co ten bolák za uchem?
jácovi se po celém t?le objevují malé bradavi?ky, které by samy o sob? žádný problém nebyly - kdyby si je nerozškrabával a nevytvá?el z nich boláky... :o( byl už na n?kolika "operacích", ale vypadá to na nekone?ný proces, protože se mu za pár týdn?-m?síc? ud?lá n?kde jinde nová. blbý je na tom hlavn? to, že dostává opakovan? narkózu - a kv?li takový "prkotin?"... :o/

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2009-09-14, 00:38
Tak to jsem moc ráda, že krmení granulema pro ryby na n?m nezanechalo hlubší následky....
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?
Zaslán uživatelem/kou: Erin (IP)
Datum: 2009-09-14, 09:09
Jako jestli mu nenarostly ploutve a neoplacat?l ocásek?
Ale vážn? - doufejme že je nežral dlouho aby mu pokazily útroby. Díky tob? jsem na ?abárnu poštvala známé, freta sice nemohli, ale budou tam chodit páchat osv?tu.
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?
Zaslán uživatelem/kou: graciijka (IP)
Datum: 2009-09-14, 10:46
Martina:
Strup mu v?era po koupání odpadl, ale ráno ho m?l rozškrábaný. Namazala sem to framykoinem.
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2009-09-15, 03:25
no uvidíte, možná tam m?l p?ed ?asem klíšt? a rozdrápal si to, snad s tím nebudete mít takový lapálie, jako my.
teda nic dramatickýho - spíš otravný to je, po?ád dokola a jak ?íkám, blbý jsou hlavn? ty opakovaný narkózy... :o/

což mi p?ipomíná, že bude fret?í den a já se na to musím zeptat chyldy... :o)

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2009-09-16, 15:27
gracijko a co ten pindik? Cysty nemá?
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?
Zaslán uživatelem/kou: graciijka (IP)
Datum: 2009-09-16, 17:33
Pindík vypadá v po?ádku. Ale ten strup nevypadá dob?e. V?era ve?er mu to krvácelo. Radši ho vemu dnes na veterinu. Bojím se, aby to nebylo n?co vážn?jšího...protože to má celé vystouplé. Jak bradavici. Doufám, že to nebude nádor :(
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2009-09-16, 20:00
gracijko, možná je to blbost, ale napadlo mne, jestli v míst? toho strupu nemohl mít (nebo spíš ješt? nemá) n?co zapíchlé. Kdysi se mému psovi zapíchla do kúže osina z trávy, vytáhli sme ji, ale ulomil se hrot (to sme nev?d?li, vid?t to nebylo), ten tam zústal a pak to cyklicky hnisalo, zavíralo se-otvíralo....než sme domysleli co to asi bude a vetovi se ten kousek poda?il vyjmout.
Avatar

Aktuální stránka:4 z 24


Toto téma bylo zamčeno
TOPlist