Aktuální stránka:3 z 24
Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?
Zaslán uživatelem/kou: graciijka (IP)
Datum: 2009-09-10, 12:33
Je mi z toho do breku, co musel chudák prožívat. Pak se nedivím, že se bojí lidské ruky a masem se v?era skoro zadávil.
Ve?er m? prvn? kousnul asi ze strachu. Jsem ráda, že se nechal umýt, protože jemu samotnému to muselo být hodn? nep?íjemné. Masku nem?l bílou ale žlutou. Šla z n?j hn?dá voda a chlupy. P?i pití z pítka jsem mu jen tak zb?žn? koukala na zuby. Jeden špi?ák nemá celý. Na veterinu ho vemu v ned?li odpoledne nebo v pond?lí. Do té doby se snad zaklimatizuje :) Do záchodu se trefil jednou pak už to šlo mimo :)
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2009-09-10, 12:34
Markét, on v?bec zách?dek nezná......chodil na pravou stranu klece....
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?
Zaslán uživatelem/kou: graciijka (IP)
Datum: 2009-09-10, 12:44
S tím po?ítám...jsem ráda, že se trefil aspo? jednou :)
Ty moji hajzlíci se ob?as taky netrefí...ale to je jen z ?iré lenosti :)
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2009-09-10, 12:50
Hele, m?l o?kovák?
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?
Zaslán uživatelem/kou: Žabka (IP)
Datum: 2009-09-10, 12:55
Chudák malý, hlavn? že už je v dobrých rukou. Ale poud tam mají i další zví?ata, tak pokud n?kdo bydlíte n?kde poblíž, bylo by dobré to okouknout. A typuji, že ti mývalové spíš budou psíci mývalovití, s t?mi se u nás poslední dobou roztrhl pytel a dost ?asto n?komu ute?ou a najdou se i ve volné p?írod? (jsou bráni jako invazivní druh).

Oproti tomu sehnat skute?ného mývala je docela kumšt, jsou taky docela drazí. Dost bych se divila, kdyby ho tam m?li. Ale vylou?ené to není. A chudák liška, pokud jí krmí rohlíky :-(

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2009-09-10, 12:57
Jo tak rohlíky budou ten lepší p?ípad, obávám se, že všechna zv?? dostává granule pro KOI kapry
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?
Zaslán uživatelem/kou: Hanca (IP)
Datum: 2009-09-10, 13:20
Ha ha! Kde by vzal o?kovák! Když jsem se po n?m ptala tak mi paní ?ekla : no víte my jsme ho vykoupili za ty 200 K? a já jí ?íkám: ze zákona musí být všechna zví?ata o?kovaná proti vzteklin? a hled?la jsem na toho psa co tam byl na ?et?zu a ona mi povídá : ale mi jsme ho vykoupili už takhle.... takže jsem vrazila bab? dv? kila, tcho?e do p?epravky a zanechala planých ?e?í.

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2009-09-10, 13:26
Jo táák, hlavn? že když jsem se ptala jestli je o?kovanej tak mi ?ekli, že jo...prd vykoupili za dv? stovky...dostali ho zadarmo...to teda kecá
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?
Zaslán uživatelem/kou: klokan_cestovatel (IP)
Datum: 2009-09-10, 13:32
asi chteli na chlast,no... :-/

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?
Zaslán uživatelem/kou: Žabka (IP)
Datum: 2009-09-10, 13:34
Tak jsem se dívala na složení granulí pro koi kapry, a teda p?ijde mi to lepší než rohlíky. Je tam celkem dost bílkovin, akorát málo tuku. A samoz?ejm? ne moc z t?ch bílkovin bude živo?išného p?vodu, ale aspo? n?co jo, narozdíl od rohlíku.

Mimochodem, ty granule mi p?ijdou celkem drahé...

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2009-09-10, 13:42
Tak jsem zpunktovala Runu...je z Kladna..popsala jsem situaci...zajede tam bu? ona nebo tam pošle bráchu na výzv?dy, ale ?íkala že tam byla zhruba p?ed rokem a mýválek i liška vypadali vcelku OK.
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2009-09-10, 14:09
Jo tak pozor, oni tam mají i klokany
[www.cabarna.cz]
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?
Zaslán uživatelem/kou: Žabka (IP)
Datum: 2009-09-10, 14:18
Klokan se aspo? nažere trávy.
A beru zp?t, opravdu to jsou mývalové, ale fotky jsem p?edtím nevid?la. Nevypadají moc spokojen? :-( Ale na druhou stranu ani ne podvyživen?, ani lišák. Ale fotky m?žou být staré a b?h ví, jak je to te?, podle popisu lidí, co se tam o to starají, a podle toho, jak vypadá fre?ák, to m?že být o dost horší.

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?
Zaslán uživatelem/kou: klokan_cestovatel (IP)
Datum: 2009-09-10, 14:23
klokani? chjoooo

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?
Zaslán uživatelem/kou: Hanca (IP)
Datum: 2009-09-10, 14:26
No hlavn? na chov t?chto zví?at - minimáln? té lišky musíš mít povolení jak je to s mývalem a klokanem to nevím

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?
Zaslán uživatelem/kou: Žabka (IP)
Datum: 2009-09-10, 14:35
Na lišku musí být povolení, na mývala ne a na klokany taky ne (chovají se u nás už celkem ve velkém na maso). Ale s tou liškou mi to p?ijde taky zvláštní, když m?žou být liš?í farmy na kožešiny... Tam se lišky asi taky nemají kdoví jak dob?e :-(

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?
Zaslán uživatelem/kou: klokan_cestovatel (IP)
Datum: 2009-09-10, 14:38
klokani na maso? ja jsem samej tuuuuuuuuuuuuuk

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?
Zaslán uživatelem/kou: Žabka (IP)
Datum: 2009-09-10, 14:44
Tak to nejsi správný klokan :-)))

Klokaní maso je všestrann? použitelné ?ervené maso, které obsahuje mnohem mén? tuku a cholesterolu než b?žn? rozší?ená masa jako je hov?zí, vep?ov? nebo jehn??í a má dokonce nižší obsah tuk? a cholesterolu než maso ku?ecí, zárove? se pyšní vyšším obsahem protein? a minerál?.

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2009-09-10, 14:45
klokouši, ty taky nejsi klokan na maso, ty si klokan na okrasu :-)
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2009-09-10, 14:56
Takže zpátky k situaci na ?abárn?..na chov medvídka mývala povolení být MUSÍ, volala jsem na Krajskou veterinární správu...mývaly na ?abárn? prý ?ešila Kladenská veterinární správa nedávno, mluvila jsem s doktorem, který na základ? n?jaké nedávné stížnosti paní z Velvar d?lal kontrolu...nezjistil NIC závadného. Po pravd?, p?ekvapilo by m? kdyby zjistil....
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?
Zaslán uživatelem/kou: Žabka (IP)
Datum: 2009-09-10, 15:34
Omlouvám se za dezinformaci, ale setkala jsem se už mnohokrát s tvrzením, že na mývaly povolení pot?eba není :-(, t?eba od lidí, kte?í ?as od ?asu prodávají mlá?ata a podobn?, nebo nap?. v Pražském denníku: Nejd?íve si ale po?ídil nenáro?né mývaly, malé medvídkovité šelmy, k jejichž chovu není pot?eba žádné povolení.

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2009-09-10, 15:46
Nenáro?né mývaly??? Cha no to m? pobavilo...mýval je schopen b?hem n?kolika hodin zdemolovat koupelnu, demontovat kohoutky, splachovací za?ízení....zlatý fretky :-)
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?
Zaslán uživatelem/kou: Žabka (IP)
Datum: 2009-09-10, 16:17
No, musím se autor? trochu zastat, bylo to v kontextu chovu opic a velkých ko?kovitých šelem ;-) Jinak mývalové jsou moc šikovní, jo jo: Nudíte se? Po?i?te si medvídka mývala ;-)

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2009-09-10, 16:30
ono totiž spousta lidí neví, že je na takové zví?e povolení pot?eba a bohužel ani ti, co taková zví?ata chovají, nebo o tom ví, ale snaží se to obejít... jinak pokud vím, je povolení pot?eba na všechny šelmy, krom ps?, ko?ek a fretek.

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?
Zaslán uživatelem/kou: ivinka (IP)
Datum: 2009-09-10, 16:39
No já nechci být n?jak protivná, ale ty zví?átka nevypadají nijak zanedban?, ...

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?
Zaslán uživatelem/kou: Žabka (IP)
Datum: 2009-09-10, 16:46
Ivinka: Ono se to tady ?eší kv?li fretce, která o?ividn? zanedbaná je, a je z toho samého místa. A ty fotky jsou focené minimáln? p?ed rokem (když se podíváš na data, která jsou okolo, pozná se to) a od té doby se mohly podmínky dost zm?nit.

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?
Zaslán uživatelem/kou: graciijka (IP)
Datum: 2009-09-10, 16:56
Ivinka: Kdyby šel vyfotit smrad tak ti ho klidn? vyfotím....smrd?l nehorázn? špínou a masku nem?l bílou, ale žlutou.
Ale m?žu ti nahrát jak se vrhá na maso a jak si ho syslí do pelíšku...a jak se bojí lidské ruky. :(
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?
Zaslán uživatelem/kou: Erin (IP)
Datum: 2009-09-10, 17:39
Na liš?ích farmách se krmí dob?e, zví?e musí mít kvalitní kožich.Problém je ale v tom, že jsou v klecích na roštech, aby se nevyválely v hovnech a to ni?í tlapky.Jinak našt?stí obecná krize došla i na farmy. Na farmách se ale nechová naše oby?ejná liška, ale barevné - st?íbrné. A na ty mají farmy licence.
Pokud chováš oby?ejnou lišku, pak ti sta?í vyjád?ení a souhlas ?MJ a krajské veterinární správy. Stejn? u jezevce a pravého tcho?e. Tam ale musíš doložit,protože jsou chrán?ní zákonem, jak jsi zví?e nabyl a pro? ho chováš v zajetí.(nap?. mlád? nalezeno opušt?né ?i poškozené, doma dokrmeno a ocho?eno, není schopno samostatného života v p?írod?). U tcho?e zákon ne?eší otázku k?íženc?. V každém p?ípad? ?MJ žádá o?kování proti vzteklin?. Zákon tato zví?ata nepostihuje, protože nejsou "domácí", ale ?MJ se tím jistí pro p?ípad pokousání a pro p?ípad výskytu nemoci v oblasti.
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?
Zaslán uživatelem/kou: Yasmin (IP)
Datum: 2009-09-10, 19:02
No oni se lidi moc o to povoleni ani nezajimaji :o/ Kazdopadne povoleni je potreba na vsechny selmy, krome psa, kocky a fretky. Takze myslim, ze k tomu neni co dodat :o)

Jinak myslim, ze na klokany musi byt povoleni taky, jakozto na exoticke zvire..

Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?
Zaslán uživatelem/kou: Žabka (IP)
Datum: 2009-09-10, 20:30
Tak co já vím, tak povolení musí být na nebezpe?ná zví?ata a na chrán?ná zví?ata, kdyby bylo na exotická, muselo by být povolení i na paví o?ka a andulky... Našla jsem, že za nebezpe?né se považují klokani ?ty? rod?, p?i?emž rod? je asi 12 a pak jsou ješt? klokánkovití, kte?í jsou klokan?m hodn? podobní a z t?ch snad není za nebezpe?né zví?e považovaný žádný druh. Ale opravdu netuším, co za druh je zrovna ten, co tam mají. A taky asi ne všechny druhy klokan? se dají chovat (jo, n?které jsou taky chrán?né, ti p?emnožení a p?stovaní na maso jsou jen z n?kolika málo druh?).

Našla jsem to celkem hezky sepsané: [equi-shop.cz], a i tady je, že tam pat?í jen n?kte?í klokani.Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: Žabka dne 10.09. v 20:35.

Aktuální stránka:3 z 24


Toto téma bylo zamčeno
TOPlist