Jít na stránku:  12345Další
Aktuální stránka:1 z 5
RING VOLNÝ
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2009-06-30, 08:20
když už to musí být - tak výbuchy emocí sm?rujte sem...

Re: RING VOLNÝ
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2009-06-30, 08:24
Re: Ukon?ení ?íje
Zaslán uživatelem/kou: Pavla Z
Datum: 2009-06-20, 22:56

Erin :
Jestli Lee "umí" kastraci ko?ek, fen a fretek již od t?etího ro?níku, tak je opravdu "zlatá a vyjím?ná", což je možné...
Do t?etího ro?níku se probírá "pouze" obecná anatomie, fyziologie a patologie zví?at (p?t druh?...).
Možnost výb?ru do specialního "kroužku" exotických zví?at je až v pátém ro?níku...
ale k tématu, pokud projeví sv?j názor,budeme VŠICHNI MOC RÁDI....!

Re: Ukon?ení ?íje
Zaslán uživatelem/kou: Erin
Datum: 2009-06-21, 02:41

Víš, Pavlo, oni n?kte?í studenti a n?které studentky mají trochu v?tší zájem o obor a chodí se u?it na kliniky o trošku d?ív, než si vyberou speciální kroužek. Je to divné v dob?, kdy studenti st?edních škol protestují proti maturitám, ale je to tak. Lee kastrovala moje fretky, pravda, pod dohledem, p?ed t?emi roky.Bez problém?.

Re: Ukon?ení ?íje
Zaslán uživatelem/kou: martina
Datum: 2009-06-21, 02:48

jestli je lee "zlatá a výjime?ná" nedokážu soudit.
každopádn? za t?ch šest let, co chová fretky (a co jí "znám" - jako v?tšinu lidí, kte?í sem chodí dlouho) jsem nezažila ani jednou, že by hlásala n?jaké bludy, nebo že by se zásadním zp?sobem v n??em pletla.
tedy ne, že by v?d?la všechno - z toho jí rozhodn? nepodezírám :o) spíš "váží slova" a když si není n??ím jistá, tak ?ekne, že si není jistá anebo že neví a pokusí se zjistit. a krom toho, že konzultuje s odborníky u nás i v zahrani?í, tak samoz?ejm? sleduje nové poznatky i na netu a ?erpá z cizojazy?ných odborných publikací (ono t?ch ?esky psaných skute?n? moc není :o)).
prost? na informace od ní se vždycky dalo spolehnout.
no, do jekla jí sice ješt? asi "kousek" chybí, to zas jo :o), ale co považuju osobn? za hodn? d?ležité, PRAKTIKUJE V OBORU. myslím tím skute?n? PRAKTIKUJE a skute?n? V OBORU.
tys jí tu už, pavlo, moc nezažila, ale kdybys jí znala... no, myslím si, že nejsem sama, komu tady (nejen její rady) chybí :o(
p.s. coby OT sv?j p?ísp?vek (i p?ípadné reakce na n?j) za pár dn? smáznu, a? to nestraší v ukon?ování :o)

Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: martina dne 30.06. v 01:30.

Re: Ukon?ení ?íje
Zaslán uživatelem/kou: Johana
Datum: 2009-06-21, 09:17

Myslím, že kdyby aspo? polovina vysokoškolákú mn?la o svúj obor takový (prakticky i teoreticky) zájem jako Lee, tak by sme se tak ?asto (kdekoli) nestekávali s neodborností, nezájmem a šlendriánstvím.
Tož gratuluju Lee k ukonšení studia! :-)
Martino, sem taky OFF, pls ?asem mn? taky zruš :-)

Re: Ukon?ení ?íje
Zaslán uživatelem/kou: Silva
Datum: 2009-06-21, 15:31

Jojo, kde jsou ty ?asy, kdy sem lee vnášela kvalitní, odborn? podložené informace.

Re: Ukon?ení ?íje
Zaslán uživatelem/kou: Yasmin
Datum: 2009-06-21, 17:17

Vsak ty casy zase prijdou, jen holt ma ted opravdu malo casu.. :o)
Kazdopadne ja jsem za rady Lee vzdy rada a vazim si jich. Jsem rada, ze na ni nemusim cekat na foru, ale ze v pripade problemu se ji mohu rovnou zeptat..
Opravdu vice takovych, ktere nevypousti bludy a ty slova vazi a vi o cem mluvi!
Muj OT tu klidne nechte k ukonceni riji se urcite zase dopracujeme.. ;o)


Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: martina dne 30.06. v 09:04.

Re: RING VOLNÝ
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2009-06-30, 08:24
Re: Felicity a Orin ( a z nebí?ka Ferda)
Zaslán uživatelem/kou: boža
Datum: 2009-06-25, 22:35

no to se mi fakt jen zdá :(((, že se paní v?hlasné paní doktorce nepovede operace, do které se v?bec nem?la poušt?t,( podle mín?ní všech ostatních vet? ),to bych ješt? i snad pochopila.Ale doporu?it tento postup,co popisuješ F-B, no tak to je fakt vrchol blbosti a nadutosti.At ji tu budete všichni p?íznivci bránit do roztrhání t?la!!! :o((
F-B bojím se o tu samici, a kastrovat byste m?li ješt? letos, jestli toto vubec ve zdraví rozdejchá.
A doporu?uju po?ádné celkové vyšet?ení,ješt? p?ed kastrací. Bud na AA- vetu u MVDr.Jungviertové a nebo u Jekla v Brn?. Budeš sama koukat,co se dozvíš.
ted hlavn? moc držím palce, je to smutný

Re: Felicity a Orin ( a z nebí?ka Ferda)
Zaslán uživatelem/kou: martina
Datum: 2009-06-25, 23:07

božo,
když už se teda do chyldy tak obouváš, mohla bys být, prosím, konkrétn?jší?
- do jaké operace se pustila a nem?la?
- mín?ní kterých "všech" vet? nebo alespo? - když už ne jmenovit? - kolika?
spousta nás k ní jezdí a má d?v?ru - aspo? zatím. a ur?it? dost lidí tuhle d?v?ru tvoje i pavlina neustálá kritika (nebo aspo? narážky) nahlodává - pochopiteln?. proto si myslím že nejsem jediná, koho by (minimáln?) výše uvedené zajímalo, díky
jo a ješt? n?co - jaký "postup" byl fb doporu?en? postup ?eho nebo k ?emu? to mi taky n?jak nespíná.
Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: martina dne 30.06. v 01:28.


Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo
Datum: 2009-06-25, 23:12

Ferda a Bertík napsal/a:
-------------------------------------------------------
> Nám Chylda ?ekla, že do 4 let OK, pak radši
> kastrovat... A když jsme se jí dneska ptali, zda
> by ješt? mohla mít, tak ?ekla, že jo, a? jí
> necháme zotavit ale že by v tom nevid?la
> problém... ale za rok už tu kastraci, p?ece jen...
> I když vím že tu je i pár takových který nakryjou
> i starší samici... :-/
> Ferda a Bertík

jde o doporu?ení krytí t?íleté PRVORODI?KY.

Re: Felicity a Orin ( a z nebí?ka Ferda)
Zaslán uživatelem/kou: boža
Datum: 2009-06-25, 23:14

Víš co,já ti rad?j dám kontakty na ty majitele fretek, kterým paní "v?hlasná" fretku zabila,co ty na to? To bude asi fungovat líp. A není to jen jeden o kterém mluvím zrovna ted - Jirka a same?ek Vašínek vloni. A protože Vašík byl ode mne, byl milou?kej, Jirkou velmi milovanej a zdravej ,tak ji od té doby vyložen? nenávidím.
A p?e?ti si ty výše napsané p?ísp?vky, a t?eba si všimneš,co doporu?ila,to mám p?episovat?

Re: Felicity a Orin ( a z nebí?ka Ferda)
Zaslán uživatelem/kou: martina
Datum: 2009-06-25, 23:17

pošli, i když lepší by bylo asi pro všechny - jak ?íkám, nejsem zdaleka jediná, koho to zajímá. p?ípad "vašík" mi taky nic ne?íká, prob?hlo to fórem?

Re: Felicity a Orin ( a z nebí?ka Ferda)
Zaslán uživatelem/kou: boža
Datum: 2009-06-25, 23:27

neprob?hlo,Jirka na forum nechodí,je to Pavly a muj kamarád, má ode mne t?i fre?áky a pomáhá nám s útulkem.
Se Jirky zeptá,jestli ti mužu dát na n?j ?íslo,a t?eba pavlavod. Ta taky nechodí na forum už roky,ale mohla by vypráv?t, americký syndrom chátrající fretky,to byl výrok který slyšela ona od Chylíkový,a Hnizdo pak zjistil,že jde o jícen. Ovšem už bylo pozd?. To byl Pavlínin první freták, od tý doby za touhle paní doktorkou nebyla.
Sta?í tihle dva,nebo chceš i neznámý lidi, kte?í s tímhle forem nemají vubec nic? Hele,já tu nebudu vypisovat co se kdy té oblíbené paní doktorce nepovedlo, to je v?cí každého z vás,kdo k ní chodíte. Ale na p?edání kontakt? se zeptám a písnu ti je v sz.

Re: Felicity a Orin ( a z nebí?ka Ferda)
Zaslán uživatelem/kou: Pavla Z
Datum: 2009-06-25, 23:33

Marti, já se do toho nechci n?jak navážet,ale m?j názor na tohoto veta klidn? zpracuji.
Není to o tom, že k n?mu nemá nikdo chodit. Je to pouze o tom, že jeho názor si je nutné v pot?ebných (ne úpln? jasných) p?ípadech ov??it i u dalších vet? specializujích se na fretky.
Konkrétn? já mám na mysli nap?. akci "preventivní vyšet?ení". Pro? se to d?lá??? Z propaga?ních d?vod?? Ale dopad na opravdové zdraví fretek je šílený.
40% fretek starší 4 let, které ona konstatuje jako v po?ádku na základ? poslechového nálezu srdce,má dilata?ní kardiomaypatii indikovanou k terapii pro delší p?ežití fretky.
Kardiomayopatie je jednou z nej?ast?jších diagnóz u fretek od 3let. Dále, pro? ?ekne že je fretka v po?ádku,když od 4let se u 65% fretek vyvíjí inzulinom. N?komu rychleji n?komu pomaleji... ale jak to zjistí, když neodebírá glokózu opakovan? po ?ty?ech hodinách hladov?n? Dále,jak m?že n?kdo ?íct, že je fretka v po?ádku, když u 55% fretek nad 5let se vyvíjí adenom ?i adenocarcinom nedledviny? Ten se nepozná palpa?n? (pohmatem) a provádí ona preventivní odb?r skupiny t?í hormon? typických pro toto onomocn?ní? Neprovádí!
M?j Kuba chodil na tyto preventivní prohlídky. Vždy byl v po?ádku. Nem?l svrab ok, parasity a šeškrábl se zubní kámen... Ale pro? tedy v 5 letech m?l najednou lymfosarkom, hypertrofickou kardomyopatii s dilatací a inzulinom? N?jaké známky t?chto nemocí již musel ve výše zmín?ných nálezech mít d?íve...
Pardon, ale bu?to jde o velmi "levnou"propagaci" nebo o velmi drahou bezvýznamnou preventivní prohlídku...
Nechci dál již rozebíraz kauzi diagnostiky lymfosarkomu, kyrdoiomyopatií a inzulinomu u mých fretek... to by bylo na dlouho a dál bych si asi i pobre?ela, protože už by asi tu nebyli nebýt "jiné"pé?e...
Já jsem jen blbej lidskej doktor, ale vím, že bu?to d?lám medicínu nebo bussines... A mezi tím je sakra rozdíl.
Já zvolila bussines, možná proto, abych m?la peníze na pé?i o mých šest fretek a ješt? dalších "x" útulkových, ale rozhodn? tímto mým "rozhodnutím" nepoškozuju lidi...prost? je tedy radši nelé?ím, když chci d?lat bussines...
Nechci rozebírat jiné konkrétní „drahé“ a „zbyte?né“ kauzy… ale v podstat? i m?žu...
To je snad zatím vše...
Nepíšu to sem kv?li lidem, možná snad jen kv?li jejich pen?z?m (aby zbyte?n? nevyhazovali a m?li na smyslnou lé?bu), ale opravdu asi jen a pouze kv?li Vaším fretkám.

Re: Felicity a Orin ( a z nebí?ka Ferda)
Zaslán uživatelem/kou: martina
Datum: 2009-06-26, 00:51

pavlo,
nejsem si tak úpln? jistá, jestli by se prohlídka, jakou by podle tebe m?ly fretky procházet, dala nazvat "b?žnou prevencí" :o)
a nevím, jestli by n?jaké speciální vyšet?ení (sono, rtg, ekg, eeg, vyšet?ení krve...) b?žný fretka? b?žn? a ochotn? platil p?i standardní prohlídce - spíš si myslím, že ne (jinak 210 k? za b?žnou, 530 za +krev u starších fretek nebo na vyžádání i u mladších 4 let se mi nezdá tak moc)
n?co jiného je, když se objeví n?jaké podez?ení nebo potíže, ale jít na b?žnou preven?ku s tím, že nechám fretku komplet prorentgenovat, prosonovat a opakovan? odebrat krev po x hodinách, protože... no, n?kdo jiný by to možná co p?l roku absolvoval (a financoval) já ne, to se p?iznám. a i mi p?ipadá - mírn? ?e?eno - p?ehnané n?co takového provád?t PLOŠN?.
pokud vím, tak loni i letos (v d?ív?jších letech nevím) chylíková zjistila, resp. m?la podez?ení na vážn?jší onemocn?ní u n?kterých fretek - s jejich majiteli pak domlouvala další vyšet?ení už mimo prevenci.
nechci se chylíkový zastávat, nerozumím ani medicín? lidské ani zví?ecí. jen mám dojem, že se tu n?kdy kolem fret?ího zdraví už trochu (dost) šílí... kéž by takhle šíleli dokto?i kolem zdraví mýho!!
(jo a i ten zubní kámen je t?eba sundat, sama jsi tu p?ece psala, jak nebezpe?ný je zán?t dásní.)

[b]Re: Felicity a Orin ( a z nebí?ka Ferda)
Zaslán uživatelem/kou: Rynn
Datum: 2009-06-26, 09:56

FaB- hlavn?, že to dopadlo dob?e pro Feli...

Jinak, co se tý?e Chyldy... Já k ní mám taky d?v?ru, i když nesouhlasim se všim. Ve chvíli, kdy ud?lá n?co, co mou d?v?ru nabourá, tak to taky budu brát jinak.
Plno lidí d?v??uje práv? t?eba K?ákalovi nebo Králi, já ani jednomu, ani s jednim nemám dobrý zkušenosti, i když mejm fretkám vyložen? neublížili, ale vyposlechla jsem si od nich i kraviny.
Pokud Chylda tohle "povolila", neni to ur?it? dob?e, na druhou stranu tohle ví v?tšina chovatel?, i když neodchovává... Já bych sami?ku ve t?ech letech poprvé nep?ipustila. I kdyby mi to Chylda "dovolila"... ale to je zase druhá v?c, o kterou tu nejde...

Re: Felicity a Orin ( a z nebí?ka Ferda)
Zaslán uživatelem/kou: Silva
Datum: 2009-06-29, 19:07

P?ijela jsem z dovolené, zp?tn? p?e?etla poslední p?ísp?vky a nedá mi to nereagovat. K doktorce Chylíkový chodím už roky, mám ji ráda a osobn? ji považuju za dobrou veteriná?ku. Nikomu to ale nevnucuju, chápu, že to n?kdo m?že vid?t jinak. Chápu i p?ísp?vky typu „nedoporu?uju, protože ud?lala to a to špatn?“.ale nazývat ji paní v?hlasnou a mluvit o vrcholu blbosti a nadutosti, to mi p?ijde jako neomluvitelná podpásovka a hrubost. A taky dost necitlivý k t?m fretka??m, co k ní chodí, protože holt prost? mají jiný názor. (A není jich málo a nejsou všichni úpln? hloupí!)
Já osobn? vidím jako horší v?c pro fretky tu diagnostiku na dálku a r?zné odborné polopravdy, co se poslední dobou množí na fóru (nemyslím samoz?ejm? p?eklady a citace konkrétních ?lánk?), ale nenapadlo by m? jejich autory ve?ejn? ironizovat , i když jsem vážn? a bytostn? p?esv?d?ená, že to tcho??m neprospívá.
K preventivním prohlídkám: ?ekla bych, že na n? opakovan? chodí lidi, co dokážou aspo? trochu jejich užite?nost posoudit a odlišit od reklamního triku – nebo si to aspo? myslí:-). Ale samoz?ejm? to nemá žádný smysl pro ?lov?ka, který Chylíkový nev??í, to je jasný. K veteriná?i ?lov?k musí mít absolutní d?v?ru, to je neoddiskutovatelný. Já osobn? tam chodím ráda. P?inesu bobky na rozbor, kluci absolvují základní vyšet?ení, odstraní se jim zubní kámen, a protože už jsou to starší pánové, rovnou na míst? dohodneme, co všechno je jim ješt? pot?eba vyšet?it a objednám se na podrobné vyšet?ení. Opakuju – nepropaguju, každý se musí rozhodnout sám,co je pro jeho tcho?e dobrý, tohle píšu hlavn? pro vyvážení.


Celkem upraveno 3×. Poslední úprava: martina dne 30.06. v 08:37.

Re: RING VOLNÝ
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2009-06-30, 08:24
Re: Felicity a Orin ( a z nebí?ka Ferda)
Zaslán uživatelem/kou: Pavla Z
Datum: 2009-06-29, 19:24

Silvy naposled jsem na dálku po diagnostice od Chylíkové napsala, že jde o inzulinom, fre?ulka Ka?ka. No, a je to inzulinom, no...
Ale to jen aby ?e? nestála... je tu celé vlákno s dalšími informacemi.
Nebudu se rozepisovat s dalšími p?ípady, je jich moc, kdy pomohla diagnostika na dálku,mnohdy zachránit i život. Bylo by to zbyte?né.
M?žu se zeptat jestli si troufneš jet se svýma klukama na ECHO do Brna?
Není to útok na Tebe ani na Dr. Chylíkovou jen snaha pomoci co nejvíce fretkám, n?kterým to pom?že, n?kterým ne, t?ch je mi moc líto, a to opravdu :-(
Tvé p?ísp?vky byly vždy v?cné a smysluplné, mám je ráda, tohle už bych ale radši dál nerozebírala,jo...
Celkem upraveno 2×. Poslední úprava: Pavla Z dne 29.06. v 19:27.

Re: Felicity a Orin ( a z nebí?ka Ferda)
Zaslán uživatelem/kou: Yasmin
Datum: 2009-06-29, 20:08

boža napsal/a:
-------------------------------------------------------
> no to se mi fakt jen zdá :(((, že se paní v?hlasné paní doktorce nepovede operace, do které se v?bec
> nem?la poušt?t,( podle mín?ní všech ostatních vet?),to bych ješt? i snad pochopila.Ale doporu?it
> tento postup,co popisuješ F-B, no tak to je fakt vrchol blbosti a nadutosti.At ji tu budete všichni
> p?íznivci bránit do roztrhání t?la!!! :o(( F-B bojím se o tu samici, a kastrovat byste m?li
> ješt? letos, jestli toto vubec ve zdraví rozdejchá.
> A doporu?uju po?ádné celkové vyšet?ení,ješt? p?ed kastrací. Bud na AA- vetu u MVDr.Jungviertové a
> nebo u Jekla v Brn?. Budeš sama koukat,co se dozvíš.
> ted hlavn? moc držím palce, je to smutný


Ja sice nedocetla jeste cele tohle vlakno, ale zase mi prijde vrchot nadutosti a blbosti psat, to co tu pises :o(
Chapu, ze maji urciti lide zkusenosti spatne, ale urciti lide maji i kladne a tohle je u kazdeho veta - neni nikdo kdo by si sedl s kazdym a neni nikdo neomylny :o( Neznam ty pripady, ale ja zase slysela o jistych spatnych pripadech vasich vehlasnych doktoru - na kazdeho se neco najde, ale takhle plyvat je urazejici :o(

Re: Felicity a Orin ( a z nebí?ka Ferda)
Zaslán uživatelem/kou: Erin
Datum: 2009-06-29, 20:10

Pavlo, Božo
bu?te konkrétní, o jaké pochybení - prokazatelné - se jednalo u dr. Chylíkové?
Pavlo, vím, že jsi léka? - jaká je tvoje specializace a klinická praxe? Ptám se proto, že "diagnozu na dálku" bych považovala za zna?n? rizikovou, zvlášt? tam, kde máš jen kusé informace.Pokud jsi ovšem praktikující kardiolog po druhé atestaci, budu tvé kardiologické diagnoze docela v??it i když není savec jako savec, stejn? jako pokud budeš náležitý odborník internista ?i onkolog.
V sou?asné dob? hledám veteriná?e, ten m?j mi kamsi zmizel (dr. Skrejvalová) O Chylíkové jsem velice uvažovala, líbil se mi její p?ístup k fretkám. A kdybychom všechny - všichni - jezdili do Brna k Jeklovi, nejspíš by se z toho zbláznil. (navíc - o poopera?ní pé?i v Brn? jsem slyšela nelichotivé vyjád?ení kamaráda, léka?e, který v Brn? bydlí a má n?kolik zví?at)

Feli p?eju dobré hojení

Re: Felicity a Orin ( a z nebí?ka Ferda)
Zaslán uživatelem/kou: Silva
Datum: 2009-06-29, 20:25

PavlaZ: Já mám na mysli t?eba tohle:

Re: Kychani
Zaslán uživatelem/kou: nessie3 (IP)
Datum: 2009-06-21, 10:20
Prosím o radu, mám dvouro?ního nekastrovaného fre?áka, z ni?eho nic za?al mít strašlivé kýchací záchvaty, trvá tu už t?i dny, p?es den, v noci,...když tvrd? usne, tak nekýchá, jinak po?ád. Nic jsem nezm?nila, ani v kleci, ani na sob?. Chodíme na procházky do lesa a na louky, tak jestli to nem?že být alergie, nebo jestli nemá n?co v dýchacích cestách? Prosím pora?te, kde máte podobné zkušenosti, už se na n?j nem?žu dívat, jak se trápí :( :( :(

Re: Kychani
Zaslán uživatelem/kou: Pavla Z (IP)
Datum: 2009-06-22, 15:55
Nessie,
m?že to být také skrytá infekce nebo to m?že být od srdce. Pokud infekce (skrytá, protože je tém?? bezp?íznaková), tak bych dala na 7dní 2xdenn? 1/2tbl ATb Noroclav.
Jestli to nep?ejde pak je to asi od srdce.
Asi nejtypi?t?jší pro srdce by byla hypertfofická kardiomyopatie s po?ínající dilatycí.
Odkud jste, je u vás n?jaký vet schopen ud?lat ECHo (sono) srdce evnt. EKG.
Pokud se to potvrdí, bude brát léky.
Tato diagnóza je b?žná, ale v?tšinou až u fretek nad 4roky.
pokud by kýchal déle jak 14dní - 3ned?l? i po t?ch ATB nebo by se to zhoršovalo, pak bych to srdce nechala vyšet?it.
Jiné významné symptomy nemá???


Tohle vidím jako potenciální nebezpe?í, protože jsem hluboce p?esv?d?ená, že takhle se diagnóza d?lat nemá, že na tohle je prost? zkušený veteriná?, kterému d?ve?uju, který dlouho studoval, sbíral zkušenosti a v?ci vidí v pat?i?ných souvislostech, které nám, laik?m, unikají. To samoz?ejm? nevylu?uje, že se laik n?kdy strefí. Navíc - promi?, nic ve zlém, ale už n?kolikrát jsem v tvých p?ísp?vcích objevila nep?esnosti. Bohužel poznám jenom ty neléka?ské, ale utvrzuje m? to v mém názoru.
Holt se v tom neshodneme, ale myslím, že s tím m?žeme žít :-)) - prost? máme na v?c jenom jinej názor.
Se svýma klukama bych do Brna na ECHO jela - pokud bych k tomu m?la vážný d?vod a v?d?la bych, že mi v Praze nepom?žou, jinak ne. Moji kluci špatn? snášejí cestování a bez auta je to opravdu namáhavá štreka. V rámci prevence ?eším jenom v?ci, na které mám objektivní d?vod se zam??it. Ned?lám to takhle jenom s fretkama, ale i s vlastníma d?tma a sama se sebou - tohle už je trochu filozofická záležitost a já to mám prost? nastavené takhle.

Celkem upraveno 2×. Poslední úprava: Silva dne 29.06. v 20:28.

Re: Felicity a Orin ( a z nebí?ka Ferda)
Zaslán uživatelem/kou: martina
Datum: 2009-06-29, 21:04

tak te? jsi, pavlo, bacila h?eb p?ímo na palici.
SILVIINY P?ÍSP?VKY JSOU VŽDYCKY V?CNÉ A SMYSLUPLNÉ. ty silviiny jo...
nestane se jí t?eba, že by si spletla melatonin s melaninem a hyper s hypo, natož aby zcela vážn? tvrdila, že "Nejlepší je, pokud výrobce ozna?uje produkt obsahem N-látek (dusíkatých) látek, ty jsou vždy živo?išného p?vodu." anebo že škrkavku dostane fretka tím, když p?ekousne blechu... a aby plácla, že je fret? nemocné, protože zas n?kdo míchal barvi?ky.... tak to si teda u silvy nedokážu p?edstavit ani v nejšílen?jším snu...
n?kdy nevím, jestli je to ješt? k smíchu, nebo už k plá?i (teda mnohem víc jsem se zasmála p?i p?edstav? lé?ivýho spermatu, to bych ti zas k?ivdila)
btw a slyšelas n?kdy o tom, že ne každý má na to, aby jezdil na vyšet?ení do brna nebo uhradil svému zví?eti operaci v ?ádech desítek tisíc? když d?ti pot?ebujou nový boty nebo zimní budnu nebo cht?j jet se t?ídou na vodák...
jak myslíš, že si tyhle lidi musí p?ipadat, když to do nich valíš jak pendolino? (napovím ti - BLB?, skoro jako fretkovrazi...)
(no a pak je tu i skupina takových, který na to t?eba i maj, ale nep?ipadá jim úpln? normální zachra?ovat zví?e "za každou cenu" - tím mám na mysli práv? zákroky v ?ádech desítek tisíc.)
z tebe (i boži) tak z?eteln? ?iší víc než jen "nelibost" v??i chylíkový (boža se ostatn? vyjád?ila naprosto na rovinu, že "tak ji od té doby vyložen? nenávidím").... nemáš dojem, že když nic jinýho, tak by to cht?lo víc objektivity a hlavn? soudnosti??
a co se tý?e diagnóz - tak ty dokáže "ud?lat" dost z nás, tipnout si, že to bude asi... nebo p?ípadn? možná...
taky už sem chodíme n?jaký ten pátek, taky máme n?co na?tený, p?íznaky se opakujou.... ono to není zas tak t?žký ;o)
jenže holt voni ty dokto?i pitomý, jak to nemaj potvrzený i z výsledk? vyšet?ení, tak si takhle z fleku ?asto netroufnou, jsou to ale ?oumové, co?
pavlo, vím, že se snažíš a v??ím i tomu, že to opravdu myslíš dob?e... ale i cesta do pekel .... :o((

Re: Felicity a Orin ( a z nebí?ka Ferda)
Zaslán uživatelem/kou: boža
Datum: 2009-06-29, 21:14

nemám ?as reagovat na všechno, to ud?lám pozd?ji a taky spním slib o t?ch kontaktech ( osobní utoky komentovat op?t nehodlám) , ale tohle je nedorozumn?ní :
teda mnohem víc jsem se zasmála p?i p?edstav? lé?ivýho spermatu, to bych ti zas k?ivdila
nikdo netvrdil,že ukon?ení ?íje u samice kastrátem je rizikov?jší z d?vodu absence spermatu p?i oplodn?ní. To tím není, a já jsem nic takovýho ne?ekla. Spíš jsem nem?la ?as dál pokra?ovat tehdy v té diskuzi .

Re: Felicity a Orin ( a z nebí?ka Ferda)
Zaslán uživatelem/kou: martina
Datum: 2009-06-29, 21:19

božo, který osobní útoky máš na mysli??
Celkem upraveno 2×. Poslední úprava: martina dne 30.06. v 08:43.

Re: RING VOLNÝ
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2009-06-30, 08:24
Re: Felicity a Orin ( a z nebí?ka Ferda)
Zaslán uživatelem/kou: Pavla Z
Datum: 2009-06-29, 23:02

Ivy,nechejme je, až budou pot?ebovat pomoc,pom?žeme, jako vždy, i na dálku, toto je ztráta ?asu...
B?h dej a? to jejich fretky v budoucnosti nepot?ebují a když by náhódou ano,co myslíš,op?t pom?žeme...
M?jte se, na toto nemám ?as...

Re: Felicity a Orin ( a z nebí?ka Ferda)
Zaslán uživatelem/kou: Pavla Z
Datum: 2009-06-29, 23:19

Silvy, smrt fre?ulinky Elvíry (vlákno "rozlou?ení"), typla jsem si na ucpání st?ev, úpln? bez informací... kdyby napsali d?íve... ješt? chceš negovat diagnostiku na dálku, kolik by jsi tím cht?laq zabít fretek? Ani ne?eším... Ned?lám to jen já "diagnostiku na dálku, spoustu z nás, koukni do vlákna "akutn? pot?ebuji pomoc zkušen?jších fretka??"... já jsem doktor medicíny, myslím, že dobrý a zkušený, do toho se dlohou v?nuji fretkám, kolik myslíš, že jich zachráním, když nebudu diagnostikovat "na dálku"? Opravdu to chcete? No nic.
Ty co ví, že dokážu pomoc, nezištn? se ozvou,ostaní "good lack" :-(((

Re: Felicity a Orin ( a z nebí?ka Ferda)
Zaslán uživatelem/kou: martina
Datum: 2009-06-29, 23:20

pavlo, UCPÁNÍ ST?EV tam p?ibylo následn?...
tipovalas na p?e?íjení - ?etla jsem to a ?etla jsem i zp?tn? p?ísp?vky

Re: Felicity a Orin ( a z nebí?ka Ferda)
Zaslán uživatelem/kou: boža
Datum: 2009-06-29, 23:52

ucpání st?ev tam p?ibylo následn?,ano !! O 6 MINUT POZD?JI NEŽ P?VODNÍ P?ÍSP?VEK PAVLY.
A vysv?tlení problému o 19 hodin pozd?ji!!
Martino... ja nevím co t? žere, ale musí to bejt hrozný.

Re: Felicity a Orin ( a z nebí?ka Ferda)
Zaslán uživatelem/kou: martina
Datum: 2009-06-30, 01:26

nej?ast?jší p?í?iny úmrtí mladých/starých fretek:
[forum.fretka.cz]
p.s. ferdo a bertíku, za pár dn?-týdn? ti to taky vy?istím, teda leda by ti to tu nevadilo a cht?las to tady nechat.
tím dávám i na v?domí všem ostatním - pokud chcete n?který p?ísp?vek (z "ringu" posledních pár dní a zejména dne dnešního) uchovat, p?ekopírujte si, protože pravd?podobn? zmizí v propadlišti.
Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: martina dne 30.06. v 08:46.

Re: RING VOLNÝ
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2009-06-30, 08:24
Re: Akutn? pot?ebuju pomoc zkušen?jších fretká??.
Zaslán uživatelem/kou: Pavla Z
Datum: 2009-06-29, 23:09

Holky všichni se snažíte pomoc na dálku, p?es net, pro? tedy n?kdo odsuzuje tuto snahu:-(???
Martino,co když vím co jí je a nenapíšu tu sem jen pro to co mi dnes Silva napsala do jiného (Fred...)vlákna,je to fér??? V??i této fre?ulce???
Silvy, zamysli se nad tím co jsi napsala!!!
M?j názor v tuto chvílu m?že být op?t život zachra?ující, jako již mockrát, alen enapíšu to proto aby jsi si uv?domila, že jsi nem?la pravdu, p?ipadá Ti to fér??? M? ne!!!

Re: Akutn? pot?ebuju pomoc zkušen?jších fretká??.
Zaslán uživatelem/kou: martina
Datum: 2009-06-29, 23:17

pavlo,
ty fakt akutn? pot?ebuješ lázn?, jak m?žeš ?íct - co když vím co jí je - ????
B?H NÁS OCHRA?UJ, v tom jsme výjime?n? za jedno... :o/
Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: martina dne 30.06. v 00:56.

Re: Akutn? pot?ebuju pomoc zkušen?jších fretká??.
Zaslán uživatelem/kou: Pavla Z
Datum: 2009-06-29, 23:21

Martino, pro boha p?e?i si tu kritiku na m? od Silvy, jak m?žu diagnostikovat na dáljk...ble ble ble. Já vím, kolik fretek jsem již takto zachránila, a myslíš že tohle je ta odezva kterou pot?ebuji??? Pak už nebudu psát nic jako pravý alibista...tak jak to chcete?

Re: Akutn? pot?ebuju pomoc zkušen?jších fretká??.
Zaslán uživatelem/kou: Silva
Datum: 2009-06-29, 23:26

Pavlo, promi?, ale uber patosu a p?idej reality.
No, chceš m?j názor, tady ho máš: jestli jsi p?esv?d?ená o tom, že VÍŠ, co jí je, a hodláš jí doporu?it léky, pak jsi podle m? nezodpov?dná. Pokud si MYSLÍŠ, co by jí asi tak zhruba MOHLO být, pak jí pravd?podobn? doporu?íš, a? maže k vetovi a zam??í se na to, co se domníváš, že by mohlo být p?í?ina - proti tomu nevystupuju.
Já ti jenom napsala, co si myslím. Je tak t?žké pochopit a akceptovat, že mám na n?co prost? jiný názor? Já se ti v diagnózach na dálku nesnažím zabránit, já jenom ?ekla, že MN? se to zdá nebezpe?né pro fretky!!!!
Jinak, já osobn? na toto téma uzavírám debatu.

Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: Silva dne 29.06. v 23:29.

Re: Akutn? pot?ebuju pomoc zkušen?jších fretká??.
Zaslán uživatelem/kou: Pavla Z
Datum: 2009-06-29, 23:32

Je to typický ileus, ucpání typuju na n??ím z ,molitanového materiálu n?kde v míst? dvanácterníku, zachrání ji pouze operace do 8-mi hodin,od t?d, zvládnout by to m?l kdokoli kdo zvládne anestizii fretek.
Pot?eba okamžit? do žíly p?i p?ijetí: omeprazol , ATB (proti aerob?m Noroclav, Synulox plus ATB proti anaerob?m Enroxil...) a hydratace plus výživa...
hlavn? me za tu diagnózu na dálku nazapomente zase zp?tn? ukamenovat...

Re: Akutn? pot?ebuju pomoc zkušen?jších fretká??.
Zaslán uživatelem/kou: Pavla Z
Datum: 2009-06-29, 23:42

Silvy, jéstli jsem nezodpov?dná mi ?ekni až pokud se tato fretulka dostane do osmi hodin na sál...
A taky až nám pošleš ty výsledku Echa Tvojich kluk? od Jekla...
pak se m?žeme bavit kdo je nezodpov?dný..
Víš, n?kdy musíš podstaoupit ur?itou dávku rizika aby jsi opravdu n??emu pomohla... jinak , jsi alibista!

Re: Akutn? pot?ebuju pomoc zkušen?jších fretká??.
Zaslán uživatelem/kou: martina
Datum: 2009-06-29, 23:54

Zaslán uživatelem/kou: martina
Datum: 2009-06-29, 21:45
fakt mi to p?ijde nejspíš jako ucpávka, podle toho jak to popisuješ.

Zaslán uživatelem/kou: martina
Datum: 2009-06-29, 22:18
.......... V?TŠINOU je to u fretek s t?mahle p?íznakama bu? jedno nebo druhý, p?ípadn? oboje, protože po ucpávce následuje i ten zán?t :o/
ale taky to m?že být i reakce na to o?kování, každopádn? to chce zkušenýho veta, je dob?e, že jedete ješt? te?, taky bych ne?ekala.


faktem je, že latinsky neumím a ordinovat léky bych si nedovolila - ani na to nemám vzd?lání.
ale jinak se docela bavím... jen ?ekám, kdy p?ijde lé?ení za pomoci vkládání rukou, p?ípadn? za?íkání nad fret?í fotkou, za?ínám mít neodbytný pocit, že k tomu tady není daleko! :o))))


Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: martina dne 30.06. v 08:52.

Re: RING VOLNÝ
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2009-06-30, 08:24
Re: Akutn? pot?ebuju pomoc zkušen?jších fretká??.
Zaslán uživatelem/kou: Pavla Z
Datum: 2009-06-29, 23:58

OK, už p?ispívat nebudu.
Kdo opravdu pot?ebuje má na m? telefon...
Nejde o v?št?ní... jde o empirii, hodn? lidem (fretkám) jsem pomohla, oni to vš?dí...
To se b?žn? na medicín? u?í "empirie", ale to nevadí, že to nevíš.
Pa...
(Dokážete si Martiono, Silvo, p?edstavit, že m? budete opravdu n?kdy pot?ebovat???)

Re: Akutn? pot?ebuju pomoc zkušen?jších fretká??.
Zaslán uživatelem/kou: boža (85.119.88.37)
Datum: 2009-06-30, 00:10

Ja jen nechápu ,co vám vlastn? tak hrozn? vadí. Že si tu dotázající p?e?te, co by to mohlo být, jaké vyšet?ení by si m?l u veta vyžádat,že nemá ?ekat a jaké léky by v tom p?ípad? byly dobré. Tohle vám vadí?
vždyt tu nikdo ne?íká : je to jedin? to a to, nenechte si od veta nakukat n?co jiného a jiné léky necht?jte. Pro? taková šílenost tu zas vypukla?Vždyt tu samy plácáte každou chvíli že fretce m?že být to a nebo ono. Pavla jen tla?í na pilu,aby nebyly podcenovány n?který p?íznaky. Když se to nepotrvdí,je to jedin? dob?e. Ona nemá ambice,aby ji bylo poplácáno po ramenou,jooo, tos m?la pravdu.Jen se snaží vyburcovat k akci,protože jak je vid?t,nekdy je to fakt pot?eba. Fretka je malý zví?e a u n?kterých diagnoz je každá zameškaná hodina smrtelná. Pro? vám to tak vadí!! Nikdo tím nikomu neškodí, naopak,už se mockrát stalo,že bylo pomoženo.To je ta chyba??? Zas máte s tím problém?? Asi malá vytíženost, mindrák ?i co zas??
Pavlo, kašli na blbost a normáln? pokra?uj, je víc t?ch, kte?í to pot?ebují než t?ch, co maj zas pot?ebu!

Re: Akutn? pot?ebuju pomoc zkušen?jších fretká??.
Zaslán uživatelem/kou: martina
Datum: 2009-06-30, 00:14

já ur?it? ne, pavlo, bez jakékoli urážky nebo ironie - nemám k tob? v tomhle sm?ru d?v?ru.
mluvím o diagnostikování a ordinování, jinak proti tob? nic nemám, naopak, tvojí (i bož?iny) jiné práce kolem fretek si vážím, i když tomu asi zrovna te? nebudeš v??it... :o/

Re: Akutn? pot?ebuju pomoc zkušen?jších fretká??.
Zaslán uživatelem/kou: Pavla Z
Datum: 2009-06-30, 00:21

Ivy jak jsem napsala...., kdo to pot?ebuje napíše mi nebo zavolá... já se v?tšinou obratem ozvu. Johanka, Zuzka, Pe?ul,Lucfifina, Lenka, Ty a další...máte na m? kontakty...a víte, že když m?žu jej pom?žu...
Já se musím p?iznat, že jsem opravdu velmi vytížená a sledovat v??n? na fóru co se d?je m? dost obíralo o ?as, takže mi to zas až tak nevadí.
Kdo chce,najde si m?, to je d?ležité...
Jinak hoky,kdo m? znáte, m?j telefon a email, klidn? p?edejte, a? se lidi ozvou hlavn? když to zachrání fre?ulku...
Na boj s lidskými faktory mám energii, ale nemám ?as...
Díky
P


Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: martina dne 30.06. v 08:55.

Re: RING VOLNÝ
Zaslán uživatelem/kou: Lucifina (IP)
Datum: 2009-06-30, 10:32
Na forum uz moc nechodim, nemam cas, ale tento "vycuc" jsem si precetla. Nejak jsem to snad nepochopila...nekdo tu snad ma neco proti pomoci PavlyZ?? Proti pomoci, ktera patrila k te nejkvalifikovanejsi zde?? Zda se mi to a nebo si tu nekdo, kdo Pavle nesaha svymi znalostmi ani po kotniky, dovoluje ji za jeji pomoc napadat???

Ja byla na operaci s Tomickem, operativne mu vyjali strup na boku. Z kliniky jsem odjizdela s tim, ze je to mastocytom nejhorsiho stupne (rakovina) a ze dalsi lecba nema cenu. Tak mi to bylo naznaceno. Nazdar. Pres Johanku jsem kontaktovala PavluZ- Pavla ihned sedla a zacala hledat odborne clanky a vlastnimi slovy mi je interpretovala. No musela- vetsina jich je hodne odborne popsanych a jeste v AJ. A abysme mely informaci dost a byly na vse pripraveny, objednala si dalsi knihy-studie ze zahranici.
Tot jenom pomoc konkretne mne - dokazala by tohle nektera z vas???!!!
Avatar

Re: RING VOLNÝ
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2009-06-30, 10:33
a nadále prosím - osobní útoky nechat stranou. neprospívá to ani fretkám, ani zdraví nás samotných ;o)
a než zas n?kdo n?co takovýho napíše, (neplatí to jen na výše uvedené, promazala jsem i záv?r vlákna inzerce) nech? si uv?domí, že AKCE BUDÍ REAKCI... (neuprosný fyzikální zákon)Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: martina dne 30.06. v 10:37.

Re: RING VOLNÝ
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2009-06-30, 10:37
lucifino,

obávám se, že "odbornou" pomoc si p?edstavuje každý znás trochu jinak - asi záleží na tom, jak moc je-není "odborn?" vzd?lán, p?ípadn? i na jiných okolnostech.
ale to nebylo jediné, o co tady šlo, resp. byl to jen jeden z d?vod? no?ní "mely".

kontakt na pavlu ur?it? máš, jinak je tady [forum.fretka.cz]

Re: RING VOLNÝ
Zaslán uživatelem/kou: Lucifina (IP)
Datum: 2009-06-30, 10:44
Tak jak si to predstavujes, prosim te??? Mas snad nekoho, kdo zde poda lepsi informace??? Jsem si nevsimla, treba ty se svou radou, jak poznat zanet u samicky??(Sorry, ale trochu pozde zadat vynechani osobnich utoku, kdyz ani nejsi schopna odpoved na to, na co se ptam).
No nic, forum jde do haje, a jak uz jsem tenkrat vedela, ze nema cenu s vaznyma vecma jit se ptat sem, budu to nyni vedet na 100%.
Takze jeste jednou diky PavleZ, diky moc Lee za jejich pomoc a vy si to tu vedte dle svych predstav.
Avatar

Re: RING VOLNÝ
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2009-06-30, 10:56
myslíš tohle [forum.fretka.cz] ?
n?co špatn??

btw kéž by se lee vrátila, to máš pravdu.

Re: RING VOLNÝ
Zaslán uživatelem/kou: PxNxDx (IP)
Datum: 2009-06-30, 11:22
Nesta?im koukat ja lidi, kte?í všichni do jednoho, milují fretky mohou jít tak krut? proti sob? a v podstat? pro nic... no já osobn? si vážím každého názoru a a? je to Pavla, Boža nebo kdokoliv jiný. je jasné, že jejich názory se mohou lišit, ale nikdo mi ne?íká, že musím n?komu bezmezn? v??it... m?žu si podle zjišt?ných informací a názor? ukušen?jších ud?lat vlastní názor!

Terinka & Toník
[www.tchorenky.websnadno.cz]
Barinka a Batynka
[potkanky.websnadno.cz]
Avatar

Re: RING VOLNÝ
Zaslán uživatelem/kou: fr?an (IP)
Datum: 2009-06-30, 11:26
koho ješt? chcete vystrnadit? to chcete, aby tady z?staly jen drbny a tápající za?áte?níci? to vám pak sta?í jen jedna v?ta a "ctrl c" - "ctrl v".
chceš pomoc? zajdi si na veterinu!

...jen pochybuju, že jsou všichni fretka?i ochotni jet ke špi?kovým vet?m ?i usoudit sami, jestli jim jejich praso-kráva-veteriná?-odborník podá pro fretku bludy, ?i vhodnou lé?bu...i takoví tu jsou!
Avatar

Re: RING VOLNÝ
Zaslán uživatelem/kou: Aniii (IP)
Datum: 2009-06-30, 11:45
Že vás tyhle žabomyší války baví...

Mimochodem, n?kdy je diagnóza na dálku lepší než ta fyzická...já jsem díky tomu nep?echodila mononukleózu, protože moje teta na dálku ji správn? diagnostikovala, zatímco moje doktorka tvrdila, že mám p?ekyselenej žaludek. Mám totiž netypické p?íznaky nemocí, nikdy nemám teplotu až když je zle, tak najednou mám 40. Minimum léka?? m? správn? diagnostikovalo, a? to bylo cokoliv, ale teta vždy p?esn? a vždy po telefonu. Takže já bych rozhodn? nikoho za snahu pomoc nediskriminovala...Pavla sice není vet, ale co neví, to najde v odborné literatu?e a hlavn? nám laik?m to p?eloží do normálního jazyka.

Všichni máte svojí pravdu, ale já bych nikdy na nikoho neúto?ila jen proto, že ten druhý má tu svou pravdu jinou než já...jste jak d?ti na pískovišti co si ukradli bábovi?ku a lopatku...
Avatar

Re: RING VOLNÝ
Zaslán uživatelem/kou: klokan_cestovatel (IP)
Datum: 2009-06-30, 12:04
nechci se do nikoho nejak navazet ani nic podobnyho, jen me to proste zajima : jak funguje diagnoza na dalku? to ma clovek jakoze nejaky nadprirozeny schopnosti a skrz fotku treba vidi co mu je?

Re: RING VOLNÝ
Zaslán uživatelem/kou: vitovamartina (IP)
Datum: 2009-06-30, 12:17
Osobní útoky?????? tak si p?e?ti, co píšeš Martino, co se týka svalování viny a pomoc na dálku. M? Pavlínka pomohla jako nikdo a i když vím, že není veteriná?, vím, že mi vždy poradí a když neví tak zjistí. V první ?ad? se chytni za nos, co píšeš ty.

Re: RING VOLNÝ
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2009-06-30, 12:24
...tož sem si to taky pro?etla...

Osobn? si vážím každého názoru, a? je podložený jakýmikoli znalostmi (veterinárními, farmaceutickými, chovatelskými...), které múžou v krizové situaci pomoci zví?eti. A myslím, že rozep?e takovéhoto charakteru t?m zví?atúm nepomúžou vúbec.

?lov?k v krizové situáci je vd??ný už jen za to, že s nim n?kdo v noci, kdy neni po ruce t?eba žádný vet, dumá, "co by to mohlo být".

Když Lence z D.K. okresní vet (ne moc ve fretkách zb?hlý) nasadil na inzulinom Medrol, ?u?eli sme na to s Lenkou jak péro z gau?e a rychle schán?li info "co to proboha je". Pavla zareagovala nejrychleji, vysv?tlila, že je to OK. ?ímž nám odlehlo, fretce se lék okamžit? nasadil....a fe?ák je dnes OK.

Když psal majitel fretky, která nemúže na zadní nohy MajiZ, že vet v okresnim m?ste?ku tu fretku lé?í na "mozkovou p?íhodu", Maja doporu?ila okamžit? podat aspo? calopet a vyšet?it na inzulinom...

Kdyby Boža nehu?ela do vystresované Jolany, které fre?ák s inzulinomem kolaboval i po nasazení léku, svoje diety a skušenosti s lé?bou inzulinomu, fre?ák by nejspíš dneska už nežil...te? si už hraje s ostatními fretkami

Chci tim ?íct, že nejen skušený vet múže svou snahou a v?domostmi zví?eti zachránit život....že jakákoli snaha pomoci a zájem je mn? osobn? cenná víc, jako p?ísp?vky typu: "ježiš to je hrozný", "držim palce"....Ano, majitele to snad psychicky podpo?í....ale zví?eti nepomúže!
Avatar

Re: RING VOLNÝ
Zaslán uživatelem/kou: Zana (IP)
Datum: 2009-06-30, 12:32
P?ipojuji se k názoru, zejména vzhledem ke v?erejší noci - a ješt? z toho nejsme venku.

není celá tahle debata tošku kontraproduktivní? se akorát všichni znechutí a p?estanou sem chodit, což by bylo nejhorší, ne?...

Pravda, taky se mi nezdá, když se t?eba ?ekne "dávejte takovou dávku tohohle léku takhle dlouho a takhle ?asto" když není ani ješt? jasné, o co jde, a t?eba nevím jak je fretka velká a jak silné má p?íznaky. Na druhou stranu - nikdo z nás asi nep?ijde k vetovi s tím, že "víme co jí je a chceme tolik a tolik tohohle léku, co jí budeme dávat tak dlouhou a tak ?asto, díky nashle", ne? Takže je to sice trochu "zbrklé a neopatrné", ale na druhou stranu by to nem?lo být škodlivé, ne? ?lov?k v nouzi ocení všechny rady, a ten soudný si je taky p?ebere, doufám. Já je ocenila.

Neházejte na sebe navzájem špínu, prosím.
Všichni, kdo jste se setkali s nejr?zn?jšími neduhy, dokážete dát radu typu: naše fretka/známá fretka m?la takové p?íznaky, byla to taková diagnoza a to a to nám pomohlo. A to je myslím p?esn? ta rada, pro kterou si sem chodíme, ne? Aspo? já si v?era pro ní p?išla, dostala jsem - dokonce z více sm?r?, a když vet prohlásil totéž byla jsem pak klidn?jší aspo? v tom, že má nejspíš pravdu - nekoukala jsem na n?j jak puk. A ATB-výživa-voda - na tom se taky všichni shodujeme, takže jsem taky klidn?jší, že si myslím, že vet zvolil správný postup. Díky radám z fora dokážeme pak lépe odhadnout, jeslti vet d?lá nesmysly nebo jestli ví kam hmátnout.

A o to tu p?eci jde p?edevším, ne?
Díky všem, kdo v?era poradili a pobyli se mnou na foru v no?ních hodinách (Martino, Pavlo, Majdo, Erin, Silvo....) - všechny vaše rady jsem vzala v úvahu a poptala se Veta. a díky všem kdo dál drží palce.
Sárinka te? sama vylezla na p?epravku. Dobrý, ne? :o)Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: Zana dne 30.06. v 12:34.
Avatar

Re: RING VOLNÝ
Zaslán uživatelem/kou: Rynn (IP)
Datum: 2009-06-30, 13:08
No, z tohodle mi neni moc dob?e po t?le....
Pro? si myslíte, že n?jakou dobrou a fungující radu m?že dát jenom vet? Myslim si, že Pavla má v plno diagnózách na dálku v?tší úsp?ch, než polovina veteriná?? v republice. Protože Pavla má o fretkách a jejich nemocech o?ividn? hodn? na?teno (na rozdíl od hodn? vet?), po?ád se pídí po dalších informacích... a rozumí tomu, dokáže to ?íct lidštinou, což asi pom?že hodn? lidem. Nikdo ne?iká, že se nem?že splíst, ale po?ád lepší, když n?kdo p?ijde s fretkou k veteriná?i a díky Pavle ví, na jakejch vyšet?eních má trvat, o jaký si ?íct, když sám veteriná? neví...
Je každýho v?c, jestli Pavle v??í nebo ne, na ?í rady dá, nebo ne. Ale tohle vlákno mi p?ijde trochu moc, vyložen? proti, aby všichni vid?li... docela hnus založit vlákno kv?li tomu, že máte jinej názor... normáln? se taky vlákna jenom promažou, ale nikdo se v tom takhle nepitvá, ne? Tohle se mi fakt nelíbí.
Avatar

Re: RING VOLNÝ
Zaslán uživatelem/kou: zzelvickaa (IP)
Datum: 2009-06-30, 13:16
No tak jsem to taky jakžtakž p?elouskala. Koukám jak blázen. Asi jsem divná, ale mn? to p?ijde celé jako jedno velké nedorozumn?ní. A vypadá to, že se to rozjelo kv?li ost?ejším výraz?m ohledn? doktorky Chylíkové a Lee.
No, pokud má n?kdo n?co proti veteriná?i, tak m?že p?eci napsat do vlákna Kam nechodit na veterinu nebo p?ípadn? tazateli napsat, že tohoto léka?e nedoporu?uje a pak do SZ p?ípadn? vysv?tlit. Já taky t?eba n?které lidi tady z fóra nemám ráda, ale nebudu se o nich vyjad?ovat neslušn?.
A dále jestli jsem to dob?e pochopila, Martina se snažila ?íci, že hodn? p?ísp?vk? od Pavly vypadá jako ur?ení p?esné diagnozy ale m?lo by to být prezentováno jako doporu?ení a rozší?ení obzor? chovatele a ošet?ujícího veteriná?e.
Dále pak bych cht?la ?íct, že to jak PavlaZ chovatel?m ochotn? pomáhá, je obdivuhodné a v mnoha p?ípadech i p?ínosné a hlavn? k nezaplacení:-) V?bec netuším jak m?že mít tolik informací, musí to zabírat hrozn? moc ?asu. Ale stejn? jako každý jiný druh informací i tyto by m?ly být dále uplat?ovány dle nejlepšího v?domí a sv?domí CHOVATELE.

PS1: Vždycky když tu n?kdo (kdokoli, je to fuk) za?ne psát, co by dle p?íznak? fre?ule mohla mít za chorobu, tak se mi d?lá z t?ch názv? mdlo. Když se ?lov?k oklepe z prvního šoku, je rád, že s ním n?kdo jeho trápení sdílí a snaží se mu pomoct. To bych ?ekla, že je mnohem d?ležit?jší a to by m?la být hlavní nápl? tohodle fóra. Nikdo z nás není 100% oblíben nebo 100% neoblíben a musíme žít s lidmi, se kterými t?eba úpln? nevycházíme. Internet je stejný...

PS2: i veteriná?i jsou (bohužel) jenom lidi a díky všem (pozitivním i negativním) informacím, které si tady m?žeme najít máme možnost se SVOBODN? rozhodnout, ke kterému budeme chodit.

PS3: Doufám, že je jasné, že nejsem na ni?í stran?. Pokusila jsem se o objektivní komentá?.
Avatar

Re: RING VOLNÝ
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2009-06-30, 13:35
Tak kone?n? jsem se dostala ke kompu, cht?la jsem reagovat už ráno, ale doporu?uju si po?ídit do garáže elektrický rolovací vrata...a když vám od šesti nejde elekt?ina a nem?žete se dostat ven, protože Vaše drahá polovi?ka ru?ním rolování serve ty vrata z toho válce....no peklí?ko ..
Na za?átek svého p?ísp?vku p?edešlu dv? v?ci..nesmírn? si vážím toho, co Boža i Pavla d?lají pro nalezence..a myslím si, že stejný názor má 99% lidí z fóra.
Za druhé bych byla ráda, kdyby to co napíšu nebylo bráno jako osobní útok ....
Po pravd?..ozna?ení MVDr.Chylíkové za blbce a nadutce m? zlehka zvedlo ze židle. A není to kv?li tomu, že na Bílou Horu ob?as chodíme na veterinu). Chodíme tady kolem toho po?ád jako kolem horké kaše...a já bych se tedy ráda dozv?d?la, co se kdy stalo...konkrétn?. Každý m?žeme pochybit, nikdo nejsme neomylný..m?j táta coby praktický léka? u m? kdysi dávno nerozpoznal zán?t slepého st?eva. Do nemocnice m? vezli na poslední chvíli...od toho okamžiku odmítal lé?it svoje rodinné p?íslušníky. A nemyslím si o n?m, že je a byl špatný léka?, ale prost? se to n?kdy stane.
Martina má pravdu v tom, že ne každý má prost?edky na to nechat vyšet?it svoje fretky v Brn?. Pro m? je kolikrát i problém dostrkat svoje fre?ulíky na Bílou Horu nebo ke Královi, protože jsem s vozovým parkem závislá na Petrovi a ten je po?ád n?kde služebn? v trapu. Brno bych ?ešila opravdu až v p?ípad?, když by bylo nejh??, ale abych tam jezdila pravideln? na preventivky...to fakt ne. A je docela dost lidí, kte?í nemají na to, aby dali litr z m?sí?ního rozpo?tu za cestu do Brna a zpátky.
AD diagnozy na dálku...Pavly si vážím za to, že je schopná nastudovat v odborné literatu?e co je pot?eba, ale byla bych v tomhle sm?ru hodn? opatrná. A po pravd?, co už bych si v?bec nelajzla je stanovení medikace. M?žu samoz?ejm? vyjád?it sv?j názor že si myslím, že by to mohlo být tohle a tohle ale ?íct rezolutn? "Je to tohle" bez toho aniž bych to zví?e vid?la a vyšet?ila ..no nevím. A znova opakuji - opravdu Pavlo nechci, abys to brala jako osobní útok, jenom ?íkám sv?j názor...
Myslím, že všem nám tady by m?lo jít o jednu jedinou v?c...o fretky. Jenom by to ob?as cht?lo trochu víc empatie.....
Avatar

Re: RING VOLNÝ
Zaslán uživatelem/kou: Ferda a Bertík (IP)
Datum: 2009-06-30, 15:48
Majdi, tleskám.

Ferda a Bertík

[www.felicityaorin.estranky.cz]
Avatar

Re: RING VOLNÝ
Zaslán uživatelem/kou: Erin (IP)
Datum: 2009-06-30, 16:16
Božo,Pavlo
zapomn?ly jste na to konkrétní prokazatelné profesní pochybení u dr. Chylíkové. To je vážná v?c, to se nedá jen plácnout do v?tru.
Avatar

Re: RING VOLNÝ
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2009-06-30, 17:23
Rynn napsal/a:
-------------------------------------------------------
> docela hnus založit vlákno kv?li tomu, že máte
> jinej názor... normáln? se taky vlákna jenom
> promažou, ale nikdo se v tom takhle nepitvá, ne?
> Tohle se mi fakt nelíbí.

k ni?emu dalšímu už se vyjad?ovat nebudu, jen tohle musím:
rynn, opravdu jsem nezaložila tohle vlákno s úmyslem se v n??em pitvat, protože n?kdo má jiný názor. cht?la jsem to ud?lat už ve?er než se to takhle rozjelo, ale nestihla.
vzniklo proto, aby se špína nekydala všude možn? kolem - když už to "musí" být, tak tady. a že to no?ními p?ísp?vky neskon?í, bylo celkem jasné.

a vymazat "jen urážlivé" p?ísp?vky mi p?išlo nevhodné, protože by to mohlo vypadat, že ze své pozice... :o/
navíc - každého uráží n?co jiného, nejsem schopná objektivn? posoudit, co se dotýká ma?enky, co pepí?ka a co vadí t?eba karlovi.

tak jsem ud?lala to, co mi v tu chvíli p?ipadalo jako "nejelegant?jší" ?ešení - p?ekopírovala jsem p?ísp?vky tak, jak šly za sebou, BEZ KOMENTÁ?E, názor a? si ud?lá každý sám. a koho p?ípadn? zajímá, co p?edcházelo, m?že se podívat do p?íslušných vláken. podle datumu a ?asu se jist? snadno zorientuje.

Re: RING VOLNÝ
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2009-06-30, 17:23
Já bych byla za to, tuto nesmyslnou p?i ukon?it a spíš se v?novat aktuálním problémúm, které je nutno pro fretky (a? jsou kdekoli) ?ešit.
Avatar

Re: RING VOLNÝ
Zaslán uživatelem/kou: boža (IP)
Datum: 2009-06-30, 19:18
Erin,neboj nezapomn?li jsme na nic ( to se ani nedá, jak hrozný to je,na to nezapomenu,co živa budu), Pavla je ve Vilniusu,a já cestuju denn? do Prahy a zp?t, nestíhám, ale jak jsem už dvakrát slíbila,vrátím se k tomu,a kontakty dodám. Rozhodn? se tomuhle tématu nehodlám vyhnout!!

A to ostatní nehodlám komentovat, pro? je založeno nové vlákno,když je to celé založené na p?esn? té blbosti,o kterém jsem tu psala už kdysi, kdysi a kdysi.

*******************************[www.pudicka.estranky.cz]************************
Avatar

Re: RING VOLNÝ
Zaslán uživatelem/kou: Erin (IP)
Datum: 2009-06-30, 19:29
Božo, jestli je to jednozna?né a prokazatelné, m?la by to ?ešit léka?ská komora, to ur?it? Pavla ví. Pokud ne, pak je to otázka jiná a Chylíková by to mohla brát jako poškození dobrého jména a taky to ?ešit. Ostrá vyjád?ení opravdu nejsou sranda.
Avatar

Re: RING VOLNÝ
Zaslán uživatelem/kou: boža (IP)
Datum: 2009-06-30, 19:51
No neboj, Jirka zvažuje i žalobu, rozhodn? to není plácnutí do rybníka!

*******************************[www.pudicka.estranky.cz]************************
Avatar

Re: RING VOLNÝ
Zaslán uživatelem/kou: Vendula R (IP)
Datum: 2009-07-01, 03:17
Jsem tu po pár dnech a hned mám zase chu? odejít :o(
Dost m? mrzí, že se zde Pavla s Božou navážejí do MVDr. Chylíkové, která není této debat? p?ítomna a nem?že se tudíž bránit a uvést v?ci na pravou míru. Z tohoto d?vodu tedy prosím – dost bylo kydání špíny na veteriná?ku, která si z ošet?ování fretek rozhodn? ned?lá byznys ale která mnoha a mnoha fretkám pomáhá a která je tak hodná, že je s Klubem ochotná spolupracovat - kdykoliv poradit, veterinárn? zašti?ovat naše akce a 2x ro?n? ve svém volném ?ase provést ve spolupráci s Klubem prevenci za podmínek, které jsou pro chovatele (a ne pro ni, jak zde bylo podsouváno) výhodné. Co se tý?e toho, jak by si Pavla z?ejm? p?edstavovala, aby byly fretky (zejména pak senio?i) p?i preventivách b?žn? vyšet?ováni, to je v praxi nemožné (Martina to myslím popsala docela st?ízliv?). Zdraví fretek je d?ležité a všichni bychom se m?li samoz?ejm? snažit o n?j dbát, protože zdravá fretka stojí chovatele mén? starostí, nerv? i pen?z (proto se vyplatí 2x ro?n? podstoupit dobrou prevenci) než nemocná, navíc by to myslím skoro hrani?ilo s týráním – bála bych se toho, že fretka bude z tak komplikovaných vyšet?ení natolik vyd?šená, že z toho nakonec onemocní… ;op
Další v?c je, že na takovou proceduru by opravdu m?l málokdo peníze (zejména rodiny s d?tmi po?ítají každou korunu). Ne každý má možnost zajet na prevenci do Prahy ?i Brna na renomovaná pracovišt? a nechat fretku vyšet?it „horem dolem“ - takže fretky majitel?, co tuto možnost nemají (a že jich je dost) jsou tedy vlastn? odsouzeny „k záhub?“?!?...no to snad ne! Takže bu?me rádi za b?žnou (a pro seniory rozší?enou) prevenci, kterou nám b?hem veterinárních dn? (i ve své b?žné pracovní dob?) velmi dob?e poskytuje paní doktorka Chylíková (a nejen ona, samoz?ejm?…). Sama jsem vid?la, že tyto (zde han?né) veterinární dny mají opravdu své oprávn?né místo k životu – opakovan? odhalily po?ínající zán?ty dásní, zvýšenou hladinu glykémie, svrab ale i mnohem závažn?jší onemocn?ní… Takové fretky si pak paní doktorka zve na dovyšet?ení a nastavení lé?by.
A co se tý?e toho, že je Chylda omylná – a kdo nejsme??? Pravda, léka? by se m?l mýlit co nejmén?, protože následky jeho omyl? mohou mít opravdu fatální d?sledky… Nicmén?, rozhodn? vím o zástupu fretek, které paní doktorce Chylíkové za své zdraví ?i život vd??í. Proto by m? také zajímaly ty „sporné“ kauzy, které Pavla a Boža zmi?ují. Vím o pavlevod a Ferdovi, to byl smutný p?íb?h. Šlo tenkrát o to, že Ferdovi bylo h?? a h?? a Chylíková nemohla p?ijít na to, co mu bylo, tak to nakonec uzav?ela jako chronické chátrání (které ovšem jako p?íznak popisuje i MVDr. Svoboda ve své publikaci). Pavla pak jela k Hnízdovi, který následn? diagnostikoval megaezofagus a operoval. Ale bylo tam toho na zažívacím ústrojí nakonec víc a Ferda už byl p?íliš slabý na to, aby ten boj bojoval…

Co se tý?e „kauzy“ diagnózy na dálku. Všechny, které máme s fretkami, jejich chovem a lé?ením n?jaké zkušenosti se tu snažíme pomoci, pokud je t?eba a pokud si myslíme, že zrovna v té chvíli umíme správn? poradit. Na fóru ani nelze jinak, než podávat rady na dálku. A ty z nás, které se sem dostanou ?ast?ji, tak i ?ast?ji poradí… Tyto rady by ale m?ly mít vždy pouze DOPORU?UJÍCÍ, ne direktivní charakter, tím spíš, pokud se jedná o závažn?jší p?ípady nebo o návrhy medikamentózní lé?by! Vždy by m?lo následovat upozorn?ní, a? chovatelé tyto zde nabyté rady co nejd?íve konzultují s vetem, nejlépe pak s „fretkoznalým“.

Nemám ?as pro?ítat všechny p?ísp?vky, které se v?nují tomuto tématu – mám na práci mnoho jiných, d?ležit?jších v?cí – v tuto hodinu nap?íklad spánek…
Na záv?r prosím všechny zú?astn?né, aby krotily své „vášn?“ … Díky.
Avatar

Jít na stránku:  12345Další
Aktuální stránka:1 z 5


Lituji, nemáte oprávnění pro zasílání/odpovídání do této sekce.
TOPlist