Jít na stránku:  1234567891011...PosledníDalší
Aktuální stránka:1 z 69
Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Martina (IP)
Datum: 2004-11-11, 15:00
Nic novýho, já jen zakládám vlákno, abyste se mohli realizovat! Už dlouho jsem se nezasmála, došli, co?! (vtipy) A jestli ne, sem s nima!! :o))

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Martina (IP)
Datum: 2004-11-11, 15:01
sakra, to už je dneska podruhý.... DOŠLY!!! .... samoz?ejm?...

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: JanaG. (IP)
Datum: 2004-11-11, 15:04
...možná i došli... (ti vtipové.... vtipálkové....) :-))

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Majda (IP)
Datum: 2004-11-11, 15:04
Tak jeden...
Mitsubishi Pajero vrazí do skupinky 16-ti cikán? a všechny je rozmasakruje. ?idi? v klidu vystoupí, sedne si na kapotu, zapálí si cigáro a dívá se na tu hromadu masa. Za n?kolik minut se p?i?ítí policejní auto a vyleze policajt. Chvilku se dívá na tu spouš?, nev??ícn? kroutí hlavou , pak se obrátí k ?idi?i a povídá? "Musíme sepsat protokol"
"Tak pane ?idi?i, jakou rychlostí b?želi, když do Vás narazili?!"

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Majda (IP)
Datum: 2004-11-11, 15:23
Co dá sv?tu EU a nám....
Pizzaservis: D?kujeme, že jste zavolal Pizzerii Vulcano. Mohu vaši...
Zákazník: Dobrá den, rád bych si n?co objednal.
P: M?žete mi nejd?íve sd?lit Vaše NID??
Z: Mé Národní identifika?ní ?íslo, momentí?ek je 6102049998-55-54610.
P: Díky, pane Vonásku. Bydlíte v R?žové ulici 25, vaše telefonní ?íslo je 645 624589.
Vaše firemní ?íslo u Alliance je 854556-556-8795646, klapka 47.Z kterého telefonu voláte?
Z: Cože? Já jsem te? doma. Odkud máte všechny tyhle informace?
P: Jsme napojeni na národní modul Evropského informa?ního systému.
Z: Aha, jasn?, Cht?l bych objednat dv? z Vašich speciální pizz s extra porcí masa..
P: To by pro Vás nebylo vhodné.
Z: Cože?
P: Podle Vašich léka?ských záznam? máte vysoký tlak a extrémn? vysokou hladinu cholesterolu. Vaše zdravotní pojiš?ovna by Vám Vaši velice nezdravou volbu ur?it? nepovolila!
Z: Do háje! Co byste mi tedy doporu?il?
P: Mold byste vyzkoušet naši sojovo-jogurtovou pizzu s nízkým obsahem tuku. Ur?it? Vám bude chutnat.
Z: Jak jste na to p?išel, že mi bude chutnat?
P: Minulý týden jste si v knihovn? p?j?il knihu "Sojové recepty pro gurmány". Proto jsem Vám tuto pizzu doporu?il
Z: Dobrá, dobrá. Vezmu si tedy dv? tyhlety pizzy, rodinnou velikost prosím. Co ta sranda stojí?
P: Výborn?, to by m?lo pro Vás, Vaši paní a Vaše ?ty?i d?ti sta?it. Ta sranda, jak jste to nazval, Vás bude stát 40 DEMEUR.
Z: Dám Vás ?íslo mé kreditní karty.
P: Je mi líto, ale budete muset platit hotov?. Limit Vašeho kreditu jstem už dávno p?ekro?il.
Z: Tak já b?žím honem k bankomatu a vyzvednu peníze, abych je m?l d?ív, než Váš ?idi? p?ijede.
P: Tak z toho taky nic nebude. Vaše bankovní konto už jste p?etáhl taky.
Z: To je fuk. Pošlete jednoduše ty pizzy. peníze budu mít. Jak dlouho to bude trvat?
P: Máme trochu zpožd?ní, hodn? objednávek. Odhaduji to zhruba na 30 minut. Pokud pospícháte, m?žete si pro pizzy p?ijet sám, až budete mít peníze pohromad?. Ale myslím si, že transport rodinných pizz je na motorce pon?kud obtížný.
Z: Odkud víte, že jezdím na motorce?
P: Tady stojí, že jste zapomn?l splácet Vaše auto. Ale Vaše motorka je zaplacená a tak p?edpokládám, že na ní jezdíte.
Z: Te? jsem se nasral, Vy....
P: Dejte si bacha co ?íkáte. Kv?li urážce na cti státního ú?adu jste byl v roce 2009 už jednou trestán.
Z: beze slov
P: P?ejete si ješt? n?co?
Z: Ne díky, Vlastn? ano, nezapome?te p?ibalit ty dvva litry coly zdarma, co slibujete v reklam?.
P: Je mi líto, ale vylu?ovací doložka k EU norm? ?.Y235 Z657 OO 98/2010 výdej limonád zdarma diabetik?m p?ísn? zakazuje.

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Martina (IP)
Datum: 2004-11-11, 15:25
Tak už zas kopíruju a rozesílám....
Díky!

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2004-11-11, 15:33
Fero sa vrati predcasne zo sluzobnej cesty. Vojde do spalne, tam naha
Mara v posteli a vedla postele stoji nahy chlap s baranicou na hlave a
usmieva sa.
Fero k nemu:
- A ty si kto?
- Ja som debil. Vcera som si za 20 tisic kupil baranicu
neviditelnosti...

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: pet (IP)
Datum: 2004-11-11, 17:29
ja myslela, ze uz o vtipky neni zajem
tak tady mate neco dalsiho:

Víte podle ?eho se pozná, že muž d?lá plány do budoucnosti?
Koupí si dv? bedny piva, místo jedné.

Co je to st?ední v?k?
Když vám penzi nedají, protože jste p?íliš mladý a ženské vám nedají, protože jste p?íliš starý.

Jaký je rozdíl mezi Ostravákem a Vietnamcem?
Vietnamec pracuje a mluví ?esky.

Jaký je rozdíl mezi manželkou a mlhou?
Žádný, když se ráno zvedne a zmizí, vypadá to na p?íjemný den.

Jaký je rozdíl mezi pannou a penzistkou?
Žádný. Ob? ?ekají na prvního.

Jaký je rozdíl mezi starými a mladými ?adry?
Mezi mladými najdeme ?etízek s p?ív?skem. A mezi starými pupek

Je to ?erné a je to mezi nohama?
?erná ko?ka pod stolem.

Co je to 90-50-90?
Jízda m?stem kolem dopravního policajta.

Jaký je rozdíl mezi pr?jmem a smrtí?
Žádný. P?ijde a musíš jít.

Co vznikne zk?ížením krávy a želvy?
Tele s p?ilbou.

Co je to: Nejí to, nepije to a p?ece to roste? Ceny.

Je to ?erné, bílé, ?erné, bílé, ?erné, bílé, ?erné, bílé ...Co je to?
Tu??ák válí sudy.

Co je absolutní nesmysl?
Když cikán studuje p?i zam?stnání.

"P?es den to št?ká, v noci to plave. Co to je?"
"Tchýnina zubní protéza."

Jaký je rozdíl mezi šachistou a alkoholikem?
Žadný. Oba jsou v?tšinou v jiném sv?t? a ob?as na tahu.

Jaký je rozdíl mezi cirkulárkou a toaletním papírem?
Žádný, sta?í trocha nepozornosti a prsty jsou v p....

Co má mít správný hypochondr na náhrobku?
- Já vám to ?íkal...

Co je to maximální osam?lost? Veš na holé hlav?.

Co má muž spole?ného s dve?mi?
Když je namazaný tak si nevrzne.

Je to ?erné a klepe to na dve?e, co je to?
Naše r?žová budoucnost!

Co to jsou domovy d?chodc??
To je pomsta d?tí za jesle a mate?skou školu.

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Jordi (IP)
Datum: 2004-11-11, 17:33
To s tím ostravákem beru jako urážku na cti. Copak tady mluvím ne?esky? ;o)

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: pet (IP)
Datum: 2004-11-11, 19:06
si to tak neber, chtela jsem jeste k tomu do zavorky napsat, nic proti ostravakum, ale nejak jsem na to zapomnela :o)
A mimoto tady jenom pises :op

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: So?a (IP)
Datum: 2004-11-13, 10:40
Výmluva
Chlap jel na dálnici 150 a uvid?l, že za ním jedou policajti.
Tak p?idal na 180, ale pak to vzdal a zastavil. P?išel k n?mu policajt a ?íká:
"Helejte se, už toho máme dneska moc, jestli od vás uslyšíme hezkou výmluvu, tak vás pustíme."
"No", povídá chlap "mn? v?era utekla manželka s policajtem a já nejd?ív myslel, že mi ji chcete vrátit."
"Je?te!"

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Dita (IP)
Datum: 2004-11-13, 11:52
Držíš to v ruce a je to ?ervené.
Vyhodíš to do vzduchu a je to zelené.
Spadne to na zem a je to modré. Co to je ???????

Nevíš? Já také ne, ale kur*vsky rychle to m?ní barvy!!!!

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Jordi (IP)
Datum: 2004-11-13, 14:22
To pet: To já si to tak neberu. !!!Ale mohla bych!!! :o) Jsem Ostravák 21 let, zatímco Prost?jovák jen 9 m?síc?. ;o)

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Majda (IP)
Datum: 2004-11-15, 09:52
Stopuje chlápek o p?lnoci na krajnici. Je bou?ka, déš?, takže auta nejezdí... Najednou vidí v dálce sv?tla auta, jak se blíží k n?mu....strašideln? pomalou?ku.... Je mu to divný, ale p?ece jen, auto je auto, takže když u n?j zastaví, tak si nasko?í...Chce ?idi?i pod?kovat, ale najednou vidí, že za volantem nikdo nesedí! Strašn? se vyd?sí, ale než sta?í n?jak zareagovat, auto se dá zase pomalou?ku do pohybu.... Chlápek sedí jak za?ezanej, vyd?šenej k smrti a nem?že se strachy ani pohnout... Pak se vzpamatuje, otev?e dve?e, vysko?í a zdrhá pry?. Po?ád se ohlíží, bojí se, že auto zrychlí a p?ejede ho, takže se zastaví až v nejbližší vesnici. Tam najde hospodu (kupodivu ješt? otev?enou), zapadne dovnit?, objedná si dvojitou tequilu a všem tu historku vypráví.... Všichni jsou z toho odva?ený a litujou ho a obdivujou...Asi za p?l hodiny se otev?ou dve?e, vejdou dva zmoklí chlápci , poru?ej si grog a rozhlížej se kolem. A v tom jeden povídá tomu druhýmu: Hele vole, to je ten kretén, co si nasko?il, když jsme tla?ili"

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: pet (IP)
Datum: 2004-11-15, 11:35
P?ijde poslanec s výplatou dom? a za?ne bankovky vytahovat z tašky.
Žena se na to zd?šen? kouká a povídá: "Prosím t?, co s nimi mám po?ád d?lat? Vždy? už jich máme plné sk?ín? a šuplíky. Já už to nemám kam
dávat!"
A poslanec povídá: "A to si p?edstav, jak to musí vypadat v rodinách, kde
pracují oba!"

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: pet (IP)
Datum: 2004-11-15, 11:49
T?i si povídají, co ud?lají s váno?ními odm?nami.
První ?íká: "Pracuji v N?mecké E-bance, z váno?ních odm?n si koupím auto
a za zbytek pojedu na dovolenou. "
Druhý povídá: "Pracuji v Daimler Chrysler, za váno?ní odm?ny si nechám
vybudovat bazén a za zbytek pojedu na cestu kolem sv?ta."
T?etí povídá: "Já pracuji na M?stském ú?ad? a za váno?ní odm?ny si
koupím svetr."
Ostatní se ho ptají: "A co zbytek? "
"Zbytek mi na n?j p?idají rodi?e..." !!

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2004-11-15, 19:50
pet - tak ten poslední není v?bec vtipný - mn? se to stalo!!!!

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Ene (IP)
Datum: 2004-11-15, 22:41
Nemam zadny takovy vtipek, ale za to posilam odkaz na jedno video.. Myslim, ze v nem leckdo pozna sveho mazlicka...
[www.duchove.cz]

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: pet (IP)
Datum: 2004-11-16, 09:37
to marketa: no ja to tady v praci posilam s tim vylepsenim, ze tam nedavam mestsky urad, ale nasi firmu :o)

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Ogoki (IP)
Datum: 2004-11-18, 10:05
Muž byl po radu mesícu v bezv?domí, z cehož se jen chvilkami
probíral. Presto jeho verná manželka celé dny prosedela u jeho
lužka.
Po jednom probuzení ji opet spat?il a ?ekl jí: "Ve všech težkých chvílích
jsi byla se mnou.. Když m? vyhodili z práce, byla jsi mou oporou. Když jsem za?al
podnikat a zkrachoval, byla jsi u toho. Když m? post?elili,stála jsi
vedle m?. Když jsme prišli o d?m, podporovala jsi m?. Když jsem za?al
mít zdravotní problémy, i to jsi byla po mém boku. Víš, co to znamená?"
"Copak milá?ku?"
"Nosíš mi sm?lu!"

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Markéta (IP)
Datum: 2004-11-18, 13:15
Oqoki - jo, ten je taky ze života! :o)

pet - no a já bych tam dosadila libovolnou základní školu, místo m?stského ú?adu :o))))

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: pet (IP)
Datum: 2004-11-18, 19:28
tak tady je dalsi a docela ujde:

Jednoho dne dostal Bush infarkt a umrel. Okamzite se odebral do pekla,kde uz byl ocekavan.
"Jsi na mem seznamu," rekl mu dabel, "ale ja zrovna nemam volne misto. V kazdem pripade tady ale musis zustat, takze mam pro tebe navrh. Mam
tady par hrisniku, kteri nebyli tak spatni jako ty. Jednoho z nich pustim, ale ty pujdes na jeho misto.
A budu k tobe dokonce tak dobry, ze ti dovolim, aby sis sam vybral." Bushovi se to zdalo jako dobry obchod.
Dabel tedy otevrel prvni mistnost. Tam byl veliky bazen, v nem plaval Nixon. Stale se potapel a neco hledal, ale vzdy se vynoril s prazdnyma rukama. Znovu a znovu.
"Ne," rekl Bush. "Ja nejsem dobry plavec. Myslim, ze tohle bych delat nemohl."
Dabel tedy otevrel druhou mistnost. Tam byl Newt Gingrich a velikym kladivem rozbijel kameny. Kamenu nikdy neubyvalo.
"Ne," rekl Bush. "Mam problemy s ramenem. Strasne bych trpel, kdybych musel porad rozbijet kameny."
Dabel tedy otevrel treti mistnost. Tam lezel na zemi Bill Clinton, ruce svazane nad hlavou, nohy svazane a roztazene. Nad nim se sklanela
Monica Lewinska a delala to, co delala nejlepe.
Bush hledel v soku. Pak rekl: "Jo, myslim, ze tohle bych vydrzel." Dabel se zachechtal (jak jinak, nez dabelsky) a rekl: "Monico, muzes
jit."


Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2004-11-19, 12:52
Ženská je v posteli s nejlepším p?ítelem svého manžela. Po n?kolika
hodinách milování oba leží a odpo?ívají, když zazvoní telefon. Žena to
zvedne: "Prosím? Ahoj, zlato...Opravdu? Tak to je skv?lé...Docela ti
závidím. Tak si to užij." Chlápek se ptá: "Kdo to byl?" "Ále, manžel.
Vypráv?l mi, že s Tebou hraje karty."

Kamarádka se kamarádce sv??uje, že dostala od milence krásný zlatý
prstýnek. Bojí se ho ale nosit, protože má žárlivého manžela.Kamarádka
ji poradí. Až p?jdete se psem do parku na procházku, tak d?lej, že jsi
ho tam našla. Stane se. Manželka jde s manželem a psem na procházku do
parku a šikovn? prstýnek pohodí.Pak se sehne a ?íká: "Hele Karle, já
našla krásný prstýnek. A je celý zlatý a má i kamínek." Nasadí si
prstýnek na ruku a ?íká: "A on mi i je." Manžel na ni kouká a
?íká: To máš št?stí. Já tuhle našel za postelí trenýrky a byly mi malý."

"Poslouchej, ztratila se mi manželka."
"I mne. Jak vypadá ta tvoje?"
"Blond vlasy, vysoká 180 cm, prsa p?tky. A ta tvoje?"
"Na tu se ted vyser, jdeme hledat tvoji..."

Manžel stipne zenu do zadku a rika:"Kdyby sis to nechala zpevnit, tak
bychom nepotrebovali stahovaci kalhotky." Pak ji stipne do prsou a
rekne: "A kdybys si nechala zpevnit tohleto, tak bychom nepotrebovali
podprsenky." Manzelka se nastve, chytne muze za penis a
krici: "A ty, kdyby sis nechal
zpevnit tohle, tak bychom nepotrebovali zahradnika, listonoše,
instalatera a ani Tvýho bratra!"

Manželský pár je doma a o?ekává návšt?vu. Muž ale stále b?há ve slipech,
tak mu žena ?íká: "Prosím t? oble? se, už za chvíli je návšt?va
tady".Muž jen spokojen? na
to: "Já jsem schváln? ve slipech, aby vid?li jak jsem hubený, protože
mn? nechceš va?it". Žena flegmaticky: "Víš co, sundej si i slipy, aby
vid?li, pro? Ti neva?ím..."

Nove jmenovany reditel sedi ve sve kancelari, prehrabuje se papiry na
stole, kdyz v tom nekdo zaklepe na dvere.Reditel chce udelat dojem,
zvedne sluchatko, pak rekne dale, nacez vstoupi borec v monterkach,
reditel prikryje dlani sluchatko a rekne mu moment, potom do sluchatka
rika: "Spolehnete se pane ministre, vsechno je zarizene, kdyby byly
nejake problemy, tak zavolejte." Polozi telefon a rika: "Vy byste
potreboval co?" A borec v klidu: "Ja jsem Vam prisel zapojit telefon."Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Ogoki (IP)
Datum: 2004-11-19, 14:27
Johano: docela m? pobavilo to cituji : " Po n?kolika hodinách milování oba leží a odpo?ívají, když zazvoní telefon. " . Jak by ?ekla paní Kn?žna z Babi?ky š?astná to žena :-)))) .

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: pet (IP)
Datum: 2004-11-19, 15:52
to ogoki: on je to taky vtip, ne? :o)

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2004-11-19, 16:15
Anebo vzpomínky na mládí...?

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: ogoki (IP)
Datum: 2004-11-22, 11:39
pet: vtip?? to spíš po?ádnej kame?ák :-))

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2004-11-22, 12:03
Manžel není doma a manželka si mezitím užívá s milencem. Zachrastí klí?e, je slyšet zámek, manželka schová milence do sk?ín?, sepne ruce k nebi a prosí: "Ó, Bože, ud?lej si se mnou co chceš, jenom a? nás neobjeví m?j muž. Je strašn? žárlivý a ur?it? by zabil nejen m?, ale i mého milence". Na to se nebesa otev?ou a ozve se:"Dob?e, bude to jak chceš, ale za t?i roky t? povolám k sob?, utopíš se." "Dob?e, dob?e, jen a? ho te? nenajde".
Všechno prob?hne úpln? hladce. T?i roky se žena nekoupe, jenom sprchuje. Nechodí na koupališt?, vod? se zdaleka vyhýbá. T?i roky ub?hnou. Ub?hnou ?ty?i, p?t let. Na sv?j slib už zapomn?la. Po p?ti letech si koupí zájezd na okružní plavbu okolo sv?ta. Na lodi je velká zábava, samé ženy, když v tom se za?ne lo? potáp?t. Žena si vzpomene na sv?j slib. Poklekne, sepne ruce k nebes?m a volá:"Ó, Bože, te?, te? m? chceš povolat k sob?? Podívej, kolik nevinných žen te? zem?e spolu se mnou!" Nebesa se otev?ou a ozve se:"Dva roky, dva roky mi trvalo, než jsem Vás všechny kurvy dostal na jednu lo?!"

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: ogoki (IP)
Datum: 2004-11-22, 12:09
:-)))

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: pet (IP)
Datum: 2004-11-22, 13:37
O chytré blondýn?

P?išla v Torontu blondýna do banky a nechala se uvést k ú?edníkovi p?es p?j?ky. ?ekla mu, že jede obchodn? do Evropy a pot?ebuje si na dva týdny p?j?it 5000 dolar?. Ú?edník jí ?ekl, že banka pot?ebuje n?jakou záruku, takže blondýna mu p?edala klí?ky od nového Rolls Royce. Auto bylo zaparkované u druhého chodníku, m?la na n?j papíry, všechno bylo v po?ádku. Banka tedy souhlasila, že si ho vezme jako záruku p?j?ky. Prezident banky a všichni ú?edníci se pak od srdce zasmáli blondýn?, která dala Rollse za 250 000 dolar? jako záruku za p?j?ku 5000 dolar. Jeden zam?stnanec auto odvezl a zaparkoval ho v garážích banky.
Po dvou týdnech se blondýna objevila, zaplatila 5000 dolar? a k tomu 15,41 dolar? jako úrok. A ten ú?edník jí ?ekl:
"Sle?no, jsme moc rádi, že jsme s vámi uzav?eli obchod a že všechno hladce prob?hlo, ale stejn? nám to vrtá v hlav?. Když jste byla pry?, trochu jsme vás prov??ili a zjistili, že jste multimilioná?. Takže nechápeme, pro? jste si musela p?j?it 5000 dolar??"
Na to blondýna:
"Kde jinde v Torontu bych mohla zaparkovat na ?trnáct dní auto za 15,41 a po návratu bych ho tam našla?"

Jít na stránku:  1234567891011...PosledníDalší
Aktuální stránka:1 z 69


Toto téma bylo zamčeno
TOPlist