Jít na stránku:  Předchozí123
Aktuální stránka:3 z 3
Re: falešna brezost
Zaslán uživatelem/kou: Mirim (IP)
Datum: 2007-05-21, 15:18
Ano, Yasmin, máš pravdu. T?as a k?e?e po porodu by mohly být z nedostatku vápníku.
Pozd?ji se pak maminky obvykle t?esou z nervozity. Meggie se mi te? ve falešce takhle t?epala víc než týden. A hlavn? když vid?la Vanilku, to dostávala málem hysterické záchvaty. :o/
Avatar

Re: falešna brezost
Zaslán uživatelem/kou: squirrel (IP)
Datum: 2007-05-22, 17:22
D?kuju za rady - s tím t?asem jste m? uklidnily.

Plyšáky jsem Elví?e vrátila a te? má hodn? práce, protože když jí pustím, tak si je všechny natahá za gau? a já její "mlád?" protivný jí je vždycky dám zpátky do klece, když jí jdu zav?ít :-)


Re: falešna brezost
Zaslán uživatelem/kou: Lucka V (IP)
Datum: 2007-05-27, 18:34
Ahoj, ¨když ?tu toto vlákno, napadlo mne napsat i sem. Nevíte o n?jakém kastrovaném sámci který by mi byl po chuti a pomohl ukon?it ?íji u moji sami?ky. Má už druhou za sebou :( Nejlépe z Prahy

Re: falešna brezost
Zaslán uživatelem/kou: ?ara (IP)
Datum: 2009-06-06, 21:15
Ahojky cht?la bych se zeptat mam doma dvouletou a vykastrovanou fret?í hol?i?ku a tet v poslední dob? se za?la chovat zvláštn? vezme si jednu hra?ku a chce jí odnéskt k nám do ložnice kde si jí schová a když jí hra?ku seberem tak za náma b?ží a chce jít zpátky a pak na nás po?ád si?í je možné aby už skoro rok vykastrovaná sami?ka mohla mít v tuhle dobu falešku??
Avatar

Re: falešna brezost
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2009-06-06, 21:53
faleška by to mohla být v t?chto p?ípadech:
- špatn? provedená kastrace (uvnit? z?stal kousek vaje?ník? a ty za?aly po ?ase zase "pracovat")
- problém s nadledvinkami, mrkni se sem - [www.fretka.cz]

každopádn? oboje je na dobrýho FRET?ÍHO veta

Re: falešna brezost
Zaslán uživatelem/kou: ?ara (IP)
Datum: 2009-06-06, 22:29
Ja si myslím že je zdrava po?ád jí a jinak si normáln? hraje a b?há po celém byt? a je k neutaháni když chceme aby si odpo?inula a sla spinkat tak jí musíme zav?ít do klece,ale samoz?ejm? zajdu k vetovi.Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: ?ara dne 06.06. v 22:29.
Avatar

Re: falešna brezost
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2009-06-06, 23:37
v t?hle p?ípadech bych zdarvotní stav nesoudila podle toho, že je fretka žravá, hravá a jinak ?ilá, moje fretice byla taky "zdravá" a m?la na vaje?níku nádor velikosti švesty, to samý druhá sami?ka s t?žkým zán?tem d?lohy, prost? jsou v?ci, který na sob? dají znát až když už je pozd?...

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: falešna brezost
Zaslán uživatelem/kou: Aniii (IP)
Datum: 2009-07-20, 11:01
Ahoj, mám otázku...je normální, že fretka po "porodu" (dávám do závorek, bo jde o falešku) skoro nespí??? Žofka mi o víkendu v podstat? nespala, jen párkrát mi usla na klín? na chvíli. Jsem adoptovaná...není to proto t?eba tím, že nejsem u ní v kleci a proto nespí? Navíc se v?era za?ala už hrozn? t?ást, ?ekla bych, že únavou.
Avatar

Re: falešna brezost
Zaslán uživatelem/kou: Zuzi.88 (IP)
Datum: 2009-07-20, 14:29
Já mám zkušenost jen s jednou faleškou, takže to ber s rezervou ;-) ale v podstat? mi fre?ule taky moc nespala (vlastn? po?ád nespí), sice si jde lehnout, ale je vid?t, že je stále v pozoru a nespí tvrd?. Kdykoli p?íjdu do místnosti, už je vzh?ru a chce ven z klece a to se snažím být potichu jako myška a stejn? m? slyší. D?ív spala jak poleno, mohla jsem klidn? uklízet klec a chrn?la. Te? jí prost? zav?u do místnosti a pár hodin tam nechodim, abych jí nebudila. Ona si zaleze a lehce spí.

Re: falešna brezost
Zaslán uživatelem/kou: MajaZ (IP)
Datum: 2009-07-21, 09:50
To Anii: jej spravanie sa je uplne normalne, po par tyzdnoch ju to prejde.
Avatar

Re: falešna brezost
Zaslán uživatelem/kou: Aniii (IP)
Datum: 2009-07-21, 09:58
Díky za uklidn?ní...poslední falešku nám rozhodila další ?íje, tak jsem si nebyla jistá, jaké je "správné" chování :D

Nom prost? v?era jsme usly ob? v kleci....já si prost?oto?ila klec k posteli, ruka v hamace a když žofka usla, tek jsem to zav?ela :D a spala :)
Avatar

Re: falešna brezost
Zaslán uživatelem/kou: Morgan24 (IP)
Datum: 2010-03-12, 09:54
M?že mi prosím n?kdo poradit? Mám dv? frete?ky, ob? m?li ?íji prakticky sou?asn? (za?ali ?íjit s rozdílem asi 5 dn?) a v?era jsem je vzala ob? na ukon?ení. A te? pár otázek. Za jak dlouho asi tak nastoupí faleška? A m?la bych je odd?lit už te?, nebo je m?žu nechat spolu až do "porodu"? Vetka ?íkala, že musíme za týden ješt? na jednu injekci, pro? to? Myslela jsem že sta?í jedna a druhá se dává jen když ta první nezabere? Jo a mají fretky n?co jako raní nevolnosti?

Díky moc za radu :-))Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: Morgan24 dne 12.03. v 09:59.

Re: falešna brezost
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2010-03-12, 10:13
faleška za?ne cca po 6ti týdnech, není nutné fretky odd?lovat v?bec, pokud se v dob? falešný b?ezosti neza?nou n?jak moc mlátit - v?tšinou za?ne jedna druhou považovat za mlád? a tak se k ní bude chovat, což se té druhé nemusí líbit. záleží na tom, co dostaly, ale ona ?asto ta první nezabere, takže se dávají 2-3 v rozmezí n?kolika dn?. nevolnosti nemívají, alespon jsem si nevšimla, pokud by m?li krátce po injekci, tak myslím, že to bude spíš n?jaká reakce na vakcínu, pokud by to bylo pozd?ji a fretka za?ala být n?jak apatická, mohlo by jít t?eba i o zán?t d?lohy, který je p?i hormonálním ukon?ení žel dost ?astý...

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: falešna brezost
Zaslán uživatelem/kou: Kuklynka (IP)
Datum: 2010-07-05, 15:55
Tak jsme skon?ili nakonec také v tomto vlákn?. Pot?ebovali bychom radu zkušen?jších :)
Máme sami?ku narozenou v kv?tnu 2009. Svou první ?íji m?la cca od 20/3 2010, ukon?ovali jsme Receptalem 13/4 2010. Znovu se jí za?ala zv?tšovat vulva a byla více cítit 28/5 2010, to se jí ale cca do 10 dn? samo spravilo. Momentáln? nám dost p?ibrala, a p?íjde nám p?ítuln?jší, mazliv?jší. Taky má lehce v?tší b?íško a jsou jí vid?t cecíky. K porovnání uvádím její váhy:
23/3 - 1,05kg
30/3 - 0,87
6/4 - 0,72
13/4 - 0,72
20/6 - 0,89
29/6 - 0,96
4/7 - 1,02 kg
S Kessy máme taky sami?ka 4letého, je to ale kastrát, ?ili po?ítám, že mim?a spolu mít nem?žou :) Miminka nechceme, takže kastrace je jasná, m?li jsme jí plánovanou už na 4/6 ale m?la tu nateklou vulvu takže jsem to musela zrušit.
Jinak jsme zm?nili také granule a to z Vitacraft Menu na Tottaly Ferret Active, ty jí moc chutnají, po?ád je baští. Myslíte, že tedy tak p?ibrala faleškou? A že by to faleška být opravdu mohla? Kdy doporu?ujete jít kastrovat? P?edem d?kujeme :)

Re: falešna brezost
Zaslán uživatelem/kou: Jalinka (IP)
Datum: 2010-07-05, 16:51
Dle mého názoru to faleška být m?že, v?tšinou p?ichází po každé ?íji. Doporu?uje se kastrovat max do 4-6ti týdn? po skon?ení ?íje, jinak je dost možné, že pak nastoupí ?íje znovu a bude se opakovat to samé. Mám fretinku, která je na tom te? podobn?, ale je již po t?etí ?íji a taky hodn? p?ibrala a myslím, že má op?t falešku. Je taky dost možné, že z ?ásti tvá fretinka p?ibrala i po Totally Ferret, jsou tu?n?jší a výživn?jsí než Vitakraft (Vitakraft se doporu?uje až starším fretkám kv?li složení - my krmíme teda vším možným Vitakraftem, Totally, Ferret Complete a Ontario Kitten,...Papají to na co mají zrovna chu? - zm?nili jsme to takhle kv?li naší dvouleté fretince, ta nechce jíst m?síc v kuse jedno žrádlo.) Tak tak... :))

Re: falešna brezost
Zaslán uživatelem/kou: Yasmin (IP)
Datum: 2010-07-05, 16:56
Jj tohle bude faleskou :) i pote co rije sama skonci, muze mit zase falesku ;o)

Avatar

Re: falešna brezost
Zaslán uživatelem/kou: Kuklynka (IP)
Datum: 2010-07-05, 17:04
takový dotaz: pro? a jak vlastn? vzniká falešná b?ezost?:) je to jen po hormonálním ukon?ení injekcí nebo je to jinou p?í?inou?
my tedy objednáme na kastraci co nejd?ív, b?hem falešky kastrovaná být m?že?

Re: falešna brezost
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-07-05, 17:41
ve falešce se kastrovat m?že, nejrizikov?jší je to b?hem ?íje, kdy je d?loha hodn? prokrvená a proto dochází k velké ztrát? krve (ta je navalená práv? v d?loze). a fretky bývají v ?íji oslabené, i to je d?vod, pro? v ?íji pokud možno ne.

faleška m?že nastat po jakémkoli ukon?ení ?íje, prost? skon?í ?íje, tak podle p?írody "nastupuje b?ezost". bu? skute?ná nebo falešná.Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: martina dne 05.07. v 17:41.

Re: falešna brezost
Zaslán uživatelem/kou: Kuklynka (IP)
Datum: 2010-07-05, 17:48
falešky mají i psi t?eba? nebo jiná zví?ata? :)

Re: falešna brezost
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-07-05, 18:39
tak to netuším, vím jen, jak to chodí u fretek :o)

Re: falešna brezost
Zaslán uživatelem/kou: Yasmin (IP)
Datum: 2010-07-05, 18:53
Kuklynka falesnou brezost muze mit i zena ;o) ano i jina zvirata muzou mit falesnou brezost - i u psu se to tak stava..

Avatar

Re: falešna brezost
Zaslán uživatelem/kou: Žabka (IP)
Datum: 2010-07-05, 21:24
Jak píše Yasmin, i jiná zví?ata mívají falešnou b?ezost, ale je to spíše ridší, u fretek je to mnohem ?ast?jší záležitost, u ps? a ko?ek se to stává, není to výjime?né, ale je to mnohem mén? pravd?podobné. Pro? je to u fretek tak ?asto, to netuším, podle m? to souvisí s tím, že mají provokovaou ovulaci (ale to ko?ky taky, pokud se nepletu) a v?bec s fret?í komplikovanou ?íjí.

Re: falešna brezost
Zaslán uživatelem/kou: Jordi (IP)
Datum: 2010-07-06, 00:09
Ono to bude souviset s hormony.
Avatar

Re: falešna brezost
Zaslán uživatelem/kou: Kuklynka (IP)
Datum: 2010-07-06, 09:32
Yasmin, žena taky? :-)))
No každopádn? budeme kastrovat co nejd?íve, d?kuju za vysv?tlení ;)

Re: falešna brezost
Zaslán uživatelem/kou: Žabka (IP)
Datum: 2010-07-06, 11:11
Kuklynka: Ano, ob?as se to stává, ale v?tšinou to sovisí s n?jakým psychologckým problémem ?i psychiatrickým onemocn?ním.

Re: falešna brezost
Zaslán uživatelem/kou: Katarina (IP)
Datum: 2010-07-15, 01:26
Ahoj, naše Dášenaka má p?edpokládám taky falešku, i když na ní koukala kamarádka, co je veterinární sestra - m?la hruškovitý tvar, p?ibrala, byla mazlivá a i v b?íšku n?co nahmatala, ale.....dášenka m?la už rodit asi p?ed 14-ti dny a nic, te? nás všechny ukrutn? olizuje, na kluky úto?í(na m? kupodivu ne), mám na mysli našeho fre?áka, pejska a i na p?ítele:-), po?ád je zalezlá v pelíšku a když jí zavolám tak v pohod? p?ib?hne. co m? ale zaráží je, že vždycky když jí zvednem ze zem? do náru?e, za?ne se klepat jak osika a až po delším hlazení se uklidní.nevim pro? se tak d?je a docela m? to trápí:-(nemáme jí dlouho, a?koli jí sou asi 2 roky, vzali sme si jí od jedný holky co už jí necht?la a myslim že si u nás zvykla dob?e i jí v?nujeme dostate?nou pé?i a lásku, ale tohle její klepání m? znepokojuje....m?žete prosím n?co poradit??díky moc

Re: falešna brezost
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2010-07-15, 01:34
v období falešky je t?es vcelku normální.

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: falešna brezost
Zaslán uživatelem/kou: Katarina (IP)
Datum: 2010-07-15, 01:37
ha tak sem se práv? do?etla o tom t?asu takže odpov?? už znám:-) každopádnš mám ješt? jeden dotaz na kterej sem zaponmn?la...vy tu píšete že dát sami?ce hra?ku, ale zase spousta lidí mi ?íkalo, že v p?ípad? falešky se hra?ky odeberou, sníží se krmná dávka, nehladí se po b?íšku a b?íško chladit...tak kde je pravda?

Re: falešna brezost
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-07-15, 02:35
hra?ky nechat, pokud nechcete, aby adoptovala a tahala do pelíšku n?koho z rodiny. jen vynechte cokoli pískacího, to je opravdu deptá.
krmení nevím, ale nesnižovala bych, nevidím d?vod(?), hladit podle pot?eby :o) a chladit b?íško snad jedin? v p?ípad?, že by se tvo?ilo mléko, resp. že by hrozil nebo nastal zán?t mlé?né žlázy.

nejsou tohle rady spíš pro feny nebo ko?ky než fretky?

Re: falešna brezost
Zaslán uživatelem/kou: Houmí (IP)
Datum: 2010-08-09, 14:09
Ahoj...mám dotaz ohledn? té flaešky.. Houminka má už druhou letos, a je to zase terno... Má ji už tak 3 týdny bych ?ekla, p?estala m? tahat do pe?ina, no n?kdy to ješt? zkusí, ale hned jí to omrzí. Kvoká ve?er teda urputn?, chudinka malá až mi je jí líto... Ale co mi p?išlo divné. Za?la tahat v?ci na pár míst, jako by si stav?la nové pelíšky, ale tam kam se nikdy nedostanu... Je to normální? ?ekala bych, že to bude d?lat "než porodí", ale v pr?behu falešky? A jen se chci ješt? zeptat, jak dlouho vám ta faleška vydrží, prosím že to nebude dýl jak 6 týdn? :-D

Jít na stránku:  Předchozí123
Aktuální stránka:3 z 3


Lituji, nemáte oprávnění pro zasílání/odpovídání do této sekce.
TOPlist