Jít na stránku:  Předchozí123Další
Aktuální stránka:2 z 3
Re: falešna brezost
Zaslán uživatelem/kou: boža (IP)
Datum: 2007-05-11, 10:25
možná je to takový projev falešky protože jste ukon?ovaly tím samcem

*******************************[www.pudicka.estranky.cz]************************

Re: falešna brezost
Zaslán uživatelem/kou: Mirim (IP)
Datum: 2007-05-11, 10:31
Meggie byla nakrytá ú?elov?, protože jsme miminka cht?li, akorát se to nepovedlo.
Boži, nestraš! Mám se p?ipravit, že s Vanilkou (ukon?ená ?íje kastrátem) to bude lautr totéž? No pane?ku, já se tak t?šíííím! :oP
Avatar

Re: falešna brezost
Zaslán uživatelem/kou: Heretika (IP)
Datum: 2007-05-11, 11:20
Naše p?íšera se rozhodla pátý den po kastraci,že jako falešku vynechá a bude mít hned "d?ti".Ro?ní Škvorda je sice na dít? už velkej,ale jí to nikdo nevysv?tlí.Takže je to ted doma jak ve cvokárn?,dít? zdrhá p?ed matkou,matka tahá dít? za uši do klece....atd.Psi se nesm?jí na dít? ani koutkem oka podívat,mati?ka ihned trhá do krve...doufám,že tahle zábava nebude trvat dlouho,jinak m? trefí šlak...

Re: falešna brezost
Zaslán uživatelem/kou: veraza (IP)
Datum: 2007-05-13, 17:15
Ahoj, pot?eboala bych trošku poradit.
Když byla moje Fretka v ?íji, nechala jsem jí nakrýt. jednou hned ze za?átku, ale to jsem nevid?la žádnou zm?nu, a podruhé asi 3.týden ?íje. Po tom druhým nakrytí se jí ?íje za?ala ukon?ovat, až jí vulvi?ka krásn? splaska. Tak jsem se za?ala t?šit na drobotinu. Fany se za?alo krásn? d?lat b?íško, m?la (ješt? má) hruškovitý tvar, objevily se jí cecíky a tak. Dnes by to m?lo být 42 dní od nakrytí. Krom toho, že m? jak blázen olizuje a pak jak blázen do krve kousne se ale nic výjime?nýho ned?je. Tak si ?íkám, jestli to celý není divadlo a nemá falešku a jestli bych to t?eba nem?la ?ešit s vetem.
A další zajímavost...mám ješt? osmáky a ty krmím krom jinýho ješt? takovejma granulema. Když se k nim dostala, hned je zabavila, roztrhla pytlík a za?ala se tím ládovat. Je to normální?

Re: falešna brezost
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2007-05-13, 17:26
Varaza: Jestli je to dnes 42. den od krytí a chceš si být jistá, sko? zítra k vetovi ud?lat sono. Mn?lo by být vidét, jestli sou v b?íšku mimi, nebo ne. Ale pozor, návštéva veta múže sami?ku stresovat, záleží i na tom, jak veta sami?ka snáší.

To t? olizuje a pak "kousne do krve" jako ve zlém, nebo si t? chce nékam tahat? Jestli to druhé, typuju to na falešku, myslí si že porodila a že ty si mimi.
Ve stejné situaci sme s Vl?ákovou nev?stou...zítra s ní jde majitel na sono.
Avatar

Re: falešna brezost
Zaslán uživatelem/kou: veraza (IP)
Datum: 2007-05-13, 17:45
no to není v tak t?sném sledu...t?eba jsem jí pustila, aby se šla prob?hnout, když mi za?ala ni?it koberec, tak jsem jí vzala do náru?í a okamžit? m? za?ala olizovat...pak jsem jí pustila a nic, pak si vlezla do klece, já cht?la vym?nit vodu a v tom moment? po m? vystartovala. Te? p?ítel si jí cht?l pohladit, str?il ruku do klece a hned ho ?apla a hodn?...za?ala mu téct krev. A jako by p?i tom rumpovala...p?irovnala bych to k tomu, když je zav?ená a usmyslí si, že chce ven, ?apne m?íže do zub? a škube. nebo venku kousne a zase mizí pry?. Opravdu nevím. A o si myslíš o t?ch osmáších granulí?
?íkala jsem si že bych zašla za vetkou, ale ?íkám si zase, co když p?enáší a za?ne mi rodit t?eba v aut?, v horším p?ípad? v buse. U veteriná?e se mnou byla jednou, nic jí nechyb?lo a nezdálo se že by to prožívala, ale nadruhou stranu š?astná ur?o taky nebyla. Nechám to do zítra, pak si zavolám vetce a ud?láme n?jaký to vyšet?ení. T?eby si mimísky šet?í až na noc :o)

Re: falešna brezost
Zaslán uživatelem/kou: Vendula R (IP)
Datum: 2007-05-13, 17:51
veraza: Pokud už je ve 42. dnu b?ezosti (nepo?ítá se den krytí), zcela ur?it? poznáte pohmatem na b?íško, zda je b?ezí opravdu ?i falešn?. Pokud je b?ezí, mimínka by se tam už m?la p?kn? hemžit ;o) Pokud by porodila až 43. den, je to po?ád ješt? normální.

b?ezost+Celkem upraveno 2×. Poslední úprava: martina dne 10.06. v 15:15.
Avatar

Re: falešna brezost
Zaslán uživatelem/kou: veraza (IP)
Datum: 2007-05-13, 18:06
den krytí se nepo?ítá? aha, to jsem nev?d?la...takže až zítra. Ale stejn?, žádné hemžení jsem práv? nevid?la a ani necítila...pravda ale je že jsem jí moc neprohmatávala, abych jí neublížila. tak uvidím zítra. Dám v?d?t :o)

Re: falešna brezost
Zaslán uživatelem/kou: Vendula R (IP)
Datum: 2007-05-13, 18:48
veraza: vezmi si frete?ku na klín, nejlépe, až bude unavená a nebude se s Tebou prát a nech jí chvíli prsty své ruky na b?íšku, pop?ípad? b?íško lehkým tlakem prohmatávej. Pokud je t?hotná, to by v tom byl ?ert, abys tam n?co necítila ;o)
Avatar

Re: falešna brezost
Zaslán uživatelem/kou: Vendula R (IP)
Datum: 2007-05-13, 18:49
veraza: ...se mi to odeslalo dvakrát... ;o)Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: Vendula R dne 13.05. v 18:50.
Avatar

Re: falešna brezost
Zaslán uživatelem/kou: veraza (IP)
Datum: 2007-05-14, 08:41
ona je fakt agresor...je zalezlá v pelechu a když jí chci zkontrolovat a otev?u ho, tak m? fakt siln? kousne. na n?co takovýho u ní nejsem zvyklá, taková nebyla ani když jsem si jí poprvé p?inesla dom?...

Re: falešna brezost
Zaslán uživatelem/kou: Yasmin (IP)
Datum: 2007-05-14, 17:18
Ja se tak tesim az jednou tady nebudu cist, ze je fretka agresivni.. :o(
Jako vzdy v tehle dobe to dela kazda fretka, kdyby sis neco precetla, tak zjistis ze te dost mozna chce jen dotahnout do pelechu...?
Flo kdyz se me snazi zatahnout do pelechu, tak drzi jak pitbull. Tappinka to nejsladsi stvoreni pod sluncem se pri mladatech zmeni v v akcni torpedo, ktery do pelechu datahne vsechno vcetne panicky.. Vanilka se pri falesce snazila odtahnout psa ;o)

Avatar

Re: falešna brezost
Zaslán uživatelem/kou: Ferda a Bertík (IP)
Datum: 2007-05-14, 17:55
práv? jsi m?, Yasmin, pot?šila. m?la jsem pocit, že Feli hráblo, když po mn? startuje na rafanec když jí nap?. uklízím klec.... že to má souvislost s faleškou m? nenapadlo. To, že se Ferda, šestiletej kmet, nem?že ani napít, protože ho ro?ní "máma" tahá od napaje?ky za ucho do pelechu, už beru jako samoz?ejmost, ale tohle m? do souvislostí dávat nenapadlo.

Díky :-)

Ferda a Bertík

[www.felicityaorin.estranky.cz]

Re: falešna brezost
Zaslán uživatelem/kou: veraza (IP)
Datum: 2007-05-14, 18:38
jist?, jsem nevzd?lanec, který ne?te...Asi takhle, vím, že si bude bránit svoje teritorium, tahat m? nikam nechce..spíš se m? snaží odehnat, zastrašit, když jsem blízko klece. Když na ní volám, nevyleze. startuje na všechny. Ale když už se dostane ven, tak se klidn? nechá chovat, pohladit...no nic.
Tak dík...já už vás svými dotazy nebudu obt?žovat.

Re: falešna brezost
Zaslán uživatelem/kou: aronka (IP)
Datum: 2007-05-14, 19:14
to veraza: ..neurážej se - není pro?. V podstat? Tvoje fretka má falešnou b?ezost - myslím, že je celkem zbyte?né ?ekat že porodí.
Každá fretka, která ma falešku svoje chování zm?ní ze dne na den - když nemá miminka, tak se její t?lo chová, jako kdyby porodila. Celkem b?žné je, že za mlád? považuje hra?ky, pání?ky a cokoliv, co píská.

Chování Tvojí sami?ky je zcela standardní - pokud je mimo klec a vy jste moc velký, spokojí se, když m?že ležet na klín? a donekone?na olizovat a ?istit Tvoje prsty. Pokud však dáš ruku do klece, ?i nedej bože blízko jejího pelíšku, tak okamžit? pudov? chrání Tebe jako mlád? a snaží se T? /kohokoliv/ odtáhnout do pelechu. Celkem spolehliv? to poznáš, když rukou NEBUDEŠ CUKAT a nebudeš jí klást odpor - uvidíš, že jediné, o co jí jde, je zatáhnout T? do pelíšku - CELOU! :)
Tedy žádná agrese, ?i nezvyklé chování - chová se tak každá samice, která ma falešku.
M?žeš být ráda, že si vás vybrala za mlá?ata a né za vet?elce. Pokud má v pelíšku jakoukoliv hra?ku, na zavolání nevyleze = zcela logicky nechce opustit mladé.
Jediný projev hájení teritoria v tomto p?ipad? je sy?ení - což nepopisuješ /a stáva se jen u nesocializovaných fretek/

Nejsi nevzd?lanec, který ne?te, no pokud by jsi si opravdu pro?etla n?co o projevech falešné b?ezosti, ani by T? nenapadlo uvažovat o "nestandartním chování, už v?bec né agresi - prost? se nediv - kdo to ví, pozná na tom druhém, že ma málo zkušeností a nemá o problému dostate?né informace - ale od toho zde zkušení chovatele, jako je i Yasmin, jsou - tak se nedurdi, plácni se po ?ele, usm?j se a hlavn? se neurážej za n?co, co o Tob? nikdo netvrdí - ju?:)

Doporu?uji nejbližších 6týdnu - /tak dlouho bude trvat faleška/ - ponechat ji v pelíšku hra?ku, kterou adoptovala, ale nepískat na ni /pokud je pískací/, ani na ostatní hra?ky, nedráždit fretku ?astým šaháním do klece, a v p?ípad?, že ch?apne - netrhat rukou, nebránit se, pouze povolit a jemn? tlakem na tlami?ku uvolnit její stisk. Ideální je, když se v dob? ?išt?ní klece n?kdo jiný sami?ce v?nuje - t?eba ve vedlejším pokoji, aby se nestrachovala, cože jí kdo chce provést s mlá?aty.

PS:To, že se fretka láduje jakýmkoliv jídlem, které ji zrovna "voní" je zcela normální - od toho mají fretky svoje pání?ky, aby hlídali, jestli nemají p?ístup k n??emu, co by jim mohlo uškodit. Fretka nerozezná, že zrovna tyhle granule jsou pro ní zcela nevhodné, stejn? jako piškot, pacholík, ?okoláda a spousta jiných, škodlivých v?cí, které ji ale taaak voní a taaak chutnají, že prost? neodolá. Takže ládování fretky je zcela normální, nenormální je pouze, když by to pání?ek nehlídal a nechal ji ládovat se jídlem, které jí škodí :)
Avatar

Re: falešna brezost
Zaslán uživatelem/kou: Ferda a Bertík (IP)
Datum: 2007-05-14, 19:27
K té hra?ce, dostala plyšového ma?áska, takže ob?as do n?j zaleze, dáví ho, ale Ferda je nejlepší.... a tak staroch ob?as "sá?kuje" když ho obluda n?kam táhne za ucho, nespokojen? kvoká, ale ve finále a dle hesla "moud?ejší ustoupí" jde sám

Ferda a Bertík

[www.felicityaorin.estranky.cz]

Re: falešna brezost
Zaslán uživatelem/kou: Ferda a Bertík (IP)
Datum: 2007-05-16, 11:46
Tak m? práv? naše falešn? b?ezí Feluša rafla do ruky když jsem jí uklízela klec.... no jo no holt se nedá nic d?lat... jinak je to sluní?ko, ale co se dá d?lat, ješt? u toho zafun?la....

Ferda a Bertík

[www.felicityaorin.estranky.cz]

Re: falešna brezost
Zaslán uživatelem/kou: Rynn (IP)
Datum: 2007-05-20, 15:47
Tak už pár dní máme taky falešku... Mim?o d?lá Rocky, jak jsem ?ekala... Akorát mi je ho už po?ádn? líto, nenechá ho ani nažrat- a to se vykloní jenom z hamaky. V tu chvíli za?ne Meggie je?et, drapne ho za ucho a táhne zpátky. Nenechá ho jít ani na wc, zase za?ne je?et a šup s nim zpátky do pelíšku... Rocky je už z toho na nervy, hrozn? se leká a sem tam i kousne, což jinak ned?lá... Tak by m? zajímalo, jestli bych je mohla rozd?lit a Meggie zkusit podstr?it n?jakýho plyšáka??? Zase aby nebyla ve stresu ona...
Avatar

Re: falešna brezost
Zaslán uživatelem/kou: Heretika (IP)
Datum: 2007-05-20, 15:53
Já jsem se je pokusila rozd?lit,aby se mohl alespo? nažrat a dala jsem jí dva plyšáky.Hned oba naházela do záchodku a ?vala a rvala klec,že se to nedalo.Musela jsem je zase pustit k sob?.Na záchodku ho drží za ucho a cpe ho po?ád do hamaky.V úterý to budou teprve dva týdny,co blbne,tak se máme ješt? na co t?šit.Dnes jí dokonce za?aly natékat bradavky,tak jsem z toho jelen.

Re: falešna brezost
Zaslán uživatelem/kou: Rynn (IP)
Datum: 2007-05-20, 15:56
Heretika: A jéje, takže se mám na co t?šit??? Ona si ho ani moc nebrání, jako že když si ho vezmu na chvíli taky k sob?, tak se mi ho sice snaží odtáhnout pry?, ale nevyjíždí po mn?... jenže on je z toho tak vylekanej, že t?eba v?era vylez z gau?e se trochu protáhnout, já se trochu pohla a on zajel pod sk?í? a nechal se vylákat až na n?jakou dobrotu... tak se spíš bojim o to, aby to na n?m nezanechalo trvalý následky :)
Avatar

Re: falešna brezost
Zaslán uživatelem/kou: Heretika (IP)
Datum: 2007-05-20, 16:05
Já doufám,že chudák následky mít nebude,ale hrozn? zhubnul,nenechá ho nažrat.Tak te? ho krmím zvláš? a ona má záchvaty.Taky mi ho nebere,ale je na n?m natisknutá a chce,abych jí hladila taky.Nevyjíždí po m?,víc se mazlí,ale jeho by cht?la mít po?ád v hamace a nesm?l by ani na krok.Já doufám,že to po t?ch 6 týdnech p?estane,protože jsem se tady n?kde do?etla,že to n?kterou sami?ku drží i dva m?síce.To už by m? asi ranila mrtvice.Musela jsem fretkouny odd?lit od ps? a ko?ek,protože jak se zví?áci jen koutkem oka podívali po Škvordovi,tak už Kryšpínka startuje a rve se jak o život.Kouše natvrdo,do krve,takže je musím mít v jiné místnosti,což je p?kn? nepraktické,ale vydržet to musíme,co bychom pro ty blbounky neud?lali:-)))

Re: falešna brezost
Zaslán uživatelem/kou: Rynn (IP)
Datum: 2007-05-20, 16:34
Jojo, já Rockyho krmim hezky z ruky, aby v?bec m?l šanci se najíst. Meggie si ho p?ivlast?ovala vždycky, ale teda te? je to fakt d?s :)) aby Rocky nez?stal pak vyd?šenej a paranodiní, to bych necht?la... asi zkusim Meggie podhodit n?jakýho toho plyšá?ka...
Avatar

Re: falešna brezost
Zaslán uživatelem/kou: Ferda a Bertík (IP)
Datum: 2007-05-21, 08:06
42. den nastane zítra. Takže zítra by nám m?la porodit. A já zvažuju, zda Ferdu odd?lit, p?ece jen, už te? je to tak, že ho tahá od pití, i chudák když tla?í tak ho pomalu nenechá... D?ív býval navolno, tak bychom ho nechali t?ch 6 týdn? taky, jinak nám šmudlík zase zhubne, p?estože te? po senior granulkách hezky nabral na 1070 (nejkrizov?jší váha byla 988 gr) a ?udle bychom mrskli plyšáka....

je to rozumné? pora?te prosím...

Ferda a Bertík

[www.felicityaorin.estranky.cz]

Re: falešna brezost
Zaslán uživatelem/kou: Mirim (IP)
Datum: 2007-05-21, 09:13
My jsme taky te? zažívali falešku, za?ala p?ed 3 týdny a našt?stí už polevuje. Meggie si adoptovala svého ro?ního syna Rupíka a kamarádku Vanilku se pokoušela na potkání "sežrat".
Rupík trp?l, tak jsme ho párkrát vzali z klece od Meggie a dali k Vanilce, jenže Meggie vyvád?la a rámusila s klecí, tak jsme jí ho museli vrátit.
Ven?ili jsme ho p?l na p?l, chvíli s Meggie a chvíli s Vanilkou, aby si užil taky trochu legrace. Brali jsme ho i samotného na procházky, to vždycky pook?ál a moc si to užil bez mámina dozoru! :o))) Meggie to zkrátka musela chvíli bez n?j vydržet.

Za 2 týdny nás ?eká faleška u Vanilky. :oP
Avatar

Re: falešna brezost
Zaslán uživatelem/kou: Heretika (IP)
Datum: 2007-05-21, 10:58
Já už jí ho taky beru na samostatné krmení,na hraní,na procházky.....chudinka by se z ní asi zbláznil.Ale co ona d?lá když jí ho vezmu,to se nedá popsat....je mi jí moc líto,ale musíme to vydržet.Ted jsem jí ho p?ed chvilkou ukradla a mám ho na klín?,kde spokojen? chrupká a nechá se drbat na b?íšku.Ráno jsem mu dala celé ku?ecí prso a on ho zhltnul jako malinu.Je vid?t,že ho v noci zase nenechala najíst.Normáln? mi nasadila na mlíko,to mi pora?te co s tím.Jestli s tím máte n?kdo zkušenost????

Re: falešna brezost
Zaslán uživatelem/kou: Mirim (IP)
Datum: 2007-05-21, 11:34
Když jsme spolu s Meggie ležely na gau?i (ona mi na prsou) a jazykem mi brousila výst?ih a bradu, z?stávaly mi po ní na tri?ku nažloutlé skvrny. Myslím, že kdyby m?la možnost kojit, z?ejm? by to ud?lala, ale takhle se jí opravdické mléko nevytvo?ilo a za pár dn? to p?ešlo. Bradavky jsme jí pro jistotu pravideln? kontrolovali, jestli se jí n?kde netvo?í zán?t, ale vše bylo ok. :o)))

Brávali jsme Meggie do náru?e a mazlili se s ní, aby na chvili?ku p?estala myslet na Rupíka. Pom?rn? dost dlouho se jí t?epaly zadní noži?ky, z?ejm? z nerv?. Šeptali jsme jí do ouška, jaká je hodná frete?ka a že to musí vydržet, že je state?ná holka, že brzy bude zase vše v po?ádku apod. :o)))
Avatar

Re: falešna brezost
Zaslán uživatelem/kou: squirrel (IP)
Datum: 2007-05-21, 14:37
Ahojky,
tak Elvíra úsp?šn? "vklouzla" do falešky po ukon?ení ?íje....te? se to ale zhoršuje, olizuje nás jako blázen a jako predátor se ?ítí na návšt?vy. To že m? chytá a táhne za gau? ješt? zkousnu, i to olizování (brrr..z toho mi b?há mráz po zádech), ale spíš m? zaráží, že když ji vemu do náru?e, strašn? se klepe, za chvíli to p?estane, ale p?ijde mi to divný. Sice už má jarní ohoz, ale zima v pokoji není.

Re: falešna brezost
Zaslán uživatelem/kou: squirrel (IP)
Datum: 2007-05-21, 14:40
Ješt? jsem se cht?la zeptat. N?kde jsem tady ?etla, že je nevhodný dávat fretkám pískací hra?ky, když mají falešku.
Elvíra má pískací myš s králi?í k?ží a myslí si, že je to její mlád?. Jakmile je v kleci a já mám její hra?ku, tak by rozbourala klec.
Mám jí tu myš nechat nebo ji rad?ji schovat?

Re: falešna brezost
Zaslán uživatelem/kou: Mirim (IP)
Datum: 2007-05-21, 15:05
squirrel: T?as u maminek, pravých nebo "falešných", je celkem normální. Jsou prost? nervózní kv?li mimink?m. Nejlepší je ji prost? neznervoz?ovat a nerozrušovat.
Pokud na hra?ku nepíská a nejan?í z toho (t?eba si ji jen schovává v pelíšku), tak bych ji nebrala. Pro? ji zbyte?n? roz?ilovat? :o)))
Avatar

Re: falešna brezost
Zaslán uživatelem/kou: Yasmin (IP)
Datum: 2007-05-21, 15:13
Ten tras pozor, kdyz je to u samicky po porodu muze to byt nedostatkem vapniku a to neni dobre..
Ale to se netyka Squirrel - ja jen kdyby si to nekdo cetl.. ;o)

Avatar

Jít na stránku:  Předchozí123Další
Aktuální stránka:2 z 3


Lituji, nemáte oprávnění pro zasílání/odpovídání do této sekce.
TOPlist