Aktuální stránka:22 z 24
Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?...
Zaslán uživatelem/kou: Bailee (IP)
Datum: 2010-10-24, 00:08
Na mazlení to te? neni, spíš takový to b?žný p?endavání z klece a do klece, na ruku a dát prášek, a to v rukavicích... ale jakmile to p?jde, tak jasn?, že ho pohladím.
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?...
Zaslán uživatelem/kou: Bailee (IP)
Datum: 2010-10-25, 15:55
Tak mi dnes MVDr Cerny napsal ,,milej" mail, ze si mysli, ze rtg potreba je(proc, kdyz Cabi v chemo pokracuje, uz nenapsal), a ze kdyz zvire leci dva doktori, je to vzdy na skodu. Mela jsem sto chuti mu taky mile napsat, ze staci jeden poradnej, co dotahne lecbu do konce, ale udrzela jsem se. Cabik se ma skvele, papa jak ma a furt hopka po pokoji jak kdyby se toho nemohl nabazit:-)
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?...
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2010-10-25, 15:58
hádám, že RTG byse m?lo ud?lat z toho d?vodu, aby se zjistilo, jak na lé?bu reaguje nádor.

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?...
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-10-25, 16:00
Bailee, kašli na mail, ?abiho vždy lé?il jeden vet, akorát si veta zmn?nila. No a pan doktor se to nejšpíš dozv?d?l a te? je mu to možná blbý, že v lé?b? nepokra?oval on.
Hlavn? že to ?abimu pomáhá a že je mu dob?e!
Možná by na zhodnocení "co d?lá nádor" sta?ilo sono, aby se fret ?asto neoza?oval.Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: Johana dne 25.10. v 16:01.
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?...
Zaslán uživatelem/kou: Bailee (IP)
Datum: 2010-10-25, 16:17
Tak ja myslim, ze to staci po vsech chemo, aby se videlo, jak to pokracuje, ted to asi vubec nema cenu. Dozvedel se to, protoze byl Cabi objednanej prave na rtg po tech trech davkach jakoze je to konec lecby, tak mi prislo neslusny nenapsat a neprijit
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?...
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2010-10-25, 16:23
já tedy nevím, ale naopak si myslím, že by v?bec nebylo od v?ci sledovat, jak se pr?b?h nemoci vyvíjí, jak reaguje na lé?bu nejen fretka samotná, ale i nádor...

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: ŽoFiRo dne 25.10. v 16:36.
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?...
Zaslán uživatelem/kou: graciijka (IP)
Datum: 2010-10-25, 16:49
Taky bych nechala ud?lat RTG.
M? samotnou by zajímalo jak se to vyvíjí.
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?...
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-10-25, 17:10
myslím, že nejsem zdaleka sama, komu vrtá hlavo nepochopitelné jednání dr. ?erného. podobn? na tom budou z?ejm? i ostatní, kte?í sledují ?abíkovo p?ípad.

ukon?ení chemoterapie jsem ješt? "skousla", ok, vet je prost? "divnej". ale jeho naléhání na rtg, p?estože v chemo pokra?ovat necht?l, už mi bylo víc než "je divnej".

práv? jsem s panem doktorem dotelefonovala.
v kostce jeho verze - m?l v úmyslu ?abíkovi ud?lat kontrolní rtg, aby se vid?lo, jak chemo zabírá-nezabírá. podle výsledku rtg by se v lé?b? (n?jakým zp?sobem) pokra?ovalo, chemoterapii nevylou?il. jen cht?l mít kontrolní vyšet?ení, aby v?d?l, co se v ?abíkovi d?je.

pro? bailee rtg odmítla a p?ešla jinam, netuší, na ne úpln? ideální vhodnost takového po?ínání pro ?abíka (st?ídání vet?) ji upozornil.není mi to FUK

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?...
Zaslán uživatelem/kou: graciijka (IP)
Datum: 2010-10-25, 17:12
No ty v.....
Nemám slov :(
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?...
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-10-25, 17:23
Nechci se do toho moc míchat, pá? nikoho z vetú neznám, u rozhovorú sem nebyla....ale jako laik si myslím, že je podstatné, že ?abi pokra?uje v lé?b? (kdesi sem myslím ?etla že je to názor i MVDr. Chylíkové). Tim pádem - kde se dál lé?í, tam a? mu ud?lají i RTG (or sono).

Akorát bych se asi pokusila vymámit s bývalého pana doktora snímky RTG or popisy sona (jestli ?áké má), aby šlo s ?im porovnávat.
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?...
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2010-10-25, 17:30
dr. ?erný lé?bu ukon?it necht?l.
n?jaké rtg z?ejm? má, kontrolní, které cht?l te? ud?lat, nemá ur?it?.
jestli p?edchozí snímky vydá - není to obvyklá praxe, ale když ho bailee hezky poprosí, tak možná jo. protože jinak nebude s ?ím porovnávat.

není mi to FUK

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?...
Zaslán uživatelem/kou: Bailee (IP)
Datum: 2010-10-25, 17:30
Takže jsem zase za debila já. Možná by mi n?kdo tedy mohl ale vysv?tlit, když lé?bu ukon?it necht?l, pro? nás na rtg obejdnal m?síc od poslední chemo, když další chemo by tedy v p?ípad? úsp?chu m?l ?abík dostat za t?i týdny? M? doktor ?erný ?ekl, že by s chemo skon?il, protože by nerad, aby mu ?abík t?eba um?el na stole, a že t?i dávky fretce sta?í. O tom, že mi v?bec ne?ekl že mu Chylíková poslala zprávu, kde jasn? píše, že ?abí musí dostat 5-7 dávek, nemluv?, a já pak jak debil Chylíkový píšu, že zprávu nám neposlala, žejo.

Kontrolní rtg, o jeho provedení b?hem chemo nemluvila ani Chylíková- m?žu jí napsat maila a zeptat se, zda to má cenu. Nicmén? náše nová veteriná?ka s ní i mluvila o celé chemo a taky se o tom Chylíková nezmínila- samoz?ejm? ale není problém ho ud?lat. MVDr ?erný u sebe žádné snímky nemá, nikdy ?abímu rtg ani sono ned?lal- to d?lala jen na za?átku lé?by MVDr Chylíková.


... mimochodem, to jste si opravdu mysleli, že vám do telefonu ?ekne, že prost? pokra?ovat nebude? Že si myslí, že tohle sta?í?Celkem upraveno 3×. Poslední úprava: Bailee dne 25.10. v 17:46.
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?...
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2010-10-25, 18:11
myslím, že lé?ba by se m?la odvíjet p?edevším od toho, jak na ní bude organismus reagovat, že se dá t?žko p?ed zahájením ?íct, že toho dostane tolik a tolik a tím to hasne...

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?...
Zaslán uživatelem/kou: Bailee (IP)
Datum: 2010-10-25, 18:12
Jasn?, ale pro? by teda nem?la pokra?ovat, když na ni ?abík reaguje skv?le a odb?ry krve jsou taky v po?ádku? Aby byla úsp?šná, tak musí dostat t?ch 5-7 dávek, když ty nedostane, bude to, jakoby nedostal nic, neopak možná ješt? horší.
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?...
Zaslán uživatelem/kou: ŽoFiRo (IP)
Datum: 2010-10-25, 18:15
ano, freták reaguje dob?e, krevní testy ok, ale jak reaguje samotný nádor?

[ZofiZoo.mondozoo.com]
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?...
Zaslán uživatelem/kou: Bailee (IP)
Datum: 2010-10-25, 18:18
Jak jsem psala, m?žu se p?eptat Chylíkový jestli má cenu te? d?lat rtg/ sono.Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: Bailee dne 25.10. v 18:48.
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?...
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-10-25, 18:24
Já myslím, že je podstatné, že ?abi chemo snáší dob?e a že chemo (jak se mi zdá že doporu?ila i MVDr. Chylíková) pokra?uje. Jak reaguje nádor se dá zjistit asi prúb?žn? kdykoliv, pokud je s ?im sou?asné hodnoty porovnat.

A jestli múžu jak skušený rakoviná?: p?i chemo když pacient snáší lé?bu dob?e je možné -
- nádor se zmenšuje (le?ba pokra?uje)
- nádor stagnuje (lé?ba pokra?uje, co kdyby zabrali další dávky)
- nádor se zv?tšuje (je možné to vzdát, ale pro?, když pacient lé?bu snáší dob?e)
Asi takto (podáno v skratce a laicky) se reaguje u lé?by lidí v Národním onkologickém ústavu kde jsem já v disperzální lé?b? už 8 let.

Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: Johana dne 25.10. v 18:38.
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?...
Zaslán uživatelem/kou: Bailee (IP)
Datum: 2010-10-25, 18:32
Jak píšu- m?žu se Chylíkový zeptat, zda má ješt? ?abíkovo snímky- já netuším, jak dlouho je na veterin? skladují. Pokud by byl ústup nádoru n?jak velký, myslím si, že bych to poznala- p?ecijen jsem ?abíkovo rentgen vid?la.
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?...
Zaslán uživatelem/kou: Bailee (IP)
Datum: 2010-10-25, 18:37
Johano: dík za aspo? trochu podpory... sice by asi bylo zajímavé v?d?t, jak se to vyvíjí, ale- v p?ípad?, že by se nádor zmenšil, chemo se musí dokon?it. V p?ípad?, že by z?stal stejný, je šance, že tak z?stane nebo se naopak ješt? zmenší, ale chemo se musí dokon?it. V p?ípad?, že by byl v?tší, tak se chemo taky musí dokon?it, protože bez dokon?ení by ten nádor za?al r?st jak splašenej... takže jedinej d?vod ukon?ení by asi byly špatné krevní testy nebo hodn? špatná ?abíkovo reakce...
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?...
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-10-25, 18:41
Bailee, já ješt? svúj p?ísp?vek dopsala, koukni výš....v zásad? píšu ze svých vlastních skušeností asi to samé jako ty.
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?...
Zaslán uživatelem/kou: Bailee (IP)
Datum: 2010-10-25, 18:47
Jo, vidím. Rengen m?že být dobrá v?c jak píšu, budeme v?d?t co a jak, nicmén? to v zásad? nevede k ni?emu, plus to, podle m? zbyte?n?, stojí další peníze- vím, že nejsou moje, ale i p?esto bych s nima ráda naložila co nejlíp. Chápu rentgen na konci lé?by, aby se v?d?lo, jestli to zabralo nebo ne, jak dlouhý život lze ješt? o?ekávat- což je ten rentgen, který cht?l na konci lé?by provést doktor ?erný. Za to, že vám do telefonu ?ekl n?co jiného, já opravdu nem?žu, a jen doufám, že když si p?e?tete to s t?ma týdnama, dojde vám to. Já už se fakt nechci dál hádat a b?hví co, chci ?abímu pomoct, a jsem ráda, že vidíte mimo jiný to, že se nenaplnilo to, co ?íkala Graci- že si ?abíka odvezu a pak už se na vás a jakoukoliv lé?bu vykašlu, jenže mi stejn? nikdo v ni?em nev??í už, takže si m?žu ?íkat co chci...Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: Bailee dne 25.10. v 18:49.
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?...
Zaslán uživatelem/kou: bea (IP)
Datum: 2010-10-25, 18:58
Já tomu moc nerozumím - Chylíková d?lala Niki p?i chemošce rozbory krve - ale RTG d?lala až po t?ch 5 dávkách - nádor byl pry?, byl tam jen n?jaký stín a ten se vyšistil po lé?b? Prednisonem.
A že ti, Bailee , nikdo nev??í - to se mi nezdá. Já to sice fakt nesleduju každý den a zatím jsem si úpln? celou to historii nesta?ila p?e?íst, - pro mne je rozhodující, že se ?abíkovi snažíš pomoci, šiješ hamaky a d?láš co m?žeš.

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?...
Zaslán uživatelem/kou: Bailee (IP)
Datum: 2010-10-25, 19:55
Beo: vidíš, to m? nenapadlo se t? zeptat, dík za názor- takže i Chylíková d?lá rentgen až po skon?ení chemoterapie- což jsem si i myslela. Snažím se, jasn?, že jo, ale naštve m? když pak holky zavolaj vetovi a ten jim tvrdí n?co, co ne?ekl, i je to z jeho chování patrný(rtg za 4 týdny)... kdyby nás objednal za dva týdny s tím, že ten t?etí týden by se pokra?ovalo v chemo, kdyby to vycházelo dob?e, tak ?eknu, že jsem to asi zmotala a omluvim se, ale takhle? A když b?hem chvíle co tu nejsem je tu x reakcí který zas vypovídaj o tom, jak jsem strašná...
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?...
Zaslán uživatelem/kou: bea (IP)
Datum: 2010-10-25, 20:35
Bailee, to ja jasný - nem?že ?íct, že to cht?l p?erušit - ty už jsi zažila, aby doktor p?iznal, že t?eba pochybil?

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?...
Zaslán uživatelem/kou: Bailee (IP)
Datum: 2010-10-25, 20:57
No jasne ze ne, jak jinak. Jen pak nechapu, proc jsem spatna ja.
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?...
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-10-26, 00:12
Bailee, já bych toto ne?ešila....?ešila bych jen lé?bu ?abíka a jeho dobro - tak jak to d?láš.

Mn? se taky zde na foru snažili radit co do lé?by Vl?áka (Brno-VFU, MVDr. Jekl) a ur?it? to mysleli dob?e - ale já se rozhodla dle sebe (BA, MVDr. Nemec) a nelituji!
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?...
Zaslán uživatelem/kou: Bailee (IP)
Datum: 2010-10-26, 00:20
Op?t díky za podporu... já chápu, že MVDr Chylíková a MVDr Jekl jsou u nás asi, co se fretek tý?e, nejv?tší kapacity, ale hold když tahle možnost není, nebo je, ale tak komplikovaná, jako by to bylo u Chylíkové... jsem ráda, že ho mám doma.

Poslední dobou se ?abí nau?il v rozdovád?nosti úto?it na nohy, ale tím stylem, že na nohu sko?í, chytne a trhá... díkybohu za jeho ulámané zuby, díky t?m se to vždy objede bez krve:D a co teprv, když mám chlupatý ponožky, to ho to baví ješt? víc!Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: Bailee dne 26.10. v 00:21.
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?...
Zaslán uživatelem/kou: Jordi (IP)
Datum: 2010-10-26, 02:18
A? už je vet jakýkoliv, ne každý s ním bude mít stejné zkušenosti. Takže já bych rozhodn? nezatracovala jiné vety, kte?í mohou být schopní, jen se to o nich neví. Navíc n?kdy ty "kapacity" mohou být natolik vytížené, že m?že být i nebezpe?né za každou cenu trvat na nich. Proto já osobn? nevidím ve tvém rozhodnutí podstoupit lé?bu jinde, jako zatraceníhodnou troufalost. Naopak, t?eba práv? díky tvému odhodlání, se objeví další schopní veti, kte?í mohou v budoucnu pomoci jiným mimo pražským a brn?nským pacient?m.

Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?...
Zaslán uživatelem/kou: Bailee (IP)
Datum: 2010-10-27, 21:48
Slavíme dneska malé výro?í- ?abík je u nás rok. Tak mu p?eju, aby tu minimáln? další rok ješt? byl:)
Avatar

Re: SOS - fre?á?ek na ?abárn?...
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2010-10-28, 08:55
P?idáváme se ke gratulaci a p?ejeme ješt? hodn? spokojených spole?ných let! :-)
Avatar

Aktuální stránka:22 z 24


Toto téma bylo zamčeno
TOPlist