Aktuální stránka:51 z 69
Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: kamculenka (IP)
Datum: 2008-04-06, 09:56
klokan: Dobrý lubrikant :-D

Zuzanka, Jennynka, Vikoušek, Mischa a ti, co mají ty bordelá?e rádi :o)

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Erin (IP)
Datum: 2008-04-06, 11:38
Klokane, v Polici n.M. býval pan Václav Neková? ková? a podková?. Už asi nepracuje, už by byl moc starý, ale vím, že jeho syn se u?il v Kladrubech v h?eb?inci - myslím, že taky ková?em. Mimochodem - m?l jezev?íka Betu z Ková?ovy rokle.
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2008-04-06, 12:12
janek lubrikant je dokonalá asociace... :o)))

ale co m?, klokane, zaujalo ješt? víc, je vaše pta?í rodina, p?i?emž mi vrtá hlavou, jak m?žete bejt každej JINEJ PTÁK??!!!
zajímalo by m? - všichni ti "ptáci" jsou z jednoho kraje (oblasti) nebo je to nalítaný odevšad? ono to tak v?tšinou bývá, že se v n?jaké oblasti ?asto opakujou obdobná jména (vrána-?ížek-sk?ivan nebo zedník-truhlá?-tesa?), ale ?ím v?tší bude migrace lidí, tím tyhle zajímavosti budou mizet...

co m? hrozn? p?ekvapuje, že ješt? dneska (resp. v pom?rn? nedávné dob?) vznikají nová jména, takže narazíte na Ministra, Nám?stka, ?editele... a divím se i tomu, že ú?ady nebyly proti zapsání takových jmen... :o)

jo a tady je ten ?lánek o p?tiletce koniprdový, vinetouovi chlupatém a jiných "perlách", co se jmen tý?e... :o)))
[ona.idnes.cz]Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: martina dne 06.04. v 12:14.

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: kamculenka (IP)
Datum: 2008-04-06, 12:32
matina: dobrej ?lánek ;-)

Zuzanka, Jennynka, Vikoušek, Mischa a ti, co mají ty bordelá?e rádi :o)

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: amonnia (IP)
Datum: 2008-04-06, 13:47
u mamky v práci je n?jaký Karafiát, kterému nikdo ne?ekne jinak než brou?ek ;)))

Valmez 2001 [www.youtube.com] Heyday by Mic Christopher

Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: kamculenka (IP)
Datum: 2008-04-06, 15:50
Ve skolni jidelne si prisedl student k profesorovi a ten rika: "Prase si nezaslouzi, aby sedelo s labuti." Student se zvedl s odpovedi: "Tak ja letim."Cimz samozrejme pana profesora namichl a ten se rozhodl, ze mu da zabrat u zkousek. Bohuzel pro nej, student na vse odpovedel bezchybne. Proto mu dava posledni otazku: "Kdybyste si mohl vybrat ze dvou pytlu a v jednom bylo zlato, ve druhem rozum, ktery byste si vybral?" student po chvili rekne, ze by si vzal ten se zlatem. Profesor vitezoslavne: "No vidite, a ja bych si vybral ten s tim rozumem." Student nevaha: "Vzdyt jo, kazdy si vybere to, co mu chybi." Profesor uz je tak vytoceny, ze na studentuv test napise BLBEC a posle ho pryc. Student odchazi, aniz by se podival na hodnoceni a za chvili se vrati s otazkou: "Pane profesore, Vy jste se mi tu sice podepsal, ale nenapsal jste tu zadnou znamku..."

Zuzanka, Jennynka, Vikoušek, Mischa a ti, co mají ty bordelá?e rádi :o)

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: klokan_cestovatel (IP)
Datum: 2008-04-06, 16:31
VSEM VYSVETLENI: ja tam o par pris´pevku vyse psala, ze je to z INTERNETOVE DISKUZE... to prosim NEJSOU moji pribuzni ani moje zazitky z prace...!!!!!

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: amonnia (IP)
Datum: 2008-04-06, 22:12
Vymámili jsme z léka?? a sester d?sivé i vtipné historky o vás a zdraví nebezpe?ném sexu.


Sex je málem zabil

„Nedávno p?ivezli pár v bezv?domí. Rozdávali si to v byt? mužovy babi?ky, která n?kam odešla. Pot?ebovali lubrikant, a tak si v koupeln? vzali tubu krému. Jenže šlo o nitroglycerinovou mast - lék pro kardiaky, který snižuje tlak. Ve velkém množství vás m?že dokonce i zabít. Když se babi?ka vrátila dom?, našla vnuka s p?ítelkyní v
posteli. Leželi na sob?, oba byli bezvládní a úpln? nazí. P?išli k sob?, až když jsme jim dali kyslík a kapa?ky.“

Muž v pasti
„Ze sanitky vynesli lehátko se ženou v ?erné podprsence - a s úpln? nahým chlapem. Penis mu v?zel ve vagin? a nešel vytáhnout. Prý si vzali n?jakou drogu a divoce se milovali, jenže najednou se pochva sev?ela jako past a chlap nemohl ven. Doskákali spole?n? k telefonu a zavolali pohotovost. Museli se cítit šílen? trapn?. Žena dostala injekci na uvoln?ní sval? a za n?kolik minut byl chlapík volný.“

Hrála si s ním
„Jednou v noci p?išel na pohotovost muž, který na první pohled vypadal úpln? zdrav?. Když se ho léka? zeptal, co ho trápí, chlap zrudl. Pak vytáhl z batohu katalog erotických pot?eb. Ukázal na dlouhý, podivn? tvarovaný vibrátor a zašklebil se: ,Tohle do m? moje p?ítelkyn? zarazila. Dosta?te to prosím ven!' Léka? mu pomohl, ale nejd?ív musel vyjít ven z místnosti, protože dostal záchvat smíchu.“

Ne?ekaný dárek

„Loni v zim? uprost?ed sn?hové vánice dorazila do ordinace devatenáctiletá dívka a st?žovala si na nesnesitelné menstrua?ní k?e?e. ?pln? se svíjela bolestí. Krom? nadváhy byla zdravá. Když jsem jí m??ila tlak, sv??ila se mi, že v poslední dob? mívá hodn? slabou menstruaci - spíš jenom špin?ní. Každé krvácení prý obre?í, protože se s p?ítelem už dlouho snaží o dít?. Zavolala jsem gynekologa, aby se na ni p?išel podívat a dal jí n?co proti k?e?ím. Jakmile se ale p?ed léka?em svlékla, ukázalo se, že za t?mi jejími bolestmi nev?zí menstruace. Nejenže byla t?hotná, ale za?ínala rodit! Okamžit? jsme ji p?evezli na porodní sál, kde p?ivedla na sv?t zdravou hol?i?ku.“

Ztracený tampon
„Sanitka p?ivezla ženu se ?ty?icetistup?ovou hore?kou a bolestmi b?icha. Léka? m?l podez?ení na zán?t slepého st?eva. Když odešel do vedlejší místnosti, žena mi pošeptala, že nejspíš ví, od ?eho je jí špatn?. P?ed týdnem použila vibrátor - a zapomn?la si p?edtím vyndat tampon. Ten jí zmizel hluboko v útrobách. Myslela si, že z ní vatový vále?ek ?asem sám vyjde, jenže místo toho dostala hore?ku. Se šerednou infekcí musela z?stat v nemocnici.“

Kam zmizel klí??

„Do ?ekárny vtrhla opilá žena. Hystericky bre?ela. Milovala se s p?ítelem v aut?, jenže pak se pohádali. Ona vytáhla klí?ek ze zapalování a str?ila si ho do vaginy, aby její drahý nemohl odjet! Když ale pak cht?la klí? vytáhnout, nemohla ho najít. Neobjevil ho ani gynekolog. Další ?tvrthodinu jsme vzlykající pacientku p?esv?d?ovali, že v sob? vážn? žádný p?edm?t nemá. Nejspíš z ní vypadl na podlahu auta.“

Jahody se šleha?kou
„V noci dorazila žena s d?sivou vyrážkou. Boláky m?la na stydkých pyscích i vevnit? v pochv?. Nemohla skoro chodit, jak ji to pálilo. Vzali si totiž s p?ítelem do postele jídlo, natírali se šleha?kou a slízávali si z t?la marmeládu. Pak za?al milenec strkat žen? do vaginy jahody a odtamtud je jedl. Nedošlo mu, že když je jeho p?ítelkyn? na jahody alergická, m?la by se od nich držet v bezpe?né vzdálenosti i p?i sexu.“

Jdeme na ryby
„Pacient mi vysv?tlil, že mu partnerka v rámci sexuálních hrátek m??ila teplotu v kone?níku, ale pak teplom?r nedokázala vyndat. V zadním otvoru se mu leskl konec n?jakého sklen?ného p?edm?tu, a tak jsem ho za?al opatrn? tahat ven. Na sv?tlo vyšel skute?n? teplom?r - jenže akvaristický. M??il dobrých t?icet centimetr?!“

Nemoc šíleného banánu
„P?ivolali m?, abych vyšet?il ženu s bolestmi b?icha. Když se ke mn? oto?ila, zjistil jsem, že jde o moji bývalou spoluža?ku Andreu. Jenže místo aby byla ráda, že m? vidí, zrudla jako raj?e. Vypadlo z ní, že ve skute?nosti nep?išla kv?li bolestem. P?ed n?kolika hodinami použila k masturbaci mražený oloupaný banán, jenže ten se jí v pochv? rozeh?ál a zlomil se v ní. Ovoce jsem bez problém? vytáhl, ale pochybuju, že se mi na p?íštím t?ídním srazu podívá do o?í.“

Sexy ping-pong
„Tahle historka zní šílen?, ale opravdu se stala. Na pohotovost dorazil mladý muž, kterému p?ítelkyn? p?i sexu str?ila do zadku malý gumový mí?ek. Hra?ku ovšem zatla?ila tak hluboko, že ji pak nedokázali dostat ven. Mn? se to také nepoda?ilo, takže jsem zavolal chirurga. Pacient z?stal na lehátku na všech ?ty?ech. Najednou se rozkašlal. V tu chvíli mu mí?ek vylet?l ze ?iti, p?elet?l místnost a trefil vcházejícího chirurga rovnou do hlavy!“


M?že se to stát i vám

I když nepoužíváte výst?ední erotické pom?cky, m?žou
i vaše hrátky skon?it v nemocnici. I takhle:

„Milovali jsme se ve van?, a protože v ní bylo málo místa, vymýšleli jsme nové polohy. P?edtím jsme ale nalili do vody olej do koupele, takže vana byla p?íšern? kluzká. Když jsem kle?ela na všech ?ty?ech, najednou mi podjely ruce. O roh vany jsem si vyrazila dva p?ední zuby a ješt? jsem si vykloubila záp?stí.“
Kamila, 26 let, prodava?ka

„Po sexu s kondomem jsem dole celá otekla. Najednou se mi mizern? dýchalo a stoupla mi teplota. P?ítel m? hned vezl na pohotovost. Ukázalo se, že prod?lávám t?žkou alergickou reakci - bu? na latex, nebo na lubrikant, anebo na látku, kterou byl kondom parfémovaný. Musela jsem hned dostat injekci kalcia, jinak mi prý hrozil anafylaktický šok!“
Karolína, 28 let, kosmeti?ka

„Po dlouhém rozmýšlení z mé strany m? p?ítel p?emluvil k análnímu sexu. S lubrikantem a pomalu, p?esn? tak, jak doporu?ují ve všech p?íru?kách. Jenže stejn? jsem najednou za?ala krvácet! Po?ád to nep?estávalo, takže jsem si zavolala taxík a jela do nemocnice. Skon?ila jsem na opera?ním sále, v kone?níku mám p?t steh? a o análním sexu už nikdy nechci ani slyšet.“
Aneta, 23 let, studentka

Valmez 2001 [www.youtube.com] Heyday by Mic Christopher

Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: amonnia (IP)
Datum: 2008-04-06, 22:41
Tak takhle se u nás jezdí Valašská rally .. :D

[youtube.com]

ten barák je cca 50m od baráku ségry :D

Valmez 2001 [www.youtube.com] Heyday by Mic Christopher

Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: amonnia (IP)
Datum: 2008-04-06, 22:50
Víte, co je nejv?tší odvaha?
Zapít prášky na spaní šaraticí.

Co ud?lá žirafa, když jí napliveš do tvá?e?
Odkopne ti žeb?ík.

Jaký je rozdíl mezi automatickou pra?kou a Stalinem?
Stalin i v?šel.

Jaký je nejlepší prost?edek na plešat?ní?
Prost?edek hlavy.

Z ?eho má vyrobený nábytek upír Drákula?
Z krevních desti?ek.

Jak se oblékají Eskymáci?
Rychle...

Které zví?e je nejp?ítuln?jší?
Anakonda - když obejme ?lov?ka, do smrti ho nepustí.

Jaká je nejoblíben?jší barva ?í?an??
Rýžová.a

Co je d?kazem, že Zem? se to?í?
Na východ jsme se vysrali a hovno p?išlo ze západu.

Jak poznáte pravou sví?kovou omá?ku?
Tr?í z ní knot.

Je to ?erné a žere to hranolky. Co je to?
Polovina USA.

Jak rozd?lí Sn?hurka šest jablek mezi sedm trpaslík??
Jednoduše - upe?e štr?dl.

Jak poznáte, že vám n?kdo obletoval ženu?
Je celá špinavá od cínu.

Kdy je tchyn? nejvíce naštvaná?
Když zná kupu nových klep? a ztratí hlas.

Jak se ?íká ?lov?ku, který má cukrovku + AIDS?
Diapozitiv.

Valmez 2001 [www.youtube.com] Heyday by Mic Christopher

Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: klokan_cestovatel (IP)
Datum: 2008-04-06, 23:33
amonko tak ty historky z nemocnice jsou dokonale...!!!

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: amonnia (IP)
Datum: 2008-04-06, 23:35
no m? se nejvíce líbí sexy pingpong, u toho jsem málem u?urla :D

Valmez 2001 [www.youtube.com] Heyday by Mic Christopher

Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Mirim (IP)
Datum: 2008-04-07, 09:26
Žijeme v elektrické dob?.
Ráno jdeme s odporem do práce.
V práci sedíme s nap?tím.
Když se dotkneme šéf?, tak nás kopnou.
:o)
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2008-04-08, 12:06
Tak to je opravdu realita, to nemá chybu!!!!
...ach jo, ti chlapi :-)

M?la k nám v?era ne?ekan? p?ijít návšt?va, v ledni?ce vymeteno, a tak jsem poslala svého muže do Tesca nakoupit. Povídám: "Drahý, v kuchyni máš líste?ek, co máš koupit." a šla jsem si po svém. Sedl do auta,odjel a za 15 minut telefon: "Prosím t?, jak mám koupit 250 gram? hladké mouky?" Místo lístku s nákupem velkým jako kráva mi sebral recept na buchtu, který jsem m?la položený u po?íta?e a jel podle toho nakupovat!

M? pobavil, když mi "ukradl" ve sprše peelingový sprchový gel (byl línej si dojít pro sv?j) a povídá: "Prosím t?, jak to tady máš dlouho? Dy? je v tom n?jakej písek nebo co, to je zkažený, ne?"

M?j syn byl na podzim se svým tátou na víkendu v horách. P?ijeli a já se ptám, co to má syn na sob?? Tatínek, že prý jsem mu asi koupila nový tepláky, ne? Synek b?hal celý víkend venku v pyžamových kalhotách.V ?em spal, to netuším.

Je to už dávno, dcera byla v jeslích. Tatínek ji šel kone?n? poprvé
vyzvednout. ?ekla jsem mu "Jitka má kyblí?ek". Pro nás ženský je
samoz?ejmé, že se jedná o zna?ku na šatni?ce. Co myslíte, že hledal? Ano, samoz?ejm? hledal kýbl, ve kterém má dcera oble?ení. Není to poklad?

On je pe?livý, p?esný matematik, ale je t?eba naprosto p?esn? nazvat
položku, kterou chcete koupit, protože jinak nep?inese nic. Tak t?eba
"Šleha?ku nem?li". A já na to: "Nem?li? A koukal ses tam vedle jogurtu?"On: "Jo, koukal, ale nem?li. M?li tam 12% a 18% smetanu ke šlehání, ale šleha?ku NE! A ned?lej ze m? blbce!"

Vrcholným kouskem bylo "Kup mi vložky". Napsala jsem mu na lístek "Libresse, oranžový obal, na kterém mají vpravo dole 5 hv?zdi?ek a z toho 3 jsou plné a 2 vpravo jen obrysy".
Jenže! V té dob? se zrovna u t?chto vložek m?nili obal: byl skoro stejný,jen t?ch hv?zdi?ek tam najednou ud?lali místo 5 jen 4. No a byl v prdeli!
Volal mi z Delvity, vztekal se u regálu do telefonu na celé kolo, a? mu
?eknu "p?esný název t?ch vložek" - ale ten já si samoz?ejm? nepamatuju, tak jsem ho požádala, a? mi P?E?TE ty názvy, a tak za?al nahlas do telefonu slabikovat "Libresse, Ultra Fit and Slim, Libresse....."Já už ani nevím, co p?inesl, ale myslím, že zákazníci i prodava?ky v Delvit? m?li tehdy docela veselé odpoledne. A m?j muž mi ?ekl, že už mi nikdy vložky kupovat nep?jde.

M?j muž jen tak mimochodem povídá: "Já jsem ani nev?d?l, že máme pra?ku se suši?kou!" Já na to: "No to teda nemáme." On: "No to je divný, já jsem vypral prádlo a když jsem ho vyndal, tak bylo suchý! No ale stejn? jsem ho pov?sil na balkon, aby doschlo!!!" Ano, prádlo bylo suché, protože nepustil vodu! Pra?ka tudíž neprala, on vyndal ty svý smradlavý a špinavý fusekle a ješt? je pov?sil na balkon!

Já jsem nedávno mého drahého nachytala, jak utírá prach na televizi svýma ponožkama. Na m?j zd?šený výk?ik reagoval slovy:
"No co, stejn? se budou prát!"

M?j muž jel jednou na služebku a místo sprchá?e si vzal m?j kondicionér na vlasy. Když jsem se ptala, co s ním d?lal, tak prý myl (i vlasy). Prý mu bylo divný, že to nep?ní, ale asi prý n?jaká novinka...

M?j muž miluje ty sladké ?okoládové kokosové ty?inky, oplatky,banánky v ?okolád? atd. P?i nákupu v Kauflandu ukládáme všechno do tašek páté p?es deváté a doma to vyklopíme a uklízíme, kam pat?í. Manžel iniciativní jal se vybalovat nákup a své zamilované ty?inky si odnesl do svého šuplíku. Jenže se mu k t?m dobrotám p?imíchala i jedna malá náhradní kostka do WC, co se dává do obalu a zav?sí v záchodové míse. Ve?er u televize slyším jako vždy typické rozbalování a šust?ní, k?upnutí, cucání a najednou vysko?il z pohovky, rozsvítil a za?val: "Fuj,co to d?lají za hn?j, zase
n?jaká inovace...". No zkrátka, mlsný jak pes a už neví, co by sežral.

Byla jsem v porodnici a cht?la jsem po manželovi koupit balení neperlivé vody, prsní vložky a toaletní papír. Dostala jsem balení minerálky, odli?ovací tampóny a papírové kuchy?ské ut?rky...

Uva?ila jsem hrachovou polévku, dojedli jsme jí a já jsem napustila vodu do hrnce, aby se odmo?il. Druhý den jsem p?išla z práce pozd?ji než manžel a ptala jsem se, jestli má hlad. Odpov?d?l, že dojedl tu polívku.......

Muž jel výjime?n? do práce autem. Stál u semaforu, tak cht?l využít ?as tak, že si koupí noviny. Rychle vystoupil z auta, šel ke stánku s novinama a najednou vidí, jak kolem jede tramvaj, kterou b?žn? jezdí. Tak se za ní rozb?hl a dojel s ní do práce... Když šel z práce, vzpomn?l si, že jel autem a auto nikde! Tak volal na policii, že mu ukradli auto...a policajti ?íkali: "Tak to jste byl vy, kdo nechal to auto na k?ižovatce???"

Manžel jel na služebku do Francie. Ptal se m?, co bych cht?la p?ivézt jako dárek. A protože si radši oble?ení, parfémy a šminky kupuju sama, tak povídám: "T?eba n?jakou masku na obli?ej." Ráno p?ed odjezdem m? budí:"Prosím t?, jaký máš ?íslo obli?eje???"

V?era jsem koupila chlebové placky Pita. Dala jsem je do zásobníku na chleba a když m?j muž op?t prolézal kde co, aby n?co zbaštil, p?išel za mnou s t?mi plackami a ptá se: "Je tohle k jídlu?" No a já, práv? v dobré nálad? mu ?íkám: "Ne, to je nový toaletní papír." A on odpov?d?l: "Tak pro? to je mezi chlebem?"

Já jsem v?era pekla rebarborový kolá?, ruce opatlané od t?sta a zapomn?la jsem si vyst?íkat plech takovým sprejem místo vymazání. No a s t?ma zapatlanýma rukama ?íkám manželovi: "Mohl bys mi, prosím T?, vyst?íkat peká??" Jeho p?ekvapený výraz vidím ješt? te? a když se m? zeptal s mrknutím oka:
"Te? . .. . když d?ti ješt? nespí"???


Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Johana (IP)
Datum: 2008-04-08, 12:21
Blondýna p?ijde se psem k veteriná?i a prosí: \"Podívejte se, pane doktore, co mu jen m?že být? Dávám mu
všechno, co pes pot?ebuje ke správné výživ? - ale on po?ád nežere a nežere a nežere...\"Veteriná? se podívá na psa a odpoví blondýn?: \"Protože je vycpanej a vycpanej a vycpanej.\"
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: klokan_cestovatel (IP)
Datum: 2008-04-08, 12:30
ákony psího vlastnictví:

Jestli se mi to líbí, je to moje.

Pokud to mám v tlam?, je to moje.

Pokud ti to m?žu sebrat, je to moje.

Pokud jsem to m?l p?ed chvílí, je to moje.

Pokud je to moje, nesmí se to podobat ni?emu z tvých v?cí.

Pokud to rozkoušu na kousky, všechny kousky jsou moje.

Pokud to jen vypadá jako moje, je to moje.

Pokud jsem to vid?l první, je to moje.

Pokud si s n??ím hraješ a položíš to, je to moje.

Když se to rozbije, je to tvoje !!!

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Jeanette (IP)
Datum: 2008-04-08, 12:37
Johana : v rodin? manžela koluje historka, jak jeho bejvalka zalívala skoro rok um?lý brambo?ík a návšt?vám se chlubila, jak jí celou dobu krásn? kvete.. a je to brunetka :o)
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2008-04-08, 13:08
Ježíš, tak to je dobrý...:-)
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Silva (IP)
Datum: 2008-04-08, 13:15
Jeanette: s hanbou p?iznávám, že tohohle bych asi byla schopná taky. Ale já jsem pom?rn? sv?tlovlasá :-))

Ostatn?, dneska jsem dostala od kolegy kytku se slovy: "Cht?l jsem n?co, co by se k tob? hodilo. Koupil jsem š?astnej bambus!" Tak nevím...
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Jeanette (IP)
Datum: 2008-04-08, 13:51
Silva :-D
Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: Jeanette dne 08.04. v 13:52.
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2008-04-08, 14:47
Jede Trabant po dálnici D1 a najednou mu dojde benzín. ?idi? zastaví a
> ?eká, až ho n?kdo vezme do vleku. Zastaví mu ?idi? se Škodovkou 120 a
> chvíli ho vle?e. Po pár kilometrech se však na Škodovce n?co porouchá a
> musí také zastavit.
> Po chvíli ?ekání zastaví ?idi? s Volvem, zhodnotí situaci a ?íká:
> "Jak to vidím, tak Vás klidn? vezmu na lano oba dva."
> ?idi? Trabantu jen jemn? poznamená: "Ale kdybyste jel moc rychle, tak já
> na vás zatroubím, a vy zpomalíte, ano?" "Spolehn?te se", odv?tí ?idi?
> Volva.
> Tak tedy vyjedou. Na dálnici D1 u radaru, kolem kterého práv? projeli,
> š?ouchne jeden policista pod?imujícího kolegu a s vyjeveným obli?ejem se
> ho
> ptá:
> "Vid?l si to?"
> Druhý odpoví: "Ne."
> "P?edstav si, že tu te? projelo Volvo stoosmdesátkou!"
> "No a? Kv?li tomu mi snad nemusíš budit."
> "No jo, ale za ním jela úpln? stejnou rychlostí škodovka sto dvacítka!"
> "Fakt, jo?"
> "A to ješt? není všechno: Za nima lítal trabant od jedné strany silnice k
> druhé a troubil, že je chce p?edjet!"
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2008-04-08, 14:50
Policajti jsou na obch?zce. Jdou kolem rybníka, kde pije kráva
a chlap jí p?i tom dojí. Okamžit? jdou na stanici a ?íkají:
"chlapi, koupíme si krávu. Vid?li jsme, jak pila vodu z rybníka
a rovnou ji p?em??ovala na mlíko a chlap jí hned dojil".
Tak jdou a koupí krávu.
Jeden porou?í: "pono?te jí hlavu". Kráva samoz?ejm? nechce, tak
jí donutí násilím. Tahaj jí za cecíky a nic. "Pono?te jí
hloubš", zase nic. "Hloubš", kráva, celá vystresovaná se z toho
posere a policajt volá: "už dost, už saje bahno
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2008-04-08, 14:52
SKUTE?NÉ POLICEJNÍ ZÁPISY


Po p?evozu do nemocnice léka? konstatoval smrt pacienta, ale to
jsme tušili, už když jsme ho našli na t?ech místech v lese.

Pachatel odcizil ze zásuvky vedoucího nezjišt?né množství
p?tikorunových mincí v celkové hodnot? 300 K?.


Nejd?íve jsem si myslel, že jen žertuje a že po mn? st?ílí slepými
náboji. Když m? odváželi do nemocnice, tak jsem si to už
nemyslel.N?kolikrát jsem ho vyzval, aby zastavil, ale on padal z okna
dál.


Po n?kolika dalších metrech zabo?il sledovaný vpravo,
což jsme nep?edpokládali a pokra?ovali dál rovn?.


V tom parku jsem byl jen já a pachatel. No a ješt? asi
padesát jiných lidí, které jsem neznal.


Vyst?elil jsem na n?j služební zbraní až poté, co jsem
st?ílel do vzduchu, ale to bylo t?i dny p?ed tím, a to zadržený
asi neslyšel.


Služební pes sledoval stopu n?kolik metr? a poté usnul.
Zadržený se p?i zatýkání bránil, jako kdyby v?d?l,že ho
chceme zatknout.Nasadil jsem mu pouta, a než jsem se vzpamatoval, utekl
i s policejním psem.


Služební pes sice zadržel pachatele, ale pouta jsem mu
musel nasadit já. Zadržený p?i zatýkání kousal, proto to asi
služební pes nevydržel s nervy a kousl ho také.


J.K. se p?i zatýkání bránil tak intenzivn?, že jsme se po
chvíli už bránili my.


Hrub? mne urážel, tak jsem ho mírn? uklidnil obuškem.


Narazil jsem do telefonního sloupu, protože jsem cht?l
zabít mouchu.


Ten nákla?ák nacouval skrz p?ední sklo do manžel?ina obli?eje.


Když jsem p?ijížd?l dom?, vjel jsem omylem do jiného dvora
a naboural do stromu, protože ho doma na tomto míst? nemám.


To druhé auto do m? nabouralo bez jakéhokoli p?edchozího
varování.


P?ed jízdou jsem n?co vypil. To ale nebylo nic proti žízni,
kterou jsem m?l. Nehodu tedy zavinila manželka, která p?esolila
ob?d.


Ten d?da, kterého jsem porazil, by se na druhou stranu
silnice stejn? nedostal.


Myslel jsem si, že mám stažené okénko. Zjistil jsem ale, že
je zav?ené, když jsem vystr?il ruku ven.


S odcizeným autem jsem jel dost rychle, nemohu ale ?íci
kolik, protože se mi všechno pro opilost rozmazávalo. V aut?
jsem ale už nepil.

Chodec do m? narazil a pak mi sko?il pod auto.
Ten chodec váhal, kterým sm?rem se má vydat, a tak jsem
ho p?ejel.


Když se mi stala nehoda, ?ídil jsem v?z už ?ty?icet let a
usnul za volantem.

Kde se vzalo, tu se vzalo, p?ijelo neviditelné auto,
narazilo do mého vozu a zase zmizelo.


?ekl jsem policii, že nejsem zran?ný, ale když jsem si
sundal klobouk, zjistil jsem, že mám frakturu lebky.


Ve tvá?i toho starého pána, který se odrazil od kapoty mého
auta, jsem si všiml ne?ekan? smutného výrazu.


Nep?ímou p?í?inou této nehody byl chlapík v malém aut? s
velkou hubou.


P?ed jízdou jsem požil alkohol v množství šesti velkých
alkohol?, ale podotýkám, že zatá?ku jsem p?ehlédl jen
proto, že foukal dost silný vítr.


Telefonní sloup se rychle p?ibližoval. Snažil jsem se mu
uhnout z cesty, ale najednou mi narazil do p?edku auta.
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: Mirim (IP)
Datum: 2008-04-08, 14:56
Jaký je rozdíl mezi budíkem a babkou?
Budík se nejd?ív natáhne a pak b?ží.
Babka nejd?ív b?ží a pak se natáhne.

Co to je 90-50-90?
Jízda kolem policejní hlídky.

Jaký je rozdíl mezi manželkou a žralokem?
Žralok t? žere jednou, manželka celý život.

Co vznikne, když se sk?íží datel a žralok?
Zví?e, které d?ív zaklepe, než t? sežere.

Jaká je nejlepší antikoncepce?
Zády k sob? a každý sám!Celkem upraveno 1×. Poslední úprava: Mirim dne 08.04. v 15:01.
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: klokan_cestovatel (IP)
Datum: 2008-04-08, 14:58
a co vznikne skrizenim stonozky s jezkem?
ostnaty drat

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2008-04-08, 15:01
Leona Rohá?ková
26.05.2007
Jak je lehké ze sebe ud?lat blbídka Za?ínám mít pocit, že policajti jsou na silnicích jen kv?li mn?. Není to tak dlouho, co m? vybrali p?i rychlé jízd?, vzáp?tí jsem dostala pokutu za zastavení jedním! kolem na p?echodu pro chodce (mimochodem, p?ímo pod kamerou m?stského systému...)

No a v?era, jaké p?ekvapení, m? hlídka zastavila zas. Jela jsem do Olomouce a v jedné d?din? koukám, za mnou cajti. Já slušn? padesát, ipík vesele poskakoval, jak dun?ly repráky a naráz za d?dinou fuk, auto p?ede mnou a s rozsvícenou stopkou. Tak jsem zastavila, stáhla okýnko a slušn? zdravíc podala mládenci v uniform? noty.

"Vy si tak v pohod? jedete, a celou dobu na nás svítíte," d?l orgán. "No to snad musím," kontrovala jsem. "To musíte, ale ne mlhovkami, tak si je laskav? vypn?te," bez úsm?vu pravil sm?rem ke mn? policista. "Bych ráda, ale nevím jak, ledaže mi to ukážete," pravila jsem bezelstn?...
Policista na m? koukal divn?, pak oto?il pá?kou, aniž na palubce cokoli zhaslo. "Vystupte si a poj?te sem," požádal m? vzáp?tí. Tak jsem šla za ním k ipíkov? ?umá?ku a vzáp?tí se rozjela následující debata.

On: "Kde máte mlhovky?"
Já :"Já je nemám? A kde jsou?"
On: "No to já nevím, to byste m?la v?d?t vy!"
Já: "Ale že tady po nich nejsou ani díry, to je divný..."
On: "No to si snad d?láte srandu..."
Já: "Ne, já to auto ješt? tak moc neznám."
On: "Kriste... máte aspo? povinnou výbavu?"
Já: "Jist?. N?kde... asi v kufru. Hele... mlhovka... ale rozbitá... ale lékárni?ku mi nerozbalujte, já to pak v život? nesložím zpátky."
On: "A žárovky... ty máte?"
Já: "No... asi taky n?kde tady. Jejda, tady jsou... ale to jsou sví?ky, ne?"
On: "Ano... ale ty na h?bitov... D?láte si srandu?"
Já: "Ne... ani náhodou... jak vás to napadlo?"
On: "Tak víte co, já budu d?lat, že jsem vás nepotkal... je?te pomalu, opatrn? a svi?te tím, ?ím máte. A od n?koho si nechte vysv?tlit, na? ty pá?ky jsou..."
Já: "Nashledanou!!!!"

P?ece jen jsou mezi nima hodní kluci.

Trošku mi to p?ipomíná Martiny výlet na Václavské nám?stí :-)
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2008-04-08, 15:04
Žena smaží volské oko, když v tom moment? do kuchyn? vtrhne muž a
za?ne k?i?et: "POZOR !!! POZOR !!! VÍC OLEJE !!! POT?EBUJEME VÍC
OLEJE !!!! ... POZOR !!!! OTO?IT, OTO?IT, OTO?IT.... RYCHLE !!! POZOR
!!! ZBLÁZNILA SI SE ??? TEN OLEJ !!!! PROBOHA, S?L !!!! NEZAPOME? NA
S?L !!!!" Žena už to nevydrží a úpln? vynervovaná se ptá: "Co
tak ?veš?!? Myslíš si že neumím ud?lat volské oko ??" Muž klidným hlasem
odpoví: "To jen aby si m?la p?edstavu jaké to je, když mi kecáš do
?ízení."
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: majda (IP)
Datum: 2008-04-08, 15:07
POMOC PRO TY, KDO CHODÍ NAKUPOVAT NA ASIJSKÁ TRŽIŠT?.

BÍDEN - Dobrý den
PANI MA VYSRÁNO ? - Vybrala jste si, sle?no
CO KOMU - Jakou si p?ejete p?ílohu
SEŠUPEM - S ke?upem
HO ŠI CI - S ho??icí
KPISÍ MÁSESO ? - K pití máte co?
?US - Džus ?
SRAJT - Sprite
DOUCHUT - Dobrou chu?
DVASÁT ŠEST - Nutno usoudit podle cifry na pokladn? , bu? 26 nebo 96
NAŠANOU - Na shledanou
NEMIŠESKY - univerzální odpov??
CICA PADE - univerzální cena
KVALITA CHODINKY, ŽLATO, CIBRO, CI MESICE DOU - prost? skv?lé hodinky
TET KABELU? - chcete zboží zabalit
ŠUŠI PANI, ŠUŠI - model je podle poslední doby
TOJEMÁLO - za tuto cenu vám to neprodám
POŽKEJ, POŽKEJ, TAKDOBŽE - po?kejte pane, ur?it? se n?jak domluvíme
DITISOU - velikost akorát
?ISLO DOBLÝ, VYVELKEJ - pot?ebujete v?tší velikost
Avatar

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: martina (IP)
Datum: 2008-04-08, 15:21
MAJDO??!!!

tak to teda néééé!!!! je pravda, že se trošku h?? orientuju v map?, ale to jen proto, že se mi malinko plete vlevo a vpravo. ale pá?ky, hejblátka a pedály v aut? vím NAPROSTO P?ESN? na co jsou!
teda až na ten ?udl vpravo dole, na to jsem ješt? nep?išla a NEBUDU TO ZKOUŠET, protože by m? to mohlo vyst?elit i ze seda?kou a to nehodlám riskovat! jo a pak taky ob?as místo p?edního skla ost?íkám zadní a když chci zapnout dálkový sv?tla tak troubím, ale to už je fakt všechno!!!

jediný, co je trochu podobný, jsou ti policajti... tak jestli to t?eba nebyli ti samí??

Re: Vtípek II.
Zaslán uživatelem/kou: klokan_cestovatel (IP)
Datum: 2008-04-08, 15:22
MArtino ja se z tebe jednou zblaznim, ty jsi takova drzka, ze by ses tim mela normalne zivit :-)))) me bavis :-)))

Aktuální stránka:51 z 69


Toto téma bylo zamčeno
TOPlist